Archív za 2004 rok

Strana 62

Rybársky háčik s kĺbom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3816

Dátum: 04.05.2004

Autor: Mižák Jozef

MPK: A01K 83/02, A01K 83/04

Značky: rybářský, kĺbom, háčik

Text:

...strane, na ktorýje otočne pripevnené najmenej jedno vrchné ramienko ukončené hrotom s protihrotom.Je výhodné, že na spodnom ramienku a/alebo vrchnom ramienku je pripevnené najmenej jedna horná zarážka a/alebo najmenej jedna spodná zarážka.Je výhodné, že na klbe je pripevnené najmenej jedna homá zarážka a/alebo najmenej jedna spodná zarážka.Je výhodné, že najmenej jedna homá zarážka a/alebo najmenej jedna dolná zarážka sú ukončené hrotom...

Zebezpečovacie zariadenie proti prehrievaniu kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3815

Dátum: 04.05.2004

Autor: Ligocki

MPK: F23N 5/00

Značky: zebezpečovacie, zariadenie, proti, kotla, prehrievaniu

Text:

...ventilom. l( otvoreniu poistného ventila dochádza zvýšením tlaku v celom vyhrievacom systéme.Akje celý systém otvorený, to znamená, že ak obsahuje otvorenú expanznú nádobu, nie je potom zariadenie vybavené poistným ventilom a odvod prebytočného tepla je rie šený pomocou prepadu chladiacej kvapaliny, zmiešanej s vyhrievacou kvapalinou, z expanznej nádoby.Všetky uvedené typy systémov podstatne uľahčujú prácu pri montáži kotlov a ich...

Spúšťový mechanizmus automatickej ručnej strelnej zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3814

Dátum: 04.05.2004

Autor: Prindeš Miroslav

MPK: F41A 19/06

Značky: ručnej, mechanizmus, spúšťový, zbraně, automatickej, strelnej

Text:

...rozumie pohyb, ktorý Vykonáva prvok pri pohybe smerom ku prednej časti zbrane. Dozadným pohybom sa rozumie pohyb opačný doprednému.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie Vysvetlené na pripojených schématických obrázkoch. Na obrázkoch l, la, 2, 4, 5 a 6 sú V axonometrickom pohľade znázomené hlavné súčiastky, kde na obr. l je znázomený použitý typ tiahla V tvare písmena J, obr. la zobrazuje výhodné riešenie umiestnenia...

Mechanické samoupínacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3813

Dátum: 04.05.2004

Autor: Dobrotka Igor

MPK: B66C 1/00

Značky: mechanické, samoupínacie, zariadenie

Text:

...manipulácia, ktorá výrazne obmedzuje počet pracovných sil potrebných k obsluhe zariadenia a veľmi rýchle upnutie a odopnutie bremena, čim sa podstatne skracuje ćas manipulácie s upinaným bremenom.Prehľad obrázkov na výkresochľechnické riešenie úžitkového vzoru je bližšie objasnene pomocou výkresu, kde na obr. l V náryse a obr. 2 v bokorýse je znázornený charakteristický tvar mechanického samaupinacicho zariadenia. V reze A-A je...

Rotačný kontakt

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3812

Dátum: 04.05.2004

Autor: Frniak Jaroslav

MPK: H01R 39/02

Značky: kontakt, rotačný

Text:

...spodného kontaktu a drôtu. Zvýšený elektroerozívny proces tým vytvára v spodnom kontakte drážku a nadmerne ho opotrebuje. Vyžaduje to častú preventivnu údržbu a častú výmenu opotrebenýeh spodných kontaktov.Uvedené nedostatky podstatným spôsobom rieši rotačný kontakt podľa technického riešenia. Rotačný kontakt tvori vodivá kladka - prstenec s V drážkou. ktorý je odizolovany od hriadeľa. na ktorom sa otáča. Prstenec sa samovoľne otáča...

Kytica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3811

Dátum: 04.05.2004

Autori: Pekárová Imelda, Pekár Jozef

MPK: A41G 1/00

Značky: kytica

Text:

...časťou. Prácnejšie riešenie, kde kvetiny sa k čečinovej časti napájajú každá samostatne. Ďalšou výhodou je biologická degradovateľnost a nezasahovanie do prírody. Riešenie má využitie hlavne ako smútočná kytica s minimálnymi nákladmi a cenou.Prehľad obrázkov na výkreseNa pripojenom vyobrazení obr. l znázorňuje schematicky ohnutú lineárnu čečinu, obr. 2 znázorňuje schematicky vytvorenie čečinovej častí pozostávajúcej z troch oblúkov. obr. 3...

