Archív za 2004 rok

Strana 80

Spiro-substituované pyrolopyrimidíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1125

Dátum: 27.02.2004

Autori: Irie Osamu, Teno Naoki, Miyake Takahiro, Masuya Keiichi, Iwasaki Genji

MPK: A61P 29/00, A61K 31/00, C07D 487/00...

Značky: spiro-substituované, pyrolopyrimidíny

Text:

...skupinou substituovaná nižšia alkylkarbonylová skupina , halogěnom substituovaná karbocyklická aryl-nižšia alkylová skupina, nižšia alkoxykarbonylová skupina alebo nižšia alkylkarbonylová skupina aR je nižšia alkylová, para-chlórfenyletylová, cyklohexyletylová, dimetylbutylová, difluórcyklohexyletylová, cyklopentyletylová alebo cykloheptyletylová skupina.V rámci výhodného uskutočnenia vynálemi sa poskytuje zlúčeninavzorca...

Spôsob ochrany povrchu horniny alebo pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7421

Dátum: 26.02.2004

Autor: Ellenberger Peter

MPK: C09K 17/40, E02D 3/00, E21D 11/00...

Značky: povrchu, ochrany, horniny, pôdy, spôsob

Text:

...monomér, ako je butadién.0009 Typická veľkosť častíc je 0,2 - 10 míkrometrov. Disperzie sú vždy stabilízované, a to môže byt vykonané aniónovo, katiónovo alebo neiónovo. Všetko spôsobuje koagulácíu a všetko môže byť použité pri spracovaní podľa tohto vynálezu. Avšak koagulácia sa omnoho ľahšievykonáva, ak je disperzia iónová, a také disperzie sú preferované, zvlášť aniónové.0010 Je výhodné, keď príslušné polyméry sú elastomérovej alebo...

Aminoheteroarylové zlúčeniny ako inhibítory proteín kináz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13957

Dátum: 26.02.2004

Autori: Kolodziej Stephen, Li Xiaoyuan (sharon), Bhumralkar Dilip, Meng Jerry Jialun, Nambu Mitchell David, Jia Lei, Shen-hong, Funk Lee, Johnson Joanne, Zhang Jennifer, Pairish Mason Alan, Cui Jingjong, Walter Allison, Kung Pei-pei, Lin Jason (qishen), Zhang Fang-jie, Botrous Iriny, Harris Davis, Tran-dube Michelle, Chu Ji Yu, Hanau Cathleen Elizabeth, Nelson Christopher

MPK: A61K 45/06, A61P 35/00, A61K 31/4965...

Značky: kináz, proteín, zlúčeniny, inhibitory, aminoheteroarylové

Text:

...aminokyselinových sekvencií.Ďalším členom rodiny tyrozín kinázových receptorov rastových faktorov je podskupina receptora vaskulámeho endoteliálneho rastového faktora (VEGF). VEGF je dimemy glykoproteín podobný PDGF, ktorý má však in vivo odlišné biologické funkcie a cieľovú bunkovú špecificitu. Konkrétne sa v súčasnej dobe má za to, že VEGF hrá zásadnúúlohu pn vaskulogenézíi a angiogenézii.Ďalším členom rodiny tyrozín kinázových...

Aminoheteroarylové zlúčeniny ako inhibítory proteín kináz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17207

Dátum: 26.02.2004

Autori: Nambu Mitchell David, Bhumralkar Dilip, Li Xiaoyuan (sharon), Lin Jason (qishen), Shen-hong, Kung Pei-pei, Cui Jingjong Jean, Pairish Mason Alan, Kolodziej Stephen, Zhang Jennifer, Johnson Joanne, Nelson Christopher, Chu Ji Yu, Funk Lee, Meng Jerry Jialun, Tran-dube Michelle, Jia Lei, Walter Allison, Harris Davis, Zhang Fang-jie, Botrous Iriny, Hanau Cathleen Elizabeth

MPK: A61P 35/00, A61K 45/06, A61K 31/4965...

Značky: proteín, zlúčeniny, kináz, inhibitory, aminoheteroarylové

Text:

...členom rodiny tyrozín kinázových receptorov rastových faktorov je podskupina receptora vaskulámeho endoteliálneho rastového faktora (VEGF). VEGF je dimemy glykoproteín podobný PDGF, ktorý má však in vivo odlišné biologické funkcie a cieľovú bunkovú špeciñcitu. Konkrétne sa v súčasnej dobe má za to, že VEGF hrá zásadnúúlohu pri vaskulogenézii a angiogenézii.Ďalším členom rodiny tyrozín kínázových receptorov rastových faktorov je MET,často tiež...

Dodávanie vône

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4911

Dátum: 26.02.2004

Autori: Yong Tan Tee, Vedantam Venkateswara Kumar

MPK: C11D 3/12, C11D 3/50, C11D 3/02...

