Archív za 2004 rok

Strana 73

Zvierka

Načítavanie...

Číslo patentu: 283905

Dátum: 22.03.2004

Autor: Oetiker Hans

MPK: F16L 33/02, B65D 63/02, B65D 63/10...

Značky: zvierka

Zhrnutie / Anotácia:

Zvierka obsahuje zvierací pásik (11) na uťahovanie okolo upínaného predmetu, vytvorený z pásikového materiálu v podstate konštantnej hrúbky, pričom zvierací pásik (11) obsahuje jazýčkovitý výbežok (30) na jednom konci a upevňovací otvor (21) vytvorený v blízkosti druhého konca zvieracieho pásika (11) a v jeho rovine, pričom jazýčkovitý výbežok (30) a upevňovací otvor (21) vzájomne spolupôsobia na držanie zvieracieho pásika (11) v utiahnutom...

Heterocyklické zlúčeniny na inhibíciu sekrécie žalúdočnej kyseliny, spôsoby ich prípravy a farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 283904

Dátum: 22.03.2004

Autori: Starke Ingemar, Amin Kosrat, Dahlström Mikael, Nordberg Peter

MPK: A61K 31/495, A61P 1/04, A61K 31/44...

Značky: sekrécie, inhibíciu, žalúdočnej, obsahujú, přípravy, kompozície, spôsoby, zlúčeniny, heterocyklické, farmaceutické, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Heterocyklické zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorých fenylová časť je substituovaná s nižším alkylom v polohe 2 a 6, ktoré inhibujú exogénne alebo endogénne stimulovanú sekréciu žalúdočnej kyseliny a môžu sa preto použiť na prípravu liekov na prevenciu a na liečenie gastrointestinálnych zápalových ochorení.

Substituované imidazopyridínové deriváty na inhibíciu sekrécie žalúdočnej kyseliny, spôsob ich prípravy, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283903

Dátum: 22.03.2004

Autori: Dahlström Mikael, Nordberg Peter, Amin Kosrat, Starke Ingemar

MPK: A61K 31/44, C07D 471/04

Značky: spôsob, přípravy, deriváty, obsahom, inhibíciu, kompozície, kyseliny, substituované, žalúdočnej, farmaceutické, imidazopyridínové, sekrécie, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Predložený vynález sa týka imidazopyridínových derivátov vzorca (I), v ktorých fenylová časť je substituovaná nižším alkylom v polohe 2- alebo 6-, ktoré inhibujú exogénne alebo endogénne stimulovanú sekréciu žalúdočnej kyseliny a môžu sa preto použiť pri prevencii a liečení gastrointestinálnych zápalových ochorení.

Rýchlo tuhnúce hydraulické spojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 283902

Dátum: 22.03.2004

Autor: Mitkova Darina

MPK: C04B 28/02

Značky: hydraulické, spojivo, tuhnúce, rýchlo

Zhrnutie / Anotácia:

Rýchlo tuhnúce hydraulické spojivo obsahuje spojivový komponent bez obsahu síranového nosiča a stekucovač bez obsahu sulfonátových skupín, pričom stekucovačmi na riadenie času spracovania sú polykarbonáty. Spojivo je možné použiť ako striekané spojivo, ako aj na výrobu striekaného betónu a na výrobu malty na opravy.

Napájací uzol parného generátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 283901

Dátum: 22.03.2004

Autor: Matal Oldřich

MPK: F01D 1/00, G21D 5/04

Značky: napájací, generátora, parného

Zhrnutie / Anotácia:

Napájací uzol parného generátora je tvorený uzavretou komorou (1) s napojenými vstupnými potrubiami vody (2), vstavanými nátrubkami (4) s vloženými tvarovanými rúrkami (5) vybavenými na obvode kanálmi (6) a prechádzajúcimi uzavretou komorou (1) a ústiacimi do vonkajšieho priestoru okolo uzavretej komory (1) v takom uskutočnení, že pomer prierezov kanálov (6) a vnútorného prierezu tvarovej rúrky (5) je v rozmedzí 0,7 až 1,8.

Použitie farmaceutického prostriedku obsahujúceho kyselinu mliečnu alebo laktát a draslík na liečenie mozgového edému alebo zranení mozgu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1505

Dátum: 22.03.2004

Autori: Leverve Xavier, Iqbal Mustafa

MPK: A61K 31/185, A23L 1/304, A23L 1/29...

