Zverejnene patenty 29.04.2005

Biaromatické zlúčeniny, ktoré aktivujú receptory typu PPAR (gama), ich spôsob prípravy a ich použitie v kozmetických alebo farmaceutických prostriedkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7288

Dátum: 29.04.2005

Autori: Boiteau Jean-guy, Aubert Jérome, Clary Laurence, Rivier Michel, Thoreau Etienne, Mauvais Pascale

MPK: A61K 8/30, A61Q 19/10, A61Q 5/00...

Značky: gama, spôsob, použitie, biaromatické, kozmetických, farmaceutických, přípravy, zlúčeniny, aktivujú, receptory, prostriedkoch

Text:

...zlúčenin 2 patentu FR 2 812 876. Tato zvýšená vázopna afinlta vyplýva konkretne z hodnôtznizene, ako je vysvetlené ďalej.Pvedľžený vynález sa tak týka zlúcenín všeobecného vzorca IPl je C alkýlová skupina vybraná zo skupiny, ktorú tvoria radikály metyl, etýl, n-propýl, izopropyl, izobutyl, terc-butýl,n-pentyl, izopentyl, n-hexyl a izohexyl, radikál cyklopropýl,cyklohexyl, etylenyl, alyl, propenyl, butenyl, pentenyl alebo hexenyl,...

Prijímacie zariadenie a komunikačný spôsob pre OFDM komunikačný systém s novou preambulovou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7185

Dátum: 29.04.2005

Autori: Gaedeken Gralf, Tiedemann Stephen, Schwager Andreas, Stadelmeier Lothar, Zumkeller Markus

MPK: H04L 27/26

Značky: preambulovou, systém, strukturou, spôsob, komunikačný, zariadenie, novou, prijímacie

Text:

...preambulovú časť a prenášanú časť, kde preambulová časť má sekciu pozostávajúcu z pilotných symbolov mapovaných na každú n-tú frekvenčnú nosnú vlnu a signalizačných dát mapovaných na frekvenčné nosné vlny medzi frekvenčnými nosnými vlnami s pilotnými symbolmi. Takto je n 2, 3, 4, 5. 6 alebo viac, v závislosti od požadovanej spoľahlivosti synchronizácie na prijímacej strane. lnými slovami pilotné symboly sa mapujú na frekvenčné nosné...

Kompozície obsahujúce fluórované olefíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6779

Dátum: 29.04.2005

Autori: Pham Hang, Singh Rajiv, Thomas Raymond, Wilson David

MPK: C08J 9/00, C09K 3/30, C09K 5/00...

Značky: obsahujúce, olefiny, fluorované, kompozície

Text:

...aplikáciách, vrátane najmä aplikácií týkajúcich sa prenosu tepla, je dôležité alebo dokonca zásadné, používat kompozície, ktoré sú nehorľavé. Preto, je často výhodne používat V takých kompozíciách zlúčeniny, ktoré nie sú horľavé. Výraz nehorľavý, ako je V tomto texte používaný, sa týka zlúčenín alebo kompozícii, ktoré sú označované ako nehorľave podľanormy ASTM E-68 l z roku 2002, ktorá je tu zahrnutá ako odkaz. Bohužiaľ mnohé HFC, ktoré...

Kombinované meningokokové konjugáty so spoločným nosičovým proteínom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6571

Dátum: 29.04.2005

Autor: Costantino Paulo

MPK: A61K 39/095, G01N 33/50, A61K 47/48...

Značky: proteínom, meningokokové, kombinované, spoločným, nosičovým, konjugáty

Text:

...v každom konjugáte jednotlivonižšia než prahová hodnota a pri samostatnom podávaní by k supresii neviedla.Výberom spoločného nosiča pre multivalentně vakcíny sa teda v porovnaní s monovalentnou vakcínou alebo konjugátmi obsahujúcimi rôzne nosičové proteíny významne zvýši nebezpečenstvo nosičovej supresíe. Podľa tohto vynálezu sa toto zvýšené nebezpečenstvo kompenzuje na základe regulácie množstva nekonjugovaného proteínu vo vakcíne....

Strojovo čitateľný ochranný prvok na chránené výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6435

Dátum: 29.04.2005

Autori: Muth Oliver, Paeschke Manfred, Krietsch Burkhard, Kuen Jakob, Kuntz Matthias

MPK: B42D 15/00, C09D 17/00, B41M 3/14...

