Zverejnene patenty 18.04.2005

Opakovane plniaca fľaša na voňavku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13953

Dátum: 18.04.2005

Autor: Turgeman Carmit

MPK: A45D 34/02, B05B 11/00

Značky: plniaca, voňavku, fľaša, opakované

Text:

...sú uvedené akopríklady a iba uprednostňované uskutočnenia v žiadnom pripadeneobmedzujú rozsah uvedeného vynálezu, ako je definovaný vObrázok la zobrazuje izometrický pohľad na plniacu fľašu V súlade s výhodným uskutočnením uvedeného vynálezu, ktorá jeObrázok lb zobrazuje pohľad V priečnom reze na plniacu fľašuznázornenú na obrázku la.Obrázok lc zobrazuje pohľad zospodku na plniacu fľašu znázornenúObrázok Za zobrazuje izometrický pohľad na...

Obal, potravinársky výrobok balený do obalu, spôsob výroby baliaceho materiálu a obalový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6318

Dátum: 18.04.2005

Autori: Dagestad Olav, Exner Ron

MPK: B65D 33/34, B65D 75/52

Značky: spôsob, balený, obal, výrobok, potravinářský, materiálů, baliaceho, výroby, obalů, obalový, materiál

Text:

...vrstvy sú zatavené k sebe. Prvá a druhá povrchová časť môžu byť napríklad navzájom rovnobežne a môžu byť navyše rovnobežne na smer pohybu v stroji a tak tvoriť vyššie opísaný Švový uzáver. Tieto povrchové časti môžu byť navzájom tesne uzatvorené chladným alebo tepelným švom podľa potreby. Šev môže byť vzorovaný, t.j. tesne alebo lepidlom vytvárajúci šev Inôže byť nanášaný vo vzore, ako je množina bodov, prúžky alebo iný vhodný vzor a...

Liečenie plesňových infekcií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5574

Dátum: 18.04.2005

Autori: Burnie James Peter, Matthews Ruth Christine

MPK: A61K 31/496, A61K 31/506, A61K 39/395...

Značky: liečenie, infekcii, plesňových

Text:

...dávok,alebo účinnejšieho liečenia pri rovnakej dávke umožní zmenšenie nežiaducich vedľajších účinkov. Ďalej prostriedok opísaný V W 0 01/76627 umožňuje účinne liečenie plesňových infekcii, ktoré sú prirodzene odolné voči plesňovemu činidlu použitému0007 Závažne bolo preukázane, že flukonazol (orálne azolové protiplesňové činidlo) v kombinácii s protilátkou Mycograb (RTM) malo synergiu proti kmeňom Candida.0008 Všetky azolové protiplesňové...

Nové kombinácie farmaceutík na liečbu ochorení dýchacích ciest

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17428

Dátum: 18.04.2005

Autori: Rudolf Klaus, Pestel Sabine, Bouyssou Thierry, Konetzki Ingo, Pairet Michel, Hoenke Christoph, Lustenberger Philipp, Pieper Michel, Schnapp Andreas

MPK: A61P 11/06, A61K 31/538

Značky: nové, farmaceutík, kombinácie, ochorení, liečbu, dýchacích, ciest

Text:

...Ak sa tiotropiumbromid V kombináciách farmaceutik podľa vynálezu použije vbezvodej forme,potom je výhodné použiť bezvodý kryštalický tiotropiumbromid, ktorý je známy z W 0 03/000265.Vyššie uvedené anticholinergiká taktiež vykazujú chirálne uhlíkové centrá. V tomto prípade môžu Farmaceutické kombinácie podľa vynálezu obsahovať anticholinergiká vo forme ich enantiomérov, zmesí enantiomérov alebo racemátov, pričom výhodné je použitiePodľa...

Zariadenie a spôsob prepravy dielcov pozdĺž upravovacej linky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4803

Dátum: 18.04.2005

Autori: Müller Herbert, Krombholz Klaus, Winkler Jürgen

MPK: B65G 49/00

Značky: upravovacej, zariadenie, spôsob, prepravy, linky, pozdľž, dielcov

Text:

...individuálneho riadenia0009 Predložený vynález sa orientuje predovšetkým na kontinuálne dopravujúce zariadenia, dá sa však bez všetkého potržit aj na nekontinuálne dopravujúce zariadenia.Predstavenie málezu 0010 Základom predloženého vynálezu je úloha vytvoriť zariadenie ako aj spôsob prepravydielca pozdĺž upravovacej linky, sktorými sa môže uskutočniť spätný chod nenaloženéhodržiaka dielcov spôsobom, ktorý je priestorovo úsporný. 0011...

Farmaceutické kombinácie obsahujúce benzoxazíny na liečenie respiračných ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11374

Dátum: 18.04.2005

Autori: Pestel Sabine, Bouyssou Thierry, Hoenke Christoph, Schnapp Andreas, Pieper Michael, Rudolf Klaus, Pairet Michel, Konetzki Ingo, Lustenberger Philipp

MPK: A61K 31/538, A61P 11/06, A61K 45/06...

