Zverejnene patenty 03.02.2005

Použitie živých baktérií na podporu rastu zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18242

Dátum: 03.02.2005

Autori: Nadeau Eric, Fairbrother John Morris

MPK: A23K 1/16, A23K 1/18

Značky: podporu, zvierat, použitie, bakterií, rastu, živých

Text:

...iného však zvieratá obvykle vykazujú rôzne rýchlosti rastu a rôzne náchylnosti voči infekčným agens.0009 Preto pretrváva potreba inovačných agens, ktoré podporujú rast zvierat a ktoré sa výhodne ďalej podieľajú na0010 Použitie rekombinantného kmeňa E. coli K-12 ako vakcíny voči gastroenterickým ochoreniam cicavcov je opísané v EP 0060129.0011 A.T.J Bianchi at al., Vaccine, 1996, 14, 199-206 uvádzajú požiadavky na navodenie sekundárnej...

Dvojvrstvové viečko

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6411

Dátum: 03.02.2005

Autori: Niederer Andreas, Reiterer Franz, Nekula Lambert

MPK: B65D 77/10

Značky: dvojvrstvové, viečko

Text:

...že miesta žiadaného zlomu sú vytvorené vo forme perforovania,pomocou ktorého pri ohrievaní pokrmov do mikrovlnnej rúrymôžu poprípade vznikajúce pary unikať.0008 Ďalšie uskutočnenia prvku vysekaného v tvareviečka podľa vynálezu sú zverejnené v závislých nárokoch.Prehľad obrázkov na výkresoch0009 Vynález sa v nasledujúcom texte bližšie vysvetľuje na základe obr. 2 ako možná forma uskutočnenia vynálezu. znázornenia podľa obr. 1 a 3 sú známymi...

Zariadenie pre uskutočňovanie spôsobu spojovania, oddeľovania alebo povrchového spracovania, obzvlášť spôsobu zvarovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5869

Dátum: 03.02.2005

Autor: Karakas Erdogan

MPK: B23K 37/00

Značky: spojovania, obzvlášť, oddeľovania, zariadenie, spracovania, uskutočňovanie, zvarovania, spôsobu, povrchového

Text:

...u ktorého sú teda pracovné výsledky pri uskutoňovaní spôsobu spojovania, oddeľovania alebozvarovania zvýšená kvalita vytvoreného zvarového spoja, a ktoré je možné jednoducho a pohodlne obsluhovať. Tento úkol je vyriešený náukou, uvedenou v nároku l.Základná myšlienka náuky podľa vynálezu spočíva príkladnea obzvlášť V súvislosti so zvarovacím zariadením v tom, snímat polohu zvarovacej hlavy a/alebo zmeny polohy zvarovacej hlavy...

Spôsob liečby hemolytického ochorenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12603

Dátum: 03.02.2005

Autori: Rother Russell, Bell Leonard

MPK: A61K 39/395, C07K 16/18

Značky: hemolytického, spôsob, liečby, ochorenia

Text:

...množstvo negatívnych vedľajších účinkov. Postihnutí pacienti môžu potrebovaťtransfúziu krvi, čo prináša riziko infekcie. Potrebná môže byť tiež antikoagulačná liečba na predchádzanie tvorbe krvných zrazenín. Na liečenie PNH sa tiež využíva transplantácia kostnej drene, ale zhoda pri kostnej dreni sa hľadá veľmi ťažko a miera úmrtnosti pri týchto zákrokoch je veľmi vysoká.Publikácia JANE SALODOF MACNEIL (Eculizumab could be paroxysmal...

Spôsob odstraňovania acetolu z fenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11212

Dátum: 03.02.2005

Autori: Wijesekera Tilak, Bhinde Manoj

MPK: C07C 37/86, C07C 39/04

Značky: odstraňovania, spôsob, fenolů, acetolu

Text:

...zohrievaníe prúdu fenolu pri teplote vyššej ako asi 175 ° C, čím sa acetol premení na zlúčeniny s vyššou teplotou varu, ine ako metylbenzofurán. To sa uskutočňuje s pridaním hydroxidu alkalického kovu. Prúd fenolu sa potom podrobi destilácii, aby sa oddelil fenol od0013 Podľa vynálezu sa acetol účinne odstraňuje bez toho, aby veľká časť acetolu reagovalas fenolom. Tento spôsob má za následok zníženú tvorbu MBF a zlepšene výťažky fenolu....

