Zverejnene patenty 18.03.2005

Rezacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14016

Dátum: 18.03.2005

Autori: Bierens Franciscus Cornelis, Kooiman Franciscus Johannes Wilhelmus, Van Laar Gerard Johannes

MPK: B26D 1/16, B26D 1/18, B29D 30/30...

Značky: rezacie, zariadenie

Text:

...Na tento účel sa vynález týka rezacieho zariadenia tak, ako je opísané V nároku 1.0013 Výhodné voliteľné prevedenia sú predmetom závislých nárokov. Vzhľadom k tomu, že V rezacom zariadení podľa vynálezu je čepeľ sama o sebe premiestniteľná v bočnom smere a súprítomné detektory umiestnenia na meranie (zmien) umiestneniasamotnej čepele, je poskytnuté jednoduché rezacie zariadenie,pričom sa môže veľmi ľahko zistiť skutočný priebeh rezu....

Ľahko otvárateľný ohybný vzduchotesný obal pre jednotlivé dávky pastovitých hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7171

Dátum: 18.03.2005

Autor: Mora Negrin Pedro Ramon

MPK: B65D 30/10, B65D 85/72, B65D 17/00...

Značky: vzduchotesný, dávky, hmot, ľahko, otvárateľný, ohybný, jednotlivé, pastovitých

Text:

...priechodu. Obal sa po použití zlikviduje.0008 Obal môže byť ľahko prepravovaný osobou, ktorá sa chystá použiť obal určený jeho proporciami vďaka jeho jednodávkovým charakterom a jeho ohybnou konštitúciou do času použitia, v ktorom je perforovaná línia umiestnená na jednom konci obalu pravouhlého tvaru pretrhnutá na otvorenie jednocestného priechodu umiestneného blízko jedného z rohov obalu a spájajúceho vnútro obalu s vonkajškom, čo...

Bezolejový kompresor s ochranným protiprachovým tesnením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13448

Dátum: 18.03.2005

Autori: Hristu Florin, Rackham Ralph, Voicu Traian

MPK: F04B 25/00, F04B 39/04, F04B 39/00...

Značky: ochranným, tesnením, bezolejový, protiprachovým, kompresor

Text:

...Podľa ďalšieho variantu vynálezu sa zo vstupu na prívod nízkotlakového plynu privádza plyn do priestoru kľukovej skrine a prvý stupeň kompresora nasáva plyn, ktorý sa má stlačiť,z priestoru kľukovej skrine na strane piesta ochranného krytu proti prachu.0014 Výhodným variantom jednotky kompresora podľa vynálezu je viacstupňový kompresor,napr. štvorstupňový kompresor, ktorý má dvojicu proti sebe stojacich piestov, pohybujúcich sa...

Peptidy odvodené z ľudského proteínu BPLP, polynukleotidy kódujúce uvedené peptidy a protilátky zamerané proti uvedeným peptidom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18107

Dátum: 18.03.2005

Autori: Rougeot Catherine, Ungeheuer Marie-noëlle, Dufour Evelyne, Huaulme Jean-françois, Wisner Anne

MPK: A61K 38/00, C07K 14/81

Značky: peptidy, protilátky, peptidom, proteínu, zamerané, kódujúce, uvedeným, polynukleotidy, bplp, odvodené, uvedené, proti, ľudského

Text:

...z fyziologického, rovnako tak ako z fyziopatologického aPomocou rôznych modelov molekulárnej a behaviorálnej farmakológie autori preukázali, že fyziologický mediátor, sialorfin, chráni spinálnu a renálnu NEP pred rozpadom jeho dvoch fyziologicky relevantných substrátov, Substancie P a Metenkefalínu in vitro. Sialorfín inhiboval rozpad substancie P s lC 50 0,4-1 M a choval sa ako kompetetívny inhibitor membránou viazanej NEP, ktorá...

