Zverejnene patenty 11.02.2005

Nový spôsob syntézy (7-metoxy-1-naftyl)acetonitrilu a jeho použitie pri syntéze agomelatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7049

Dátum: 11.02.2005

Autori: Gonzalez-blanco Isaac, Souvie Jean-claude

MPK: C07C 253/00, C07C 255/00

Značky: agomelatínu, spôsob, 7-metoxy-1-naftyl)acetonitrilu, syntézy, syntéze, použitie, nový

Text:

...reñux benzénu nutný pre tretístupeň, nezodpovedajú obmedzeniam priemyslu z hľadiska nákladov a životného prostredia.0012 Prihlasovateľ teraz vypracoval nový spôsob priemyselnej syntćzy, ktoráreprodukovateľným spôsobom a bez nevyhnutnosti prácneho čistenia vedie k agomelatínu sčistotou, ktorá je zlučiteľná s jeho použitím ako fannaceutická účinná látka.0013 Alternatíva k problémom, s ktorými sa stretával spôsob opísaný v patente EP 0 447...

Spôsob prestavby (renovácie) kombinovaného zariadenia vysokej pece a jednotka na separáciu plynov zo vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13513

Dátum: 11.02.2005

Autori: Dubettier-grenier Richard, Peyron Jean-marc, Devaux Michel

MPK: F25J 3/04, C21B 5/00

Značky: plynov, kombinovaného, renovácie, zariadenia, spôsob, separáciu, vzduchu, prestavby, vysokej, jednotka

Text:

...zariadenia) alebo od nasávania vzduchu druhým strojom (nasávací tlak prídavného čerpadla).Spôsob podľa vynálezu sa vyznačuje tým, že viac ako 50 prietoku dúchadla, ktoré zavádza vzduch do vysokej pece pred modemizáciou zariadenia, sa napúšťa do kryogénnej jednotky na separáciu plynov zo vzduchu za účelom výroby kyslíka, ktorého čistota je vyššia ako 90 objemových O 2, ktorý sa privádza do vysokej pece, pričom prietok vzduchu...

Fóliová etiketa pre viacnásobne použiteľný zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16327

Dátum: 11.02.2005

Autori: Johlke Harry, Schmid Knut

MPK: G09F 3/10, B29K 105/02

Značky: viacnásobné, zásobník, použitelný, etiketa, fóliová

Text:

...po etiketovani azamedzuje zošmyknutiu etikety bezprostredne po etiketovani. Pri zmývaní etikety absorbuje táto vrstva umývaciu vodu a uľahčuje prístup vody k lepidlu za účelom jeho rozpustenia.Vrstvou absorbujúcou vlhkosť z lepidla môže byť napríklad penová vrstva plastu s otvorenými pórmi, ktorého dutiny podporujú obojsmerný prienik vody medzi lepenou vrstvou avonkajšou vrstvou. Ďalej môže vrstva absorbujúca vlhkosť zlepidla vykazovať savě...

Veko pre nádobu na nápoje na príjem nálevových nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4679

Dátum: 11.02.2005

Autor: Burchard Jörn

MPK: B65D 81/00, B65D 51/24

Značky: nádobu, nápoje, příjem, nálevových, nápojov

Text:

...odobratá.0012 Hlavne je pomocou veka podľa vynálezu možné pripravovať napr 1 klad čaj v podobelístkov čaju v nálevovom vrecku na prípravu kvalitatívne vysokohodnotného čaju vjednorázovom tégliku na nápoje, napríklad pre poulíčný predaj.0013 Veko je výhodne zhotovené z umelej hmoty, hlavne pomocou hlbokého ťahania. Altematívne môže však byť veko príslušným tvámením tiež vytvorené z papierového,respektíve 1 epenkoveho materiálu. Výhodne...