Značky: benzoxazíny, ochorení, obsahujúce, kombinácie, farmaceutické, respiračných, liečenie

Text:

...z W 0 03/000265.Vyššie uvedené antícholinergiká taktiež vykazujú chirálne uhlíkové centrá. Vtomto prípade môžu farmaceutické kombinácie podľa vynálezu obsahovať anticholinergiká vo forme ich enantiomérov, zmesí enantiomérov alebo racemátov, pričom výhodné je použitiePodľa vynálezu obsahujú ďalej výhodné farmaceutické kombinácie okrem zlúčeniny vzorca 1 ďalšiu účinnú látku ciklezonid Q, prípadne vo forme racemátov, enantiomérov...

Spôsob prípravy valsartanu a jeho prekurzorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4223

Dátum: 18.04.2005

Autori: Perez Andres Juan Antonio, Dalmases Barjoan Pere, Bessa Bellmunt Jordi, Huguet Clotet Joan

MPK: C07C 229/00, C07D 257/00

Značky: přípravy, prekurzorov, valsartanu, spôsob

Text:

...priebežného medziproduktu vzorca Vl so zlúčeninou vzorca VIl. Uvedený spôsob dokáže predísť racemizácii a je preto veľmi užitočný na výrobu valsartanu v priemyselnom rozsahu.0023 V tomto vynáleze, výraz ochranné skupiny karboxylových kyselín znamená akúkoľvek ochrannú skupinu karboxylových kyselín voliteľne substituovaného metyl- alebo etyl-esterového typu opisanú v Protective groups in organic synthesis, T.W. Greene, P.G.M. Wats 3 ° vyd....

Spôsob zabezpečenia horninovej kotvy a horninová kotva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3712

Dátum: 18.04.2005

Autori: Öberg Fredrik, Charette François, Bureau Mario

MPK: E21D 21/00

Značky: zabezpečenia, kotva, spôsob, horninová, kotvy, horninovej

Text:

...štruktúry 1.0022 Na obrázku 1 označuje 9 štrbinu v horninovej štruktúre, aby sa trošku ilustrovala vnútorná nestabilita horninovej štruktúry 1. Podla vynálezu pohyby horninovej štruktúry. ktoré majú tendenciu premiestňovat horninovú platňu 8 axiálne smerom von, čiže doprava na obrázku 1 a podrobovať horninovú kotvu dostatočne vysokej sile, vedú ku sklzu valcovej časti kotvy 4 voči vnútornej stene vyvŕtanej diery 3. Vpraxi to nastáva,...

Spôsob prípravy kyslých a zásaditých elektrolytov na báze vody bez chemických prísad a zariadenie na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284509

Dátum: 18.04.2005

Autori: Červenák Ján, Červenáková Dana

MPK: C02F 1/48, C02F 1/46

Značky: elektrolytov, kyslých, přípravu, zariadenie, spôsob, zásaditých, chemických, přípravy, báze, přísad

Zhrnutie / Anotácia:

Na prúdiacu vodu s laminárnym charakterom prúdenia pôsobí v upravovanom priestore buď samostatne, alebo súčasne elektrické a magnetické pole tak, aby vektory sily elektrického poľa a magnetickej indukcie pôsobili kolmo na smer vektora rýchlosti vody v laminárnych vláknach. Voda je upravovaná v zariadení využívajúcom princíp separácie vybraných typov iónov zo znečistenej vody a ich následnej implantácie do vody čistej.

Prostriedky proti parazitickým protozoám a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284508

Dátum: 18.04.2005

Autori: Baasner Bernd, Lunkenheimer Winfried, Lieb Folker, Lui Norbert, Assmann Lutz, Haberkorn Axel

MPK: A61K 31/4184, A61K 31/505, A01N 43/52...

Značky: protozoám, použitie, parazitickým, prostriedky, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesi substituovaných 2-fluóralkylbenzimidazolov s polyéterovými antibiotikami a/alebo synteticky vyrobenými kokcidióznymi prostriedkami, ako je napríklad amprolium, toltrazuril, robenidín, halofugion, monenzín a salinomycín, ako prostriedky na hubenie parazitických protozoí a najmä kokcídií u zvierat.

Upevňovací prvok a zodpovedajúce vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1896

Dátum: 18.04.2005

Autori: Guihaire Stéphane, Moreau Ludovic

MPK: B60R 9/00

Značky: upevňovací, prvok, zodpovedajúce, vozidlo

Text:

...telesa okolo strednej osi X-X a obsahuje prvú čelnú plochu 16, obrátenú na stranu opačnú od upevñovacieho telesa 14, ako idruhú čelnú plochu 18 obrátenú smerom kupevňovacíemu telesu 14. Obe čelné plochy 16, 18 sú rovinné a sú usporiadané kolmo k osi XX. Okrem toho sú vonkajšie obrysy oboch čelných plôch, pri pohľade vsmere strednej osi, zhodné a kryjú sa.0019 Upevňovacia hlava 12 obsahuje okrem toho prstencovitú drážku 20. ktorá má...