Archív za 2004 rok

Strana 84

Zobrazovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19394

Dátum: 06.02.2004

Autor: Douglas Vincent

MPK: A44C 5/00, A44C 5/12

Značky: zariadenie, zobrazovacie

Text:

...filtračnej vrstvy 22 100 m hrubá elektroluminiscenčná zobrazovacia sústava 20. Nakoniec je tu 100 m prienikový plášť 24 proti vlhkosti. Všetkých päť vrstiev tvorí kompozitný sendvič tvoriaci odpružený pás 14.0020 Oceľová vrstva 18 má priečny tvar znázomený na Obr. 3 a, ktorý je zakrivenýv miernom oblúku, kedy odpružený pás 14 vybieha V priamej dráhe. Keďja zariadenie aplikované na zápästie a ovinuté okolo neho, priečna krivka sa narovnáva...

Omietka, respektive náter fasád

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5603

Dátum: 05.02.2004

Autor: Lorenz Jürgen

MPK: C04B 41/45, C04B 28/00

Značky: fasád, omietka, respektíve, nátěr

Text:

...sanačnej omietky do muriva a transportu solí do sanačnej omietky.0004 V EP 0 285 881 Al je opísané použitie zmesí vo vode rozpustnćho pyrofosforečnanu,anorganického zmáčadla a hydroxidu alkalického kovu ako dispergátora.0005 Žiadny z obidvoch návrhov nerieši problém znečistenia.0006 Vdokumente Chemical Abstracts indexy, sv. 26, č. 115 z 30. decembra 1991,XP 000283038 ISSN 0009-2258 je opísaný náter povrchov, ktorý obsahuje okrem vodného skla,...

Nosič informácií zahŕňajúci informácie o prístupe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11303

Dátum: 05.02.2004

Autori: Stek Aalbert, Heemskerk Jacobus, Blum Martinus, Van Rompaey Bart

MPK: G11B 20/00

Značky: nosič, prístupe, informácií, zahŕňajúci, informácie

Text:

...uskutočnení nosiča informácií podľa vynálezu je metóda kódovania skrytá na nosiči informácií. Vďalšom uskutočnení nosiča informácii podľa vynálezu je metóda kódovania skrytá v radiálnom vybočení zvlnenej preddrážky. Je výhodné,aby bola metóda kódovania čo najutajenejšia. Skrytím metódy kódovania na nosiči informácií možno zabrániť odhaleniu metódy kódovania polovodičovým firmám vyrábajúcim nosiče informácií na použitie v prístroji na...

Žiarič

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11035

Dátum: 05.02.2004

Autor: Chan Kam Ching Paul

MPK: H05B 3/00, F24C 7/04, F24C 7/06...

Značky: žiarič

Text:

...žiarenia(10) može obsahoval akékoľvek zariadenie alebo pristroj,ktorý dokáže zvyšovať povrchovú teplotu sférického segmentu (12) na primerané hodnoty, pričom infračervené žiarenie sa vyžaruje z konvexnej strany sférického segmentu (12) a následne distribuuje alebo rozptyľuje smerom od stredu alebo ohniskovej zóny (15) sférického segmentu (12) tak, ako je to znázomeně na obrázku č. 2 C. Medzi takéto zdroje žiarenia (10) patria drôtené...

Rotačné energetické zariadenie s optimalizovanými vodičmi a axiálnym poľom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3948

Dátum: 05.02.2004

Autori: Jore Lincoln, Jore Matthew

MPK: H02K 1/00, H02K 21/22, H02K 11/00...

Značky: vodičmi, axiálnym, zariadenie, energetické, poľom, optimalizovanými, rotačné

Text:

...avšak nie obmedzených na elektrický odpor, elektromagnetickú induktanciu, tvorbu vírivých a slučkových prúdov, rozptyl tepla a výrobné nákladyĺ Teraz budú detailne opísane výhodné uskutočnenia vynálezu, aby ďalej ilustrovali rozsah nového vynálezu.0012 Výhodné uskutočnenie vynálezu je zobrazené na obrázku 4. Energetické zariadenie 10 soptimalízovanými vodičmi nakonñgurované tak, aby fungovalo ako motor alebo generátor, je tvorené zdvoch...

