Zverejnene patenty 14.03.2005

SNS-595 a spôsoby jeho použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6925

Dátum: 14.03.2005

Autori: Arkin Michelle, Hyde Jennifer, Walker Duncan, Wright Jasmine

MPK: A61K 31/44

Značky: použitia, sns-595, spôsoby

Text:

...Napríklad dávka 10 mg/mz - 150 mg/mz pre človeka s hmotnosťou 65 kg sa približne rovná 0,26 mg/kg - 3,95 mg/kg.0018 Podávaná dávka sa môže podávať súbežne alebo v 24-hodinovej perióde a mala by sa opakovať dovtedy, kým nebude pacientove ochorenie stabilné alebo sa nedosiahne ústupok ochorenia,alebo kým pacient nedosiahne pokrok, alebo prijateľnú netoxicitu. Napríklad stabilné ochorenie v prípade...

Liečba fibrózy použitím FXR ligandov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18388

Dátum: 14.03.2005

Autori: Pruzanski Mark, Pellicciari Roberto, Fiorucci Stefano

MPK: A61K 31/56

Značky: fibrózy, ligandov, liečba, použitím

Text:

...fibrózou, ktorá sa má ínhibovat, obličková fíbróza, ktorá sa spája s ochorením, akým je napríklad diabetická nefropatia, hypertenzívna nefroskleroza, chronická glomerulonefritída, chronická transplantátova glomerulopatia, chronická intersticiálna nefritída alebo polycystické ochorenie obličiek.0018 V ďalšom aspekte tento vynález poskytuje súbor na inhibovanie fibrózy u subjektu, ktorý netrpi cholestatickým stavom. Ku fibróze, ktorá sa má...

Spôsob prípravy medziproduktov zlúčenín použiteľných ako modulátory opioidných receptorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18246

Dátum: 14.03.2005

Autori: He Wei, Kavash Robert, Breslin Henry, Cai Chaozhong

MPK: C07C 229/04, C07C 227/02

Značky: zlúčenín, opioidných, použitelných, medziproduktov, receptorov, přípravy, modulátory, spôsob

Text:

...opioidných ligandov(D.SIouč. Fries, Analgesics, v Principles of Medicinal Chemistry, 4 th ed. W.O. Foye T.L. Lemke, a D.A. Williams, Eds. Vwlliams a Wilkins Baltimore, Md.,1995 pp. 247-269). Schiller objavil že skrátenie pôvodných pentapeptidových enkefalínov na zjednodušene dipeptidy poskytlo série zlúčenín, ktoré si zachovali opioidnú aktivitu (Schiller, P. W 0 96/06855). Avšak jednou potenciálnou nevýhodou uvádzanou u týchto...

Spôsob odlučovania ťažkých kovov z dymových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4180

Dátum: 14.03.2005

Autori: Laudet Alain, Gambin Amandine

MPK: B01D 53/46

Značky: odlučovania, plynov, kovov, ťažkých, dymových, spôsob

Text:

...spôsob sírenia prírodných silikátov na zachytenie výparov kovov.0008 Bohužiaľ výroba silikátov funkcionalizovaných sírnymilátkami je nebezpečná, ťažká a drahá, čo sa odráža na ichpoužití. Napríklad dokument ES 8704428 opisuje sírenie silikátu oxidáciou sulfánu (HZS) V presne definovanom molárnom pomere s cieľom adsorbovania základnej síry na uvedený silikát. Manipulácia s toxickým sulfánom (Hgs) je nebezpečná a na zabránenie každej ďalšej...

Zariadenie na dodávanie lieku viditeľné prostredníctvom röntgenových lúčov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4084

Dátum: 14.03.2005

Autori: De Graaff Wouter, Veenstra Harm

MPK: A61K 31/565, A61K 9/00, A61K 49/04...

