Archív za 2004 rok

Strana 71

Veterná elektráreň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6159

Dátum: 31.03.2004

Autor: Wobben Aloys

MPK: F03D 11/00, F03D 7/00

Značky: veterná, elektráren

Text:

...elektráreň stojí veľmi blízko pri nejakom imisnom bode, tak aj pri ľahko zamračenej oblohe môže byť vyskytujúce sa vrhanie tieňa rušivé. Preto by v tomto pripade (Veterná elektráreň stojí veľmi blízko pri príslušnom imisnom bode) malo zariadenie dostať nižšiu hodnotu pre vypínacírozdiel než pre prípad, keď imisný bod stojí ďalej od veternej elektrárne. Pri intenzitách svetlaznamená nižšia percentuálna hodnota nízku intenzitu svetla (napr....

Oceľový nosník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5837

Dátum: 31.03.2004

Autor: Tuominen Kari

MPK: E04B 5/17, E04C 3/29

Značky: ocelový, nosník

Text:

...vymedzeného rebrovými0009 Výhodou vynálezu oproti známemu stavu techniky je, žekotviace členy sú ľahké a ich počet sa môže veľmi ľahko cezdĺžku nosníka meniť. Preto v nosníku nenastane prebytočná kapacita a hmotnosť. Ďalšou výhodou vynálezu je to, že kotviace členy sa pripevnia k nosniku omnoho ľahšie ako skôr použitá doska. Kotviace členy sa môžu pripevniť k doske tvorenej hornou časťou nosníka zhora, t.j. privarenie možno vykonať zvrchu...

Vo vode rozpustný prípravok obsahujúci ubichinón na oftalmické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12274

Dátum: 31.03.2004

Autori: Cavallo Giovanni, Campana Alberto, Sodo Eugenio

MPK: A61K 47/22, A61K 9/00

Značky: prípravok, ubichinón, rozpustný, použitie, obsahujúci, oftalmické

Text:

...a zlepšenie fyziológie tkanív oka a najmä tkaniva rohovky. rovnako ako obnovenie ich normálnych podmienok po zraneniach, operácii alebo patologických stavoch, pretože je schopný inhibovať patologické prejavy vďaka nadmernej apoptóze na časti keratocytov rohovky a zníženie účinkov voľných radikálov, ktoré je škodlivé pre fyziológiu normálneho oka.0016 Preto vodný roztok alebo emulzia na oftalmické použitie podľa vynálezu môže byt použiteľný...

Kompozície a spôsoby na konzerváciu krájaných jabĺk

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10902

Dátum: 31.03.2004

Autori: O'donovan Miriam, Lidster Perry, Powrie William Duncan, Leung Cheong Kit

MPK: A23B 7/154, A23B 7/157, A23B 7/148...

Značky: kompozície, krájaných, jabĺk, spôsoby, konzerváciu

Text:

...Bola byužitočná metodika na obmedzenie alebo elimináciu týchto nežiaducich štruktúrnych zmien a0009 Patent US 5 939117, Chen a iní, 17. augusta 1999, opisuje spôsoby konzervovania čerstvého ovocia pomocou konzervačných látok pre čerstvé ovocie, ktoré predlžujú čas skladovateľnosti čerstvého ovocia, hlavne nakrájaného čerstvého ovocia. Konzervačná látka na čerstvé ovocie chráni štruktúru, vôňu, vzhľad, chrumkavosť a farbu čerstvého...

Spôsob prípravy extraktov z listov brečtana popínavého

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2851

Dátum: 31.03.2004

Autori: Runkel Frank, Engelhard Georg Maximilian, Engelhard Karl-michael

MPK: A61K 36/185, A61P 11/00

Značky: přípravy, popínavého, extraktov, brečtana, spôsob, listov

Text:

...sodným alebo hydroxidom draselným.0011 Nevýhodou tohto spôsobu sú vysoké náklady, ktoré vznikajú ďalšími krokmi, ktoré sú nutné po získaní hederakozidu C, aby sa hederakozid, príp. hederasaponín premenil na U-hederín.0012 Z G. Wulff Neuere Entwicklungen auf dem Saponingebiet,Deutsche Apotheker Zeitung, 108 (Nr. 23), 1968, s. 797-808 jeznáme, že v prípade, že sa rozdrvia čerstvé listy brečtanua nechajú sa stáť cez noc vo vode, získa sa...

Nožová hlava pre kuter na mäso

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2364

Dátum: 31.03.2004

Autori: Bernhardt Jürgen, Jacobi Norbert

MPK: B26D 7/08, B26D 7/26, B26D 1/00...

