Zverejnene patenty 24.03.2005

Zosilnený konzolový stĺp a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6886

Dátum: 24.03.2005

Autori: Klusáček Ladislav, Pencík Jan, Chalabala Jiří, Solařík Martin

MPK: E04B 1/20, E04G 23/02

Značky: výroby, stĺp, zosilnený, konzolový, spôsob

Text:

...vyhotovení sú otvor s kotviacim díelcom usporiadané v homej časti stĺpového prvku v oblasti odkiaľ z nej vybiehajú konzoly.V ďalšom výhodnom vyhotovení je stĺp opatrený štyrmi predpínacímí kotviacimi lanamí, pričom sú po každej strane stĺpového prvku usporiadané dve lana, ktorých konce sú usporiadané v kotviacej trubici a odtiaľ sú lana usporiadané šikmo po strane osy ku kotvám v základe.Ďalším predmetom vynálezu je spôsob výroby zosilneného...

Kompozícia solifenacínu alebo jeho soli na použitie v pevnej formulácii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13185

Dátum: 24.03.2005

Autori: Sugihara Akio, Masaki Katsuhiro, Murayama Daisuke, Yasuji Takehiko

MPK: A61K 9/20, A61K 31/439

Značky: pevnej, formulácií, kompozícia, solifenacínu, použitie

Text:

...komisiou pre farmaceutické záležitosti, Revísion of Guideline about Impurities in New DrugProducts containíng Nove Active Pharmaceutícal IngredientsSolifenacín sukcinát podľa vynálezu bol pripravený procesom granulácie na fluidnom lôžku za obvyklých a v obore známych podmienok. Súčasne boli vyrobené tablety obsahujúce Solifenacín sukcinát, ktoré sú vynikajúcim terapeutickým činidlom využiteľnom pri liečbe polakisúrie a močovej inkontínencie....

Vákuové kalibračné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5823

Dátum: 24.03.2005

Autor: Schmidt Rainer

MPK: B29C 47/90, B29C 35/00

Značky: vákuové, zariadenie, kalibračné

Text:

...zariadenie v pohľade zvrchu aObr. 7 principiálny náčrtok vákuového kalibračného zariadenia.0022 Obr. 1 znázorňuje vodnú nádrž Q ako podstatnú časť vákuového kalibračného zariadenia podľa tohto vynálezu. ktorá je veľkým počtom vo vzájomnom odstupe od seba rovnobežne usporiadaných stieracích prvkov gg.1, 2 o.2,gt).n rozdelená na jednotlivé čiastkové komory QA,12.2.12.n 1. Na obr. 1 nie sú kvôli prehľadnosti znázornené čelné uzávery a veko,...

Syntéza bortezomibu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16247

Dátum: 24.03.2005

Autori: Ammoscato Vince, Munk Stephen, Chiu Fang-ting, Lo Young, Bishop John, Kulkarni Vithalanand, Pickersgill Fraser

MPK: C07F 5/04, C07F 5/02

Značky: bortezomibu, syntéza

Text:

...103 5241 (1981) Shenvi, patent Spojených štátov č. 45377730007 Matteson a Sadhu, patent Spojených štátov č. 4525309 (1985),opisujú zlepšený postup homologácíe esterov kyseliny boritej prešmykom medziproduktu boritanového komplexu v prítomnosti Lewisovej kyseliny ako katalyzátora. Udáva sa, že Lewisova kyselina podporuje prešmykovú reakciu a minimalizuje epimerizáciu na alfa-atóme uhlíka. Avšak pre optimálne výsledky je nutné prísne...

Monohydrochlorid 8-hydroxy-5-[(R)-1-hydroxy-2-[[(1R)-2-(4-metoxyfenyl)-1- metyletyl]amino]-etyl]-2(1H)-chinolinónu v kryštalickej forme a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4159

Dátum: 24.03.2005

Autori: Pivetti Fausto, Pighi Roberto

MPK: C07D 215/00, A61K 31/47, C07D 207/00...

Značky: formě, 8-hydroxy-5-[(r)-1-hydroxy-2-[[(1r)-2-(4-metoxyfenyl)-1, kryštalickej, monohydrochlorid, přípravy, spôsob, metyletyl]amino]-etyl]-2(1h)-chinolinónu

Text:

...8-hydroxy-5-(1 R)1-hydroxy-2-(1 R)-2-(4-metoxyfenyl)-1-metyletyljamínoetyI-2(1 H)-chinolinón monohydrochlorid. ktorý sa získa napríklad spôsobom opisovanom vEP 0147719 kryštalizáciou zo zmesi etanolu, vody a izopropyléteru,z vhodného rozpúšťadla.0032 Vhodné rekryštalizačné rozpúšťadlo je protické rozpúšťadlo ako etanol, izopropanol alebo ich zmesí s vodou. Výhodné rozpúšťadlo je zmes etanolu s vodou.0033 Najvhodnejšie rekryštalizačné...

Bubnové puzdro

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3988

Dátum: 24.03.2005

Autori: Koellner Harald, Huege Carsten, Brauer Hans-georg, Schliwa Enrico

MPK: E05F 15/16, E05F 11/38

Značky: bubnové, puzdro

Text:

...Vtomto pripade môže byť nosná časť s integrovaným puzdrom pre bubon s lanom vyrobená vjednom pracovnom kroku. Tým odpadne montáž oddelenéhopuzdra pre bubon s Ianom. Ďalšou prednosťou je, že nie je potrebné tesnenie oproti suchému priestoru, pretože puzdro pre bubon s lanom tvorí stavebnú jednotku s nosnou časťou. Tým sa môže spoľahlivo zabrániť prenikaniu vlhkosti z mokrého do suchého priestoru v oblasti puzdra pre bubon s lanom.0017 Podľa...

