Zverejnene patenty 28.04.2005

Kondenzovaný chinolínový derivát a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5513

Dátum: 28.04.2005

Autori: Tarui Naoki, Kawano, Banno, Inatomi, Hird, Kajino

MPK: A61K 31/4738, C07D 471/00

Značky: derivát, chinolínový, použitie, kondenzovaný

Text:

...uvedené rôzne ochorenia, o ktorých sa uvažuje, že sú spôsobené hyperstimuláciou NK 2 receptora. Je teda žiaduci vývoj takej zlúčeniny, ktorá by mala novú chemickú štruktúru, odlišnú od známej štruktúry antagonistov NK 2 receptora a bola by plne uspokojivá ako liečivo pre profylaxiu alebo liečenie takých patológií, a taktiež farmaceutického prostriedku obsahujúceho takúto zlúčeninu ako účinnú zložku.odlišnú od známych antagonistov NK 2...

Dealkylované deriváty pyrol(2,1-B)benzotiazepínov s atypickým antipsychotickým účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5021

Dátum: 28.04.2005

Autori: Ghirardi Orlando, Carminati Paolo, Di Cesare Maria, Minetti Patrizia, Tinti Maria

MPK: A61K 31/407, C07D 513/00

Značky: pyrol(2,1-b)benzotiazepínov, atypickým, dealkylované, deriváty, antipsychotickým, účinkom

Text:

...pre typické antipsychotiká.0006 Zlúčenina 9-(4-metylpiperazín-1-yl)pyrol 2,1-b 1,3 benzotiazepín opisaná v patentovej prihláške W 0 O 2/10175 a tu pre krátkosť ďalej uvádzaná ako ST 1899 tiež mala výhodné farmakologické charakteristiky a tú výhodu, že v porovnaní s predchádzajúcou zlúčeninou mala väčšiu aktivitu a jednoduchšiu syntézu.0007 Aj keď poskytli dostatočný farmakologický profil,zlúčeniny opísané vo vyššie uvedených patentových...

Spôsob podávania prasacieho FVIII s odstránenou B doménou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15806

Dátum: 28.04.2005

Autori: Bergman Garrette, Lollar John

MPK: A61K 35/14, C07K 14/00, A61K 49/00...

Značky: prasacieho, doménou, podávania, fviii, spôsob, odstránenou

Text:

...a po rekonštitúcii vo vode pre injekciu.Dokumenty W 0 01/68109 a US 6458563 sa týkajú modifikovanej formy prasacieho faktora Vlll bez B domény, DNA ju kódujúcu, a jej použitia na liečbu hemofílie.0003 Predkladaný vynález sa týka prekvapujúcich experimentálnych zistení, EP 1 750 733 34 a 45/Hže OBI-1 má 2-6 krát vyššiu biologickú dostupnosť na porovnanie s HYATEC. Biologická dostupnosť sa týka krvných hladín dosiahnutých a...

Zariadenie na pripevnenie zaisťovacích praciek bezpečnostných pásov vzadu v automobilovom vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4585

Dátum: 28.04.2005

Autori: Germain Stéphane, Souville Philippe

MPK: B60R 22/18

Značky: bezpečnostných, zariadenie, zaisťovacích, pásov, automobilovom, práčiek, vozidle, pripevnenie, vzadu

Text:

...pri čítaní opisu príkladov realizáciezariadenia na pripevnenie zaisťovacích praciek pásov a sedadla s odkazom na pripojené- obrázok 1 je schematický pohľad zhora na miesto pre sedenie zadného sedadla obsahujúce zariadenia na pripevnenie zaisťovacích praciek podľa vynálezu,- obrázok 2 je čelný schematický pohľad zo strany na zariadenie na pripevnenie zaisťovacích praciek podľa vynálezu,- obrázok 3 je bočný schematický pohľad na zariadenie podľa...

Liečivo na liečenie fungálnych infekcií, najmä aspergilózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4165

Dátum: 28.04.2005

Autori: Romani Luigina, Salvatori Giovanni, Carminati Paulo

MPK: A61P 31/00, A61K 31/7042, A61K 38/17...

Značky: najmä, liečenie, liečivo, aspergilózy, fungálnych, infekcii

Text:

...IA je extrémne vzácna u jednotlivcov s normálnou imunitnou reakciou,liečba zameraná na zlepšenie imunitnej reakcie hostiteľa ponúka nový a slubný prístup pri liečbe tejto infekcie.0003 Vrodený imunitný systém sa vyvinul komplikovaným, mnohotvárnym spôsobom, aby mohol chránit plúcne tkanivo proti infekcii. Považuje sa za skutočnosť, že ochrana plúcneho tkaniva nezahrnuje iba preventivnu kontrolu množenia mikroorganizmov, ale tiež...

