Zverejnene patenty 11.03.2005

Spôsob výroby acetalov asparágovej kyseliny, inhibítorov kaspázy, a medziprodukty pre tento spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18490

Dátum: 11.03.2005

Autori: Chen Minzhang, Jones Andrew, Guerin David, Nyce Philip, Snoonian John, Trudeau Martin, Tanoury Gerald

MPK: C07D 405/12

Značky: spôsob, asparágovej, výroby, inhibítorov, kaspázy, acetalov, kyseliny, medziprodukty

Text:

...V publikácii Jiang L. et al. je opisaná spojovacia reakcia amidov a karbamátov s vinylhalogenidmi katalyzovaná meďou.V publikácii Feringa Ben L. et al. sú opísané asymetrické 1,4-adície na 5-alkoxy-2(5 H)ñ 1 ranóny. Vo W 0 99/47 545 A sú opísané zlúčeniny, ktoré sú inhibítormi kaspázy, najmä inhibitormi enzýmu konvertujúceho interleukín-l beta (ICE) a farmaceutické kompozície, ktoré tieto zlúčeniny obsahujú. Uvedené zlúčeniny a...

Spôsob výroby acetalov asparágovej kyseliny, inhibítorov kaspázy, a medziprodukty pre tento spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18332

Dátum: 11.03.2005

Autori: Trudeau Martin, Nyce Philip, Snoonian John, Jones Andrew D, Chen Minzhang, Tanoury Gerald, Guerin David

MPK: C07D 405/12

Značky: acetalov, asparágovej, kyseliny, inhibítorov, výroby, kaspázy, medziprodukty, spôsob

Text:

...sú užitočné pri príprave inhibitorov kaspázy a/alebo ich proliečív.V tomto texte je opísaný spôsob výroby zlúčeniny vzorca GIA alebo GIBJ- ° f OR mi R, R in, GIA a ktorého súčasťou sú stupne, V ktorých sa(a) nechá reagovat zlúčenina vzorca GIIA alebo GIIB o ff °~ R 3 u x x iGI IL GI IBza prítomnosti katalyzátora obsahujúceho palládium, ligandu palládia a bázy V rozpúšťadle, ktoré poprípade obsahuje katalyzátor fázového prenosu a...

Spôsob výroby acetalov asparágovej kyseliny, inhibítorov kaspázy, a medziprodukty pre tento spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18305

Dátum: 11.03.2005

Autori: Snoonian John, Guerin David, Chen Minzhang, Tanoury Gerald, Trudeau Martin, Nyce Philip, Jones Andrew

MPK: C07B 57/00, C07D 405/12, C07B 43/04...

Značky: medziprodukty, výroby, asparágovej, acetalov, kyseliny, inhibítorov, spôsob, kaspázy

Text:

...al. Organíc letters, zv. 5, č.20, 2003 str. 3667-3669 je opísanáspojovacia reakcia amidov a karbamátov s vínylhalogenídmi katalyzovaná meďou.Bolo by žíadúce mat k dispozícii spôsob syntézy inhibítorov kaspázy alebo ich proliečiv,ktorý by umožňoval uskutočňovať syntézu vo veľSpôsoby a zlúčeniny opísané v tomto texte sú užitočné pri výrobe modíñkovaných derivátov asparágovovej kyseliny, ako zvyškov aldehydov asparágovej kyseliny. Deriváty...

Tepelné čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6343

Dátum: 11.03.2005

Autor: Mach Stanislav

MPK: F25B 47/02, F25B 5/00

Značky: tepelně, čerpadlo

Text:

...potrubia chladiva opatrené ovládateľné otvárateľným a uzatvárateľným premostením (by-passom) svojej časti tvoriacej ohrievaciepotrubie, ktoré je podľa jedného príkladného uskutočnenia vytvorené tak, že prvá vetva vratného potrubia je medzi miestom rozdelenia vratného potrubia chladiva na vetvy a prvým ohrievacim potrubím napojená na prvé pomocné potrubie. ktoré je na prvú vetvu vratného potrubia chladiva napojené pred odparovacím vstupom...

Inzulínové kompozície so zlepšenou absorpciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5912

Dátum: 11.03.2005

Autori: Steiner Solomon, Pohl Roderike

MPK: A61K 38/28, A61K 9/20

Značky: absorpciou, inzulínové, zlepšenou, kompozície

Text:

...tiež zariadenia na skladovanieObrázok la je schéma aplikácie kompozície so suchým práškovým inzulínom. Obrázok lb jeschéma aplikácie pastilkovej kompozície.Obrázok 2 je perspektívny pohľad na fľaštičku obsahujúcu práškový inzulín vo viečku oddelenom plombou, ktorá môže byť porušená rotáciou viečka, aby sa inzulín mohol zmiešať s roztokom kyselina citrónová-EDTA vo ďaštičke.Obrázok 3 je stĺpcový diagram zobrazujúci percento celkového...