Syntéza borónových esterov a kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10472

Dátum: 24.03.2005

Autori: Ammoscato Vince, Geiser Achim, Pickersgill Fraser, Hett Robert, Bishop John, Lo Young, Koellner Christoph Amcis Ag, Chui Fang-ting, Gomez Jean-marc, Munk Stephen, Kulkarni

MPK: C07F 5/02

Značky: kyselin, esterov, borónových, syntéza

Text:

...uhlíkovom atóme. Aj ked na dosiahnutie optimálnych výsledkov je nutné dôsledné vylúčenie vody a starostlivá kontrola stechiometrie Lewisovej kyseliny. Tieto vlastnosti vedú k tomu, že je obtiažne reakciu uskutočniť úspešne v priemyselnom merítku a obmedzujú dostupnosť farmaceuticky dôležitých borónových esterových a kyselinových zlúčenin, ako je bortezomib. Tak zostáva v danej problematike potreba zlepšeného spôsobu produkcie borónových...

Snímateľný rúrkový zásobník pre strelnú zbraň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3471

Dátum: 24.03.2005

Autor: Kaewpinyo Pinyo

MPK: F41C 7/00

Značky: snímatelný, strelnú, zbraň, rúrkový, zásobník

Text:

...má jeden koniec. ktorý má tvar skrutky (13) alebo je Llpevnený ako nadstavec (neznázornený) na jeden koniec rúrky (2) zásobníka pomocouĎalší koniec uzamykacej rúrky (l l) je rad prstových zarážok ( l 4) Inąjúcich nepatrné zakrivenie na držanie achránenie náboja pred vyhodením z rúrky (2) zásobníka kým vonkajšia rúrka (12) je stlačená s rúrkovou pružinou (15) aby držala proti prstovej zarážke avnútri uzamykacej rúrky (11) má nárazovú tyčku...

Jednonádobový postup výroby 1,2-benzizoxazol-3-metánsulfónamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20626

Dátum: 24.03.2005

Autori: Ishikura Tsutomu Dainippon Sumitomo Pharma Co, Ueno Yoshikazu Dainippon Sumitomo Pharma

MPK: C07D 261/20

Značky: jednonádobový, výroby, postup, 1,2-benzizoxazol-3-metánsulfónamidu

Text:

...a pri ktorom sa zistilo že pri použití 1,2-dichlóretánu ako rozpúšťadla môže byť 1,2-benzizoxazol-3 metánsulfónamid vyrábaný jednonádobovým systémom 2 1,2 benzizoxazol-3-octovej kyseliny ako východiskovej zlúčeniny, bez izolácie medziproduktov (napr. 1,2-benzizoxazol-3-metánsulfonátu sodného, atď.) V pevnej forme v každom kroku, a keď sú ako rozpúšťadlá použité voda a 1,2-dichlóretán, môže byť 1,2 benzizoxazol-3-metán-sulfónamid vyrábaný...

Brzdový kotúč pre vysoké namáhanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1176

Dátum: 24.03.2005

Autori: Zima Radim, Vampola Vladimír, Martinásek Marek

MPK: F16D 65/12

Značky: kotúč, vysoké, brzdový, namáhanie

Text:

...p leží v rozsahu p(B,C)01, konštanty Kl,K 2 a K 3 v rozsahu Kl-70-150, K 2 O 130a K 3-lOO 20 a U 2 je hodnota druhého obvodového uhla.Brzdový kotúč je tvorený výhodne, pokiaľ je nosná doska po svojom obvode vybavená minimálne tromi pravidelnými tvarovými rezmi.Tvarové rezy sú výhodne uskutočnené, ak má ich prostredný bod vzdialenosť od osi otáčania upravenú v rozsahu od 0,8 do 0,95 násobku vonkajšieho polomeru nosnej dosky.Posledný bod...

GAS1 univerzálny líder

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8295

Dátum: 24.03.2005

Autor: De Wildt Rudolph

MPK: C12N 15/09, C07K 14/395, C12N 15/10...

Značky: líder, univerzálny

Text:

...a blokujú väzbu TNF-o na jeho receptor TNF R 1 v ELISA teste na väzbu receptora. Protilátky dAb TAR 1-53, 57 a 62 blokujú cytotoxickú aktivitu TNF-u na bunkách L 929.0037 Podľa použitia vo vynáleze sa sekrečný signálny peptid GAS vzťahuje na sekrečný signálny peptid povrchového glykoproteínu GAS 1 u S. cerevisiae (Nueoffer a spol., 1990, Mol. Cell Biol., 11 27-37). Sekrečný signálny peptid GAS 1 podľa použitia vo vynáleze sa vzťahuje na...

Mikrofluidizované emulzie typu olej vo vode a očkovacie kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14673

Dátum: 24.03.2005

Autori: Dominowski Paul Joseph, Klose Pamela Kay, Mannan Ramasamy Mannar, Krebs Richard Lee

MPK: A61K 39/39, A61K 39/02, A61K 39/12...

Značky: mikrofluidizované, kompozície, očkovacie, emulzie

Text:

...polymćry, derivatizované polysacharídy a bakteriálne toxíny, ako cholerový toxín a labilný toxín E. coli (LT).Niektoré z najznámejších adjuvancií sú kombináciou nečasticových imunomodulátorov a časticových látok, ktoré majú adjuvantnej formulácii dodávať depotný účinok. Napríklad FCA má súčasne imunomodulačné vlastnosti zložiek Mycobacterium ruberculosis a dlhodobý depotný účinok olejových emulzií.Olejové emulzie sa ako adjuvancia vo...