Archív za 2004 rok

Strana 61

Spôsob fermentácie zakvaseného mliečneho výrobku a očkovacia látka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1699

Dátum: 07.05.2004

Autor: Marchal Laurent

MPK: A23C 9/12, A23C 9/13

Značky: mliečneho, látka, fermentácie, zakvašeného, spôsob, očkovacia, výrobků

Text:

...mliečnu lermentáciu mliečneho substrátu. Výrazu schopnosť pôsobiť na substrátako enzým sa prisudzuje jeho obvyklý význam v tejto oblastL to znamená schopnost pôsobiť na uvedeny substrát Inetabolicky. čo vedie k premene jednej alebo niekoľko zložiek tohto substrátu. Tento aspoň jeden mikroorganizmus pôsobí ako prítomný enzým. teda neporušená bunková membrána.0013 Podľa výhodného uskutočnenia vynálezu. ktorý je obzvlášť určený pre ma 1 é...

Lis na nábytkové diely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1625

Dátum: 07.05.2004

Autori: Tönnigs Sven, Tönnigs Bodo, Kröhnert Klaus, Herrmann Sven

MPK: B27M 3/18, B27M 3/00

Značky: diely, nábytkové

Text:

...stĺp, ktorým sú odvádzané priamo do rámu ako hmotnosť jednotlivých prvkov spojovacieho zariadenia, tak aj sily pri prevádzke a to bezzaťaženia ostatných dielov lisu na nábytkové diely.0008 Nakoľko je ako v horizontálnom, tak aj vo vertikálnom smere podľa vynálezu vodiaci stĺp voľne posuvne upevnený na prestavitelných lisovacích čeľustiach zvislého páru lisovacích čelusti, možno prestavitelné lisovacie čeľuste ovládať alebo posúvať bez...

Chimérické proteíny zahrňujúce faktor zrážanlivosti-Fc na liečenie hemofílie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6383

Dátum: 06.05.2004

Autori: Peters Robert, Rivera Daniel, Bitonti Alan

MPK: A61K 39/395, C12P 21/08

Značky: liečenie, zrážanlivosti-fc, hemofílie, zahrnujúce, faktor, proteiny, chimerické

Text:

...podaný miniprasiatkam, kde faktor Vlla-Fc je monomérovým/dimérovým hybrídom zahrnujúcím dva polypeptidové reťazce, kde každý reťazec zahrnuje najmenej časť konštantnej oblastí imunoglobulínu, a kde faktor VII je spojený len s jedným z týchto dvoch reťazcov.0030 Obrázok 8 B znázorňuje koagulačnú aktivitu v čase pre faktor Vlla-Fc, podaný intravenózne miniprasiatkam, kde faktor VIla-Fcje monomérovým/dimérovým hybrídom zahrnujúcím dva...

Zlúčeniny stroncia na profylaxiu/liečbu ťažkostí s chrupavkou a/alebo kosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12774

Dátum: 06.05.2004

Autori: Christgau Stephan, Hansen Christian, Nilsson Henrik

MPK: A61K 31/592, A61K 33/24, A61K 31/593...

Značky: ťažkostí, chrupavkou, zlúčeniny, stroncia, kosťami

Text:

...podstatný pokrok v schopnosti predikovať a monitorovať osteoporózu, pretože sa zlepšili spôsoby na meranie hustoty kostných minerálov (BMD) a vyvinuli sa nové Špecifické biochemické markery resorpciea tvorby kosti a stali sa vhodnými pre rutinné klinicképoužitie. Vyvinuli sa tiež nové farmaceutické činidlá na liečbu a/alebo prevenciu osteoporózy. Väčšina týchto liečob je založená na substitúcii straty endogénneho estrogénu bud vo forme...

Kompozícia so stronciom a vitamínom D na profylaxiu a/alebo liečbu ťažkostí s chrupavkou a/alebo kosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12771

Dátum: 06.05.2004

Autori: Christgau Stephan, Nilsson Henrik, Hansen Christian

MPK: A61K 33/24, A61K 31/592, A61K 31/593...

Značky: liečbu, vitamínom, kompozícia, ťažkostí, stronciom, kosťami, chrupavkou, profylaxiu

Text:

...špecifické biochemické markery resorpcie a tvorby kosti a stali sa vhodnými pre rutinné klinické použitie. Vyvinuli sa tiež nové farmaceutické činidlá na liečbu a/alebo prevenciuosteoporózy. Väčšina týchto liečob je založená na substitúciistraty endogénneho estrogénu buď vo forme hormonálnej substitučnej terapie (HRT) alebo selektívnych modulátorov estrogénového receptora (SERM) alebo patria do skupiny nazývanej bisfosfonáty. SERM a...

