Zverejnene patenty 21.04.2005

Rekombinantne modifikovaný plazmín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18535

Dátum: 21.04.2005

Autori: Hunt Jennifer Audrey, Novokhatny Valery

MPK: C12N 15/57, C12N 9/68, C12N 5/10...

Značky: rekombinantné, plazmín, modifikovaný

Text:

...z 90 , 95 alebo 98 identický so sekvencíou ukázanou vsekv. id. č. 2. Okrem toho kódovaný polypeptid môže byť sekvencia ukázaná v sekv. id. č. 2.0009 Nukleotídová sekvencia polynukleotidu môže byť sekvencia ukázaná v sekv. id. č. l alebo jej degenerované varianty. Nukleotídová sekvencia môže kódovať polypeptid majúci Nkoncovú kringle doménu homológnu s kringle doménou 1 natívneho humánneho plazminogénu a miesto aktivácie C-koncovej domény...

Farmaceutické kompozície na akútnu glukokortikoidovú terapiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17949

Dátum: 21.04.2005

Autori: Skrtic Stanko, Johnsson Jörgen, Johannsson Gudmundur, Lennernäs Hans, Hedner Thomas

MPK: A61K 31/573, A61K 31/00, A61K 9/00...

Značky: glukokortikoidovú, terapiu, kompozície, farmaceutické, akútnu

Text:

...vyprázdňovania a zníženiu intestinálnej0009 Problémy sorálnym podaním môžu nastať napríklad u pacientov sakútnou laryngitídou, u pacientov V závažnom stave vplyvom dýchavičnosti, u detí so zápalom hrtana alebo závažným angioedémom a u pacientov s gastroenterítídou, kedy sa nedá zaručiť gastrointestinálna absorpcia.0010 Vpublikácii Quintero a kol. (1968) je opísaná porovnávacia štúdia orálneho podávania betametazónu a sublingválneho podania...

Spôsob autentifikácie prostredníctvom chemického označovania alebo trasovania objektu alebo substancie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6061

Dátum: 21.04.2005

Autori: Lambert Claude, Hachin Jean-michel

MPK: G07D 7/00, G09F 3/02

Značky: prostredníctvom, autentifikácie, označovania, trasovania, chemického, spôsob, objektu, substancie

Text:

...nasledujúce etapy- ožarovanie označeného objektu alebo substancie pomocou zväzku svetelných lúčov- odoslanie vĺn vysielaných generátorom a prenesených cez alebo odrazených od objektu alebo substancie na disperzný prvok, ktorý ich odchyľuje takým spôsobom,aby sa získalo svetelné spektrum, ktoré v rozličných zónach spektra má intenzitu svetla zodpovedajúcu škálam rozličných vlnových dlžok,- zistenie intenzity svetla v každej zo zón,- porovnanie...

Vrecko s bočnými záhybmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4440

Dátum: 21.04.2005

Autor: Dixon John

MPK: B65D 75/52, B65D 75/00

Značky: záhybmi, bočnými, vrecko

Text:

...vrstvou môže byť akýkoľvek vhodný teplom zlepiteľný povlak a prednostne pozostáva z plastu nabáze polyolefínu, napríklad polyetylénu alebo polypropylénu.Ako materiál vrecka sa môže použiť ľubovoľný vhodný materiál z plastu, najmä tiež vo forme laminátu v kombinácii s ďalšími plastovými filmami, napriklad z polyesteru, polyamidu alebo orientovaného polypropylénu, s kovovými fóliami,napríklad hliníkovou fóliou, alebo s papierom. Vhodný...

Spôsob a zariadenie na potlačovanie rastu buriny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3998

Dátum: 21.04.2005

Autori: Van De Haar Hendrik, Morren Gijsbert

MPK: A01M 21/00, E01H 11/00

Značky: rastu, potlačovanie, zariadenie, spôsob, buriny

Text:

...vyrovnávacej nádrže cirkuluje stále pozdĺž rôznych rozprašovacích otvorov, a je doručená ovládaním uzavieracieho ventilu spolupracujúceho so zodpovedajúcim rozprašovacím otvorom. Znaćnej úspory vody aenergie je dosiahnuté rozprašovanim horúcej kvapaliny lenna tých miestach, kde je burina skutočne prítomná, namiesto po celej pracovnej šírke. Uloženim horúcej kvapaliny vo vyrovnávacej nádrži a jej obehom pozdĺž rozprašovacích otvorov môže...

