Archív za 2004 rok

Strana 87

Indazolamidy s analgetickou účinnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7944

Dátum: 26.01.2004

Autori: Luna Giuseppe, Alisi Maria Alessandra, Polenzani Lorenzo, Cazzolla Nicola, Furlotti Guido, Guglielmotti Angelo

MPK: A61K 31/00, A61P 23/00, C07D 211/00...

Značky: účinnosťou, analgetickou, indazolamidy

Text:

...alebo rozvetvenú C 14 alkylskupinu, C 1.3 alkoxyskupinu, di(C 1.3)a 1 ky 1 aIninoskupinu, acetylaminoskupinu alebo O-(C 1-3)a 1 ky 1 fenylskupinu, alebo R 3 a R 4 dohromady tvoria 5- až 7 č 1 enný kruh, v ktorom jeden alebo dva členy môžu byť heteroatómami zvolenými z N, S a O, R 5, R 6, R 7 a R 8, ktoré môžu byť rovnake alebo odlišné, predstavujú H alebo metylskupinua ich adične soli s farmaceuticky vhodnými organickými a minerálnymi...

Hrací automat

Načítavanie...

Číslo patentu: E 743

Dátum: 26.01.2004

Autor: Ooto Takashi

MPK: A63F 13/00

Značky: hrací, automat

Text:

...vynálezu sú opísané V súvisiacich nárokoch.Hrací automat podľa predkladaného vynálezu obsahuje (a)skriňu, (b) otvárateľné a zatvárateľné dvere, ktoré nesie skriňa, (c) zobrazovaciu jednotku 2 kvapalného kryštálu, ktorú nesú dvere a zobrazenie súvisiace s hrou, (d) priehľadnúsúčasť, ktorú nesú dvere a (e) nárazník umiestnený medzi zobrazovacou jednotkou 2 kvapalného kryštálu a dverami.Podľa predkladaného vynálezu je nárazník umiestnený...

Tvarovacie zariadenie s aparátom na pohyb tvarovacích nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18514

Dátum: 24.01.2004

Autor: Hansen Bernd

MPK: B29C 33/20, B29C 49/56

Značky: tvarovacie, tvarovacich, aparátom, nástrojov, zariadenie, pohyb

Text:

...nastaviteľných uzatváracích silách cez kulisové riadenie.Pri predloženom uskutočnení tvarovacieho zariadenia podľa vynálezu pôsobí posuvný dielspolu skoľajničkovo vedeným klzným dielom, ktorý je možne presunúť posuvným dielom-3 v dôsledku silového spojenia do uzatvorenej polohy tvarovacieho nástroja. Výhodnejšie je tu možné klzný diel spolu s tvarovacím nástrojom presunúť do uzatvorenej polohy, pričom tvarovaci nástroj je možné vrátiť do...

Zásobník na prípravu nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 239

Dátum: 23.01.2004

Autori: Panesar Satwinder, Halliday Andrew, Sutton Paul, Lloyd Adam

MPK: B65D 81/00

Značky: nápojov, zásobník, přípravu

Text:

...a vonkajšieho člena sa môžu pred montážouľahšie sterilizovať, keď sú oddelené. Len co sa súčiastkyzápadkovo pripevnia k sebe, vytvorí sa rad krivolakých dráh s malými otvormi, ktoré sa nemôžu účinne sterilizovať použitím známych metód. Schopnosť sterilizovať komponenty je zvlášť výhodný znak tam, kde sa zásobníky používajú na výdaj nápojov na báze mlieka. Usporiadanie pre západkové pripevnenie zabezpečuje rýchlu montáž, ktorá je ale...

Prípravok a spôsoby liečby trombocytémie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7419

Dátum: 23.01.2004

Autor: Franklin Richard

MPK: A61K 31/517

Značky: spôsoby, liečby, trombocytémie, prípravok

Text:

...anagrelid možno účinne podávať transdermálne.V jednom uskutočnení prípravky podľa tohto vynálezu poskytujúkonzistentné dávkovanie aktívnej zložky.Vjednom uskutočnení prípravky podľa tohto vynálezu dosahujú stáluplazmovú koncentráciu farmaceuticky aktívneho prostriedku.Vjednom uskutočnení prípravky podľa tohto vynálezu podporujúVrámci jedného aspektu predložený vynález poskytuje použitie prípravku obsahujúceho ako aktívnu zložku účinné množstvo...

