Archív za 2004 rok

Strana 88

Dávkovač na dávkovanie silikón-gumovej kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3693

Dátum: 21.01.2004

Autor: Whitney Peter

MPK: B65D 47/06, B65D 35/24, B65D 23/00...

Značky: dávkovanie, dávkovač, kompozície, silikón-gumovej

Text:

...dosky na stlačenie strán tuby, aby obsah tuby bol vytlačený z otvoreného konca. Dávkovač tiež zahŕňa dve držadlá, aby ich pracovník mohol uchopiť pri aplikácii RTV kompozície. Kruazona US Patent 4 295 439 a Kruazona US Patent 4 295 439 ukazuje zariadenie, ktoré zahŕňa valčekovú zostavu na použitie s tuboupre aplikáciu RTV kompozície.Predchádzajúci dokument US 5 588 560 objavuje dávkovacie zariadenie na dávkovanie rôznych typov viskóznych...

Spôsob montáže dorazového krúžku na hriadeľ elektrického štartéra obsahujúceho hnaciu časť a príslušný štartér

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3126

Dátum: 21.01.2004

Autori: Paltrie Thierry, Halbin Philippe

MPK: F02N 15/02

Značky: elektrického, krúžku, obsahujúceho, hriadel, část, spôsob, startér, dorazového, hnaciu, montáže, štartéra, príslušný

Text:

...napríklad v dokumente FR 2 772 433.0005 Na konci štartovania má hnacia časť 12 tendenciu sa odskrutkovať na drážkach 15 hriadela 17, čo vyvoláva axiálnu silu, v dôsledku ktorej pôsobenia sa koniec 25 objímky 18 vracia k zadnej zarážke napevno spojenej s hriadeľom 17, ktorý je tvorený pružným dorazovým krúžkom 21 umiestnenýmnaproti pastorku 11. Táto axiálna reakčná sila sa pridáva kvratným silám pohyblivého jadra klasicky riešeného...

Spôsob výroby telies akumulátorov tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2607

Dátum: 21.01.2004

Autori: Kaiser Sybille, Rauche Ekkehard

MPK: F23G 7/06, F28D 17/00

Značky: tepla, spôsob, akumulátorov, telies, výroby

Text:

...dištančných vložiek značne zredukujú tepelné napätia. Tiež je pri telesách akumulátorov tepla ako vyrovnávajúce prúdenie zaručené priečne prúdenie vo všet kých smeroch.0011 Hranolovité teleso akumulátora tepla má pravouhlý, najmä štvorcový prierez. Priemer frézovacieho kotúča sa potom zvolí tak, že je menší než diagonála medzi dvoma rohmi koncovej plochy hranola,ale väčší než vzdialenosť dvoch bočných protíľahlých plôch hranola,resp....

Dávkovač viskóznej kvapaliny a spôsob nanášania viskóznej kvapaliny na povrch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8803

Dátum: 21.01.2004

Autor: Whitney Peter

MPK: B65D 35/38, B65D 23/12, B65D 23/00...

Značky: povrch, spôsob, viskóznej, kvapaliny, nanášania, dávkovač

Text:

...zariadenie, ktoré zahrnuje valcovú štruktúru na použitie s tubouna aplikáciu kompozícia RTV.(0006) WO OO/76873 Al uvádza dávkovací a odmeriavací kolíknádoby na stláčanie na rozptyľovanie produktov, pričom dýza má pozdĺžny tvar a pozdĺžny dávkovací výstup, ktorý má v zošikmenom sektore dýzy vyšší zadný okraj, takže zošikmený sektor pôsobí(0007) Štrbina je často umiestnená v mieste alebo V kútovom mieste, ktoré je ťažko prístupné. Napríklad...

Dávkovač viskóznej tekutiny s integrovane uloženou dýzou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8647

Dátum: 21.01.2004

Autor: Whitney Peter

MPK: B65D 23/12, B65D 23/00, B65D 35/24...

Značky: dávkovač, dýzou, viskóznej, tekutiny, integrované, uloženou

Text:

...kde použitie známej tesniacej pištole alebo dávkovacieho zariadenia je nebezpečne pri rôznych rozšírených alebo prekážajúcich častiach. Ďalšie konštrukčné prvky môžu obmedzovať alebo brániť v prístupe k štrbine, alebo samotné panely tvoriace štrbinu môžu byť vzájomne polohované spôsobom, ktorý umožňuje prístup k štrbine iba pod ostrým uhlom. Aby sa dostal do polohy, v ktorejmôže naniesť presné množstvo tmelu, musí sa často...