Farmaceutický prostriedok obsahujúci derivát benzodiazepínu a inhibítor RVS fúzneho proteínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6327

Dátum: 18.03.2005

Autori: Carter Malcoml, Henderson Elisa, Powell Kenneth, Kelsey Richard, Alber Dagmar, Dowdell Verity

MPK: A61K 31/551

Značky: farmaceutický, fúzneho, prostriedok, benzodiazepinu, obsahujúci, derivát, inhibitor, proteínu

Text:

...fúzneho proteínu a(b) derivát benzodiazepínu schopný inhibície replikácie(b) majú najmenej aditívny efekt. Koncepty synergizmu a aditivity sú v oblasti farmakológie samozrejme dobre známe. Platí teda, že terapeuticky užitočná aditívna kombinácia je tá, v ktorej je efekt kombinácie väčší než najväčší z efektov produkovaný každou zo zložiek pri rovnakej koncentrácii ako v zmesi. Teda v tomto prípade, daný prostriedok obsahujúci x hmot. zložky...

Farmaceutický prostriedok obsahujúci deriváty benzodiazepínu a inhibítor fúzneho proteínu RSV

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6184

Dátum: 18.03.2005

Autori: Tyms Stan, Dowdell Verity, Kelsey Richard, Taylor Debra, Wilson Lara, Chambers Phil, Alber Dagmar, Henderson Elisa, Powell Kenneth, Carter Malcolm

MPK: A61K 31/551

Značky: obsahujúci, prostriedok, inhibitor, farmaceutický, fúzneho, deriváty, benzodiazepinu, proteínu

Text:

...dokázané, že terapeuticky použitelná aditívna kombinácia je tá, kedy účinok kombinácie je vyšší ako silnejší z účinkov vykazovaných každou zo zložiek pri rovnakých koncentráciách ako je V zmesi. V tomto prípade teda daná formulácia obsahujúca x hmotnostných percent zložky (a) a y hmotnostných percent zložky (b) vykazuje aktivitu, ktorá je aspoň tak vysoká ako aktivita prípravku obsahujúceho ako aktívnu zložku buď x hmotnostných percent...

Elektronická aerosólová cigareta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6006

Dátum: 18.03.2005

Autor: Hon Lik

MPK: A24B 15/00

Značky: aerosolová, elektronická, cigareta

Text:

...je spojený rovnobežne so snímačom vnútri puzdra zvlnený film je usporiadaný medzi snímačom anegatívnou tlakovou dutinou vnútri snímača prvá magnetická platnička adruhá magnetické platnička ajazýčkový spínač spojené medzi nimi sú usporiadané vnútri snímača, pričom druhá magnetické platnička je pripevnenákzvlnenému filmu bezpečnostný spätný ventil zo silikónového gélu je usporiadaný vnútri snímača, tretia magnetická platnička je...

Spôsob a nástroj na spojenie prírub a spojovacích členov s rúrkami za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5989

Dátum: 18.03.2005

Autor: Karoliussen Hilberg

MPK: F16L 19/02, B21D 39/00

Značky: přírub, spojenie, členov, nástroj, studena, spôsob, rúrkami, spojovacích

Text:

...rúrky, spojovacieho člena a časti nástrojaObr. 3 c zobrazuje bočný pohľad na zostavu zobrazenú na obr. 4 a v druhom operačnom stupninástroja potom, ako bolo medzi rúrkou a spojovacím členom týmto nástrojom vytvorenéspojenie. Obr. 3 d predstavuje rez B-B zostavou na obr. 4 c. Obr. 4 a predstavuje bočný pohľad na nástroj a obr. Sb predstavuje rez A-A z obr. Sa.Obr. 5 a predstavuje perspektívny pohľad na nástroj zprvého uhla pohľadu a obr....

Navíjateľná fólia na výrobu obalu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4106

Dátum: 18.03.2005

Autor: Michalsky Andreas

MPK: B32B 7/14, B32B 27/08, B32B 27/06...

Značky: navíjateľná, výrobu, obalů, fólia

Text:

...so zostávajúcou plochou fólie na kotúči.0017 Podľa vynálezu je plošné pokrytie druhých lepivých oblastí vzhľadom na celkovú plochu fólie menšie ako 5 , výhodnejšie menšie ako 3,8 a najvýhodnejšie menšie ako 2,5. Týmto spôsobom je zaručené, že dmhé lepivé oblasti umiestnené na fólii, ktoré súzlepiteľné vnútomo-vonkajším spojom a ktoré môžu viesť k zlepeniu navinutých fóliových pásov, sú vyhotovené len ako veľmi malé, takže sa mínimalizuje...

