Archív za 2004 rok

Strana 56

Zariadenie na kontrolu srdcovky výhybky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1564

Dátum: 28.05.2004

Autor: Zoll Andreas

MPK: E01B 37/00

Značky: srdcovky, kontrolu, zariadenie, výhybky

Text:

...kontrolu zvarového výplňového materiálu, ktorý je používaný pri opravách alebo pri spojovaní srdcoviek (napríklad pri srdcovkách, ktoré sú vyplňované pri zváraní elektrickým oblúkom), odolnosti proti opotrebeniu a odporu. proti sklzu. Rovnakým spôsobom je možné overiť všetky ostatné metalografickě a fyzikálne aspekty úpravy zváraním. Z tohto dôvodu je pri kontrole zvarov vyfrézovaná v oblasti kontúry srdcovky pozdĺžna drážka od špičky...

N-alkynyl-2-(substituované aryloxy)alkyltioamidové deriváty ako fungicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8457

Dátum: 28.05.2004

Autori: Crowley Patrick Jelf, Sageot Olivia Anabelle, Langford David William, Bacon David Philip, Salmon Roger

MPK: C07C 323/22, A01N 43/40, C07C 317/46...

Značky: n-alkynyl-2-(substituované, aryloxy)alkyltioamidové, fungicídy, deriváty

Text:

...C 14 alkyl, kde alkylová skupina je prípadne substituovaná halogénom, hydroxy, CH, alkoxy, kyano, alebo R 5 je prípadne substituovaný fenyl, prípadne substituovaný tienyl, kde prípadne substituované fenylové alebo tienylově kruhy alebo častí skupín R 5 sú prípadne substítuované jedným, dvomi alebo tromi substituentami vybranými z halogénu, hydroxy, CM alkylu, (31.4 alkoxy, kyano, nitro a nje O, l alebo 2.Aby sme sa vyhli pochybnostiam,...

Tepelne izolujúci obkladací prvok, obzvlášť na výrobu obložnia podlahovej dosky budovy a spôsob výroby takého obloženia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6037

Dátum: 27.05.2004

Autor: Schröder Peter

MPK: E02D 27/01, E04G 13/00

Značky: takého, podlahovej, obkládací, izolujúci, tepelně, výroby, obzvlášť, dosky, budovy, spôsob, výrobu, prvok, obloženia, obložnia

Text:

...jednotlivé zrezané ihlany môžu byť v svojej dolnejObkládacie prvky podľa vynálezu môžu mať vždy rozdielny vonkajší tvar. Pritom sa ukázalo obzvlášť na vytváranie obloženia v tvare vane na výrobu podlažných dosák ako účelné, vytvárať skladové zásoby ako obkladacích prvkov V tvare dosky, ktoré vykazujú na svojej hornej a dolnej strane spojovacie prvky v tvare nopkov (základnej dosky), tak aj obkladacích prvkov V tvare dosky, ktoré nesú...

Použitie kvartérnych amónium-karbonátov a bikarbonátov v antikorozívnych povlakoch pre kovové substráty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12128

Dátum: 27.05.2004

Autori: Scheblein Joseph, Hall Larry, Chiang Michael, Kimler Joseph

MPK: C09D 5/08, C23G 1/14, C23F 11/14...

Značky: použitie, amónium-karbonátov, bikarbonátov, substráty, povlakoch, kvartérnych, antikorozívnych, kovové

Text:

...Vo výhodnom uskutočnení, R a R 2 v kvartémych amóníum-karbonátoch (I) a/alebo bikarbonátoch (II) znamenajú rovnakú C 100 alkylovú skupinu.0020 V ešte inom výhodnom uskutočnení, R 1 v kvartémych amóníum-karbonátoch (I)a/alebo bikarbonátoch (II) znamená benzylovú alebo fenyletylovú skupinu.0021 Na rozdiel od tradičných kvartémych amónium-chloridov, tu opísané kvartéme amóniové zlúčeniny založené na karbonáte a bikarbonáte majú nielen nízke...

Spôsob inhibovania korózie použitím kvartérnych amónium-karbonátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5313

Dátum: 27.05.2004

Autori: Hall Larry, Chiang Michael, Kimler Joseph, Scheblein Joseph

MPK: C23F 11/10, C09D 5/08, C23G 1/14...