Značky: dodávanie, vône

Text:

...ambroxán, dodekahydro-3 a,6,6,9 atetrametylnafto 2,1 bfurán, cedrol, 5-(2,2,S-trimetylcyklopent-3-enyl)-3 metyIpentán-Z-ol, 2-etyl-4-(2,2,3-trimetyl-3-cyklopenten-1-yl)-2-butén-1-ol,karyofylénalkohol, tricykIodecenyl-propionát, tricyklodecenyl-acetát, benzyl salicylát, cedryl-acetát, para-(terc-butyl)cyklohexyl-acetát, esenciálne oleje, EP 1 604 00051 33 OOOIHrezinoidy a živice z množstva zdrojov zahŕňajú, ale nie sú na ne...

Regulácia hladiny pri prietoku kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3753

Dátum: 26.02.2004

Autor: Schultink Arnold Jan

MPK: A01K 63/00, G05D 9/00

Značky: prietoku, hladiny, regulácia, kvapaliny

Text:

...ako prietok, preosievanie alebo filtrovanie kvapaliny môže, kvôli citlivosti, byť funkciou, ktorá je aspoň rovnako dôležitá, akoposkytovanie dostatočnej prívodnej kapacity. Okrenl dôležitostipredfiltrácie pre čerpadlo, je uvedené, že je táto tiež dôležitápre spôsob pravidelného čistenia, napríklad s následnou filtrovacou operáciou.0011 Nádrž podľa vynálezu môže mať tak isto vlastnosti podľa patentových nárokov 6 a 7. Takýmito regulačnými...

Spôsob výberu zlúčeniny kandidátneho liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10137

Dátum: 26.02.2004

Autori: Timmerman Peter, Meloen Robert Hans, Puijk Wouter Cornelis, Beld Joris

MPK: A61K 31/00, A61K 31/03, A61K 38/00...

Značky: spôsob, kandidátneho, výběru, liečivá, zlúčeniny

Text:

...časti, ktoré v podstate tvoria väzbové miesto. Obvykle sa takéto väzbové miesto obsahujúce rozdielne častimolekuly nazýva diskontinuálne alebo konformačné väzbove miestoalebo epitop. Napríklad väzbové miesta ležiace na proteinoch najúcich nie len primárnu štruktúru (aminokyselinová sekvencia proteinovej molekuly), ale tiež sekundárnu a terciárnu štruktúru(Skladanie molekuly na alfa-helixy alebo beta-listy a ich celkový tvar) a niekedy dokonca...

Navigačné zariadenie a spôsob zobrazovania simulovaných navigačných údajov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3103

Dátum: 26.02.2004

Autori: Pinkus Ayal, Gretton Mark, Neef Edwin, Jurgens Sven-erik

MPK: G01C 21/34

Značky: zariadenie, navigačných, zobrazovania, simulovaných, údajov, navigačné, spôsob

Text:

...môže prijímať údaje o polohe.0003 Funkcie predvadzania cesty súznáme z navigačných systémov GPS pre vozidla.Ako je napríklad opísané v patentovom spisecesta je vypočítaná do miesta určenia a smeryšípkami, udávajúcimi smery jazdy a názvy ulíc, byť vlastnoudobou jazdy, aby sa mohol vodič zoznámiťs cestou, po ktorej má ísť.V patentovom spise US 6 249 742 (Navigation(avšak nie podrobné manévrovacie inštrukcie alebo animovanou mapou), ktoré môže...

Pec a spôsob jej prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2868

Dátum: 26.02.2004

Autor: Evans Thomas Hudson

MPK: F23G 5/20

Značky: spôsob, prevádzky

Text:

...sa na závese, a horák na vykurovanie pece, pričom sa vzduch a/alebo plyn dodávajú do horáka pomocou potrubia, ktore je nesené závesmi alebo cez ne prechádza.To sa dosiahne použitím kĺbových a/alebo otočných príetokových prípojok, využívajúcich otočné spojky, ktoré sú plynotesné. Výsledkom je, že systém dodávanía vzduchu a vykurovacieho plynu (dopravný systém pre vzduch a plyn) je schopný nakláňať sa a pohybovať sa s pecou.Horák je ideálne...

Jednorazové urinálne zberové vrecko

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2800

Dátum: 26.02.2004

Autor: Christensen Bjarne Lasse

MPK: A61F 5/44

Značky: vrecko, jednorázové, zberové, urinálne

Text:

...výtokového ventilu.0012 V prípade jednorázového urinálneho vrecka podľa vynálezu a ako je ďalej uvedené v patentovom nároku 7, je možné stlačiť prvý dutý článok umiestnený zvonka okrajového lemu, čím sa uzavrie spojenie medzi tesnením a obsahom vrecka predtým, ako sa tesnenie preruší.0013 V prípade jednorázového urinálneho vrecka podľa vynálezu a ako je ďalej uvedené Vpatentovom nároku 8, dosiahol sa vhodný výber materiálu.0014 Ďalej sa...

