Zverejnene patenty 26.01.2005

Spôsob stanovenia DNA fragmentácie v zvieracej spermatickej bunke

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7092

Dátum: 26.01.2005

Autori: Goyanes Villaescusa Vicente, Gosalvez Berenguer Jaime, Fernandez Garcia José Luis

MPK: C12Q 1/68

Značky: spermatickej, spôsob, stanovenia, bunke, fragmentácie, zvieracej

Text:

...migrácie. Tieto kométy sú ofárbené fluorescenčnou farbou napozorovanie vo fluorescenčnom mikroskope. Pokial jadro obsahuje DNAfragmentáciu, veľké množstvo z nich bude migrovat a koncentrovat sa vchvoste kométy. Je to celkom senzitívny test, ale tiež relatívne nákladný a komplikovaný pre bežné klinické laboratórium. V skutočnosti predovšetkým vyžaduje osobitné zariadenie elektroforetický zdroj energie a nádobu, fluorescenčný...

Pekársky produkt ošetrený natamycínom a proces jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12409

Dátum: 26.01.2005

Autori: Thomas Linda, Williams Graham, Wisler Peter, Salmela Diane, Hardy Jay, Faragher John, Haugan Kersti, Delves-broughton Joss

MPK: A21D 15/08, A23L 3/3463

Značky: pekársky, proces, produkt, natamycínom, výroby, ošetrený

Text:

...normálne považovali za efektívne proti kvasniciach a plesniam, sa v produktoch ešte stále dali detegovať aj po procese pečenia.0015 V dvoch samostatných pokusoch, kde bol do tortilly pridaný natamycín (ako Natamax), sa kontrola rastu piesní na povrchu počas trvanlivosti produktu nedosiahla.Analýza plesnivých tortí| z obidvoch pokusov ukázala, že natamycín bol v tortilla ešte stále prítomný v hladinách od 14,0 do 28,0 ppm. Normálne by sa...

Použitie farmaceutického prostriedku na podporu angiogenézy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5525

Dátum: 26.01.2005

Autori: Mori Toyoki, Miyakoda Goro, Imaizumi Takashi, Hashimoto Ayako

MPK: A61K 31/4468, A61P 9/00

Značky: použitie, farmaceutického, angiogenézy, prostriedku, podporu

Text:

...pôsobenie. Na základetakýchto vedomosti sa uskutočnil predkladaný vynález.1. Predkladaný vynález popisuje použitie farmaceutického prostriedku pre podporu angiogenézy, ktorý zahrňuje aspoň jednu zlúčeninu vybranú zo skupiny zahrňujúcu piperidinovú zlúčeninu reprezentovanú všeobecným vzorcom (1) alebo jejkde R reprezentuje benzoylovú skupinu, ktorá môže mať ako substituenty na fenylovom kruhu 1 až 3 skupiny vybrané zo skupiny...

Tyčový zámok na montáž do otvoru v tenkej stene (nepriame príchytkové upevnenie)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3715

Dátum: 26.01.2005

Autor: Ramsauer Dieter

MPK: E05B 1/00, E05B 9/00, E05C 9/00...

Značky: nepriame, príchytkové, otvorů, upevnenie, tyčový, stěně, zámok, tenkej, montáž

Text:

...symetrie a obidva jej diely tvoria priestory pre uloženie pastorku a pre dve v strede perforované proti sebe sa pohybujúce tyče z pásoviny, ktoré sa dostanú do záberu s uvedeným pastorkom.0015 Alternativou môže byť, že drieková časť zahrňuje pastorok, ktorý je delený v rovine symetrie, pričom táto drieková časť tvori priestory pre uloženie oboch dielov uvedeného pastorka a pre dva stredovo alalebo po bokoch perforované, proti sebe sa...

Hydroizoindolínové antagonisty tachykinínového receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3184

Dátum: 26.01.2005

Autori: Mills Sander, Bunda Jaime Lynn, Devita Robert, Jiang Jinlong

MPK: C07D 209/00, A61K 31/403, A61P 25/00...

Značky: antagonisty, tachykinínového, receptora, hydroizoindolínové

Text:

...kryštalograñou kryštalických produktov alebo kryštalických medziproduktov, ktore sú derivatizované, ak sa to vyžaduje, s činidlom obsahujúcim asymetrický stred so známou absolútnou konñgurácíou. Ak sa vyžaduje, racemické zmesi uvedených zlúčenín možno deliť tak, že sa ízolujú jednotlivé enantioméry. Delenie možno uskutočniť spôsobmi, ktorí sú odbomikom dobre známe, ako je kopulácia racemickej zmesi zlúčenín na enantioméme čistú zlúčeninu...

