Zverejnene patenty 01.04.2005

Tepelný výmenník

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4109

Dátum: 01.04.2005

Autor: Hurt František

MPK: F28D 20/00, F24B 7/00

Značky: tepelný, výmenník

Text:

...prenosu tepla vykazujú naše riešenie tepelného výmenníka podľa UV 13 316, ktorý má však len jeden stredový dymovod tvoriaci vnútomú stenu výmenníka, so zavesenou centrálnou vložkou a ktorá smeruje teplo na vnútornú stenu.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje tepelný výmenník, najmä pre krbové kachle na zohrievanie vody alebo vzduchu podlá tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že výmennñ( je tvorený dutým...

Lietadlo s vertikálnym štartom a pristávaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4108

Dátum: 01.04.2005

Autor: Valíček Štefan

MPK: B64C 27/00

Značky: pristávaním, lietadlo, vertikálnym, štartom

Text:

...vnútomých čapoch v otvore krídla tak, že os výkyvu konzoly je rovnobežná s osou hnacieho leteckého motora, pričom riadiaci letecký motor je kolmo výkyime osadený na vonkajších čapoch vo vertikálnej výkyvnej konzole.Typický príklad lietadla s vertikálnym štartom a pristávaním podľa technického riešenia je zobrazený na obr. l. Lietadlo je zložené z centrálnej kabíny 4, okolo ktorej je upevnené vonkajšie vidlicovité krídlo 1. V otvoroch krídla...

Hudobný nosič optického disku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4107

Dátum: 01.04.2005

Autor: Dostál Juraj

MPK: G11B 23/00

Značky: optického, nosič, hudobný, disků

Text:

...obchodných sieti k spotrebiteľovi.Doteraz nosiče optických diskov slúžia ako ochrana diskov a ako jednoduchý obal na ich uskladnenie.Úlohou technického riešenia je, že nosič optického disku je vybavený zvukovým generátorom, ktorý umožňuje distribúciu v rámci obchodných sieti ako darčekové balenie.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie ozrejmené pomocou výkresu, na ktorom obr. l zobrazuje vnútomú stranu nosiča, kde na...

Bezpečnostná plomba

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4106

Dátum: 01.04.2005

Autori: Kopačka Milan, Bako Milan

MPK: G09F 3/03

Značky: plomba, bezpečnostná

Text:

...tak, že základné teleso 1 je vytvorené ako duté, s komorou, v strednej časti ktorej, v prijímacom priestore 4 c, je uložený uzatvárací mechanizmus 3. V tomto mieste je os prijímacieho priestoru 4 v úseku 13 B rowiobežná s osou v úseku 13 A, ale bočne presadená. V homej časti prijímacieho priestoru 4, ktorá sa nachádza medzi vstupným otvorom 14 a uzatváracím mechanizmom 3, je prijímací priestor zalomený, tvorí šikanu, takže pri zasunuti časti 6...

Automatická peletová krbová pec s teplovodným a teplovzdušným výmenníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4105

Dátum: 01.04.2005

Autori: Hudák Michal, Lacko Vladimír

MPK: F24B 1/00

Značky: krbová, teplovodným, peletová, automatická, teplovzdušným, výmenníkom

Text:

...povel elektrického impulzu na hnaci motorček 3 s prevodovkou napojený na závitovkový dopravník 2 peliet, s vyúsťujúcim násypníkom zásobníka 1 peliet, ktoré sa šmýkačkou 4 dopravia do ohniska 5 a zapália odporovým elektrickým zapaľovačom 9, na základe ďalšieho povelu z riadiacej jednotky 24, pričom vznikajúci popol z horenia peliet prepadáva cez perforovanú časť ohniska S, prepadový otvor 22 popolastropu plášťa popolníkovej komory do...

Systém signalizujúci neoprávnenú manipuláciu, najmä s monitorovaným objektom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4104

Dátum: 01.04.2005

Autor: Bezděk Miroslav

MPK: G08B 29/00

Značky: najmä, manipuláciu, objektom, signalizujúci, neoprávnenú, monitorovaným, systém

Text:

...svorku K 3 je privedený kábel, ktorý je pripojený ku kontaktu spínača, ktorý uvádza sledované zariadenie do činnosti (napr. v prípade motorových vozidiel ide o spínač štartéra).Na ostatné svorky sa môžu pripojit rôzne iné vstupy,ktoré svojou zmenou ovplyvňujú činnosť monitorovaného objektu. Na ilustráciu je možné uviest v prípade, že v prípade automobilu na svorku K 4 môže byt privedený kábel pripojený k neoznačenému snímaču nárazu, na svorku...