Navigačné zariadenie a spôsob zobrazovania alternatívnych trás

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2469

Dátum: 26.02.2004

Autori: Neef Edwin, Pinkus Ayal, Gretton Mark, Jurgens Sven-erik

MPK: G01C 21/34

Značky: spôsob, alternatívnych, zariadenie, trás, navigačné, zobrazovania

Text:

...na patentový spis US 6 118 389, ktorý opisuje postupy pre výpočet novej trasy. Zahájenie výpočtu novej trasy vyžaduje aktiváciu špecifického spínačapre obchádzku, čo však môže byť pre používateľa nepohodlné.Patentový spis US 5 928 307 tiež opisuje systémso zvláštnou klávesou pre obchádzku na klávesnici.0005 Je možné tiež odkázať na patentový spis US 5 544 060, ktorý opisuje zariadenie, umožňujúce predbežne predviesť vypočítanú trasu...

Navigačné zariadenie s dotykom ovládanou obrazovkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2337

Dátum: 26.02.2004

Autori: Gretton Mark, Jurgens Sven-erik, Pinkus Ayal, Neef Edwin

MPK: G06F 3/033, G01C 21/34

Značky: obrazovkou, ovládanou, navigačné, zariadenie, dotykom

Text:

...hrotu virtuálnych klávesov, riadiacich panelov,zaškrtávacích políčok atď., keďže príslušné dotykové riadiacezóny sú pomerne malé.0004 Avšak pri niektorých jednotlivých uplatneniach, ako je napríklad výpočtová aplikácia, musí byt každé numerickétlačidlo dostatočne veľké, aby ho bolo možné zvolit prostredníctvom dotyku prstom, a to na rozdiel od snímacieho hrotu. Pokiaľ je však potrebné, aby veľký počet tlačidiel bol zobrazený súčasne...

Použitie kahalalidových zlúčenín na výrobu liečiva na liečbu psoriázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8956

Dátum: 26.02.2004

Autor: Izquierdo Delso Miguel Angel

MPK: A61P 17/06, A61K 38/12

Značky: liečivá, kahalalidových, zlúčenín, výrobu, liečbu, použitie, psoriázy

Text:

...a niektoré 2 nich sú veľmi toxické a vykazujú časté znovu opakovanie tohto ochorenia. Napríklad dlhodobé použitie fototerapií môže spôsobiť predčasné Starnutie pokožky a zvýšiť incidenciu rakoviny kože. Použitie methotrexátu vyžaduje starostlivé monitorovanie, aby bolo zabránené poškodeniu pečene. Napríklad Boffa a kol., Clin. Exp. Dermatology, 1996, 21, str. 399-408 je prehladným článkom o použití methotrexátu ako antipsoriatického agens....

Dávkovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1636

Dátum: 26.02.2004

Autor: Wood Bruce

MPK: B65D 83/00, B05C 17/005, B65D 77/10...

Značky: dávkovacie, zariadenie

Text:

...lnak však môže mať valcovité teleso na jednom konci aj menší priemer.0024 Charakteristicky býva vonkajšie puzdro upravené tak, aby sa doň dala patróna vložit a pritom aby spoľahlivo priliehalo na vonkajšie steny patróny. Vzdialenosť medzi vonkajším puzdrom a patrónou môže byt približne 1 až 10 mm alebo najlepšie asi 5 mm. Takto sa môže zabrániť radiálnemu roztiahnutiu (t.j. zväčšeniu priemeru), ked na jednom konci začne na patrónu...

Kabína výťahu s integrovanými vodiacimi kladkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 745

Dátum: 26.02.2004

Autori: Ach Ernst, Silberhorn Gert, Spiess Peter

MPK: B66B 11/02

Značky: kladkami, výtahu, integrovanými, kabina, vodiacimi

Text:

...stropu kabíny s nad ním usporiadanými vodiacimi kladkami (hornými kladkami) má strop kabíny veľmi malú výšku, čo sa priamo prejaví na výške hlavy šachty. Výška-získanástropom kabíny sa môže usporiť na výške hlavy šachty.Predložený vynález je bližšie objasnený podľa priloženýchobr. 1 výťah s vodiacimi kladkami íntegrovanými do dna kabínyvýťahu, obr. la dno kabíny bez uprostred usporiadanej profilovanejkladky, obr. 2, obr. 3 a obr. 4 rôzne...