Značky: strojovo, chránené, ochranný, výrobky, prvok, čitateľný

Text:

...chránený výrobok s podobnou štruktúrou sa opisuje V dokumente DE 197 O 8 543. Tu sú elektroluminiscenčné látky, ktoré sa vytláčajú, usporiadané tak, že sú prestúpené siločiarami elektrického striedavého poľa vytvorenýmiv dôsledku planárneho usporiadania elektród. Ani tu nie jemožné žiadne bezdotykové vytváranie elektroluminiscencie.0010 V dokumente EP l l 56 934 B 1 sa zverejňuje cenný dokument, ktorý obsahuje aspoň jeden opticky premenlivý...

Spôsob a systém na odstraňovanie rozpustného TNFR1, TNFR2 a IL2R pri pacientoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12900

Dátum: 29.04.2005

Autor: Lentz Rigdon M

MPK: A61K 39/395, A61K 38/20, A61K 38/19...

Značky: tnfr1, systém, rozpustného, spôsob, odstraňovanie, tnfr2, pacientoch

Text:

...receptora faktora nekrózy nádorov l (sTNFRl), rozpustnému receptoru faktora nekrózy nádorov 2 (STNFRZ) a rozpustnému receptora interleukinu 2 (sIL 2 R), imobilizované naBol vyvinutý spôsob a systém na navodenie remisie ochorení vyznačujúcich sa nadmernou tvorbou sTNR a R interleukinu 2. Súčasťou tohto systému sú prostriedky na separáciu krvi na krvnú plazmu a krvinky, ako je zariadenie na plazmaferézu, pričom plazma sa potom spracováva pri...

Prolínové deriváty a ich použitie ako inhibítorov dipeptidylpeptidázy-IV

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6095

Dátum: 29.04.2005

Autori: Piotrowski David Walter, Hulin Bernard

MPK: C07D 403/00

Značky: deriváty, použitie, inhibítorov, prolínové, dipeptidylpeptidázy-iv

Text:

...ochorenie (CVD) zdôvodu aterosklerózy. Ateroskleróza je hlavným dôvodom úmrtí v Spojených štátoch a vzápadnej Európe. CVD najmä prevažuje medzi pacientmi sdiabetom a aspoňčiastočne z dôvodu existencie viac nezávislých rizikových faktorov, ako je intolerancia ku glukóze, hypertroña ľavej komory a hypertenzia v tejto populácii. Úspešné liečenie hyperlipidémie v celkovej populácii a najmä u pacientov s diabetom má preto výnimočnú...

Chinoxalínové inhibítory hedgehot signálnej dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12457

Dátum: 29.04.2005

Autori: Goldsmith Richard, Koehler Michael, Sutherlin Daniel

MPK: C07D 241/42, A61K 31/498, A61P 35/00...

Značky: dráhy, inhibitory, signálnej, chinoxalínové, hedgehot

Text:

...kože a svalov, ako i s angiogenézou. Vysvetlením pre toto tvrdenie je to, že bolo preukázané, že Hh cesta reguluje bunkovú proliferáciu v dospelých jedincoch mechanizmom aktivácie génov implikovaných v progresii bunkového cyklu, akým je cyklín D, ktorý je implikovaný v Gl-S prechode. Takto SHs blokuje aretáciu bunkového cyklu sprostredkovanou p 2 l, čo je inhibítor cyklíndependentných kináz. Hh signalizácia je ďalej ímplikovaná v rakovine...

Použitie kompozície obsahujúcej 1,3,3,3-tetrafluórpropén (HFO-1234ze) ako chladivo v automobilovom klimatizačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17712

Dátum: 29.04.2005

Autori: Shankland Ian Robert, Pham Hang, Singh Rajiv

MPK: C09K 5/04, B60H 1/32

Značky: chladivo, 1,3,3,3-tetrafluórpropén, systéme, hfo-1234ze, obsahujúcej, použitie, automobilovom, kompozície, klimatizačnom

Text:

...výkonu chladiva alebo energetickej účinnosti môže mat vedľajšie dopady na životné prostredie prostredníctvom zvýšenej spotreby fosílnych palív, ktorá vychádza zo zvýšeného nárokuNaviac sa všeobecne považuje za žiaduce, aby náhrady CFC chladív boli účinné bez väčšíchtechnických zásahov do bežnej technológie kompresie pár, ktorá sa V súčasnosti používa s CFC chladivami.Horľavosť je ďalšou dôležitou vlastnosťou pre mnoho aplikácií. To...