Značky: mäso, hlava, kuter, nožová

Text:

...odstup osadenia v podstate šírke päty noža.0015 Kotúč nožovej hlavy podľa vynálezu má výhodu, že medzi s výhodou použité kovové jadro a opláštenie z plastickej hmoty nemôže vniknút žiadny rezaný materiál. Ďalej nevniká tesniacim okrajom žiadny rezaný materiál medzi kotúč nožovej hlavy a na ňom namontované nože, čo tiež predstavuje značnú hygienickú výhodu. Kotúč nožovej hlavy podľa vynálezu sa môže montovať na hriadel nožovej hlavy...

Implantovateľné polymerické zariadenie na trvalé uvoľňovanie dopamínového agonistu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9272

Dátum: 31.03.2004

Autori: Costantini Lauren, Kleppner Sofie, Patel Rajesh, Bucalo Louis

MPK: A61K 31/381, A61K 31/4045, A61K 31/428...

Značky: trvale, uvoľňovanie, polymerické, dopamínového, agonistu, implantovateľné, zariadenie

Text:

...biokompatibilnej,neodbúrateľnej polymérickej matrici. Po subkutánnej implantácii u cicavca uvoľňuje implantovateľné zariadenie podľa tohto vynálezu dopamínový agoníst nepretržite in vivo cez póry, ktoré sa otvárajú na povrch matrice rýchlosťou, ktorá má za následok hladinu plazmatu aspoň 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09, 0,1, 0,2,0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9,1, 5, alebo 10 ng/ml v rôznych uskutočneniach. V niektorých...

Protilátky ovplyvňujúce rakovinové choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1720

Dátum: 31.03.2004

Autori: Young David, Hahn Susan

MPK: C07K 16/18, G01N 33/574, A61P 35/00...

Značky: choroby, ovplyvňujúce, protilátky, rakovinové

Text:

...Až vroku 1998 sa uskutočnila úspešná klinickáštúdia pri použití humanizovanej protilátky anti-her 2 vkombinácii scísplatinou.Vtejto štúdii sa hodnotilo 37 pacientov na reakciu, zktorých asi štvrtina mala čiastočnú odozvu a ďalšia polovica mala slabý alebo stabilný progres choroby.Klinické štúdie skúmajúce kolorektálnu rakovinu zahŕňajú protilátky proti glykoproteínovým aj glykolipidovým cielom. Protilátky, ako je 17-1 A, ktorá má určitú...

Cenný dokument s bezpečnostným prvkom a spôsob výroby cenného dokumentu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1413

Dátum: 31.03.2004

Autori: Demanowski Hans, Bailleu Anett, Pötschke Konstantin, Paeschke Manfred, Grammlich Daniel, Sprenger Martin, Franz-burgholz Arnim

MPK: B42D 15/00

Značky: cenného, prvkom, dokumentu, bezpečnostným, spôsob, cenný, výroby, dokument

Text:

...elektricky izolované prvky zužujúce pole, ktoré v dôsledku ich vhodne zvolených vysokých dielektrických konštánt a prostredníctvom nimi vyvolaného zužovania poľa, predovšetkým v ich pozdĺžnom smere v oblastiach ich medzipriestorov, zvyšujú aplikované elektrické pole. Prostredníctvom tohto lokálneho zvýšenia intenzity poľa sa i pri pomeme malých intenzitách makroskopicky aplikovaného poľa dosiahnu intenzity poľa potrebne na vybudenie...

Infúzne zariadenie, lepivý fóliový materiál a stiahnuteľná krycia vrstva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1299

Dátum: 31.03.2004

Autor: Nielsen Jens Egebjerg

MPK: A61M 5/14, A61M 5/142, A61F 13/02...

Značky: materiál, fóliový, krycia, vrstva, zariadenie, lepivý, stiahnuteľná, infúzne

Text:

...prehybov v lepivej náplasti alebo odtrhnutím lepivého materiálu od injekčného zariadenia Ak je krycia vrstva roztrhnutá, kúsky krycej vrstvy sa môžu prilepiť na lepivú vrstvu, ktoré potom treba odstrániť. Toto je samé o sebe nevýhodou, pretože môže predĺžiť úkon umiestnenia injekčného zariadenia alebo lepivej náplasti. Navyše, pri odstraňovaní kúskov rukou sa čiastočky kožného mazu ľahko prenesú na lepivú plochu a tým sa zníži lepiaca...