Antinámrazový a rozmrazovací prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3810

Dátum: 04.05.2004

Autori: Pietriková Alena, Oros Roman, Neubauer Michal

MPK: C09K 5/10, C09K 5/00, C09K 5/20...

Značky: antinámrazový, prostriedok, rozmrazovací

Text:

...dlho sa udrží v póroch na ich povrchoch aj po zaschnutí a bráni vode a snehu zamrznúť a vytvorit precipitačné väzby medzi ľadom a povrchmi komunikácií. Pri jeho použití je odhŕňanie snehu účinnejšie a jednoduchšie. Potreba (ipakovaného zimného ošetrenia komunikácii antinámrazovým a rozmrazovacím prostriedkom úzko síivisí s ich predchádzajúcim ošetrením.Výhodou antinámrazového a rozmrazovacieho prostriedku v porovnaní s doteraz používanými...

Menič jednosmerného trakčného napätia na nízke napätie železničného infraštruktúrneho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3809

Dátum: 04.05.2004

Autori: Srb Stanislav, Faran Antonín, Korenc Vladimír

MPK: H02M 3/24

Značky: napätie, železničného, nízké, infraštruktúrneho, napätia, jednosmerného, zariadenia, trakčného, měnič

Text:

...konvertora 3 je pri zahájení svojej činnosti pripojený v sérii s prvým kontaktom si prvého stýkača Sl, s rezistorom R, tlmívkou L a diódou D jednak prvý tranzistor Tl, jednak prvý kondenzátor C 1. Na druhú svorku 3-02 konvertora 3 je pripojený jednak druhý tranzistor T 2, jednak druhý kondenzátor C 2. Rezistor R je možné po zahájení činnosti konvertora 3 preklenúť prvým kontaktom s 2 druhého stýkača S 2. Konvertor je riadený z bloku...

Krycia plachta automobilov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3808

Dátum: 04.05.2004

Autor: Kabát Ľubomír

MPK: B60R 13/00

Značky: automobilov, plachta, krycia

Text:

...vzduchu znižuje možnosť kondenzovanie vzdušnej vlhkosti na povrchu automobilu. Plaehta je pripevnena k automobilu špagátom prípadne oceľovým lankom. ktoré je možné uzamknúť, umíestneným v tuneli v spodnej časti jednotlivých dielov. Našitím odraziek z reflexného typu látky sa zvyšuje ochrana zaparkovanćho osobného vozidla pred možným poškodením inými vozidlami. Čo zlepšuje ochranu prikrytého vozidla. Nepriehľadnosťou použitých tkanín sa...

Mechanizmus na bezpečné uvoľnenie natiahnutého a zaaretovaného bicieho mechanizmu automatickej strelnej zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3807

Dátum: 04.05.2004

Autor: Prindeš Miroslav

MPK: F41A 17/56, F41A 19/00, F41A 17/74...

Značky: natiahnutého, automatickej, mechanizmus, bezpečné, zbraně, zaaretovaného, strelnej, mechanizmu, uvolnenie, bicieho

Text:

...jeho voľnú časť odspodu podopiera podpera 22.Podpera 22 je riešená ako zvislá jednoramenná páka,otočná okolo čapu 27 podpery 22, odpružená pružinou 28 podpery 22 a na svojom voľnom konci je vybavená bočným výstupkom 25 podpery 22 zasahujúcím do oblasti posuvu tiahla 7. Podpera 22 sa nachádza za vypínačom 29,pričom svojou homou časťou zasahuje do oblasti jeho výkyvu. Podpera 22 vo svojej homej časti obsahuje hlavný ozub 23 a pomocný ozub...