Deriváty indazolu, benzoxazol a pyrazolopyridínu ako inhibítory kinázy p38

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18737

Dátum: 25.02.2004

Autori: Harvey Darren, Kim Youngboo, Mareska David, Groneberg Robert, Kim Ganghyeok, Vigers Guy, Rizzi James, Rodriguez Martha, Rao Chang, Balachari Devan, Munson Mark

MPK: A61K 31/42, A61K 31/4162, A61K 31/416...

Značky: benzoxazol, indazolu, kinázy, pyrazolopyridínu, inhibitory, deriváty

Text:

...inhibítorov p 38 v zvieracích modeloch zápalového ochorenia urýchlili skúmania základného mechanizmu (základných mechanizmov),ktoré by mohli byť zodpovedné za účinok týchto inhibítorov. Úloha p 38 v reakcii buniek na IL-1 a TNF sa skúmala v niekoľkých bunkových systémoch relevantných pre zápalovú reakciu s využitím inhibítora pyridinylimidazolu endoteliálnych buniek a IL-8, Hashimoto, S., a spol., J. Pharmacol. Exp. Ther., 293 370-375...

Inhibítory p38 a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17088

Dátum: 25.02.2004

Autori: Balachari Devan, Groneberg Robert, Munson Mark, Kim Youngboo, Rao Chang, Rizzi James, Harvey Darren, Vigers Guy, Mareska David, Rodriguez Martha, Kim Ganghyeok

MPK: A61K 31/416, A61K 31/4162, A61K 31/42...

Značky: inhibitory, spôsoby, použitia

Text:

...a TNF sa skúmala na mnohých bunkových systémoch, vzťahujúcich sa k zápalovej odpovedi, pri použití pyridinylimidazolového inhibítora na endoteliálnych bunkách a IL-8, (Hashimoto, S., a spol., J. Pharmacol. Exp. Ther., 293 370 375 (2001, na fibroblastoch a IL-6/GM-CSF/PGE 2 (Beyaert, R., a spol., EMBO J., 15 1914 1923 (1996, na neutrofiloch a IL-8 (Albanyan, E. A., a spol., Infect. Immun., 68 2053 - 2060(2000, a na bunkách hladkého svalstva...

Spôsob šokového chladenia plynov majúcich vysokú teplotu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5866

Dátum: 25.02.2004

Autor: Kiss Günter

MPK: F28C 3/00

Značky: šokového, chladenia, plynov, teplotu, majúcich, vysokú, spôsob

Text:

...prúdu plynu, lokalizovaných pozdĺž smeru prúdenia vysokoteplotného plynu za sebou, sa chladenie uskutočňuje dvoma oddelenými chladiacimi okruhmi. Chladiaca voda (quench voda) je preto udržiavaná v obehu v dvochOkruh 1 slúži pre vlastne šokove chladeniesmeru prúdenia plynu, pričom tu sa vylučujú aj pevne Častice obsiahnute V plyne, ~ okruh 2 slúži na záverečné chladenie V druhej oblasti pozdĺž smeru prúdenia plynu na konečnú...

Inhibítory p38 a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4810

Dátum: 25.02.2004

Autori: Harvey Darren, Rizzi James, Groneberg Robert, Vigers Guy, Mareska David, Munson Mark, Balachari Devan, Kim Ganghyeok, Kim Youngboo, Rao Chang, Rodriguez Martha

MPK: A61K 31/4162, A61K 31/416, A61P 35/00...

Značky: použitia, inhibitory, spôsoby

Text:

...J . L., a spol., Progress in Medicinal Chemistry, 38 1 - 600005 Bolo dokázané, že monocyty perifémej krvi (PBMCs) exprimujú a sekrétujú prozápalové cytokíny, ak sú in vitro stimulované lipopolysacharidom (LPS). Inhibítory p 38 tento efekt účinne blokujú, ak sa nimi na PBMCs pôsobí pred stimuláciou LPS (Lee, J .C.,aspol., Int. J. Immunopharmacol., 10 835 - 843 (1988. Účinnosť inhibítorov p 38 na zvieracích modeloch zápalových ochorení bola...

Indazoly, benzotriazoly a ich N-analógy ako inhibítory kinázy p38

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15139

Dátum: 25.02.2004

Autori: Rizzi James, Kim Youngboo, Rao Chang, Mareska David, Groneberg Robert, Rodriguez Martha, Vigers Guy, Kim Ganghyeok, Munson Mark, Balachari Devan, Harvey Darren

MPK: C07D 401/14, C07D 403/04, C07D 231/56...

Značky: benzotriazoly, indazoly, n-analógy, kinázy, inhibitory

Text:

...pri množstve bunkových systémov dôležitých pre zápalovú odpoveď použitím inhibítora pyridinyl imidazolu endoteliálne bunky a IL-8, Hashimoto, S., a kol., J. Pharmacol. Exp. Ther., 293 370-375 (2001), ñbroblasty a IL-ó/GM-CSF/PGEZ, Beyaert, R.,a kol., EMBO J., 15 1914-1923 (1996), neutrofily a IL-8, Albanyan, E. A., a kol., Infect. Immun., 68 2053-2060 (2000), makrofágy a IL-l, Caivano, M. and Cohen, P., J. Immunol.,164 3018-3025 (2000) a bunky...