Spôsob prípravy stavebného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3119

Dátum: 05.02.2004

Autor: Ahmet Sadikovic

MPK: C04B 7/00, C04B 28/00

Značky: spôsob, stavebného, materiálů, přípravy

Text:

...ktorá môže spôsobiť problémy ako premenu na uhlíćitan a výsledkom je praskanie betónu. Ďalej, betón, ktorý je vyrobenýs portlandským cementom, sa pri vysokých teplotách (okolo 500 °C)rozdrobí ako následok rozkladu nadbytku Ca(OH)2 na Cao a H 2 O, čo spôsobuje praskliny a zvýšenú pórovítosť.V dôsledku dôležitej úlohy cementu, betónu a produktov podobných betónu e x istuje v inžinierstve a stavebnom priemysle neustála potreba...

Oxatiínkarboxamidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2958

Dátum: 05.02.2004

Autori: Elbe Hans-ludwig, Dunkel Ralf, Dahmen Peter, Greul Nico Jörg, Wachendorff-neumann Ulrike, Hartmann Benoit, Rieck Heiko, Kuck Karl-heinz

MPK: A01N 43/72, C07D 327/00

Značky: oxatiínkarboxamidy

Text:

...Cg-Cg-cykloalkyl Cl-Cg-halogénalkyl, halogén-C 1-C 4-alkoxy-C 1-C 4 alkyl, Cg-Cg-halogéncykloalkyl vždy s 1 až 9 atómami fluóru, chlórua/alebo brómu, R 7 a R 3 okrem toho tvoria spoločne s dusikovým atómom, na ktorý sú viazané,prípadne raz alebo niekoľkokrát, rovnako alebo rôzne halogénom alebo C 1-C 4-aIkyIom substituovaný nasýtený heterocyklus s 5 až 8 atómami v kruhu, pričom heterocyklus môže obsahovat 1 alebo 2 ďalšie, nesusediace...

Zariadenie a spôsob na prehýbanie pásu fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2476

Dátum: 05.02.2004

Autori: Dunn Richard Brian, Dunn Brian Peter

MPK: A45D 44/00, B65H 35/00

Značky: pásu, prehýbanie, spôsob, zariadenie, fólie

Text:

...listov. Nožový mechanizmus vytvára prehnutú čast na zadnom okraji, ktorá môže spolupracovat 5 rozoberateľným valčekom, opatreným vrúbkami. Vzájomná spolupráca medzi valčekom a prehnutou častou spôsobí, že prehnutá časť sa prehne späť na seba, keď sa odrezaný list posúva ďalej. Totozariadenie poskytuje len nedostatočnú kontrolu nad vytváraným0008 V súlade s prvým aspektom predmetu tohto vynálezu bolo vyvinuté zariadenie na prehýbanie pásu...

Adhézne náplasti na transdermálne podávanie granisetronu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2205

Dátum: 05.02.2004

Autori: Watkinson Adam Charles, Altenschöpfer Peter

MPK: A61K 9/70

Značky: náplastí, transdermálne, adhézne, podávanie, granisetrónu

Text:

...sú dôsledkom primárnej liečby, ale trpia aj závažným nepohodlim spojeným s ich zdravotným stavom ako takým.0009 Uskutočnili sa rôzne pokusy so zámerom poskytnúť úspešné transdermálne podávanie antagonistov receptorov 5-HT 3. Avšak väčšina patentových publikácií vtejto oblasti obsahuje ako možnú cestu podávania možnosť transdermálneho podávania ako jednu možnosť z mnohých.0010 Podobne rôzne patentové publikácie vzťahujúce sa na výslovne...

Zariadenie s odstavnou plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1918

Dátum: 05.02.2004

Autor: Selch Johannes

MPK: B65G 47/82, B65G 1/04, F26B 5/04...

Značky: zariadenie, plochou, odstavnou

Text:

...zariadenia na sušenievymrazovaním, V ktorých majú byť zachovanépodmienky čistého priestoru. K ním patria aj prostriedky na priváddzanie a odvádzanie nádob.V porovnaní s obvyklými Čistými priestormi máizolátor tú výhodu, že potrebný objem čistéhopriestoru je rozhodne menší.Pri zariadení na sušenie vymrazovaním a zariadení podobného druhu sú vždy opäť problematické pohony pre súčasti, ktoré sa posúvajú. Pri známych zariadeniach na sušenie...

