Zverejnene patenty 18.02.2005

Liečivo na liečenie hyperlipidémie obsahujúce pitavastatíny a eikosapentaénovú kyselinu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7476

Dátum: 18.02.2005

Autori: Aoki Taro, Yamaguchi Junji, Sasaki Yusuke

MPK: A61K 31/185, A61P 3/00, A61K 31/47...

Značky: liečenie, hyperlipidémie, kyselinu, eikosapentaénovú, liečivo, obsahujúce, pitavastatíny

Text:

...S ,6 E)-7- 2-cyklopropyl-4-(4-tluórfenyl)-3 -chinolyl-3 ,5 -díhydroxy-6 hepténovú kyselinu Japonský patent č. 2569746, US patent č. 5856336 a európsky patent č. 304063), jeho deriváty s laktónovým kruhom a soli pitavastatínu. Ako solí pitavastatínu je možné uviest sodnú soľ pitavastaínu a vápenatú soľ pitavastatínu. Okrem toho do ich rozsahu spadajú ich hydráty a farmaceutický vhodné solváty. Z pitavastatínov sa najväčšia prednosťdáva...

Zariadenie na delenie parou vytvrdených blokov stavebného materiálu a použitie takéhoto zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6921

Dátum: 18.02.2005

Autori: Fritsch Wolfgang, Bayer Peter, Kniesmeier Heinrich

MPK: B28B 13/00, B65G 59/06

Značky: stavebného, delenie, blokov, zariadenie, materiálů, takéhoto, párou, zariadenia, vytvrdených, použitie

Text:

...Deliace zariadenie 1 podľa vynálezu má aspoň vždy jedno vonkajšie stnneňové zariadenie 2 a vždy jedno vnútorné strmeňové zariadenie 3, pričom výhodne množina, hlavne 5 až 10 vonkajších strmeňových zariadení 2, tvori prvý strrneňový tunel, a množina vnútorných strmeňových zariadeni 3, hlavne 5 až 10 vnútomých strrneňových zariadeni 3, tvorí druhý strmeňový tunel. Prvý strmeňový tunel a druhý strmeňový tunel lícujú v pozdĺžnom smere 12...

Spôsob prípravy inhibítorov triptázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6742

Dátum: 18.02.2005

Autori: Graf Claus-dieter, Sledeski Adam, Tappertzhofen Christoph

MPK: C07D 405/00, C07D 211/00, C07D 213/00...

Značky: triptázy, spôsob, přípravy, inhibítorov

Text:

...tryptázy sú ďalej považované za užitočné pri liečbe alebo prevencii infarktu myokardu, mŕtvice, anginy a ostatných následkov prasknutia aterosklerotickćho platu (M. Jeziorska et al., J. Pathol., 1997, 182, str. 115-122).0008 Taktiež sa zistilo, že tryptáza aktivuje prostromelysin, ktorý zase aktivuje kolagenázu,čím iniciuje deštrukciu chrupavky a periodontálnych spojivových tkanív.0009 Inhibítory tryptázy sú tak považované za užitočné činidlá...

6-Substituované 2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[d]azepíny ako agonisty 5-HT2C receptorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16734

Dátum: 18.02.2005

Autori: Singh Ajay, Siedem Christopher Stephen, Reinhard Matthew Robert, Williams Andrew Caerwyn, Allen John Gordon, Rodriguez Michael John, Briner Karin, Zhang Deyi, Martinez-grau Maria Angeles, Lee Wai-man, Rothhaar Roger Ryan, Cohen Michael Philip, Tidwell Michael Wade, Galka Christopher Stanley, Hellman Sarah Lynne, Victor Frantz

MPK: A61P 25/22, A61P 25/24, A61K 31/55...

Značky: 2,3,4,5-tetrahydro-1h-benzo[d]azepíny, 6-substituované, agonisty, receptorov, 5-ht2c

Text:

...halucinogénnymi nežiaducimi účinkami. (Nelson et al., Naunyn-Schmiedebergs Arch. Pharm., 359 1-6 (1999. Agonisty 5-HT 2 B receptorov sú asociované s kardiovaskulárnymi nežiaducimi účinkami, ako je napríklad valvulopatia. (V. Setola et al., Mol. Pharmacology, 63 1223-12290005 Doterajšie odkazy na substituované 2,3,4,5-tetrahydro-1 Hbenzodazepínové zlúčeniny ako potenciálne liečiva uvádzajú prevažne ich použitie ako...

Spôsob ohrievania pitnej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12106

Dátum: 18.02.2005

Autori: Van Decker Gerald, Watts Colin

MPK: F28D 7/10, F28D 7/04, F28F 1/00...

