Zverejnene patenty 01.02.2005

Deriváty N-deacetyltiokolchicínu, ich použitie a farmaceutické prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6950

Dátum: 01.02.2005

Autori: Bombardelli Ezio, Fontana Gabriele

MPK: A61K 31/17, A61K 31/145, A61K 31/165...

Značky: obsahom, použitie, prostriedky, farmaceutické, n-deacetyltiokolchicínu, deriváty

Text:

...N-deacetyltiokolchicínu všeobecného vzorca IMeO OMe OO OO MeO H H OMe MeO O O OMe o o SMe MeS kde- /inkerom je C 3 - C 3 cykloalkyl, fenylén alebo C 4 - Ce heterocyklický kruh aPríklady cykloalkylových skupín zahrnujú LB-cyklohexylén a 1,4-cykIohexyIén.Príklady fenylénových skupín zahrnujú 1,2-, 1,3- alebo 1,4-fenylén.Príklady heterocyklických skupín zahrnujú pyridyl, pyrazinyl, pyrimidinyl, piperazinyl,spojené s G 1 a G 2 skupinami cez dva...

Lišta na ochranu prstov s elektrickým spínacím kontaktom proti privretiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6717

Dátum: 01.02.2005

Autori: Lahmer Andreas, Zeissler Jörg, Fritsche Wolfgang, Schiffers Herbert, Schneider Reiner

MPK: B60J 10/00

Značky: spínacím, ochranu, kontaktom, privretiu, lišta, prstov, proti, elektrickým

Text:

...oblúk usporiadaný asymetricky vzhladom na pozdĺžne predlženie prierezu spinacej lišty. Najmä môžu byť dve vyhĺbenia poskytnuté asymetricky vzhladom na pozdlžne predĺženie prierezu až po spinacie prvky elektrickej spinacej lišty, čím vzniknú kvázi priamo pôsobiace tlakové vačky. Ked sa vyvinie tlak na lištu na ochranu prstov,môže sa potom v dôsledku výsledného asymetrického odsadenia tlakových bodov v dôsledku-3 výslednej deformácie uloženia...

Bicyklický esterový derivát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11246

Dátum: 01.02.2005

Autori: Ohata Kohei, Matsui Toshiyuki, Murakami Koji, Fukuda Yasumichi, Yokota Kazuya, Asahina Yoshikazu

MPK: A61P 3/10, A61K 31/40, A61K 31/4025...

Značky: bicyklický, esterový, derivát

Text:

...dokument 15). T Iymfocyty stimulované antigénmi exprimujú zvýšenú hladinu DPP-IV(nepatentový dokument 16). DPP-IV je zapojená do produkcie cytokínov a ďalších funkcii T Iymfocytov (nepatentový dokument 17). DPP-IV sa viaže k adenozindeamináze (ADA) na povrchu T Iymfocytov (nepatentový dokument(c) Expresia DPP-IV je zvýšená vkožných fibroblastoch pacientov s reumatoidnou artritídou, psoriázou a Iichen planus (nepatentový dokument(d) Vysoká...

Stroj na spracovanie mäsa, so zariadením na analýzu tuku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4029

Dátum: 01.02.2005

Autori: Hoffmann Hartmut, Linn Stefan Josef, Evers Dieter

MPK: B02C 18/00, G01N 33/02

Značky: zariadením, stroj, mäsa, spracovanie, analýzu

Text:

...na analýzu tuku uložené v meracom zariadení na predbežné rezanie, ktoré je umiestnené v smere postupu mäsa za zariadením na predbežné rezanie. Tieto meracie zariadenia na predbežné rezanie obsahujú vybratia, na ktorých hranách je mäso po predbežnom melení a rozdrobovaní v zariadení na predbežné rezanie ďalej melené. Meracia dráha zariadenia na analýzu tuku s výhodou leží vjednom z týchto vybratí. Prídavné zariadenie na predbežné rezanie,...

Dorazové zariadenie na obmedzenie zdvihu závesu vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3835

Dátum: 01.02.2005

Autor: Marcacci Maurizio

MPK: F16F 9/00, B62K 5/00, B60G 17/015...