Ozubené segmenty s premenlivým prevodovým pomerom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12917

Dátum: 04.02.2004

Autor: Murín Peter

MPK: F16H 35/02

Značky: pomerom, ozubené, premenlivým, segmenty, převodovým

Text:

...ozubenéhosegmentu je zhodný s počtom hnaných zubov hnaného excentrického ozubenéhoĎalej je výhodné, že os otáčania hnacieho hriadeľa je posunutá mimo stredovej osi hnacieho excentrického ozubeného segmentu a os otáčania hnaného hriadeľa je posunutá mimo stredovej osi hnaného excentrického ozubenéhoPrehľad obrázkov na výkresochvynález bude bližšie vysvetlený pomocou výkresov, kde na obr. č.1 sú schematicky zobrazené ozubené segmenty s...

Zariadenie na čistenie veľkých skrutiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5466

Dátum: 04.02.2004

Autor: Soto Tomas Marcelo

MPK: B08B 1/04

Značky: zariadenie, skrutiek, čistenie, veľkých

Text:

...naklápacie a čistiace prostriedky.0010 W 0 OO/333 l 9 A objavuje zariadenie pre obslužný a upinaci prvok (skrutku), ktorý obsahuje adaptér na umiestnenie upinacieho prvku a prostriedkov na čistenie a skúšanie. Sú opísané poháňacie prostriedky pre relatívny pohyb medzi čistiacimi prostriedkami a upínacím prvkom, rovnako ako ohradenie s utesniteľným otvorom. V tejto vertikálnej polohe nieje ľahké vykonávať vizuálnu prehliadku upínacieho prvku,...

Transdermálny terapeutický systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1137

Dátum: 04.02.2004

Autori: Langguth Thomas, Schumacher Jochen, Mletzko Stephan, Dittgen Michael, Süsse Manfred, Ingwersen Jan-peter, Kaffl Hubert, Schenk Dirk

MPK: A61K 9/70

Značky: systém, transdermálny, terapeuticky

Text:

...zadnou vrstvou a naticou s účinnou látkou, odvrátenou čo najďalej od povrchu kože, je usporiadaná aspoň jedna lepiaca vrstvas obsahom absorbéra UV-lúčov a medzi lepiacou vrstvou s obsahomabsorbéra UV-lúčov a maticou s účinnou látkou, odvrátenou čo najdälej od povrchu kože, je obsiahnutá aspoň jedna oddeľovacia vrstva, ktorá je nepriepustná. pre účinnú látku. a nepriepustná pre absorbér UV-lúčov.0006 Podľa vynálezu môže transdermálny...

Kyseliny 2-akryloctové, ich deriváty a farmaceutické prípravky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19709

Dátum: 04.02.2004

Autori: Bertini Riccardo, Allegretti Marcello, Moriconi Alessio, Cesta Maria Candida, Colotta Francesco, Bizzarri Cinzia

MPK: A61P 43/00, C07D 207/32, C07C 63/04...

Značky: přípravky, kyseliny, obsahom, farmaceutické, 2-akryloctové, deriváty

Text:

...nárast produkcie cytokínov, čo vedie k zosilneniu nechcených prozápalových účinkov neutroñlov.0008 Štúdium medicínskej chémie preukázalo zásadnú úlohu metylovej skupiny reťazca propiónovej kyseliny u 2-arylpropiónových kyselín v tom, že tieto zlúčeniny vykazujú svoju lL-8 inhibičnú aktivitu.(ibufenak) a kyselina 2-3-benzoylfenyloctová (ketofenak), dobre známe COX inhibítory patriace do rodiny fenyloctových kyselín, neprejavujú žiadnu lL-8...

Motorové vozidlo vybavené airbagom a zariadením na uľahčenie rozbaľovania airbagu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7915

Dátum: 04.02.2004

Autor: Chausset Francois

MPK: B60R 21/00

Značky: uľahčenie, airbagom, vybavené, rozbaľovania, zariadením, motorové, airbagu, vozidlo

Text:

...pohyblivú rampu zjej pohotovostnej polohy keď je pôsobenie airbagu na čalúnenie väčšie, ako prvá vopred0011 Napríklad pohyblivá rampa zahrňuje teleso, ktoré nesie druhé zariadenie na zaistenie a na ktoré je upevnené čalúnenie a aspoň jeden spodný výčnelok pevne spojený s telesom a zapojený do uloženia na pevnej rampe,ktoré zodpovedá zmienenému výčnelku, pričom pohyblivá rampa spočíva na pätke uloženia prostredníctvom tohto výčnelku a...