Spôsoby výroby suchého práškového prípravku s obsahom glykopyrolátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12313

Dátum: 29.04.2005

Autori: Davies Rebecca, Morton David, Shott Martin

MPK: A61K 31/40, A61K 9/00

Značky: spôsoby, práškového, přípravků, výroby, glykopyrolátu, obsahom, suchého

Text:

...môže vyvolať vytvorenie nekryštalického materiálu, najmä napovrchu častíc. Takýto nekryštalický materiál môže byť amorfný materiál.0011 Zo štúdií glykopyrónium-bromidového prášku bolo zistené. že prítomnosť nekryštalického alebo amorfného gIykopyrónium-bromídového materiálu môže viesť k významnej fyzickej nestabílite. Zdá sa, že táto nestabilita je spôsobená silným príjmom vody amorfnou frakciou, čo vedie k čiastočnému rozpusteniu a následnej...

Spôsob výroby teplom lepivej vložkovej textílie a získaná teplom lepivá vložková textília

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5237

Dátum: 29.04.2005

Autori: Labre François, Lefebvre Jean, Le Houarner Yves

MPK: D06M 17/00

Značky: teplom, vložková, lepivá, lepivej, textília, výroby, spôsob, vložkovej, textilie, získaná

Text:

...na to, aby sa odstránilo akékoľvek riziko oddeľovania medzi teplom lepivou vložkovou textíliou a kusom odevu, ked medzi týmito dvoma prvkami pôsobí ťah, pričom k tomuto oddeľovaniu dochádza presne v úrovni oblasti spojenia medzi podkladovou vrstvou a vrchnou vrstvou, ktorá tak tvoríoblast menšej mechanickej pevnosti.0007 Podľa dokumentov EP 855 146 a EP 1 314 366 už bola snahao zmiernenie tejto nevýhody navrhnutím riešenia používajúceho...

Očkovanie meningokokovou konjugovanou vakcínou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10701

Dátum: 29.04.2005

Autor: Marshall Cameron

MPK: A61K 47/48, A61K 39/095

Značky: vakcínou, meningokokovou, očkovanie, konjugovanou

Text:

...nosičom, pričomlgG 1 a IgG 2 bolí ovplyvnené rovnako. Reakcie na nosnej časti konjugátov boli tiežsuprimované. Okrem toho bola pozorovaná všeobecnejšia epitopovo nešpeciñcká supresia, pretože bolo pozorované, že preimunizácia jedným konjugátom ovplyvnila imunitné reakcie ako proti nosnej tak proti sacharidovej časti druhého konjugátu,ktorý bol podávaný o štyri týždne neskoršie.0012 Použitie rôznych nosných proteínov v jednej multivalentnej...

Príprava formy I kabergolínu a jeho solvátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3862

Dátum: 29.04.2005

Autori: Greenwood Alan, Bhatarah Parveen, Mchattie Derek, Gamble Mark

MPK: C07D 457/00

Značky: príprava, formy, solvátů, kabergolínu

Text:

...za odstránenia časticového materiálu. Teplota roztoku sa potom znížila na okolo -5 °C alebo nižšie, výhodne -10 C alebo nižšie a vytvorila sa zrazenia kabergolínu. Toto sa môže podporiť miešaním a tiež naočkovaním, napríklad použitím kryštalickej formy l kabergolínu. Ďalej sa pridalo anti-rozpúšťadlo (t.j. rozpúšťadlo, vktorom je kabergolín-etylbenzénový solvát vysoko nerozpustný). Výhodné je, že anti-rozpúšťadlo zahŕňa hexán,...

Koleso bicykla

Načítavanie...

Číslo patentu: 284528

Dátum: 29.04.2005

Autori: Okajima Shinpei, Muraoka Tsutomu

MPK: B60B 1/04, B60B 1/00

Značky: koleso, bicykla

Zhrnutie / Anotácia:

Vonkajšia koncová časť (40) každého lúča (22a, 22b) je, na jej zachytenie v axiálnom otvore (74, 174) na ráfiku (24a, 24b), vybavená prvým úsekom (50, 150), ktorý cez ohnutý úsek (54) nadväzuje na druhý úsek (52), odsadený proti prvému úseku (50, 150), pričom prvý úsek (50, 150) je svojím prvým povrchom (56) v dotyku s vnútorným povrchom ráfika (24a, 24b) a druhý úsek (52) je svojím druhým povrchom (58) v dotyku s vonkajším povrchom ráfika...