Dávkovač na dávkovanie viskóznej tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8229

Dátum: 21.01.2004

Autor: Whitney Peter

MPK: B65D 23/00, B65D 35/36, B65D 23/12...

Značky: dávkovanie, tekutiny, viskóznej, dávkovač

Text:

...V ťažko prístupnom mieste alebo uhle. Napríklad Škára, tvoriaca bloky alebo panely, môže byť umiestnená vysoko na fasáde budovy, kde je nebezpečné používať známu utesňovaciu pištoľ alebo dávkovacie zariadenie, ktoré má lievikovité časti alebo upchávacie časti. Ďalšie znaky stavby môžu obmedzovať alebo zamedziť prístup ku Škáre alebo štrbinovému tvoreniu samotných panelov voči nim spôsobom, ktorý umožní prístup ku škáre len pod ostrým....

Insekticídy na báze kyano antranilamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14563

Dátum: 21.01.2004

Autori: Hughes Kenneth Andrew, Stevenson Thomas Martin, Selby Thomas Paul, Lahm George Philip

MPK: C07D 401/04

Značky: insekticídy, antranilamidu, báze, kyano

Text:

...zahrnujúceho kontaktovanie škodcu zo skupiny bezstavovcov alebo jeho životného prostredia účinným množstvom zlúčeniny vzorca 1 (napr., prípravkom ako je opísaný V tomto texte). Tento vynález sa tiež týka spôsobu regulovania bezstavovcových škodcov zahrnujúceho kontaktovanie škodcu zo skupiny bezstavovcov alebo jeho životného prostredia biologicky účinným množstvom prípravku, ktorý obsahuje biologicky účinné množstvo zlúčeniny vzorca 1 a...

Disperzia kryštálov alebo granúl aktívnych látok s maskovanou chuťou, žuvateľné mäkké kapsuly naplnené uvedenou disperziou a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14423

Dátum: 21.01.2004

Autori: Bohn Marie-madeleine, Meissonnier Julien, Rose Fabrice

MPK: A61K 47/06, A61K 9/48, A61K 9/00...

Značky: látok, kryštálov, výroby, granúl, aktívnych, disperzia, mäkké, disperziou, naplnené, žuvateľné, uvedenou, kapsuly, chuťou, maskovanou, spôsob

Text:

...látky vysoko rozpustné vo vode,ktoré sa vyznačujú nižšou rozpustnostou vo väčšine lipidových vehikúl. U týchto látok sa tiež ťažko maskuje chuť za použitia bežných dávkových foriem kvôli tomu, že sa rýchlo rozpúšťajú v slinách a dostávajú sa k chutovým pohárikom. Naproti tomu, v disperziách podľa predloženého vynálezu tieto liečivá možno použit bez problémov a poskytujú veľmi uspokojivé výsledky.0018 Jeden aspekt tohto vynálezu spočíva vo...

Ventilová a navŕtavacia armatúra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 409

Dátum: 21.01.2004

Autori: Kehl Torsten, Fastanz Mathias, Ehrhardt Peter, Schmitt Harald

MPK: F16L 41/00, F16L 47/00

Značky: armatura, navŕtavacia, ventilová

Text:

...telesa s vodiacimí kolikmi.Obr. l ukazuje rez príkladom uskutočnenia ventilovej a navŕtavacej armatúry vynálezu. To má puzdro 1 Q z umelej hmoty s hrdlom M ventilu, do ktorého ústí na pripojenie odbočkového potrubia náustok E. Puzdro m má ďalej privrátene k rúrke usporiadané sedlo lg,v ktorého vnútornej ploche je umiestnene vyhrievacie vinutie 1. Vyhrievacie vinutíe 15 leží známym spôsobom sústredne s osou hrdla lg ventilu. Spolu sa...