Značky: použitím, korózie, spôsob, inhibovania, kvartérnych, amónium-karbonátov

Text:

...prípadne kvartérny amónium-bikarbonát a (b) prípadne rozpúšťadlo, ako je opísané v nároku l. Tento spôsob je obzvlášť užitočný pre vrtne aplikácie v ropných poliach a pri0012 Predložený vynález je zameraný na inhibíciu korózie kovových substrátov. Výraz inhibícia korózie, ako sa tu používa, zahŕňa, ale nie je obmedzený na prevenciu alebo zníženie rýchlosti oxidácie povrchu kovu, obvykle keď je kov vystavený účinkom vody alebo...

Premiestniteľná a otočná panelová konštrukcia a jej vedenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16275

Dátum: 27.05.2004

Autor: Hilliaho Erkki

MPK: E05D 15/06, E05D 15/58

Značky: premiestnitelná, vedenie, panelová, konštrukcia, otočná

Text:

...od častí vodiacej lišty použitej ako pánt. Na hornej strane panela je možné použiť časti vodiacej lišty zdoterajšieho stavu techniky a otvory vytvorené v hornom profile, ktoré umožňujú otvorenie panelu. Normálne je otváraniemožné len v jednom priečnom smere vzhľadom k vodiacim lištám.0008 Vynález bude ďalej podrobnejšie opísaný svyužitím príkladného uskutočnenia, pričom bude zároveň odkazované na priložené obrázky, kdeObr. 1 zobrazuje...

Pec na pečenie produktov z cesta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4637

Dátum: 27.05.2004

Autor: Bott Ulrich

MPK: A21B 5/00

Značky: produktov, cesta, pečenie

Text:

...pecí na pečenie oblátok spočíva vtom, že sa môžu nasadzovat výlučne plynné palivá, ktoré však nie sú kdispozícii0009 Ďalej sa javí ako nevýhodné, že veľkost platní na pečenie je obmedzená na približne 350 mm x 700 mm, pretože vopačnom prípade by mohli byt iba ťažko vyvinuté prídržné sily na zatvorenie páru platní na pečenie počas operácie pečenia. Zväčšenie platní na pečenie by však mohlo pri nepodstatnom zväčšení celkového objemu stroja...

Pružný obal z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3690

Dátum: 27.05.2004

Autori: Heinemeier Jürgen, Reimann Günther, Lückmann Burkkhard

MPK: B65D 33/01

Značky: plastů, pružný

Text:

...vedú k prerušeniu švíkov. Na zabezpečenie proti vniknutiu nečistôt a proti úniku plniacehomateriálu sú potrebné známe dlhé cesty medzi otvormi0011 Preto ďalej trvá potreba obalu cenovo výhodného a súčasne bezpečne chrániaceho pred znečistením a/alebo vlhkosťou pre také plniace materiály, pri ktorých v priebehu a/alebo po naplnení je potrebné odviesť pretlak.0012 Táto úloha je vyriešená pružným obalom podľa nároku l. 0013 Prekvapivo je možné...

Spôsob prípravy kyseliny 1-metylindazol-3-karboxylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9768

Dátum: 27.05.2004

Autori: Naddaka Vladimir, Kaspi Joseph, Montviliski Dionne, Saeed Shadi, Arad Oded

MPK: C07D 231/56

Značky: 1-metylindazol-3-karboxylovej, spôsob, přípravy, kyseliny

Text:

...(ester 1-MICA, ester 2-MICA a ester lCA).Podľa predloženého vynálezu možno 1-MICA získať touto reakciou bez in situ prípravy alkoxidu vzhľadom na to je spôsob podľa tohto vynálezu podstatne menej nebezpečný. Oxidy kovov alkalických zemín sú ľahko dostupné, lacné a bezpečné.Predložený vynález ďalej poskytuje spôsob prípravy liečiva granisetron (endo-1 metyI-N-(Q-metyl-9 ~azabicyklo 3.3.1 non-3-yl)-1 H-indazol-3-karboxamid) alebo...

Terapeutický pančuchový výrobok a spôsob jeho výroby na kruhovom pletacom stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2675

Dátum: 27.05.2004

Autor: Pinelli Enzo

MPK: D04B 1/22

Značky: výroby, kruhovom, terapeuticky, výrobok, pančuchový, spôsob, pletacom, stroji

Text:

...je výhodne vytvorený s použitím spôsobu výroby terapeutíckého pančuchového výrobku na kruhovom pletacom stroji na pleteniepančuchových výrobkov podľa patentového nároku 15.Prehľad obrázkov na yýkresoch0016 Ďalšie charakteristické znaky a výhody vynálezu budú lepšie zrejmé z opisu výhodného,nie však výlučného uskutočnenia terapeutického pančuchového výrobku podľa vynálezu a spôsobu jeho výroby, znázomeného neobmedzujúcim príkladom na...