Zariadenie na kontinuálne gravimetrické dávkovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2989

Dátum: 25.02.2004

Autor: Wolfschaffner Hubert

MPK: G01G 11/00

Značky: dávkovanie, zariadenie, gravimetrické, kontinuálně

Text:

...kabeláže, rozhrania atď.Úlohou vynálezu je preto vytvoriť zariadenie na kontinuálne gravimetrické dávkovanie a určovanie hmotnostného prúdu, najmä sypkých materiálov, pomocou ktorého sa podstatnemôžu znížiť náklady na inštaláciu a uvedenie do prevádzky.Táto úloha je vyriešená zariadením podľa znakov nárokuNa rozdiel od obvyklého uskutočnenia dávkovacej elektroniky je teraz funkcia dávkovacieho počítača, prípadne dávkovacej riadiacej jednotky,...

Produkcia vysokomanózovej ľudskej glukocerebrozidázy v rastlinnej kultúre

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16044

Dátum: 24.02.2004

Autori: Bartfeld Daniel, Lewkowicz Ayala, Baum Gideon, Shaaltiel Yoseph, Hashmueli Sharon

MPK: C12N 15/82, C12N 9/24

Značky: rastlinnej, vysokomanózovej, kultuře, glukocerebrozidázy, ludskej, produkcia

Text:

...odstraňujúcimi všetky glykozylačné miesta (ako bunky Sf 9, tak COS-1) vedie k úplnej strate enzýmovej aktivity. Navyše bolo zistené, že hGCD exprimovaná v E. coli je neaktívna. Ďalší výskum ukázal význam rôznych glykozylačných miest pre aktivitu proteínu. Navyše kúlohe glykozylácie vreálnej aktivite proteínu, komerčne produkovaný enzým obsahuje modifikácie glykánovej sekvencie, ktoré uľahčujú špecifické dodávanie lieku. Glykozylované proteíny...

Brúsne zariadenie na brúsenie rovinných dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4384

Dátum: 24.02.2004

Autor: Lundum Poul

MPK: B24B 27/00, B24B 41/00, B24B 19/00...

Značky: rovinných, brúsenie, zariadenie, dielov, brusné

Text:

...sú napríklad popísané V US-A-4 4930008 Závesné prostriedky pre zavesenie brúsnych kotúčov sú výhodne vyhotovené ako jedna konštrukcia, takže priamočiary vratný pohyb všetkých brúsnych kotúčov môže byť poháňaný rovnakými poháňacími prostriedkami. Tento alebo tieto prostriedky môžu byť typicky elektrický alebo hydraulický motor,ktorý poháňa rotáciu osi S excentrickýn 1 pripevnenim k závesným prostriedkom, ale môže napriklad miesto toho...

Prídavné hnacie zariadenie na odchyľovanie prúdu fluida

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3652

Dátum: 24.02.2004

Autori: Stamme Peter, Jobmann Wolfgang

MPK: F03D 3/00, B63H 9/00

Značky: fluida, odchyľovanie, zariadenie, přídavné, hnacie, prúdu

Text:

...12, pričom sa využíva vodný prúd vo vodnom kanáli, ktorý sa vytvára Čerpadlom v kanáli. Toto hnacie zariadenie zaisťuje dopredný pohon námorného plavidla (ako súhrnný pojem pre uvedené jednotlivé objekty), nie je ale vytvorené prídavné kjestvujúcemuinému zariadeniu, ale ako jediné hlavné hnacie zariadenie pre dopredný pohonnámorného plavidla. V GB-A 494 093 (Gavrilov) sú v tamojšom obrázku znázornené jednotlivé, na základe Magnusovho principu...

Spôsob spracovania vnútorného povrchu rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3613

Dátum: 24.02.2004

Autori: Salminen Aleksi, Norén Timo, Harju Terho

MPK: B08B 9/02, C22F 1/08

Značky: spracovania, povrchu, rúrky, spôsob, vnútorného

Text:

...Teraz sa čistiace spracovanie realizuje v podstate medzi krokom ťahania a krokom valcovania. Keď vnútorný povrch za tepla pretláčaného predvalku rúrky, tzn. pretlàčanárúrka, je čistená pred spracovaním rúrky na jej ñnálnu veľkost, je dosahovaný konečný rúrkový produkt s vynikajúcim obsahom uhlíka.0009 Podľa prednostného uskutočnenia vynálezu sa čistiace spracovanie realizuje mechanicky. Jedným spôsobom podľa vynálezu je to, že sa čistiace...