Dávkové formy azitromycínu so zníženými vedľajšími účinkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4690

Dátum: 06.05.2004

Autori: Friesen Dwayne Thomas, Hagen Timothy Arthur, Lyon David Keith, West James Blair, Thombre Avinash Govind, Mccray Scott Baldwin, Appel Leah Elizabeth, Herbig Scott Max, Lo Julian Belknap, Crew Marshall David

MPK: A61P 31/00, A61K 31/7042, A61K 9/16...

Značky: formy, dávkové, azitromycínu, vedľajšími, zníženými, účinkami

Text:

...aplikovanej dávky azitromycinu, v porovnani s ekvivalentnou dávkou z komerčných kapsúl azitromycinu sokamžitým uvoľňovanim. Avšak neskôr bolo zistené, že biologická dostupnosť mnohých dávkových foriem s riadeným uvoľňovaním, najmä tých foriem, ktoré sú tu uvádzané ako príklady, je nižšia ako v pripade ich ekvivalentov sokamžitým0010 Preto sú potrebné dávkové formy azitromycinu, ktoré majú obdobnú biologickú dostupnosť a menšie vedľajšie...

Dverový modul pre dvere vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4584

Dátum: 06.05.2004

Autori: Schröder Helmut, Mieglitz Hans-helmut, John Harald, Jones Derek, Schidan Alexander

MPK: B60J 5/04, B60R 13/02, B60R 13/08...

Značky: dveře, modul, dverový, vozidla

Text:

...kovovou štruktúrou dverí vozidla a dielom vnútorného obloženia. Utesnenie ku kovovej konštrukcii nastáva cez tesniace vydutie, napríklad vypenenou tesniacou šnúrou, ktorá môže byť pripadne vybavená na povrchu špeciálnym povlakom, aby sa zamedzilo vnikaniu vlhkosti kapilámym účinkom. Plastová fólia sa na svojej strane spája zlepením so stranou dielu vnútorného oblože nia, ktorá smeruje smerom von, a prechádzajú cez ňu utesneným spôsobom...

Tŕň na oporu vrecka na držiaku na vrecká

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3429

Dátum: 06.05.2004

Autor: Dickinson Adam

MPK: B65D 33/00, A47F 13/00

Značky: vrecká, držiaku, tŕň, oporu

Text:

...Toto usporiadanie však vedie knatrhnutiu horného okraja vrecka a ked je vrecko veľmi zaťažené, natrhnutie môže pokračovať a spôsobiť zlyhanie vrecka. To znamená, že vrecko musí byť vyrobené z pevnejšiehomateriálu, čo zvyšuje náklady na vrecko.Ďalší problém vzniká vznámych systémoch vtom, že držiak vyžaduje dvakolíky a zakrivený výstupok, ktoré sa musia zhodovať s otvormi v stohu vreciek. Jepotrebné zabezpečiť, aby otvory v jednotlivých...

Spracovanie ropných frakcii, fosílnych palív a ich produktov zvukovou energiou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3217

Dátum: 06.05.2004

Autor: Cullen Mark

MPK: B01D 1/00, C10G 31/00, C10G 15/00...

Značky: ropných, spracovanie, energiou, produktov, frakcií, palív, fosílnych, zvukovou

Text:

...je spôsobilý zlepšiť kvalitu-3 spracovávaného rafinovaného fosílneho paliva, v dôsledku čoho by mohol byt jednoducho využívaný rañnériách či už vo veľkom meradle alebo bo v malých prevádzkových podmienkach.Teraz sa zistílo, že fosílne palivá, ropné frakcie aveľa komponent získaných ztýchto zdrojov možno podrobiť rozmanitým prospešným premenám a vylepšiť ich rôznymi cestami spôsobom, ktorý aplikuje zvukovú energiu do týchto materiálov v...

Imidazo a tiazolopyridíny ako inhibítory JAK3-kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3096

Dátum: 06.05.2004

Autori: Klingstedt Tomas, Hemmerling Martin

MPK: A61K 31/4353, A61P 19/00, A61P 11/00...

Značky: jak3-kinázy, inhibitory, tiazolopyridíny, imidazo

Text:

...z množiny dusík, kyslík a síra, alebo 5- až 7-členný heteroarylový kruh, obsahujúci l ažprípadne substituovaný jednou alebo viacerými skupinami zvolenými z množiny CONR 4 R 5, NR 4 R 5, 01-08 alkyl, 01-03 alkoxy, s(o)01-0 alkyl, hydroxyl, CN, halogén,NHCOCl-Cg alkyl, Rz-(CHýp-OH alebo morfolínAr je fenyl, ktorý môže byť prípadne substituovaný jednou alebo viacerými skupinami zvolenými z množiny halogén, hydroxyskupina, kyanoskupina, C...