Značky: farmaceutického, prostriedku, použitie, mozgového, laktát, edému, draslík, kyselinu, mozgu, mliečnu, liečenie, obsahujúceho, zranení

Text:

...tento účel autori podávali roztok 600 mmol/l laktátu zdravým dobrovoľníkom, aby analyzovali poruchy mozgu, ktoré sa počas toho objavili.D. Rotto a kol., Journal of Applied Physiology, 64 (6), 1988,2306 až 2313 preskúmava účinky exogénne podávaných roztokov laktátu(9), popisuje účinky prítomnosti kyseliny mliečnej v roztokoch glukózyobsahujúce L-arginín, ako aktívnu zložku vedľa kryštaloidu na liečenie, okrem iného, traumatického zranenie...

Spôsob ukladania funkčných fólií na substrátoch ako sú sklené dosky a stroj na ukladanie fólií na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19557

Dátum: 22.03.2004

Autori: Douche Jean-pierre, Demars Yves

MPK: B29C 63/02, B29K 709/08, B29C 63/00...

Značky: spôsobu, substrátoch, stroj, spôsob, ukladania, ukladanie, vykonávanie, sklené, funkčných, fólií, dosky

Text:

...jeden zvitok fólie,čím sa tak umožní ukladať na povrch substrátu toľko pásov alebo pruhovsúbežných so smerom posúvania substrátu, koľko je tu zvitkov, pričom začiatoka koniec každého pásu je uložený presným spôsobom na substráte, pásy ležia v odstupe od seba a ukladanie pásov môže byť zastavené a znovu začaté na rovnakom substráte počas jeho postupu.0014 Podla druhého uskutočnenia spôsobu podľa vynálezu sa použije ukladacia zostava...

Mikrofluidizované emulzie typu olej vo vode a vakcínové kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14303

Dátum: 22.03.2004

Autori: Dominowski Paul, Klose Pamela Kay, Krebs Richard Lee, Mannan Ramasamy

MPK: A61K 39/39

Značky: kompozície, vakcínové, emulzie, mikrofluidizované

Text:

...Ozel M.,et.al. Quaternary Structury of the0006 Niektoré adjuvansy majú schopnosť zadržovať antiqén ako depot v mieste vpichu. V dôsledku tohto depotnêho účinku sa antigén rýchlo nestratí pečeňovou clearanciou. Soli hliníka a emulzie typu voda v oleji pôsobia pomocou tohto depotnêho účinku v kratšom čase trvania. Napríklad je možné získať dlhodobý depot použitím Freundovho kompletného adjuvansu(FCA), čo je emulzia typu voda V oleji. FCA...

Pásové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1294

Dátum: 20.03.2004

Autori: Bodin Anders, Eriksson Claes

MPK: B62D 55/08

Značky: vozidlo, pásové

Text:

...s odkazom na pripojenéOpis obrázkov na výkreseObr. 1 je bokorys stanice napínacieho kolesa V zadnej časti podvozka pásového vozidla, V ktorom teleskopické vahadlo nesúcenapinacie koleso je V nahor otočenej, zatiahnutej poloheobr. 2 je pohľad podobný obr. 1, ale znázorňujúci vahadloobr. 3 je rozložený perspektívny pohľad na vahadlo podľaobr. 4 je pôdorys zadnej časti pásového vozidla, majúceho stanicu napínacieho kolesa podľa obr. 1 a 2 na...

8-Substituované-6,7,8,9-tetrahydropyrimido[1,2-a]pyromidin-4-ónové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7363

Dátum: 19.03.2004

Autori: Slowinski Franck, Lochead Alistair, Yaiche Philippe, Saady Mourad

MPK: C07D 487/00, A61P 25/00, A61K 31/519...

Značky: 8-substituované-6,7,8,9-tetrahydropyrimido[1,2-a]pyromidin-4-ónové, deriváty

Text:

...voči GSKBB. V dôsledku toho zistili, že zlúčeniny reprezentované nasledujúcim vzorcom (l) vykazujú požadovanú aktivitu asú využiteľné ako účinná látka liečiva naprevenciu a/alebo terapeutickú liečbu vyššie uvedených ochorení.0010 Predkladaný vynález preto poskytuje substituované pyrimidónové deriváty repre zentované vzorcom (I) alebo ich soli, ich solváty alebo ich hydráty.X znamená dva atómy vodíka, atóm síry, atóm kyslíka alebo C 1.2...

