Zverejnene patenty 24.01.2005

Kombinácia anticholínergík a glukokortikoidov pri dlhodobom liečení astmy a CHOCHP

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14148

Dátum: 24.01.2005

Autori: Szelényi István, Cnota Peter Jürgen, Goede Joachim, Maus Joachim

MPK: A61K 31/56, A61K 31/573, A61K 31/4015...

Značky: dlhodobom, anticholínergík, astmy, glukokortikoidov, kombinácia, liečení, chochp

Text:

...stimulom, napr. metacholínu, nasledujúce poinhalácií jednotlivých dávok. Klinické skúšky s tiotrópiom u CHOCHP pacientov počas liečenia trvajúceho maximálne jeden rok potvrdili trvalý bronchodilatačný účinok tiotropia v porovnaní s placebom a ipratropiom, ako aj významné klinické zlepšenie funkcie pľúc,hyperintlácie, tolerancie záťaže, obmedzenia symptómov a kvality života. Okrem toho posledné skúšky ukazujú, že liečenie tiotropiom...

Imunoanalytický testovací prúžok zahŕňajúci rádiofrekvenčný identifikačný (RFID) štítok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17786

Dátum: 24.01.2005

Autor: Peeters John

MPK: G01N 33/543, C12M 3/00, C12Q 1/00...

Značky: identifikačný, testovací, prúžok, rfid, zahŕňajúci, imunoanalytický, štítok, rádiofrekvenčný

Text:

...diagnostické senzory možno čítať a analyzovať na mieste pomocoulacných bezdrôtových zariadení, napríklad upravených mobilných telefónov, ktoré zahŕňajú multiprotokolovú RFID čítačku a komunikačné štandardy ako Gen-2. Táto technológia umožňuje použitie upraveného mobilného telefónu na priamu identifikáciu vonkajších hrozieb alebo na uskutočnenie takmer akéhokoľvek typu diagnostického testu na jedinej platforme pomocou lacných...

Diagnostické rádiofrekvenčné identifikačné senzory a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16650

Dátum: 24.01.2005

Autor: Peeters John

MPK: C12M 3/00, G08B 1/08, C12Q 1/00...

Značky: diagnostické, rádiofrekvenčné, senzory, identifikačné, použitie

Text:

...tohto vynálezu je, že diagnostické senzory možno čítaťaanalyzovať na mieste pomocou lacných bezdrôtových zariadení, napríklad upravených mobilných telefónov, ktoré zahŕňajú multiprotokolovú RFID čítačku akomunikačné štandardy ako Gen-2. Táto technológia umožňuje použitie upraveného mobilného telefónu na priamu identifikáciu vonkajších hrozieb alebo na uskutočnenie takmer akéhokoľvek typu diagnostického testu na jedinej platformepomocou...

Kompozície na liečenie ochorenia spojeného s MSRV/HERV-W

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16434

Dátum: 24.01.2005

Autori: Marche Patrice, Perron Hervé, Rolland Alexandre, Jouvin-marche Evelyne

MPK: C07K 16/28

Značky: liečenie, ochorenia, kompozície, spojeného

Text:

...IL-6. Tieto prozápalové účinky sa skúmali u pacientov postihnutých sklerózou multiplex (SEP), potom sa porovnali s účinkami dosiahnutými u darcov. Vynálezcovia tak dokázali, že produkcia IL-6 indukovaná proteínom Env-SU sa zvýšila u pacientov so SEP a zodpovedala ich klinickému skóre (EDSS). Predpokladá sa, že vysoká hladina IL-6 v sére, mozgovomiechového moku a lézie u pacientov so SEP 32-3 7 zohrávajú významnú úlohu v rozvoji a pretrvávaní...

Kombinácia anticholínergík a inhibítorov fosfodiesterázy typu 4 na liečenie respiračných ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11512

Dátum: 24.01.2005

Autori: Szelényi István, Maus Joachim, Cnota Peter Jürgen, Fyrnys Beatrix

MPK: A61K 31/40, A61K 31/44, A61K 31/4015...

Značky: inhibítorov, respiračných, liečenie, kombinácia, fosfodiesterázy, anticholínergík, ochorení

Text:

...terapeutiká pri kontrole symptomatickejCHOCHP. Z krátkodobo pôsobiacich antimuskarínových liekov je rozšírené používanie ípratrópia. Vposlednom čase sa na celom svete zaviedlo tiotrópium, dlhodobo pôsobiace antícholínergikum, s určitou preferenciou voči M 3- muskarínovým receptorom (Hansel a Bames, Drugs Today (Barc) 2002 38 585-600). Anticholínergické látky sa môžu účinne používať aj pri liečení CHOCHP koní. Ipratrópium v dávke 2 400...

