Zverejnene patenty 02.03.2005

Spôsob a zariadenie na prepravovanie materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6905

Dátum: 02.03.2005

Autor: Sundholm Göran

MPK: B65F 5/00, B01D 47/00, B65G 53/04...

Značky: zariadenie, prepravovanie, materiálů, spôsob

Text:

...ktoré umožňuje zintenzívnenienasávania ejektorového zariadenia. Ďalšou úlohou je dosiahnuťtaké riešenie ejektora, ktoré znižuje požiadavky na energiu.0005 Hlavným Charakteristickým znakom spôsobu podľa vynálezu je, že sa ako hnacie medium ejektorového zariadenia využívakvapalná hmla, najmä vodná kvapalná hmla.0006 Navyše sa spôsob podľa vynálezu vyznačuje tým, co sa0007 Zariadenie podľa vynálezu sa Vyznačuje tým, že ejektorové...

Ventil na kvapalinu s odvzdušňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18042

Dátum: 02.03.2005

Autori: Smith Mark Allen, Wilford Michael

MPK: B65D 47/32, B65D 47/28, B65D 47/24...

Značky: odvzdušňovaním, kvapalinu, ventil

Text:

...osi a vratný pohyb pozdĺž osi z uzavretej polohy,kde cez prvé vedenie neprúdi žiadna kvapalina do otvorenej polohy, pričom tretí otvor je V kvapalnej komunikácii s druhým vedením, a kde kvapalina môže prúdiť prvým vedením a vzduch môže prúdiť druhým vedením.0010 Opisuje sa tu tiež nádoba na kvapalinu, ktorá má na sebe pripevnený odvzdušňovací0011 Obr. l je izometrický pohľad na zostavu uzáveru podľa predloženého vynálezu Obr. 2 je čelný...

Prostriedky so zdravie a výživu podporujúcimi charakteristikami obsahujúce interesterifikované lipidy a fytosterolové estery a spôsoby, ktoré sa ich týkajú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13111

Dátum: 02.03.2005

Autori: Nakhasi Dilip, Daniels Roger

MPK: A23D 9/007, A23L 1/30, A23D 9/02...

Značky: lipidy, interesterifikované, estery, výživu, týkajú, obsahujúce, prostriedky, fytosterolové, charakteristikami, podporujúcimi, zdravie, spôsoby

Text:

...so stredne dlhými reťazcami,a to v porovnani so spotrebou triglyceridu s dlhými reťazcami. 0005 Publikácie ako tieto definujú tieto triglyceridové zlúčeniny so stredne dlhým reťazcom alebo triacylglycerolové zlúčeniny so stredne dlhým reťazcom (MCT) ako triedu lipidov esteru mastných kyselín. s glycerolom. MCTS sú estery mastných kyselín s dĺžkou 6 až 12 uhlíkových reťazcov s glycerolom. Zdrojmi sú typicky laurové oleje. Kokosový a...

Nové hydroxy-6-heteroarylfenantridíny a ich použitie ako PDE4 inhibítory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17076

Dátum: 02.03.2005

Autori: Schmidt Beate, Marx Degenhard, Zitt Christof, Kautz Ulrich, Kley Hans-peter, Flockerzi Dieter, Hatzelmann Armin, Barsig Johannes

MPK: A61P 11/00, A61P 11/06, A61K 31/473...

Značky: nové, použitie, inhibitory, hydroxy-6-heteroarylfenantridíny

Text:

...alebo, v druhom uskutočnení (uskutočnenie b) podľa predkladaného vynàlezu, R 4 je vodík alebo 1-4 C-a|kyI, aR 51 je vodík, 1-4 C-alkyl, 1-4 C-a|koxy-1-4 C-alkyI, hydroxy-2-4 C-aIkyl, 1-7 C-aIkyIkarbonyI, alebo úplne alebo prevažne fluórom substituovaný 1-4 C-alkyl, Har je voliteľne substituovaný pomocou R 6 alalebo R 7 alalebo R 8. a je pyridinylový, pyrimidinylový,pyrazinylový alebo pyridazinylový radikál, kdeR 6 je halogén, 1-4...

Nové perorálne formulácie ospemifénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12724

Dátum: 02.03.2005

Autori: Anttila Markku, Lehtola Veli-matti

MPK: A61K 31/085, A61K 9/10, A61K 9/08...