Závesné sedenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4103

Dátum: 01.04.2005

Autor: Ševčík Vladimír

MPK: A47C 9/10

Značky: závesné, sedenie

Text:

...súčasť nejakej konštrukcie (napr. stĺpy pergoly, háky v stene miestnosti), pričom prakticky nezáleží na priestorovej polohe ani jednej z nich. Je však vhodné, aby pôdorysná vzdialenosť bodovzavesenia sedenia na opory bola cca 3 m, pokiaľ sú závesné body približne v horizontálnej rovine v prevýšení cca l m nad sedadlom. Vlastné sedenie je zavesené na závesoch z netuhých ťahových konštrukčných prvkov, ktoré sú odnímateľné pripevnené na...

Jedno- a dvojcestný hermetizovaný posúvač so servopohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4102

Dátum: 01.04.2005

Autor: Považan Marián

MPK: F16K 31/06, F16K 31/02

Značky: jedno, posúvač, servopohonom, hermetizovaný, dvojcestný

Text:

...v zóneevaporačnej. Prietokové otvory cez puzdro valca sa vyvŕtajú počas jeho zovretia v prípravku s kalenými čeľusťami,vrtákmi prechádzajúcimi cez kalené vŕtacie puzdra.Teleso a valec posúvača ako aj viečka puzdra sú odliatky z jemnozmnej sivej liatiny Fe, Si, C. Puzdro valca je z bezošvej rúrky 5/4 aje zaspájkovane v peci s neutrálnou atmosférou v predliatom a opracovanom otvore telesa posúvača s použitím dvoch prerušených tesne...

Spojka, zásobník a zariadenie na prípravu tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4101

Dátum: 01.04.2005

Autori: Brehm Winfried, Laffay Philippe, Faulhaber Thomas, Graf Thomas, Eggert Ilona, Dupin Thierry

MPK: A61M 39/10, A61J 1/05, A61M 1/14...

Značky: přípravu, spojka, tekutiny, zásobník, zariadenie

Text:

...zakončenie 14 vybavené ohybným spojením vybaveným spojovacím povlakom.Spojka l je ďalej vybavená lištou 15, ktorá spojuje druhú montážnu spojovaciu súčasť 4 so strednou časťou 6 spojky 1. Táto lišta 15, ako je uvedene ďalej, slúži ako doplnok k detektoru v mieste spojovacích súčasti na potvrdenie správneho namontovania spojky.Obr. 2 znázorňuje rez spojkou 1, kde stredná časť 6 a krídlovité výbežky 7, 8 sú znázomené v reze pozdĺž...

Záhradné ohnisko

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4100

Dátum: 01.04.2005

Autor: Peniaško Miroslav

MPK: F24B 1/18, F24B 1/197

Značky: záhradné, ohnisko

Text:

...šamotovým poterom 4 a rošt 6 ohniska, kde sa kladie drevo na kúrenie. Pri vrchnej časti stojky 2 je umiestnený rošt 6 ohniska (obr. 2), ktorý môže byt železný, ktorý drží na troch kovových tyčiach 9 vsunutých do troch rúr 8 stojky 2. Každé upevnenie roštu 6 ohniska používaním sa opotrebuje, zostame a je treba ho vymeniť. Javi sa, že kovové tyče 9 umiestnene v rúrach 8 stojky 2 riešia tento problém najjednoduchšie a najlepšie. Je možné rošt 6...

Zariadenie na horizontálnu prekládku intermodálnych prepravných jednotiek pri kombinovanej doprave z automobilového dopravného prostriedku na vagón, z vagóna na vagón a opačne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4099

Dátum: 01.04.2005

Autor: Hrapko Peter

MPK: B65G 69/22, B65G 69/26

Značky: prostriedku, automobilového, intermodálnych, jednotiek, zariadenie, horizontálnu, dopravě, vagóna, prepravných, prekládku, kombinovanej, vagón, opačně, dopravného

Text:

...automobilového dopravného prostriedku (x). Na obrázku č. 7 je znázomený pohľad zhora na prekládku z otočnej plošiny jedného železničného vagóna na otočnú plošinu druhého železničného vagóna s použitím pevnej plošiny s výrezmi na zasunutie vertikálnej kotvy otočnej plošiny umiestnenej na jednom železničnom vagóne z jednej strany pevnej plošiny a zasunutie vertikálnej kotvy otočnej plošiny umiesmenej na druhom železničnom vagóne z druhej strany...