Uzamykací stent s viac uzamykacími bodmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3457

Dátum: 28.04.2005

Autori: Vipul Bhupendra Dave, Fleming James Iii

MPK: A61F 2/82

Značky: stent, bodmi, uzamykací, uzamykacími

Text:

...udržuje cievu otvorenú a zlepšujeV neprítomnosti stentu môže dôjsť k restenóze následkom elastického obnovenia stenotickej lezie. Hoci bolo opísaných veľa konštrukcií stentu, tieto konštrukcie trpeli početnýmikonštrukčne obmedzenie vyplývajúce z nízkej radiálnejpevnosti, zmenšenia dĺžky stentu pri jeho rozvinuti, t.j. skrátenie, a vysoký stupeň axiálnej kompresie, ktorej stentProblém radiálnej pevnosti bol riešený vo WO 99/01087,avšak stále...

Deriváty rapamycínu, spôsob ich prípravy, farmaceutická kompozícia s ich obsahom a súprava alebo balenie na použitie pri imunosupresii, zápale alebo infekciách

Načítavanie...

Číslo patentu: 284529

Dátum: 28.04.2005

Autori: Sedrani Richard, Cottens Sylvain

MPK: A61P 31/00, A61K 31/435, A61P 29/00...

Značky: balenie, zápale, imunosupresii, použitie, farmaceutická, súprava, spôsob, přípravy, rapamycínu, obsahom, kompozícia, infekciách, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty rapamycínu všeobecného vzorca (I), v ktorom substituent R2 je vybraný či už zo všeobecného vzorca (II), alebo zo všeobecného vzorca (III) a X znamená hydroxylovú skupinu alebo atóm vodíka
ako aj spôsoby ich prípravy a ich použitia ako liečiv a farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú. Sú použiteľné ako účinné imunosupresívne a antiproliferačné látky a majú tiež protinádorovú aktivitu.

Vodorozpustné aktívne polyetylénglykolové sulfóny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284527

Dátum: 28.04.2005

Autor: Harris Milton

MPK: C08G 65/32, A61K 47/48

Značky: přípravy, sulfony, vodorozpustné, polyetylénglykolové, spôsob, aktívne

Zhrnutie / Anotácia:

Vodorozpustný aktivovaný polymér, ktorý je stabilný proti hydrolýze, vybraný zo skupiny pozostávajúcej z poly(alkylenoxidov), poly(oxyetylénových polyolov) a poly(olefinických alkoholov) s aspoň jednou aktívnou sulfónovou časťou. Aktivovaný polyetylénglykolový derivát všeobecného vzorca R-(OCH2CH2)n-Y, v ktorom n je číslo 5 až 3 000, Y je skupina vybratá zo skupiny pozostávajúcej z -SO2-CH=CH2 a -SO2-CH2-CH2-X, kde X je atóm halogénu, a ich...

Spôsob prípravy hydrogenhalogenidov etylesteru kyseliny 1-metyl-4-fenyl-4-piperidínkarboxylovej a medziprodukty na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284526

Dátum: 28.04.2005

Autori: Marko Milan, Mandúch Milan, Šiška Karol, Gattnar Ondrej, Michalák Karol, Kmetty Gejza, Varga Ivan, Berkeš Dušan, Šnupárek Vladislav

MPK: C07D 211/64

Značky: hydrogenhalogenidov, spôsob, medziprodukty, 1-metyl-4-fenyl-4-piperidinkarboxylovej, kyseliny, etylesteru, přípravy, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy hydrogenchloridu, resp. hydrogenbromidu etylesteru kyseliny 1-metyl-4-fenyl-4-piperidínkarboxylovej (petidínu) všeobecného vzorca (I), kde X je chlór alebo bróm, spočívajúci v katalytickej debenzylácii kvartérnych piperidíniových solí 1-benzyl-1-metyl-4-etoxykarbonyl-4-fenyl-l-metylpiperidínium chloridu, resp. bromidu vodíkom na Pd katalyzátore v polárnom protickom rozpúšťadle pri teplote 20 °C až teplote varu...

Prevodovka s kužeľovým pastorkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284525

Dátum: 28.04.2005

Autori: Kosnar Václav, Rašpl Radovan

MPK: F16H 1/02

Značky: kuželovým, převodovka, pastorkom

Zhrnutie / Anotácia:

Prevodovka obsahuje kužeľový pastorok (3) kužeľového prevodu a aspoň jedno čelné ozubené súkolesie s hriadeľmi vo vodorovnej polohe. Deliaca rovina dvojdielneho telesa skrine (1) je zhodná s osou hriadeľov. Ložiskové uloženia kužeľového pastorka sú rozdelené do dvoch skupín ložísk (L1, L2) vzájomne oddelene uložených v sedlách vytvorených v náliatkoch (12a, 12b, 13a, 13b), ktorými prechádza deliaca rovina skrine (1). Vonkajší náliatok (12a,...