Zariadenie na meranie a indikáciu času

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3806

Dátum: 04.05.2004

Autor: Kovaľ Štefan

MPK: F23D 23/00, G04B 45/00

Značky: zariadenie, času, meranie, indikáciu

Text:

...a svetelným efektom rozhorí celá kompozícia dvanástich zápalíek. Zažíhanie zápaliek a presnosť zážihov bude zabezpečené elektronickým zariadením. Výtvarný ako aj pocitový zážitok divákov bude o to väčší, že počas zážihov trvajúcich niekoľko minút sa budú môcť zhromažďovat a pohybovať priamo vjadre kompozície, keďže kovové zápalky sa rozhoria v dostatočnej výškc nad ich hlavami.Zápalky sa budú svojim tvarom od seba odlišovať a to tak, že prvá...

Etiketovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3805

Dátum: 04.05.2004

Autori: Dolinský Anton, Kiseľa František, Mikula Anton, Torma Štefan

MPK: B65C 3/00

Značky: zariadenie, etiketovacie

Text:

...Zariadenie je manipulovateľne aje možne zaopatrit hotový výrobok etiketou aj mimo plniacej linky, čo má výhodu v znížení nepodarkov tých výrobkov, ktore majú etiketu umiestnenú nevyhovujúco a následne sa celé znehodnocujú, prípadne opravujú ručne. Cieľom riešenia bolo vytvorit jednoduché a lacne etiketovacie zariadenie pri použiti najlaenejšieho pásového polotovaru, napr. z polyetylénu alebo polypropylénu, prípadne iných ekvivalentných...

Roztok nevláknitého polyméru para-aramidu s vysokou relatívnou viskozitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10652

Dátum: 04.05.2004

Autori: Journee René, Hendriks Anton Johannes Josef, Oldenzeel Mirjam Ellen, Surquin Jan, Van Bommel Vincent

MPK: C08K 3/16, C08J 5/18, C08J 3/09...

Značky: viskozitou, polymerů, vysokou, nevláknitého, roztok, para-aramidu, relatívnou

Text:

...hexametylfosforamidu (HPMA). HMPA je avšak vysoko karcinogénny a jeho použitie v priemyslovej výrobe para-aramidov je0008 Medzinárodná patentová prihláška č. W 0 94/24211 uvádza systém rozpúšťadiel, kde bol toxický HPMA nahradený veľkým množstvom PVP. Hoci roztoky s PVP sa dobre zvlákñujú, ich nevýhodou je, že polymér sa získa ako zmes PPTA a PVP, takže produkty (vlákna, tilmy, atď.) sú rovnako tvorené zmesovými polymérmi. Takéto zmesové...

Medziprodukt na prípravu pioglitazónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3109

Dátum: 04.05.2004

Autor: Duran Lopez Ernesto

MPK: C07D 417/00, C07D 213/00

Značky: medziprodukt, přípravu, pioglitazónu

Text:

...A 1 .Preto je potrebný spôsob výroby pioglitazónu z produktu, ktorý je ľahko dostupný ako je prírodný L-tyrozín v dobrom výťažku.Patentová prihláška JP-A-2000344748 opisuje metylester vzorca (VI)ktorý sa používa pri výrobe zlúčenín so štruktúrou, ktorá je evidentne odlišná od pioglitazónu, pretože tieto zlúčeniny nemajú štruktúru odvodenú od tiomočoviny, ako je to pri piogli tazóne.Predmetom vynálezu je nový medziprodukt, ktorý sa môže...

Pomocou koextrúzie potiahnuté nosníkové dosky bez trianglového efektu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8035

Dátum: 04.05.2004

Autor: Rübeck Jakob

MPK: B29C 47/06, B29C 47/20, B29C 47/70...

Značky: nosníkové, dosky, efektu, pomocou, trianglového, potiahnuté, koextrúzie

Text:

...Obr. 3 ukazuje schematicky na reze nosníkovou doskou ako toto pôsobenie vyzerá (prívod u (5 zatial čo horná koextrúzna vrstva (6) zostávabez klínku, vykazuje spodná koextrúzna vrstva (7) hrubý klínok.0019 Teraz bolo s prekvapením zistené, že sa môže tvorba klínku, príp. trianglový efekt na každej strane prakticky úplne vylúčiť tak, že sa toky materiálu v priebehu extrúzie tak modifikujú, že od zvyčajného toku materiálu okolo hrebeňa trysky...

Ohrievacia vlasová kulma

Načítavanie...