Tvárniace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18506

Dátum: 23.01.2004

Autor: Hansen Bernd

MPK: B29C 49/56, B29C 33/22

Značky: tvárniace, zariadenie

Text:

...sínusoidy.0015 V ďalšom sa zariadenie podľa vynálezu bližšie vysvetlí na základe príkladov vyhotovenia podľa výkresov. Pritom principiálne, a nie v mierke, zobrazenia ukazujúobrázok 1 v pôdoryse tvárniace zariadenie vo svojej celosti obrázok 2 zväčšený výsek z obrázka 1 vzťahovaný na jeho ľavý horný výsek obrazuobrázok 3 rozvinutie geometrie dráhy kulisového ovládania so šlrbinovými vedeniami namontovaného na rotačnom telese ako sa používa...

Proti ťahu zaistený hrdlový spoj rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6894

Dátum: 23.01.2004

Autori: Maurer Reinhold, Schmax Franz

MPK: F16L 21/08

Značky: hrdlový, rúrok, proti, zaistený, ťahu

Text:

...hĺbke vrubu. Navyše, obe ramenáv koncovej oblasti v tvare Iastovičieho chvosta končia s výhodou do špičky a v nezaťaženom stave zvierajú s vrubom uhol približne 100 stupňov.Pridržná oblasť je vybavená vybraním, ktoré takmer úplne obopina obvodový nákružok v hrdie, ktorý sa nachádza medzi drážkou a obvodovou komorou pre tesnenie, takže vonkajšia plocha tesnenia v zmontovanom stave v podstate prilieha k vonkajšej stene komory. Zásluhou toho...

Zariadenie na prípravu nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6128

Dátum: 23.01.2004

Autori: Halliday Andrew, Smith David, Panesar Satwinder, Ballard Colin

MPK: A47J 31/06, A47J 31/40

Značky: přípravu, zariadenie, nápojov

Text:

...sú omáčkyČitacím zariadením môže byť čítacie zariadenie čiarového kódu.Systém môže byt domácim nízkotlakovým systémom na prípravu nápojov.Predložený vynález tiež poskytuje spôsob prípravy nápoja zahrňujúci krokya. vloženie prvého nápojového zásobníka obsahujúceho jednu alebo viacero nápojových ingrediencií do zariadenia na prípravu nápojovb. prevádzkovanie zariadenia na prípravu nápojov tak, aby vodné médium prechádzalo cez prvý nápojový...

Rozperná kotva z kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5966

Dátum: 23.01.2004

Autor: Frischmann Albert

MPK: F16B 13/04

Značky: kotva, rozpěrná

Text:

...bude základný diel kotvy ťahaný proti smeru zavádzania a vďaka tomu dôjde k rozopretiu rozperného puzdra, ktoré sa nepohybuje. Súčasne dôjde k ubitiu ubíjateľného prvku. Na rozdiel od prvého zaskrutkovania sa pri tomto kroku skrutka otáča s vyšším krútiacim momentom a vďaka tomu za pomoci nástroja. Pri tom je potrebné ubíjateľnost ubíjateľného prvku stanoviť takým spôsobom,aby vďaka ubíjaniu v priebehu kroku rozpierania nedošlo, pokial ešte...

Pás liatej ocele s nízkou povrchovou hrubosťou a nízkou poréznosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16853

Dátum: 23.01.2004

Autori: Mahapatra Rama Ballav, Blejde Walter

MPK: B22D 11/06, C22C 38/04, C22C 38/06...

Značky: ocele, nízkou, hrubosťou, liatej, poréznosťou, povrchovou

Text:

...tak, aby vytvorila lejaciu kaluž, bude mať celkový obsah kyslíka, ktorý je obvykle nižší než 250 ppm. Vjednom uskutočnení spôsob zahrňuje privádzanie roztavenej ocele majúcej celkový obsah kyslíka aspoň 100 ppm, obvykle pod 250 ppm, a obsah voľného kyslíka od 30 do 50 ppm medzi dvojicu odlievacích valcov pre vytvorenie Iejacej kaluže pri takej teplote, že väčšina tu vytvorených kyslíkových inklúzii bude v tekutom0007 Spôsob bol vyhodnotený...

Rozpoznávacie molekuly na ošetrenie a detekciu tumoru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5276

Dátum: 23.01.2004

Autori: Karsten Uwe, Stahn Renate, Danielczyk Antje, Goletz Steffen

MPK: A61K 39/395, A61K 47/48, A01K 67/027...

