Zverejnene patenty 21.01.2005

Topické ko-enzým Q10 obsahujúce formulácie a spôsoby ich využitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14112

Dátum: 21.01.2005

Autori: Narain Niven, Russell Kathryn, Woan Karrune, Li Jie, Persaud Indushekhar, Hsia Sung

MPK: A61K 31/351, A61P 35/00, A61K 47/24...

Značky: spôsoby, formulácie, topické, obsahujúce, využitia, ko-enzým

Text:

...(ii) spomalenie rastu nádoru, (iv) redukciu, spomalenie alebo prevenciu invázie a/alebo (8) zmiernenie vážnosti alebo zníženie počtu jednéhoalebo viacerých symptómov spojených s poruchou.0010 Pokiaľ nie je definované inak, všetky tu uvedené technické termíny majú rovnaký význam ako, je bežné V odbore, do ktorého vynález patrí. Bežné definície medicínskych termínov je možné nájsť V publikácii Thomas Lathrop Stedman, Stedmans Medical...

Chinolínové deriváty a ich použitie ako mykobakteriálne inhibítory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6443

Dátum: 21.01.2005

Autori: Guillemont, Pasquier, Lancois A

MPK: C07D 215/00, A61K 31/4709, A61K 31/47...

Značky: inhibitory, deriváty, chinolínové, mykobakteriálne, použitie

Text:

...zo štyroch štandardných liečiv, izoniazidu a rifampínu. Neliečená MDR-TB je smrteľná choroba a nemôže byť adekvátne liečená štandardnou terapiou, takže liečba vyžaduje až dva roky podávania liečiv druhej rady. Tieto liečivá sú často toxické, drahé a vykazujú nízku účinnosť. Pri absencii účinnej terapie, pacienti nakazení MDR-TB, pokračujú v šírení choroby a produkujú nové nákazy s kmeňmi MDR-TB. Preto existuje veľká potreba nových liečiv,...

Lejacia hmota, obzvláš na výrobu kuchynských dresov, sanitárnych tvarovaných telies, kuchynských pracovných dosák alebo podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5552

Dátum: 21.01.2005

Autori: Heck Thomas, Gildenpfennig Anja, Hajek Andreas

MPK: E03C 1/18, C08K 3/00, C08L 33/00...

Značky: sanitárnych, dresov, lejacia, tvarovaných, pracovných, obzvláš, výrobu, telies, kuchyňských, podobně, hmota, dosák

Text:

...podľa definovaných akostných kritérií za nepredajné a musia byť preto vytriedenéOkrem toho vznikajú pri vyššie opisaných lejacích hmatách stále znova problemy s tým, že obzvláštĺ u veľkých množstiev plniacich látok vznikajú V blízkosti povrchov otvory, ktoré tiež vedú k tomu, že musia byť kuchynske dresy resp. telesá, tvarované z takých lejacích hmôt, považované za nepredajné.Z EP l 207 180 Al je známa lejacia hmota, obzvlášť vhodná pre výrobu...

Vylepšené zariadenie na odber krvi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16104

Dátum: 21.01.2005

Autori: Rodd Aaron, Channer Don

MPK: A61B 5/15

Značky: zariadenie, vylepšené, odber

Text:

...ihly z krvnej cievy a obnaženia znečistenej vyčnievajúcej ihly, ktorá môže spôsobiť poranenie do puzdra a smerom ku koncu puzdra zatlačí zariadenie na zatiahnutie ihly, ktoré odpojí držiak ihly (obsahujúci znečistenú ihIu) od puzdra a zatiahne ihIu do zariadenia na zatiahnutie ihly, ktoré ihIu chráni, aby nemohla spôsobiť poranenie. Predpokladá sa, že tento postup bude oveľa bezpečnejší a veľmi jednoduchý,pričom pravdepodobnosť kontaktu so...

Spôsob výroby armatúry s odlepiteľným lepidlom na najmenej jednej strane s možnosťou zmeny umiestnenia a získaná armatúra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11660

Dátum: 21.01.2005

Autori: Klethi Thierry, Pinan Frédéric

MPK: B29C 70/48, B29B 11/16, B29C 70/54...

Značky: lepidlom, změny, straně, možnosťou, získaná, spôsob, jednej, najmenej, armatury, odlepiteľným, umiestnenia, výroby, armatura

Text:

...a náklady na jeho zavedenie nie sú zanedbatelné.0018 Cieľom tohto vynálezu je spôsob výroby armatúry na báze vlákien, napr. vo forme netkanej vrstvy, ktorá rieši nevýhody súčasných produktov, najmä umožňuje presné umiestnenie, ale aj prípadnú opravu polohy, ak je to potrebné, pri prijatelnom zvýšení nákladov.0019 Vynález zahŕňa aj takto pripravený produkt.0020 Nasledujúci opis umožňuje lepšie pochopiť vynález, ktorý je ilustrovaný príkladmi...

Spôsob vkladania digitálneho vodoznaku do užitočného signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4571

Dátum: 21.01.2005

Autor: Rhein Hanspeter

MPK: G10L 19/00

Značky: signálu, užitočného, spôsob, vkladania, digitálneho, vodoznaku

Text:

...Aj keď toto by mohol byť problém. u digitálnych dát určených na spracovanie strojmi, dáta určené pre ľudských užívateľov by mohli byťmodifikované takým spôsobom, aby digitálny vodoznak bol pre-3 užívateľa priehľadný, tj. neviditeľný alebo obecne nepostrehnuteľný. 0009 Spôsob vybavovania vodoznakom obvykle obsahuje časťvkladania alebo imprintovania a časť zisťovania, pozri napríkladdokument GB 2 292 506. Časť vkladania používa kľúč...

Adaptívna hybridná transformácia pre signálnu analýzu a syntézu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11233

Dátum: 21.01.2005

Autori: Davidson Grant Allen, Vinton Mark Stuart

MPK: H04N 7/30, G06T 9/00, G10L 19/02...

Značky: signálnu, hybridná, syntézu, adaptívna, analýzu, transformácia

Text:

...rozlíšenie MDCT banky filtrov pomocou adaptívneho prepínania medzi dvoma rôznymi oknovými funkciami pri zistení konkrétnych znakovsignálu, ako napriklad charakteru signálu alebo prechodovejamplitúdy. Podľa tejto techniky, ktorá je opisovaná V U.S. patente 5,214,742, Elder, vydanom V Máji 25, 1993, sa nemení dĺžka segmentov, ale časové rozlíšenie je prispôsobované pomocou prepínania medzi rôznymi oknovými funkciami za účelom redukovania...

Pištoľ s ukazateľom nabitej nábojovej komory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4075

Dátum: 21.01.2005

Autor: Mcgarry James

MPK: F41A 9/00

Značky: ukazateľom, komory, pištoľ, nábojovej, nabitej

Text:

...účelon 1 vizuálnehorozlíšenia zmeny polohy ukazateľa medzi stavom nabitej komory0004 Ďalší známy podlhovastý ukazateľ pre pištoľ so stredovým zapaľovaním využíva Výrez V stene komory a nmlú otočnú tyčku. Tyčka je pomerne krátka a je usporiadaná na hornej strane pištole okolo priečneho otočného čapu,umiestneného približne V strede tyčky. Predná časť tyčky je V styku s nábojom, pokiaľ je nabíjaný do komory, čím dochádza k premiestňovaniu tyčky...