Nová kombinácia anticholínergík a beta-mimetík na liečenie ochorení dýchacích ciest

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4244

Dátum: 24.01.2005

Autori: Cnota Peter Jürgen, Maus Joachim, Goede Joachim, Szelényi István

MPK: A61K 45/00, A61K 31/138, A61K 31/401...

Značky: anticholínergík, ciest, kombinácia, ochorení, nová, dýchacích, liečenie, beta-mimetík

Text:

...zvýšenie účinnosti v porovnaní s jednotlivými látkami osobitne a doteraz známymi kombináciami V prípade CHOCHP aj astmy. Z ďalšieho hľadiska táto terapeutická kombinácia vykazuje aj rýchly nástup účinku aj predĺžené trvanie účinku, takže pacienti pociťujú rýchle zlepšenie stavu a zhľadiska trvania účinku zníženú potrebu krátko pôsobiacich záchranných medikamentov, ako sú salbutamol alebo terbutalín. Tento efekt sa prekvapivo prejaví, keď sa...

Zariadenie na zosietenie ultrafialovým žiarením pod regulovanou atmosférou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3686

Dátum: 24.01.2005

Autori: Rames-langlade Géraldine, Coeuret François, Spizzica Andrea

MPK: B05D 3/04

Značky: zosietenie, zariadenie, žiarením, ultrafialovým, regulovanou, atmosférou

Text:

...vo vnútri UV-ohraničenej oblasti a špeciñckejšie v zóne, v ktorej dochádza k radikálovým fotopolymerizačným reakciám. Toto zariadenie by malo optimalizovať etapu vytvrdenia živíc UV.0009 Je možné uviest určitý počet existujúcich riešení, ktoré umožňujú eliminovať nedostatky spojené s prítomnosťou kyslíka v priebehu zosietenia živíc UV.0010 Prve riešenie spočíva vo zvýšení intenzity UV-lámp s cieľom zvýšiť tvorbu voľných radikálov (podľa...

Farmaceutické formulácie obsahujúce metformín a fibrát a spôsoby ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10377

Dátum: 24.01.2005

Autori: Mc Carthy Leonard, Dawson Gordon

MPK: A61K 31/216, A61K 9/16, A61K 31/155...

Značky: metformín, spôsoby, obsahujúce, formulácie, fibrát, přípravy, farmaceutické

Text:

...hypercholesterolémiutým spôsobom, že vyvolávajú zníženie celkovej hladiny cholesterolu a rovnakotak cholesterolu napojeného na Iípoproteíny s nízkou hustotou (LDL-cholesterol) a ešte väčšie zníženie hladiny triglyceridov a najmä triglyceridov napojených na lipoproteíny s velmi nízkou hustotou (VLDL-triglyceridy).0007 Všeobecne je možno uviesť, že íibràty sa používajú v prípade takých stavov ako je hypercholesterolémia, zmesová lipidémia,...

Beta-karbolínové deriváty s hypnotickými účinkami, spôsob ich prípravy a liečivo s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284387

Dátum: 24.01.2005

Autori: Jouannetaud Marie-paule, Jacquesy Jean-claude, Karam Omar, Violeau Bruno, Fourtillan Jean-bernard, Fourtillan Marianne

MPK: C07D 471/04, C07D 221/04, A61K 31/435...

Značky: obsahom, liečivo, přípravy, deriváty, účinkami, beta-karbolínové, hypnotickými, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané beta-karbolínové deriváty všeobecného vzorca (Ia) (Ia' a Ia'') s významom subtituentov uvedených v nárokoch 1 až 4. Je opísaný aj spôsob prípravy týchto derivátov, ako aj ich medziproduktov. Beta-karbolínové deriváty sú účinnou zložkou liečiva, ktoré sa používa pri liečbe ochorení súvisiacich s poruchami aktivity melatonínu, pri liečbe depresie a duševných porúch, najmä stresu, úzkosti, depresie, nespavosti, schizofrénie, psychóz a...

Časť odevu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284386

Dátum: 24.01.2005

Autor: Groshens Pierrot

MPK: D04B 21/16, A41B 3/10, A41D 27/06...

Značky: výroby, spôsob, odévů, část

Zhrnutie / Anotácia:

Časť odevu obsahujúca aspoň jeden kus textílie a výstužnú základnú textíliu s ňou spojenú na zlepšenie jej rozmerovej stability v čase, pričom výstužná základná textília zahŕňa textíliu pletenú s útkom obsahujúcu vložku z výstužných a stabilizačných nití, uloženú v smere útku medzi riadkami očiek. Výstužné a stabilizačné nite sa nepodieľajú na vytváraní očiek, sú priame a bez napätia od skučeravenia. Časť odevu je golier, najmä košeľový golier...