Polyalkénamíny so zlepšenými aplikačnými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7817

Dátum: 31.03.2004

Autori: Diehl Klaus, Schmidtke Helmut, Fehr Erich, Posselt Dietmar, Bergemann Marco, Schwahn Harald, Wettling Thomas

MPK: C09D 11/00, C08F 8/00, C08L 23/00...

Značky: polyalkénamíny, zlepšenými, vlastnosťami, aplikačnými

Text:

...ktorá vykazuje výrazne zlepšené aplikačné vlastnosti, najmä vlastnosti pri nízkych teplotách.Tieto zlepšené vlastnosti pri nízkych teplotách je možné vyjadrit nižšou teplotou zakalenia (CP), nižšou teplotou tuhnutia (PP) a/alebo zlepšenou stabilitoupri skladovaní pri nízkych teplotách.Napriek zmene systému rozpúštadiel bolo prekvapujúco zistené, že s ohľadom na veľkokapacitnú výrobu nie sú potrebné žiadne zmeny existujúcich výrobných...

Nožová hlava na rezačku na mäso

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7744

Dátum: 31.03.2004

Autori: Jacobi Norbert, Bernhardt Jürgen

MPK: B26D 1/00, B26D 7/00

Značky: hlava, rezačku, mäso, nožová

Text:

...sú nože a/alebo vloženádoska reverzibilne upevnené na kotúči nožovej hlavy pomocou magnetov. Tátopodoba uskutočnenia predloženého vynálezu má výhodu, že kotúč nožovej hlavy možno umiestniť na hriadeľ nožovej hlavy bez nožov a nože možno namontovat potom tak, že sa vybrania nožov vedú cez čap excentra a vytvorí sa rozoberateľný silový spoj medzi kovovým nožom a magnetmi.0016 Prednostné sú kotúče nožovej hlavy, respektíve na ne montované...

Použitie chinínovníka na prípravu lieku stimulujúceho angiogenézu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6066

Dátum: 30.03.2004

Autori: Jeanjean Michel, Fort-lacoste Lydie, Fabre Bernard

MPK: A61K 36/185, A61P 9/00

Značky: přípravu, použitie, angiogenézu, chinínovníka, stimulujúceho, lieku

Text:

...začína extradermálne vystupovať a nastáva jeho retrakcia, ide o najkratšiu fázu odhadovanú približne na 3 týždne.- Fáza kľudová alebo fáza telogénna, počas ktorej je vlaspostupne nahradený novým anagénnym vlasom pochádzajúcim zrovnakého folikulu. Nový vlas vyvolá vypadnutie zrelého vlasu.0008 Pri zdravých vlasoch sa normálna a fyziologická strata vlasov pohybuje približne 60 až 100 vlasov denne. Vyššie Vypadávanie je patologické, či už je...

Spôsob výroby vysokopevného oceľového plechu pokoveného roztaveným zinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7930

Dátum: 30.03.2004

Autori: Honda Kazuhiro, Takada Yoshihisa, Sawada Hideaki, Ikematsu Yoichi, Suehiro Masayoshi, Tanaka Koki, Hayashi Shunichi, Takahashi Akira

MPK: C22C 38/00, C21D 9/00, C21D 1/00...

Značky: plechů, ocelového, zinkom, vysokopevného, spôsob, pokoveného, roztaveným, výroby

Text:

...hrúbky vrstvy oxidu železa, Si na povrchu oceľového plechu príliš zhustne a vytvorí sa vrstva oxidu Si, zatiaľ čo ak je doba redukcie príliš krátka,oxid železa zostane na povrchu oceľového plechu a zmáčavosť sa nezlepší. Ďalej sa v súčasných systémoch plynulého pokovovaniazinkom presadzujú žihacie systémy používajúce radiačné typyohrievacích pecí skôr než neoxidujúce pece. V takých systémochbol ten problém, že by sa nedali použiť zhora...

Legovaný, roztavený zinkom pokovený oceľový plech a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7908

Dátum: 30.03.2004

Autori: Sawada Hideaki, Honda Kazuhiko, Hayashi Shunichi, Suehiro Masayoshi, Ikematsu Yoichi, Takahashi Akira, Takada Yoshihisa, Tanaka Koki

MPK: C23C 2/00, C21D 9/00, C22C 38/00...

Značky: plech, pokovený, legovaný, spôsob, zinkom, ocelový, výroby, roztavený

Text:

...požadovanou zmiešanou štruktúrou, zmesou troch fáz feritovej fázy, bainitickej fázy a austenitickej fázy.V dôsledku toho nastane problém, že cieľová tvarovateľnosť apevnosť oceľového plechu nemôže byť V niektorých prípadoch0007 Aby sa vyriešil tento problém, JP-A-55-122865 opisuje spôsob vytvorenia 40 až 1000 nm vrstvy oxidu železa na povrchu oceľového plechu pri kroku tepelného spracovania v neokysličujúcej peci, pri kroku plynulého...