Kontajnerový podvozok s nastaviteľnou dĺžkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3034

Dátum: 06.05.2004

Autor: Koch Josef

MPK: B60P 1/64, B62D 21/14

Značky: kontajnerový, dľžkou, podvozok, nastaviteľnou

Text:

...homého rámu považuje za dosadaciu úroveň pre kontajner. Výhodnejšie je ložný homý rám a podvozkový rám umiestnený v nemennej relativnej výškovej pozícii a prestavenie výšky ložného homého rámu sa uskutočňuje spoločne s podvozkovým rámom, naúčel prestavovania je možné výhodnejšie použiť obvykle prítomné pruženie podvozkovéhorámu. Za príklad pre prestavovanie výšky podvozku pomocou pneumatického pruženia je možne uviesť napríklad z už...

Polyamidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2845

Dátum: 06.05.2004

Autori: Deininger Jürgen, Sötje Oliver, Benisch Christoph, Winterling Helmut, Neuhaus Ralf, Krempel Kurt, Demeter Jürgen, Kory Gad

MPK: C08G 69/00

Značky: polyamidy

Text:

...New York, 1977, S. 424-467, najmä na strane 444 až 446, z monomérov, ktoré sú zvolené zo skupiny obsahujúcej Iaktámy,omega-aminokarboxylové kyseliny, nitrily omega-aminokarboxylových kyselín, amidy omega-aminokarboxylových kyselín, soli omega-aminokarboxylových kyselín, estery omega-aminokarboxylových kyselín, ekvimolárne zmesi zložené z diamínov a díkarboxylových kyselín, soli díkarboxylových kyselín/diamínov, dinitrily a diamíny...

Spôsob a pec na ohýbanie sklenených panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2588

Dátum: 06.05.2004

Autor: Yli-vakkuri Erkki

MPK: C03B 23/02, C03B 29/00

Značky: sklenených, panelov, spôsob, ohýbanie

Text:

...pre formy prítomné v homej trati vozíkov pre formy.0010 Každý vozík 9 pre formy obsahuje ohýbaciu formu 12 podopretú vozíkom 9 pre formy. Dvojice sklenených panelov sa umiestnia na ohýbacej forme 12, zatiaľ čo vozík 9 formy je mimo pece v navážacej komore 8. Vozík 9, forma 12 a dvojica sklenených panelov určených na ohýbanie sú vyzdvihnuté výťahom umiestneným v komore 8 a, ktorá je za navážacou komorou 8, na homú trať l, pričom sa zároveň...

Zneplatňovanie úložiska, čistenie záznamov z medzipamäte

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9434

Dátum: 06.05.2004

Autori: Pfeffer Erwin, Plambeck Kenneth, Heller Lisa, Slegel Timothy

MPK: G06F 12/10, G06F 9/312

Značky: záznamov, úložiska, čistenie, medzipamäte, zneplatňovanie

Text:

...úložiskavýpočtového prostredia. Spôsob napriklad obsahuje uvedenie jednotkyúložiska, ktoré sa má zneplatniť, pričom jednotka úložiska obsahuje množstvostránok úložiska, a pričom uvedenie obsahuje poskytnutie deskriptora jednotky úložiska a zneplatnenie jednotky úložiska.0010 Tento vynález výhodne zabezpečuje spôsob uľahčovania čistenia medzipamätí výpočtového prostredia. Spôsob napriklad zahŕňa identiñkovanie jednotky úložiska pre ktoré sa má...

Karbamátové polyoly, a prostriedky a spôsoby, pri ktorých sa používajú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2436

Dátum: 06.05.2004

Autori: Moussa Youssef, Lynch Paul, List Michael, Kaleem Kareem, Taylor Ron

MPK: C08G 18/00, C08G 71/00, C08G 65/00...

Značky: používajú, polyoly, karbamátové, spôsoby, ktorých, prostriedky

Text:

...V niektorých uskutočneniach bude R v rozsahu l až 10 uhlikových atómov, a V niektorých uskutočneniach bude mať 2 až 4 uhlikové atómy. Ak sa použije len jeden alkylénoxid, dve R skupiny budú rovnaké. Ak sa použije zmes alkylénoxidov, bude zrejmé, že R môže byt rôzne pre každú opakujúcu sa jednotku (tzn. (RO) a (RO),) v zlúčenine. Dve karbamátové funkčne skupiny sú lokalizované na každom konci zlúčeniny vzorca (l). R 1 môže byt vodik alebo...