Značky: ošetrenie, molekuly, detekciu, rozpoznávacie, tumorů

Text:

...Polymorfný epiteálny mucín MUC 1 je ako celková molekula uznávaným nádorovým markerom. V Tumor Biology 1989, 19 (1), 1-20 opisuje Price a kol. analýzu mnohých monoklonálnych protilátok proti MUC 1 mucínu. Na podklade komplexicity molekuiy, ktorá je veľmi veľká, je silno glykozylovaná,pozostáva extracelulárne v podstate z veľkého polymorfného počtutandemového opakovania zvyškov 20 aminokyselín a čo sa týka tandemového opakovania je...

Zariadenie na prípravu nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15115

Dátum: 23.01.2004

Autori: Halliday Andrew, Carter Steven

MPK: A47J 31/40, A47J 31/06

Značky: nápojov, zariadenie, přípravu

Text:

...Okrem toho aplikovaná tlaková sila zabraňuje poruche alebo vzájomnému pohybu komponentov nápojového zásobníka. Tlaková sila slúži aj na stlačenie komponentu alebo komponentov zásobníka dovedna. Toto zabezpečuje, ževnútorné rozmery priechodov a otvorov v zásobníku sú stále a nemenné počas0007 Zásobník podľa predloženého vynálezu môže obsahovať jednu alebo viaceré nápojové ingrediencie vhodné na pripravu nápojov. Nápoj môže byt napríklad...

Spôsob prípravy nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10621

Dátum: 23.01.2004

Autori: Gomez Maria, Panesar Satwinder, Ballard Colin, Rendle Geoff, Halliday Andrew

MPK: B65D 81/00

Značky: přípravy, nápojov, spôsob

Text:

...do zariadenia, ako je to deñnnované v patentovom nároku 1. Tento zásobník je určený na použitie v zariadeni na prípravu nápojov, pričom zásobník obsahuje jednu alebo viac nápojových ingrediencií a je vyrobený v podstate z materiálov neprepúšťajúcich vzduch a vodu, pričom jedna alebo viac nápojových ingrediencií je ingrediencia tekutej čokolády.0009 Zásobník môže obsahovat vpust na zavedenie vodného média do zásobníka a výpust na...

Kombinácia antidiabetických liečív

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3628

Dátum: 23.01.2004

Autori: Giannessi Fabio, Pessotto Pompeo

MPK: A61K 31/185, A61P 3/00, A61K 31/17...

Značky: kombinácia, antidiabetických, liečiv

Text:

...s ktorou je spájaných 90 prípadov. 0011 Vtakých krajinách, ako sú Spojené Štáty, kde je 30 populácie obéznej alebo snadváhou, výskyt diabetu typu 2 je 7 , zatiaľ čo vJaponsku, kde je obezita vzácna, je jej výskyt 1 . Výskyt predurčuje vzrast pomeru predlžovania života a rast nadbytku.0012 Diabetes typu 2 je charakterizovaný hyperglykémiou, ktorá je spôsobená nedostatkom inzulínu a inzulínovou rezistenciou. Medzi výskumníkmi je ešte...

Spôsob prípravy nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9265

Dátum: 23.01.2004

Autori: Halliday Andrew, Rendle Geoff, Ballard Colin, Gomez Maria, Panesar Satwinder

MPK: B65D 81/00

Značky: spôsob, přípravy, nápojov

Text:

...spenit pomocou zariadenia naprípravu nápojov na vytvorenie peny v štýle kapučína. Zásobník obsahujúci ingredienciu tekutého nápoja sa môže použit v tom istom zariadeni na prípravu nápojov ako zásobníky obsahujúce pevné alebo rozpustné nápojové ingrediencie. Nevyžaduje sa žiadna oddelená dýza alebo dodávanie pary na vytvorenie peny.0011 Predložený vynález poskytuje taktiež spôsob na dávkovanie nápoja zo zásobníka obsahujúceho jednu alebo...

Spôsob prípravy fosfodiesterových zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 283832

Dátum: 23.01.2004

Autori: Fountain Mark, Amedio John, Bernard Paul

MPK: C07F 9/09, C07F 9/117

Značky: zlúčenín, přípravy, spôsob, fosfodiesterových

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy fosfodiesterových zlúčenín vzorca (I). Tieto zlúčeniny sú zvlášť vhodné ako kontrastné činidlá na diagnostické zobrazovanie. Spôsob vylučuje mnohokrokovú izoláciu a čistiace kroky, ktoré sú inak potrebné, pretože vzniká veľa medziproduktov.