Elektrické spájacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12365

Dátum: 29.03.2004

Autor: Wells Mark

MPK: H01R 13/53, H01R 9/03

Značky: elektrické, spájacie, zariadenie

Text:

...spájajúce žily sú vzájomne oddelené tienením na zemnom potenciáli, takže je možné predĺženie jednotlivých pripojení zeme na vhodné iné elektrické spájacie zariadenie.0006 Každý prostriedok spájajúci žily je pri použití typicky obklopený príslušnou izolačnou objímkou a príslušnou vodivou vrstvou.0007 Každá izolačná objimka je typicky pozdĺž svojej dĺžky obklopená príslušným prostriedkom pre pripojenie potenciálu zeme, ktorý typicky obsahuje...

Adhézna kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4801

Dátum: 29.03.2004

Autor: Rainio Jouni

MPK: C09J 5/08, C08J 9/00

Značky: adhézna, kompozícia

Text:

...Podľa jedného uskutočnenia adhézna kompozícia obsahuje 1 az 10 hmotn. jaenotvorného činidla, v ktorom je 0,1 až 30 Vo hmotu. laurylsulfátu, laurylétersirlfátu, benzěnsulfátu alebo ich zlúčenín, derivátov alebo zmesí.0014 Vo výhodnom uskutočnení vynálezu obsahuje adhézna kompozícia 50 až 70 hmotn.0015 V jednom uskutočnení vynálezu obsahuje adhézna kompozícía 8 až 20 hmotn. plniva. 0016 V tejto súvislosti sa plnivom myslí plniace činídlo,...

Žiaruvzdorná zmes a spôsob opravy horúcej žiaruvzdornej steny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4128

Dátum: 29.03.2004

Autori: Jonas Christophe, Sabre Serge

MPK: C04B 35/18, C04B 35/66, C10B 29/00...

Značky: spôsob, žiaruvzdorná, opravy, stěny, horúcej, žiaruvzdornej

Text:

...napätiam V dôsledku zmrašťovania a môže spôsobiť podstatne poškodenie ako opravovanej pece, tak aj prilahlych pecí. Bolo dlhodobou praxou opravovať výmurovky stien koksovacích pecí prostredníctvom nanášania dočasnej záplaty na poškodenú oblasť s využitím nastrekovacej alebo rozprašovacej techniky, pričom žiaruvzdorná zmes je nanášaná buď ako riedka kaša žiaruvzdornej hmoty alebo ako suchá nástreková zmes ktorá je rozprašovaná priamo na horúcu...

Zariadenie na pripojenie prívodu chladiva k valcu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2801

Dátum: 29.03.2004

Autori: Warmbier Dieter, Zenz Ulrich, Steinfort Eberhard, Hasselbrink Dirk, Steuten Michael, Stoy Wilbert, Springmann Georg

MPK: B22D 11/128

Značky: přívodů, chladiva, válců, pripojenie, zariadenie

Text:

...úložného nosiča. V stave, keď je v kryte úložného nosiča vsadená vložka,je ďalej zaručená vytvorením chladivového kanálu, optimálne chránenéhosmerom von, optimálna ochrana proti opotrebeniu.0008 Okrem toho je bez problémov vykonateľné dodatočné vybavenie zariadenia podľa vynálezu v už existujúcom zariadeni pre plynulé odlievanie,pretože všetky prostriedky charakterizujúce vynález sú vytvorené na strane krytu úložného nosiča a funkcia...

Filtračná štruktúra pre výfukové plyny spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2167

Dátum: 29.03.2004

Autori: Romeyer Julien, Bardon Sébastien, Gleize Vincent

MPK: B01D 53/94, F01N 3/28, F01N 3/022...

Značky: motora, výfukové, spaľovacieho, filtračná, plyny, struktura

Text:

...alebo žiadnou priľnavosťou k tomuto spoju,pričom uvedené pásma obsahujú prvú oblasť so silnou priľnavosťou k uvedenému spoju respektíve oblasť so slabou alebo žiadnou priľnavosťou k spoju, pričom tieto oblastí sú uložené oproti prvej oblasti so slabou alebo žiadnou priľnavosťou druhej stranovej plochy kspoju respektíve oblasti so0013 Filtračná štruktúra podľa vynálezu môže obsahovať jeden alebo viac nasledujúcich znakov, uvažovaných...