Záves pre montáž do otvoru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3079

Dátum: 26.01.2005

Autor: Ramsauer Dieter

MPK: E05D 7/00, E05D 5/00

Značky: otvorů, montáž, závěs

Text:

...zachytené veľmi veľké sily, takže tento spôsob rozpínacieho upevnenia nemožno jednoducho prenášať na určitú závesovú časť.0010 Z EP 0258491 je známa podobná konštrukcia, podobne ako z US-PS 5435159, pomocou ktorej je možné upevniť zatváraci valček pomocou prídržných jazykov, tvoriacich plastové teleso vtenkostenných dverách,zásuvkách alebo podobne, pričom je uzatváraci valček uložený vtýchto prídržných jazykoch. Na základe šikmých plôch na...

Spôsob prípravy 1-(2S,3S)-2-benzhydryl-N-(5-terc.-butyl-2-metoxybenzyl)chinuklidín-3- amínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3055

Dátum: 26.01.2005

Autori: Taber Geraldine Patricia, Basford Patricia Ann, Smith Julian Duncan, Post Ronald James

MPK: C07D 453/00

Značky: přípravy, aminu, 1-(2s,3s)-2-benzhydryl-n-(5-terc.-butyl-2-metoxybenzyl)chinuklidín-3, spôsob

Text:

...v tomto opise je zahrnutý v tomto texte formou odkazu.0005 Niektoré stupne v opise spôsobu syntézy monohydrátu citrátovej soli zlúčeniny vzorca lboli uskutočnené sreakčnými činidlami, ktoré sú zpohfadu bezpečnosti nežiaduce, aposkytovali neuspokojivé výťažky na uskutočnenie tohto spôsobu vpriemyselnom meradle. Predmetný vynález sa týka spôsobu, pri ktorom sa chemické premeny uskutočňujú bez potreby použitia agresívnych podmienok na...

Objekt s čelným a následne bočným posuvom predsuvných plôch

Načítavanie...

Číslo patentu: 284389

Dátum: 26.01.2005

Autor: Louda Jan

MPK: E06B 3/50, E05D 15/10

Značky: bočným, ploch, posuvom, objekt, čelným, následné, předsuvných

Zhrnutie / Anotácia:

Objekt s čelným a následne bočným posuvom predsuvných plôch, najmä vitrín, skríň, dverí, pozostáva zo vzájomne predsuvných plôch (6) a aspoň jedného nosného rámu (1), ktorého súčasťou je lineárne kompaktné kovanie (2), pozostávajúce zo základného nosného profilu (3), a najmenej dvoch vzájomne predsuvných oporných profilov (5) pevne spojených so vzájomne predsuvnými plochami (6), a akčných členov (4). V každom opornom profile (5) je umiestnený...

Farmaceutická kompozícia na liečbu hyperplázie prostaty

Načítavanie...

Číslo patentu: 284381

Dátum: 26.01.2005

Autori: Gormley Glenn, Stoner Elizabeth

MPK: A61K 31/58, A61K 45/00

Značky: prostaty, farmaceutická, hyperplázie, liečbu, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická kompozícia na liečbu benígnej hyperplázie prostaty s obsahom inhibítora 5alfa-reduktázy v kombinácii s blokátorom alfa1 adrenergného receptora.

Adaptér hrotu striekačky a zostava dentálnej striekačky s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284380

Dátum: 26.01.2005

Autori: Wasserman David, Matthews Richard, Davis Warren

MPK: F16L 19/08, A61C 17/02

Značky: zostava, obsahom, dentálnej, hrotu, striekačky, adaptér

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný adaptér hrotu striekačky (12) a upínací člen (14) na pripojenie hrotu (114) striekačky k telesu nadstavca (112) obsahujúce vo všeobecnosti valcové teleso (125) s dutým vnútrajškom, prostriedky (122) na spojenie tohto valcového telesa (125) s telesom nadstavca, medzikrúžok (123) umiestnený v dutom vnútrajšku valcového telesa (125), skosený zasúvací člen (121) vytvorený integrálne s medzikrúžkom (123), ktorý má cezeň prechádzajúci...