Nový spôsob syntézy a nová kryštalická forma agomelatínu ako aj farmaceutické kompozície s jej obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4650

Dátum: 11.02.2005

Autori: Horvath Stéphane, Chapuis Geneviéve, Damien Gérard, Gonzalez-blanco Isaac, Thominot Gilles, Souvie Jean-claude

MPK: C07C 233/00

Značky: farmaceutické, syntézy, obsahom, forma, kompozície, krystalická, nová, nový, spôsob, agomelatínu

Text:

...pri reakcii dehydrogenácie, ako aj nevyhnutné refluxovanie benzénu V treťom stupni nezodpovedá priemyselným obmedzeniam zdôvodu0011 Prihlasovateľ teraz vypracoval nový postup priemyselnej syntézy, ktorýreprodukovateľne a bez nutnosti problematickćho čistenia vedie k agomelatínu s čistotou, ktoráje kompatibilná s jeho použitím ako farmaceutickej účinnej látky.0012 Altematívou k problémom, s ktorými sa stretával spôsob opísaný v patente EP 0...

Dihydrotetrabenazíny a farmaceutické prípravky, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4421

Dátum: 11.02.2005

Autori: Clarke Ian, Turtle Robert, Johnston Grant

MPK: A61P 25/00, A61K 31/473, C07D 455/00...

Značky: farmaceutické, přípravky, obsahujú, dihydrotetrabenazíny

Text:

...K pre izomér (-)-a-11 cjdihydrotetrabenazín.0011 US 6087376 (Crooks a spol.) navrhol použitie Iobelínu na liečenie CNS chorôb. O lobeline sa tvrdi, žemá schopnost inhibovat viazanie aHjdihydrotetrabenazinu na VMAT 2. 0012 Doteraz, pokiaľ sú si prihlasovatelia tohto vynálezu vedomí, izoméry dihydrotetrabenazínu odvodené odnestabilných RS a SR izomérov (dalej vtomto dokumente označované jednotlivo alebo spoločne ako cistetrabenazin, pretože...

Plavidlo so vzduchovými komorami na zníženie odporu medzi trupom a vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11224

Dátum: 11.02.2005

Autori: Boon Cornelis Arie Adrianus, Kwakernaak Willem

MPK: B63B 1/38

Značky: vzduchovými, zníženie, trupom, medzi, komorami, odporu, vodou, plavidlo

Text:

...dnom pri nízkych hladinách vody, ako V prípade nízkych hladín riek.0011 US-A 3 714 918 opisuje plavidlo s uzavretým plávacim telesom, na ktorého spodnej strane je množstvo profilov. Tieto profily sú v otvorenom spojení s okolím, a môžu sa teda naplniť vodou. Napustením vzduchu do týchto profilov dôjde k ich vyprázdneniu a môže sa vytvorit vzduchová záclona na zníženie trecieho odporu medzi trupom a vodou. Nevýhodoutohto plavidla je, že tieto...

Spôsob syntézy (7-metoxy-1-naftyl)acetonitrilu a jeho použitie v syntéze agomelatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3820

Dátum: 11.02.2005

Autori: Souvie Jean-claude, Gonzalez-blanco Isaac

MPK: C07C 253/00

Značky: syntéze, spôsob, použitie, syntézy, 7-metoxy-1-naftyl)acetonitrilu, agomelatínu

Text:

...benzénu v treťom stupni, nezodpovedá priemyselným obmedzeniam z hľadiska nákladov a0012 Prihlasovateľ teraz vypracoval nový postup priemyselnej syntézy, ktorý vedie reprodukovateľne a bez nutnosti pracného čistenia k agomelatínu sčistotou, ktorá jekompatibilná s jeho použitím ako účinnej farmaceutickej substancie.0013 Altemativou k ťažkostiam, S ktorými sa stretával spôsob opísaný V patente EP O 447 285, bolo vziať do úvahy...

Zostava dopravníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3466

Dátum: 11.02.2005

Autor: Van Faassen Willem

MPK: B65G 21/00

Značky: dopravníka, zostava

Text:

...ako rýchlosť dopravného pásu. Pri navíjaní dopravného pásu okolo bubna postupuje dopravný pás smerom nahor k valcovej časti, kde je obvodová rýchlosť valcového bubna v podstate totožná s rýchlosťou dopravného pásu. V tejto časti sa bubon pritlačí na bubon a dopravný pás jepoháňaný bubnom bez akéhokoľvek podstatného šmyku.Hladká plocha je definovaná ako plocha, ktorá nemá žiadne výstupky alebo pod., ktoré sa môžu pozitívne spojiť s dopravným...