Strešná krytina s línou kladenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7367

Dátum: 03.02.2004

Autori: Jolitz Randal, Ziulkowski Charles Doyle, Carlson Dennis Dean

MPK: E04D 1/12

Značky: línou, krytina, strešná, kladenia

Text:

...vrstve sa potom stáva predný okraj druhej vrstvy krytiny. Z tohto dôvodu je veľmi ťažké zabezpečiť, aby nasledujúce krytiny kladenéV druhej vrstve, boli náležite umiestnené a zarovnané s prvou vrstvou krytiny.V súlade stým existuje tu potreba pre strešnú krytinu, ktorá pre kladenie nasledujúcich vrstiev krytín na strechu poskytuje vhodný a vyhovujúci návod na zarovnávanie. Predloženývynález napĺňa tieto potreby rovnako ako aj ďalšie...

Gerotorový mechanizmus pre skrutkové hydraulické stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7105

Dátum: 03.02.2004

Autori: Astafiev Sergei Petrovich, Fadeev Mikhail Valerievich, Glinkin Aleksei Sergeevich, Pushkarev Maksim Anatolievich, Andoskin Vladimir Nikolaevich

MPK: F04C 2/00, F01C 1/00

Značky: gerotorový, skrutkové, hydraulické, stroje, mechanizmus

Text:

...odporové momenty, ktoré bránia rotoru v otáčaní okolo jeho osi aj jeho planetárnom pohybe, pričom tieto okolnosti zhoršujú energetické charakteristiky0009 zariadením, ktore je najbližšie nárokovanému vynálezu, je viacchodový gerotorový mechanizmus skrutkového hydraulického motora, ktorý obsahuje nasledujúce súčasti stator,ktorý má vnútorne skrutkovicové zuby zhotovené z pružne-elastického materiálu, napríklad gumy a rotor, ktorý má vonkajšie...

Fľaša a zariadenie na jej stohovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3723

Dátum: 03.02.2004

Autor: Jurenka Jan

MPK: B65B 21/00

Značky: fľaša, zariadenie, stohovanie

Text:

...kombinácie zrezanćho kužeľa a/alebo vrstvy paraboloídu a/alebo guľovej vrstvy a/alebo zrezanćho n-bokćho ihlana. Výtokový otvor 4 je vždy vytvorený na homej podstave zrezaného telesa.V prikladných vyhotoveniach podľa obr. 3 a 4 má fľaša 1 telo 3 so základňou 2. Pri vyhotovení fľaše l podľa obr. 3 má telo 3 tvar zrezaného rotačneho kužeľa a základňa 2 tvar pravidelného S-bokého hranola. Podľa obr. 4 má telo 3 tvar zrezaného ĺŠ-bokćho...

Kavitačná vírivá miešačka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3722

Dátum: 03.02.2004

Autori: Prikhodko Evgeny, Zajcev Kirill, Zajcev Sergej

MPK: B01F 3/00

Značky: miešačka, vířivá, kavitačná

Text:

...kavitátora.Výhody kavitačnej vírivej miešačky podľa technického riešenia sú zjavné z jej účinkov, ktorými sa prejavuje navonok pri jej používaní v technologických výrobných procesoch. Predovšetkým sa dosiahne lepšia homogenizácia premiešavaných zložiek. Premiešavané zložky sa navzájom rýchlejšie premiešajú. Z konštrukčného hľadiska je kavitačná vírivá miešačka jednoduchá bez nejakých zvláštnych konštrukčných prvkov.Prehľad obrázkov na...

Konzumná mineralizovaná voda

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3721

Dátum: 03.02.2004

Autori: Zajcev Kirill, Prikhodko Evgeny, Zajcev Sergej

MPK: A23L 2/38, A23L 2/00, A23L 2/52...