Chimérické proteíny zahrnujúce faktor zrážavosti VII-Fc na liečenie hemostatickej poruchy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9237

Dátum: 06.05.2004

Autori: Bitonti Alan, Peters Robert, Rivera Daniel

MPK: A61K 39/395, C12P 21/08

Značky: zrážavosti, zahrnujúce, proteiny, liečenie, faktor, chimerické, poruchy, hemostatickej, vii-fc

Text:

...ľudský Fc neonatálny receptor (shFcRn).0025 Obrazok 6 znázorňuje plazmové hladiny v čase pre orálne podaný faktor Vlla-Fc u neonatalnych potkanov.0026 Obrázok 7 porovnáva u neonatálnych potkanov orálnu absorpciu monomérových/dimérových hybridov faktora Vlla-Fc, zahrnujúceho dva polypeptidové reťazce, kde každý reťazec zahrnuje najmenej čast konštantnej oblasti imunoglobulínu. a kde faktor Vll je spojený len s jednym z týchto dvoch...

Polyamidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2215

Dátum: 06.05.2004

Autori: Benisch Christoph, Sötje Oliver, Demeter Jürgen, Deininger Jürgen, Winterling Helmut, Wilms Axel, Kory Gad, Weiss Robert, Krempel Kurt

MPK: C08G 69/00

Značky: polyamidy

Text:

...soli dikarboxylových kyselín/diamínov, dinitrily a diamínyalebo zmesi takýchto monomérov.Ako monoméry prichádzajú do úvahymonoméry alebo oligoméry C 2- až C 20- výhodnejšie C 2- až C 15- arylalifatického alebo výhodnejšie alifatického laktámu, ako je enantoiaktám, undekanolaktám, dodekanolaktám alebo kaprolaktám, monoméry alebo oligoméry C 2- až C 2 o-, výhodnejšie C 3- až Cm-aminokarbowlových kyselín, ako je kyselina G-aminokaprónová,...

Strecha pre nákladné auto alebo príves so zhora plniteľným nákladným priestorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2166

Dátum: 06.05.2004

Autor: Peischl Ernst

MPK: B60J 7/02, B60J 7/08

Značky: priestorom, plniteľným, zhora, střecha, nákladným, nákladné, přívěs

Text:

...že na pohyb ramena je usporiadaný rotačný motor. Tento rotačný motor by mohol byt napríklad elektromotor, s výhodou je ale taktiež usporiadaný hydraulický rotačný motor. Pri výhodnom uskutočnení vynálezuvykazujú rovnobežne vedenia valčeky alebo ozubené kolesá.Prehľad obrázkov na yýkresochvynález je ďalej bližšie vysvetlený pomocou príkladu uskutočnenia, znázorneného na výkresoch, bez toho aby bol naobr. 1 V schematickom znázornení strechu...

Spôsob dávkovania nápoja a zariadenia nato určené

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2114

Dátum: 06.05.2004

Autor: Rasmussen Jan Noerager

MPK: B67D 1/00

Značky: určené, spôsob, zariadenia, nápoja, dávkovania

Text:

...na vytvorenie tesnenia s vnútornou stenou telesa na spodnom povrchu ružice a tak vytvorenie tlakovej komory medzivnútomou stenou telesa, valcovou časťou steny fľaše a prírubou na osadení fľaše. Keď jeuzatvorené veko, je tlakové médium zavedené do telesa. Zvýšený tlak v tlakovej komore bude tlačiť fľašu nahor smerom k nižšiemu tlaku okolitého prostredia, dovtedy, než sa homá časť príruby fľaše dotkne spodného povrchu ružice. Nápoj je...

Výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2003

Dátum: 06.05.2004

Autor: Orlandi Christian

MPK: F28D 1/02

Značky: výmenník, tepla

Text:

...predloženého vynálezu výmenníkom tepla vyššie uvedeného typu, ktorý má v uvedenej vzduchovej medzere aspoň jedno dištančné teliesko, v podstate V tvare objímky, priliehajúce na hornom konci k susedným telesám atvoriace s nimi jeden celok, okolo príslušných otvorov ústiacich do uvedenej vzduchovej0014 Výmenník tepla obsahuje nepravidelnosti spojené s uvedeným aspoň jedným distančným telieskom, ktoré vystupujú do vzduchovej medzery na...

