Zverejnene patenty 05.05.2005

Cirkulačný reaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4135

Dátum: 05.05.2005

Autor: Fadavi Ali

MPK: B01J 10/00, C02F 3/02

Značky: cirkulačný, reaktor

Text:

...fáz.Pre tento účel bolo navrhnuté špeciálne plynovokvapalinové zmiešavacie zariadenie 22 využívajúce rýchlosť prúdenia kvapaliny, uchytené v spodnej časti telesa 23 cirkulačného reaktora. Prítomnosť tohto zariadenia zlepšila dispergovanie a turbulenciu plynu v kvapaline, ako aj cirkuláciu plynno-kvapalnej zmesi účinkom prenosu hybnosti.V plynovo-kvapalinovom zmiešavacom zariadení 22 dochádza k prvotnému dispergovaniu bublín plynu, pri ktorom...

Nábytkový doplnok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4134

Dátum: 05.05.2005

Autori: Baran Peter, Bednárik Marián

MPK: A47F 5/00, E04F 11/04, B27M 3/12...

Značky: nábytkový, doplnok

Text:

...ako materiál pre nábytok a nábytkové doplnky nie je z estetického hľadiska vhodný. Ďalej sa skladá dvoch bočnic 8, ktoré dosahujú do výšky 2/5 až 4/5 stojkových stĺpov 4, tieto bočnice sú veľmi dôležité pre stabilitu nábytkového doplnku, môžu byť vysoké podľa potreby vertikálnej manipulácie, v závislosti od výšky stropov V miestnostiach, kde sú používané. Základom statickej pevnosti bočnic 8 je v spodnej časti spojenie sehodíkom 7 s...

Samonosný protihlukový a zvukoabsorpčný modul

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4133

Dátum: 05.05.2005

Autor: Penzersinski Wilhelm Heinz

MPK: E01F 8/00

Značky: zvukoabsorpčný, samonosný, modul, protihlukový

Text:

...horizontálnych radách a okolo nich je okraj 12. V tomto výhodnom uskutočnení je to 10 prelisov pozdĺž a 6 prelisov na výšku s celkovými rozmermi modulu 3 000 x l 500 mm. Pod tvarovou stenou 2 je v zadnom lqyte 3 usporiadaná vrstva 9 z absor pčného materiálu, ktorú vysvetlime v súvislosti s obr. 2 a 3.Každý prelis 4 má v tomto výhodnom uskutočnení tvar negatívneho súmemého šikmého ihlanu. Vrchol ihlanu tvorí dno 5, ktoré je z hľadiska...

Uzamykacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4132

Dátum: 05.05.2005

Autor: Tomáš Stanislav

MPK: E02D 29/14, E05C 1/02

Značky: zariadenie, uzamykacie

Text:

...2 - znázorňuje technické riešenie so zariadením otváracím zvrchu.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZa príklad technického využitia uzamykateľného zariadenia bol vybraný poklop l s rámom 2 obojstranne uzamykateľný, viď obrazová dokumentácia v prilohe obr. l. Hlavná čast vlastného uzamykateľného zariadenia tvorí kľukový, pripadne excentrický mechanizmus, ktorý je tvorený kľukou 3, ojnicami 7 a rázvorami 8, ktoré sú v zamknutej polohe...

Zapojenie on-line systémového zariadenia na likvidáciu poistných udalostí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4131

Dátum: 05.05.2005

Autor: Repčák Ján

MPK: G06F 19/00

Značky: poistných, zariadenia, zapojenie, on-line, likvidáciu, systémového, událostí

Text:

...0850 xXxxxx. Centrálne komunikačné, výpočtové a riadiace hardvérové prostriedky 1 sú prepojené so sústavou mobilných externých hardvérových prostriedkov 3 navzájom prepojených mobilnou komunikačnou sieťou 4. Centrálne komunikačné, výpočtové a riadiace hardvérové prostriedky 1 pozostávajú z hardvérových prostriedkov 5 servera prepojeného s prostriedkami 6 sieťového operačného systému, s hardvérovýnn prostriedkami 7 kontroly a auditu a s...

Chladiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4130

Dátum: 05.05.2005

Autor: Mudrák Viliam

MPK: F24F 7/00, F24F 6/14, F24F 3/14...

Značky: zariadenie, chladiace

Text:

...sa strieda, aby nedochádzalo k vzniku vodnej hmly v miestnosti. Systém vetrania miestnosti a systém ovládania čerpadla chladiaceho zariadenia je potrebné prepojiť tak, aby bola V chode ventilácia a čerpadlo bolo v pokoji, alebo bolo v chode čerpadlo a ventilácia bola v pokoji.Dĺžka týchto cyklov je riadená riadiacim panelom.Výhody chladiaceho zariadenia podľa tohto technického riešenia spočívajú vtom, že je možne jeho použitie ako pri...

Zapojenie regulácie jasu riadene osvetľovaného vizuálneho najmä informačného objektu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4129

Dátum: 05.05.2005

Autori: Darula Stanislav, Španko Jaroslav

MPK: G05D 25/00, G09F 13/00

Značky: objektu, osvětlovaného, vizuálneho, zapojenie, riadené, regulácie, najmä, informačného

Text:

...2 znázorňuje algoritmus výpočtu vyjadrený v blokovej schéme. Na obr. 3 je znázomená bloková schéma zapojenia zariadenia. Napokon na obr. 4 je znázomené usporiadanie jednotlivých senzorov jasu a osvetlenosti.Príklady uskutočnenia technického riešeniaRozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované na ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. Odbomíci znali stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s...

Príchytka na upevnenie najmä horných krycích plechov vyhrievacích oceľových doskových telies

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4128

Dátum: 05.05.2005

Autori: Dvoržák Ondrej, Vozár Attila, Fedák Dušan

MPK: F16B 2/02, F24H 9/00

Značky: krycích, upevnenie, telies, vyhrievacích, plechov, príchytka, horných, najmä, oceľových, doskových

Text:

...príchytiek na upevnenie homých krycích plechov oceľových doskových telies je znázornená na výkrese, kde obr. l znázorňuje príchytku určenú na upevnenie horného krycieho plechu pre jednoduchý typ oceľového vyhrievacieho doskového telesa s konvektorom a obr. 2 znázorňujú príchytku na upevnenie horného krycieho plechu pre dvojitý, resp. troj itý typ oceľového vyhrievacieho doskového telesa s konvektorom.Na obr. l je príchytka...

Zapojenie modulu parkovacieho snímača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4127

Dátum: 05.05.2005

Autori: Roestel Uwe, Malina Jörg

MPK: B60Q 9/00

Značky: snímača, zapojenie, modulu, parkovacieho

Text:

...tohto technického riešenia je pomocou modulu parkovacieho snímača zabezpečiť automatické rozpoznanie zapojeného prívesu a vyradenie signalizačného systému automatického rozpoznávania prekážky z činnosti. Takýto modul parkovacieho snímača je súčasťou elektrokabeláže vozidla spojeného s prívesom a to v zostave medzi zadnýrni svetlami a signalizáciou.Modul parkovacieho snímača pozostáva z AE vstupu signálu indikujúceho príves, UB vstupu...

Hracia a náučná pomôcka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4126

Dátum: 05.05.2005

Autor: Dejová Mariana

MPK: G09B 1/00

Značky: náučná, pomôcka, hracia

Text:

...Táto pomôcka je vhodná i ako náučná pomôcka do škôl.Ďalšou výhodou tejto pomôcky je to, že je použiteľné pre deti všetkých vekových kategórii ako predškolského tak i školského veku a tiež pre dospelých a to podľa náročnosti uvedených a požadovaných informácií. Rovnako sa jednej hry môžu zúčastniť deti rôznych vekových kategórii, nakoľko je možné určiť rozsah poznatkov, ktoré má dieťa podľa svojej vekovej kategórie uhádnuť.Príklady...