Značky: mineralizovaná, konzumná

Text:

...dodávané vo fonne sulfátových zlúčenin,ktoré sa do Vodného destilátu postupne pridávajú pri nepretržitom procese miešania V priebehu 30 minút V kavitačnej vírivej miešačke.Výhody konzumnej mineralizovanej vody podľa technického riešenia sú zjavné z jej účinkov, ktorými sa prejavuje navonok pri jej požívaní. Predovšetkým sa eliminujúškodlivé účinky chlóru tým, že V nej nie je vôbec zastúpený. Ďalej konzumná míneralizovaná voda podľa...

Ochranný podkladový krúžok z PVC

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3720

Dátum: 03.02.2004

Autor: Gramata Stanislav

MPK: B65B 27/10

Značky: ochranný, podkladový, krúžok

Text:

...páskou a zároveň chráni zväzovane výrobky.Podstata technického riešenia spočíva v tom, že ochranný podkladový krúžok z PVC má tvar medzidružia s dvoma protiľahlými vystuženými vybraniami na vrchnej strane, ktoré slúžia na vedenie a uloženie viazacej pásky o samotný plast, ale i kruhový tvar zabezpečujúci dodatočnú tuhosť, ale i pružnosť ochranného podkladovćho krúžku čo spolu s protiľahlými vystuženými vybraniami v jeho osi zabezpečuje...

Kofeínový nápoj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3719

Dátum: 03.02.2004

Autori: Tulej Pavel, Galčan Vilém

MPK: A23L 2/38, A23L 2/00

Značky: kofeínový, nápoj

Text:

...V neposlednej rade sa prejaví jeho výhoda v ľahkom a pri rozumnej konzumácii i zdraviu neškodlivom udržaní sa v bdelom stave a v eliminácii pocitu vyčerpanosti. Takisto nie je zanedbateľná výhodnosť jeho využitia ako zložky pridávanej do potravín alebo potravinových polotovarov,napríklad pri výrobe cukrárenských výrobkov, miešaných nápojov, sorbetov a podobne. Prítomnosť kofeínu, podporovaná stopovou účasťou chrómu, potom urýchľuje...

Kompaktná elektrolytická úpravňa vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3718

Dátum: 03.02.2004

Autori: Šnajdr Jaromír, Záruba Milan

MPK: C02F 1/461

Značky: kompaktná, elektrolytická, úpravňa

Text:

...ventil 5. Prívod vody do jednotky je zaistený vtokovým potrubím 6, vedúcim do veka 3 rúrky elektrolyzéra 2. Voda sa po prechode rúrkou elektrolyzéra 2 prevádza výtokovým potrubím 7 do homej časti oceľového skeletu 1. Po prechode vody náplňou filtra ll umiestnenej na filtračných dýzach 10 sa upravená voda odvádza sústavou ovládacích armatúr 9. Na zbemom potrubí 8 pracej vody je za ovládacími armatúrami 9 umiestnený ručný kohútik 13,...

Koncentrované hnojivo na báze elementárnej síry

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3717

Dátum: 03.02.2004

Autori: Špelda Jozef, Klofáč Petr

MPK: C05D 11/00, C05D 9/02

Značky: síry, elementárnej, báze, koncentrované, hnojivo

Text:

...fosforu v hnojive môže dosiahnut až 20 hmotn. P 205. Dusík sa do zmesi dávkuje vo forme hnojiva NP 8-24 alebo močoviny a jeho obsah môže dosiahnuť až 10 hmotn. Draslik sa dávkuje najlepšie vo forme síranu, pripadne chloridu draselného v množstve do 18 KZO, horčík vo forme oxidu, hydroxidu alebo chloridu horečnatého v množstve do 15 hmotn., med vo forme síranu meďnatého, chloridu meďnatého, oxichloridu meďnatého alebo chelátu jednomocnej...

Tenisový nahrávací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3716

Dátum: 03.02.2004

Autori: Chrastina Pavol, Dúcky Jozef

MPK: A63B 69/40

Značky: tenisový, stroj, nahrávací

Text:

...Z vnútomej strany nosnej konštrukcie 11 je pevne uchytený vyhadzovací mechanizmus, ktorý pozostáva z rámu 21 a privádzača 24. V ráme 21 sú otočné, s navzájom opačným smerom otáčania uložené dve kladky 22, 23, medzi ktorými je vytvorená medzera s veľkosťou menšou ako priemer tenisovej loptičky. Do medzery vyúsťuje privádzač 24. Nad vyhadzovacím mechanizmom je v nosnej konštrukcii 11 zabudovaná vodorovná platňa 31, na ktorej je otočné...