Použitie esterifikovaných alkenyljantárových kyselín na zvýšenie lubricity tekutého uhľovodíkového paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 284524

Dátum: 29.04.2005

Autori: Macmillan John Alexander, Brewer Mark Lawrence

MPK: C10G 75/02, C10L 1/18, C07C 69/593...

Značky: lubricity, zvýšenie, paliva, esterifikovaných, použitie, tekutého, kyselin, uhlovodíkového, alkenyljantárových

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie esterifikovaných alkenyljantárových kyselín všeobecného vzorca (I), kde R1 je C10 až C32 alkenylová skupina a R2 a R3 sú (-O-CH2CH2-)nOH, (-OCH2CHCH3)nOH alebo -OCH2CHOHCH2OH, v ktorých n je celé číslo od 1 do 10, na zvýšenie lubricity tekutého uhľovodíkového paliva.

Spôsob spracovania ocele na elektrické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 284523

Dátum: 29.04.2005

Autori: Matera Susanna, Abbruzzese Giuseppe, Cicale' Stefano, Fortunati Stefano

MPK: C21D 8/12

Značky: spôsob, elektrické, účely, ocele, spracovania

Zhrnutie / Anotácia:

Počas opracovania elektrickej ocele starostlivo vybraná kombinácia tepelného opracovania plátu so špecifickým kontinuálnym opracovaním primárnej rekryštalizácie a nitridácie dovoľuje riadiť distribúciu, množstvo a rozmery precipitátov a získať homogénne zrážanie dusíka počas kroku nitridácie spojené s priamou reakciou absorbovaného dusíka s hliníkom.

Dlhodobo pôsobiace injektovateľné formulácie, obsahujúce hydrogenizovaný ricínový olej

Načítavanie...

Číslo patentu: 284522

Dátum: 29.04.2005

Autori: Chern Rey, Williams James

MPK: A61K 47/14, A61K 31/365, A61K 31/70...

Značky: formulácie, injektovateľné, obsahujúce, ricínový, dlhodobo, hydrogenizovaný, pôsobiace

Zhrnutie / Anotácia:

Dlhodobo pôsobiace injektovateľné formulácie obsahujú (a) terapeutickú látku, vybranú zo skupiny pozostávajúcej napríklad z insekticídov, akaricídov, paraziticídov, rastových stimulátorov a v olejoch rozpustných NSAIDS (b) hydrogenizovaný ricínový olej a (c ) hydrofóbny nosič obsahujúci: (i) triacetín, benzylbenzoan alebo etylolean alebo ich kombináciu a (ii) acylované monoglyceridy, propyldikapryláty/dikaprináty alebo triglyceridy kyseliny...

Použitie melatonínu na prípravu farmaceutického prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 284521

Dátum: 29.04.2005

Autor: Zisapel Nava

MPK: A61K 31/551, A61P 25/30, A61K 31/4045...

Značky: farmaceutického, použitie, melatonínu, prostriedku, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie melatonínu s aspoň jedným rozpúšťadlom, nosičom alebo pomocnou látkou na prípravu farmaceutického prostriedku na liečenie alebo prevenciu návykovej závislosti alebo tolerancie na benzodiazepínové lieky za predpokladu, že v prípade prevencie návykovej závislosti alebo tolerancie na benzodiazepínové liečivá je týmto prostriedkom farmaceutický prostriedok s nepretržitým alebo kontrolovaným uvoľňovaním melatonínu v jednotkovej dávkovej...

Rýchlo sa rozpúšťajúci lisovaný ribavirínový prostriedok a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284520

Dátum: 29.04.2005

Autori: Bowen Frank, Vadino Winston, Chaudry Imtiaz, Liebowitz Stephen, Stupak Elliot

MPK: A61K 9/48, A61K 31/70

Značky: lisovaný, prostriedok, rozpúšťajúci, ribavirínový, rýchlo, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je rýchlo sa rozpúšťajúci lisovaný ribavirínový prostriedok, ktorý obsahuje ribavirín bez obsahu svojich polymorfných foriem a farmaceuticky prijateľný dezintegrátor, pričom má po lisovaní za sucha hustotu po strasení aspoň 0,6 g/ml, pričom viac ako 80 % hmotn. ribavirínu je rozpustných vo vode počas 30 minút, je v pevnej dávkovej forme na perorálne použitie a čas jeho rozpadu je kratší ako 10 minút. Je tiež opísaný spôsob prípravy...