Metóda a reaktor pre kontinuálnu výrobu polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1849

Dátum: 06.05.2004

Autor: Karasiak Wolf

MPK: B01J 19/18, C08G 63/00

Značky: reaktor, výrobu, polymérov, kontinuálnu, metoda

Text:

...Je tu však možnosť privážania východzích materiálov do prvej reakčnej zóny aj oddelene. Tu sa prevedie premena na požadované monoméry. Prevádza sa kontinuálne odoberanie a cez potrubia ktore môžu ležať vo vnútri alebo mimo reaktora sa materiál privádzado nižšie umiestnenej reakčnej zóny.Pary aplyny vznikajúce pri výrobe monomerov alebo predpolymerov sú spojovacími potrubiami vedené z jednej reakčnej zóny do druhej anásledneSamozrejme môžu...

Chimerické proteíny zrážacieho faktora na liečbu hemostatickej poruchy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20342

Dátum: 06.05.2004

Autori: Rivera Daniel S, Bitonti Alan J, Peters Robert

MPK: A61K 39/00, A61K 47/48, A61K 38/36...

Značky: poruchy, faktora, zrážacieho, chimerické, liečbu, proteiny, hemostatickej

Text:

...protrombínu na trombín, ktorý konvertuje frbrinogén na ñbrín ako konečnéštádium tvorby fíbrínovej zrazeniny.0006 Faktor VII podlieha post-translačným modifikáciám, vrátane karboxylácie závislej od vitamínu K, čoho výsledkom je desať zvyškov kyseliny ykarboxyglutamovej v oblastí N-konca molekuly. Ďalšie post-translačné modifikácie zahŕňajú pripojenie cukrovej skupiny na dvoch prirodzene sa vyskytujúcich N-prepojených glykozylačných miestach...

Zneplatňovanie úložiska, čistenie záznamov z vyrovnávacej pamäte

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8629

Dátum: 06.05.2004

Autori: Plambeck Kenneth, Pfeffer Erwin, Slegel Timothy, Heller Lisa

MPK: G06F 12/10, G06F 12/08, G06F 9/30...

Značky: čistenie, vyrovnávacej, záznamov, úložiska, zneplatňovanie, pamäte

Text:

...spojených s ďalšou jednotkou úložiska sa nevyčistia.0009 Výhodne je zaistená inštrukcia na uskutočnenie vo výpočtovomprostredí. inštrukcia obsahuje napriklad operačný kód na identifikáciuuskutočňovanej inštrukcie, miesto určenia zneplatnenia na určenie informácií spojených so zneplatňovanou jednotkou úložiska, pričom jednotka úložiska obsahuje množstvo stránok úložiska ďalšie označenie na určovanie dodatočných informácií na použitie...

Chladiaci systém pre prístrojové a sieťové skrine a spôsob chladenia prístrojových a sieťových skriní

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1408

Dátum: 06.05.2004

Autor: Ebermann Heiko

MPK: H05K 7/20

Značky: spôsob, skříně, přístrojových, chladiaci, přístrojové, chladenia, skříní, sieťové, systém, sieťových

Text:

...výmenníky môžu byť namontované na obloženie skrine alebo na vonkajšiu oblasť bočnej steny alebo na zadné dvere alebo môžu byť usporiadané ako násuvné, a vnútorná teplotaskrine môže byť chladená až pod teplotu okolia.Nevýhodou je obsadenie vnútorného priestoru, ktorý potom už nie je k dispozícii pre osadenie modulovými jednotkami. Pri usporiadaní vzduchovodného tepelného výmenníka na bočnej stene je obmezené zoraďovanie skriní vedľa seba a...

Usporiadanie pre umiestnenie a pripevnenie osadzovacieho prvku na vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1141

Dátum: 06.05.2004

Autor: Dinant Franck

MPK: B60Q 1/04, B60Q 1/26

Značky: vozidlo, osadzovacieho, umiestnenie, usporiadanie, pripevnenie, prvků

Text:

...osadzovací prvok určený nato, aby bol umiestnený apripravený vdutíne štruktúrneho prvku motorového vozidla prostredníctvom usporiadania podľa niektorého zpredchádzajúcich nárokov,vyznaćujúce sa tým, že zahŕňa puzdro obsahujúce jediný vnútorný závit, ktorého pozdĺžna os je rovnobežná s prvou osou.0031 Predmetom vynálezu je rovnako vozidlo vybavené dotyčným zariadením.0032 Podľa výhodného uskutočnenia jeho puzdro obsahuje aspoň tri dotykové...

Prostriedok s regulovaným uvoľňovaním obsahujúci soľ stroncia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14997

Dátum: 06.05.2004

Autori: Hansen Christian, Christgau Stephan, Nilsson Henrik, Andersen Jens

MPK: A61K 9/26, A61K 9/20, A61K 33/24...

