Zverejnene patenty 04.05.2005

Cyklopeptidové deriváty s antiintegrínovým účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7251

Dátum: 04.05.2005

Autori: Vesci Loredana, Tinti Maria Ornella, Penco Sergio, Giannini Giuseppe, Pisano Claudio, Dal Pozzo Alma, Ni Ming Hong

MPK: A61K 38/12, C07K 7/00

Značky: deriváty, cyklopeptidové, antiintegrínovým, účinkom

Text:

...dokument žiadny spätný pohľad na vplyv rôznych0011 Predmetný vynález sa týka cyklopeptidových derivátov vykazujúcich antiintegrínove účinky a konkretne potom cyklických peptidov obsahujúcichokrem sekvencie troch aminokyselín, ktorá je konštantná vo všetkýchzlúčeninách opisaných vtomto texte, ďalšie dva zvyšky pozostávajúce z prírodných alebo syntetických aminokyselín, ktoré môžu byt substituované na atóme dusíka alebo na Co zvyškom...

Deriváty 5,6-bifenyl-1,2,4-triazínu a ich použitie ako slnečných filtrov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7149

Dátum: 04.05.2005

Autori: Ciufolini Marco, Tarroux Roger, Bordat Pascal, Picoul Willy

MPK: C07D 403/00, A61K 31/53

Značky: slnečných, 5,6-bifenyl-1,2,4-triazínu, deriváty, filtrov, použitie

Text:

...sú teda silne sfarbené, čo obmedzuje ich použitie V kozmetike.0008 Predkladaný vynález ponúka nové deriváty 5,6-bifenyl~ 1,2,4-triazínu schopné pohlcovať žiarenie v oblasti UV-A alebo UV-B alebo UV-C, bez toho aby pohlcovali viditeľné svetlo. Výhodou týchto látok je teda ich slabé sfarbenie.0009 Ich ďalšou výhodou je ich špecifickosť na jednotlivé oblasti spektra. Táto vlastnosť je zaujímavá V prípade, kedy chceme filtrovať presne danú...

Camptotheciny konjugované v polohe 7 s cyklickými peptidmi ako cytostatické činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5600

Dátum: 04.05.2005

Autori: Merlini Lucio, Dal Pozzo, Zunino Franco, Dallavalle Sabrina, Pisano Claudio, Via Venezian, Vesci Loredana, Penco Sergio, Ni Ming Hong, Tinti Maria Ornella, Via Colombo, Alloatti Domenico, Via Pontina, Giannini Giuseppe

MPK: C/o Istituto Di Ricerche Chimiche, C07K 7/00, A61K 38/08...

Značky: camptotheciny, cytostatické, činidla, cyklickými, konjugované, polohe, peptidmi

Text:

...antagonist integrínov OťVB 3 a O(VB 5.0008 Aoki et al., Cancer Gene Therapy, 2001, 8, 783-787,opisujú špecifickú protinádorovú aktivitu histidylovaného oligolyzínu konjugovaného na RGD sekvenciu, ukazujúc navádzajúci vplyv pre nádory v myši.0009 Koncept väzby na povrch bunky sprostredkovanej integrínmi sa navrhol na génový transport (Hart, et al., J.0010 Zistilo sa, že 7-iminometyl alebo 7-oxymetyl camptothecinové deriváty konjugované...

Spôsob výroby podlahového panelu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5140

Dátum: 04.05.2005

Autor: Boucké Eddy

MPK: B27M 1/00, B27M 3/04, E04F 15/02...

Značky: podlahového, výroby, spôsob, panelu

Text:

...sa panelové polovýrobky odpília a opäť sa vedú cez vodiace valce z pily. Je prakticky nemožné urobit to bez určitého vodorovného premiestnenia panelov voči doske. Existuje nato mnoho dôvodov, ale je to hlavne kombinácia trenia pílových listov a vodiacich a tlačných valcov, ako aj mechanické polohovanie týchto dielov, ktoré spôsobujú tieto malé vodorovné pohyby. Tomuto by sa malo v každom-3 prípade zabrániť vtedy, ked sú doska alebo panely...

Parný generátor a spôsob jeho prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4432

Dátum: 04.05.2005

Autori: Tian Yugui, Quenders Hans-joachim, Ehmann Martin

MPK: F23C 7/00, F23C 6/00, F23L 9/00...