Brzdová zostava bicykla na upevnenie k časti rámu bicykla

Načítavanie...

Číslo patentu: 284519

Dátum: 29.04.2005

Autor: Sugimoto Masanori

MPK: B62L 1/00, B62L 1/14

Značky: rámu, zostava, brzdová, bicykla, upevnenie, částí

Zhrnutie / Anotácia:

Brzdová zostava bicykla je určená na upevnenie brzdového zariadenia (30) k prednej (16) a/alebo zadnej vidlici bicykla (10) pomocou brzdového mechanizmu. Brzdový upevňovací mechanizmus má upevňovaciu súčasť (130) alebo doštičku, ktorá je pripevnená k prednej (16) a/alebo zadnej vidlici, a vystužujúcu súčasť (132) alebo doštičku, ktorá je pripojená k upevňovacej súčasti tak, aby brzdové zariadenie (30) bicykla bolo otáčavo upevnené medzi...

Zámkový mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 284518

Dátum: 29.04.2005

Autor: Urby Lars

MPK: E05B 63/00, E05B 63/06

Značky: mechanizmus, zámkový

Zhrnutie / Anotácia:

Zámkový mechanizmus zahrnuje mechanizmus (6) zamykacej západky, napríklad mechanizmus, ktorý sa uvádza do činnosti kľúčom, so zamykacou západkou (20a) a mechanizmus (4) zaskakovacej západky, obsahujúci zaskakovaciu západku (9) a uvádzaný do činnosti prevodovou pákou (17). Pohyb zamykacej západky (20a) medzi jej koncovými polohami sa vytvára a stupňuje alebo sprevoduje prostredníctvom spojovacej tyče (24) a prenosovej páky (22). Mechanizmus tiež...

Dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2719

Dátum: 29.04.2005

Autor: Costello Timothy Francis

MPK: E06B 3/70, E06B 3/82

Značky: dveře

Text:

...spôsobov dokončenia zostavovania dverí. Pridanie žliabku umožňuje, aby sa k dverám mohlo pripevnit prislušenstvo, ako sú napríklad zámok a pánty.Žliabok je Výhodne Vyformovaný z polyuretánového materiálu s vysokou hustotou.Použitie žliabku vyformovaného z polyuretánu s vysokou hustotou uľahčuje pripevniť prislušenstvo dverí na také miesta na dverách, kde je to potrebné na konkrétne použitie. Pri umiestňovaní dverového príslušenstva...

Balenie dávky jemne rezaného tabaku a spôsob výroby balenia dávky jemne rezaného tabaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9421

Dátum: 29.04.2005

Autori: Seidel Henning, Schulte Birte, Demmer Udo, Reiniger Gerald

MPK: A24C 5/40

Značky: balenie, jemné, balenia, dávky, tabáku, výroby, rezaného, spôsob

Text:

...predstavuje pozdĺžna dráž ka v obale, do ktorej môže spotrebiteľ zasiahnuť, aby tak obal úplne oddelil od náplne tabaku.0012 Ak má byť obal tesný, je ako otváracie zariadenie vhodný napr. odtrhávaci prúžok alebo odtrhávacia níť, ako sú sami o sebe známe. Ďalšie príklady sú zárez na okraji obalu, ktorý predstavuje pomoc pri natrhnutí obalu, oblasť skrútenia na obale, teda oblasť (výhodne na konci obalu), v ktorej je obal stočený, alebo...

Suché práškové prípravky glykopyrolátu a stearátu horečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19565

Dátum: 29.04.2005

Autori: Morton David, Davies Rebecca, Shott Martin

MPK: A61K 31/40, A61K 9/00, A61K 47/12...

Značky: přípravky, práškové, glykopyrolátu, horečnatého, stearátu, suché

Text:

...nekryštalický materiál môže byť amorfný materiál.0011 Zo štúdií gIykopyrónium-bromidového prášku bolo zistené, že prítomnosť nekryštalického alebo amorfného gIykopyrónium-bromidového materiálu môže viesť k významnej fyzickej nestabilite. Zdá sa, že táto nestabilita je spôsobená silným príjmom vody amorfnou frakciou, čo vedie k čiastočnému rozpusteniu a následnej rekryštalizácii. Zdá sa, že amorfný glykopyrolát silno prijíma vodu, keď je...