Značky: perorálne, formulácie, nové, ospemifénu

Text:

...jedného výhodného uskutočnenia tekutá Iieková formulácia je roztok zlúčeniny I vo vhodnom nosiči, čo môže byt jeden nosič alebo zmes niekoľkých nosičov. zlúčeniny vzorca l majú velmi nlzku rozpustnosť vo vode. Nosič teda bude výhodne obsahovať jednu alebo viac lipofilných zložiek. Aby sa dosiahla zvýšená biologická dostupnosť, je výhodné použiť stráviteíné lipidy,ako sú napríklad triglyceridy, diglyceridy, mastné kyseliny, fosfolipidy a...

Tekuté perorálne formulácie ospemifénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12720

Dátum: 02.03.2005

Autori: Lehtola Veli-matti, Anttila Markku

MPK: A61K 9/10, A61K 9/08, A61K 31/085...

Značky: ospemifénu, tekuté, formulácie, perorálne

Text:

...geometrický izomér, stereoizomér, farmaceuticky prijateľnú soľ, ester alebo jej metabolit, v kombinácii s farmaceuticky prijatelným nosičom.0007 Obrázok 1 ukazuje sérovú koncentráciu ospemifénu proti času po jednej dávke 60 mg ospemifénu podávanej ako 60 mg tableta (krúžky), dve 30 mg tobolky z tvrdej želatíny (trojuholníky) alebo roztok (hviezdičky).DETAILNÝ OPIS WNÁLEZU 0008 Termín tekutá formulácia sa v tomto texte týka konkrétne...

Kŕmne pelety na báze prírodných materiálov a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4482

Dátum: 02.03.2005

Autor: Van Poppel Frans

MPK: A23K 1/00, A23K 1/16, A23K 1/18...

Značky: přípravy, pelety, krmné, báze, materiálov, prírodných, spôsob

Text:

...ktore majú hustotu maximálne 550 g/l a napučiavaciu kapacitu pri izbovej teplote najmenej35 ml po 10 minútach, vztiałmuté na množstvo 50 gramov kŕmnych peliet.0017 Jedna alebo viaceré zvyššie uvedených úloh sa dosiahnu uskutočnením spôsobu0018 Požaduje sa stredná veľkosť častíc 200 - 650 m, uvedených V kroku a),predovšetkým preto, aby sa získala homogénna hmota, pričom táto homogénna hmota sa vyžaduje aby sa dosiahla ľahká spracovateľnosť...

Spôsob semisyntézy dezerpidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4087

Dátum: 02.03.2005

Autori: Danieli Bruno, Guerrini Andrea, Fontana Gabriele, Samori Cristian, Battaglia Arturo, Bombardelli Ezio, Baldelli Eleonora

MPK: C07D 459/00

Značky: semisyntézy, dezerpidínu, spôsob

Text:

...optimalizovať odbomík v oblasti chémie, pod podmienkou, že je zaistená stabilita laktónu. Použitie bromidu boritého je obzvlášť výhodné, ako je opísané v uvedenom príklade.0014 Krok b) sa môže uskutočniť metódami vhodnými na redukciu fenolu na benzén. Výhodne sa tento krok uskutočnil transformáciou zlúčeniny (lll) na zlúčeninu vzorca (IV)0015 Medzi odštiepiteľnými skupinami sú výhodné sulfónové estery, ako je tosylát alebo mesylát,...

Optické záznamové médium, spôsob výroby optického záznamového média, spôsob zaznamenávania/prehrávania a zariadenie na zaznamenávanie/prehrávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3581

Dátum: 02.03.2005

Autori: Ishida Takashi, Miyagawa Naoyasu, Abe Shinya, Akiyama Tetsuya

MPK: G11B 7/007

Značky: optické, záznamového, optického, spôsob, záznamové, media, výroby, médium, zariadenie

Text:

...ak sainformácia zaznamenáva do drážok 446.0009 Vzhľadom na uvedené je možné zlepšit kvalitu signálu zaznamenaním informácie do konkávnej plôšky 445. Avšak je tu problém pri záznamových médiách, na ktorých je informáciazaznarnenaná v drážkach 446, aby koexistovali so záznarnovými médiami, ktoré majúinformáciu zaznamenanú na plôškach 445, pretože je ťažké prispôsobiť tejto situácii nahrávacie0010 Predmetom tohto vynálezu je riešenie uvedených...