Značky: zariadenie, viditelné, lúčov, lieku, prostredníctvom, röntgenových, dodávanie

Text:

...EVA 28, ktorý má obsah vinylacetátu približne 28 (m/m). Kožná vrstva taktiež pozostáva z EVA polyméru, tzn. EVA 14, ktorý má obsah vinylacetátu približne 14 (m/m). Každá tyčinka má hmotnosť 129 mg a obsahuje 68 mg etonogestrelu. lmplanon má dĺžku 40 mm a priemer 2 mm a má otvorene konce.lmplantát sa môže umiestniť do vnútra aplikátora, ktorý pozostáva z nefarbenej oceľovej ihly, ktorá je uspósobená pre akrylonitril-butadién-styrénový...

Sklenené nite na vystuženie organických a/alebo anorganických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3914

Dátum: 14.03.2005

Autori: Creux Sophie, Berthereau Anne, Lecomte Emmanuel

MPK: C03C 3/076

Značky: vystuženie, materiálov, organických, skleněné, anorganických

Text:

...určité aplikácie. Vysoký obsah oxidu titaničitého, v rozsahu od 2 do 4, je taktiež odporúčaný v patente Spojených štátov amerických číslo US 4,026,715, EP 1 732 855 32 B 55/Hpričom táto zložka sa všeobecne pridáva spolu s dvojmocnými oxidmi, ako je SrO, ZnO alebo BaO, ktoré majú naviac tú nevýhodu, že sú drahé.0008 Patent Spojených štátov amerických číslo US 4,199,364 opisuje kompozície majúce vysoký obsah oxidu Iitneho. Nehľadiac na jeho...

Nové zlúčeniny ako modulátory opioidných receptorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10705

Dátum: 14.03.2005

Autori: Kavash Robert, Cai Chaozhong, Breslin Henry, He Wei

MPK: A61K 31/417, C07D 233/54, A61P 25/04...

Značky: nové, receptorov, opioidných, modulátory, zlúčeniny

Text:

...čriev) (Pierre J. M. Riviere and Jean-Louis Junien,Opioid receptors Targets for new gastrointestinal drug0004 Približne v tom istom čase, kedy boli identifikované opioidné receptory, boli identifikované enkefalíny ako skupina endogenných opioidných ligandov (D.S. Fries, Analgesics, in Principles of Medicinal Chemistry, 4 th ed. W.O. Foye T.L. Lemke, and D.A. Williams, Eds. Williams and Wilkins Baltimore, Md., 1995 pp. 247-269). Schiller...

Valcový zámok s kódovým kľúčom na zablokovanie hriadeľa volantu a ochranu motorového vozidla pred odcudzením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3153

Dátum: 14.03.2005

Autor: Rajacic Zdravko

MPK: B60R 25/02

Značky: kódovým, motorového, kľúčom, zámok, válcový, hriadeľa, odcudzením, ochranu, volantu, vozidla, zablokovánie

Text:

...je juhoslovanská patentová prihláška č. P-731/92, v ktorej je prezentovaný valcový zámok tvorený valcom a kľúčom. Valec je lvarovaný ako polvalec a obsahuje lôžko valca, ktoré vo svojej hornej, v podstate zagulatenej valcovej časti obsahuje pozdĺžny otvor jadra na inštaláciu valcového jadra. Valcové jadro nesie na svojom vnútorne umiestnenom zakončení prvok na zamykanie. Otáčanie valcového jadra sa týmto spôsobom prenáša na zamykacie prvky....

Spôsob, zariadenie a rotor na homogenizovanie média

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2964

Dátum: 14.03.2005

Autor: Vesala Reijo

MPK: B01F 15/00, B01F 7/00, D21B 1/00...