Vysokokoncentrované protilátky a proteínové prípravky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8359

Dátum: 29.03.2004

Autori: Shire Steven, Liu Jun

MPK: C07K 16/42

Značky: přípravky, proteinové, protilátky, vysokokoncentrované

Text:

...faktory, neurotroñcký faktor, ako kostný neurotrofický faktor (BDNF), neurotrofín -3, -4, -5, alebo -6 (NT-3, NT-4, NT-5, alebo NT-G), alebo nervový rastový faktor, ako je NGF~j 3, rastový faktor odvodený z doštičiek (PDGF), ñbroblastový rastový faktor, ako aFGF a bFGF, epidermálny rastový faktor (EGF), transformujúci rastový faktor (TGF), ako TGF-o a TGF-B,vrátane TGF-Bl, TGF-j 32, TGF-BS, TGF-B 4, alebo TGF-Bä, inzulínu-príbuzný rastový...

Liečenie infekcie plesňou Aspergillus s tymozínom alfa 1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7610

Dátum: 29.03.2004

Autori: Garaci Enrico, Rasi Guido, Bistoni Francesco, Di Francesco Paolo, Romani Luigina

MPK: A61K 38/16

Značky: aspergillus, tymozínom, infekcie, plesňou, liečenie

Text:

...voči plesni Aspergillus, pričom TA 1 je adjuvant, programujúci príslušnú reaktivitu Th 1 na pleseň využitím cesty TLR.0018 Vynález je ďalej ilustrovaný nasledovným príkladom, ktorý sa nemá interpretovať ako obmedzujúci.0019 Samičie myši BALB/c a C 57 BL 6 vo veku 8 až 10 týždňov boli z Charles River. Chovné páry homozygotných myši s deficientom TLR 2, TLR 9 a MyD 88 vychované v prostredí C 57 BL 6 a homozygotné myši s deficientom...

Poťahový materiál na výrobu aplikácií, kovová nádoba vyrobená z tohto poťahového materiálu a spôsob výroby uvedeného poťahového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7541

Dátum: 29.03.2004

Autori: Den Hartog Adrianus Johannes, Spaans Coenraad Jan

MPK: B32B 15/08, B32B 27/36

Značky: potahový, uvedeného, poťahového, spôsob, nádoba, materiálů, výrobu, vyrobená, materiál, aplikácii, výroby, tohto, kovová

Text:

...pŤ0011 JE 7 Ú 476 ů 9 Oýlçfä Vpolyeŕterový kompoziny řfír nalaw nàçju na kovy. Tento vnámý íim a ťladávternou, kde vrstva A je zložená 2 polyetylén rereaját lzrfžalátu a vrstva 8 je zložená zo špecifického phĺvegtefu0012 Z US 5 780 158 je známy biaxiálne orientovaný film na laminovanie na kov, prićom« film sa skladá 2 prvej vrstvy pclyesteru obsahujúceho etylen tereftalát ako hlavnú opakujúcu sa jednotku a 2 druhej vrstvy vytvorenej z...

Termoplastický vystužovací materiál používaný na výrobu obuvi a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2358

Dátum: 27.03.2004

Autori: Frey Stefan, Wilding Emil, Fath Markus

MPK: C09J 123/00, C09J 167/00, C08K 3/00...

Značky: používaný, vystužovací, termoplastický, výroby, obuvi, materiál, výrobu, spôsob

Text:

...väzobného činidla k plnivu pre zmes je 70 hmotn. až 20 hmotn. väzobného činidla a 30 hmotn. až 80 hmotn. plniva, pričom distribúcia veľkosti častíc plniva sa pohybujeKritický pre tento vynález bol fakt, že plnivá pozostávali z inertných plastických materiálov, ktoré sa nerozpúštali vo väzobnom činidle V aktivovanom stave, zamýšľané V tavnom rozmedzí väzobného činidla. Zvlášť Vhodný bol preto PVC polyvinylchlorid, pričom distribúcia...

Zlepšené Fc fúzne proteíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6052

Dátum: 26.03.2004

Autor: Walczak Henning

MPK: C07K 14/435, C07K 19/00

Značky: proteiny, zlepšené, fúzne

Text:

...sdlžkou do 6 aminokyselín, napr. sdlžkou 1, 2, 3, 4, 5 alebo 6, v porovnaní sprirodzene sa vyskytujúcimi hranicami domény. Na druhej strane môže byť potrebné pridať výhodne do 10, avýhodnejšie do 6 aminokyselín, napr. 1, 2, 3, 4, 5 alebo 6 aminokyselín zprirodzene sa vyskytujúcej susednej domény ku prvej a/alebo druhej doméne. Avšak prideletovaní a/alebo pridávaní aminokyselín treba dať pozor na to, aby sa negatívnym spôsobom neovplyvnila...