Systém merania a indikovania zmien odporu živého tela

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18688

Dátum: 19.03.2004

Autori: Hubbard Lafayette Ron Di, Stinnett Richard, Lillehaugen Trent, Temples John

MPK: A61B 5/05

Značky: indikovania, merania, systém, živého, zmien, odporu

Text:

...zariadeniami, ako sú zariadenia zobrazené a opisané v US 4,459,995 a že možno využívať akýkoľvek rad číslic, písmen alebo iných značiek usporiadaných okolo akéhokoľvek výhodného oblúka bez odchýlenia sa od ducha vynálezu.-3 0014 Pár elektród 30 a 32 je odpojíterne pripojených na konektor 34 na zadnej strane skrinky 12 a sú prispôsobené tak, aby ich držala auditovaná osoba, Akákoľvek a všetky z množstva iných metód pripevnenia na živé...

Spôsob výroby spojovacej príruby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7121

Dátum: 19.03.2004

Autor: Wobben Aloys

MPK: F03D 11/00, E04H 12/00

Značky: príruby, spojovacej, výroby, spôsob

Text:

...výrobu spojovacej príruby mohol byť použitý nielen segment tvaru medzikružia, ktorý je vo svojom priereze vytvorenýv podstate pravouhlo, ale tento môže mať aj v podstate trojuholníkový prierez.0008 Mimoriadna výhoda spočíva V tom, že tým sú obrábacie alebo sústružnícke práce na vypracovanie spojovacej príruby zpolotovaru podstatne zredukované. Dokonca je polotovar potom, keď má v podstate trojuholníkový prierez, zreteľne výhodnejší než...

Humanizované anti-CD4 protilátky s imunosupresívnymi vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6767

Dátum: 19.03.2004

Autori: Wijdenes John, Jonuleit Helmut

MPK: A61K 39/395, C12N 15/13, C07K 16/18...

Značky: anti-cd4, vlastnosťami, imunosupresívnymi, humanizované, protilátky

Text:

...zlepšenia. Môže sa okrem iného jednať o dôsledok zlej dostupnosti k mAb Iymfocytov v cieľových tkanivách. Použitie vyšších dávok môže viesť k excesívnemu účinku na krvné lymfocyty a indukovať tak nežiadúce vedľajšie0009 Ďalšou tienistou stránkou terapie monoklonálnymi protilátkami u ľudí je fakt, že tieto protilátky sú všeobecne získavané z myších buniek a u ľudských recipientov spôsobujú antimyšiu odpoveď. Toto vedie nielen k nižšej...

Skladací valec pre listový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6635

Dátum: 19.03.2004

Autor: Tommasi Renzo

MPK: B65H 45/28

Značky: skládací, válec, materiál, listový

Text:

...pre vychyľovanie pre krok skladania. Je jasné, že rozmiestnenie týchto drážok a zariadeni (presnejšie povedané ich vzájomná vzdialenosť, merané obvodovo), ktoré určuje polohu skladovej linie vzhľadom na odrezané okraje listu a predstavuje nemenný parameter koncepcie danéhovalca, musi byt zvolené na počiatku v závislosti od požadovaného finálnehovýrobku. Najmä nie je možné menit vzdialenosť medzi skladovou líniou a zadným okrajom listu...

Špirálový tepelný výmenník s rebrami a kotol vybavený týmto výmenníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6622

Dátum: 19.03.2004

Autor: Kerautret André

MPK: F28F 1/24, F24H 1/22, F28D 7/00...

Značky: týmto, špirálový, výmenníkom, tepelný, kotol, výmenník, rebrami, vybavený

Text:

...teleso 1 (obr. 1) alebo l (obr. 2), V homej časti ktorého je namontovaný horák 2, tu s obráteným plameňom, a v základni ktorého je umiestnená komora 3na rekuperáciu kondenzátov, a ktorý je tu vybavený odtokom 4 pre tieto kondenzáty a odvodom0016 V telese 1, 1 sa nachádza špirálový rúrkový tepelný výmenník 6 (obr. l) alebo 6 ° (obr. 2) s rebrami, ktorý bude ďalej podrobne opísaný.0017 Okolo telesa 1, l je tu vytvorený tekutinový plášť 7,...

Zlúčeniny GLP-1 s pripojeným polyetylénglykolom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12836

Dátum: 19.03.2004

Autori: Glaesner Wolfgang, Dimarchi Richard, Zhang Lianshan, Millican Rohn, Vick Andrew

MPK: A61K 47/48, A61K 38/26, C07K 14/605...

