Zverejnene patenty 03.03.2005

Atramentový cartridge a atramentová tlačiareň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7043

Dátum: 03.03.2005

Autori: Sasaki Toyonori, Takagi Atsuhiro

MPK: B41J 2/175

Značky: atramentový, cartridge, atramentová, tlačiareň

Text:

...potom, čo je inštalácia dokončená.0009 Prvá časť na detekciu a druhá časť na detekciu môžu byt vytvorené z materiálov, ktoré sú schopné zabrániť svetlu, ktoré je vyžarované časťou pre vyžarovanie svetla zariadenia na detekciu vtom, aby sa dostalo k časti pre prijímanie svetla zariadenia na detekciu. Je teda možné na detekciuzostatkového množstva atramentu (ktoré sa mení včase kvôli jehospotrebovávaniu) a na zisťovanie toho, či je...

Nové polymorfné formy rifaximínu, spôsob ich výroby a ich použitie v liečivých prípravkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17913

Dátum: 03.03.2005

Autori: Barbanti Maria Miriam, Braga Dario, Confortini Donatella, Viscomi Giuseppe Claudio, Campana Manuela

MPK: A61K 31/395, C07D 498/22, A61P 31/04...

Značky: použitie, výroby, formy, liečivých, prípravkoch, nové, polymorfné, spôsob, rifaximínu

Text:

...rifampicinu (INN) vyrobené rôznymi výrobcami sa navzájom líšia, pretože vykazujú rozličnépolymorfné charakteristiky a ako následok vykazujú rozličnéprofily rozpúšťania spoločne s následnými výkyvmi príslušných farmakologických Vlastnosti.0009 Použitím procesu kryštalizácie a sušenia všeobecne opísaného V predtým uvedených patentoch IT 1154655 a EP 0161534 sa zistilo, že za určitých experimentálnych podmienok sa získa málo kryštalická forma...

Polymérny prášok s polyamidom, použitie pri tvárniacom spôsobe a tvarované teleso vyrobené z tohto polymérneho prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5614

Dátum: 03.03.2005

Autori: Lohmar Jörg, Grebe Maik, Baumann Franz-erich, Monsheimer Sylvia

MPK: C09D 177/00, C08J 3/12, C08G 69/00...

Značky: polyamidom, polymérneho, prášků, tvárniacom, těleso, prášok, vyrobené, spôsobe, tvarované, polymérny, použitie, tohto

Text:

...Scanning Calorimetry podľa DIN 53765) ako ostrý pík. Aj šírenie tepla vedením a žiarením z roztavenej oblasti, ktorému sa nedá vždy zabrániť, má za následok, že sa tvarované teleso viac či menej výrazne odchyľuje od príslušného originálu Pokiaľ možno vysoká entalpiatavenia prášku bráni spekaniu práškového lôžka k roztavenej oblasti.Cieľom vynálezu je preto poskytnúť polymémy prášok, ktorý by umožnil výrobu pokiaľ možno tvarovo...

Diel suchého zipsu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5576

Dátum: 03.03.2005

Autor: Poulakis Konstantinos

MPK: A44B 18/00

Značky: zipsu, suchého

Text:

...zipsu, pričom príslušný krycí pás dosadá svojimi bočnými okrajovými oblasťami pozdĺž pozdĺžnych okrajov nosného pásu.0013 Ďalšie výhodné uskutočnenia sú predmetom ostatných nárokov.0014 Vďalšom sa bližšie vysvetlí uskutočnenie dielu suchého zipsu podľa vynálezu na základe výkresu. Pritom principiálne a nie podľa zobrazenia s mierkou zobrazujeObrázok 1 úsek upínacej píšťaly pre napeňovaciu formu, pričom do tvarovacej úžlabiny upínacej...

Usporiadanie s tlakovými kontaktmi pre výkonové polovodičové moduly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11519

Dátum: 03.03.2005

Autori: Popp Rainer, Lederer Marco, Stockmeier Thomas, Göbl Christian

MPK: H01L 23/48, H01L 25/07, H01L 23/40...