Upínacia zostava na prichytenie hrotu striekačky v dentálnom nadstavci a zostava dentálnej striekačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 284379

Dátum: 26.01.2005

Autori: Wasserman David, Matthews Richard, Davis Warren

MPK: A61C 17/02, F16L 19/08

Značky: upínacia, dentálnej, prichytenie, striekačky, zostava, nadstavci, hrotu, dentálnom

Zhrnutie / Anotácia:

Upínacia zostava na prichytenie hrotu (14) plastovej striekačky na jedno použitie v telese (12) dentálneho nadstavca obsahuje adaptér (20), umiestnený v telese (12) nadstavca, pričom adaptér (20) obsahuje diel dutého telesa s vonkajšími závitmi (24) a skosený zasúvací člen (21), umiestnený na vnútornej strane dielu dutého telesa a prostriedky na pritiahnutie hrotu (14) striekačky na skosený zasúvací člen (21) a na upnutie hrotu (14) striekačky...

Použitie protilátkovej molekuly, ktorá sa viaže na aminokyselinovú sekvenciu WFGNRWHEGYR, na výrobu liečiva na liečenie karcinómov skvamóznych buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: 284378

Dátum: 26.01.2005

Autori: Heider Karl-heinz, Adolf Günther, Ostermann Elinborg, Patzelt Erik, Sproll Marlies

MPK: G01N 33/574

Značky: ktorá, molekuly, aminokyselinovú, protilátkovej, skvamóznych, použitie, výrobu, sekvenciu, karcinómov, buniek, liečivá, liečenie, wfgnrwhegyr, viaže

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie protilátkovej molekuly, ktorá sa viaže na aminokyselinovú sekvenciu WFGNRWHEGYR na výrobu liečiva na liečenie karcinómov dlaždicového epitelu, ktorý je založený na väzbe molekuly protilátky na epitop, ktorý je kódovaný variabilným exónom v6 génu CD44. Vo výhodnom uskutočnení sa v uvedenom spôsobe použije v6-špecifická protilátková molekula, najmä monoklonálna protilátka BIWA-1 (VFF-18).

Reťazové ovládacie zariadenie na otváranie a zatváranie krídla okna alebo dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: 284376

Dátum: 26.01.2005

Autori: Soger Peter, Geisshirt Leon, Borresen Bjarne

MPK: E05F 15/00, E05F 11/04, E05F 15/12...

Značky: ovládacie, dveří, reťazové, křídla, zatváranie, otváranie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Na otváranie a zatváranie okien alebo dverí do otvorenej polohy a z otvorenej polohy na vetranie sa predkladá reťazové ovládacie zariadenie, ktoré má prvý a druhý spojovací upínací prípravok, upevnený na hlavnom obločnom ráme a na krídle okna alebo dverí. Jeden upínací prípravok je pevne spojený s jedným koncom reťaze (4) v zábere s reťazovým kolesom, upevneným na druhom upínacom prípravku, ktorý je poháňaný rotačným pohonným prvkom. Uvedený...

Prevodovka s valivým eliminačným zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: 284375

Dátum: 26.01.2005

Autor: Gecík Martin

MPK: F16H 1/32

Značky: eliminačným, zariadením, valivým, převodovka

Zhrnutie / Anotácia:

Prevodovka s valivým eliminačným zariadením pozostáva z hnacieho kľukového hriadeľa (4), na ktorom sú na axiálne prestaviteľných - posuvných elementoch (8) otočne uložené satelitné kolesá (3.1) a (3.2). Satelitné kolesá (3.1) a (3.2) majú na čelnej ploche vytvorené ozubenie, ktoré je v zábere s vnútorným ozubením základného kolesa (2). Vnútorné ozubenie základného kolesa (2) je vytvorené z vymeniteľných záberových elementov (13) valcového...

Výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8398

Dátum: 26.01.2005

Autor: Janssens Stijn Jozef Rita Johanna

MPK: B01D 53/26, B01D 5/00, F28B 9/08...

Značky: tepla, výmenník

Text:

...vlnite plechy 16. 0016 Podľa vynálezu sú medzi kanálmi ü a zadnou stenou Q umiestnene pros triedky, ktoré umožňujú odlućovat kondenzát z ochladzovaného vzduchu. 0017 Ako je vo zväčšnej mierke zobrazené na obr. 3, pozostávajú tieto prostriedky z množstva zvislých zvlnených stien 1, usporiadaných od dna gaž po hornú0018 Na každej z týchto stien Ľ sú prednostne pozdĺž vonkajšej strany dielcov Q, rozdielne ohnutých do tvaru písmena U,...