Číslo patentu: E 772

Dátum: 04.05.2004

Autor: Julemont Pierre

MPK: A45D 1/00

Značky: ohrievacia, vlasová, kulma

Text:

...profil v podstate štvorcový alebo obdĺžnikový prierez.0010 Podľa jedného výhodného uskutočnenia zariadenia vynálezu umožňuje pohyblivý posúvač udržať koniec kučery tak, aby umožnil natočenie do špirály okolo zohrievacej jednotky.0011 Podľa vynálezu môže tlačítko ešte pritlačiť pohyblivý špirálový profil proti pevnému špirálovému profilu, aby zachytil kučeru vlasov medzi pohyblivý a pevný Špirálový profil.0012 Nakoniec uvedený vynález...

DNA klonovacie vektoré plazmidy a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7794

Dátum: 04.05.2004

Autor: Reed Thomas

MPK: C12N 15/00

Značky: použitia, plazmidy, spôsoby, klonovacie, vektoré

Text:

...DNA sa géry na rezistenciu VOČJ antibiotiku využívajú ako pozitívne alebo negatívne selekčné elementy na Vyhodne vylepšenie kultlvaçie a amplifikáciu požadovaného plazmidu pred ďalšími plaznídmi.0007 Aby sa plazmid udržal v hostiteľskej baktérií, musítiež obsahovať segment sekvencií, ktoré riadia duplíkácivplazmidu v hostiteľovi. Sekvencie známe ako element počiatku replikácie (ORI) smerujú hostiteľa na použitie svojich bunkových...

Zariadenie na sušenie dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7284

Dátum: 03.05.2004

Autor: Albrecht Schoell

MPK: F26B 21/06, F26B 23/00

Značky: zariadenie, dřeva, sušenie

Text:

...v tejto dobe práve nekoná, je možne cez druhý čiastočný vykurovací okruh ukladať do zásobníka tepla do tej doby, než sa po novom naplnení nádoby cez prvý čiastočný vykurovací okruh použije na ohrev cirkulujúceho vzduchu. Tepelné čerpadlo teda nečerpá pri tomto spôsobeprevádzky teplo bezprostredne zo zariadenia na ochladzovanievzduchu do zariadenia na ohrev vzduchu v nádobe, ale priamo alebo nepriamo výhodne do výmenníka tepla na ohrev media,...

Liečenie Alzheimerovej choroby a cerebrálnej amyloidnej angiopatie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6423

Dátum: 03.05.2004

Autor: Sarasa Barrio Manuel

MPK: A61K 38/17, A61P 25/00, A61K 39/00...

Značky: amyloidnej, choroby, alzheimerovej, cerebrálnej, angiopatie, liečenie

Text:

...sukladaním škrobu, ktoré môžu byt obmedzené na jeden orgán, Iokalizovaná amyloidóza, alebo roztrúsené vo viacerých orgánoch, systémová amyloidóza. Sekundárna amyloidóza môže byť spojená s chronickými infekciami (ako je, napríklad, tuberkulóza) alebo chronickými zápalmi (napríklad,reumatická artritída), familiárna stredomorská horúčka (FMF) a iné typy systémových amyloidóz,ktoré sa vyskytujú u pacientov s dlhodobou liečbou hemodialýzy....

Kombinácia prostriedkov na ochranu proti ohňu a nanokompozitov pre termoplastiké polyméry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17254

Dátum: 03.05.2004

Autor: Hörold Sebastian

MPK: C08K 5/17, C08K 3/34, C08K 5/3492...

Značky: prostriedkov, termoplastiké, proti, polyméry, ochranu, ohňu, nanokompozitov, kombinácia

Text:

...účinok však tu nie je opisovaný.0012 V spise EP 0 132 228 A 1 sú opisované voči ohňu odolné spevnené polyesterové tvarované hmoty so spevňujúcimi plnivami (výhodne so sklenenými vláknami), s prostriedkami na ochranu proti ohňu, s 0,2 až 4 príp.organicky modiñkovaného vrstveného silikátu ako prostriedku proti odkvapkávaniu a 0,05 až 2 soli alkalického kovu monokarboxylovej kyseliny so 6 až 22 C atómami. Ako plameň potlačujúce prísady...