Teplovodný kotol na tuhé palivá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3715

Dátum: 03.02.2004

Autor: Tomášek Albert

MPK: F24H 1/22, F24H 9/00

Značky: paliva, tuhé, kotol, teplovodný

Text:

...3715 Unej časti dutej kovovej vložky 1. Na účely predĺženia cesty spalín do neznázorneného komína zasahuje do spalinovej komory 5 známy usmerňovač 51 spalín. Na spalinovú komoru 5 je napojený zbiehajúci sa spalinový nadstavec 52,na ktorý sa pripája odvod spalín do komína.V spaľovacom priestore 4 je usporiadané duté klenbovité teleso 40, ktorého dutina je prepojená s vodným plášťom 12 v prednej stene 14 dutej kovovej vložky 1 a súčasne, na...

Difúzor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3714

Dátum: 03.02.2004

Autor: Cocuľa Michal

MPK: F24F 13/06

Značky: difuzor

Text:

...Obr. 6 znázorňuje bočný plášť vnútomého valcového telesa a jeho rozvinutý tvar. Obr. 7 znázorňuje prívod v rozvinutom stave bez ďalších technických operácii s ekvivalentmi deformačnýeh elementov. Obr. 8 znázorňuje homé čelo, obr. 9 znázorňuje upravovač parametrov vzduchu. Obr. l 0 znázorňuje difúzor v reze s detailmi bez vnútomého valcového telesa, ktorý má veľkosť pevného valcového telesa zhodnú s veľkosťou prívodu, je spojený so...

Zmes na dávkovanie do vôd na inhibíciu korózie a/alebo na ochranu proti usadeninám, predovšetkým proti inkrustáciám

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3713

Dátum: 03.02.2004

Autori: Moravec Jaroslav, Pražák Michal

MPK: C02F 5/04

Značky: proti, korózie, usadeninám, predovšetkým, inhibíciu, ochranu, inkrustáciám, dávkovanie

Text:

...alkalického kovu v zmesí spolu s alkáliou sa po pridaní do vody zúčastnia s vysokou účinnosťou pochodov vedúcich k zníženiu korózie materiálov a k zníženiu tvorby inkrustácií i k zachovaniu kvality upravovanej vody. Polyfosforečnany predovšetkým prevádzajú ióny železa Fe, mangánu Mn, vápnika Ca do bezfarebných komplexných roztokov, ktoré sú ďalej stále i pri eventuálnom následnom ohriati vody až na 100 °C a tým tiež bránia tvorbe...

Vyprázdňovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3712

Dátum: 03.02.2004

Autori: Fuchs Ľubomír, Sedlák Michal, Škripko Stanislav

MPK: B65G 51/00

Značky: zariadenie, vyprázdňovacie

Text:

...utesnením. Je vhodné, ak tlakový vstup je smerovo prestaviteľný prostredníctvom usmerňovacieho modulu. Vyprázdňovacieho zariadenie výhodne má odvetrávací otvor a usmerňovaciu stenu pevnú, prípadne prestaviteľnú - otočnú.Výhodou technického riešenia je jeho jednoduchosť a stálosť účinnosti. Riešenie umožňuje meniť smer prúdenia tlakového média a kombinovať rôzne uhly a druhy prúdenia. Tlakové médium môže byť plynné alebo kvapalné, čím sa...

Zariadenie na ručný zber odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3711

Dátum: 03.02.2004

Autor: Široký Ján

MPK: B65F 1/00

Značky: ručný, odpadov, zariadenie

Text:

...obr. l je znázomený axonometrický pohľad na jeden z možných príkladov vyhotovenia čeľustí v uzatvore nom stave a na obr. 2 axonometrický pohľad na tie isté čeľuste v otvorenom stave. Na obr. 3 až 5 je znázomená manipulácia so zariadením podľa technického riešenia. Na obr. 6 a 7 sú schematicky znázomené čeľuste vytvorené lisovaním z pružného plastu, ktoré sú v statickom stave otvorené a zatvárajú sa pôsobením sily ruky. Na obr. 8 až 10 sú...

