Zverejnene patenty 29.03.2005

Použitie antagonistu NMDA receptora pre liečbu hučania v ušiach spôsobeného kochleárnou extitotoxicitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6105

Dátum: 29.03.2005

Autori: Guitton Matthieu, Puel Jean-luc, Pujol Remy

MPK: A61K 31/135, A61K 31/439, A61K 31/00...

Značky: ušiach, kochleárnou, extitotoxicitou, použitie, spôsobeného, antagonistu, liečbu, hučania, receptora

Text:

...vlákien sluchového nervu (Puel a kol., Audiol. Neurootol. 7 (1) 49-54 (2002, sú ale následne regulované počas procesu neosynaptogenézyďuel a kol., C. R. Acad. Sci. III. 318 (l) 67-75 (1995, predovšetkým vďaka ich vysokej priepustnosti vápnika(Ca 2) (Sattler a Tymianski, Mol. Neurobiol. 24 (1-3) 107-129 (2001. Ako je možné zobraziť na zvieracom modeli mechanizmu synaptickej obnovy slimáka, zablokovanie receptorov NMDA lokálnym podaním...

Priadza impregnovaná epoxidovou živicou a jej použitie na výrobu predlisku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12722

Dátum: 29.03.2005

Autori: Schneider Markus, Wohlmann Bernd

MPK: C08J 5/04, B29B 15/10, B29B 15/12...

Značky: výrobu, živicou, předlisků, priadza, použitie, impregnovaná, epoxidovou

Text:

...Dodatočné nevýhody sa prejavujú vtedy, keď má mať predlisokprierazy, ktoré sa, ked sa predlisok vyrába tak, že sa vychádza z textilných plošných útvarov, musí vyrobiť v mnohých prípadoch pomocou vyrezania. Toto stoji nielen pracovnú dobu, ale je to tiež spojené kvôli odpadajúcemu výrezu so značnými stratami materiálu a generuje to zodpovedajúce množstvo odpadov. Tým je tento spôsob na výrobu predliskov cenovo a pracovne nákladný, čo sa v...

Osvetliteľná informačná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5531

Dátum: 29.03.2005

Autori: Teitge Andreas, Flehinghaus Michael

MPK: G02B 6/00

Značky: osvetliteľná, jednotka, informačná

Text:

...informačnej jednotky pozostávajú z najmenej jedného, svetlo rozptylujúceho plastového prvku, u ktorého sú priehľadné rozptylové telesá zabudované do priehľadnej plastovej hmoty.0010 Tým sa výhodne dosiahne, že rozšírenie svetla, vyžiareného zdrojom svetla, sa uskutoční rozptýlením v indikačnom prvku samotnom. Týmto spôsobom nie je potrebná ani rozptylová šošovka, ani samostatný rozptyľovací kryt, ako je tomu v doterajšom stave techniky. Skôr...

Systém izolačných betónových foriem s meniteľnou dĺžkou klieštin stien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12182

Dátum: 29.03.2005

Autor: Velickovic Pjer-mise

MPK: E04G 17/065, E04B 2/86

Značky: foriem, klieštin, stien, izolačných, systém, dľžkou, měnitelnou, betonových

Text:

...vytvára zvukovú a tepelnú izoláciu, ako aj ochranu pred požiarom. Nevyžaduje žiadne debnenie a množstvo podpier alebo pracovných síl pri práci na a výstavbe objektu.0007 Druhým cielom tohto vynálezu je umožniť ďalšie použitie variabilných klieštin a obloženia klieštin v betónovej stene vo všetkých záverečných fázach práce. Používajú sa ako dištančné prvky a montážne podpery. variabilné klieštiny sa používajú aj pri uskutočnení inštalácie a...