Spôsob a nosičové komplexy na dodávanie molekúl do buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17498

Dátum: 03.05.2004

Autori: Zhao Kesheng, Birk Alex, Robertson Hugh, Szeto Hazel

MPK: A61K 47/48, A61P 31/00, A61P 35/00...

Značky: dodávanie, nosičové, spôsob, molekúl, komplexy, buniek

Text:

...7 buniek. Spodný panel predstavuje kontrastné snímky diferenciálneho rozhrania v rovnakej oblasti.Obrázok 10. Konjugàcia jDmtllDALDA s RNA oligo. Syntetická RNA oligo (dlhá 40 nukleotidov) bola fosforylovaná na 5 konci pomocou y-azP-ATP a polynukleotidkinázy. Produkt bol čistený elektroforézou na géle. 500 000 cpm na géle čistenej RNA oligo bolo konjugované s DmtDALDA v prltomnosti 1 mg EDC (N 3-dimetylaminopropyI-N-etylkarboimidj). Produkt...

Spôsob predikcie, diagnostiky a diferenciálnej diagnostiky Alzheimerovej choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3517

Dátum: 03.05.2004

Autori: De Meyer Geert, Vanmechelen Eugeen, Vanderstichele Hugo, Kostanjevecki Vesna, Blennow Kaj

MPK: G01N 33/68

Značky: diagnostiky, predikcie, alzheimerovej, choroby, spôsob, diferenciálnej

Text:

...aj použitie ďalšej monoklonálnej protilátky 2 l Fl 2 špecifickej pre 33-42 AB.0010 Druhá najčastejšia príčina primárnej demencie po Alzheimerovej chorobe je demencia s Lewyho telieskami (DLB), ktorá zodpovedá za nie menej ako 10 až 20 zo všetkých prípadov demencie (Lowe, 2001 McKeith, 2002). Lewyho telieska, ktoré charakterizujú ochorenie, sú inklúzie v neurónoch zložené z abnormálne fosforylovaných neurofilamentov, ubikvitínu a...

Prevodovka na prevod otočnej rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2157

Dátum: 03.05.2004

Autor: Uebbing Dietmar

MPK: F16H 37/06

Značky: převod, otočnej, převodovka, rúrky

Text:

...Vyrovnávanie torzného zaťaženia sa uskutočňuje pomocou spojky na rozdelenie výkonu, umiestnenej zo0007 Pre prípady použitia v hornej výkonovej oblasti sa používajú planétové prevody, pri ktorých je za sebou zapojenýchviacero planétových stupňov. Aj tu je potrebné dbať na to, žeVonkajšie rozmery so zvyšovaním prenášaného výkonu značne narastajú. Požiadavke na výrobu určitého, vopred daného prevodu môže byť z hľadiska procesu používania...

Zariadenie na tlmenie torzných vibrácií v riadiacom systéme naftového motora s vratným pohybom piestov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283959

Dátum: 03.05.2004

Autori: Oleński Stanislaw, Ozdzeński Jerzy, Kołomecki Jerzy

MPK: F02B 75/06

Značky: systéme, vratným, zariadenie, motora, pohybom, piestov, riadiacom, torzných, naftového, vibrácií, tlmenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na tlmenie torzných vibrácií v riadiacom systéme naftového motora s vratným pohybom piestov určené na obmedzovanie amplitúdy torzných vibrácií prenášaných medzi hlavným hriadeľom motora a pomocnými mechanizmami, ako sú palivové vstrekovacie čerpadlo, rozvodové zariadenie a olejové alebo vodné čerpadlo, poháňaných prostredníctvom ohybných hriadeľov. Tlmič (3) vibrácií hlavného hriadeľa (4) je uložený na hlavnom hriadeli (4) v...

Forma B sodnej soli omeprazolu, spôsob jej prípravy, farmaceutický prípravok s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283958

Dátum: 03.05.2004

Autori: Gustavsson Anders, Kjellbom Kristina, Ymén Ingvar

MPK: A61K 31/44, C07D 401/12

Značky: sodnej, přípravy, forma, omeprazolu, farmaceutický, spôsob, použitie, obsahom, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa forma sodnej soli 5-metoxy-2-[[(4-metoxy-3,5-dimetyl-2-pyridinyl)metyl]sulfinyl]-1H- benzimidazolu, známej pod triviálnym názvom sodná soľ omeprazolu. Ďalej sú opisované spôsoby prípravy formy B sodnej soli omeprazolu, ktorá je termodynamicky stabilná, ako aj farmaceutické kompozície s jej obsahom a jej použitie na liečenie gastrointestinálnych ochorení.