Zariadenie a spôsob generovania jednotiek tepla použitím magnetokalorického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3321

Dátum: 21.04.2005

Autori: Dupin Jean-louis, Muller Christian, Heitzler Jean-claude

MPK: F25B 21/00

Značky: tepla, generovania, materiálů, spôsob, zariadenie, použitím, jednotiek, magnetokalorického

Text:

...teplonosného média a má malý počet mechanických súčiastok.0008 Tento cieľ bol dosiahnutý zariadením na generovaniejednotiek tepla typu uvedeného v predvýznakovej časti, ktoré savyznačuje tým, že magnetickým článkom je elektromagnet pripojený k aspoň jednému elektrickému napájaniu obsluhovanom aspoň jednou riadiacou jednotkou, ktorá riadi generovanie elektrických impulzov tak, aby vznikalo impulzné magnetické pole, tieto elektricke impulzy...

Spojovacie zariadenie, najmä na podávač nite, a podávač nite

Načítavanie...

Číslo patentu: 284516

Dátum: 21.04.2005

Autori: Schmodde Hermann, Lampprecht Alfred, Kaufmann Richard

MPK: B65H 51/22, B65H 51/32

Značky: spojovacie, nitě, najmä, zariadenie, podávač

Zhrnutie / Anotácia:

Spojovacie zariadenie (30), najmä na podávač nite, je uskutočnené s prvou polovicou (1a) spojky, ktorá je uložená otočne a spojená s hnacím prostriedkom, a ktorá je vybavená aspoň jedným prvým spojovacím elementom, s druhou polovicou (15a) spojky, ktorá je otočne uložená koncentricky s prvou polovicou (12a) spojky a spojená s výstupným prostriedkom, a ktorá je vybavená aspoň jedným druhým spojovacím elementom, pričom aspoň druhá polovica (15a)...

Oxadiazínové deriváty, spôsob ich prípravy a prostriedok proti škodcom obsahujúci tieto deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: 284514

Dátum: 21.04.2005

Autori: Gsell Laurenz, Maienfisch Peter

MPK: A01N 43/72, C07D 413/06, A01N 43/88...

Značky: obsahujúci, spôsob, přípravy, deriváty, tieto, škodcom, prostriedok, oxadiazínové, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom A znamená nesubstituovanú alebo jedenkrát, alebo dvakrát substituovanú heterocyklickú skupinu, pričom substituenty skupiny A sa môžu zvoliť z množiny zahrnujúcej C1-C3-alkylovú skupinu a atóm halogénu, R znamená C1-C6-alkylovú skupinu, fenyl-C1-C4-alkylovú skupinu, C2-C6-alkenylovú skupinu alebo C2-C6-alkinylovú skupinu a X znamená skupinu N-NO2 alebo R znamená C1-C6-alkylovú skupinu a X znamená...

Halogénderiváty 9a-N-(N’-arylkarbamoyl)- a 9a-N-(N’-aryltiokarbamoyl)-9-deoxo-9a-aza-9a-homoerytromycínu A, spôsob ich prípravy, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284513

Dátum: 21.04.2005

Autori: Kujundžić Nedjeljko, Marušić-ištuk Zorica, Mutak Stjepan, Kobrehel Gabrijela, Marišić Nataša

MPK: C07H 17/08, A61P 31/04, A61K 31/70...

Značky: přípravy, 9a-n-(n'-arylkarbamoyl, 9a-n-(n'-aryltiokarbamoyl)-9-deoxo-9a-aza-9a-homoerytromycínu, farmaceutické, kompozície, použitie, obsahom, spôsob, halogenderiváty

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R znamená substituovanú arylovú skupinu všeobecného vzorca (II) a substituenty a, b, c, d, e majú rovnaký alebo rôzny význam a najmenej jeden z nich znamená skupinu zahrnujúcu halogén, (C1-C6) halogénalkyl alebo (C1-C6) halogénalkoxy, kde zostávajúce skupiny znamenajú skupinu zahrnujúcu vodík, halogén, (C1-C6) alkyl alebo (C1-C6) alkoxy a X znamená kyslík alebo síru, a ich farmaceuticky...

Spôsob a zariadenie na tepelné spracovanie sklárskych materiálov a prírodných materiálov, zvlášť vulkanického pôvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284512

Dátum: 21.04.2005

Autori: Hájek Milan, Volf Václav, Drahoš Jiří, Vozáb Jaroslav

MPK: C03C 1/00, C03B 5/02

Značky: tepelně, sklářských, vulkanického, materiálov, zariadenie, spracovanie, prírodných, zvlášť, spôsob, povodu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob tepelného spracovania sklárskych materiálov a prírodných materiálov, zvlášť vulkanického pôvodu, pri ktorom sa spracovávaný materiál vystaví účinku mikrovlnného žiarenia s frekvenciou 1 MHz až 10 GHz pri teplote v rozsahu od okolitej teploty až 1800 °C vo vsádzkovom alebo kontinuálnom výrobnom procese v prítomnosti inertnej prísady vybranej zo skupiny karbidov, nitridov či boridov v množstve 1 až 100 g na 1 kg sklárskeho alebo prírodného...