Značky: připojeným, glp-1, zlúčeniny, polyetylénglykolom

Text:

...môže pôsobiť na GLP-1 receptor in vitro v určitých bunkových typoch, vrátane buniek vylučujúcich inzulín Goke a kol., J. Biol. Chem., (1993) 268219650-196551. Príklady niektorých pegylovaných exendínov a agonistov na báze exendlnu je možné nájsť v medzinárodnej prihláške č. PCT/US 00/11814, ktorá bola publikovaná ako W 000/66629.0006 Výsledkom rôznych metód boli zlúčeniny GLP-1 s dlhšlm biologickým polčasom alebo väčšou potenciou ako vpripade...

Deriváty substituovaných 8-perfluóralkyl-6,7,8,9-tetrahydropyrimido(1,2-a)pyrimidin-4-ónov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6060

Dátum: 19.03.2004

Autori: Saady Mourad, Yaiche Philippe, Slowinski Franck, Lochead Alistair

MPK: C07D 487/00, A61P 25/00, A61K 31/519...

Značky: substituovaných, 8-perfluóralkyl-6,7,8,9-tetrahydropyrimido(1,2-a)pyrimidin-4-ónov, deriváty

Text:

...abnonnálnou aktivitou GSKBB,presnejšie neurodegeneratívnych chorôb. Presnejšie predmetom predloženého vynálezu je poskytnúť nove zlúčeniny vhodné ako účinná zložka liečiva, ktoré umožňuje prevenciua/alebo liečbu neurodegeneratívnej choroby ako je Alzheimerova choroba.0009 Autori predloženého vynálezu teda identifikovali zlúčeniny, ktoré majú inhibičnúaktivitu proti GSK 3 B. Ako výsledok zistili že zlúčeniny reprezentovane nasledujúcimvzorcom...

Látka vykazujúca antidepresívne účinky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16861

Dátum: 19.03.2004

Autori: Avedisova Alla Sergeevna, Aleksandrovsky Yury Anatolievich, Voronina Tatyana Aleksandrovna, Nesteruk Vladimir Viktorovich, Akhapkin Roman Vitalievich, Akhapkina Valentina Ivanovna

MPK: A61K 31/4015, A61P 25/28, A61P 25/24...

Značky: vykazujúca, účinky, látka, antidepresívne

Text:

...jedinú dávku fenotropylu v množstvách 25, 50 a 100 mg/kg alebo štandardný amitriptylínový liek v množstve 10 mg/kg (ampulkový roztok vyrobený spoločnosťou Spofa, Česká republika) v objeme zodpovedajúcom dávkovaniu. Zvieratá z kontrolnej skupiny dostali v rovnakom dávkovanl destilovanú vodu. Všetky látky sa podávali do žalúdka, 40 minút pred experimentom.0019 Zistilo sa, že počas testu nedobrovolného plávania v nádobe s kolesami sa...

Kompozície na uvoľňovanie liečiva na báze esteru alfa-hydroxy kyseliny a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4854

Dátum: 19.03.2004

Autori: Long Michelle, Lipari John

MPK: A61K 9/48

Značky: esterů, liečivá, kyseliny, použitia, alfa-hydroxy, kompozície, uvoľňovanie, spôsoby, báze

Text:

...1 reprezentuje chovanie vrovnovážnej fáze napríklad pre uvoľňovaciu kompozíciu(ImwitorTM 380, neneutralizovaný) pri rôznych koncentráciách v 0,1 N HCl.Obrázok 2 reprezentuje chovanie v rovnovážnej fáze napríklad pre uvoľňovaciu kompozíciu(lmwitorTM 380, neneutralizovaný) pri rôznych koncentráciách V fosfátovom pufri s pH 7,4.0012 Vynález poskytuje kompozície a spôsoby na uvoľňovanie farmaceuticky aktívneho liečiva alebo proliečiva v...

Humanizované anti-CD4 protilátky s imunosupresívnymi vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10534

Dátum: 19.03.2004

Autori: Wijdenes John, Jonuleit Helmut

MPK: A61P 19/02, A61K 39/395, A61P 37/06...

Značky: protilátky, anti-cd4, imunosupresívnymi, vlastnosťami, humanizované

Text:

...Použitie vyšších dávok môže viesť kexcesívnemu účinku na krvné lymfocyty a lndukovat tak nežiadúce vedľajšie0009 Ďalšou tienistou stránkou terapie monoklonálnymi protilátkami u ľudi je fakt, že tieto protilátky sú všeobecne získavané z myších buniek a u ľudských recipientov spôsobujú antimyšiu odpoveď. Toto vedie nielen k nižšej účinnosti liečby a obzvlášť akejkoľvek budúcej liečby pomocou myších monoklonálnychprotilátok, ale tiež zvyšuje...