Dverový záves, ním vybavené dvere a spôsob montáže a výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 359

Dátum: 21.01.2004

Autor: Hörmann Thomas

MPK: E05D 7/00

Značky: dveře, montáže, dverový, vybavené, spôsob, závěs, výroby

Text:

...dverového závesu. Na ñxovanie nastaviteľného prvého ložiskového člena sú na smerom nahor a nadol vystupujúce oblastizávitu prvých ložiskových členov naskrutkovane kontramatky.Úlohou vynálezu, ked sa vyjde zo stavu techniky podľa dokumentu US-Al-l 103 607,je zdokonaliť dverový záves so znakmi predvýznakovej časti pripojeného nároku l tak, aby sapri zachovaní jednoduchej konštrukcie, ktorá je priaznivá i z hľadiska výroby a montáže,...

Spôsob montáže listov rotora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7402

Dátum: 20.01.2004

Autor: Wobben Aloys

MPK: F03D 11/00

Značky: rotora, listov, spôsob, montáže

Text:

...priechodné otvory 30, 32. Priechodný otvor 32 je vytvorený v oblasti hrotu 26 listu rotora, kým priechodný otvor 30 sa nachádza v oblasti blízkej koreňu listu rotora. Pritom sú tieto polohy stanovené tak, aby bola zaručená bezpečná manipulácia s listom rotora pri jeho montáži na náboji rotora vetemej elektráme. Stanovenie polohy pre otvory 30, 32 sauskutočňuje pri zohľadnení spojenia na nosnú štruktúru listu 21 rotora.0015 Obr. 2 ukazuje...

Cop 1 na liečenie zápalového črevného ochorenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13459

Dátum: 20.01.2004

Autori: Kayhan Basak, Aharoni Rina, Arnon Ruth

MPK: A61K 38/00, A61P 1/00, A61P 37/00...

Značky: črevného, liečenie, zápalového, ochorenia

Text:

...hmotnosti a obr. 1 C je graf znázorňujúci mieru prežitia u BALB/c myšl s TNBS-indukovanou kolitldou, ktoré boli perorálne liečené použitím GA, v porovnaní s neliečenými myšami s kolitldou a v porovnaní s normálnymi myšami alebo s myšami,ktorým sa inokuloval len 50 etanol. Hmotnosť GA-liečených myšl bola významne vyššia ako hmotnosť neliečených myší (p 0,05). Myši, ktoré uhynuli počas prvých 2 dní, sa považovali za uhynuté v dôsledku...

Elektrický konektor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12991

Dátum: 20.01.2004

Autor: Wells Mark

MPK: H01R 13/639

Značky: konektor, elektricky

Text:

...sú usporiadané tak, že keď sú zaisťovacie povrchy vzájomne spojené, sú kontaktné povrchy v elektrickom kontakte navzájom tak, žeelektrický kontakt je vytvorený medzi jadrom strojného kábla a kolíkom alebo zásuvkou, charakterizovaný tým, že prvý alebo druhý kontaktný povrch má kužeľový hrot a druhý z prvého a druhého kontaktného povrchu má kužeľový otvor vytvorený na prijatie kužeľovćho hrotu, a že kužeľový hrot obsahuje zvonka zakrivený...

Použitie prípravku obsahujúceho oxid vitamínu K alebo jeho derivát na liečbu a/alebo prevenciu dermatologických lézií cicavcov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4570

Dátum: 20.01.2004

Autor: Marchal Alfred

MPK: A61Q 19/00, A61K 8/30

Značky: lézií, vitamínu, použitie, derivát, dermatologických, prevenciu, liečbu, cicavcov, obsahujúceho, přípravků

Text:

...a ktorý nevykazuje žltú farbu krému a vehikúl v súčasnosti používaných v stave techniky a ktorý preto neušpiní odev spotrebiteľa.0011 Ďalším cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť prípravok, ktorý nie je citlivý na svetlo alebo UV-žiarenie a ktorý preto znižuje alebo eliminuje vedľajšie účinky, ako sú citlivosť pokožky spotrebiteľa alebo alergia po vystavení sa slnku.0012 Posledným cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť prípravok, ktorý...

Spôsob vylučovania kremíka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4354

Dátum: 20.01.2004

Autori: Roschek Tobias, Rech Bernd

MPK: C23C 16/22, C23C 16/50, H01L 31/18...