Intraokulárna šošovka a injektor pre ňu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5759

Dátum: 26.03.2004

Autor: Vincent Patrice

MPK: A61F 2/16

Značky: intraokulárna, injektor, šošovka

Text:

...deformovaná.0021 Je výhodné, že uhol, ktorý tvoria uvedene plôšky šošovky zodpovedáuhlu, ktorý tvorí stena kónickej časti injektora0022 Je výhodné, že pred presunom je spodná haptika šošovky vzdialená od steny kónickej časti telesa najmenej 0,2 milimetrov, optimálne približne 0,5 milimetrov.0023 Je výhodné, že uvedený injektor obsahuje piest vhodný na premiestnenie uvedenej šošovky z valcovitej časti telesa cez kónickú časť telesa do...

Spôsob prípravy kryštalického ciklezonidu s definovanou veľkosťou častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11828

Dátum: 26.03.2004

Autori: Sturm Ernst, Eistetter Klaus, Schmidt Beate, Kaupp Stefan

MPK: B01F 1/00, C07J 71/00

Značky: definovanou, přípravy, spôsob, veĺkosťou, částic, ciklezonidu, krystalického

Text:

...svodou, vybranom zo skupiny pozostávajúca z alkoholov, acetónu,tetrahydrofuránu, dimetyl-formamidu a z ich zmesíb) pridanie roztoku získaného v kroku a) do vody ac) izolácia vyzrážaného precipitátu zlúčeniny vzorca l.0014 Zlúčenina vzorca I má chemický názov 16,17-(cykIohexyl-metyIén)bis(oxy)-11 hydroxy-21-(2 ~metyl-1-o×opropoxy)pregna-1,4 ~dien-3,20-dión 11-beta,16-alfa (R,S). R epimér (určený na základe absolútnej konfigurácie na...

Vylepšené osteoindukčné materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4155

Dátum: 26.03.2004

Autori: Kruse Michael, Pohl Jens, Bechtold Rolf

MPK: C07K 14/435, A61L 27/00

Značky: vylepšené, osteoindukčné, materiály

Text:

...proteínu. Takéto varianty výhodne obsahujú konzervatlvne aminokyselinové substitúcia, ale ani značné delécie alebo substitúcie v N-koncovej časti zrelých protelnov nevedú kvýznamnemu úbytku biologickej aktivity. Priemernl odbornici voblasti sú bez problémov schopni určiť, či určitý proteín vykazuje požadovanú biologickú aktivitu. Protelny vykazujúce najmenej 70, avýhodne najmenej 80 homológiu, so zrelými štandardnými proteínmi sa...

Železničný podvozok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3951

Dátum: 26.03.2004

Autori: Schmiechen Rolf, Skiller John, Hoppmann Friedrich, Gedenk Volker

MPK: B61F 5/00

Značky: železničný, podvozok

Text:

...Obrázka l.0012 Obrázok 1 ukazuje pozdĺžny prierez v oblasti jedneho kolesa 2 podvozku takzvaného Y 25 typu, podľa čoho rez je nasmerovaný podľa roviny určenej osami rotačnej symetrie prvej a druhej hydraulickej pružiny. Zobrazená časť podvozku zahŕňa skriňu ložiska nápravy 10 s valivým ložiskom 4 primontovaným v strednej oblasti skrine ložiska nápravy 10. Valivé ložisko 4podopiera jeden koniec jednej z dvoch náprav podvozku.0013 základňa...

Spôsob prípravy Telmisartanu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15057

Dátum: 26.03.2004

Autori: Dach Rolf, Meyer Oliver, Hauel Norbert, Heitger Helmut

MPK: C07D 235/18

Značky: telmisartanu, spôsob, přípravy

Text:

...kusy. Drvenie týchto kusov vedie k suchému prášku, ktorý vykazuje vysoký sklon k elektrostatickému nabíjaniu a prakticky nie je sypký.Vyššie uvedené, nevýhodné vlastnosti produktu sa pri veľkokapacitnej príprave zlúčeniny ukázali byť neustále ako mimoriadne rušivé, pretože reprodukovateľnú prípravu vo väčších množstvách a vysokej čistote pripúšťali len s veľkými ťažkosťami aleboMederski et al. (J Med Chem 37 1632-1645, 1994) aBröring et al....

