Zverejnene patenty 09.02.2005

Spôsob a zariadenie na počítačom podporované vytvorenie grafického užívaťeľského rozhrania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7410

Dátum: 09.02.2005

Autori: Kranz Jürgen, Westerweller Jörg

MPK: G06F 9/44

Značky: rozhrania, grafického, počítačom, zariadenie, podporované, vytvorenie, uživatelského, spôsob

Text:

...prvkov), priradenie kontrolných prvkov k MML-príkazom a akciám, ktoré má na základe vonkajších podnetov, ako je kliknutie myšou, vykonať program.0010 Aby sa dali k dispozícii systémy, ktoré sa dajú podľa možnosti rozšíriť alebozmeniť, je ďalej známe, že sa takéto systémy vytvárajú modulárne. U modulov ide oštandardizované komponenty, ktoré môžu byť použité viacerými inými komponentmí.Výhodne sa môžu nové komponenty pripojit podľa...

Systém na spracovanie dát a spôsob spracovania informácií o transakciách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7387

Dátum: 09.02.2005

Autori: Kranz Jürgen, Westerweller Jörg

MPK: G06Q 10/00

Značky: systém, transakciách, informácií, spôsob, spracovanie, spracovania

Text:

...resp. modulu0016 Zvlášť výhodná forma uskutočnenia systému na spracovanie dát, modulu spracovania transakcií a spôsobu sa vyznačuje tým, že moduly spracovania transakcií obsahujú virtuálne dátové zásobníky, ktoré zodpovedajú vždy jednej oblasti pamäte Shared Memory.0017 Vo zvlášť výhodnej forme uskutočnenia vynálezu vykazuje modul spracovania transakcií popri jednom alebo viacerých komponentoch na zaznamenanie a/alebo spracovanie dát dátový...

Kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5809

Dátum: 09.02.2005

Autori: Yaroglu Tolga, Gungor Tolga, Bicer Sitki

MPK: F04B 39/02

Značky: kompresor

Text:

...ako je hriadeľ(5), spojovacia tyč (6) a piest (4) vzhľadom na os otáčania hriadeľa (5), trubica (13) výstupu, pripevnená ku osi otáčania hriadeľa (5) v uhle, v ktorom olej, ktorý prichádza z hriadeľa(5) a maže ložisko, je vypustený do horného krytu (9) rotáciou danej trubice spolu s hriadeľont (5), vodiaci člen (14), ktorý zabezpečuje, že olej, vypustený trubicou výstupu (13) nedosahuje blok valca, čím je zamedzené zmiešanie s chladivom,...

Spôsob výroby L-treonínu s použitím baktérií patriacich do rodu Escherichia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15553

Dátum: 09.02.2005

Autori: Ptitsyn Leonid Romanovich, Savrasova Ekaterina Alekseevna, Altman Irina Borisovna, Samsonova Natalia Nikolaevna, Akhverdian Valeriy Zavenovich, Ermishev Vladimir Yurievich

MPK: C12N 1/21, C12P 13/08

Značky: bakterií, použitím, l-treonínu, escherichia, spôsob, patriacich, výroby

Text:

...č. 2003/148473, 2003/157667). Jednotka exprimujúca proteín kódovaný ORF 1 sa označila ako gén rhtA (rht odolnosť proti homoserínu a treonínu). Tiež pôvodcovia zistili,že mutácia rhtA 23 je substitúcia A-za-G V polohe -1 vzhľadom na ATG štartovací kodón (anotácie zo 17. medzinárodného kongresu biochémie a molekulárnej biológie V spojení s výročným mítingom Americkej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu v r. 1997, San Francisco,...

Tekuté malty s vysokou pevnosťou a vysokou tekutosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3576

Dátum: 09.02.2005

Autori: Cucitore Roberto, Costa Umberto

MPK: C04B 40/00

Značky: tekuté, malty, vysokou, tekutosťou, pevnosťou

Text:

...s najnižším Charakteristickým priemerom zrna spomedzi A, B a C, bola zastúpená najmenej v 40-om množstve vzhľadom na celkovú hmotnosť plníva, to znamená na hmotnosť frakcíí A, B, C a D spolu.0027 Percentuálne zastúpenie frakcíí B aC nemá na účely tohto vynálezu určujúcu dôležitosť, je ale výhodné, ak každá z frakcíí B a C je zastúpená v množstve najmenej 10 vzhľadom na súčet hmotnosti ABC.0028 Podľa výhodného uskutočnenia je pomer...