Značky: vylučovania, kremíka, spôsob

Text:

...napustenim plynnej zmesi do vopred evakuovanej plazmovej komory. Súčasne so zapálenim plazmy sa potom v pripade a) pozastaví prívod vodíka.0018 V ďalšom priebehu sa po zapáleni plazmy kontinuálnym dávkovanim silánu do komory nahrádza silán,ktorý bol disociovaný plazmou a spotrebovaný pri procese vylučovania. Na zachovanie statických podmienok tlaku (depozičný tlak) vo vnútri plazmovej komory sa z komory odvádza tomu zodpovedajúce...

Elektrické prepojovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11070

Dátum: 20.01.2004

Autor: Wells Mark

MPK: H01R 13/639

Značky: zariadenie, prepojovacie, elektrické

Text:

...koncovou časťou zdierky.0013 Klinovítá časť môže zahmovať pružný materiál, ktorý je typicky odolný. Pružný materiálmôže byť polymérny materiál a taký akým je guma. Klinovitá časť typicky zahmuje elektrickyvodivý materiál ako je elektricky vodivý polymémy materiál.0014 Ako bolo uvedené vyššie, kvôli klinovitej časti môže byť pevné elektrické pripojenie zriadené bez kompresnej pružiny. Ak klinovítá časť zahmuje pružný materiál, ako je...

Zariadenie na výmenu valcov na kalandroch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4101

Dátum: 20.01.2004

Autori: Raasch Torsten, Militzer Jeanette, Wedekind Werner

MPK: B21B 13/00

Značky: kalandroch, výměnu, zariadenie, valcov

Text:

...pri súčasnom výrobnom nasadení ďalšieho valca sa podporítým, že vkladanie a odoberanie valcov do nosníka valcov je realizované vo zvislom smere.0013 Výhodné uloženie sa poskytne tým, že nosník valcov je uložený pomocou kladiek voblasti homého dielu podstavca stoj ana kalandra.0014 Na vykonávanie nastavovania polohy valca v nastavovaní polohy pri výrobe sa navrhuje, aby bol nosník valca vytvorený z aspoň jedného rotorového kotúča, ktorý...

Spôsob montáže listov rotora veternej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15073

Dátum: 20.01.2004

Autor: Wobben Aloys

MPK: F03D 1/06, F03D 1/00

Značky: veternej, rotora, elektrárne, spôsob, listov, montáže

Text:

...formy uskutočnenia sú uvedené v závislých nárokoch. 0015 V nasledujúcom texte je vynález bližšie opísaný na základe obrázkov. Pritom ukazujú obrázok 1 bočný pohľad na prvú formu uskutočnenia listu rotoraobrázok 2 bočný pohľad na alternatívnu formu uskutočnenia listu rotoraobrázok 3 zjednodušene znázornenie priečneho rezu úsekom listu rotora s jedným priechodným otvorom obrázok 4 zjednodušene znázornenie priečneho rezu úsekom listu rotoras...

Železničná prepravná jednotka na zmiešanú prepravu kontajnerov, výmenných prepravníkov a sedlových návesov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283828

Dátum: 20.01.2004

Autor: Bartel Manfred

MPK: B61D 3/20, B61D 3/16, B61G 5/02...

Značky: sedlových, kontajnerov, prepravu, železničná, zmiešanú, prepravníkov, prepravná, návesov, výmenných, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka železničnej prepravnej jednotky na zmiešanú prepravu kontajnerov, výmenných prepravníkov a sedlových návesov s možnosťou prispôsobenia ložných dĺžok vozidiel dĺžkam prepravníkov, a čo najlepšieho využitia dĺžky vlakov železničných vozňov, spojených spojnicami. Vonkajšie pozdĺžne nosníky (11) stredných nákladných vozňov (6) a koncových nákladných vozňov (7) majú zasúvateľné koncové diely (12), ktoré sa zasúvajú navzájom do seba....

Deriváty fosfolipidov, spôsob ich výroby a čistenia a liečivá obsahujúce tieto deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: 283827

Dátum: 20.01.2004

Autori: Nössner Gerhard, Hilgard Peter, Engel Jürgen, Kutscher Bernhard, Stekar Jurij, Schumacher Wolfgang

MPK: C07F 9/59, A61K 31/685, C07F 9/553...