Pekárenský výrobok, najmä chlieb obsahujúci upravované zrná raže

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3710

Dátum: 03.02.2004

Autor: Mravec Jozef

MPK: A21D 13/02, A21D 2/36, A21D 8/02...

Značky: obsahujúci, pekárenský, chlieb, ráže, výrobok, upravované, najmä, zrná

Text:

...obsahujúci upravované zmá raže, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva z upečeného cesta obsahujúceho od 21 do 33 hmotnosti múky 930, od 44 do 58 hmotnosti múky 1050, od 4 do 11 hmotnosti múky 512, ďalej od 0,1 do 15 hmotnosti upravovanej raže, od 1,0 do 1,5 hmotnosti soli, od 0,3 do 0,7 hmotnosti droždia, od 0,1 do 0,2 hmotnosti škrobu a od 1,1 do 2,2 hmotnosti zemiakovej múčky.Z vyššie uvedených komponentov sa tradičným...

Nosič bremien

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3709

Dátum: 03.02.2004

Autor: Takáč Peter

MPK: B66F 19/00

Značky: bremien, nosič

Text:

...pred sebou. Okrem toho starým spôsobom môžeme preniesť maximálne naraz lenjedno bremeno.Pri vývoji nosiča bremien, ktorý bude tvoriť podstatu úžitkového vzoru bol kladený dôraz na bezpečný, produktívny, ľahký a zdraviu neškodný prenos bremien, ktorý dovolí pohodlne preniesť v každej ruke aj viac bremien naraz.Uvedené nedostatky v úplnej miere odstraňuje nosič bremien, ktorého pomocou ľahko a rýchlo prenesieme bremeno, jeho podstata...

Prípravok na výživu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3708

Dátum: 03.02.2004

Autor: Teren Ján

MPK: C05G 3/00

Značky: výživu, prípravok, rastlín

Text:

...(EDTA) typ DISSOLVINE E-MN 13, 48,3 g práškového zinočnatého chelátu (EDTA) typ DISSOLVINE E-ZN 15, 29 g práškového meďnatćho chelátu (EDTA) typ DISSOLVINE E-CU 15, 1,3 g kryštalického síranu kobaltnatého (ako heptahydrát), 41,4 g kryštalickej kyseliny boritej (17,4 B), 1,4 g kryštalickćho molybdenanu amónneho (51,6 Mo), 220 g vodného roztoku thiamín hydrochloridu (10 mg/ml), 110 g etanolického roztoku kyseliny 3-indolylmaslovej (IBA),...

Odpadkový kôš

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3707

Dátum: 03.02.2004

Autor: Babiak Peter

MPK: B65F 1/00

Značky: odpadkový, kôš

Text:

...nádobu rovnakého tvaru ako je vonkajší tvar zbemej nádoby. Na vonkajšiu konštrukciu nosnej nádoby môžeme použiť oceľový perforovaný plech s rôznym typom a veľkosťou otvorov (kruh, obdĺžnik, štvorec, elipsa, ), ktorý je pevne uložený v nosnom ráme z oceľových profilov. V tejto konštrukcii je voľne vsunutá vlastná zbemá pozinkovaná celoplechová nádoba, ktorá sa dá voľne vyberať (po naplnení odpadom vysypať). Nosná konštrukcia je upevnená,...

Toaletná hygienická nálepka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3706

Dátum: 03.02.2004

Autor: Herchl Marek

MPK: A47K 13/14

Značky: hygienická, toaletná, nálepka

Text:

...určitý druh papiera V tom istom tvare, vhodnej kvality a tvrdosti. Vlhko izolačný materiál a papier sú spojené tenkou vrstvou lepidla tak, že tvoria jeden celok. Lepidlo nachádzajúce sa z druhej strany vlhko izolačného materiálu, čiže na spodku nálepky,má za úlohu uchytenie nálepky o sedadlo WC.Vzhľadom na viac druhov dosiek sociálnych zariadení sa môžu rozmery toaletnej hygienickej nálepky deliť do skupín podľa rozmerov dosiek, aby bola...