Samonabíjacia zbraň s uzamknutým záverovým mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4098

Dátum: 01.04.2005

Autori: Červinka Peter, Turanský Dušan

MPK: F41C 3/00, F41A 19/29, F41A 19/35...

Značky: záverovým, uzamknutým, mechanizmom, zbraň, samonabíjacia

Text:

...vloženia hlavne, nasunutia a sklopenia záveru v smere šípok.Na obrázku 6 je znázomený ďalší krok montáže, posun záveru vzad v smere šípky a tým zasunutie čapu zadného do vodorovnej častí drážky zadnej a na obrázku 7 je naznačená montáž čela na telo otočením v smere šípky, čím je montáž zbrane ukončená.Konkrétnym príkladom uskutočnenia technického riešenia znázomeným na obrázkoch 1 až 7 je poloautomatická Samonabíjacia krátka strelná...

Doskové vyhrievacie teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4097

Dátum: 01.04.2005

Autor: Hrdlička Anton

MPK: F24D 3/16

Značky: vyhrievacie, těleso, doskové

Text:

...Plocha prekrytia môže byt opatrená grafickým motívom. Tak pôsobí doskové vyhrievacie teleso ako dekoratívny prvok v byte a zároveň plní úžitkovú funkciu tým, že sála teplo.Prehľad obrázkov na výkresochDoskové vyhrievacie teleso podľa technického riešenia bude bližšie objasnené na konkrétnych realizáciách zobrazených na výkresoch, kde obr. l znázorňuje čelný pohľad na konštrukciu doskového vyhrievacieho telesa. Na obr. 2 je znázomený pohľad z...

Nastaviteľné spätné zrkadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4096

Dátum: 01.04.2005

Autori: Bučková Miriam, Tichý Richard

MPK: B60R 1/00

Značky: špatně, nastavitelné, zrkadlo

Text:

...kombinovaného spätného zrkadla spočíva V tom , že umožňuje sledovať spätné dianie v kritickej bočnej zóne, čo umožňuje vstavané zakrivené alebo rovné nastaviteľné spätné zrkadlo V jednoliatej zakrivenej kombinovanej odrazovej ploche bočného jednoliateho zakriveného kombinovaného nastaviteľného spätného zrkadla. Vďaka rôznym polomerom zakrivenia umožňuje osobitný, širší záber odrazu do kritickej bočnej zóny bez narušenia...

Obálka s doručenkou a otváraním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4095

Dátum: 01.04.2005

Autor: Mědílek Jiří

MPK: B65D 27/14

Značky: doručenkou, obálka, otváraním

Text:

...pohľade na prednú a zadnú stranu s bočnými chlopňami zohnutými a prilepenými na prvú spodnú chlopňu.Príkladné vyhotovenie obálky s doručenkou a otváraním podľa technického riešenia (obr. 1 a obr. 2) je charakteristické tým, že obálka s doručenkou a otváraním je vyrobená z jediného výseku vhodného plochého materiálu, v ktorom je perforáciou vyčlenená doručenka 6 a otváracia plocha 4 a ktorá pozostáva z uzatváracej chlopne l, dvoch bočných...

Kompaktná čerpacia stanica na výdaj skvapalnených plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4094

Dátum: 01.04.2005

Autori: Bechyně Karel, Pokorný Pavel

MPK: F17C 13/08, F17C 13/02

Značky: skvapalnených, kompaktná, čerpacia, výdaj, plynov, stanica

Text:

...strany stanice s výdajným stojanom vpredu, obr. 4 pohľad na tú istú stanicu zhora, obr. 5 detail predného podstavca s tenzometrom.Príklad uskutočnenia technického riešeniaPríkladom uskutočnenia technického riešenia je kompaktná čerpacia stanica na výdaj skvapalneného propán - butánu podľa obr. l až 5.Kompaktná čerpacia stanica na výdaj skvapalnených plynov má zásobník 1 skvapalneného plynu v tvare valca uložené naležato, s predným a...