Spôsob riadenia prístupu na najmenej jedno periférne zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10206

Dátum: 09.02.2005

Autori: Westerweller Jörg, Kranz Jürgen

MPK: G06F 3/12, G06F 9/46

Značky: přístupu, najmenej, spôsob, jedno, zariadenie, periférne, riadenia

Text:

...aby sa na základe zadaných kritérií uskutočnil čo najflexibilnejší Výber perifémeho zariadenia.0015 Podľa vynálezu sa preto poskytuje spôsob riadenia prístupu na najmenej jedno periférne zariadenie podľa patentového nároku 1.0016 Ďalšie účelné uskutočnenia spôsobu sú predmetom závislých nárokov.0017 Vynález pritom predpokladá uskutočnenie spôsobu riadenia prístupu na najmenejjedno periférne zariadenie s nasledovnými krokmi- Prenos žiadaného...

Zubná kefka s riadeným pohybom hlavy a spôsob polohovania hlavy zubnej kefky

Načítavanie...

Číslo patentu: 284399

Dátum: 09.02.2005

Autori: Moskovich Robert, Chan Eric, Ahn Kyoungeun, Eliav Eyal

MPK: A46B 5/00

Značky: hlavy, spôsob, polohovania, kefky, riadeným, kefka, pohybom, zubnej, zubná

Zhrnutie / Anotácia:

Zubná kefka (12) má rúčku (18) vytvorenú zo vzájomne spojených protiľahlých úsekov v tvare písmena „S", pričom prvý úsek (26) je pomerne tuhý a druhý úsek (28) je pomerne pružne ohybný, pričom protiľahlé úseky v tvare písmena „S" vytvárajú tvar predĺženej osmičky majúcej priečne okienka vnútri každého segmentu tvaru predĺženej osmičky, takže v priebehu čistenia zubov môže užívateľ ovládať pomerne tuhý a pružne ohybný úsek na polohovanie čelnej...

Komplex platiny s oxidačným číslom II, spôsob prípravy tohto komplexu, tento komplex ako liečivo a farmaceutická kompozícia obsahujúca tento komplex

Načítavanie...

Číslo patentu: 284398

Dátum: 09.02.2005

Autori: Turánek Jaroslav, Mistr Adolf, Mělka Milan, Záluská Dana, Poulová Anna, Žák František

MPK: C07F 15/00, A61K 31/28

Značky: spôsob, liečivo, komplexu, číslom, oxidačným, komplex, kompozícia, tohto, platiny, přípravy, farmaceutická, obsahujúca

Zhrnutie / Anotácia:

Komplex platiny všeobecného vzorca (I). Opísaný je aj spôsob prípravy komplexu všeobecného vzorca (I), spočívajúci v tom, že sa roztok alkalickej soli ammintrihalogénplatnatanu v polárnom rozpúšťadle alebo vo vode uvedie do reakcie s primárnym amínom všeobecného vzorca NH2-R, pri teplote 0 až 100 °C, ako aj spôsob prípravy uvedeného inklúzneho komplexu. Obidva komplexy sa môžu použiť samotné alebo v rámci farmaceutických kompozícií pri terapii...

Kĺbový podvozkový rám a kĺbový podvozok obsahujúci tento rám

Načítavanie...

Číslo patentu: 284393

Dátum: 09.02.2005

Autori: Brun Stéphane, Rodet Alain

MPK: B61F 3/04, B61C 9/50, B61F 5/52...

Značky: obsahujúci, podvozok, podvozkový, kĺbový

Zhrnutie / Anotácia:

Kĺbový podvozkový rám (1A, 1B) zahŕňa pravý bočný nosník (2A), ľavý bočný nosník (2B), predný nosník (3A), zadný nosník (3B) a kĺbové prostriedky (4A, 4B). Podvozkový rám je vytvorený z dvoch polovíc rámu (1A, 1B), pričom každá z polovíc rámu (1A, 1B) je vytvorená v podstate v tvare L.

Analóg antracyklínu, jeho použitie a farmaceutická kompozícia na jeho báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 284392

Dátum: 09.02.2005

Autori: Schally Andrew, Nagy Attila, Cai Ren Zhi

MPK: A61K 47/48, C07K 7/23

Značky: antracyklinů, použitie, báze, farmaceutická, kompozícia, analog

Zhrnutie / Anotácia:

Analóg antracyklínu všeobecného vzorca Q14-O-R-P, kde Q má podrobnú chemickú štruktúru znázornenú vzorcom (II), kde -R- je jednoduchá väzba alebo -C(O)-(CH2)n-C(O)-, kde n je 0-7, R' je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z NH2, aromatického alebo hydrogenovaného čisto dusíkatého päť- alebo šesťčlenného heterocyklu majúceho aspoň jeden kruhový dusík, ku ktorému je prostredníctvom dvoch susedných kruhových atómov prikondenzovaný ďalší šesťčlenný...