Značky: parný, generátor, spôsob, prevádzky

Text:

...sa vháňa prúd vzduchu s vyššou rýchlosťou paralelne s osou prúdenia horáka do ohniska v bezprostrednej blízkosti stien. Totoopatrenie má však dve nevýhody po prvé, pre vysoke výtokovérýchlosti prúdu vzduchu privádzanému zo stranových vzduchovýchdýz vznikajú nové víry, ktoré vedú spaliny s malým obsahom kyslíka na steny kotla, a, po druhé, hĺbka preniknutia týchto prúdov vzduchu do hustých prúdov spalín je často nedostatočná,takže sa nemôže...

Diagnóza a kontrola stavu opotrebenia výhybok, križovatiek alebo križovatkových výhybok, ako aj miest koľajnicových stykov a nehomogénností koľají koľajovým vozidlom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4357

Dátum: 04.05.2005

Autori: Lüke Daniel, Zoll Andreas

MPK: B61L 23/00, B61K 9/00

Značky: miest, výhybok, diagnóza, nehomogénností, vozidlom, opotrebenia, kontrola, koľaji, stykov, stavu, kolajnicových, križovatkových, križovatiek, koľajovým

Text:

...je sčasti veľmineskladná, pričom kontrola trvá asi pol hodiny.Okren 1 toho sa prostredníctvonl vyššie uvedenej metódy získavajú len geometrické údaje popisujúce stav opotrebenia srdcovky a krídlovej koľajnice v dobe premeriavania bez toho, aby bolo možné zaznamenávaťďalšie informácie o príslušnom železničnom zvršku alebospodku. Doposiaľ taktiež nie je dostupný systém,pomocou ktorého by bolo možné rozpoznávať a zaznamenávať miesta dutín pod...

Stavebnicová zábrana na ohradenie a signalizovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4251

Dátum: 04.05.2005

Autor: Quintanilla I Gonzalez Alvaro

MPK: E01F 13/00

Značky: stavebnicová, zábrana, ohradenie, signalizovanie

Text:

...tu pomocné. tyč pre tieto svorky umiestnené na ich protíľahlých okrajoch v riadnom odstupe od časti samotnej tak,že uvedene svorky môžu byť upevnené k tyčí ďalšieho stavebnicového prvku v potrebnej výške, ktorá dovoľuje prekonať nerovnosti vteréne, napriklad veľké schody. Súčasne je zaistené, že uvedené časti tvori výrazne otvorený držiak na uvedenej tyčí, ktorá otáčanímdovoľuje rôzne naklonenia dvoch susediacich zábran alebo stavebnicových...

Farmaceutická dávková forma zahrnujúca pelety ako aj spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10970

Dátum: 04.05.2005

Autori: Schiller Marc, Anstett-klein Isabel

MPK: A61K 9/62, A61K 9/26

Značky: zahrnujúca, spôsob, dávková, forma, farmaceutická, výroby, pelety

Text:

...ktoré sa môžu zmienit ako výhodné, sú zosietený polyvinylpyrolidón, zosietená sodná soľ karboxymetylcelulózy a sodná soľ glykolátu škrobu.0025 V ďalšom uskutočnení sa vynález týka spôsobu výroby peliet podľa tohto vynálezu, ktorý zahrnuje striekanie suspenzie predželatinízovaného obilného alebo kukuričného škrobu obsahujúceho aktívnu zložku a volitelne dalšie excipienty na východiskové pelety. Výhodne sa teda získavané vrstvené pelety...

Hlava spriahadla s držiakom zariadenia na automatické spojovanie koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3761

Dátum: 04.05.2005

Autor: Kontetzki Arthur

MPK: B61G 7/00

Značky: spriahadla, zariadenia, vozidiel, spojovanie, držiakom, automatické, koľajových, hlava

Text:

...Okrenl toho je táto úloha vyriešená spôsobom montáže hlavy spriahadla. Pritom prebiehajú nasledujúce kroky Najskôrsa vykonáva predbežná montáž komponentov na držiakuzariadenia. Pritom komponenty pozostávajú z prvkov skupiny ventily, elektrické ovládacie prostriedky, elektronické ovládacie prostriedky, svorkové skrine, upevňovacie valce,ovládací mechanizmus pre E spriahadlo a iné komponenty, ktoré sú potrebné pre funkciu spriahadla,...