Formulácia pre inhalátor s odmeriavacou dávkou s využitím hydrofluóralkánov ako hnacieho činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3324

Dátum: 19.03.2004

Autori: Destefano George, Kelash-cannavo Linda Jean

MPK: A61K 9/10

Značky: formulácia, inhalátor, dávkou, činidla, využitím, hnacieho, odmeriavacou, hydrofluóralkánov

Text:

...prihlášky zistili, že pridaním okolo 0,13 alebo 0,14 hmotn. vody k ďalším zložkám sa dosiahne výhodne množstvo, ako je to ukázané v tabuľke nižšie.Ak aktívna zložka nie je pohotovo redisperzovateľná, potom po určitej dobe nepoužívania pacientom, množstvo aktívnej zložky počas ovládania nebude na správnej hodnote (superpotentné alebo sub-potentné). Pridanie určitého množstva vody môže pomôcť pri ľahkom redisperzovaní aktívnej zložky...

Prepregy pre vláknité lamináty s vysokou pevnosťou a pružnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2953

Dátum: 19.03.2004

Autori: Rätzsch Manfred, Burger Martin, Knobelsdorf Carmen, Reussmann Thomas, Machherndl Markus, Dicke René

MPK: C08L 61/00, C08J 5/24, C08G 73/00...

Značky: prepregy, vláknité, pevnosťou, vysokou, pružnosťou, lamináty

Text:

...plastových vlákien tvrditeľných teplom, z ktorých sa textilné nosné materiály V prepregoch môžu skladať sú vlákna obsahujúce melamínové živice alebo fenolové živice.V polyaminotriazínéteroch, ktoré obsahujú esterové skupiny kyseliny karbamidovej a nachádzajú sa v prepregoch je pomer aldehydovej zložky k triazínovej zložke prednostné od l l do 3 1.Príkladmi vhodných aminotriazínových zložiek v amínotriazínéteroch, ktoré sú...

Spôsob prípravy hydrochloridu kvinaprilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1527

Dátum: 19.03.2004

Autor: Jennings Sandra Marie

MPK: C07D 217/00

Značky: přípravy, hydrochloridu, spôsob, kvinaprilu

Text:

...množstvo kyseliny.0004 Po spracovaní zmesí HCI a rozpúšťadla sa v nasledujúcej fáze benzylová chrániaca skupina v zlúčenine vzorca (5) odstráni pomocou hydrogenoiýzy katalyzovanej Pd/C a týmto spôsobom sa po úprave získa hydrochloridová sol kvinaprilu0005 Pri použití syntetických postupov založených na postupoch uvedených v patentoch Spojených štátov amerických č. 4,344,949 a 4,686,295 sa používajú bežne dostupné východiskové látky...

Spôsob výroby zostavy tabule

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1493

Dátum: 19.03.2004

Autori: Langie Stijn, Raeymackers Gert, De Winter Hugo

MPK: B05D 1/40, B29C 41/02, B29C 31/04...

Značky: tabule, zostavy, výroby, spôsob

Text:

...nastrana tesnenia je formovaná proti povrchu formy, musí navyše pretláčacia dýza presne zapadnúť do medzery medzi povrchom formy a horným povrchom sklenenej tabule. Je jasné, že nebezpečenstvo prasknutia tabule sa zväčšuje s tlakom vyvíjaným pretláčacoudýzou na sklenenú tabuľu.0005 Ďalšia nevýhoda metódy uvedenej v US-A-5 421 940 je V tom, že tlak, ktorý môže byť vyvíjaný na termoplastický materiál vo forme, je obmedzený, pretože materiál...

Svetelný znak pre priehľadnú podložku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1342

Dátum: 19.03.2004

Autor: Plebani Roberto

MPK: G09F 13/04

Značky: světelný, priehľadnú, podložku

Text:

...je priestor,ktorý tieto znaky zaberajú, takže často rušia iné prvky v miestnosti, ako sú závesy alebo podobne, a mohli by škodiť vzhľadu. Ďalšími nevýhodami sú potreba vŕtania do sklených stien, aby sa inštalovali alebo aby vyhovovali súčasným predpisom, tieto znaky musia byť chránené skriñami z priehľadného materiálu. Ďalšou nevýhodou je strata viditeľnosti reklamných správ, keď sú inštalované vnútri, v dôsledku odrazivosti sklených stien...

Zvýšenie hladiny adenozínu citokínom indukovanej expresie CD73

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8195

Dátum: 19.03.2004

Autor: Jalkanen Sirpa

MPK: A61P 29/00, A61K 38/21, A61K 31/7076...