Spôsob zisťovania hrúbky a/alebo homogenity pohybujúceho sa lineárneho textilného útvaru a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283831

Dátum: 23.01.2004

Autor: Štusák Miroslav

MPK: G01N 21/89, G01B 11/10, D01H 13/26...

Značky: hrúbky, pohybujúceho, homogenity, lineárneho, tohto, zariadenie, spôsob, zisťovania, uskutočňovanie, spôsobu, útvaru, textilného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zisťovania hrúbky a/alebo homogenity pohybujúceho sa lineárneho textilného útvaru, pri ktorom sa lineárny textilný útvar pohybuje v toku (4) žiarenia medzi zdrojom (5) žiarenia a CCD snímačom (61) žiarenia, ktorý sníma obraz pohybujúceho sa lineárneho textilného útvaru vyhodnocovaním stavu ožiarenia jednotlivých elementov (611) CCD snímača (61), a potom sa z počtu zatienených elementov stanovuje skutočná hrúbka lineárneho textilného...

Kombinovaný prípravok, farmaceutický prostriedok obsahujúci tento prípravok a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283825

Dátum: 23.01.2004

Autori: Barry David Walter, Martha Heider

MPK: A61K 31/70

Značky: použitie, farmaceutický, prípravok, kombinovaný, prostriedok, obsahujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinovaný prípravok (1S,4R)-cis-4-[2-amino-6-(cyklopropylamino)-9H-purín-9-yl]-2- cyklopentén-1-metanolu (1592U89) a (2R,cis)-4-amino-(2-hydroxymetyl-1,3-oxatiolan-5-yl)-(1H)-pyrimidín-2- ónu (3TC) a 3'-azido-3'-deoxytymidínu (zidovudin), ktoré majú anti-HIV aktivitu. Predložený vynález sa tiež týka farmaceutických prostriedkov, obsahujúcich uvedené kombinované prípravky a ich použitie pri liečení HIV infekcií, zahrnujúcich infekcie HIV...

Substituované indolinóny, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283824

Dátum: 23.01.2004

Autori: Walter Rainer, Van Meel Jacobus, Redemann Norbert, Grell Wolfgang, Heckel Armin

MPK: A61K 31/40, C07D 209/34, C07D 401/12...

Značky: farmaceutický, indolinóny, substituované, spôsob, prostriedok, obsahom, přípravy, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Substituované indolinóny všeobecného vzorca (I), ich izoméry a soli, osobitne fyziologicky prijateľné soli, ktoré majú cenné farmakologické vlastnosti, osobitne inhibičný účinok na rôzne kinázy a komplexy cyklín/CDK, a na proliferáciu rôznych nádorových buniek
spôsob ich výroby
farmaceutické prostriedky obsahujúce tieto zlúčeniny ako účinné látky a ich použitie.

Halogénpyrimidíny, spôsob ich výroby, prostriedok na ničenie mikroorganizmov a ich použitie na ničenie mikroorganizmov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283815

Dátum: 23.01.2004

Autori: Gerdes Peter, Hänssler Gerd, Heinemann Ulrich, Stenzel Klaus, Marhold Albrecht, Gallenkamp Bernd, Dutzmann Stefan, Gayer Herbert, Tiemann Ralf, Krüger Bernd-wieland, Stelzer Uwe

MPK: C07D 413/12

Značky: použitie, spôsob, prostriedok, ničenie, halogénpyrimidíny, výroby, mikroorganizmov

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané halogénpyrimidíny všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti, spôsoby ich výroby a ich použitie ako prostriedkov na ničenie mikroorganizmov, a medziprodukty na ich výrobu.

Osvetľovacie zariadenie zahŕňajúce prostriedky pre kompenzáciu poruchy systému osvetlenia zatáčok “CODE VIRAGE”

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1189

Dátum: 23.01.2004

Autori: Albou Pierre, Molto Valérie, Blusseau Eric

MPK: B60Q 1/14, B60Q 1/04

Značky: systému, poruchy, prostriedky, virage, kompenzáciu, zatáčok, osvetľovacie, zahŕňajúce, osvetlenia, code, zariadenie

Text:

...príklade uskutočnenia sú stretávacie svetlomety 14, 16 v osvetlovacom zoskupení 13, 15 umiestené na strane odvrátenej od pozdĺžnej osi A - A a diaľkové svetlomety 18, 20 sú umiestnené na strane priľahlej k pozdlžnej osi A - A.0017 svetlomety 14, 16, 18, 20 sú vytvorené známymi spôsobmi.0018 Stretávacie svetlomety 14, 16 sú pri rozsvieteni spoločne zdrojom predpisaného osvetľovacieho zväzku stretávacieho svetla alebo stretávacieho zväzku...