Zariadenie na prípravu stravy pre deti predškolského veku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3817

Dátum: 03.02.2005

Autori: Veenhuys David, Och Mathias

MPK: A61L 2/04, A47J 31/40

Značky: predškolského, zariadenie, stravy, přípravu

Text:

...výkon ohrevnej jednotky 8, je možné pomocou teplotného snímača 9 regulovať tak, aby voda opúšťala ohrevnú jednotku 8 s konštantnou teplotou T 1. Vodu, ktorá opúšťa ohrevnú jednotku 8 je možné prostredníctvom uzatvárateľných ventilov 10, 27 privádzať buď cez vodné potrubie 35 do jednotky vyvíjača pary 11 alebo cez potrubie 34 do chladiacej jednotky 12 a následne do dávkovacej jednotky 15. Jednotka vyvijača pary 11 pritekajúcu vodu ďalej...

Synergické fungicídne DDAC prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3523

Dátum: 03.02.2005

Autor: Garnier Alain Joseph Jean Florimond

MPK: A01N 33/00

Značky: prostriedky, synergické, fungicidně

Text:

...a jodovodíková, kyselina sírová,kyselina dusičná, kyselina fosforečná, kyselina fosfónová a podobné alebo organické kyseliny, ako je napríklad kyselina octová, propánová, hydroxyoctová, 2-hydroxypropánová, 2 oxopropánová, etándiová, propándiová, butándiová, (Z)-2 buténdiová, (E)-2-buténdiová, 2-hydroxybutándíová, 2,3 dihydroxybutándiová, 2-hydroxy-1,2,3-propántrikarboxylová,metánsulfónova, etánsulfónová, benzénsulfónová, 4...

Sito, najmä sito papierenského stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2446

Dátum: 03.02.2005

Autori: Fichter Klaus, Heger Wolfgang

MPK: D21F 1/00

Značky: stroja, papierenského, síto, najmä

Text:

...smere chodu stroja k tomu, že sa obidve väzbové vlákna rozprestierajúce sa V smere stroja na mieste previazania pohybujú V smere k sebe navzájom a tak dodatočne zväčšujú otvorené oblasti sita. Týmto sa zvyšuje priepustnosť a okrem toho je spodné vlákno rozprestierajúce sa V priečnom smere silnejšie zalomené a vyčnieva zo spodnej alebo krycej strany ďalej von a môže byť tak vo väčšej miere obrusované papierenským strojom. U výhodného...

Spôsob prípravy (R)-(-)5(2-aminopropyl)-2-metoxybenzénsulfónamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8706

Dátum: 03.02.2005

Autori: Hájíček Josef, Slavikova Marketa

MPK: C07C 303/38, C07C 311/37, C07C 303/40...

Značky: r)-(-)5(2-aminopropyl)-2-metoxybenzénsulfónamidu, spôsob, přípravy

Text:

...(II) riešená reakciou optickyaktívneho amínu vzorca I nzNogs/ .- NH, s brómovaným éterom vzorca IV0008 Syntéza sa Likázala veľmi výhodná, pokiaľ bol vstupujúci umin l pripravený postupom podľa patentu EP 257787, respektíve vylúčenćho EP 380144.0009 Patenty opisujú cestu naznačenú v nasledujúcej schéme0010 Reakciou ketónu Ill s (R)-0 L-mctylbenzylaminom V rcduktivnom prostredí za kataiýzy PtOg vzniká opticky aktívny...

Tlmič s elastickou vodiacou/tlmiacou jednotkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8247

Dátum: 03.02.2005

Autori: Peuker Thomas, Pelczer Andreas

MPK: F16F 15/04, D06F 37/22, D06F 37/20...

Značky: jednotkou, tlmič, elastickou

Text:

...na podstavec § stroja stojaci na podlahe a tvoriaci základný rám. Prídavne je prací agregát g zavesený pomocou vinutých ťažných pružín Z na podstavci § stroja tak,že je schopný kmitania. Prací agregát g tak spolu s tlmičmi Ž a vinutými ťažnými pružinami Z tvori pružinovú tlmiacu sústavu uloženú v podstavci § stroja tak, že je schopná kmitania, natlmenie nevyvážeností pri odstreďovacích chodoch pracieho0008 Každý tlmič Ž má v podstate...

Brána

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14358

Dátum: 03.02.2005

Autori: Brinkmann Michael, Hörmann Thomas

MPK: E06B 7/23

Značky: brána

Text:

...v smere zvislom k-3 prebiehajúcej rovine brány účinne práve stabilizačným prvkom, uskutočneným ako prahový diel,ktorý má zodpovedajúcu rozťažnosť a stabilitu len V smere prehnutia, zatiaľ čo V smere kolmom k osiam výkyvu k nemu prebiehajúcim musí vykazovať iba malú výšku, pretože V tomto smere nasleduje stabilizácia ďalším stabilizačným prvkom, prípadne stabilizačným prvkom usporiadaným nad vybraním. Tak môže byť uskutočnený prahový prvok so...