Značky: moduly, tlakovými, polovodičové, výkonové, usporiadanie, kontaktmi

Text:

...spojov, s výkonovým polovodičovým modulom a s chladiacim zariadením, ktoré sa dá jednoducho a úspornevyrobiť a ktoré má mimoriadne kompaktné rozmery.N 009 Táto úloha je vyriešená usporiadaním podľa nároku 1,zvláštne stvárnenia sa nachádzajú v závislých nárokoch. Základná myšlienka vynálezu vychádza z výkonového polovodičového modulu pre montáž priamo na chladič, pričom tento výkonový polovodičový modul má rámovitú izolačnú plastovú...

Výdajný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15424

Dátum: 03.03.2005

Autor: Hagleitner Hans Georg

MPK: B67D 3/04

Značky: výdajný, ventil

Text:

...4 tretia otvorená poloha, a z obr. 5 a 6 axiálne rezy(0015) Výdajný ventil 2 má uzatvárací element 4, prispôsobený na prierez otvoru nádoby 1,ktorý je po naplnení nádoby 1 tekutým médiom, napríklad koncentrátom čistíaceho alebo dezinfekčného prostriedku, vsadený do otvoru nádoby a trvale ñxovaný, napríklad prilepený alebo privarený. Uzatvárací element 4 je opatrený rúrkovým úsekom 5, vyčnievajúcím do vnútra nádoby l, ktorý cez zbiehavý...

Pracovná hlava na katétri na nasávanie, fragmentáciu a odvádzanie odstrániteľného materiálu z krvných ciev

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10633

Dátum: 03.03.2005

Autor: Straub Immanuel

MPK: A61B 17/22

Značky: odvádzanie, fragmentáciu, krvných, pracovná, odstrániteľného, nasávanie, hlava, materiálů, katétri

Text:

...patentového nároku l.0012 Katétre s vnútri a vonku usporiadanými rotormi vybavenými ostrím avykonávajúce otáčavý pracovný pohyb okolo osi katétra majú nevýhodu, ktorá spočíva V tom, že spôsobujú zvírenie krvi aj materiálu tvoriaceho uzáver cievy, následkom čoho môže krv prúdiaca od proximálneho k distálnemu koncu odplavovať uvoľnené častice, ktoré potom V iných oblastiach krvného riečiska, predovšetkým v drobných krvných cievach, môžu opät...

Spôsob čistenia mezotriónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3436

Dátum: 03.03.2005

Autori: Benke Alan Henry, Wichert Julie Marie

MPK: C07C 315/00, C07C 317/00

Značky: spôsob, čistenia, mezotriónu

Text:

...spôsobom. Kryštalizačný krok môže tiež zahŕňať krok sýtenia dusíkom, pri ktorom dusík prebubláva kryštalizačnou nádobou kontinuálnym spôsobom a je odvádzaný do práčky plynu.0014 Spôsob podľa tohto vynálezu môže ďalej zahŕňať destilačný krok na odstránenie rozpúšťadiel, keď mezotriónová vzorka nebola najskôr izolovaná (napr. druhé uskutočnenietohto vynálezu). Destilačný krok sa môže uskutočniť ako pred, tak po upravení pH na 9,5alebo vyššie....

Prekurzory liečiv piperazínových a substituovaných piperidínových antivírusových činidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3425

Dátum: 03.03.2005

Autori: Wang Tao, Levesque Kathia, Sirard Pierre, Connolly Timothy, Leahy David Kenneth, Ueda Yasutsugu, Meanwell Nicholas, Thoraval Dominique, Kadow John, Zhang Zhongxing, Yeung Kap-sun, Chen Chung-pin, Pack Shawn, Soundararajan Nachimuthu

MPK: A61K 31/4353, C07D 471/00, A61P 31/00...