Plochý kľúč do valcového zámku

Načítavanie...

Číslo patentu: 284385

Dátum: 24.01.2005

Autor: Prunbauer Kurt

MPK: E05B 19/00, E05B 19/02, E05B 19/06...

Značky: válcového, plochy, zámku, kľúč

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka plochého kľúča (1) do valcového zámku, na ktorého plochých stranách (6) sú vytvorené pozdĺžne rebrá a/alebo pozdĺžne drážky prebiehajúce v smere zasúvanie kľúča (1) do kľúčovej drážky (26) a ktorý je prídavne vybavený vzhľadom na pozdĺžne rebrá a/alebo drážky šikmými profilovými drážkami (8) pretínajúcimi aspoň jednu z pozdĺžnych drážok alebo jedno z pozdĺžnych rebier. Na každej z plochých strán (6) plochého kľúča (1) je...

Spôsob výroby komutátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 284384

Dátum: 24.01.2005

Autor: Holzhauer Anton

MPK: H01R 43/08

Značky: komutátora, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby komutátora, hlavne komutátora s rovinným dnom, pre elektrické stroje sa z v podstate neopracovaného, surového, vodivého materiálu priamo tvarujú najskôr vytlačovaním materiálu jednotlivé prípojné prvky (2), ktoré získajú konečný obrys a konečnú veľkosť. Na tento účel sa môže použiť opracovanie lisovaním za tepla, keď sa pred vytváraním prípojných prvkov (2) surový materiál (1) v závislosti od jeho zloženia ohrieva tak, že je...

Farmaceutický prostriedok na orálne podávanie obsahujúci inhibítory monoaminoxidázy B a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284383

Dátum: 24.01.2005

Autori: Brewer Francesca Mary, Johnson Edward Stewart, Clarke Anthony

MPK: A61K 31/135, A61K 31/44, A61K 31/40...

Značky: prostriedok, inhibitory, použitie, monoaminoxidázy, farmaceutický, obsahujúci, podávanie, orálne

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok na orálne podávanie obsahujúci nosič a ako účinnú látku inhibítor monoaminoxidázy B, ktorý je v rýchlo dispergovateľnej tuhej dávkovej forme na rýchle uvoľňovanie účinnej látky v ústnej dutine na zvýšenie pregastrickej absorpcie inhibítora monoaminoxidázy B. Tento farmaceutický prostriedok je vhodný na použitie na liečenie Parkinsonovej choroby, na výrobu liečiva na liečenie a/alebo profylaxiu depresie a Alzheimerovej...

Pravouhlá izolačná doska, tvarovo prispôsobiteľná tvaru izolovanej plochy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284382

Dátum: 24.01.2005

Autori: Norgaard Luis Jorgen, Clausen Anders Ulf

MPK: E04B 1/76, E04C 2/16

Značky: doska, prispôsobiteľná, plochy, tvaru, izolačná, tvarovo, izolovanej, pravoúhlá

Zhrnutie / Anotácia:

Pravouhlá izolačná doska pozostáva z vrstvy minerálnych vlákien, oddeliteľnej od celistvého minerálneho vláknitého materiálu. Minerálne vlákna sú jednako navzájom spojené spojivom a jednako prevažne usporiadané kolmo na hlavné povrchy dosky, na zaistenie namáhavejšej stlačiteľnosti dosky v smeroch kolmých na jej hlavné povrchy ako v smeroch k týmto smerom kolmým. Aspoň obidva jej hlavné povrchy sú pritom vybavené vzduch priepustnou krycou...

Injekčné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2956

Dátum: 24.01.2005

Autor: Stamp Kevin

MPK: A61M 5/30, A61M 5/20

Značky: injekčné, zariadenie

Text:

...tak, že pri používaní je piest pohyblivý osovo do valca striekačky tak, že vytláča liek cez ihlu atreťou polohou, v ktorej vnútorné puzdro nie je v styku s piestom ani s valcom striekačky tak, že pri používaní sa piest a valec striekačky môžu zatiahnuť tak, že zatiahnu ihlu do vonkajšieho puzdra.Injekčné zariadenie podľa predloženého vynálezu poskytuje jednoduchý a nákladovo efektívny prostriedok na podávanie lieku cez zaťahovateľnú ihlu....