Vyfukovaná fólia na báze zmesí polymérov etylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4093

Dátum: 01.04.2005

Autori: Klačan Ján, Čižmárová Jana, Dudaško Daniel

MPK: C08L 23/04, C08L 23/00

Značky: zmesí, polymérov, vyfukovaná, báze, fólia, etylénu

Text:

...osobnej hygieny a ochrany na vysokorýchlostných baliacich linkách.Trojvrstvové obalové fólie typu A-B-A celkovej hrúbky 25 m a 35 m v čírom prevedení boli pripravené technológiou koextrúzie s použitím trojšnekového extrúdera cez kruhovú štrbinu šírky 0,8 - 2,5 mm s následným vyfukovaním pri vyfukovacom pomere 1 1,6 až 1 z 4,0. Zastúpeniehrúbok jednotlivých vrstiev (A-B-A) bolo v percentuálnom vyjadrení26 - 48 - 26 pričom zastúpenie...

Vesta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4092

Dátum: 01.04.2005

Autor: Oravec Ján

MPK: A41D 1/04, F41H 1/02

Značky: vesta

Text:

...B predného dielu je na ľavo od zvislého zapínania 6 vesty umiestnené puzdro 18 na pištoľ so zatváranim. Na pravo od zvislého zapínania 6 je umiestnená prevliečka na brokové náboje zakrytá chlopňou S prevliečky na brokové náboje. V driekovej oblasti C predného dielu je na ľavej strane pri okraji predného dielu umiestnené vrecko 19 na drobný materiál v tomto príkladnom vyhotovení s otváraním zdola. Na pravej strane sú umiestnené dve puzdrá 17...

Masážne zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4091

Dátum: 01.04.2005

Autor: Uhlík Jozef

MPK: A61H 9/00

Značky: zariadenie, masážne

Text:

...rôznych technológií výroby jednotlivých dielcov, napríklad mechanickým obrábanim plastových alebo kovových materiálov,zhotovenim plastových resp. kovových dielov pomocou vstrekovacích lisov alebo kovových odliatkov.Prehľad obrázkov na výkreseRiešenie je bližšie ozrejmené na priloženom výkrese,kde obr. l - znázorňuje pohľad na masážne zariadenie v rozloženom stave s dvojicou protiľahlých kvapalinových a vzduchových nátrubkov,obr. 2 - znázorňuje...

Zariadenie na stiahnutie, zaistenie a zarovnanie bočníc debnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4090

Dátum: 01.04.2005

Autor: Gorčík Jozef

MPK: E04G 17/07, E04G 17/06

Značky: bočníc, stiahnutie, zariadenie, debnenia, zaistenie, zarovnanie

Text:

...je vyrobená z oceľových časti navzájom vytvárajúci mechanizmus na stiahnutie a zaistenie bočníc debneniaObr. l. prvá časť pevnej časti 7 je zhotovená z plochej ocele v ktorej sú zhotovené štyri otvory 8 a jeden otvor 9. Otvory 8 slúžia na prichytenie hlavice o bočnicu debnenia a otvor 9 na pretiahnutie tiahla 15, pričom prvá vonkajšia plocha pôsobí na bočnicu debnenia a druhá slúži ako opora pre pracovnú plochu 17 napinacieho klina 2.Obr....

Probiotický širokospektrálny výživový prípravok v práškovej, tekutej, pastovej alebo plynnej forme

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4089

Dátum: 01.04.2005

Autori: Šnír Vladimír, Andrejkovičová Marta, Andrejkovič Ján, Mojžiš Dominik

MPK: A23K 1/08, A61K 35/74

Značky: práškovej, pastovej, výživový, prípravok, plynnej, probiotický, tekutej, širokospektrálny, formě

Text:

...744 s názvom Probiotický kŕmny doplnok pre hydinu a králikov je opísané technicke riešenie, ktore obsahuje 40 hmotnostných dielov kmeňa Enterococcus faecium EK 13 o denzite 1,0 x 109 zárodkov (KTJ/ml) s produkciou stabilnej antimikrobiálnej substancie-enterocínu A (peptid o molekulovej hmotnosti 4 829,98 Da) s inhibičným účinkom na nežiaduce baktérie vrátane Escherichia coli a niektorých zástupcov z rodu Salmonella a Listéria a 60...