Značky: ohrievania, pitnej, spôsob

Text:

...urazí v špirále, druhej mocnine prietokovej rýchlosti, a je nepriamo úmerná ploche prierezu. Ked sú požadované veľké dlžky špirál, je výsledná strata tlaku pre mnohé použitia neprijatelná.0008 Stratu tlaku možno znížiť zväčšením počtu dráh pre kvapalinu na špirálovej strane výmenníka tepla. Boli teda navrhnuté výmenníky tepla typu špirála na rúrke, ktoré majú niekoľko špirál, pričom na rôzne použitia sú spravidla používané rôzne...

Pastovitá kompozícia pre omáčky a podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15810

Dátum: 18.02.2005

Autori: Labrunie Thierry, Mayer Christel, Zuercher Ulrich, Mooser Oswaldo

MPK: A23L 1/227, A23L 1/0522, A23L 1/09...

Značky: omáčky, pastovitá, podobně, kompozícia

Text:

...udržala v pastovitom lyžicou naberateľnom stave.0017 Kompozícia podľa tohto vynálezu predstavuje pastovitý produkt, ktorý sa dá naberat lyžicou pri teplote miestnosti a teplote 4 °C. Dôležitou charakteristikou tohto vynálezu je to, že kompozícia zostáva v stave naberateľnom lyžicou aj vtedy, ked sa uskladňuje v chladničke.0018 Vo všeobecnosti kompozícia podľa tohto vynálezu zahrnuje od približne 10 do 30 vody, od približne 5 do 30 ...

Satraplatina na liečenie rezistentných alebo refraktérnych nádorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4030

Dátum: 18.02.2005

Autori: Casazza Anna Maria, Wosikowski-buters Katja, Caligiuri Maureen

MPK: A61K 33/24, A61P 35/00, A61K 31/28...

Značky: rezistentných, liečenie, nádorov, refraktérnych, satraplatina

Text:

...rezlstencia alebo refraktérnost rakoviny alebonádoru je sprostredkovaná tubulínom. Môže tiež byt sprostredkovaná liekovourezistenciou na viacero liekov, napr. víaclíekovou Iiekovou rezistenciou sprostredkovanou nadmernou expresiou ABC transportéra.0007 Pokial ide o taxán, ku ktorému je rakovina alebo nádor rezistentný alebo refraktérny, môže to byť paklitaxel. Alternatívne to môže byť docetaxel.0008 V jednom uskutočnení zahrňuje nádor...

Mutácie génu PIK3CA v ľudských nádorových ochoreniach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15138

Dátum: 18.02.2005

Autori: Velculescu Victor, Kinzler Kenneth, Samuels Yardena, Vogelstein Bert

MPK: C12Q 1/68

Značky: nádorových, pik3ca, mutácie, ľudských, ochoreniach, genů

Text:

...polohu PI-3-fosfátu, stanovenú pomocou štandardných fosfatídylových markerov, a Ori označuje počiatok. (Obr. 3 B) Druhá polovica imunoprecipitátov bola analyzovaná pomocou western blottingu s anti-p 1 l 0 o. protilátkou. (Obr. 3 C) Bunečné lyzáty z transfekovaných buniek obsahovali podobné množstvo celkového proteínu, stanovené pomocou western blottingu s použitím anti-a-tubulínovej protilátky. Identické výsledky tým, ktoré sú znázomené na...

Line-end kvapkadlo rúrky na zavlažovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3975

Dátum: 18.02.2005

Autor: Roman Gianfranco

MPK: A01G 25/02

Značky: line-end, kvapkadlo, zavlažovací, systém, rúrky

Text:

...tvaru,aby umožňoval spojenie s hadicou na prívod vody.0016 Na obr. 5 si môžeme povšimnúť, že puzdro 1 má vnútri hladkú stenu § a stenu s female závitom z trojuholníkového rezu, pričom je priemer priečneho rezu stenou § menší ako priemer steny so závitom Z.0017 Vnútorné teleso 2 obsahuje vnútornú dutinu 14 a na svojomvonkajšom povrchu nesie prvý lichobežníkovitý závit § oddelenýprostredníctvom medziIahlého hrdla Q od druhého male...