Päťčlenné heterocyklické zlúčeniny ako inhibítory adhézie leukocytov, antagonisty VLA-4 a farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 284377

Dátum: 24.01.2005

Autori: Knolle Jochen, Stilz Hans-ulrich, Hüls Christoph, Bartnik Eckart, Wehner Volkmar

MPK: A61K 38/06, A61K 38/39, A61K 38/07...

Značky: inhibitory, vla-4, prostriedok, obsahuje, zlúčeniny, ktorý, adhézie, heterocyklické, antagonisty, farmaceutický, päťčlenné, leukocytov

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom majú symboly B, D, E, R, W, Y, Z, b, c, d, e, f, g a h významy definované v nárokoch, sú inhibítormi adhézie a migrácie leukocytov a/alebo antagonisty adhézneho receptora VLA-4, ktorý patrí do skupiny integrínov, farmaceutické prostriedky, ktoré tieto zlúčeniny obsahujú, a použitie zlúčenín všeobecného vzorca (I) na prípravu liečiv na liečenie alebo profylaxiu ochorení, ktoré sú spôsobené...

Spôsob syntetickej prípravy metánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9334

Dátum: 24.01.2005

Autori: Biollaz Serge, Seemann Martin, Stucki Samuel

MPK: C07C 1/10, C07C 9/04, C07C 1/04...

Značky: spôsob, syntetickej, přípravy, metanu

Text:

...toluén a naftalên (BTN), je vyžadovaným procesom, ktorý je rovnako nutný ako odstraňovanie amoniaku NH 3 a sírovodíka HZS. Nanešťastie tieto požiadavky na dalšie procesy majú tendenciu zvyšovať náklady na syntetickú výrobu metánu z dreva a0008 Z hore uvedených dôvodov je kľúčovou základnoupožiadavkou pre účinné využitie dreva pri syntetickej výrobemetánu nájsť optimálny súlad medzi procesmi splyňovania,purifikáciou surovêho syntézneho plynu...

N-koncovo monopegylované konjugáty ľudského rastového hormónu, spôsob ich prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2280

Dátum: 24.01.2005

Autor: Finn Rory

MPK: A61P 5/00, A61K 38/27

Značky: n-koncovo, ľudského, rastového, monopegylované, přípravy, použitie, spôsob, hormonu, konjugáty

Text:

...(pozri publikácia Chang, C. N., a kol. 1987 Gene 55 189),pričom jeho DNA a aminokyselinová sekvencia boli uvedené v literatúre podľa doterajšieho stavu techniky (pozri Goeddel, a kol. 1979) Nature 281. 544, Gray,a kol. 1985 Gene 39 24 7).0006 Ľudský rastový hormón (hGH) sa podieľa na mnohých regulačných pochodoch normálneho rastu a vývoja človeka. Tento hormón podmozgovej žľazy vykazuje celý rad biologických účinkov, vrátane lineárneho...

Spôsob a systém prenosu užívateľských dát medzi telekomunikačnými prístrojmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2214

Dátum: 24.01.2005

Autor: Aebi Paul

MPK: H04Q 7/32, H04M 17/00

Značky: uživatelských, systém, prístrojmi, medzi, telekomunikačnými, přenosu, spôsob

Text:

...signatúrou, takže je stále ešte potrebné viesť u prevádzkovateľa (providera) užívateľské účty, pričom je potrebné pri telefónnom hovore stále naviazaťspojenia od MSC (Mobile Switching Center) k providerovi a udržiavať ich. Pri tomto kroku sa môžu vyskytnúť chyby, napr. V dôsledku prenosových porúch, takže je možné užívateľské účty falšovať, Ďalej je nevýhodné, že nie je možný žiadny odpočet0005 Úlohou vynálezu je navrhnúť nový spôsob a...

Zariadenie a spôsob na získavanie frakcionovaných uhľovodíkov zo zberných plastových surovín a/alebo olejových zvyškov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9157

Dátum: 24.01.2005

Autori: Schmillen Anton, Weser Gerold, Nill Wolf-eberhard

MPK: C10G 1/00, C10G 1/10

Značky: zariadenie, uhľovodíkov, surovin, spôsob, zvyškov, plášťových, olejových, zberných, získavanie, frakcionovaných

Text:

...nádobu, pred ktorou je predradená vstupná nádrž, z ktorej sa pomocou závitovkového dopravníka plastový odpad spoločne s katalyzátorom dopravuje doreakčnej nádoby na roztavenie. Oddestilovaný plynný produkt sadopraví do druhej zohrievanej reakčnej nádoby, V ktorej je katalyzátorové lôžko 2 častíc katalyzátora s priemerom medzi 1 mm až 15 mm, menovite žíhaných zeolitových častíc s priemerom približne 10 mm, ktorými sa plyn katalyticky štiepi....