Mobilné zariadenie na prevoz imobilných osôb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4088

Dátum: 01.04.2005

Autor: Gavalec Milan

MPK: A61G 7/14, A61G 7/053

Značky: imobilných, mobilné, osôb, zariadenie, převoz

Text:

...na vzdialenosť cca 5 - 10 metrov, spustenie a následné uloženie, môže trvať dvom zaškolenim osobám s vynaložením pomeme malej fyzickej námahy - cca 120 sec.Mobilné zariadenie na premiestňovanie ímobilných osôb je vytvorené z nosného rámu, vybaveného dvíhacím systémom, ktorý pozostáva zo sústavy ozubených koliesok spojených retiazkami s prevodovkou a ovládácim kolesom,v homej časti vybaveného navíjacími kladkami s popruhmi,cez ktoré je...

Spôsob a zariadenie pre kontinuálne regulované vynášanie pevných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14007

Dátum: 01.04.2005

Autori: Gerl Stefan, Adelmann Dieter

MPK: B01J 8/00, H05B 3/60

Značky: pevných, látok, spôsob, regulované, zariadenie, kontinuálně, vynášanie

Text:

...materiálu alebo veľkostného rozdelenia častíc dosiaľ neexistovala možnosť ovplyvnenia z toho vyplývajúcichlokálne rozdielnych odvádzacich rýchlostí zo sila na pevné látky.Spis US 2,865,848 opisuje spôsob kontinuálneho kontaktovania zrnitého kontaktného materiálu fluidnými uhľovodíkmi na účely jeho chemickej premeny. Procesy premeny sa pritom odohrávajú vo vnútrisila, v ktorom je zrnitý kontaktný materiál nasypaný.Spis US 5,694,413 opisuje...

Vektory a konštrukty na dodávanie antigénov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13523

Dátum: 01.04.2005

Autori: Sizer Philip, Georges Bertrand, Bonnet Dominique, Brown Carlton

MPK: A61K 47/48, A61K 39/385

Značky: vektory, dodávanie, konštrukty, antigénov

Text:

...komplexy sa potom transportujú na povrch buniek, aby sa prezentovali CD 4 T-lymfocytom. Naopak endogénne antigény sa rozkladajú v cytoplazme účinkom proteozómu predtým, než sa transportujú do cytoplazmy, kde sa viažu na vznikajúce MHC molekuly triedy I. Stabilné MHC molekuly triedy I komplexované na peptidy sa potom transportujú na povrch bunky na stimulovanie CD 8 CTL. Exogénny antigén môže byť prezentovaný aj na MHC molekulách triedy...

Zlúčeniny na liečbu schizofrénie a/alebo glukoregulačných abnormalít

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6747

Dátum: 01.04.2005

Autori: Rampe David, Kongsamut Sathapana, Borowsky Beth, Smith Craig

MPK: A61P 25/00, A61K 31/4427, A61P 3/00...

Značky: zlúčeniny, liečbu, schizofrénie, abnormalít, glukoregulačných

Text:

...funkcie). Tieto zahŕňajú a) poruchy pracovnej pamäte, b)oslabenie vplyvu uložených spomienok predchádzajúcich informácií na bežný vnem, s väzbami na zhoršenú latentnú inhibíciu a c) abnormálnu lateralizáciu kognitívnej funkcie, zdôrazňujúcu ľavú alebo pravú cerebrálnu dysfunkciu.0007 Všeobecne platí, že väčšina pacientov vykazuje relatívne stabilne kognitívne poruchy počas dospelosti s relatívne malým ročným poklesom. Pri skúške MMSE...

Výťah s ovládacím panelom kabíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13486

Dátum: 01.04.2005

Autori: Taiana Dennys, Aluisetti Marco, Felder Hugo

MPK: B66B 1/46, B66B 3/00

Značky: výtah, panelom, ovládacím, kabiny

Text:

...kabíny premontáž výťahu. ktorý je voľne kontigurovateIný, nenákladný, pre užívateľajednoducho nastaviteľný, použlvajúci dobre zavedené štandardné súčiastky a je esteticky atraktívny pre užívateľa.0015 Ovládací panel kablny. ktorý rieši tento problem podľa vynálezu, je nárokovaný vnezávislom nároku 1. Tento nárok sa týka výťahu s ovládaclm panelom kablny na registrovanie privolanía výťahu, obsahujúcim tlačidla citlivé na dotyk, pričom tieto...