Značky: substituovaných, činidiel, piperidínových, liečiv, piperazínových, prekurzory, antivírusových

Text:

...reverznej transkriptázy ,.Perspectives on novel therapeutic compounds and strategies for the treatment of HIV infection (Buckheil,odkaz 99). Vyšiel prehlad pokrývajúci ako NRTI, tak NNRTI (De Clercq, odkaz 100). Bol publikovaný prehľad súčasného stavu HIV liekov (De Clercq, odkaz 101).0005 Ako inhibítory HIV-1 reverznej transkriptázy bolo opisaných niekoľko indolových derivátov vrátane indol-3-sulfónových,...

Krycí profil škár

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2787

Dátum: 03.03.2005

Autor: Proll Johannes

MPK: E04F 19/02, E04F 13/00, E04F 15/02...

Značky: profil, krycí, škár

Text:

...uskutočnenie výhodne Vytvorené tak, že ramená základného dielu vyčnievajúce z podlahovej roviny vykazujú vzájomne rôzne výšky. Takýto základný diel môže byť na podklade umiestnený V dvoch rôznych polohách, čím môže byť výkyvný uhol, ktorý je kdispozícii vždy V jednom výkyvnom smere, zodpovedajúco zväčšený.V podstate známym spôsobom je uskutočnenie V tomto prípade uskutočnené tak, že krycia lišta obsahuje prielomy na zapustenie skrutiek,...

Vodná disperzia polyméru pre bariérový povlak

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2474

Dátum: 03.03.2005

Autori: Duque Baudouin, Saija Leo, Betremieux Isabelle

MPK: C08F 2/12, C08F 212/00, C08F 230/00...

Značky: vodná, bariérový, povlak, disperzia, polymerů

Text:

...nakoniec dobrá stálosť formulácie povlaku, ako je formulovaný pre aplikáciu.0009 Prvým cieľom tohto vynálezu je vodná disperzia polyméru špecifická svojím zložením a pomery monomérov a ďalších obsiahnutých zlúčenín. V závislosti od svojho zloženia môže byťtáto disperzia v štádiu tvorby filmu zosieťovateľná. 0010 Druhý cieľ tohto vynálezu sa týka spôsobu prípravy uvedenej disperzie.0011 Ďalším cieľom vynálezu je zloženie povlaku zahrnujúce...

Lokálna aplikácia a transdermálne dodanie botulotoxínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20260

Dátum: 03.03.2005

Autori: Waugh Jacob, Dake Michael

MPK: A61K 39/42, A61K 39/40, A61K 47/18...

Značky: aplikácia, dodanie, lokálna, botulotoxínov, transdermálne

Text:

...A 1 opisuje kompozície a spôsoby vhodné na dodávanie terapeutických látok. Lokálna aplikácia botulotoxínu by mohla zaistit bezpečnejšiu a vhodnejšiu alternatívu liečby vzhľadom na bezbolestný charakter aplikácie, väčšej zaberanej ploche povrchu ošetrenia,možnosti formulovať čistý toxln s vyššou špecifickou aktivitou, nižším nárokom na pripravu potrebnú na aplikáciu botullnového liečiva, nižším dávkam nutným na dosiahnutie...

Doska tepelného výmenníka a zväzok dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8591

Dátum: 03.03.2005

Autori: Björnsson Peter, Ekelund Rolf

MPK: F28F 3/08, F28F 13/08

Značky: tepelného, doska, zväzok, dosiek, výmenníka

Text:

...súvisle klesá z hornej úrovne na dolnú úroveň. Treba poznamenať, že výrazom postupne sa nerozumie len takéto súvislé klesanie základného povrchu, ale taktiež napríklad stupňovité klesanie základného povrchu takým spôsobom, že základný povrch tvorí množstvo stupňovito nižších častí, z ktorých každá je vpodstate rovnobežná scentrálnou rovinou predĺženia. Súvislý pokles uvedený vyššie možno získať v podstate rovinným základným povrchom, alebo...