Deriváty 4-amino-5-kyan-pyrimidínu a farmaceutická formulácia obsahujúca tieto deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2451

Dátum: 28.04.2005

Autori: Kato Masaya, Uno Tetsuyuki, Shinohara Hisashi, Okada Minoru, Takeji Yasuhiro, Sato Norifumi, Ito Nobuaki, Fuwa Masahiro

MPK: C07D 409/00, C07D 405/00, C07D 401/00...

Značky: farmaceutická, deriváty, formulácia, obsahujúca, tieto, 4-amino-5-kyan-pyrimidínu

Text:

...Schlemmov kanálik. Predpokladá sa, že táto strata rovnováhy je indukovaná odporom komorovej vody predovšetkým V dôsledku blokovania prietokovej cesty pre komorovou vodu. Glaukóm je vážna choroba, ktorá postihuje vo vyspelých krajinách stále viac pacientov V dôsledku starnutia spoločnosti a preto existuje stále sa zvyšujúca požiadavka týkajúca sa vývoja nových liečiv.V súčasnosti sa liečba glaukómu uskutočňuje reguláciouvnútroočného tlaku,...

Výmena vtláčacej matice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1916

Dátum: 28.04.2005

Autor: Kob Peter-wilm

MPK: F16B 37/04

Značky: vtláčacej, matice, výmena

Text:

...vtláčacej matice 99 a z plechového dielu 21, sú mysliteľné najmenej dva rozdielne spôsoby, ktoré sa tiež môžu kombinovaťAko to znázorňuje obr. 2 b, podľa jedného spôsobu sa skrutka 30 znova vyskrutkuje späť tak, aby jej hlava 31 skrutky zaujala čo najväčší odstup od starej vtláčacej matice 99 a, bez toho aby sa zrušilo závitové spojenie medzi obidvoma konštrukčnými dielmi. Rukou alebo nástrojom sa môže teraz na skrutku 30 zatlačiť šikmo,...

Vtláčacie matice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1850

Dátum: 28.04.2005

Autori: Ferreau Oliver, Kirschniok Joachim, Hirschfeld Henning, Kob Peter-wilm

MPK: F16B 37/04

Značky: vtláčacie, matice

Text:

...čim sa najskôr spoľahlivo dosiahne odstrihnutie kruhového výlísku, spolu s dostatočne malým rozdielom priemerov medzi vonkajším priemerom lisovaeieho razníka a vnútorným priemerom matrice.0020 Pretože drieková časť vtláčacej matice v zmontovanom stave nemá vyčnievat cez zadnú stranu plechu, je to dosiahnuteľné len kruhovým vyklenutím kolom dokola v čelnej ploche matrice, ktorej axiálny rozmer je väčší ako zvyšok voľnej čelnej plochy...

Spôsoby na hydrospracovanie ťažkých ropných surovín s použitím koloidného katalyzátora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19856

Dátum: 28.04.2005

Autori: Lott Roger, Lee Lap-keung

MPK: C10G 47/26, C10G 47/06, C10G 47/02...

Značky: surovin, ťažkých, katalyzátora, hydrospracovanie, koloidného, spôsoby, ropných, použitím

Text:

...veží zahŕňa termálne krakovanie , ako je oneskorené koksovanie a Flexikoksovanie, a extrakciu rozpúšťadlami. Extrakcia rozpúšťadlami je pomerne drahá, a neschopná znížiť bod varu ťažkých ropných surovín. Existujúce komerčné katalytické hydrokrakovacie postupy zahŕňajú rýchlu deaktiváciu katalyzátoru a vysoké náklady na katalyzátor, čo ich robí V súčasnej dobe nevhodné pre hydrospracovanie spodkov z vákuových veží, ak nie sú V podstate...

Transdermálny stereoidový prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8017

Dátum: 28.04.2005

Autori: Murray James Robert, Wülfert Ernst, Kamiyama Fumio

MPK: A61K 9/70, A61P 19/10, A61K 31/5685...

Značky: stereoidový, prípravok, transdermálny

Text:

...aj pri iných liečivách za predpokladu, že tieto liečivá dokážu prenikať cez kožu dostatočne účinne adostatočne predvídateľne. Dokumenty W 0 96/36 339 a US 2001 /0023 261 publikujú transdermálne podávanie steroidov zahrnuté vtejto prihláške. Tietodokumenty neuvádzajú lepiacu kompozíciu nárokovanú touto prihláškou.Teraz sme prekvapujúco objavili lepiacu náplasť alebo lepiacu kompozíciu na transdermálne dodávanie niektorých steroidov vrátane...