Značky: indukovanej, expresie, citokínom, zvýšenie, adenozínu, hladiny

Text:

...procesy.Obrázok 1 je grafickou prezentáciou, ktorá ukazuje, že indukcia povrchovej expresie CD 73 na HUVEC pomocou FN-a je závislá tak na čase, ako na dávke. Panel (a) ukazuje expozíciupestované po dobu 72 hodín s rôznou koncentráciou IFN- a. V grafOCh sú uvedené priemerné hodnoty MFI s uvedenou štandardnou odchýlkou z 3-9 pokusov. Kontrola ukazuje expresiu CD 73 bez prítomnosti IFN- a a je uvedená pre každý časový bod. Od hodnôt je odčítaná...

Axiálny piestový motor s vylepšeným prítlačným kolíkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 946

Dátum: 19.03.2004

Autor: Beck Josef

MPK: F04B 1/20

Značky: motor, prítlačným, piestový, kolíkom, vylepšeným, axiálný

Text:

...vývrtmi Q, s viacerými piestami Z, ktoré sú usporiadané axiálne posuvne vo valcových Vývrtoch Q, s viacerými vodiacimi pätkami §, ktoré sú otočne, ale axiálne ñxne spojené s guľovitými hlavami 2 piestov na jednom konci piestov Z, so šikmou doskou, vyhotovenou ako oporná kývna doska 1 l, na ktorej šikmú plochu Q dosadajú vodiace pätky § a sú axiálne podopreté, pričom opomá kývna doska Q je uložená otočne okolo výkyvnej osi l 4,...

Čeľustný ortopedický strojček najmä pre posunutie dolnej čeľuste pacienta dopredu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 699

Dátum: 19.03.2004

Autor: Sander Christian

MPK: A61C 7/00

Značky: strojček, ortopedický, posunutie, pacienta, čeľuste, najmä, dopredu, čeľustný, dolnej

Text:

...otvor môže napríklad slúžiť na upevnenie na oblúkový drôt pevnej spony. Gulová hlava je pritom vovýhodnom uskutočnení držaná v silovom a/alebo trecom zábere vo vybraníIožiskového prvku, čo poskytuje možnost guľovú hlavu zložiť z Iožiskového prvku tiež pacientom samotným, pokial by to niekedy bolo nutné.0012 Aby to bolo umožnené, môže Iožiskový prvok pozostávat z elasticky poddajného plastu alebo môže byt vo vybraní usporiadané elastická...

Spôsob likvidácie prachových a/alebo časticových odpadových produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5991

Dátum: 18.03.2004

Autor: Kiss Günther

MPK: B09B 3/00

Značky: produktov, částicových, odpadových, likvidácie, prachových, spôsob

Text:

...predovšetkým toxické prachové častice, filtračné zostatky (napríklad zo zariadení na spaľovanie odpadkov),suché sorbenty a naložené aktívne uhlie, upravené a vyššie opísaným spôsobon následne nazývaným termoselekčný spôsob,podrobené tepelnému spracovaniu. Pritom sa podľa vynálezu pod úpravou práškových alebo časticových zostatkov rozumie to, žeako predúprava práškových alebo časticových zostatkov saÚprava práškových alebo časticových...

Hadicové a rúrové vedenie pre viacfázové prúdenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3387

Dátum: 18.03.2004

Autori: Birch Philip Lloyd, Watkins Nicholas, Yacoub Magdi, Caro Colin Gerald

MPK: E21B 17/00, A61F 2/06, F16L 11/12...

Značky: viacfázové, hadicové, rúrové, prúdenie, vedenie

Text:

...nebudú hromadiť v spodných častiach rúry a tak je tu menšie riziko prerušenia prúdenia, ktoré by vzniklo takýmto spôsobom.Tieto výhody rozoberieme ďalej s odkazom na potrubie ťažobného vrtu. Ako sme uviedli vyššie, vodorovná časť známych potrubí ťažobných vrtov sa môže vlniť tak vodorovne, ako aj zvisle. Krivky v takto vytvorenom vrte majú také malé zakrivenie, že majú zanedbateľný vplyv na povahu prúdenia fluida pozdĺž vrtu. Takéto prúdenie...