Obal tvorený aspoň jednou pružnou fóliou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4903

Dátum: 29.03.2005

Autor: Lenoir Nicolas

MPK: B65D 75/52

Značky: pružnou, tvořený, jednou, aspoň, fóliou

Text:

...oblasti QA aE 3 nie sú rozoznateľné od zvyšku medziľahlých stien w, 1 GB, Tie sa objaviapočas plnenia nádoby a nárastu tlaku v nej v dôsledku pôsobenia obsahu. To tlačí medzlľahlá steny 15 g a mg identifikované ako kliny, ktoré sa rozvinú podľa im udelenej miery vofnosti pri pôsobení tlaku vyvíjaného obsahom. Počas tejto fázy tvar nádoby drží konce poblíž zvaru 20, čo má za následok lokálne zmenšenie voľného miesta a vytvorenie oblastí LQA...

Zariadenie a spôsob zvlhčovania prúdu vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4780

Dátum: 29.03.2005

Autori: Möritz, Peters

MPK: F24F 3/12, F24F 6/00

Značky: zvlhčovania, prúdu, zariadenie, spôsob, vzduchu

Text:

...vody vo vani,takže sa zväčšuje styková plocha medzi ohriatym vzduchom0010 Spis US 2,110,268 zverejňuje zariadenie na zvlhčovanie vzduchu vo vetracích prístrojoch voliteľne vybavených vedením cirkulujúceho vzduchu a tak isto ohrevom vzduchu, v ktorom je za rúrkovým výmenníkom tepla, pri pohľade v smere prúdenia vzduchu, umiestnená jednotka na dávkovanie vody, ktorá je zložená z jednej alebo viacerých komôr so stenami z porézneho materiálu....

Obal tvoriaci najmenej jednu kapsu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3596

Dátum: 29.03.2005

Autor: Lenoir Nicolas

MPK: B65D 75/04, B65D 75/52

Značky: najmenej, jednu, tvoriaci, kapsu

Text:

...priečnou spojovacou líniou 18 tvorenou prehnutím fólie na seba. Podľa konkrétneho uskutočnenia je prehyb 18 na sebe0014 Plochy 14 a 16 sú na ich konci opačnom od spojovacej línie 18 vzájomne spojené ďalšou priečnou spojovacou líniou 20. Spojovacie línie 18 a 2 D prebiehajú v podstate vzájomne spolu rovnobežne.0015 Dĺžka prednej plochy 14, meraná medzi priečnymi spojovacími líníami 18, 20, je menšia ako je dĺžka zadnej plochy 16 meraná...

Imunoglobulín viažuci hOSM

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10135

Dátum: 29.03.2005

Autori: West Michael Robert, Eon-duval Alexandre, Rapson Nicholas Timothy, Plumpton Christopher, Germaschewski Volker, Ellis Jonathan Henry

MPK: C07K 16/24, G01N 33/53, A61K 39/395...

Značky: imunoglobulin, viažuci

Text:

...proliferácia fibroblastom podobných synoviocytov (FLS). Ukazuje sa, že na rozdiel od ich normálnych náprotivkov RA FLS unikajú regulačným procesom, ktorých výsledkom je zastavenie proliferácie a apotóza, čo vedie k pokračovaniu ich akumulovania (Pozri Yamanishi Y a spol. (2004) Arthritis Res Ther 7 12-18). Okrem toho,objavujúce sa panenské tkanivo teraz vyvíja nové krvné cievy podporované extracelulárnou matricou, čo umožňuje ďalšiu...

Asymetrický hydrogenačný spôsob vhodný na prípravu cykloalkanoindolových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3196

Dátum: 29.03.2005

Autori: Humphrey Guy, Tellers David

MPK: C07D 209/00, C07B 53/00

Značky: asymetricky, spôsob, hydrogenačný, cykloalkanoindolových, vhodný, derivátov, přípravu

Text:

...okolo 0,5 moI.0015 Výhodné prekurzory katalyzátora zahŕňajú. ale bez obmedzenia, Ru(L)X 22. RuX 3. Ru(L)(aIyI)z,Rh(COD)2 X, Rh(NBD)ąX, Rh(C 0 D)Xj 2, Rh(NBD)X 2. (Rh(C 0 E)1 X 2, Ridetylénhxlz a Rhaiofénhxjz, kde COD je 1,5-cykIooktadién, NBD je norbomadién, a COE je cyklooktén X je Cl, Br, l, triflát, acetát, metánsulfonál, benzénsulfonál, BF 4, alebo B(Ar)4, a L sú arény (napríklad benzén. toluén, kymén, xylény,chlórbenzén,...