Spôsob plynulého liatia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2557

Dátum: 24.02.2004

Autori: Sommerhofer Peter, Sommerhofer Hubert

MPK: B22D 11/124, B22D 11/01

Značky: plynulého, spôsob, liatia

Text:

...k dodatočným nákladom. jedným prístupom na obmedzenie hrúbky podpovrchovej vrstvy je aplikácia mazivá. Bolo už vyvinutých veľa rôznych mazacích systémov aplíkujúcich mazivo, ale taktiež zmesi mazivá/plynu, na obmedzenie trenia a odvádzanie tepla vo forme, ale úplná eliminácia podpovrchovej vrstvy nebola možná. Ďalším prístupom je obmedziť dĺžku formy, aby sa zmenšila hrúbka podpovrchovej vrstvy, čo ale vyžaduje lepší a teda nákladnejší...

1-[2'-(Substituovaný)vinyl]-5H-2,3-benzodiazepínové deriváty, spôsob ich prípravy a medziprodukty na ich prípravu, liečivá ich obsahujúce a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283859

Dátum: 24.02.2004

Autori: Tihanyi Károly, Reiter József, Bajnógel Judit, Salamon Haskáné Cecilia, Körösi Jenö (zomrel), Daróczi Kazóné Klára, Bilkei Gorzó András, Hámori Tamás, Moravcsik Imre, Vágó Pál, Egyed András, Horváth Edit, Zólyomi Gábor, Simig Gyula, Blaskó Gábor, Andrási Ferenc, Gyertyán István, Botka Péter (zomrel), Szentkuti Eszter, Gacsályi István, Berzsenyi Pál, Horváth Katalin, Máté Györgyné, Bakonyi Anna

MPK: C07D 403/06, A61K 31/55, C07D 243/02...

Značky: medziprodukty, liečivá, použitie, obsahujúce, 1-[2'-(substituovaný)vinyl]-5h-2,3-benzodiazepínové, přípravy, spôsob, přípravu, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú 1-[2'-(substituovaný)vinyl]-5H-2,3-benzodiazepínové deriváty všeobecného vzorca (I), kde A a B spolu tvoria skupinu vzorca =C=N- alebo =CH-NH-, R1 predstavuje fenyl nesúci 1 až 3 zhodné alebo rozdielne substituenty vybrané zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, trifluórmetylu alebo kyano, R2 predstavuje vodík a R3 a R4 spolu tvoria 7,8- alebo 8,9-metyléndioxyskupinu, ako aj ich adičné soli s kyselinami a stereoizoméry a ich zmesi....

Spôsob hĺbkotlače s vysokým kovovým leskom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283858

Dátum: 24.02.2004

Autori: Slavík Radek, Sedláček Lukáš, Boháč Zdeněk, Jarolín Dušan

MPK: B41M 1/10

Značky: vysokým, leskom, hĺbkotlače, kovovým, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Na získanie vysokého strieborného lesku sa tlačia na nemetalizovanú hĺbkotlačovú podložku, výhodne na hĺbkotlačový papier či organickú plastickú fóliu len požadované línie a/alebo plochy motívu hĺbkotlačovou technikou tlačiarenskými valcami s rycím rastrom s 54 až 80 bodmi na 1 cm2 pod uhlom 0 až 4, hĺbkotlačovou farbou obsahujúcou definované rozmedzie nitrocelulózového alebo polyvinylbutyralového spojiva a farbív, t. j. mosadzného a bronzového...

Pesticídny prostriedok obsahujúci benzoát emamectínu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 283851

Dátum: 24.02.2004

Autori: Peterson Robert, Lescota Regina, Mookerjee Pradip

MPK: A01N 43/90, A01N 25/12

Značky: obsahujúci, výroby, benzoát, pesticídny, spôsob, emamectínu, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Pesticídny prostriedok obsahuje 1 až 10 % hmotn. benzoát emamectínu a vo vode rozpustné plnivo. Je uvedený aj spôsob výroby vo vode rozpustných granúl pesticídneho prostriedku, ktorý zahŕňa kroky: (1) vytvorenie práškovej zmesi vo vode rozpustného pesticídu a vo vode rozpustného plniva, zmáčajúcej povrchovo aktívnej látky a dispergujúcej povrchovo aktívnej látky (2) prídavok vody do zmesi (3) extrudovanie vlhkej zmesi cez matricu za vytvorenia...

Aktín-rezistentné varianty humánnej DNázy I, ich príprava, použitie a farmaceutický prostriedok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283850

Dátum: 24.02.2004

Autori: Lazarus Robert, Ulmer Jana, Shak Steven

MPK: A61K 38/46, C12N 9/22, C12N 15/55...