Značky: deriváty, čistenia, obsahujúce, výroby, spôsob, tieto, liečivá, fosfolipidov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa deriváty fosfolipidov všeobecného vzorca (I). Opisuje sa aj spôsob výroby a čistenia týchto derivátov, ako aj liečivá, ktoré obsahujú tieto deriváty.

Tepelný motor na premenu tepelnej a mechanickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283826

Dátum: 20.01.2004

Autor: Coney Michael Willoughby Essex

MPK: F02G 1/044

Značky: tepelný, mechanickej, energie, tepelnej, motor, přeměnu

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelný motor obsahuje kompresnú komoru (9, 11) s obsahom stláčaného plynu a prvý piest (5) na stláčanie plynu pohybom tohto prvého piestu do kompresnej komory (9, 11), spojený s hnacím ústrojenstvom upraveným na pohon prvého piestu (5) do kompresnej komory (9, 11) na stláčanie plynu. Motor ďalej obsahuje expanznú komoru (17, 19), s druhým piestom (7) na umožnenie rozpínania plynu pohybom druhého piestu (7) von z expanznej komory (17, 19),...

1-Arylpyrazolové zlúčeniny, spôsob ich prípravy, pesticídny prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283823

Dátum: 20.01.2004

Autori: Wu Tai-teh, Manning David Treadway, Chene Alain, Ray Nicholas Charles, Newsome Peter Wyatt, Phillips Jenniver Lantz, Lowder Patrick Doyle

MPK: C07D 231/12, C07D 231/14, A01N 43/56...

Značky: zlúčeniny, prostriedok, obsahom, spôsob, přípravy, 1-arylpyrazolové, použitie, pesticídny

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) a (I bis), spôsob ich prípravy, ich použitie v poľnohospodárstve a pesticídne prostriedky, ktoré ich obsahujú ako účinnú zložku. Zlúčeniny podľa vynálezu sú bezpečnými insekticídmi na kontrolu článkonožcov, hlístic, hlíst alebo prvokov.

Farmaceutické preparáty na inhibíciu tumornekrózafaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 283821

Dátum: 20.01.2004

Autori: Wachtel Helmut, Schneider Herbert, Graf Herman, Perez Daniel, Dinter Harald, Faulds Daryl

MPK: A61K 31/42, A61K 31/33, A61P 43/00...

Značky: preparáty, inhibíciu, tumornekrózafaktora, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie oxazolidinónov všeobecného vzorca (I), v ktorom substituenty majú významy uvedené v opisnej časti, na výrobu liekov na ošetrenie ochorení, ktoré sú spôsobované aktiváciou tumornekrózafaktora.

Tricyklická amidová zlúčenina, farmaceutický prostriedok s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283820

Dátum: 20.01.2004

Autori: Doll Ronald, Njoroge George, Remiszewski Stacy, Kelly Joseph, Mallams Alan, Taveras Arthur

MPK: C07D 401/12, A61K 31/47, C07D 401/14...

Značky: amidová, farmaceutický, obsahom, tricyklická, použitie, prostriedok, zlúčenina

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná tricyklická amidová zlúčenina alebo jej farmaceuticky prijateľné soli a solváty, ktoré sú účinnou zložkou farmaceutického prípravku. Táto tricyklická amidová zlúčenina sa používa najmä na inhibíciu nenormálneho rastu buniek, inhibíciu farnezyl-proteíntransferázy a na liečenie rôznych typov rakovín.

Granulované sladidlo s obsahom aspartámu a acesulfámu-K

Načítavanie...

Číslo patentu: 283819

Dátum: 20.01.2004

Autori: Ishida Hirotoshi, Takemoto Tadashi, Nagai Takeshi, Suzuki Yuichi

MPK: A23L 1/236

Značky: granulované, acesulfámu-k, obsahom, aspartamu, sladidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vysoko rozpustné sladidlo vo forme granúl s obsahom aspartámu a acesulfámu-K ako aktívnych prísad, kde množstvo acesulfámu-K je od 5 do 90 % hmotn. z celkového množstva oboch komponentov a kde maximálna veľkosť granúl je maximálne 1400 um alebo menej, pričom v tomto granulovanom sladidle sa zlepšila rozpustnosť slabo rozpustného vysoko účinného umelého sladidla aspartámu.