Kit na farmaceutické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10668

Dátum: 26.03.2004

Autori: Trombley Kurt Franklin, Loughren Ellen Mary, Van Der Geest Stephanus Alexander Paulus, Difabritus Vincent Anthony, Cawthray Richard James

MPK: A61J 1/03

Značky: použitie, farmaceutické

Text:

...Kity podla predkladaného vynálezu sú užitočné najmä na podanie jednotkových dávok vo forme tabliet a kapsúl.0015 Pojem kombinovaná jednotková dávka vápnika a vitamínu D, ako sa tu používa,znamená samostatnú jednotkovú dávkovú formu obsahujúcu obidva, t.j. Vápnik a vitamín D.0016 Pojem IU, ako sa tu používa, znamená medzinárodné jednotky (International Units). Jeden mikrogram vitamínu D je približne 40 medzinárodných jednotiek.0017...

Roztoky oxaliplatiny pripravené na použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3754

Dátum: 26.03.2004

Autori: Merbach Bernd, Schridde Edgar, Grimmel Stefan-peter

MPK: A61K 47/00, A61K 31/28, A61K 9/08...

Značky: roztoky, použitie, oxaliplatiny, pripravené

Text:

...Nedostatočná stabilita roztokov oxaliplatiny vo vode vyplýva z nestability komplexu platiny ako takého, ktoreho veľmi labilné ligandy môžu byť zamenené za iné, silnejšie, respektívereaktívnejšie nukleofily, takže následok toho je rozrušenievýchodzieho komplexu. Preto voľba prísad do roztokov komplexov platiny je zásadne rozhodujúce.0004 Je napriklad známe, že chloridové anióny vedú k rozkladu oxaliplatiny, čo je tiež dôvod, prečo...

Synergická kombinácia obsahujúca roflumilast a anticholinergickú latku vybratú z tiotrópiových solí na liečenie respiračných ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3391

Dátum: 26.03.2004

Autori: Weimar Christian, Bundschuh Daniela, Wollin Stefan-lutz

MPK: A61P 11/00, A61K 31/44, A61K 31/46...

Značky: obsahujúca, kombinácia, tiotrópiových, anticholinergickú, látku, respiračných, solí, synergická, roflumilast, vybratú, liečenie, ochorení

Text:

...inhaláciou (cez ústa alebo cez nos) alebo intranazálnym podaním. Ako vhodné formy podávania na inhaláciu sa môžu uviest inhalačné prášky, aerosóly obsahujúce hnací plyn a inhalačne roztoky alalebo suspenzie bez hnacieho plynu. Ako vhodné formy na intranazálne podanie sa môžu uviesť, napriklad, nazálny sprej alebo tekutiny na nazálne podanie (napríklad nosné kvapky).0022 Teda, vynález zvažuje, napríklad, bud spolupodávanie oboch...

Spôsob prípravy telmisartanu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10028

Dátum: 26.03.2004

Autori: Meyer Oliver, Hauel Norbert, Heitger Helmut, Dach Rolf

MPK: C07D 235/18

Značky: spôsob, telmisartanu, přípravy

Text:

...dobou sušenia apri procese sušenia vytvára veľké, veľmi tvrde kúsky. Rozdrobenie týchto kúskov vedie ksuchému prášku, ktorý vykazuje vysokú tendenciuelektrostatíckého náboja a prakticky nie je schopný tečenía (rieselfahíg).Vyššie uvedené nevýhodnć vlastnosti produktu sa ukazujú pri príprave zlúčeniny vo veľkom merítku vždy ako najobmedzujúcejšie, pretože ich reprodukovateľnú prípravu vo väčších množstvách a vysokej čístote je možne dosiahnut...

Katalyzátor na báze paládia na selektívnu hydrogenáciu acetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3036

Dátum: 26.03.2004

Autori: Kim Woo Jae, Ahn In Young, Moon Sang, Kang Jung Hwa

MPK: B01J 23/44, C07C 5/00

Značky: báze, acetylénu, selektívnu, paládia, katalyzátor, hydrogenáciu

Text:

...vyriešenie problému deaktivácie katalyzátora pri hydrogenácii acetylénu bol navrhnutý titánový promótor ako prísada a podrobnosti sú uvedené v kórejskom patente č. 2000-0059743. Keď sa paládiový katalyzátor modifikuje titánovými časticami a redukuje sa pri vysokých teplotách, napríklad 500 °C, častice oxidu titaničitého sa čiastočne redukujú a migrujú na povrch Pd a z oxidu titaničitého sa do paládia prenesie elektrón, čím na paládiu...