Spôsob prípravy aminopyrimidínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10050

Dátum: 29.03.2005

Autori: Larsson Ulf, Radevik Kajsa

MPK: C07D 239/46

Značky: aminopyrimidínov, přípravy, spôsob

Text:

...na vhodnom nosiči, napríklad na0011 Vhodným rozpúšťadlom pre hydrogenizáciu zlúčeniny vzorca (II) je C 1.6 alifatický alkohol (ako je etanol a izopropylalkohol), eter (napríklad di(C 1.6 alkyl)éter, ako je dietyleter alebo metyl terc-butylćter alebo cyklický éter ako je tetrahydrofurán), ester (napríklad etylacetát) alebo uhľovodíkové rozpúšťadlo (ako je aromatický uhľovodík, napríklad benzěn, toluén alebo xylén).0012 V ďalšom...

Spôsob výroby vodopriepustného panelu z umelého kameňa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3063

Dátum: 29.03.2005

Autor: Blocken Wilfried

MPK: E01C 5/06

Značky: spôsob, panelu, umělého, výroby, vodopriepustného, kameňa

Text:

...ukázala pomalá rotácia panelu okolo zvislej osi. Týmto spôsobom bolo možné sa vyhnúť tvorbe tieňov.Preukázala sa tiež výhodnosť otryskávania pieskom nad hlavou, inými slovami tak, aby povrch bol obrátený smerom nadol. Týmto spôsobom odpad tvorený otryskávacimi zmami padá smerom nadol a nezostáva ležať na povrchu povrchovej vrstvy.Povrchová vrstva má výhodne hrúbku 10 až 15 mm. Pretože je vyrobená z hodnotných kameňov je vyrobená len v...

Tepelný generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3009

Dátum: 29.03.2005

Autori: Heitzler Jean-claude, Dupin Jean-louis, Muller Christian

MPK: F25B 21/00

Značky: tepelný, generátor

Text:

...okruhu. Obidva trvalé magnety sa nepretržite otáčajú tak,aby prechádzali okolo termických sektorov a postupne ich vystavovali magnetickému poľu. Kalórie a/alebo frigórie generovanétermickými sektormi sú vedené do tepelných výmenníkov cezteplovodnú tekutinu V teplom a studenom okruhu. Postupne zapájanie okruhov sa deje prostredníctvom niekoľkých otáčavých tesniacich prvkov, ktoré sú spojené jedným alebo viacerými remeňmi s osou pohonu...

Kyslé adičné soli kyseliny 5-aminolevulovej alebo jej derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9881

Dátum: 29.03.2005

Autori: Godal Aslak, Nilsen Nils Olav, Klaveness Jo, Braenden Jon Erik

MPK: A61K 31/195, C07C 229/22

Značky: adičné, derivátov, 5-aminolevulovej, kyseliny, kyslé

Text:

...R 3 je určený vyššie). Nenasýtené alkylové skupiny môžu byt mono- alebo polynenasýtené a zahrnujú alkenylové aj alkinylové skupiny.Výhodné zlúčeniny podľa vynálezu sú tie, ktoré majú vzorec I, v ktorom R je voliteľne substituovaná (t.j. mono- alebo poly-substituovaná), lineárna, rozvetvená alebo cyklická (napriklad mono- alebo bicyklická, premostená alebo nepremostená) alkylová skupina, ktorá môže obsahovat až 20 uhlíkových atómov,...

Náplň, zariadenie a spôsob na výrobu kávy a iných nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2740

Dátum: 29.03.2005

Autori: Macchi Edoardo, Sagliaschi Marco

MPK: B65D 81/00

Značky: iných, spôsob, nápojov, zariadenie, náplň, kávy, výrobu

Text:

...kontajner náplne podľa obrázka l- Obr. 2 A je zväčšený prierezový pohľad, čiastočne prerušený, znázorňujúci stredovú časť dna náplne, urobený pozdlž roviny úseku A - A obrázka 2,- Obr. 3 je pohľad zospodu, znázorňujúci filter náplne z obrázka l- Obr. 4 je axiálny prierezový pohľad, znázorňujúci náplň z obrázka l, zostavenú a umiestnenú do stroja na extrakciu nápojov z náplne, znázomenú schematický pred fázou extrakcíe nápoja a- Obr. 5 je...