Značky: farmaceutický, dnázy, použitie, aktín-rezistentné, humánnej, príprava, obsahom, varianty, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Sú uvedené aminokyselinové sekvencie variantov humánnej DNázy I, ktoré majú zníženú viazaciu afinitu proti aktínu. Taktiež sú uvedené nukleotidové sekvencie, kódujúce takéto aktín-rezistentné varianty, čím sa umožňuje produkcia týchto variantov v množstvách dostatočných na klinické použitie. Ďalej sú poskytnuté farmaceutické zmesi a terapeutické použitie aktín-rezistentných variantov humánnej DNázy I.

Otočný kotúčový filter a moduly na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1721

Dátum: 24.02.2004

Autori: Svensson Emil, Danielsson Ake, Ralvert Ake, Larsson Per

MPK: B01D 33/15

Značky: filter, otočný, výrobu, kotúčový, moduly

Text:

...filtračnej látky musí byť vymenený.0006 Otočné kotúčové filtre s oddeliteľne pripevnenými filtračnými segmentmi boli teda vyvinuté. Taký otočný kotúčový filter je vo WO 99/30797, ktorý objavuje otočný kotúčový filter ssegmentov. Filtračné segmenty sú oddeliteľne pripevnené na filtrový nosič a obsahujú rám a filtračnú latku rozšírenú rámom. Rám a filtrový nosič sa zhotovujú z kovu. Používanie oddeliteľne pripevnených filtračných segmentov...

PTEN inhibítor alebo otvárač Maxi-K kanálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1506

Dátum: 24.02.2004

Autor: Hong Ki Whan

MPK: A61K 31/47, A61P 25/00

Značky: kanálov, otvárač, inhibitor, maxi-k

Text:

...agregáciu doštičiek a vazodilatačnú aktivitu, vykazujú aktivitu inhibujúcu PTEN, a preto sú užitočné ako inhibítor PTEN, čím sa dosiahol predložený vynález.0006 Ďalej, predkladatelia pri štúdiach funkčnej analýzy Maxi-K kanálov objavili, že tetrazolylalkoxydihýdrokarbostyrilové zlúčeniny vzorca (I) alebo ich soľ, ako je uvedené vyššie, najmä 6-4-(1-cyklohexyl-1 H-tetrazol-5-yl)butoxy-3,4-dihydro-karbostyril alebo jeho soľ, o ktorých...

Vozík na čistiace potreby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1092

Dátum: 24.02.2004

Autor: Salmon Dirk

MPK: B62D 51/00, B62B 5/00

Značky: vozík, potreby, čistiace

Text:

...posuvný ovládač, otočnú rukoväť, joystick alebo podobné.V zásade postačujú pre jazdu takého vozíka na čistiace potreby tri kolesá. Je však priaznivé,ked sú plánované štyri kolesá umiestnené pod základňou, z ktorých sú dve kolesá vytvorenépevne a dve kolesá ako takzvané riadiace kolieska.Principiálne môžu byt kolesá usporiadané každým ľubovoľným spôsobom. Výhodné však je, keď - videné v smere jazdy - pevné kolesá sú umiestnené približne v...

Identifikačná karta a cestovný doklad

Načítavanie...

Číslo patentu: E 485

Dátum: 24.02.2004

Autori: Van Den Berg Jan, Buursma Cornelis, Wesselink Wilhelmus Johannes

MPK: B42D 15/10

Značky: identifikačná, cestovný, doklad, karta

Text:

...a okrem toho, keď je objem dutiny menší ako objem čipu, je vytvorený objem dutiny, pričont je vybranie zväčšenév priebehu laminovania pre veľmi tesná uloženie čipu.Uvedené laserové vyrývanie vrstvy, ktorá môže byť opisovanáUvedená identifikačná karta umožňuje začlenenie množstva bezpečnostných znakov bez znateľného zvýšenia nákladov, navyše nie je možné ľahko meniť bezpečnostné znaky. Pretože sú rôzne vrstvy zahŕňajúce kryciu vrstvu...

Spôsob a zariadenie na výrobu stuhnutého penocementu (cellular cement)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7513

Dátum: 24.02.2004

Autori: Millamon Eric, Bold Jörg, Butler Steven Roy, Rigaudon Michel

MPK: B28C 5/00, C04B 28/00, C04B 38/10...

Značky: cellular, cement, penocementu, výrobu, spôsob, zariadenie, stuhnutého

Text:

...zmesi sadry (a prípadných prísad) a vlhkej zmesi vody a povrchovoaktívnehoDE-A-2,ll 7,000 od Antona opisuje zmiešavač na výrobu malty na konečnú úpravu stien. Zariadenie môže pracovat podľa dvoch uskutočnení. V prvom uskutočnení sa vzduch vháňa do prúdu odmeraného množstva vody, kde uvedená voda preteká cez patrónu naplnenú povrchovoaktívnym činidlom. Do zmiešavača malty sa vlastne zavádza pena (stlačená pena). V druhom uskutočnení sa...