Glukopyranozylom substituované benzénové deriváty, liečivo obsahujúce tieto zlúčeniny, ich použitie a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12393

Dátum: 11.03.2005

Autori: Eckhardt Matthias, Eickelmann Peter, Thomas Leo, Barsoumian Edward Leon, Himmelsbach Frank

MPK: C07D 309/10, A61K 31/351

Značky: glukopyranozylom, obsahujúce, tieto, benzenové, výroby, použitie, liečivo, substituované, spôsob, zlúčeniny, deriváty

Text:

...uvedené alkinylové a alkenylové skupiny môžu byť raz alebo viackrátsubstituované fluórom alebo chlórom, výhodnejšie fluórom, apričom vyššie uvedené alkínylové a alkenylové skupiny môžu byť raz alebo dvakrát substituované rovnakými alebo rôznymi zvyškami L 1pričom vyššie uvedene cykloalkylové a cykloalkenylové kruhy môžu byť navzájomnezávisle raz alebo dvakrát substituované substituentmí zvolenými z fluóru a C 14 alkylu, apričom vo vyššie...

Viacvrstvové pletené štruktúry na uzavretie cievnych defektov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11138

Dátum: 11.03.2005

Autori: Oslund John, Amplatz Kurt, Thill Gary

MPK: A61B 17/00, A61B 17/12

Značky: struktury, defektov, uzavretie, viacvrstvové, cievnych, pletené

Text:

...ínherentne limitovaná štruktúrou a tvarom pomôcky. Pri použití oklúznych pomôcok ako sú ucpávky 089, 388, 217 alebo 420 pre uzavretie chyby septa, tlak a tým aj pravdepodobnosť vytlačenia pomôcky zjej miesta narastá s veľkosťou chyby. Vdôsledku toho, tieto pomôcky musia mať veľmi veľký zadržiavací lem umiestený na každej strane chyby. Poloha chyby septa veľakrát diktuje velkosť zadržiavacieho Iemu. Pri chybe septa membránového typu je ťažké,...

Imidazolové zlúčeniny na liečbu neurodegeneratívnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3976

Dátum: 11.03.2005

Autori: Brodney Michael Aaron, Coffman Karen Jean

MPK: A61P 25/00, C07D 233/00, A61K 31/4164...

Značky: liečbu, neurodegeneratívnych, poruch, zlúčeniny, imidazolové

Text:

...členný) heterocykloalkyl, C 5014 aryl a (5-14 čIenný) heteroaryl. pričom každý atóm vodíka vuvedenom alkyle. alkenyle, alkinyle, alkoxyskupine a alkenoxyskupine je prípadne nezávisle substituovaný halogénom a uvedený cykloalkyl, benzo(C 3-C 5 cykloalkyl), cykloalkenyl, (3-8 čIenný) heterocykloalkyl, C 5-C 14 aryl a (514 čIenný) heteroaryl je prípadne nezávisle substituovaný jedným až štyrmi substituentami vybranými nezávisle zo skupiny...

Viacvrstvové pletené štruktúry na uzavretie cievnych defektov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3919

Dátum: 11.03.2005

Autori: Amplatz Kurt, Thill Gary, Oslund John

MPK: A61B 17/00, A61B 17/12

Značky: pletené, uzavretie, struktury, cievnych, viacvrstvové, defektov

Text:

...ako sú upchávky 089, 388, 217 alebo 420 na uzavretie defektu prepážky, tlak a tým aj pravdepodobnosť vytlačenia pomôcky zjej miesta, narastá sveľkosťou defektu. V dôsledku toho, tieto pomôcky musia mať veľmi veľký zadržiavací lem umiestnený na každej strane defektu. Poloha defektu prepážky často diktuje veľkosť zadržiavacieho Iemu. Pri defekte prepážky membránového typu je obtiažne, ak nie vôbec nemožné, efektívne umiestnenie pomôcky 388,...

Kompresor s nasávacím tlmičom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3649

Dátum: 11.03.2005

Autori: Erincin Burhan, Oguz Emre

MPK: F04B 39/00

Značky: tlmičom, kompresor, nasávacím

Text:

...B-Bnasávacieho tlmiča, 0014 Obrázok 6 zobrazuje náhľad zhora na prierez pozdĺž B-Bnasávacieho tlmiča, ktorý má dve nezávislé prietokové potrubia, 0015 Obrázok 7 zobrazuje náhľad zhora na prierez pozdĺž B-Bnasávacieho tlmiča, ktorý má dve nezávislé prietokové potrubia, pričom jedno je uložené V druhom.0016 Komponenty, zobrazené na nákresoch sú jednotlivoHlava valca Nasávacie potrubie Ventilový plát Výstup z tlmiča13. Vstupná časť tlmiaceho...