Mutantné proteíny ľudského interleukínu-4 ako antagonisty alebo parciálne agonisty ľudského interleukínu-4, liečivá, ktoré ich obsahujú, a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284391

Dátum: 09.02.2005

Autori: Beunink Jürgen, Apeler Heiner, Dörschug Michael, Wehlmann Hermann, Wild Hanno, Sebald Walter, Hanko Rudolf, Hörlein Hans-dietrich

MPK: C07K 14/54, A61K 38/20

Značky: antagonisty, liečivá, obsahujú, použitie, mutantné, parciálně, proteiny, ľudského, interleukínu-4, agonisty

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané mutantné proteíny hIL-4 ako antagonisty alebo parciálne agonisty ľudského interleukínu-4, ktoré okrem výmen v pozíciách 121, 124 alebo 125 majú navyše inzerciu aminokyseliny medzi N-terminálnym metionínom a prírodným N-koncom HIL-4 mutantného proteínu, a ich použitie ako liečiv, obzvlášť pri neprimeraných, chybne riadených imunitných reakciách a autoimunitných chorobách.

Spôsob zálohovania databázy a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2944

Dátum: 09.02.2005

Autori: Westerweller Jörg, Kranz Jürgen

MPK: G06F 11/14

Značky: databázy, zálohovania, zariadenie, spôsobu, uskutočnenie, tohto, spôsob

Text:

...Zálohovacie médium, že sa dátový záznam pripojí na prvej diskovej jednotke a záznam o transakcií sa pridá do zoznamu transakcií na druhej diskovej jednotke. Okrem toho sa uskutoční kopírovanie doplneného zoznamu transakcií na Zálohovacie médium. 0013 Okrem toho je účelné inštalovať databázu na prvej diskovej jednotke a tam dáta zapamätať. Kópie týchto dát sa zapamätajú na druhej diskovej jednotke a na zálohovacom médiu. Ďalej sa pri pridaní...

Spôsob bezvýkopového kladenia plastových rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1518

Dátum: 09.02.2005

Autor: Späth Thorsten

MPK: E21B 17/00, E21B 7/00, F16L 11/12...

Značky: kladenia, rúrok, spôsob, plášťových, bezvýkopového

Text:

...do vrstvy z gumovitêho materiálu V blízkosti vnútorného prierezu elektricky vodivý drôt, aby sa tak včas zabezpečilo, že bola hadica vo vnútri poškodená, takže sa dá potom systém ihneď odtlakovať. Elektricky vodivý drôt môže pozostávať z hliníka a nachádzať sa skrutkovito vnútri vnútornej gumovitej vrstvy. Hadica vykazuje tiež vonkajšiu gumovitú kryciu vrstvu a je ohybná, čo je potrebné pre použitie, menovite na dopravu média na opieskovanie...

Spôsob a zariadenie na počítačom podporované vytváranie grafického užívateľského rozhrania na zobrazovacom prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7745

Dátum: 09.02.2005

Autori: Kranz Jürgen, Westerweller Jörg

MPK: G06F 9/00

Značky: prostriedku, spôsob, rozhrania, zobrazovacom, vytváranie, grafického, podporované, uživatelského, zariadenie, počítačom

Text:

...ako sú počítače, handheldy, mobilné telefóny alebo pagery, jedného užívateľa tak, že formát a obsahy užívateľského rozhrania sú na príslušný prístroj prispôsobené. Napríklad sa užívateľského rozhranie prispôsobí aj rozlíšeniupríslušného prístroja. Na realizáciu takýchto dynamických užívateľských rozhraní sa obyčajne pre každý možný prístroj a každú možnú formu zobrazenia vytvorí a uloží vlastný opis pre užívateľské rozhranie. Pre štyri...

Systém tlače

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7510

Dátum: 09.02.2005

Autori: Westerweller Jörg, Kranz Jürgen

MPK: G06F 3/12

Značky: tlače, systém

Text:

...ktorý udáva, či je tlač dokončená. Ďalej sa permanentne kontroluje, či tlačiareň počas spracovania príkazu na tlačenie nevyšle chybové hlásenie.Tlačový server má pritom aj funkciu Spooler-a tlačiarní.0012 Európska patentová prihláška EP 1 024 424 A 2 zverejňuje tlačový systém s monitorom portov, ktorý dáta na tlačenie pre tlačiareň prijme od Spooler-a tlačiarní a odovzdá ich ďalej tlačiarni. Ďalej monitor portov zisťuje informácie o stave...