Koncentrovaný roztok oxaliplatiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2803

Dátum: 26.03.2004

Autori: Merbach Bernd, Gimmel Stefan-peter, Schridde Edgar

MPK: A61K 47/26, A61K 9/08, A61K 31/28...

Značky: roztok, oxaliplatiny, koncentrovaný

Text:

...môžu vytvárať neprijateľné injekčne roztoky a pri intravenóznej aplikácii predstavujú nefyziologické zložky s neznámym toxikologickým profilom. Všetky hydroxylové deriváty, ktorých použitie bolo V EP l 207 875 navrhnuté na výrobu roztokov oxaliplatiny, nepatria k štandardným pomocným látkam so známymi vedľajšími účinkami používanými na injekčnú aplikáciu. Zvyčajne sa tieto zlúčeniny používajú ako pomocná látka len vo farrnaceutických...

Zvodič prepätia pre zariadenie telekomunikačnej techniky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2496

Dátum: 26.03.2004

Autori: Neumetzler Heiko, Klein Harald, Oltmanns Johann

MPK: H01T 4/00

Značky: prepätia, zvodič, telekomunikačnej, zariadenie, techniky

Text:

...je vyhotovené pomocou kontaktných príložiek na doske splošnými spojmi. Nakoľko doska stlačenými spojmi je pomeme pevná, je možne štruktúrovanú dosku jednoducho presunúť príslušnými otvormi v skrini. Pri formách uskutočnenia známych zo stavu techniky, kde sú na doske s ploš nými spojmi naletované separátne kontakty alebo sú na nej priamo upevnené na ochranné zvody, je vôľa medzi kontaktmi relatívne veľká, takže skrine z jedného kusa sú...

Antagonisty VEGF na liečenie diabetu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1898

Dátum: 26.03.2004

Autori: Wiegand Stanley, Sleeman Mark

MPK: C07K 14/435, A61K 31/7088, A61P 3/00...

Značky: liečenie, antagonisty, diabetu

Text:

...Orálny glukózový tolerančný test v 4 týždňoch liečby u kontrolných a u VEGFR 1 R 2- FcAC 1 (a)-liečených diabetických (db/db) a nediabetických (db/) myší.0014 Obrázok 4 Orálny glukózový tolerančný test v 8 týždňoch liečby u kontrolných a u VEGFR 1 R 2- FcAC 1 (a)-liečených diabetických (db/db) a nediabetických (db/) myší.0015 Obrázky 5 A-B Sérové hladiny glukózy a inzulínu zistené nalačno po 8 týždňoch liečby u kontrolných a u VEGFR 1 R 2-...

Stroj s axiálnymi piestami s odsadeným nastavovacím prvkom a kotúčová vačka pre takýto stroj s axiálnymi piestami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1833

Dátum: 26.03.2004

Autori: Jauernig Walter, Kurz Herbert

MPK: F04B 1/20, F04B 1/12

Značky: odsadeným, stroj, piestami, nastavovacím, axiálnymi, takýto, prvkom, vačka, kotúčová

Text:

...spojok 17 medzi piestami 16 a hnacím kotúčom 7.Na čelnej strane bloku valcov 12 odvrátenej od hnacieho kotúča 7 je umiestnená kotúčová vačka 18, ktorá je pomocou nastavovacieho zariadenia 19 opretá o teleso 2 a na jej strane, ktorá je otočená smerom k bloku valcov 12, je umiestnený vodiaci prvok 21 so stredovou osou vedenia 22 pre blok valcov 12. Stredová os vedenia 22 prebieha priečne ku kotúčovej vačke 18 a v strednej oblasti...

Spôsob a zariadenie na výrobu šachtového dna a súprava tvarových prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8638

Dátum: 26.03.2004

Autor: Schlüsselbauer Johann

MPK: B28B 7/16, B28B 7/36, B28B 7/34...

Značky: zariadenie, spôsob, prvkov, tvarových, výrobu, súprava, šachtového

Text:

...skutočnosťami kanálového systému, resp.A systému vedení. Táto ručná výroba žľabu vyžaduje kvalifikovaný odborný personál a je 2 tohto dôvodu nákladná. Ďalej to vyžaduje tiež značné vynaloženie času a navyše nie je kvalita ručne vytvarovaného betónu porovnateľnás kvalitou strojového zhotovenia šachtového dna.0006 Z DE 43 42 518 A 1 je známe, že sa dá žľab vytvoriť vložením misoviteho prvku 2 vypálenej hliny, ktorý po dohotovení...