Soľ L-karnitínu alebo alkanoyl-L-karnitín magnézium fumarátu vhodná na orálne podávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283818

Dátum: 20.01.2004

Autori: Scafetta Nazareno, Tinti Maria Ornella, Santaniello Mose

MPK: A61K 31/205, A23L 1/30, A23K 1/16...

Značky: l-karnitinu, alkanoyl-l-karnitín, fumarátu, podávanie, magnézium, orálne, vhodná

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa stabilné a nehygroskopické soli obsahujúce L-karnitín alebo alkanoyl-L-karnitín magnézium fumarátu, ktoré sú vhodné na prípravu pevných zlúčenín ako dietetické/výživové doplnky pre ľudí a ako suché krmivo na veterinárne účely. Je opísaná i kompozícia obsahujúca ako aktívnu zložku uvedené soli.

Nosič založený na lipide, farmaceutická kompozícia s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283817

Dátum: 20.01.2004

Autori: Perkins Walter, Janoff Andrew, Mayhew Eric, Franklin Craig

MPK: A61K 9/127

Značky: použitie, obsahom, lipide, nosič, kompozícia, farmaceutická, založený

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú nosiče, ktoré obsahujú lamelárny lipidový komponent zahrnujúci glycerollipid a komplementárne tvarovaný lipid. Táto kombinácia lipidov umožňuje začlenenie éterlipidov do nosičov v koncentrácii, ktorá je vyššia ako tá, ktorú možno dosiahnuť v inom prípade. Farmaceutické kompozície obsahujúce nosiče sa môžu použiť na prípravu liečiva na terapiu, napríklad na terapiu zhubného bujnenia.

Zariadenie na pripevňovanie slamiek na fóliové vrecká naplnené nápojom a spôsob pripevňovania slamiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 283816

Dátum: 20.01.2004

Autor: Nezverejniť Pôvodcov Na Žiadosť

MPK: B65B 5/00

Značky: pripevňovanie, naplnené, pripevňovania, zariadenie, nápojom, slamiek, fóliové, spôsob, vrecká

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na pripevňovanie slamiek na nápojom naplnené fóliové vrecká, zahrnujúce dopravné prostriedky na dopravu nápojom naplnených fóliových vreciek pozdĺž dopravnej dráhy a prvý privádzací prostriedok na privedenie prvého slamkového pásu k nápojom naplneným fóliovým vreckám, pričom tieto privádzacie prostriedky zahrnujú prvý rezací prostriedok na rozrezanie prvého slamkového pásu medzi dvoma príslušnými slamkami, a prvý prítlačný...

Zlepšený tavný proces na výrobu železa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8704

Dátum: 20.01.2004

Autori: Baldock Brian Ross, Hughes Stephen Peter, Sherrington David Matthew, Matusewicz Robert Walter, Sofra Giuseppe, Mcclelland Ross Alexander, Ng Colette Maria

MPK: C21B 13/00, C21B 11/08, C21B 13/10...

Značky: výrobu, železa, zlepšený, proces, tavný

Text:

...energie je výrazne nižšia, než 100, a kdejej neefektívnosť má za následok ohrev plynov mimo reaktora, úmerný teplote tavného kúpeľa.0006 Predkladaný vynález je zameraný na poskytnutie zlepšeného postupu tavenia surovín s obsahom železa pomocou reaktora s ponorenou formou vstrekovania, obsahujúceho tavný kúpeľ, kdevynález ponúka lepšie využitie tepelnej energie.0007 V postupe predkladaného vynálezu sú do kúpeľa privádzane primárne plyn s...

Bezpečnostný dokument s najmenej jedným bezpečnostným prvkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1386

Dátum: 20.01.2004

Autor: Reinhart Werner

MPK: B42D 15/00

Značky: dokument, bezpečnostným, bezpečnostný, prvkom, jedným, najmenej

Text:

...papíra nie sú usporiadané špeciálne bezpečnostné opatrenia, takže napodobiteľnosť nemôže byťjednoduchým spôsobom aspoň znížená.Konečne je tiež známe opatriť bankovky špeciálnymištruktúrnymi znakmi, ktoré slúžia pre hmatové zisteniepre slepcov a slabozrakých, o akú hodnotu bankovky sa jedná. Tieto znaky slepeckeho písma nie sú ale tiež ako bezpečnostné prvky vhodné, pretože môžu byť spoľahlivo rozpoznané iba Špeciálne Školenými...

Kovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 602

Dátum: 20.01.2004

Autor: Walz Rüdiger

MPK: F16B 12/00

Značky: kovanie

Text:

...§ do spodnej časti g a vrchná časť krytu 1 na spodnú časť krytu 2, kým výstupky g vrchnej časti 1 zapadnú do vybraní 5spodnej časti 1, ako je znázornené na obr. 2.0008 Podľa obr. 3 je priťahovaci svorník Q so svojím driekom Z zaskrutkovaný do vývrtu § dosky g a to až k prstencovitej prírube 1 Q. Kryt 1, 2 sa potom vloží do vývrtu 11 druhej dosky 12, načo sa obe doskyg a 12 pritlačia k sebe. Následne sa vloží hlava 13 priťahovacieho svorníka...

Systémy na zapuzdrovanie a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7651

Dátum: 20.01.2004

Autori: Alphandary Huguette, Fattal Elias, Duchene Dominique, Bochot Amélie

MPK: B01J 13/00

Značky: zapuzdrovanie, systémy, použitie

Text:

...v opise a v nárokoch, označuje poly- a/alebo oligo Sacharidy a/alebo škroby a/alebo ich deriváty.0013 Vo výhodnom uskutočnení vynálezu sú týmito cukrami oligosacharidy a hlavne0014 Cyklodextrín OL je zvlášť výhodný vzhľadom na svoju schopnosť tvoriť inklúzne0015 V ďalších uskutočneniach vynálezu sú týmito cukrami polysacharidy, ako je škrob.0016 Rôzne vyššie uvedené cukry a olejovité látky zodpovedajú prírodným alebo syntetickým0017...

Výpočtový spôsob a zariadenie na predikciu agregácie alebo rozpustnosti polypeptidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7297

Dátum: 19.01.2004

Autori: Zurdo Jesus, Chiti Fabrizio, Dobson Christopher

MPK: G06F 19/00

Značky: výpočtový, polypeptidů, zariadenie, agregácie, predikciu, rozpustností, spôsob

Text:

...je žiaduce použiť polypeptid v koncentraciach alebo za podmienok žiaducich pre fyziologickú aktivitu,terapeutické podanie alebo priemyslovú aplikáciu. Použitie bioaktívnych peptidov a proteínov ako farmaceutických ćinidiel je konkretne obmedzené tam, kde peptid alebo protein má tendenciu vytvárať agregáty v priebehu výroby, spracovania,skladovania alebo po podaní. Týchto prípadov si je biotechnologický a farmaceutický priemysel vedomý v...

Spôsob modifikácie tvorby kryštálov liečiva sodnej soli mykofenolátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11951

Dátum: 19.01.2004

Autori: Pfeffer Sabine, Wieckhusen Dierk

MPK: A61K 9/14

Značky: sodnej, modifikácie, liečivá, tvorby, kryštálov, spôsob, mykofenolátu

Text:

...rekryštalizácie ihličkovitých kryštálov liečivej látky, pričom touto ihličkovitou liečivou látkou je sodná sol mykofenolátu, ktorý zahŕňa suspendovanie uvedených kryštálov v systéme rozpúšťadiel mctanol/voda vpomere pohybujúcom sa medzi 98 2 a 90 10 a podrobenie uvedenej suspenzie teplotnej oscilácii, pri ktorej sa habitus kryštálu modiñkuje takým spôsobom, že priememý pomer stránspracovávaných kryštálov je menší ako 10 l a objemová...

Fotovoltaický modul obsahujúci externé svorky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15350

Dátum: 19.01.2004

Autori: Baret Guy, Lauvray Hubert

MPK: H01L 31/048, H01L 31/02

Značky: svorky, fotovoltaický, externé, modul, obsahujúci

Text:

...Tento dokument FR 2362494 opisuje panel solárnych fotoelektrických0008 Cieľom vynálezu je odstrániť tieto nedostatky a, konkrétne, poskytnúť pripojenie fotovoltaického modulu, ktoré minimalizuje problémy súvisiace s opotrebovaním a oxidáciou konektorov prepájajúcich modul s exteriérom.0009 Podľa vynálezu sa tento cieľ dosahuje vyhotovením fotovoltaického modulu podľa priložených patentových nárokov. Konkrétne sa blok z izolačného...