Systém na vydávanie malých a veľkých kávových nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3432

Dátum: 11.02.2005

Autori: Mandralis Zenon Ioannis, Koch Péter, Campiche Francisco

MPK: A47J 31/40

Značky: vydávanie, malých, nápojov, systém, kávových, veľkých

Text:

...15 až 30 , najvýhodnejšie 17 až 25 , a celkové tuhé zložky medzi 1,0 a 1,9 hmotn., najvýhodnejšie 1,1 až 1,7 hmotn. Na-3 tento účel druhý zásobník pre väčšie množstvo kávového extraktu výhodne obsahuje 6 až 8 gramov mletej kávy, pričom prvý zásobník obsahuje 5 až 6 gramov mletej kávy. iVo výhodnom uskutočnení je zadržiavací prostriedok odtrhnuteľný alebo prerezateľný oproti záberovému prostriedku prostredníctvom pôsobenia vnútomého...

Nový spôsob syntézy (7-metoxy-3,4-dihydro-1-naftalenyl)acetonitrilu a jeho použitie pri syntéze agomelatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3238

Dátum: 11.02.2005

Autori: Gonzalez-blanco Isaac, Souvie Jean-claude

MPK: C07C 253/00

Značky: spôsob, nový, použitie, syntéze, agomelatínu, 7-metoxy-3,4-dihydro-1-naftalenyl)acetonitrilu, syntézy

Text:

...účinnej látky.0012 Altematíva k ťažkostiarrt, s ktorými sa stretával spôsob opisaný v patente EP 0 447 285,bola dosíałmutá priamou kondenzáciou kyarloderivátu s 7-metoxy-1-tetralónom. Navyše bolo potrebné, aby zlúčenjna získaná kondenzáciou mohla byť ľahko podrobená aromatizácii, aby sa dospelo k (7-metoxy-1-naftyl)acetonitrilu.0013 Ukázalo sa, že (7-metoxy-3,4-dihydro-l-naftalenybacetonitril tvorí syntetický medziprodukt, ideálne...

Spôsoby vyvolania melanogenézy u subjektu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20782

Dátum: 11.02.2005

Autori: Tice Thomas, Staas Jay, Kleinig Michael John

MPK: A61K 38/22

Značky: spôsoby, subjektu, vyvolania, melanogenézy

Text:

...Cell Killing in Mouse MeIanoma, Photochemistry and Photobiology, 1997, 65 (3), strany 480 485 sa týka myších melanómových bunkových línií in-vitro, ktoré boli ošetrované horrnónom alfa-MSH.Barnetson R. et al., Nle 4, D-Phe 7-alpha melanocyte-stimulating hormone signiñcantly increased pigmentation and decreased UV damage in fair-skinnedCaucasian voIunteers, Journal of lnvestigative Dermatology, zv. 126, č. 8, august(2006-8), strany 1869 -...

Vložka, zariadenie a systém prípravy nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8963

Dátum: 11.02.2005

Autori: Halliday Andrew Michael, Hansen Nicholas Andrew, Panesar Satwinder Singh, Ballard Colin Darrel

MPK: A47J 31/06, A47J 31/40

Značky: systém, vložka, přípravy, nápojov, zariadenie

Text:

...hladiska dávka nápojových ingrediencií naložených pri použití do vložky môže byť obsiahnutá v zásobníku obsahujúcom filtračný prostriedok. Zásobník môže byť pružný. Zásobník môže byt vytvorený aspoň čiastočne z filtračného papiera alebo filtračnej membrány. Z konkrétneho aspektu je zásobník filtračným vrecúškom. Vložka výhodne umožňuje dávkovanie nápojových ingrediencií vo filtračných vrecúškach a podobne, bez nutnosti, aby malo vrecúško...

Zásobník, stroj a systém na prípravu nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8519

Dátum: 11.02.2005

Autori: Carter Steve, Panesar Satwinder Singh

MPK: A47J 31/06, A47J 31/36, A47J 31/40...