Značky: obmedzenie, vozidla, dorazové, zariadenie, zdvihu, závěsu

Text:

...ktoré bude spoľahlivé a bezpečné a ktoré zaistí stabilitu vozidla zaakýchkoľvek jeho jazdných podmienok.0009 Ďalšia úloha tohto vynálezu spočíva v tom, že je nutné vyvinúť dorazove zariadenia na obmedzenie zdvihuzávesu vozidla, ktoré bude jednoduché a výhodné 2 hľadiska0010 Tieto a ďalšie úlohy boli splnené vyvinutím dorazového zariadenia na obmedzenie zdvihu závesu vozidlapodľa tohto vynálezu, ktoré je charakterizované v priloženom0011 Ďalšie...

Selektívne ovládacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3240

Dátum: 01.02.2005

Autor: Marcacci Maurizio

MPK: B60T 13/00, B60T 7/02, B60T 11/00...

Značky: zariadenie, selektivně, ovládacie

Text:

...zariadením podľa predloženého vynálezu,ktorý má charakteristické znaky pripojeného nárokuDalšie charakteristické znaky vynálezu súuvedené vo vedľajších nárokoch.Selektívne ovládacie zariadenie podľapredloženého vynálezu je v podstate typu obsahujúceho ovládač, pôsobiaci na ovládaciu páku,ktorá má aspoň jeden tlačný element na ovládanie prvej funkćnej skupiny a vaćkový element pohyblivý medzi aktívnou polohou, V ktorej pôsobí na druhú...

Postup prípravy mliečneho výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3178

Dátum: 01.02.2005

Autori: Gaspard Claude Emmanuelle, Vela Roca Elena, Robine Bernard, Doat Stéphane, Weill Ricardo, Montserrat Carreras Agusti

MPK: A23L 1/302, F04B 7/00, A23C 9/13...

Značky: přípravy, mliečneho, postup, výrobků

Text:

...pri ktorom sa medzi predhriatím mliečnej zmesi a fázou homogenizácie pridá tekutý0010 Predmetom opisovaného Vynálezu je výrobný postup spočivajúci V priebežnom vstrekovaní esteru sterolu a/alebo stanolu bez zahusťovadla a emulgátora do mliečnej zmesi bez emulgátora, ktorá je zahriata na teplotu odpovedajúcu teplotetopenia esteru sterolu a/alebo stanolu.0011 Predmetom opisovaného vynálezu je postup prípravy núiečneho výrobku na výrobnej...

Vzpieračská činka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9778

Dátum: 01.02.2005

Autori: Diakonov Yuri, Wierszewski Norbert, Cugliari Rudolph

MPK: A63B 21/075, A63B 21/22, A63B 21/072...

Značky: vzpieračská, činka

Text:

...Činky. Zatiaľ čo spojovacie tyče predkladaného vynálezu sú zakrivené, V ďalších príkladoch, užitočných na pochopenie vynálezu, môžu byť tvorené rovnými časťami sostredným ohybom, vyčnievajúcim von alebo eliptickými časťami.0007 Každý z vonkajších prstencov nesie otočne vnútorný prstenec, majúci vonkajší priemer komplementárny s vnútorným priemerom vonkajšieho prstenca. Plocha uloženia medzi vnútorným priemerom vonkajšieho prstenca a...

Antelmintický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7693

Dátum: 01.02.2005

Autori: Hayes Jon, Rowe James

MPK: A61P 33/00, A61K 47/00, A61K 31/00...

Značky: prostriedok, antelmintický

Text:

...aby boli vytvorené ako kvapalný prípravok pridaním zodpovedajúceho vehikula, obvykle a najvýhodnejšie vody.0009 Prirodzene, že častice v suspenzii sa môžu v priebehu státia usadzovat alebo sedimentovať na dno nádobky. Takáto sedimentácia tiež môže viesť k spekaniu a solidifikácii sedimentu s výslednými problémami pri opätovnom dispergovani suspenzie miešaním. Aby sa zabránilo takýmto problémom, môžu sa do prípravku pridať vhodné zložky, ktoré...