Hnací systém pre dvojité kolesá, najmä typu ktorý sa používa na cestných valcoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6726

Dátum: 01.04.2005

Autor: Zinzani Giovanni

MPK: B60K 17/04, E01C 19/22, B60K 7/00...

Značky: kolesa, valcoch, cestných, systém, hnací, dvojité, používa, ktorý, najmä

Text:

...ktorý otáča hnacím hriadeľom 15 (obr. 6) na prenášanie pohybu na súpravu dvojitých kolies s pneumatikami, napríklad N 1, mg (obr. 4).Ako je znázornené na obr. 6, hnací hriadeľ 16 je nesený na dvoch ložiskách 11, 18, ktoré zasa spočívajú na rúrovitom nosnom člene Q,integrálnom s konštrukciou 113.Hnací hriadeľ 16 je pripevnený na jednom konci kuželovým súkolesím 20, ktoré pri použití zaberá s ozubeným vencom 21 (obr. 6, 7).Ako je...

Akustické prvky a ich výroba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13298

Dátum: 01.04.2005

Autori: Jensen Gorm Rosenberg, Birch Jorgen, Bollund Lars

MPK: E04B 9/00, E04B 1/86, D04H 1/74...

Značky: výroba, prvky, akustické

Text:

...opisaný v dokumente EP-A-539 290.0009 Vdaka vytváraniu plsti z mykaných vlákien a odstráneniu nečistôt môže mať plsť uspokojivo plochú prednú stranu, obvykle s hodnotením 1 alebo2. Aj tak mykanie vedie kslabšej štruktúre a pokial teda má mať produkt dostatočnú konštrukčnú integritu, musí byť jeho hustota vysoká. Zvýšená hustota a dodatočné kroky procesu zvyšujú ceny prvkov a môžu znížiť vlastnosti pohlcovania zvuku.0010 Akustické prvky môžu...

Spôsob enzymatickej prípravy (S)-3-kyano-5-metylhexánovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6494

Dátum: 01.04.2005

Autori: Wong John Wing, Burns Michael Paul, Weaver Justin Kaine

MPK: C12P 13/00, C12P 7/40

Značky: enzymatickej, kyseliny, s)-3-kyano-5-metylhexánovej, spôsob, přípravy

Text:

...kyseliny boli opisané pre série alifatických (Lw-dinitrilových zlúčeninspoužitím mikrobiálnych buniek, ktoré majú alifatickú nitrilázovú aktivitu alebo0009 Stereoselektívne enzymatické premeny nitrilov boli opisané na pripravu chirálnych karboxylových kyselín a amidov obohatených o jeden enantiomér (M Wieser a kol., kapitola v Stereoselective Biocatalysis, Marcel Dekker lnc. New York,2000, 461-486). Stereoselektívny nitrilázový...

Bezštrkový zvršok pre koľajovú dopravu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5227

Dátum: 01.04.2005

Autor: Floh Johann

MPK: E01B 1/00

Značky: bezštrkový, koľajovú, dopravu, zvršok

Text:

...spočívajú pomocou elastickej gumovej vrstvy, ktorá je tvorená gumovým granulátom viazaným gumovo-elastickým spojivom, na podloží pomocou zálievkovej vrstvy shydraulickým a latentne hydraulickým spojivom, pomocou oddeľovacieho prostriedku, je v podstate založený na tom, že elastická gumová vrstva je aspoň na jednej ploche, ktorú obteká zálievková hmota,egalizovaná do hladko pomocou pastózneho oddeľovacieho prostriedku a má vytvorenévybrania...

Zlepšená automatická pračka a podobné domáce spotrebiče s rotačným bubnom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11972

Dátum: 01.04.2005

Autor: Marioni Elio

MPK: D06F 37/20

Značky: zlepšená, rotačným, pračka, automatická, bubnom, podobně, domáce, spotřebiče

Text:

...skrutkového puzdra a rozložené, z rôznych uhlov. Takéto vyhotovenie nie je časťou tohto vynálezu- Obrázky 6 a, 6 b, 6 c schematicky znázorňujú nádrž pračky blizko upevňovacej konzoly spojenej so spojovacou doštičkou príslušné rozložené, rozložené s vloženým motorom, zložené a upnuté. Takéto vyhotovenie nie je časťou tohto vynálezu.0013 S odkazom na obrázok 1, pracia nádrž automatickej pračky ako bola uvedená, je schematicky znázornená...