Prívesný štítok do ucha zvieraťa

Načítavanie...

Číslo patentu: 283957

Dátum: 03.05.2004

Autor: Bladen Roy Victor

MPK: A01K 11/00

Značky: štítok, zvieratá, přívěsný

Zhrnutie / Anotácia:

Prívesný štítok obsahujúci zasúvaciu časť (1) s hlavným telesom (2), krčkom (3) preťahujúcim sa z hlavného telesa (2), a hrotom (5) na zaberanie s vonkajšou súčasťou (20). Distálne zakončenie krčka (3) z hlavného telesa (2) formuje základňu (7) pre hrot (5). Hrot (5) má ihlanovitý tvar s aspoň tromi hornými okrajmi, zbiehajúcimi sa vo vrchole. Hrot (5) obsahuje duté priestory medzi vnútorným jadrom a dvomi protiľahlými nepárnymi plochami, do...

Deriváty polyhydroxyfenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283956

Dátum: 03.05.2004

Autori: Satoh Yusuke, Doi Kazuyuki, Kitamura Kazuyuki, Sakai Kunikazu

MPK: C07C 49/743, A61K 31/12, C07C 49/713...

Značky: polyhydroxyfenolu, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa derivát polyhydroxyfenolu všeobecného vzorca (V), kde R1 je 2,6-dimetylheptyl alebo 2-metylpropyl alebo benzyl, R2 je zvolené zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, 3-metyl-2-butenyl, 3,7-dimetyl-2,6-oktadienyl a benzyl nesubstituovaného alebo substituovaného aspoň jedným členom zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, -OH, alkoxy s 1 až 15 atómami uhlíka, alkenyloxy s 2 až 15 atómami uhlíka a acylu organickej kyseliny karboxylovej a R3 je...

Spôsob automatickej regulácie hladiny kvapaliny a automatický regulátor hladiny kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 283955

Dátum: 03.05.2004

Autor: Molnár Štefan

MPK: G01F 23/34, G05D 9/00

Značky: hladiny, regulátor, automatickej, regulácie, automatický, spôsob, kvapaliny

Zhrnutie / Anotácia:

Priamym mechanickým ovládaním odvodeným od pohybu plaváka sa vo ventile plynule reguluje prietok vzduchu ovplyvňujúceho výkon čerpadla s pneumatickým pohonom, odčerpávajúceho kvapalinu zo snímaného priestoru. Zariadenie na tento spôsob obsahuje plavák (3), ktorý je mechanicky spojený s otočnou časťou (1) ventilu (2) ovládacieho vzduchu, pričom jeho výstup je prepojený s pneumatickým vstupom pohonu čerpadla (4).

Domazávacia sústava vysokootáčkového ložiska, najmä bezvretenového dopriadacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 283954

Dátum: 03.05.2004

Autori: Mládek Miloš, Pavlík Jiří, Kříž František, Manhalter Pavel

MPK: D01H 4/12, D01H 7/20

Značky: ložiska, bezvřetenového, najmä, domazávacia, stroja, dopriadacieho, vysokootáčkového, sústava

Zhrnutie / Anotácia:

Domazávacia sústava obsahuje puzdro (1), ktorým je ložisko uložené v pružnom člene (11), ktorý je uložený v ložiskovom telese (14), pričom puzdro (1) ložiska, pružný člen (11) aj ložiskové teleso (14) sú opatrené vzájomne sa kryjúcimi prístupovými otvormi (8, 10, 140), ktorým je priradená dutá priechodka (13) na strane odľahlej od ložiska uzavretá zátkou (16). Dutá priechodka (13) je uložená v prístupovom otvore (140) v ložiskovom telese (14),...

Spôsob prípravy aloinu extrakciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 283953

Dátum: 03.05.2004

Autor: Cohen Avraham

MPK: C07H 7/04

Značky: aloinu, extrakciou, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spočíva v extrakcii hmoty, ktorá obsahuje aloe, konkrétne žltú miazgu aloe alebo jej derivát, za prítomnosti alifatického diolu alebo triolu s malou molekulárnou hmotnosťou, ako je napríklad glycerol alebo glykol, s následným čistením alkoholu kryštalizáciou.