Použitie antagonistov bradykinínového B2 receptora na ošetrovanie osteoartrózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1159

Dátum: 23.01.2004

Autori: Michaelis Martin, Rudolphi Karl

MPK: A61K 38/04, A61P 19/00

Značky: ošetrovanie, bradykinínového, použitie, antagonistov, osteoartrózy, receptora

Text:

...hydroxylová, (Cl-Cg-alkoxylová skupina, halogén,di-(Cl-Cn-alkylamínová, karbamoylová, sulfamoylová, (Cl-CA-alkoxykarbonylová, (Cs-Cn) ~arylová a (Cs-Clz) -aryl- (C 1 ~C 5)-alkylová skupina , alebo v ktorých je vždy jeden atóm vodíka prípadne nahradený skupinou z radu (C 3 ~Ca)-cykloalkylová, (C 1-C 4)-alkylsulfonylo~ Vâ, (C 1-C 4) -alkylsulfinylová, (Cs-Ca) -aryl- (C 1-C 4) -alkylsulfonylová, (C 5 C 12) -aryl- (C 1-C 4) -alkylsulfinylová,...

Identifikačné molekuly na ošetrenie a detekciu tumorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14948

Dátum: 23.01.2004

Autori: Goletz Steffen, Karsten Uwe, Danielczyk Antje, Stahn Renate

MPK: A61K 39/395, A01K 67/027, A61K 47/48...

Značky: tumorov, ošetrenie, molekuly, identifikačné, detekciu

Text:

...Polymorfný epitelový mucín MUC 1 je ako celková molekula uznávaným nádorovým markerom. V Tumor Biology 1989, 19 (1), 1 - 20 opisuje Price a kol. analýzu mnohých monoklonálnych protilátok proti MUC 1 mucínu. Na podklade komplexnosti moIekuIy, ktorá je velmi veľká, je silne glykozylovaná, pozostáva extracelulárne v podstate z veľkého polymorfného počtu tandemových repetícií zvyškov 20 aminokyselín a čo sa týka tandemových repetícií je...

Zásobník na prípravu nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 647

Dátum: 23.01.2004

Autori: Hallyday Andrew, Carter Steven

MPK: B65D 81/00

Značky: nápojov, zásobník, přípravu

Text:

...a mletú kávu, čajové listy, práškovú čokoládu a polievku, tekuté mliečne nápoje, sýtené nápoje a koncentrovanéZásobník podľa tohto vynálezu vytvára prúd nápoja, ktorý je možné využít pre zmenu vzhľadu a vlastností vypúšťaného nápoja,napríklad tým, že prúd nápoja unáša so sebou vzduch a vytvára sa tak veľa malých vzduchových bublín vo vydanom nápoji. Zásobník podľa tohto vynálezu sa ľahko zostavuje, pričom jeho hlavnými súčastami sú vnútorný a...

Prístroj na prípravu nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 584

Dátum: 23.01.2004

Autori: Halliday Andrew, Carter Steven

MPK: A47J 31/06, A47J 31/44, A47J 36/00...

Značky: nápojov, prístroj, přípravu

Text:

...polohy, sa upínacia páka premiestni z prvej polohy stability do druhej polohy stability, vyznačujúcu sa tým, žedruhý člen obsahuje recipročný člen.Bude zrejmé, že pod pojmom zásobník, ako sa tu používa,sa rozumie akýkoľvek obal, kontajner, vrecko alebo nádržka, ktorá obsahuje jednu alebo viacero nápojových ingrediencií tak, ako to už bolo opísaně. Zásobník môže byt tuhý, polotuhý alebo pod dajný.Zásobník na použitie v predkladanom...

Navíjacie zariadenie s odpojenými posunmi, pre termoplastické vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5470

Dátum: 22.01.2004

Autori: Naulet Christophe, Bouvier Jean-marc, Vollet Jérôme

MPK: B65H 54/28, B65H 67/04

Značky: termoplastické, navíjacie, posunmi, odpojenými, zariadenie, vlákna

Text:

...k tomu, aby jednak vytváralo koláč0011 Klasicky obsahuje zariadenie na krížové rozvádzanie nástroje v tvare skrutky, pričom táto skrutka, otáčavá okolo osi, umožňuje polohovat niť na otáčajúcom sa vretene, pričom pohyb udeiovaný skrutke spočíva v podstate v kmitavých pohyboch na iba časti dĺžky koláča, pričom tento pohyb predstavuje0012 Na získanie celkovej kapacity návinu je potrebné, aby skrutka, alebo akekolvek ekvivalentné...