Závitovkové zhutňovacie zariadenie na stláčanie odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3355

Dátum: 18.03.2004

Autor: Palicka Helmut

MPK: B30B 9/00

Značky: zariadenie, zhutňovacie, závitovkové, stláčanie, odpadů

Text:

...látok do príslušného zberného kontejnera,pričom umožňuje výhodne presné určenie hlásenia predbežnéhoalebo či sa zberný kontejner približuje ku stavu úplného naplnenia.0005 Podľa vynálezu je táto úloha vyriešená závitovkovým zhutňovacím zariadením podľa nároku l. Výhodne formy vyhotovenia sú predmetom ďalších nárokov.0006 Podľa vynálezu teda nemá závitovkové zhutñovacie zariadenie zvyčajnú prstencovitú priechodovú štrbinu medzi okrajom...

Rekombinantný proteín nesúci humánne papilomavírusové epitopy začlenené v adenylát cyklázovom proteíne, alebo jeho fragment, ich terapeutické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2751

Dátum: 18.03.2004

Autori: Timmerman Benedikt, Preville Xavier-edmond-edouard, Ladant Daniel, Leclerc Claude

MPK: A61K 39/12, C07K 14/005, C07K 14/195...

Značky: proteíne, papilomavírusové, proteín, použitie, terapeutické, fragment, rekombinantný, začlenené, adenylát, cyklázovom, epitopy, nesúci, humánne

Text:

...molekúl podľa vynálezu zahŕňajú epitopy, ktoré sú spracovávane prostredníctvom APC (antigén prezentujúcimi bunkami) vhostiteľovi, najmä epitopy rozoznávané vspojitosti s molekulami MHC (hlavný histokompatibilný komplex) triedy l, ako napríklad epitopy, ktorých cíeľovými bunkami sú CDX T lymfocyty alebo epitopy rozoznávané v spojitosti s MHC molekulami triedy Il, ako napríklad epitopy, ktorých cíeľovými bunkami sú CD 4 T lymfocytové...

Systémy, spôsoby a počítačové programové produkty na monitorovanie transportných kontajnerov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2731

Dátum: 18.03.2004

Autori: Giermanski James, Smith Philippus Lodewyk Jacobus, Van Rooyen Vincent Rigardo

MPK: G07C 5/00, G08B 13/00, G08B 25/08...

Značky: monitorovanie, programové, transportných, spôsoby, kontajnerov, systémy, počítačové, produkty

Text:

...konfigurovane ako aktivačný kľúč 16, a/alebo deaktivačný kľúč 18. Aktívačný kľúč 16 je konfigurovaný na aktiváciu monitorovacej jednotky 10 tak, aby monitorovacia jednotka začala monitorovať prístup do transportného kontajnera. Deaktivačný kľúč 18 je konñgurovaný tak, aby deaktivoval monitorovaciu jednotku 10. Každý dátový kľúč 15 zahrňuje schránku dát 15 a, ktorá obsahuje počítačom čitateľnú pamäť.Na obrázku 2 je ilustrovaná interfejsová...

Výmenník tepla, predovšetkým chladič vzduch/vzduch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8998

Dátum: 18.03.2004

Autori: Rothenhöfer Horst, Spaney Philipp

MPK: F02B 29/04, F28F 13/12, F28D 1/03...

Značky: výmenník, chladič, tepla, predovšetkým

Text:

...určený na ochladzovanie, napríklad. plniaci vzduch, upravené prostriedky, ktoré bránia prenosu tepla v tejto vstupnejoblasti. V tejto vstupnej oblasti, kde je ochladzované médiumnajviac horúce, je teda prenášané do susedných prietokových kanálov chladiacim médiom, napríklad vzduchom, menej tepla ako V ostatnej oblasti prietokových kanálov. Týmto opatrením môžu byt preukázateľne odstránené napâtové špičky vyvolávanéV prvých prietokových...

Spôsob a zariadenie na pokovovanie kovového pásu ponorom v tavenine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1370

Dátum: 18.03.2004

Autori: Hartung Hans-georg, Trakowski Walter, Behrens Holger, Brisberger Rolf, Tenckhoff Bernhard, Zielenbach Michael

MPK: C23C 2/14, C23C 2/36, C23C 2/00...

Značky: pásu, zariadenie, spôsob, ponorom, tavenině, kovového, pokovovanie

Text:

...priradená nádrž na predtavený materiál, ktorá je čo sa týka objemu niekoľkonásobne väčšia než pokovovacia nádrž. Pokovovacia nádrž sa zásobuje z nádrže na predtavený materiál nanášacím kovom, ked sa tento pomocou pokovovanéhokovového pásu vyťaží z pokovovacej nádrže.0009 Z FR 2 804 443 A je známy spôsob pokovovania ponorom v tavenine, EP 1 E 11 253 32530/1pri ktorom sa cez kanál siahajúci z pokovovacej nádrže smerom dolu odvádza tavenina...