Orálna forma liečiva s obsahom probiotických baktérií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3314

Dátum: 04.05.2005

Autori: Henke Stefan, Rudolph Markus, Manneck Iris

MPK: A23L 1/30, A23L 1/03, A61K 35/66...

Značky: liečivá, bakterií, probiotických, obsahom, forma, orálna

Text:

...na zdravé, narušené alebo choré ľudské alebo zvieracie telo.Ako probiotickým mikroorganizmom sa dáva prednosť využitia živých laktobacilov,biñdobaktérií a/alebo streptokokov. Zvlášť výhodné sú species Lactobacillus casei,Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus bifidum, Lactobacillus gasseri,Lactobacillus plantarum, Lactobacillus johnsonii, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus paracasei,...

Kvapalný prípravok pre veterinárnu medicínu, spôsob jeho prípravy a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2955

Dátum: 04.05.2005

Autori: Riechel Peter, Hassel Bernhard, Henke Stefan, Folger Martin, Janott Dietrich

MPK: A61P 29/00, A61K 31/429, A61K 31/5415...

Značky: prípravok, medicínu, přípravy, použitie, veterinárnu, spôsob, kvapalný

Text:

...sa zmiešajú až bezprostredne pred použitím. Doba použiteľnosti injekčného roztoku Ingel-Mamyzinu® po vzájomnom zmiešaní obidvoch zložiek, to znamená, suchej látky arozpúšťadla, predstavuje pri teplote uskladnenia medzi 2 a 8 °C 7 dní a pri teplote uskladnenia V rozsahu medzi 15 a 25 °C 2 dni. 0017 Prekvapujúco sa zistilo, že pomocou predloženého vynálezu je možné jednoduchou zmenou rozpúšťadla v Ingel-Mamyzine® za roztok meloxicamu...

Dihydropyridínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9515

Dátum: 04.05.2005

Autori: Gerritsma Gerritdina Geziena, Van Der Veen Lars Anders, Van Straten Nicole Corine Renée

MPK: C07D 215/54, A61P 5/06, A61K 31/47...

Značky: dihydropyridínové, deriváty

Text:

...znamená alkyltio skupinu s 1-4 uhlíkovými atómami, kde alkylový zvyšok má rovnaký význam, ako je definované vyššie.0027 Výraz (2-4 C)alkenyloxy znamená alkenyloxyskupinu s 2-4 uhllkovými atómami, kde alkenylový zvyšok má rovnaký význam, ako je definované vyššie. Výraz (3-4 C)alkinyloxy znamená alkinyloxyskupinu s 3-4 uhlíkovými atómami, kde alkinylový zvyšok má rovnaký význam ako je definované vyššie.0028 Výraz (6-10 C)aryi znamená aromatickú...

Pomník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8889

Dátum: 04.05.2005

Autor: Schweiger Norbert

MPK: E04H 13/00

Značky: pomník

Text:

...jednotlivé profilové tyče pod odpovedajúcimiPritom je výhodne použiť znaky nároku 5, čim vznikne šetrné pridržovanie relatívne citlivých hrán sklenenej dosky V ráme, ktorýsa rozkladá na troch stranách sklenenej dosky.Prostredníctvom znakov nároku 6 vznikne tá výhoda, že popis sa môže umiestniť na nosiči nápisu alebo zapracovať do nosiča nápisu, ktorý môže byť vyrobený z ľubovoľného, relatívne ľahko popísateľného materiálu, ako...

Uzatváracia záklopka pre karosériu motorového vozidla a motorové vozidlo vybavené takouto záklopkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1693

Dátum: 04.05.2005

Autor: Renou David Jean-francois

MPK: B60K 15/04

Značky: motorové, vybavené, uzatváracia, záklopka, záklopkou, karosériu, motorového, takouto, vozidla, vozidlo

Text:

...vozidla uchopí viečko, aby ho celkom otvoril, druhý prostriedok, čap v podobe kľuky, viečko celkom otvorí a udržuje toto viečko v otvorenej polohe.0010 lný príklad vylepšenej výhodne uzatváracej záklopky je opísaný vdokumente EP-A-O 806 317, ktorý opisuje najbližší doterajší stav techniky.Táto zákIcpka zahŕňa pružinu a čap v tvare U, pričom polovica čapu slúži akoos otáčania záklopky a druhá polovica slúži ako posunutá os otáčania...