Univerzálny držiak zástaviek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4125

Dátum: 05.05.2005

Autori: Večeřa Milan, Jahnátek Ľubomír

MPK: G09F 17/00, E01F 9/011

Značky: držiak, univerzálny, zástaviek

Text:

...na autách a mali nízku životnostVýhodou univerzálneho držiaka zástaviek podľa tohto riešenia je, že podstatne rozširuje možnosti V porovnaní s doteraz používanými držiakmi a umožňuje dobré uchytenie na akúkoľvek hladkú plochu.Univerzálny držiak zástaviek pozostáva z plastovej tyčky s úchytkou zástavky, ukončenej plastovým proñlom v tvare oblúka s výstužou a opatreného z jednej strany pružným plastovým klipom a z druhej strany kruhovým...

Filtračné zariadenie hadicové na zber do sila

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4124

Dátum: 05.05.2005

Autor: Rezník Jozef

MPK: B01D 46/00

Značky: hadicové, zariadenie, filtračné

Text:

...hadíc, na ktorých povrchu dochádza k odlúčeniu pilín a drevného odpadu, a vyčistená vzdušnina prúdi vonkajškom filtračných hadíc do potrubia odvodu vzduchu. Hrubé nečistoty padajú, hned po vstupe, do skrine ñltra, prepadovým otvorom, do sila.Medzi výhody technického riešenia, patrí, že filtračné zariadenie hadicové, má možnost pracovať ako uzatvorený celok, tlakovo utesnený s opláštením, a výhodné je tiež,možnosť pracovať, podľa...

Filtračné zariadenie hadicové vrecové

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4123

Dátum: 05.05.2005

Autor: Rezník Jozef

MPK: B01D 29/27

Značky: zariadenie, filtračné, hadicové, vrecové

Text:

...sacím potrubím., do skrine filtra, a vchádza do filtračných hadíc, na ktorých povrchu dochádza k odlúčeníu pilín a drevného odpadu, a vyčistená vzdušnina prúdi vonkajškom filtračných hadíc do potrubia odvodu vzduchu. Hrubé nečistoty padajú, hneď po vstupe, do skrine filtra,prepadovým otvorom, do vreca.Medzi výhody technického riešenia, patrí, že filtračné zariadenie hadicové, na vrecový odber odpadu, má možnosť pracovať ako uzatvorený...

Filtračné zariadenie hadicové so závitovkovým dopravníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4122

Dátum: 05.05.2005

Autor: Rezník Jozef

MPK: B01D 29/11

Značky: hadicové, zariadenie, dopravníkom, závitovkovým, filtračné

Text:

...do transportriého potrubia.Medzi výhody technického riešenia, patrí, že filtračné zariadenie hadicové so závitovkovým dopravníkom, má IIIDŽIOSť pracovať ako uzatvorený celok, opláštený a tlakovo utesnený. Účinkom filtračných hadíc dochádza k dokonalej filtrácii vzdušniny.Ďalšou výhodou technického riešenia je, že nasávaný odpad so vzduchom, z prevádzkových priestorov, sa vo filtračnom zariadení dokonale preñltruj e a čistý prefiltrovaný...

Odvádzač parného kondenzátu s dvojmembránovým termočlánkom riadeným termodynamickým odporom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4121

Dátum: 05.05.2005

Autor: Horecký Peter

MPK: F16T 1/14, F16T 1/10

Značky: kondenzátu, odporom, dvojmembránovým, termočlánkom, odvádzač, termodynamickým, parného, riadeným

Text:

...zabezpečujú kanáliky, cez ktore musí para prejst k výstupnej časti odvádzača. Odvádzač svojou konštrukciou umožňuje montáž V ľubovoľnej pracovnej polohe, čo znamená, že vzhľadom k autentickosti vstupu a výstupu sa jeho funkčnosť nemení a preto nemusí byt vyznačený smer prúdenia média Svojím vymedzením dosadacej časti od membrány je schopný pracovať aj v nízkom tlaku 0,05 MPa ale s podstatne nižším hmotnostný výkonom Maximálna teplota...