Spôsob výroby bunkovej kompozície obsahujúcej epitelové bunky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5080

Dátum: 01.04.2005

Autori: Wedel Thilo, Kruse Charli, Fuhr Günter

MPK: C12N 5/00, C12M 3/04, C12N 5/06...

Značky: buňky, obsahujúcej, kompozície, výroby, spôsob, bunkovej, epitelové

Text:

...a ktorý najmä umožňuje prekonaťobmedzenie ohľadne získavania epitelových buniek z bazálnych vrstiev alebo z embryonálnych kmeňových buniek. Úlohou tohto vynálezu je tiež poskytnúť zlepšené bunkové kompozicie, ktoré sú vyrobiteľné s nízkymi nákladmi a ktoré majú rozšírenú oblasť použitia. Ďalšou úlohou vynálezu je poskytnúťkultivačné zariadenie na vytváranie epitelových buniek.Tieto úlohy sa riešia prostredníctvom spôsobu so znakmi...

Zariadenie na výrobu tvaroviek a konštrukčná jednotka tohto zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11402

Dátum: 01.04.2005

Autori: Klotzbücher Armin, Schmelcher Roland

MPK: B29C 33/30, B29C 45/26, B29C 33/44...

Značky: výrobu, tvaroviek, konštrukčná, jednotka, zariadenia, zariadenie, tohto

Text:

...zdola - upevniť na korpusový nosič.0013 Tým, že korpusový dielec a vyhadzovacia platňa sa môžu namontovať na rám korpusového nosiča spolu ako konštrukčná jednotka alebo sa z neho môžu demontovať, je umožnené jednoduché a rýchle prestavenie nástroja pre rôzne vyrábané tvarovky. Pokusy ukázali, že konštrukčnú jednotku zmontovanú z korpusového dielca a vyhadzovacej platne je možné demontovať v priebehu jednej hodiny, bez toho aby ju bolo...

Spôsob výroby mäsových produktov z celej svaloviny s priamym včlenením olivového oleja za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3405

Dátum: 01.04.2005

Autor: Domazakis Emmanouil

MPK: A23L 1/317, A23B 4/02, A23L 1/314...

Značky: mäsových, studena, včlenením, výroby, svaloviny, produktov, oleja, priamym, olivového, celej, spôsob

Text:

...rôzne skupiny mäsových produktov (parky atdĺ). Vzhľadom na to sa extrakcia mäsových proteínov a tvorba proteínovej štruktúry líši v závislosti od modifikácie spôsobu prípravy týchto produktov.Vsúčasne užívaných spôsoboch sa stále používajú aditíva a pomocné prostriedky nakdoplneniu alebo ksubstitúcii mäsových proteínov. Okrem toho vyššie uvedené pomocné prísady prispievajú kvyššej retencii vody a emulgačnej kapacite mäsa. Pri produktoch...

Spôsob úpravy rastlinných olejov a živočíšnych tukov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284486

Dátum: 01.04.2005

Autori: Laux Juraj, Hóka Csaba, Cvengroš Ján, Molnár Štefan

MPK: C11C 3/02, C11B 1/10, C11B 3/06...

Značky: úpravy, spôsob, rastlinných, živočišných, tukov, olejov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy rastlinných olejov alebo živočíšnych tukov pred ich transesterifikáciou metanolom na metylestery vyšších mastných kyselín spočíva v tom, že sa rastlinné oleje alebo živočíšne tuky s číslom kyslosti 3 až 15 mg KOH/g extrahujú glycerolovou fázou získanou pri alkalicky katalyzovanej transesterifikácii rastlinných olejov alebo živočíšnych tukov v predchádzajúcej operácii.

Polohovadlo dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2317

Dátum: 01.04.2005

Autor: Yilmaz Mehmet

MPK: B60J 5/00

Značky: polohovadlo, dveří

Text:

...robota pomerne ďaleko do vnútra surovej karosérie, aby mohol obsluhovať ovládací diel. Toto je nevýhodné z toho dôvodu, že sa stopy laku a iné častice, ktoré priľneli na ramene robota, môžu pri zábereramena robota do surovej karosérie 2 neho uvoľniť a spadnúť napráh dverí Pretože práh dverí u nwtorových vozidiel nie je všeobecne obložený, môžu takéto znečistenia zapríčiniť drahé dodatočné práce na surovej karosérii, aby bol zaručenýÚlohou...