Pyrido [2,3-D]pyrimidíny a farmaceutické kompozície na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 283952

Dátum: 03.05.2004

Autori: Doherty Annette Marian, Hamby James Marino, Boschelli Diane Harris, Klutchko Sylvester, Panek Robert Lee, Blankley Clifton John

MPK: C07D 471/04, A61K 31/505

Značky: pyrido, 2,3-d]pyrimidíny, kompozície, báze, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Pyrido [2,3-D]pyrimidíny vzorca (I),kde X je NH, N-acyl, O alebo S R1 je NR3R4, SR3, OR3, SOR3 alebo SO2R3 každý z R2, R3 a R4 je nezávisle H, (CH2)nPh, kde Ph je prípadne substituovaný fenyl a n je 0, 1, 2 alebo 3 cykloalkyl s 3 až 6 C, alkanoyl s 1 až 6 C, alkyl s 1 až 6 C, alkenyl s 2 až 6 C alebo alkinyl s 2 až 6 C, pričom tieto alkyly, alkenyly a alkinyly sú prípadne substituované NR5R6, prípadne substituovaným fenylom, tioalkylom s 1 až 6...

Granule plastových aditív s nízkou prašnosťou, spôsob ich výroby a ich použitie na stabilizáciu organických polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283951

Dátum: 03.05.2004

Autori: Thibaut Daniel, Breitenstein Benjamin, Kirchberger Linda

MPK: B01J 2/20, C08K 3/00, C08K 13/02...

Značky: aditiv, granule, výroby, nízkou, stabilizáciu, použitie, plášťových, spôsob, polymérov, prašnosťou, organických

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa granule plastových aditív s nízkou prašnosťou, ktoré obsahujú aspoň 10 % hmotn. stearátu vápenatého. Obsah vody v stearáte vápenatom je menej ako 2 % hmotn.. Vykazujú rozptyl veľkosti častíc, podľa ISO 3435, od 1 mm do 10 mm, sypnú hmotnosť väčšiu ako 400 g/l a tekutosť podľa DIN 53492 menej ako 15 s (tR25). Ďalej sa opisuje spôsob výroby a použitie týchto granúl na stabilizáciu organických polymérov.

Inhalačná kompozícia, spôsob jej prípravy a jej použitie na prípravu liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 283950

Dátum: 03.05.2004

Autor: Trofast Jan

MPK: A61K 31/58, A61K 31/165, A61K 9/72...

Značky: přípravy, liečivá, inhalačná, použitie, kompozícia, spôsob, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Prášková kompozícia obsahuje jednu alebo viac farmaceuticky veľmi účinných zlúčenín a nosič, pričom všetky zložky sú v jemne rozptýlenej forme a sypná hustota prostriedku je 0,28 až 0,38 g/ml. Kompozícia je vhodná na liečbu respiračných porúch.

Inhalačná kompozícia, spôsob jej prípravy a jej použitie na prípravu liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 283949

Dátum: 03.05.2004

Autor: Trofast Jan

MPK: A61K 9/72, A61K 31/165

Značky: přípravy, liečivá, použitie, inhalačná, kompozícia, přípravu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Suchá prášková kompozícia obsahuje formoterol a nosič, pričom obidve zložky sú v jemne rozptýlenej forme a sypná hustota kompozície je 0,28 až 0,38 g/ml. Kompozícia je vhodná na liečbu respiračných porúch.

Inhalačná kompozícia, spôsob jej prípravy a jej použitie na prípravu liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 283948

Dátum: 03.05.2004

Autor: Trofast Jan

MPK: A61K 9/72, A61K 31/58

Značky: inhalačná, přípravy, přípravu, použitie, kompozícia, liečivá, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Prášková kompozícia obsahuje budesonide a nosič, pričom obidve zložky sú v jemne rozptýlenej forme a sypná hustota prostriedku je 0,28 až 0,38 g/ml. Prostriedok je vhodný na liečbu respiračných porúch.