Spôsob výroby chinazolínových alkaloidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4648

Dátum: 22.01.2004

Autori: Matusch Rudolf, Hoffmann Hans-rainer, Moormann Joachim

MPK: C07D 487/00

Značky: chinazolínových, alkaloidov, výroby, spôsob

Text:

...94 95 . Pri tomto spôsobe sú nevyhnutne väčšie množstvá organických rozpúšťadiel, hlavne toluénu a chloroformu, ako aj chloridu fosforitćho. To je nevýhodné z ekologických dôvodov,avšak tiež z dôvodov bezpečnosti a ceny. Tento spôsob je navyše veľmi časovo a pracovne náročný, pretože na dosiahnutie uvedeného stupňa čistoty sa musí uskutočňovať viac krokov extrakcie chloroforrnom. Vzhľadom na použitie dezoxypeganínu ako liečiva je hlavne...

Konektor pre obaly obsahujúce lekárske kvapaliny a príslušné obaly pre lekárske kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4590

Dátum: 22.01.2004

Autori: Knierbein Bernd, Branderburger Torsten, Heilmann Klaus

MPK: A61J 1/05

Značky: obaly, konektor, obsahujúce, lékařské, kvapaliny, příslušné

Text:

...svorkovaciu časť 4, ktorá je vytvarovaná sprierezom odchylným od tvaru kruhu. Obrázky 5 a a 5 b zobrazujú alternatívne tvary prierezu svorkovacej časti 4. Všetkým tvarom prierezu je spoločné, že rozšírenie svorkovacej časti v dvoch navzájom kolmých smeroch je rôzne. Tým sa dosiahne, že svorkovacla časť sa dá stlačiť s pomerne malými silami. Rozhodujúce je že svorkovacla časť sa pri stlačení nezlomí.Svorkovacia časť može byť...

Ampula

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11267

Dátum: 22.01.2004

Autor: Hansen Bernd

MPK: A61J 1/00, A61J 1/06

Značky: ampula

Text:

...závitu prstencového kanála príslušné vystužené.Pi ďalšom výhodnom stvárnení ampuly podľa vynálezuje na strane vonkajšieho obvodu hrdlovej časti a mimo prislúchajúceho prstencového kanála ako ochrana proti prekrúteniu umiestnený dorazový prvok. Predovšetkým pripojovacie kusy podľa časti 2-3 uvedenej ISO-normyje takto možné bezpečne nasadiť na ampulu s jej hrdlovou časťou a po procese odberu aj bez prekážok odskrutkovaním z hrdlovej časti...

Zariadenie na striekanie žiaruvzdorného materiálu s dýzami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10294

Dátum: 22.01.2004

Autori: Gist Bernard, Peschler William Joseph, Letzgus Erwin Anton, Parkinson John Anton, Gordon Harold Harrrison

MPK: B01F 5/08, B28C 5/02, B05B 7/14...

Značky: striekanie, dýzami, materiálů, žiaruvzdorného, zariadenie

Text:

...materiál sa vopred zvlhčuje vodou v miešači a potom sa čerpá dopravným čerpadlom cez dopravnú hadicu do striekacieho zariadenia, ktoré vrhá striekaný materiál na cieľ pri použití stlačeného vzduchu. Zvyčajne sa k striekanému materiálu pridáva v dýze vytvrdzovacie činidlo predtým, než je striekaný materiál vrhaný na stenovú konštrukciu pece.0005 Striekacia metóda typu shotcrete však nie je bez sprievodných nevýhod, spočívajúcich vtom,...

Polymérne deriváty guanidínu ako cytostatické liečivo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3048

Dátum: 22.01.2004

Autor: Schmidt Oskar

MPK: A61K 31/155, A61P 35/00

Značky: cytostatické, liečivo, guanidinu, polymérne, deriváty

Text:

...A 2. Pesticídne účinné polyméry so skupinamiguanidínových solí sú opísané v GB 2,336,605. V Derwent, XPOO 2 l 74284 sú známe zase zosieťované kopolyméry s guanidinovými skupinami, ktoré sa používajú ako povrchovo aktívne látky.0012 Príprava výhodného zástupcu používaných zlúčenín podľa predkladaného vynálezu, ako aj dôkaz cytostatickej účinnosti sú opísané nižšie.0013 Ako zástupca triedy zlúčenín používaných podľa predkladaného vynálezu sa...