Zlepšené polymérom modifikované asfaltové spojivo s nízkou emisiou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3185

Dátum: 18.03.2005

Autori: Lommerts Bert Jan, Verweij Martinus Rijk, Van Loef Anton Nico

MPK: C08K 5/00, C08L 95/00

Značky: spojivo, nízkou, emisiou, asfaltové, polymérom, zlepšené, modifikované

Text:

...ivového prostriedku.Opis obrázkov na yýkresochObrázok l znázorňuje závislost dynamickej viskozity asfaltového spojivového prostriedku, ktorý neobsahuje komponent (d) aasfaltového spojivového prostriedku podľa predloženéhovynálezu, od teploty. Ukazuje sa, že pri vyšších teplotách je viskozita oboch prostriedkov porovnateľná, zatiaľ čo pri nižších teplotách má prostriedok podľa predloženého vynálezu nižšiu viskozitu.Obrázok 2 znázorňuje bod...

Modulátory progesterónového receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3142

Dátum: 18.03.2005

Autori: Rewinkel Johannes Bernardus Maria, Hamersma Johannes Antonius Maria

MPK: C07J 43/00, A61P 15/00, A61K 31/58...

Značky: progesterónového, modulátory, receptora

Text:

...karbocyklický kruh a R 4 je cyklopropyl alebo cyklopropenyl, pričom obidva môžu byt substituované jedným alebo viacerými atômami halogénu, a/alebo skupinami (1-4 C)-alkyI alebo R 2 je H alebo (1-4 C)-aIkyl a R 3 spolu s R 4 tvoria 5-, 8- alebo 7- ćlenný nasýtený alebo nenasýtený karbocyklický kruh R 5 je H alebo skupina (1-4 C)alkyl alebo jej farmaceutický prípustnú formu soli a/alebo hydrátu.najmenej jeden a nie viac ako tri A 1 až A 5...

Deriváty 4-oxo-4,6,7,8-tetrahydropyrolo-[1,2-a]pyrazín-6-karboxamidov, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2979

Dátum: 18.03.2005

Autori: Parmentier Jean-gilles, Vallez Marie-odile, De Nanteuil Guillaume, Verbeuren Tony, Rupin Alain, Benoist Alain, Gloanec Philippe

MPK: A61K 31/498, A61P 9/00, C07D 487/00...

Značky: deriváty, farmaceutické, spôsob, 4-oxo-4,6,7,8-tetrahydropyrolo-[1,2-a]pyrazín-6-karboxamidov, kompozície, přípravy, obsahujú

Text:

...rozvetvenou (Cl-CG) alkoxyskupinou,- lineámym alebo rozvetveným (Cj-Cg) trihalogénalkylom,- aminoskupinou, prípadne substituovanou jednou alebo dvoma lineárnymi alebo rozvetvenými(C 1-C 5) alkylovými skupinami,- a karbamoylmetoxyskupinou, prípadne N-substituovanou jednou alebo dvoma skupinami vybranými medzi lineárnym alebo rozvetveným (Cl-Cg) alkylom, lineámym alebo rozvetveným (Cl-Cg) hydroxyalkylom, alkoxyalkylom, kde alkoxylová a...

Optimalizovaná expresia HPV 52 L1 v kvasinkách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7666

Dátum: 18.03.2005

Autori: Brownlow Michelle, Jansen Kathrin, Bryan Janine, Schultz Loren

MPK: C07K 14/00

Značky: kvasinkách, optimalizovaná, expresia

Text:

...divokého typu nukleotidových sekvencií kódujúcich proteíny HPV Ll, napr. proteínu HPV 52 L 1, by bolo veľmi žiaducevyvinúť lahko obnoviteľný zdroj surového proteínu HPV L 1, ktorývyužíva HPV 52 L 1, kódujúci nukleotidové sekvencie, ktoré sú optimalizované na exprimáciu V zamýšľanej hostiteľskej bunke. Okrem toho by bolo užitočné, na použitie vo vývoji vakcíny,vyrábať Veľké množstvo VLP HPV 52 L 1, ktoré majú imunituprepožičiavajúcu...