Zverejnene patenty 19.03.2005

Nová kryštalická forma kyseliny 8-kyano-1-cyklopropyl-7-(1S,6S-2,8-diazabicyklo[4.3.0]-nonán-8-yl)-6- fluór-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolínkarboxylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6627

Dátum: 19.03.2005

Autori: Heep Iris, Benet-buchholz Jordi, Hallenbach Werner, Grunenberg Alfons, Rast Hubert

MPK: C07D 471/00, A61P 31/00, A61K 31/4709...

Značky: 8-kyano-1-cyklopropyl-7-(1s,6s-2,8-diazabicyklo[4.3.0]-nonán-8-yl)-6, fluór-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolínkarboxylovej, krystalická, kyseliny, forma, nová

Text:

...zásade sa teda hľadajú tennodynamicky stabilné kryštalické formy účinnej látky.0007 Úlohou predloženého vynálezu teda je vyrobiť termodynamicky stabilnú, definovanú kryštalickú formu Pradofloxacínu, ktorá by bola na základe svojich vlastnosti vhodná pre galenické prípravky.0008 Prekvapivo bol teraz nájdený termodynamicky veľmi stabilný,doposial neznámy PradofIoxacín-tríhydrát.0009 Predmetom vynálezu je teda Pradofloxacín-trihydrát, ktorý sa...

Pekárska pec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6375

Dátum: 19.03.2005

Autor: Rudelmann Gerhard

MPK: A21B 1/00

Značky: pekařská

Text:

...nároku 4 zahrnuje teplotné roztiahnutie kanálových úsekov V oblasti čelne vzájomne hraničiacich koncových oblastí. Najmä môžu byť týmto spôsobom zahrnuté rôzne teplotné roztiahnutia medzi pecným telesom a vodiacim kanálom. Dimenzovanie vodiacich aspojovacich drážok môže byť zladené s dimenzovaním spojovacichjazýčkov a úložných zón tak, že sa tesnosť vodiaceho kanáluv oblasti čelne vzájomne hraničiacich kanálových úsekov priPekársku pec...

Oxadiazolonové deriváty ako agonisty PPAR delta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6089

Dátum: 19.03.2005

Autori: Glien Maike, Bernardelli Patrick, Chandross Karen, Keil Stefanie, Wendler Wolfgang, Ronan Baptiste, Terrier Corinne, Goerlitzer Jochen, Merrill Jean, Mcgarry Daniel

MPK: A61P 25/00, A61K 31/41, A61P 29/00...

Značky: oxadiazolonové, delta, deriváty, agonisty

Text:

...PPA receptorov. Tieto zlúčeniny sú vhodne obzvlášť na aktiváciu PPARdelta a PPARa 1 fa, avšak je možné, že rozsah relatívnej aktivácie sa líši v závislosti od zlúčenín.0005 Zlúčeniny podľa predloženého vynálezu sú opísané vzorcom Ikde X je CH alebo väzbaZ je väzba alebo CH 2jedno zU aVjeNadruhéje S alebo 0R 5 je vybrané zo skupiny, ktorá pozostáva z (Cl-C 8)alkylu, (C 1-C 6)alky 1 én-O-(C 0-C 4)alkylén-H, (C 0-C 6)alkylenfenylu, (Cl-C...

Použitie pimobendanu na zmenšenie veľkosti srdca u cicavcov trpiacich zlyhaním srdca

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10782

Dátum: 19.03.2005

Autori: Jöns Olaf, Kleemann Rainer, Daemmgen Juergen

MPK: A61K 31/4412, A61K 31/4427, A61K 31/4166...

Značky: pimobendanu, veľkosti, zlyhaním, trpiacich, srdca, zmenšenie, použitie, cicavcov

Text:

...liečenia pri terapíiTerapia zlyhania srdca je tradične zameraná prevažne na symptomatíckú úľavu skôr ako naadresné vyhľadávanie základných problémov ochorenia.Problémom tvoriacím základ predloženého vynálezu bolo poskytnúť liek, ktorý umožní remodelovať veľkosť srdca scieľom zníženia rizika smrti upacientov skoronárnymi chorobami. Problémom tvoriacím základ predloženého vynálezu predovšetkým bolo poskytnúť liek, ktorý umožní znížiť veľkosť...