Nikel-chrómová zlievárenská zliatina tepelne stála a odolná proti korózii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2327

Dátum: 22.01.2004

Autori: Durham Ricky, Jakobi Dietlinde, Becker Petra, Kirchheiner Rolf

MPK: C22C 19/05

Značky: tepelně, zlievarenská, zliatina, korózii, stála, proti, odolná, nikel-chrómová

Text:

...zliatin, čo vedie ku vzniku trhlín v dôsledku tečenia v ochrannej vrstve oxidu chromitého a k prieniku uhlíka a kyslíka cez trhliny do materiálu trubice. Najmä pri cyklickom teplotnom namáhani môže dôjsť ku vzniku trhlín v ochrannej vrstve a tiež k čiastočnému uvoľneniu ochrannej vrstvy.0007 Z niklových zliatin, literatúra U. Heubner Ed., Expert Verlag, 1998, strany 16 až 23, U.Brill - Eigenschaften und Einsatzgebiete der neuen...

Dielec vybavenia obsahujúci tuhú nosnú kostru a ohybné obloženie, a automobilové vozidlo obsahujúce takýto dielec vybavenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2294

Dátum: 22.01.2004

Autori: Stoof Freddy, Pegorier Nicolas

MPK: B60R 21/04

Značky: nosnú, ohybné, kostru, tuhú, vybavenia, obsahujúci, takýto, obloženie, automobilové, dielec, vozidlo, obsahujúce

Text:

...znázornené konkrétnejšie na obrázkoch 2 a 3, obsahuje prístrojová doska 1 tuhú nosnú kostru 5 aohybné obloženie 7, kryjúce0015 Nosná kostra 5, niekedy nazývaná vložka, je upevnená klasickým spôsobom ku karosérii automobilového vozidla. Je vytvorená napríkladz polyolefínového termoplastu, homopolyméru alebo kopolyméru, obsahujúceho eventuálne minerálne plnivá alebo vystuženie sklenými vláknami, alebo napriklad zABS-PC...

Systém a spôsob na úpravu lietavého popolčeka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9192

Dátum: 22.01.2004

Autori: Hill Russell, Majors Russ, Tardif Marc-andré

MPK: C04B 18/08

Značky: spôsob, úpravu, popolčeka, lietavého, systém

Text:

...na uskutočnenia vynálezu určené tu skôr sa tieto uskutočnenia vynálezu uvádzajú, aby tento opis splnil platné právne požiadavky. Podobné vzťahove značky označujú podobné prvky.Odkazujúc na obrázok 1, vynájdený systém a sposob privádza prúd upravovacej tekutiny 20 a disperguje upravovaciu tekutinu 20 do prúdu prúdiaceho Iietavého popolčeka 10. aby sa dokonale zmiešal Iietavý popolček aupravovacia tekutina, čim sa umožní, aby upravovacia...

Absorbér pre termický kolektor solárneho zariadenia, ako aj spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1628

Dátum: 22.01.2004

Autor: Flamm Frieder

MPK: F24J 2/04

Značky: absorbér, solárneho, zariadenia, výroby, kolektor, termicky, spôsob

Text:

...rozhodujúcej miere podmienené nákladnými absorbérmi.0006 Z US 4 089 324 je známy absorbér tohto druhu pre solárne zariadenie s rúrkovým systémom pre teplonosné médium, u ktorého je tento rúrkový systém usporiadaný medzi dvoma na sebe Iežiacimi, absorbér tvoriacimi plechmi, pričom do jedného z týchto plechov je umiestnený rozvod rúrkového systému a uvedené plechy sú navzájom spojené pomocou lepidla.0007 DE 195 46 100 A 1, ako aj US 4 299 202...