Samoemulgujúce formulácie pre lipofilné zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 284511

Dátum: 21.04.2005

Autori: Gao Ping, Morozowich Walter

MPK: A61K 9/48, A61K 9/107

Značky: lipofilné, samoemulgujúce, zlúčeniny, formulácie

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická kompozícia založená na využití určitej olejovej fázy obsahuje lipofilnú, farmaceuticky aktívnu látku, zmes diglyceridu a monoglyceridu v pomere od 9 : 1 do 6 : 4 (diglycerid : monoglycerid), kde diglycerid a monoglycerid sú mono- alebo diestery nenasýtenej mastnej kyseliny a glycerolu so šestnástimi až dvadsiatimi dvoma uhlíkovými atómami v reťazci, jedno alebo viac farmaceuticky prijateľných rozpúšťadiel a jednou alebo viac...

Chirálne deriváty heptínu na prípravu epotilónov a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2764

Dátum: 21.04.2005

Autori: Graske Klaus-dieter, Skuballa Werner, Willuhn Marc, Platzek Johannes, Petrov Orlin

MPK: C07D 309/00

Značky: epotilónov, chirálně, přípravy, heptínu, přípravu, deriváty, spôsob

Text:

...ako východiskové látky (pozri tiež Chimia 1973, 27, 97 99) a dosahuje sa enantiomérna čistota len asi 80 až 85.Navyše, je potrebné povedať, že spôsoby opísané V literatúre vyžadujú proces čistenia mhŕňajúci niekoľko chromatograñckých krokov, čo je veľmi nevýhodné z hľadiska výroby, pretože to vedie k mnohým celkovým technickým problémom, ako je regenerácia rozpúšťadiel, zabránenieZ dôvodu nízkych celkových výťažkov, malých...

Konjugáty na prenos do kostí a spôsoby ich použitia na cielenie proteínov do kostí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9706

Dátum: 21.04.2005

Autori: Boileau Guy, Crine Philippe, Loisel Thomas, Lemire Isabelle

MPK: A61K 47/48, A61P 19/08, A61K 38/46...

Značky: použitia, kosti, proteínov, cielenie, spôsoby, konjugáty, prenos

Text:

...alkalickej fosfatázy v plazme. Tieto zmeny sú spojené s oneskoreným rastom,deformáciou dolných končatín a rádiologickými a histomorfometrickými príznakmi rachitídy a osteomalácie. Toto ochorenie je zrejme dôsledkom kombinácie porúch tubulárnej resorpcie fosfátov a metabolizmu vitamínu D v obličkách s funkčnými poruchami kostí a zubov. XLH je vyvolaná inaktivačnými mutáciami génu PHEX, ktorý je členom rodiny zinkových metalopeptidáz...

Rekombinantne modifikovaný plazmín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8081

Dátum: 21.04.2005

Autori: Hunt Jennifer Audrey, Novokhatny Valery

MPK: C12N 9/68

Značky: rekombinantné, modifikovaný, plazmín

Text:

...môžu mať polypeptidy vyššiu väzobnú afinitu pre čiastočne rozštiepený fibrín,ako je väzobná aktivita pre čiastočne nerozštiepený fibrín mini-plazmín.0015 V niektorých uskutočneniach polypeptidy môžu mať takú sekvenciu aminokyselín, ako znázorňuje SEQ ID NO 2 a jej konzervatívne substitúcie. Polypeptidy môžu mať zvyšok v relatívnej polohe analógnej k polohe 76 aminokyselinovej sekvencii zaznamenanej V SEQ ID NO 2, čo je arginín.0016 V...

Poly-N-acetylglukózamín (PNAG/dPNAG)-väzbové peptidy a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14377

Dátum: 21.04.2005

Autori: Cavacini Lisa, Pier Gerald, Posner Marshall, Kelly-quintos Casie Anne

MPK: C07K 16/12, A61K 39/085

Značky: spôsoby, peptidy, poly-n-acetylglukózamín, použitia

Text:

...sa tu označujú ako PNAG/dPNAG-väzbové peptidy. Rozsahpredloženého vynálezu je definovaný patentovými nárokmi a akákoľvek informácia, ktoránespadá do rozsahu patentových nárokov, sa tu poskytuje len na informáciu.Predovšetkým sa vynález týka protilátok produkovaných z hybridómov uložených v zbierke ATCC dňa 21. apríla 2004 pod prístupovým číslom PTA-5931 (F 598). Vynález zahmuje protilátky (ako sú ľudské monoklonálne protilátky) a...