Značky: obsahujúci, prostriedok, stroncia, uvoľňovaním, regulovaným

Text:

...zasiahnutíosteoporózou porastie rýchlosťou väčšou ako sú jednoduchérýchlosti rastu populácie, pretože starnutie populácie disproporcionálne zvyšuje starší segment populácie, zatiaľ čo vek pre nástup menopauzy zostáva konštantný. V posledných dekádach existuje tiež podstatný pokrok V schopnosti predpovedať a monitorovať osteoporózu, ako sú zlepšené spôsoby merania minerálnej hustoty kostí (BMD) a nové špecifické biochemické markery resorpcie a...

Imunoglobulínové chimérické monomér-dimérne hybridy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14978

Dátum: 06.05.2004

Autori: Stattel James, Rivera Daniel, Low Susan, Bitonti Alan, Mezo Adam, Peters Robert

MPK: C07K 14/505, C07K 14/475, C07K 14/555...

Značky: imunoglobulínové, hybridy, chimerické, monomér-dimérne

Text:

...konštantných oblastí imunoglobulinu, napr. FcRn väzboví partneri sa zvyčajne navzájom spájajú prostredníctvom disultidových väzieb a iných nešpecifických interakcií a vytvárajú diméry a multiméry vyšších rádov. Predkladaný popis, vrátane tohto vynálezu, je z časti založený na prekvapivom objave, že transcytóza chimérických proteínov zložených z FcRn väzbových partnerov sa zdá byť limitovaná molekulovou hmotnosťou chimérických proteínov,...

Cylindrická zámková vložka s upraviteľnou dĺžkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1053

Dátum: 06.05.2004

Autor: Markbreit Dani

MPK: E05B 9/00

Značky: upraviteľnou, cylindrická, zámková, dľžkou, vložka

Text:

...slepé diery, a môžu ale nemusiaSpojovací prvok 26 môže obsahovať centrálnu časť 32 s montážnym otvorom 34 zámkovej vložky, ktorý je na nej vytvorený. Centrálna časť 32 môže byť umiestnená centrálne na stredovej osi 30. Montážny otvor 34 zámkovej vložky môže byť použitý na pripevnenie cylindrickej zámkovej vložky 10 do dverí alebo okna pomocou vhodných upevňovacích prvkov (nezobrazené). Profilový prvok 36 môže byť priliehavo upevnený nad...

Spôsob a zariadenie na výrobu zváraných rúr so špirálovým švom z pásovej ocele valcovanej za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1030

Dátum: 06.05.2004

Autori: Werner Klaus, Titze Eberhard, Keitel Steffen

MPK: B23K 26/00, B23K 31/12, B21C 37/06...

Značky: spôsob, zváraných, pásovej, špirálovým, tepla, zariadenie, výrobu, ocele, švom, valcovanej

Text:

...objeme, ktorý sťažuje nasadenie moderných systémov a zaistenie kvality.- Proces pod tavidlom je spravidla podmienený stykom Y alebo dvojité Y ako prípravou hrany. Toto spolu so závislosťou od hrúbky plechu ovplyvňuje zvýšené použitiedodatočných zváracích materiálov (zvárací drôt atavidlo), čo vedie kväčším zvarovým kúpeľom. vyšším rizikám vád a zváracím nákladom.- Veľkosť zvaroveho kúpeľa zamedzuje vzávislosti od priemeru rúrky (zakrivení...

Vo vode rozpustné soli stroncia na použitie v liečbe stavov chrupavky a/alebo kosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14802

Dátum: 06.05.2004

Autori: Nilsson Henrik, Christgau Stephan, Andersen Jens, Hansen Christian

MPK: A61K 33/24, A61K 31/198, A61K 31/194...

Značky: stroncia, chrupavky, kosti, stavov, rozpustné, použitie, liečbe

Text:

...čo bisfosfonáty navyše ksilnému antiresorpčnému účinku tiež znižujú tvorbu kostí v podobnom rozsahu, z čoho vyplýva, že stratia liečebný účinok po niekoľkých rokoch liečenia. Teda existuje potreba činidiel,ktoré sú účinné pri liečení a/alebo prevencii osteoporózy.0008 Sorbera la a kol. STRONTIUM RANELATE TREATMENT AND PREVENTION OF OSTEOPOROSIS BONE RESORPTION INHIBITOR BONE FORMATION STIMULANT, DRUGS OF THE FUTURE, PROUSSCIENCE, E 5,vol....