Vrták na vŕtanie otvorov s plochým dnom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8408

Dátum: 22.01.2004

Autori: George Stephen, Moring Raymond, Ford David

MPK: B23B 51/02

Značky: otvorov, plochým, vrták, vŕtanie

Text:

...prvú a druhú časť, pričom prvá časť reznej hrany sa tiahne radiálne 2 polohy, ktorá je priľahlá k pozdĺžnej osi alebo osi otáčania telesa vrtáka k druhej časti reznej hrany, pričom druhá časť reznej hrany sa tiahne radiálne smerom von približne aspoň k okraju vrtáka na jeho0006 V prevedení vynálezu vytvára prvá a druhá rezná hrana súvislý povrch, ktorý vrtáku dodáva silu a stabilitu. Výška druhej časti reznej hrany na každej 2 rezných hrán...

Zlepšený spôsob syntézy diamidových derivátov tripeptidu KPV

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1211

Dátum: 22.01.2004

Autor: Genard Sylvie

MPK: A61K 8/30, C07K 5/00

Značky: diamidových, zlepšený, spôsob, syntézy, derivátov, tripeptidů

Text:

...s BocPro-Val- NH 2, HCl klasickým spôsobom DCC/HOBt. Samotný BocPro-Val- NH 2, HC 1 sa zase získa V dvoch stupňoch z Boc-ProOH a Boc-Val- NH 2 Celkový výťažok vztiahnutý na BocLyz(MSOC) činí 33. Celková syntézna schéma je ilustrovanánasledujúcou reakčnou schémou (1)Čiastočná a neúplná príprava tej istej zlúčeniny AcLyz-Pro~Val- NH 2 (nešpecifikovaná soľ) a jej diacetylovaného homológu Ac-Lyz(Ac)-Pro-Val- NH 2 je uvedená V európskom patente...

Konštrukčná jednotka pre uloženie absorpčných elementov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8161

Dátum: 22.01.2004

Autor: Glasmacher Peter

MPK: H01H 33/58, H02B 13/025

Značky: konštrukčná, jednotka, elementov, absorpčných, uloženie

Text:

...spínacích zariadeni, v ktorých sa dá chodiť, a v ktorých sa nedá chodiť, a stanice, ako i prepažené priestoryVyriešenie tohto úkolu je uvedené v znakoch hlavného nároku.Ďalšie výhodné uskutočnenia sú sformulované v závislýchVýhoda konštrukčnej jednotky spočíva vtom, že nie sú použité žiadne pohyblivé diely, žiadne plasty a kovy, ktoré sa pri vysokýchtlakoch a teplotách porušia alebo rozložia.Ďalšia výhoda vynálezu spočíva v...

Deriváty arylalkylkarbamátov, ich príprava a ich použitie v terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7663

Dátum: 22.01.2004

Autori: Almario Garcia Antonio, Ravet Antoine, Abouabdellah Ahmed, Hoornaert Christian

MPK: A61K 31/00, C07C 269/00, C07C 271/00...

Značky: príprava, terapii, arylalkylkarbamátov, použitie, deriváty

Text:

...patentovej prihlášky nasledujúca zlúčenína netvorí súčasť vynálezuV kontexte vynálezu môžu zlúčeniny všeobecného vzorca (I) obsahovať viacero rovnakých ale bo rôznych skupín A.Zo zlúčenín všeobecného vzorca (I) prvú triedu výhodných zlúčenín tvoria zlúčeniny, pre ktorén predstavuje celé číslo v rozsahu od 1 do 7A je skupina vybraná z jednej alebo viacerých skupín X, Y a/alebo ZX predstavuje skupinu C m-alkylén, pripadne substituovanú jednou...

Spôsob získania 17alfa-acetoxy-11beta-(4-N,N-dimetylaminofenyl)-19-norpregna-4,9-dién- 3,20-diónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16622

Dátum: 21.01.2004

Autori: Roson Nino Carlos, Silva Guisasola Luis Octavio, Gutierrez Fuentes Luis Gerardo

MPK: C07J 41/00, C07J 7/00, C07J 21/00...

Značky: získania, 17alfa-acetoxy-11beta-(4-n,n-dimetylaminofenyl)-19-norpregna-4,9-dién, 3,20-diónu, spôsob

Text:

...tepla, čo uľahčuje jej rozpustenie, a potom sa výsledný roztok nechá ochIadit, prípadne za miešania tak, že sa vytvoria kryštály izopropanolového hemisolvátu VA-2914.V konkrétnom uskutočnení sa zmes VA-2914 a izopropanolu zahrieva na teplotu v rozmedzí medzi 75 °C a refluxnou teplotou rozpúštadla, ato až do úplného rozpustenia VA-2914, a roztok VA-2914 v izopropanole sa následne nechá ochladit na teplotu v rozmedzí medzi 0 °C a 30 °C, čo má...