Značky: media, homogenizovanie, rotor, zariadenie, spôsob

Text:

...axiálne umiestnených čepelí. Uvedené čepele sú výhodne vytvorené z pretiahnutého kovového plátu s obdĺžnikovým prierezom a v radiálnom smere s vnútomým a vonkajším okrajom. Čepele však môžu mať akúkoľvek vhodnú formu, pokiaľ je stred rotora otvorený. Čepele sú usporiadané s uvedenými vnútomýmí okrajmi nachádzajúcimi sa v určitej vzdialenosti od osi rotora takým spôsobom, že stred rotora ostáva otvorený, čím sa umožňuje vláknitej...

Adhezívna páska citlivá na tlak a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9748

Dátum: 14.03.2005

Autori: Coutey Catherine, Masson Jean-loup, Leddet Claire

MPK: B32B 27/00, C08F 220/02

Značky: výroby, citlivá, spôsob, páska, adhezívna

Text:

...nízku úroveň adhézie. Patentová prihláška číslo WO 01/96489 opisuje ochrannú fóliu, ktorej adhezívna časť, ktorá je nanesená na nosnej vrstve, je založená na zosieťovanom polyuretáne. Táto adhezívna vrstva je charakteristická tangensom stratového uhla tg ó, ktorý rýchle rastie z 10 na 102 rad/s pri teplote okolia, alebo sa nemení. Avšak vlastnosti tejto ochrannej fólie nebránia prítomnosti stôp alebo zvyškov na povrchu laku motorového vozidla...

Separátor pevná látka-kvapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2371

Dátum: 14.03.2005

Autor: Sasaki Masayoshi

MPK: B30B 9/12, B30B 9/02, B01D 29/44...

Značky: látka-kvapalina, separátor, pevná

Text:

...vymieňujú, jedna alebo dve skrutky sa vytiahnu V axiálnom. smere 2 množstva pohyblivých dosiek a rozoberú sa, a potom. sa jedna alebo dve skrutky vložia V axiálnom smere do dier v množstve nových pohyblivých dosiek a zmontujú sa. Operácia premiestenia pohyblivých dosiekje teda ťažká a časovo náročná.Ciľom predloženého Vynálezu je poskytnúť separátor pevná látka-kvapalina, umožňujúci jednoduchým spôsobom nahradzovaťProstriedky na riešenie...

Farmaceutická kompozícia obsahujúca SNS-595 a jej použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9088

Dátum: 14.03.2005

Autori: Higaki Masaru, Nakao Satoshi

MPK: A61K 9/00, A61K 31/44, A61K 38/18...

Značky: farmaceutická, použitia, kompozícia, obsahujúca, sns-595

Text:

...ďalšie najmenej dva týždne, keď sa uvedenému subjektu nepodáva žiaden SNS-595, pričom sa tento cyklus niekoľkokrát opakuje. V ďalšom uskutočneníje doba, ked sa nepodáva žiaden SNS-595, dva týždne. V ďalšom uskutočnení je doba, ked sa nepodáva žiaden SNS-595, tri týždne.0018 SNS-595 sa môže podávať na liečenie tuhého nádoru podľa dávkovacieho rozvrhu, ktorýii) čakaciu dobu najmenej šest dní, ked sa subjektu nepodáva žiaden SNS~ 595 iii)...

Modulátory opioidných receptorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14846

Dátum: 14.03.2005

Autori: Kavash Robert, Cai Chaozhong, Breslin Henry, He Wei

MPK: A61K 31/417, C07D 233/54, A61P 25/04...

Značky: opioidných, receptorov, modulátory

Text:

...jednoupotenciálnou nevýhodou uvádzanou u týchto zlúčenín je pravdepodobnosť ich inherentnej nestability (P.W. Schiller et al., Int J. Pept. Protein Res. 1993, 410005 Novšie bola opísaná séria opioidných pseudopeptidov obsahujúcich hetetoaromatické alebo heteroalifatické jadro, avšak je uvádzané, že táto sériavykazuje funkčný profil odlišný od proñlu opísaného v prácach Schillera. (L.H. Lazarus et al., Peptides 2000, 21, pp. 1663-1671).0006...