Transdermálne systémy obsahujúce viacvrstvové priľnavé matrice pre upravené podávanie lieku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15104

Dátum: 18.02.2005

Autori: Jackson Kristin, Miller

MPK: A61F 13/02, A61L 15/16

Značky: lieku, upravené, priľnavé, transdermálne, systémy, matrice, podávanie, obsahujúce, viacvrstvové

Text:

...pozostávajúcej z0005 Metóda na podávanie lieku transdermálne osobe, ktorá takéto podávanie potrebuje, zahŕňa aplikáciu na pokožku osoby takejto transdemiálnej dávkovacej jednotky.0006 Prvá polymérická priľnavá matrica uvoľňuje liek pomalšie ako druhá polyméricvká priľnavá matrica. Prostredníctvom výberu týchto dvoch matríc sa dá prívodný profil lieku cezpokožku selektívne modifikovať a kontrolovať na obsah, ktorý sa nedosahuje pri...

Nové azabicyklické deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3634

Dátum: 18.02.2005

Autori: Chollet Anne-marie, Lockhart Brian, Bert Lionel, Casara Patrick, Lestage Pierre, Dhainaut Alain

MPK: C07D 209/00, A61K 31/403, A61P 25/00...

Značky: deriváty, kompozície, farmaceutické, spôsob, přípravy, azabicyklické, obsahom, nové

Text:

...p a q, ídentické alebo rozdielne, predstavujú celé číslo v rozmedzí 0 až 2 vrátane,- Alk predstavuje alkylénový, alkenylénový alebo alkínylénový reťazec,- Y a Y, identické alebo rozdielne, predstavujú atóm vodika, halogénu alebo skupinu alkylovú,alkoxylovú, alkyltio, alkylsulñnyl, alkylsulfonyl, merkapto, hydroxy, perhalogénalkyl, nitro, amino (nesubstituovanú alebo substituovanú jednou alebo dvoma alkylovýmí skupinami),acyl, aminokarbonyl...

Spôsob aplikovania reliéfneho obrázka na mincu alebo známku, minca alebo známka vyrobená týmto spôsobom a razidlo použité na to

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14960

Dátum: 18.02.2005

Autor: Bargeman Gerrit

MPK: B44F 1/02, A44C 21/00, B44B 5/02...

Značky: razidlo, minca, spôsobom, vyrobená, spôsob, známku, obrázka, reliéfneho, známka, použité, mincu, aplikovania, týmto

Text:

...jednoduchú výrobu z technického hľadiska. Toto napokon znamená, že na materiáli v razidle jeznížená oblasť. Použitím laserových technológií je vo veľmi malom meradle možné veľmi presne vypáliť veľmi presne určené oblasti na rebre formy, v dôsledku čoho sa vyrobí požadovaná odlišná štruktúra, ako je napríklad matné vyhotovenie. Táto štruktúra sa prenáša na mincu alebo známku pri razení.0014 Predložený vynález sa týka aj mince alebo známky...

Inhibítory vírusových polymeráz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14932

Dátum: 18.02.2005

Autori: Stammers Timothy, Tsantrizos Youla, Chabot Catherine, Beaulieu Pierre, Brochu Christian, Rancourt Jean, Poirier Martin, Thavonekham Bounkham

MPK: C07D 401/12, C07D 401/14, C07D 403/14...

Značky: polymeráz, vírusových, inhibitory

Text:

...H. Honda, M. 1997 Semin.Virol. 8 274-288). Polyproteín HCV sa štiepi ko- apo-translačne na aspoň 10 jednotlivých polypeptidov (Reed, K. E. Rice, C. M. 1999 Curr. Top. Alícrobíol. Immunol. 242 55-84). Štrukturálne proteíny vyplývajú zo signálnych peptidáz na N-koncovej časti polyproteínu. Dve vírusové proteázy sprostredkúvajú downstream štiepenia, čím sa vytvoria neštrukturálne(non-structural, NS) proteíny, ktoré fungujú ako komponenty RNA...

Spôsob výroby podstielky pre domáce zvieratá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14812

Dátum: 18.02.2005

Autori: Koch Dietrich, Gassmann Franz Josef, Krause Annette

MPK: B01J 2/00, B01J 20/12, A01K 1/015...

Značky: domáce, spôsob, podstielky, výroby, zvieratá

Text:

...aj pre ñnálny proces preosievanía, pri ktorom sa po vysušení a prípadnom postríekaní triedia potiahnuté zrná východiskovćho granulátu (vyrobený finálny granulát). Tento postup triedenia je rovnako možné považovať za voliteľný.0018 Vrámci predkladaného vynálezu sa teda vo forme podstielky pre absorbovanie predovšetkým tekutých zvieracích odpadov nepoužíva ílový minerál určitej zrnitosti, získaný vytriedením na site, ale granulát, ktorého zmá...