Liečba ochorení chrupavky/kostí s vo vode rozpustnými soľami stroncia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14801

Dátum: 06.05.2004

Autori: Hansen Christian, Nilsson Henrik, Christgau Stephan, Andersen Jens

MPK: A61K 31/198, A61K 31/194, A61K 33/24...

Značky: liečba, ochorení, stroncia, solami, rozpustnými

Text:

...na substitúcii straty endogénneho estrogénu bud vo forme hormonálnej substitučnej terapie (HRT) alebo selektivnych modulátorov estrogénového receptora (SERM) alebo patria do skupiny zlúčenín nazývanej bisfosfonáty. SERM,a predovšetkým HRT sú spojené s významnými vedľajšími účinkami, ako rastúce riziko rakoviny a kardiovaskulárneho ochorenia, zatiaľ čo bisfosfonáty okrem potentného antiresorpčnému účinku tiež znižujú tvorbu kostí na podobný...

Spracovanie fosílnych palív zvukovou energiou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14739

Dátum: 06.05.2004

Autor: Cullen Mark

MPK: C10G 31/00, B01D 1/00, C10G 15/08...

Značky: energiou, zvukovou, palív, fosílnych, spracovanie

Text:

...je vynález obzvlášť užitočný sú plynové oleje, tento temiín sa tu používa rovnaký ako v priemysle spracovania ropy, aby sa naznačilo, že ide o kvapalné ropné destiláty,ktoré majú vyššie teploty varu ako než ťažký benzín. Začiatok teploty varu môže byť len 400 °F (200 °C). ale výhodný rozsah teploty varu je okolo 500 °F až okolo 1100 °F (čo približne zodpovedá 260 °C až 595 °C). Príklady frakcil. ktoré vrú vtomto rozmedzí sú FCC kalový olej,...

Spôsob spájania povrchov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6126

Dátum: 05.05.2004

Autori: Norling Hakan Lars Erik, Abram Eugeniusz

MPK: B27G 11/00, C09J 5/04

Značky: spájania, povrchov, spôsob

Text:

...lepidla núteným sušením tak,aby kompozícia (B) lepidla mala bezprostredne po stupni sušenia obsah pevnej fázy Y hmot.,pričom Z Y, a, nanesenie zložky (C) na jednu alebo obe kompozícíe (A) lepidla a kompozíciu(B) lepidla. Je vhodné, keď sa rozpúšťadlo sčasti odstráni z aplikovanej kompozícíe (A) lepidla0012 Tennínom kompozícia lepidla sa rozumie kompozícia, ktoré je sama o sebe schopnápôsobiť ako lepidlo a nie je len zložkou lepidla,...

Spôsob spájania povrchov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5280

Dátum: 05.05.2004

Autori: Norling Hakan Lars Henrik, Abram Eugeniusz

MPK: B27G 11/00, C09J 5/04, C09J 5/06...

Značky: spájania, povrchov, spôsob

Text:

...mikrovlnami, predovšetkým však žiarivé teplo.0013 Sušením lepiacej zmesi by sa malo vysušit od 10 do 95 hmotn. rozpúšťadla, najlepšie od 20 do 90 hmotn. rozpúštadla.0014 Obsah tuhých častíc v lepiacej zmesi bezprostredne po sušení by sa mal pohybovať medzi 70 a 80 hmotn0015 Pod tuhými časticami sa na účely tohto vynálezu rozumie obsah zložiek lepidla meraný nasledujúcim spôsobom 1 gram lepidla umiestnime do zakrytej nádoby a na 30...

Parná krakovacia pec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15096

Dátum: 05.05.2004

Autori: Spoto Maurizio, Spoto Benedetto

MPK: F28F 13/06

Značky: krakovacia, parná

Text:

...na výrobu a v obťažnosti využívaniarebier vo vnútri radiačnej cievky existujúcich etylénových0014 Vnútorné výstupky V krakovacej rúrke môžu byť niekedy príčinou koksovania v dôsledku stagnácie privádzaného0015 Vyššie uvedený postup je zameraný na zlepšenieprenosu tepla pomocou konvekčného mechanizmu.0016 US-A-4 342 642 opisuje pec pre pyrolýzu, pričom vonkajšie rúrky každého priechodu sú opatrené vložkou s lopatkami, ktoré rozdeľujú vnútornú...

Dávkovacie zariadenie pre naskladané výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3629

Dátum: 05.05.2004

Autori: Yoakim Alfred, Jarisch Christian

MPK: A47F 1/00

Značky: zariadenie, naskladané, dávkovacie, výrobky

Text:

...kapsula obsahuje určitú dávku potravinárskeho produktu, napr. mletej kávy. Zariadenie l je teda opatrene blokom l 0, na ktorom sú namontovane základné časti. Blok 10 vymedzuje otvor 20 s prierezom atvarom prispôsobeným prechodu kapsúl. Otvor 20 je typicky umiestnený oproti zásobníku kapsúl umiestnených nad otvorom koaxiálne s ním. Zásobník kapsúl môže byt vo forme stĺpca kapsúl v kontajneri. akoje uvedené na obr. 8 a ako bude upresnené V...