Celozrnné kukuričné pečivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4120

Dátum: 05.05.2005

Autor: Baranec Ladislav

MPK: A21D 13/02, A23L 1/10, A21D 13/00...

Značky: pečivo, celozrnné, kukuřičné

Text:

...ATM a čase do 10 sekúnd, vo formách rôznych geometriekých tvarov (štvorec, obdĺžnik,kruh, atdí).Výrobok má plochu podľa veľkosti funny od 2 cmz po 100 cm a kvôli dobrej konzumácii hrúbku do 12 mm a váhu do 15 g.Celozrnné kukuričné pečivo má špecifickú chuť a krehkosť.Vysoký obsah vlákniny, ktorý sa dá regulovať rnnožstvom obilných kličkov v zmesi až 60 .Takto vyrobené pečivo môže dosiahnuť až 3- násobne väčší podiel vlákniny ako je V...

Výstražný trojuholník

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4119

Dátum: 05.05.2005

Autor: Hlinka Marian

MPK: G09F 13/16, B60Q 7/00

Značky: trojuholník, výstražný

Text:

...ktorý prekrýva uloženia nôh v základovej doske zachytáva od nôh len sily pôsobiace v priečnom smere k základovej doske. Týmto sa do veľkej miery zvyšuje životnosť a stabilita uloženia. Výbežok, ktorý je vytvorený na hornej hrane steny úchytu a zasahuje do profilu základovej dosky vo vybraní v základovej doske slúžia jednak na jednoduché presne umiestnenie úchytu pri montáži a jednak ako pridržanie úchytu v polohe pred spojením úchytu...

Tepelné čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4118

Dátum: 05.05.2005

Autor: Mach Stanislav

MPK: F25B 30/02, F25B 30/00

Značky: čerpadlo, tepelně

Text:

...tepla, napr. pre vykurovanie budovy atd. Z výmenníka 4 tepla chladivo/voda vystupuje chladivo ochladené na zostatkovú teplom obvykle okolo 35 °C až 40 °C a je vratným potrubím 5 chladiva vedené k výmennikom 31, 32 tepla vzduch/chladivo,pričom vratné potrubie 5 je pred vstupom do výmenníkov 31, 32 tepla vzduch/chladivo rozdelené na dve vetvy 51,52.Prvá vetva 51 vratného potrubia 5 chladiva je cez prvý ovládateľný uzatváraní ventil 91...

Prírubová hlava horninových kotiev

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4117

Dátum: 05.05.2005

Autor: Ujka Zdeněk

MPK: E21D 21/02, E21D 21/00

Značky: hlava, kotiev, horninových, přírubová

Text:

...ramien s ozubenim plniacej hlavice a pootočenírn ich bajonetového uzáveru sa dosiahne spoľahlivé zaistenie proti vypadnutiu.V strede umiestnený priebežný hladký otvor v prírubovej hlave sa použije na vsunutie plniacej hlavice a následné tlakovanie rozpínateľného drieku hominovej kotvy tlakovým médiom.Obvod priruby prírubovej hlavy plni funkciu úchytu skúšobnej hlavice na kontrolu upnutia a pewiosti hominovej kotvy testerom (UV...

Šablóna skladanej strešnej krytiny z recyklovaného plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4116

Dátum: 05.05.2005

Autor: Malchárková Naděžda

MPK: E04D 1/20

Značky: recyklovaného, strešnej, plastů, krytiny, skladanej, šablóna

Text:

...a guľatých strešných, najmä ozdobných častí, kde ľahko nahradí dnes používané plechové lqytiny z medi a hliníka, alebo titánu.Šablóny skladanej strešnej krytiny z recyklovaného plastu podľa technického riešenia boli úspešne testované u autorizovanej osoby 204 TAZUS, štátny podnik a schválené pre široké použitie ako strešná krytina s požiamou odolnosťou skupiny B - materiál neľahko horľavý.Prehľad obrázkov na výkresochNa priloženom výkrese...