Opätovne uzatvárateľný obal

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2483

Dátum: 19.01.2004

Autori: Kaeding-koppers Annett, Mathy Stefan

MPK: B65D 77/10, B32B 27/08

Značky: opätovné, uzatvárateľný

Text:

...fólie sa) samotesniacou vrstvou smerujúcou k obsahu obalu ag) nosnou vrstvou, kde bol kryt A) spojený s dutinou B) obalu prostredníctvom tesniaceho spoja v okrajovej oblasti dutiny B) obalu, a vyznačujúceho sa tým, že iba vlacvrstvová fólia, z ktorej bola prostredníctvom tvarovania za tepla vyrobená dutina B) obalu, má takú .štruktúru vrstiev, ktorá priamo prilieha k samotesniacej vrstve a) a ktorá smerom z vnútra obalu vonobsahuje b)...

Elektrický spínač a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 283814

Dátum: 19.01.2004

Autori: Enoch Claus, Flemming Jacobsen

MPK: H01H 11/00

Značky: elektricky, výroby, spínač, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby elektrického spínača, zahrnujúceho puzdro, ktoré aspoň sčasti zakrýva spínací mechanizmus fungujúci v súčinnosti so skupinou aspoň dvoch kovových koncoviek, pričom každá z koncoviek má vonkajšiu časť mimo puzdra a vnútorná časť vo vnútri puzdra, ktorého podstata spočíva v tom, že sa odstráni časť rovinnej tabule (1) základného kovového materiálu koncoviek (5, 6) tak, že sa v nej vytvoria aspoň dva rady uvedených skupín kovových...

Zariadenie na uloženie a sušenie športového výstroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1815

Dátum: 19.01.2004

Autor: Hatt Rolf

MPK: D06F 58/00, D06F 59/00

Značky: uloženie, zariadenie, výstroja, športového, sušenie

Text:

...oblúkov,rúrkových odbočiek atď. To umožňuje vyhotoviť celý stojan zosúboru čiastkových prvkov, ktoré môže zákazník zoskrutkovať.Toto známe riešenie je sotva vhodné na aktívne sušenie azjavne je technologicky nákladné.Úlohou predloženého vynálezu je vytvorenie zariadenia na sušenie a uloženie športových výstrojov, najmä pre hokejistov a futbalistov, ktoré sa dá racionálne vyrobiť a slúži naaktívne sušenie športového výstroja.Túto úlohu...

Pripojovacia zostava hlavne pre statorové vinutia elektromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 955

Dátum: 19.01.2004

Autor: Boischio Ido

MPK: H02K 5/22

Značky: vinutia, statorové, elektromotora, hlavne, pripojovacia, zostava

Text:

...predloženého vynálezu je poskytnutie pripojovacej zostavy, ktorá môže byt vyrábaná snákladmi, ktoré sú konkurencieschopné vzhľadom na zostavy alebo konektory, ktoré majú podobnú funkčnosť.Ďalším predmetom predloženého vynálezu je poskytnutie pripojovacej zostavy pre statorovévinutia elektromotora, ktorá môže byť vyrábaná známymi systémami a technológiami.Tento cieľ a tieto a ďalšie predmety, ktoré budú lepšie zrejmé ďalej, sú...

Lejacia výlevka, prítlačné ústrojenstvo pre lejaciu výlevku a lejacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 741

Dátum: 19.01.2004

Autori: Taburiaux Stéphane, Hanse Eric

MPK: B22D 41/50, B22D 41/22

Značky: výlevka, lejacie, výlevku, přítlačné, zariadenie, lejaciu, ústrojenstvo, lejacia

Text:

...019, ktoré má lejaciu výlevku, posúvajúcu sa do vedenia, schopných prenášaťpritlačnú silu smerom hore (prítlačne ústrojenstvo).Táto prítlačná sila je vyvodzovaná prostredníctvom pružín, usporiadaných V určitej vzdialenosti od lejacieho otvoru a ovládajúcich páky alebo kyvné podpery. Tie prenášajú prítlačnú silu na rovinné páky dosky lejacejTáto smerom hore zameraná prítlačná sila pritláča pomerne tesne dosku lejacej výlevky na žiaruvzdorný...