Brzdový bubon a spôsob jeho povrchového opracovania a vyvažovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9931

Dátum: 02.03.2005

Autori: Griffin Timothy Todd, Brotherton Joseph

MPK: B23C 3/00, B23B 5/02

Značky: vyvažovania, spôsob, povrchového, opracovania, bubon, brzdový

Text:

...časť 33. Nastavovacie čapy 32 pomáhajú pri radiálne vystredenom polohovanl brzdového bubna 31 na základovú časť 33. Toto zabezpečuje, aby bol brzdový bubon 31 radiálne vystredený pre koncentrické opracovávanie. 0014 Na uchytenie a pridržiavanie brzdového bubna 31 na základovej časti 33 je množstvo,zvyčajne štyri, čelusťových príchytiek 34. Každá samotná čelusťová príchytka 34 je pridržiavaná V držiaku 54 čeľusťovej príchytky, ktorý je...

Nové hydroxy-6-heteroarylfenantridíny a ich použitie ako inhibítory PDE4

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14780

Dátum: 02.03.2005

Autori: Zitt Christof, Hatzelmann Armin, Flockerzi Dieter, Marx Degenhard, Schmidt Beate, Kley Hans-peter, Barsig Johannes, Kautz Ulrich

MPK: C07D 401/04

Značky: inhibitory, hydroxy-6-heteroarylfenantridíny, nové, použitie

Text:

...napriklad. ako produkty spracovania v príprave zlúćenín podľa vynálezu v priemyselnom rozsahu, sa konvertovali na farmakologicky prijateľné soli spôsobmi známymi odbornikovi v danej oblasti techniky.0022 Je známe odbornikovi v danej oblasti techniky, že zlúčeniny podľa tohto vynálezu a ich soli, ked sú izolované, napríklad v kryštalickej forme, môžu obsahovat rôzne množstvá rozpúšťadiel. vynález preto tiež-3 obsahuje všetky solváty a najmä...

Zariadenie na šport a/alebo hobby so šľapacím pohonom kolies

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7910

Dátum: 02.03.2005

Autori: Göczey András, Ungár Soma Gábor

MPK: B62K 1/00

Značky: šport, kolies, pohonom, šľapacím, hobby, zariadenie

Text:

...zabezpečená vytvorením trecej sily vygenerovanej medzi kolenami - čiastočne spodnou časťou nohy - a jednou z bočných platničiek z horizontálnej reakčnej sily krútiaceho momentu generovanej excentrickouzáťažou, striedanim činnosti státia a tlačenia.Iked je toto zariadenie rýchlejšie a lepšie manipulovateľné ako skejtbord, existuje tu riziko prevrhnutia sa dopredu alebo dozadu,predovšetkým pri vyšších rýchlostiach, ktoré môžu byť dosiahnuté...

Tenkostenná plastová tuba so štítkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7773

Dátum: 02.03.2005

Autor: Jönsson Sven-ake

MPK: B29C 45/00, B65D 35/00

Značky: štítkom, plastová, tenkostenná

Text:

...plastová tuba podľa vynálezu má vhodne štítok obsahujúci plastovú fóliu s pevnosťou v ťahu V radiálnom smere tuby aspoň 50 N/mmz, výhodne aspoň 80 N/mmz a najvýhodnejšie aspoň 120 N/mmz, a s predĺžením pri pretrhnutí najviac 250 , výhodne 2000010 Podľa jedného vyhotovenia vynálezu štítok prebieha okolo celého tela tuby v radiálnom smere. Použitím techniky IML a zvolením materiálu štítku s vhodnou pevnosťou v ťahu a rozťažnosťou je možné...

Spôsob a zariadenie na dopravu materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7664

Dátum: 02.03.2005

Autor: Sundholm Göran

MPK: B65F 5/00, B01D 47/00, B65G 53/00...

Značky: dopravu, materiálů, spôsob, zariadenie

Text:

...zintenzívnenie0005 Hlavná charakteristika spôsobu podľa Vynálezu je tá, že sa do ejektorového zariadenia privádza druhé médium, najma kvapalne alebo kvapalne a plynné médium na zintenzívnenieodsávacieho účinku ejektorového zariadenia.0006 Ďalej, spôsob podľa Vynálezu je charakterizovaný tým,čo je uvedené V nárokoch 2 až 12. Pre zariadenie podľa Vynálezu je charakteristické to, že zariadenie obsahuje prostriedky na privádzanie druheho...