Spôsob zisťovania poplatkov za služby s pridanou hodnotou v telekomunikačnej sieti v reálnom čase

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1309

Dátum: 18.03.2004

Autor: Vöhringer Gerrit

MPK: H04Q 3/00

Značky: služby, poplatkov, reálnom, spôsob, pridanou, zisťovania, čase, sietí, hodnotou, telekomunikačnej

Text:

...vtedy, keď má byť hovor vyúčtovaný vtakzvanom Prepaid (predplatenom) účastníckom vzťahu, pričom je tu možné úhradu za službu s pridanou hodnotou bezprostredne odčítať z predplateného konta. Opísaný spôsob výhodne umožňuje taktiež zmenu tarify vpriebehu jedného hovoru s jedným poskytovateľom služieb s pridanou hodnotou.0008 Teraz bude s odkazom na obr. 1 opísaný jeden príklad uskutočnenia vynálezu. Na obr. 1 sú opisané všeobecné kroky pre...

Veterná turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8019

Dátum: 18.03.2004

Autori: Silverton Charles Lawrence, Anderson David Ewart

MPK: F03D 1/04, F03D 9/00, F03D 9/02...

Značky: turbina, veterná

Text:

...sú vybavenéNatáčací mechanizmus 50, 150 má dve funkcie. Prvou funkciou je udržať os otáčania 26 rotora 20,120 v podstate paralelne s momentálnym smerom vzdušného toku. Na Obr. 1 je vzdušný tok schematicky znázomený pomocou šípok 15. Druhou funkciou natáčacieho mechanizmu 50, 150 je otáčať rotor 20, 120 preč od vetra vtedy, keď rýchlosť vetra prekračuje požiadavky na Výstupný výkon veternej turbíny alebo ohrozuje systémovú integritu, aby sa...

Fosfolipidestery Clofarabinu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 860

Dátum: 18.03.2004

Autori: Heckl-östreicher Birgit, Herrmann Dieter, Voigt Robert, Lutz Christian, Müller Christoph, Bauta William

MPK: A61K 31/70, C07H 19/00

Značky: clofarabinu, fosfolipidestery

Text:

...s protirakovinovou aktivitou sú spomenuté V patentových prihláškach US 5 384 310 a0011 Antivírusová aktivita takých purínových derivátov je ukázaná V EP O 314 011.(Clofarabín) je dobre známy produkt vývoja V klinických testoch0013 Zlúčeniny podľa predkladaného výnálezu všeobecného Vzorca I, ktoré zahŕňajú štruktúru 2 ~chlór-9 ~(2-deoxý-2-fluór-B-D-arabinofuranozyl)adenínu majú biologickú aktivitu, ktora ich odlišuje od pôvodného...

Kontajner s oknom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 805

Dátum: 18.03.2004

Autor: Pielmeier Günter

MPK: E06B 1/56, E06B 9/17

Značky: kontajner, oknom

Text:

...4, ktorý súčasne vyrovnáva rôzne hrúbky stien a tolerancie, zafixuje a zaskočí.Pre prípad vstavanej skrine 6 pre roletu sa táto vloží medzi hornú hranu okenného rámu Za normálnych, to znamenáhorný okraj montážnej zárubni 3, čím zasa vznikne jednamontážna jednotka, a potom sa vloží do okenného otvoru steny l kontajnera, zafixuje a zaskočí dorazovým uholníkomTým sú montážne práce ukončené.Vyrovnávací profil 5 je upravený na ľavej, pravej a...

Väzbový proteín viažuci NOGO receptor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18713

Dátum: 17.03.2004

Autori: Lugovskoy Alexey, Pepinsky Blake, Mi Sha, Lee Daniel, Mccoy John

MPK: C07K 14/47, C07K 14/705, A61K 38/00...

Značky: väzbový, proteín, receptor, viažuci

Text:

...C-koniec bázického regiónu Sp 35 k LRR doméne, a (iii) C-koniec imunoglobulínovej (lg) domény Sp 35 k bázickémuregiónu a (b) polypeptid nemá transmembránovú doménu. LRR doména Sp 35 môže obsahovať karboxy-koniec LRR (LRRCT), amino-koniec LRR (LRRNT) alebo obidva konce. V niektorých prípadoch opisu nemá kódovaný polypeptid Sp 35 cytoplazmatickú doménu. V niektorých prípadoch kódovaný polypeptid Sp 35 obsahuje aminokyselinové zvyšky 34 - 532...