Reaktívne tavné lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6268

Dátum: 23.02.2004

Autori: Belot Philippe, Leon Josiane, Mangnus Marc, Krabbenborg Franciscus

MPK: C08J 3/12, C08L 23/00, C08K 5/00...

Značky: lepidlo, tavné, reaktívne

Text:

...RHMAS sú založené na polyuretánoch a vytvrdzujú sa vodou. Existuje tiež niekoľko iných typov RHMA, ktoré sú založené na nepolyuretánových, vlhkom vytvrdenýchpolyméroch. alebo na polyméroch, ktoré sa vytvrdia reaktívnymi procesmi ktoré využívajú UV žiarenie.W 0-A-1 172 922 opisuje dávky čiastočiek termoplastického polyméru, ktoré sa homogenizujú až tesne pred použitím. Aplikujú sa okamžite po homogenizácii, pretože po homogenizácii sa...

Spôsob liečenia ťažkého srdcového zlyhania a liek na jeho liečenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5212

Dátum: 23.02.2004

Autori: Maki Yosuke, Sato Osamu, Yamamura Yoshitaka, Ozaki Atsushi

MPK: A61K 31/55, A61P 9/00

Značky: spôsob, liečenia, ťažkého, srdcového, liečenie, zlyhania

Text:

...a neurohormonálnej regulácie, čo ďalej môže viesť k netolerancii, zadržiavaniu kvapaliny a zníženej dlhovekosti.0006 Srdcové zlyhanie sa na základe klinických príznakov apodľa priebehu ochorení klasifikuje ako akútne srdcovézlyhanie a chronické srdcové zlyhanie alebo chronické0007 Terapeutické miery srdcového zlyhania sú celkom rôzne podľa stavu, t.j. či ide o chronickú fázu alebo aktívnu fázu. V prípade liečenia chronického srdcového...

Fenyl- a pyridylpiperidínové deriváty ako modulátory metabolizmu glukózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5084

Dátum: 23.02.2004

Autori: Choi Jin Sun Karoline, Jones Robert, Fioravanti Beatriz, Xiong Yifeng, Semple Graeme

MPK: C07D 211/00, A61K 31/435, A61P 3/00...

Značky: deriváty, metabolizmu, pyridylpiperidínové, glukózy, fenyl, modulátory

Text:

...spätného vychytávania) môže u niektorých pacientov zvyšovat krvný tlak a pulz. 0 ínhíbitoroch uvoľñovanialspätného vychytávania serotonínu fenliuramine (PondiminW) a dexfenfluramíne (Reduxm) sa uvádza, že na dlhší čas znižujú príjem potravy a telesnú hmotnosť (dlhšie ako 6 mesiacov). Obe liečivá boli stiahnuté z obehu po oznámení predbežného dôkazu, že s ich užívaním nastávajú abnormality srdcových chlopni. Z uvedeného vyplýva, že...

Hydrant, hlavne podzemný hydrant, s puzdrom z polyetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4680

Dátum: 23.02.2004

Autori: Schmidt Manfred, Böttge Lothar

MPK: E03B 9/00, F16K 27/00

Značky: polyetylénu, hydrant, podzemný, hlavne, puzdrom

Text:

...sa rieši významovými znakmi nároku l. Výhodné uskutočnenia sú zjavné zo0012 Ďalšie znaky a výhody vynálezu vyplývajú z nasledujúceho opisu, v ktorom sú príklady uskutočnenia podľa vynálezu konkrétne objasňované na základe schematických výkresov. Pritom ukazujúobr. l rozložený pohľad na potrubnú sieť s podzemným hydrantom podľa vynálezuobr. 2 a perspektívny pôdorysný pohľad na podzemný hydrant podľa vynálezuobr. 2 b pohľad na prierez...

Spôsob výroby gama-cyhalotrínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2587

Dátum: 23.02.2004

Autori: Brown Stephen Martin, Gott Brian David

MPK: C07C 255/00, C07C 253/00

Značky: výroby, spôsob, gama-cyhalotrínu

Text:

...bázy.0010 Vynález sa preto týka spôsobu, pri ktorom sa HCl vznikajúci v priebehu esterifikačnej reakcie odstraňuje z reakčnej zmesi kombináciou fyzikálnych metód a sub-stechiornetrického množstva bázy.0011 Fyzikálne odstraňovanie vedľajšieho produktu HCl sa môže uskutočniť tak, že reakcia sa uskutočňuje pri teplote varu rozpúšťadla alebo kontinuálnym odstraňovanim rozpúšťadla destiláciou za súčasného pridávania čerstvého rozpúšťadla na...