Celozrnný kukuričný plátok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4115

Dátum: 05.05.2005

Autor: Baranec Ladislav

MPK: A21D 13/00, A23L 1/10, A21D 13/02...

Značky: kukuričný, celozrnný, plátok

Text:

...zŕn kukurice.Pri vysokom tlaku a teplote nastane zapečenie a následné zväčšenie objemu zrna a vytvarovanie požadovaného tvaru plátku.Tento spôsob výroby kukuričných plátkov využíva optimálne zloženie škrobu, vlákniny a olejov obsiahnutých V kukuričnom zme.Oproti doterajším kukuričným výrobkom obsahuje väčšie množstvo vlákniny a výživových látok obsiahnutých V klíčku zma a obale zrna.70 až 100 podiel kukurice vo výrobku vytvára novú...

Stavebná doska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4114

Dátum: 05.05.2005

Autori: Zelenčík Ján, Kučerák Pavel, Stadther Jozef, Kružliak Marian

MPK: E04B 1/74

Značky: doska, stavebná

Text:

...dosky je tvorené drevovláknitou doskou pevne spojenou s minimálne jednou krycou vrstvou z drevocementového alebo drevomagnezitového materiálu. Výhody technického riešenia spočívajú V tom, že takto vyrobené stavebné dosky je možné použiť na tepelnú a zvukovú izoláciu stavieb pri zatepleni nielen exteriérov, ale aj interiérov budov a vzhľadom na vysokú pevnosť V ohybe a nehorľavost aj na budovanie priečok miestnosti. Ďalšími výhodami...

Ochrana časti oceľovej konštrukcie stožiarov vedení vysokého napätia a veľmi vysokého napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4113

Dátum: 05.05.2005

Autor: Malatinský Tomáš

MPK: E04H 12/22, E02D 31/00

Značky: vysokého, napätia, vedení, velmi, oceľovej, stožiarov, ochrana, konštrukcie, částí

Text:

...úcu koróziu oceľovej konštrukcie.Uvedené problémy sú podstatne vyriešené zväčšcním voľného priestoru okolo päty stožiaru betónovým golierom,ktorý je vytvorený okolo betónového základu stožiara do šírky 100 cm a je uložený na drenážnom lôžku.Výhodné je, ked hrúbka betónovej vrstvy betónového goliera je 15 až 40 cm a šírky 100 cm po celom obvode betónového základu.Vhodná hrúbka drenážneho lôžka pod betónovým golierom je 20 - 80 cm.Výhodným...

Prostriedok na výučbu neplavcov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4112

Dátum: 05.05.2005

Autor: Vojčík Peter

MPK: A41D 7/00, A63B 31/00

Značky: prostriedok, neplavcov, výučbu

Text:

...na výkreseTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou Výkresu, na ktorom sú znázornené na obr. l riešenie dámskych dvojdielnych plaviek, na obr. 2 riešenie dámskych jednodielnych plaviek, riešenie pánskych plaviek a tiež riešenie dámskych dvojdielnych plaviek z iného pohľadu a na obr. 3 riešenie nafukovacieho vankúšiku s uchytávacím pásom.Prostriedok, (plavky 0), na výučbu neplavcov podľa obr. l a tiež obr. 2 pozostáva z plaviek 0...

Generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4111

Dátum: 05.05.2005

Autor: Lukovič Miloš

MPK: H02K 7/00, F03G 7/00

Značky: generátor

Text:

...činný. Náklad musí zostať na generátore, pokiaľ nevybijeme vnútorný kondenzátor, čím sa zruší aj generovanie antigravítačnej sily. V opačnom prípade by generátor (pri uvažovanej hmotnosti m 20 kg) uletel v našom prípade ziýchlením a F/m, a z 10 000/zo, a 500 m/sz.Prehľad obrázkov na výkreseObrázok zobrazuje generátor antigravitačnej sily aj so zdrojom. Príklady uskutočneniaAby sa generátor guľového tvaru o priemere d 2 m, a hmotnosti l...

Zariadenie na plynulú zmenu krútiaceho momentu a otáčok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4110

Dátum: 05.05.2005

Autor: Valíček Štefan

MPK: F16H 15/00

Značky: změnu, zariadenie, otáčok, momentu, plynulú, krútiaceho

Text:

...olej na lopatky odvádzača s funkciou turbíny a prenášajúceho otáčky i výkon na hnaný stroj. V prevádzke spojky odstrekuje olej z pracovného priestoru do rotujúcej nádoby, kde v dôsledku odstredivej sily vytvorí prstenec. Rotujúci olej nabieha do stojacej odčerpávacej rúrky a prúdi cez chladič späť do spojky. Odvádzač sa točí pomalšie ako privádzač, čím vzniká medzi nimi sklz otáčok. Súčasne sa veľkosť hydrodynarnickej spojky v praxi...

Príprava buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11298

Dátum: 05.05.2005

Autori: La Seta Catamancio Simona, Sciarretta Birolo Roberto, Radrizzani Marina, Sendresen Cecilia, Toma Salvatore, Benati Claudia

MPK: C12N 15/867

Značky: príprava, buniek

Text:

...bráni syntéze genómovej DNA, čím spôsobuje bunkovú smrť (Smee, Agents and Chemotherapy, 1983, zväzok 4, s. 504). Účinnosť samovražedného génu HSV-tk už bola preukázaná v rôznych klinických štúdiách (Bordignon,Human Gene Therapy, 1995, zväzok 2, s. 813 Bonino, Science, 1997, zväzok 276, s. 1719 Tiberghien, Human Gene Therapy, 1997, zväzok 8, s. 615 Tiberghien, Blood, 2001, zväzok 97, 5.63 Link, Human Gene Therapy, 1998, zväzok 9, s. 1...

Ortéza

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15199

Dátum: 05.05.2005

Autori: Tulipani Massimo, Salvatelli Franco

MPK: A43B 1/00, A43B 13/16, A43B 13/14...

Značky: ortéza

Text:

...neumožňujú pacientovi prirodzenú chôdzu, pretože je pri nej nútený dvíhať ortézu a následne ju ukladať na jej vyvýšenú časť, t. j. V podstate kolmo na podložku, V opačnomprípade by ortézaxnusela byť ukladaná šikmo, aby sapodložkydotýkalašpičkou. V oboch prípadoch to vedie k neprirodzeným a nepohodlným pohybom pacientovho chodidla, ktoré ho navyše spomaľujú.0013 Hlavným cieľom predkladaného vynálezu je ponúknuť ortézu,ktorá zabráni...

Spôsoby výroby balených mrazených chlebových výrobkov a obalov na ne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8185

Dátum: 05.05.2005

Autor: Rossin Angelo Pietro

MPK: A21D 8/06, A21D 15/00, A21D 15/02...

Značky: výroby, mrazených, výrobkov, spôsoby, chlebových, obalov, balených

Text:

...obalov vo forme vrecka, t.j. do zvyčajného pružného obalu prakticky rúrového tvaru uzavretého vdolnej ahornej časti. Tento obal je vytvorený zplastového materiálu aspoň čiastočne príepustného pre plyny amá viacerootvorov malej velkosti, ktoré umožňujú unikanie pary počas dopekania chleba.Fáza predpečenia zahŕňa pečenie na 70 až 90 celkového pečenia potrebného na prípravu chleba, ktoré sa vykonáva pri teplote od 100 do 250 °Csvýhodou predpečú...