Spôsob prípravy alkoxykarbonylmetoxy-cyklopentánov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2353

Dátum: 29.03.2005

Autor: Abedi Vahak

MPK: C07D 317/00

Značky: přípravy, spôsob, alkoxykarbonylmetoxy-cyklopentánov

Text:

...skupín sú metyl, etyl, I 1-propyl, izopropyl alebo teg-butyl.0006 V rámci jedného konkrétneho uskutočnenia predkladaný vynález poskytuje spôsob, pri ktorom R je c,- alkyl (napríklad etyl).0007 V rámci iného uskutočnenia predkladaný vynález poskytuje spôsob, pri ktorom R 2 a R 3 sú, nezávisle, C 14 alkyl napríklad R 2 a R 3 sú oba metyl.0008 V rámci ďalšieho uskutočnenia vynálezu je R 4 benzyl (kde fenylový kruh benzylu je prípadne...

Zariadenie na upevnenie dopravného prostriedku zariadenia lanovej dráhy na závesnej tyči

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1583

Dátum: 29.03.2005

Autor: Schertler Kurt

MPK: B61B 12/00

Značky: tyčí, lanovej, dopravného, upevnenie, dráhy, zariadenie, zariadenia, závesnej, prostriedku

Text:

...vstanici, vdvoch možných výkyvných polohách, videné v smere pohybu dopravného lana, pripadne ťažného lana aobr. 5 variant uskutočnenia upevnenia kabínky lanovej dráhy na spodnom konci závesnej tyče, v znázornení obr. 1.0011 Na obr. 1 je znázornená na spodnej koncovej časti 1 a závesnej tyče 1 upevnené kabínka 2 zariadenia lanovej dráhy. Na hornom konci závesnej tyče 1 sa nachádzajú pojazdové ústrojenstvá 11,spojovacia svorka 12, ktorá je...

Prepravník pre ľudí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7865

Dátum: 29.03.2005

Autori: Aulanko Esko, Mustalahti Jorma, Ossendorf Marc

MPK: B66B 23/00

Značky: ľudí, přepravník

Text:

...málo miesta pre ťažný stroj dopravnika, v dôsledku čoho musí byt priemer kolies dostmalý s následným malým rozstupom reťaze (napr. 15-20 mm). Početčlánkov reťaze vystavených opotrebeniu po celej dĺžke reťaze musí byť značne vysoký a reťaz je tak vystavená oveľa väčšiemupredlžovaniu než je bežné. Toto znamená, že napínacie zariadeniemusí mať pomerne dlhý ťah (napr. 300-400 mm). Rozdiel v predĺžení (v dôsledku nerovnomerného zaťaženia apod )...

Inklúzne komplexy obsahujúce piroxikam, cyklodextrín a arginín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14495

Dátum: 29.03.2005

Autori: Marciacq Florence, Freiss Bernard, Lochard Hubert

MPK: A61P 29/00, A61K 47/48, B82Y 5/00...

Značky: komplexy, cyklodextrin, obsahujúce, arginín, piroxikam, inklúzne

Text:

...protizápalová látka málo rozpustná vo vode, jeho inklúzia do B-cyklodextrínov má umožniť zvýšenie rozpustnosti vo vode. Postup spočíva v umiestnení zmesi piroxikamu a B-cyklodextrínov (molárny pomer 1/2,5) do autoklávu pod tlakom a ponechanie reakcie V statickonl móde. Po zníženítlaku je získaná zmes rozdrvená a homogenizovaná. Komplex je0007 Tieto analýzy umožňujú určiť množstvo piroxikamu, ktorýje v komplexe s B-cyklodextrínom....