Tvorba umelých väzbových proteínov na základe ubiquitínových proteínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9355

Dátum: 27.05.2004

Autori: Fiedler Markus, Fiedler Ulrike, Rudolph Rainer

MPK: C07K 14/435, C07K 14/47, C12N 15/09...

Značky: základě, umělých, proteínov, ubiquitínových, tvorba, väzbových

Text:

...veľký význam na liečbu rakoviny (imunotoxíny Reiter a Pastan, 1998). Pritom saselektívna väzba zodpovedajúcich fragmentov Ig na špecifické povrchové proteíny nanádorových bunkách využíva na miestne riadenú aplikáciu terapeutík (tumor targeting).0006 Metódy prípravy ñagmentov protilátok v E. coli však umožňujú nielen ich prípravu na diagnostiku a terapiu vo vyhovujúcej kvalite a množstve, ale aj jednoduchú a rýchlu modiñkáciu ich...

Zariadenie a spôsob kompletizácie elektrického výstroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8948

Dátum: 27.05.2004

Autor: Ohya Yoshiki

MPK: H01B 13/012

Značky: elektrického, spôsob, kompletizácie, zariadenie, výstroja

Text:

...je čas potrebný na inštalovanie káblového zväzku podľa schémy inštalácie rôzny a závisí od zručnosti pracovníkov. Ďalej zvýšenie množstva elektrických káblov akáblových zväzkov predlžuje čas takejto inštalácie apredlžuje sa aj čas, ktorý pracovník potrebuje nazískanie zručnosti pri kompletizovaní elektrického výstroja.0012 Teda cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť zariadenie a spôsob kompletizovaniaelektrického výstroja, ktoré by...

Zariadenie na absorbovanie šumu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1793

Dátum: 27.05.2004

Autor: Konz Oliver

MPK: H04B 15/02

Značky: šumu, zariadenie, absorbovanie

Text:

...feritového elementu. Ďalej pri prúdoch V rozsahu napríklad 4 ampérov vzniká ten efekt, žeferitový materiál sa zmagnetizuje a prejde donasýtenia. Aj tomu sa upravenim vzduchovej medzeryVzduchová medzera, ktoré je upravená medzi oboma čiastočnými elementmi, je zreteľne menšia než priemer prechodu pre kábel a zreteľne menšia než kábel samotný, takže vytvorenie z dvoch navzájom sa dopĺňajúcich čiastočných elementov je aj naďalejAby sa uľahčilo...

Čistiaci systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1774

Dátum: 27.05.2004

Autori: Wiesner Hubert, Griebe Oliver, Kohlruss Gregor

MPK: A47L 13/10, A47L 1/00

Značky: systém, čistiaci

Text:

...spôsobom obtáčať okolo upínacieho telesa, pričomčistiaci prvok neustále obopína upínacie teleso.Ďalej je navrhované, aby čistiaci prvok priliehal k upínaciemutelesu elastickým predpätím a bol na tento pevne pripojiteľný zovretim pomocou rukoväte. Týmto je zaistené, aby bol Čistiaci prvok v príslušnej pracovnej polohe pridržiavaný na upínacom telese bez možnosti zošmyknutia. Výhodné je tu pritom to, že ak má čistiaci prvok mierne menší obvod...

Spojovacia konštrukcia pre pozdĺžne profily

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1431

Dátum: 27.05.2004

Autori: Dürrer Albrecht, Imnitzer Johann

MPK: B29C 65/50, B66B 23/22, B29D 29/00...

Značky: spojovacia, pozdĺžne, konštrukcia, profily

Text:

...leží vo zabudovanej polohe tahového prvku na nepohľadovej strane, prednostne ale na strane privratenej k hnaciemu zariadeniu, čim sa pridavne môže zvýšil hranica pevnosti a tým životnost tlahoveho pn/ku.0021 Stužujúca vrstva môže byt aspoň v určitej oblasti klznou vrstvou, pripadne výstužnou vrstvou, čím je jednak daná zlepšená pohyblivost tahoveho prvku na hnacom zariadeni, respektíve sa udržuje v stanovenom rozmedzí tvárnost...