Odtučnená droga silyba mariánskeho a zariadenie na jej výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3705

Dátum: 03.02.2004

Autori: Švehlík Zdeněk, Švehlík Pavel

MPK: C11B 1/00

Značky: droga, odtučnená, silyba, mariánskeho, zariadenie, výrobu

Text:

...prachových častic.Štruktúra vzniknutých nepravidelných šupín umožňuje voľne prepúšťanie (pretekanie) rozpúšťadla v extrakčnom kontinuálnom zariadeni typu Camsel, a tým vyextrahovanie účinnej látky v maximálnej miere.Predmetom úžitkového vzoruje aj zariadenie na výrobu odtučnenej drogy prejej následnú extrakciu podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva V tom, že zahrnuje odkamienkovač, ktorý zbavuje zmes anorganických prímesí, za...

Odtučnená droga silyba mariánskeho a zariadenie na jej výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3704

Dátum: 03.02.2004

Autori: Švehlík Zdeněk, Švehlík Pavel

MPK: C11B 1/00

Značky: zariadenie, výrobu, droga, odtučnená, silyba, mariánskeho

Text:

...častíc, na ktoré nadväzuje lis na upravenie zmesi na požadovanú štruktúru a obsah tuku.Na dosiahnutie vyššieho percenta odtučnenia je medzi magnetickými skriňami a lísom výhodne usporiadaná rezacia stolica zahmujúca dvojicu poháňaných valcov s rôznou obvodovou rýchlosťou.Valce sú výhodne vybavené ryhami.Obvodove rýchlosti poháňaných valcov sú výhodne vo vzájomnom pomere l 1,15.Výhodne sú valce vyrobené z ocele. Výhodne je priemer valcov l...

Nízkofrekvenčný tlmič hluku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3703

Dátum: 03.02.2004

Autor: Kortán Jozef

MPK: G10K 11/16, F24F 13/24

Značky: hluku, tlmič, nízkofrekvenčný

Text:

...uskutočnení tým, že zvuk pohlcujúca výplň je zložená z jednotlivých dosiek 92 a 9 b zvuk absorbujúceho materiálu, narezaných na mieru a vstavaných do rámu 3 tak, že doska 9 a s voľnou stenou 6 sa striedajú s doskami 9 h krycím plechom 8 ako na lícnom,tak aj na rubovom povrchu V šachovnicovom usporiadani,pričom vnútomć k sebe priliehajúce stranyjednotlivých dosiek 9 a a 9 h sú bez akéhokoľvek pokrytia.Na obr. 5 je znázomený schematický...

Dvojokruhová zostava na nepriame chladenie ľadovej plochy, najmä zimných štadiónov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3702

Dátum: 03.02.2004

Autor: Sysel Juraj

MPK: F25C 3/02

Značky: zostava, nepriame, ľadovej, plochy, zimných, štadiónov, najmä, dvojokruhová, chladenie

Text:

...tepelný snímač 42.Potrubný rozvod pod namŕzajúcou vrstvou 3 ľadovej plochy sa umiestni do rozvodovej vrstvy 31 (naznačené na obr. 4) tak, že najskôr sa vybudujú vyrovnávacie nivelačné pásy 32 z cementového poteru. Tieto sa situujú do. vodorovnej roviny súbežne s kratšou stranou ľadovej plochy 3 V osovej vzdialenosti cca l m a priečne na smer vedenia plastových rúrok 35. Výška nivelačných pásov 32 je cca 25 mm a ich šírka cca 200 mm....

Zariadenie na opracovanie obrobkov s rotačnými plochami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5180

Dátum: 03.02.2004

Autor: Bräuer Andreas

MPK: B21D 22/00, B23K 11/30, B23B 5/00...

Značky: obrobkov, zariadenie, opracovanie, rotačnými, plochami

Text:

...tvarovaných oblastísú premenlive podľa usporiadania a vytvorenia tvarovacích valcov a doštičky s ostrím, resp.0010 Jedno usporiadanie spočíva V tom, že do obrábacej hlavy sa integrujú okrem doštičky s ostrím dva tvarovacie valce a tieto tri prvky sa usporiadajú vzájomne s presadením vždy o 1200011 Aby bolo možné zachytiť aj oblast vlastnej špičky, spočíva ďalšie usporiadanie v tom,že doštička s ostrím sa vyhotoví ako kompletný nôž, ktorý...