Dávkovacie zariadenie na záchod

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9424

Dátum: 05.05.2004

Autor: Danielsson Spogardh Stefan

MPK: E03D 9/02, E03D 9/03

Značky: záchod, dávkovacie, zariadenie

Text:

...nádrži auchytené kvršku splachovacej nádrže záchodu, má vložku pre uchytenie k splachovacej nádrži, dávkovaci zásobník obsahujúci čistiaci prostriedok a odstrániteľné viečko aiebo uzáver pre uzavretie dávkovacíeho zásobníku zvonku splachovacej nádrže. Dokument US-Bt-ô 374 426 opisuje dávkovacie zariadenie pre dávkovanie kvapalnej chemickej látky pre splachovacie nádrže záchodových mís. Toto dávkovacie zariadenie má oddelené otváranie pre...

Deriváty 1-(2H-pyrazol-3-yl)-3-{4-[1-(benzoyl)piperidin-4- ylmetyl]fenyl}močoviny a použitie týchto zlúčenín ako inhibítorov P38 kinázy a/alebo TNF na liečenie zápalu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1520

Dátum: 05.05.2004

Autori: Gross Alexandre, Borcherding David, Freed Brian, Shum Patrick Wai-kwok, Willard Nicole

MPK: A61P 29/00, C07D 401/00, A61K 31/4155...

Značky: kinázy, ylmetyl]fenyl}močoviny, deriváty, zlúčenín, inhibítorov, zápalu, použitie, týchto, 1-(2h-pyrazol-3-yl)-3-{4-[1-(benzoyl)piperidin-4, liečenie

Text:

...aktívneho proteínu C, čo môže prispievať k abnormalitám povrchovo aktívnej homeostázy, spojeným s pľúcnym poškodením a infekciou, vyvoláva hypersekréciu hlienu a sprostredkováva nábor neutrofilov a eozinofilov V priebehu zápalu dýchacích ciest. Hoci TNF-alfa bráni syntéze kolagénu vo fibroblastoch, rad štúdií zdôrazňuje, že je profibrotický in vivo. Takže tým, že zlúčeniny podľa vynálezu inhibujú produkciu TNF-alfa, sú schopné...

Medicínske použitie inhibítorov glutaminyl- a glutamát-cyklázy na liečenie Alzheimerovej choroby a Downovho syndrómu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7546

Dátum: 05.05.2004

Autori: Heiser Ulrich, Niestroj André, Demuth Hans-ulrich, Schilling Stephan, Hoffmann Torsten

MPK: A61K 31/00, A61P 25/00, A61K 31/4738...

Značky: syndrómu, inhibítorov, glutamát-cyklázy, liečenie, medicínske, glutaminyl, použitie, choroby, alzheimerovej, downovho

Text:

...WO 02/076450 W 0 02/083128, WO 02/38541, W 0 03/000180,W 0 03/000181, WO 03/000250, W 0 03/002530, W 0 03/002531, W 0 03/002553, W 0 03/002593, W 0 03/004496, W 0 03/024942 a WO 03/024965.0011 Predložený vynález poskytuje nové fyziologícke substráty QC u cicavcov, AB 3-40/42, Gln 3 AB 3-40/42,GIuAjš 11-40/42, Gln 11 A 611-40/42, jeinljeastrín, GlnHNeurotenzin, Gln 1 jFPP, GIn 1 CCL 2, GIn 1 CCL 7,Gml CCL a, jeintjccL 16, Gln 1 CCL 18,...

Müsli chlebík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3817

Dátum: 04.05.2004

Autor: Gonda Ivan

MPK: A23L 1/00, A21D 13/02

Značky: müsli, chlebík

Text:

...po stránke energetickej výživností, chuťovej vnímavosti ako aj ekonomickej úspomosti a to spracovanim aj poškodených výrobkov a vylúčením vzniku odpadu.Prehľad obrázkov na výkresochNa pripojenom obrázku, obr. l,je znázomený chlebík ktorého koipusje zložený z drviny expandovanej suroviny z rôznych obilnin, ryže alebo kukurice, táto má funkciu plniva, a zo spojiva, ktorćje z glukózového sirupu, čokolády,karamelu,jogurtu, marmelácly a...