Značky: stroj, zásobník, nápojov, systém, přípravu

Text:

...85Výstup je výhodne umiestnený v strede alebo v blízkosti stredu dolnej plochy zásobníka. Čiarový kód alebo RFID je výhodne umiestnený na alebo blízko obvodu dolnej plochy.Zásobník môže mať tvar disku.Zásobníkom môže byt výmenný zásobník. Výmenný zásobník môže byt pevný alebo polopevný. Dolná plocha môže byť z laminátu. V tomto prípade môžu byt vstupom a výstupom výmenného zásobníka časti dolnej plochy, ktoré sú pre umožnenie dopravy pri...

Inulín sulfát na liečenie osteoartritídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8426

Dátum: 11.02.2005

Autori: Verges Milano Josep, Ruhi Roura Ramon, Verbruggen August Lodewijk, Escaich Ferrer Josep, Vila Pahi Francisco Javier, Alaez Verson Carlos Raul

MPK: A61P 19/02, A61K 31/737

Značky: osteoartritídy, liečenie, sulfát, inulín

Text:

...najmä inulín polysulfát.0023 Sulfátované polysacharidy možno pripravit čiastočnou alebo celkovou sulfonáciou voľných hydroxylov vo vyššie uvedených komerčných polysacharidoch, pomocou postupov opísaných-3 v literatúre, ako napríklad pomocou kyseliny chlórsulfónovejlpyridínu (T. Astrup a spol., Acta Physiol. Scand., 8, 215-226 (1994, alebo tiež pomocou kyseliny chlórsulfónovej/dimetylfomiamidu(P. Vongchan, Carbohydrate Research, 337. 1239-1242...

Zariadenie na zmiešavanie prúdu kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7702

Dátum: 11.02.2005

Autor: Hansen Michael Bo

MPK: B01F 5/00, B01F 15/00

Značky: zmiešavanie, zariadenie, prúdu, kvapalín

Text:

...zariadenia alebo vložkových štruktúr na zmiešavanie niekoľkých prúdov kvapalín. Vložkové štruktúry sú ohnuté pozdlž priamych línii na vytvorenie prierezu V tvare písmena (o alebo w, v dôsledku čoho sú tietoštruktúry tenšie a ľahšie, ako sú konvenčné vložkové štruktúry. Tieto štruktúry umožňujú zabudovanie relatívne ľahkých nosičov na pripevnenie vložkových štruktúr tak, že sa mechaničke usporiadanie systému zlepší. Uvedené konvenčné vložkové...

Substituované 4,5,6,7-tetrahydrobenzotiazol-2-ylamínové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7685

Dátum: 11.02.2005

Autori: Oberbörsch Stefan, Bijsterveld Edward, Sundermann Corinna, Sundermann Bernd

MPK: C07D 277/00

Značky: 4,5,6,7-tetrahydrobenzotiazol-2-ylamínové, substituované, zlúčeniny

Text:

...jeden heteroatóm ako člen reťazca, alebo predstavuje voliteľne aspoň monosubstituovaný arylový zvyšok alebo heteroarylový zvyšok, ktorý môže byt pripojený prostredníctvom voliteľne aspoň monosubstítuovanej alkylénovej skupiny,alkenylénovej skupiny alebo alkinylénovej skupiny, voliteľne obsahujúcej aspoň jedenheteroatóm ako člen reťazca, R 3 predstavuje vodík, alebo predstavuje lineárny alebo rozvetvený, nasýtený alebo nenasýtený, voliteľne...

Zariadenie a spôsob na identifikáciu objektu s náhodne rozloženými identifikačnými prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7591

Dátum: 11.02.2005

Autori: Sinclair Malcolm Mainland, Lax Sandford Ellis

MPK: B42D 15/00, G07D 7/00

Značky: identifikáciu, prvkami, náhodné, spôsob, objektu, zariadenie, identifikačnými, rozloženými

Text:

...je jednoduchý vytlačený symbol, oblasť objektu môže byť nad, pod alebo po obidvoch stranách referenčného bodu vmalej alebo veľkej vzdialenosti. Toto zabraňuje falšovateľom, aby vedeli, ktoré časti objektu obsahujú identifikačné prvky, ktoré budúPozície identifikačných prvkov voblasti deñnovanej referenčným bodom môžu byt zaznamenané, aby zabezpečili unikátny záznam odtlačku prsta, ktorý môže bytskontrolovaný neskôr, aby sa potvrdilo, že...