Zverejnene patenty 13.04.2005

Spôsob výroby plastového komponentu zo samovystuženého termoplastického materiálu a plastový komponent vyrábaný týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13494

Dátum: 13.04.2005

Autori: De Taeye Arno, Hillaert Rik

MPK: B29C 51/14, A45C 5/02, B29C 51/34...

Značky: materiálů, komponentu, spôsobom, výroby, termoplastického, vyrábaný, spôsob, plášťového, plastový, týmto, komponent, samovystuženého

Text:

...skeletu, zo samovystuženého termoplastického materiálu, ktorý umožňuje vytvorenie vysoko odolných, ale veľmi ľahkých prvkov. ako sú najmä hlboké batožinové skelety, cenovo účinným spôsobom, pričom osobitná pozornosť sa venuje hladkej tvorbe rohových oblastí a priesečníkových oblastí medzi hlavnými povrchmi dielu.0015 Podľa tohto vynálezu sa vyššie uvedený cieľ vykonáva pomocou spôsobu,ktorý má vlastnosti z nárokov 1. Výhodné uskutočnenia...

Distribučné zariadenie s automatickým strihaním materiálu na utieranie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5970

Dátum: 13.04.2005

Autor: Granger Maurice

MPK: A47K 10/24

Značky: utieranie, materiálů, stříháním, zariadenie, distribučné, automatickým

Text:

...už existujúceho zariadenia.0008 Tieto a ešte ďalšie ciele vyplynú z nasledujúceho opisu.0009 Podľa prveho opisu vynálezu, zariadenie na distribúciu materiálu na utieranie, typu zahŕňajúceho obal s bočnými stenami, medzi ktorými je umiestnený bubon, na ktorý dosadá nosič čepele s čepeľou na rezanie, bal materiálu, je pozoruhodné tým, že jedna z bočných strán bubna predstavuje vo svojej predĺženej časti odklonený nosník s otvorom na upevnenie...

Látka inhibujúca MIC-1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17414

Dátum: 13.04.2005

Autori: Breit Samuel Norbert, Bauskin Asne Rhoda

MPK: A61P 3/04, A61K 38/19, G01N 33/53...

Značky: mic-1, inhibujúca, látka

Text:

...stlpcami a prázdne stĺpce predstavujú myši s kontrolnými nádormi. Štatistické porovnanie bolo uskutočnené pomocou t-testu a počet hviezdičiek znázorňuje rastúcu štatistickú významnost od p 0.003 až do p 0.0001. Došlo k výraznému poklesu hmotnosti telesného tuku v inguinálnej. epididymálnej a retroperitoneálnej oblasti. Medzi týmito dvomi skupinami myší nebol zistený žiadny významný rozdiel v svalovej hmotnosti. NS nevýznamné p 0.01 p ...

Latový rošt pre matrace

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2994

Dátum: 13.04.2005

Autor: Fuchs Robert

MPK: A47C 20/00

Značky: latový, rošt, matrace

Text:

...rám g, ktorý je ohraničený bočnými priečnikmi g a koncovými priečnikmi g. V hlavovej časti tohto latového roštu 1 sú pohyblivo usporiadané hlavový rám Q a ramenový rám Q. Hlavový rám Q a ramenový rám Q, ako aj základný rám g nesú V časti u nôh bežné ľubovoľné laty l, štandardné prvky s tanierovými pružinami alebo podobne, ktoré sú však na obr. 4 v časti u nôh vynecháné. Hlavový rám Q a ramenový rám Q sú uložené na kolíske Q, ktorej os...

Spôsob a zariadenie na uskutočňovanie termodynamického kruhového deja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1504

Dátum: 13.04.2005

Autor: Lengert Jörg

MPK: F01K 25/00

Značky: spôsob, termodynamického, uskutočňovanie, zariadenie, kruhového

Text:

...fáza je vedená druhým tepelným výmenníkom a využitá na ďalšie ohriatie ohriateho prúdupracovného média. V zmiešavači sú kvapalná fáza a expandovanáparná fáza zvedené dohromady a je vytvorený už uvedený expandovaný prúd pracovného média. Expandovaný prúd pracovného média je následne V prvom tepelnom výmenníku čiastočne skondenzovaný a následne celkom skondenzovaný v kondenzátora, takže je vytvorený V úvode uvedený kvapalnýprúd pracovného...

Aplikačná hlava na vytvorenie fólie z kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8448

Dátum: 13.04.2005

Autori: Kraft Bernd, Eisenhardt Tilo, Rademacher Lothar

MPK: B05B 1/14, B05C 5/02

Značky: hlava, aplikačná, fólie, kvapaliny, vytvorenie

Text:

...by na povrchu vytváral povrchové vady. Mikropóry však majú iba veľmi malý prierez otvoru, takže táto známa aplikačná hlava je vhodná iba na aplikáciunizkoviskóznych kvapalín. Pri aplikácii fólie zkvapaliny je však aplikované médium spodstatne vyššou viskozitou, takže táto Známa aplikačná hlava nie je vhodná na aplikáciu fólie z kvapaliny, pretožemíkropóry by sa týmto vysokoviskóznym médiom upchávali.Úlohou vynálezu preto je zodpovedajúcim...