Farmaceutické kompozície tizoxanidu a nitazoxanidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283947

Dátum: 03.05.2004

Autor: Rossignol Jean-françois

MPK: A61K 31/425, C07D 277/58

Značky: tizoxanidu, kompozície, nitazoxanidu, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutické kompozície obsahujúce ako aktívnu zložku najmenej jednu zlúčeninu zvolenú zo skupiny, ktorú tvorí zlúčenina vzorca (I) a zlúčenina vzorca (II). Farmaceutické kompozície sa stabilizujú najmenej jednou farmaceuticky prijateľnou kyselinou. Aktívna zložka je výhodne vo forme častíc s veľkosťou častice menšou než 200 um a stredná veľkosť častíc je väčšia než 5 um. Farmaceutické kompozície sú zvlášť použiteľné pri liečbe oportúnnych...

Farmaceutické kompozície tizoxanidu a nitazoxanidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283946

Dátum: 03.05.2004

Autor: Rossignol Jean-françois

MPK: A61K 31/425, C07D 277/58

Značky: farmaceutické, tizoxanidu, kompozície, nitazoxanidu

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická kompozícia obsahujúca ako aktívnu zložku najmenej jednu zlúčeninu zvolenú zo skupiny, ktorú tvorí zlúčenina vzorca (I) a zlúčenina vzorca (II). Aktívna zložka je výhodne vo forme častíc s veľkosťou častice menšou ako 200 um a stredná veľkosť častíc je väčšia než 10 um. Farmaceutické kompozície sa výhodne stabilizujú najmenej jednou farmaceuticky prijateľnou kyselinou. Farmaceutické kompozície sú zvlášť použiteľné pri liečbe...

Herbicídna zmes obsahujúca cyklohexenonoximéter, herbicídny prostriedok, spôsob jeho prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283945

Dátum: 03.05.2004

Autori: Sievernich Bernd, Westphalen Karl-otto, Landes Max, Finley Charles, Misslitz Ulf, Walter Helmut

MPK: A01N 43/08, A01N 43/10, A01N 35/10...

Značky: herbicídna, přípravy, herbicídny, obsahujúca, prostriedok, cyklohexenonoximéter, spôsob, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa herbicídne zmesi obsahujúce : a) najmenej jeden cyklohexenonoximéter všeobecného vzorca (I) a b) najmenej jednu z nasledujúcich 44 zlúčenín: b1) Bromobutide, Dimepiperate, Etobenzamid, Propanil b2) Anilofos, Mefenacet b3) 2,4-D, MCPB, Naproanilide b4) Bentazon b5) Pyrazolynate/Pyrazolate, Sulcotrione b6) Esprocarb, Molinate, Pyributicarb, Thiobencarb/Benthiocarb b7) Quinclorac b8) Butachlor, Butenachlor, Pretilachlor, Thenylchlor b9)...

Inhalačná kompozícia, spôsob jej prípravy a jej použitie na prípravu liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 283943

Dátum: 03.05.2004

Autor: Trofast Jan

MPK: A61K 9/72, A61K 31/35

Značky: inhalačná, použitie, přípravu, přípravy, kompozícia, liečivá, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Suchá prášková kompozícia obsahuje terbutalinsulfát a nosič, pričom obidve zložky sú v jemne rozptýlenej forme a sypná hustota kompozície je 0,28 až 0,38 g/ml. Kompozícia je vhodná na liečbu respiračných porúch.

Použitie polykyselín obsahujúcich inhibítor nitrifikácie na úpravu anorganických hnojív, upravené anorganické hnojivo a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283942

Dátum: 03.05.2004

Autori: Horchler Von Locquengh Klaus, Barth Thomas, Rieber Norbert, Leibold Edgar, Rittinger Stefan, Dressel Jürgen, Gold Randall Evan, Erhardt Klaus

MPK: C05G 3/00, C05G 3/08

Značky: spôsob, upravené, nitrifikácie, polykyselin, použitie, anorganické, přípravy, inhibitor, hnojivo, úpravu, obsahujúcich, hnojiv, anorganických

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie anorganických alebo organických polykyselín na úpravu anorganických hnojív, predovšetkým použitie polykyselín vo forme zmesí s najmenej jedným inhibítorom nitrifikácie na úpravu anorganických hnojív. Ďalej je opísané anorganické hnojivo v práškovej forme vo forme granúl s obsahom inhibítora nitrifikácie a spôsob jeho prípravy.