Biocidné kompozície a spôsoby ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3479

Dátum: 11.03.2005

Autori: Maria Van Peer Cornelis Johannes Gerardus, Goossens Johannes Martinus Dina, Smith Gary, Van De Grampel Robert Dirk, Dekkers Josephus Hubertus Cornelius Maria, De Noojier Hendrik Cornelus Jacobus, Hoeks Theodorus Lambertus

MPK: A01N 59/00, C08K 9/00

Značky: kompozície, biocídne, výroby, spôsoby

Text:

...5 cm x 5 cm do kontaktu so40 mililitrami O,8 hmotn./obj. dusičnanu sodného po dobu24 hodín pri 25 °C za vzniku testovaného roztoku, a zmeranímmnožstva biocidného kovu v testovacom roztoku V dieloch na bilión. Faktorom uvolňovania biocidného kovu je množstvo biocidného kovu V testovanom roztoku v dieloch na bilión vydelené súčinom hmotnostného percenta anorganického biocidného činidla, vztiahnutého k celkovej hmotnosti výrobku, a hmotnostného...

Trieštivý granát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3117

Dátum: 11.03.2005

Autor: Catherine Tanguy

MPK: F42B 12/02

Značky: granát, trieštivý

Text:

...lemami, ktoré sú usporiadanéS výhodou sú projektily zbavené ostrých hrán. tak, abybolo obmedzené riziko ťažkých poranení pri zásahu.Podľa príkladu uskutočnenia vynálezu sú projektily opatrené radiálnynú vnútornými a vonkajšími stranami, ktoré majú formu aspoň časti valca a medzi sebou sú vybavenévrstva vymedzuje vnútorné vybranie, v ktorom je umiestená explozívna nálož. Granát sa môže skladať z detonátora a oneskorovacieho zariadenia...

Infiltračný blok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2916

Dátum: 11.03.2005

Autor: Roelfsema Marcel

MPK: E03F 1/00

Značky: infiltračný

Text:

...jedna prostredná časť. Infiltračný blok obsahuje priľahlé potrubia, siahajúce z vonkajšej steny časti infiltračného bloku dorevízneho kanálu. Tieto potrubia sú obvykle vyhotovené 2 násobnýchpredĺžených jadier vytvorených injekčným vstrekovaním materiálu do formy, pričom jedna časť infiltračného bloku obsahuje príslušné vyformovanie. Takýmto spôsobom môžu byť vytvorené otvorené potrubia s dostatočnými rozmermi na zamedzenie zanášania špinou...

Farbená olefínová priadza a textilné látky z takejto priadze

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9578

Dátum: 11.03.2005

Autor: Negola Edward

MPK: D01F 6/46, D01F 8/06, D01F 8/14...

Značky: priadze, priadza, textilné, farbená, takejto, látky, olefínová

Text:

...ktoré existujú v súčasnosti na celom svete.0005 Bavlna je najpoužívanejšou v textíliách z nasledovných dôvodovBavlna sa ľahko pestuje sa v mnohých častiach sveta.Bavlna sa jednoducho spracuje na priadzu, pretože vlákna bavlny majú štandardnú dĺžku.Bavlnené priadza sa dobre spracováva na väčšine pletacích a tkacích strojov.Bavlnené textílie sú jemné na dotyk a sú pohodlné na nosenie.Bavlna schne veľmi ľahko.Bavlna sa jednoducho zmiešava s inými...

Glyfosátová kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9147

Dátum: 11.03.2005

Autori: Nadolny Dennis, Garcia Hylsa

MPK: A01N 43/653, A01N 57/02, A01N 25/32...

Značky: glyfosátová, kompozícia

Text:

...účinnom množstve.Predložený vynález je teda zameraný na spôsoby prípravy a použitia kompozíciiTak ako sa používa vtomto opise apokiaľ nie je uvedené inak, výraz herbicíd odkazuje na molekulu alebo kombináciu molekúl, ktoré retardujú alebo iným spôsobom ničia nežiaduce rastliny, ako sú, avšak bez obmedzenia na, škodlivé alebo obťažujúce(annoying) buriny, širokolisté rastliny, trávy, ostrice, a môžu sa použiť na ochranu plodín,ochranu stavieb...

Viacvrstvové pletené štruktúry na uzavretie cievnych defektov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8039

Dátum: 11.03.2005

Autori: Oslund John C, Thill Gary A, Amplatz Kurt

MPK: A61B 17/00

Značky: struktury, defektov, cievnych, pletené, viacvrstvové, uzavretie

Text:

...a tvarom pomôcky. Pri použití oklúznych pomôcok ako sú ucpávky O 89, 388, 217 alebo 420 pre uzavretie chyby septa, tlak atým aj pravdepodobnosť vytlaćenia pomôcky zjej miesta narastá s veľkosťou chyby. Vdôsledku toho, tieto pomôcky musia mat veľmi veľký zadržiavací lem umiestený na každej strane chyby. Poloha chyby septa veľakrát diktuje veľkost zadržiavacieho lemu. Pri chybe septa membránového typu je tažké, ak nie nemožné, efektívne...