Vodiaca reťaz pre káble/hadice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7877

Dátum: 27.05.2004

Autor: Hart Anthony John

MPK: F16G 13/00

Značky: reťaz, vodiaca

Text:

...oleja apodobne. Články pozostávajú zhornej časti aspodnej časti, ktoré sa spájujú pre vytvoreniekrabicovito tvarovanej konštrukcie, ktorej vnútorný priestor je rozdelenýprostredníctvom stredovej steny. Kĺbové spojenia sú vytvorené na stredovej0009 Rôzne aspekty predloženého vynálezu sú ďalej opísané s odkazomobrázok 1 rozložený perspektívny pohľad na uskutočnenie podľapredloženého vynálezu obrázok 2 pôdorys spodnej puzdrovej Škrupiny,...

Vysokovýkonný test aktivity Lp-PLA2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7635

Dátum: 27.05.2004

Autori: Hu Yun-fu, Walker George

MPK: C12Q 1/00, C12N 15/00, C12N 9/00...

Značky: vysokovýkonný, aktivity, lp-pla2

Text:

...a tak by mohla byť použiteľná pri liečbe aterosklerózy. Okrem toho, Lp-PLA 2 môže byt použitá ako biologický marker na stanovenie toho, či je živočích v riziku rozvinutia ochorenia spojeného so zvýšenými hladinami Lp-PLA 2 alebo zvýšenou aktivitou Lp-PLA 2.0007 lnhibítory Lp-PLA 2 inhibujú oxidáciu LDL. lnhibítory Lp-PLA 2 môžu byť preto obecne použiteľné pri ktorejkoľvek nemoci, ktorá zahrnuje peroxidáciu iipidov v súvislosti...

Výroba polyesteru s použitím rúrkového reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16971

Dátum: 26.05.2004

Autori: Debruin Bruce, Bonner Richard

MPK: C08G 63/183, C08G 63/78, B01J 19/24...

Značky: rúrkového, reaktora, polyesterů, výroba, použitím

Text:

...polykondenzačný reaktor (voliteľne a znázomený ako rúrkový reaktor)ISA vedenie z polykondenzačného reaktora do rúrky (voliteľne)0015 V tomto opise a v nárokoch, ktoré nasledujú, sa termín polyester, pokial nie je uvedené inak, používa V širokom zmysle slova a označuje polymér, ktorý obsahuje viac než OO esterových väzieb (alebo viac než 100 zodpovedajúcich väzieb V prípade derivátov priamych alebo čistých polyesterov, ako sú...

Kolchikozidové analógy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5352

Dátum: 26.05.2004

Autori: Fontana Gabriele, Bombardelli Ezio

MPK: A61K 31/7028, A61P 21/00, C07H 15/00...

Značky: analogy, kolchikozidové

Text:

...výsledky ukazujú, že zlúčenina tohto vynálezu okrem toho, že je účinnejšie, má aj pomer toxickej/účinnej dávky oveľa lepší ako tlokolchikozid.Tabuľka 2 Ošetrenie DEso mglkg i.p. DLso mglkg Lp. Zlúčenina (lb) izomér B-D 2,23 80zlúčeniny tohto vynálezu môžu byt začlenené do farmaceutických prostriedkov určených na perorálne,intravenózne, vnútrosvalové, podkožné a lokálne podávanie skonvenčnými excipientmi aspôsobmi, ako sú uvedené vpríručke...

Spôsob prípravy očného vodného roztoku obsahujúceho latanoprost a roztok vyrobený týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5285

Dátum: 26.05.2004

Autori: Cruz Olmos Enrique, Jimenez Bayardo Arturo, Lopez Sanchez María Isabel, Tornero Montańo José Rubén

MPK: A61P 27/00, A61K 31/557

Značky: týmto, přípravy, roztok, spôsob, roztoku, spôsobom, vyrobený, vodného, latanoprost, obsahujúceho, očného

Text:

...latanoprostom sa dosiahlo zníženie vnútroočneho tlaku aspoň o 30 0009 Inou výhodou latanoprostu sa zdá byť jednotnejšiezníženie vnútroočného tlaku trvajúce 24 hodín, zatiaľ čo timololje počas noci menej účinný. Dorzolamid je menej účinný ako latanoprost, ale umožňuje podstatne zníženie vnútroočného tlaku počas noci.0010 Existujú štúdie, kde latanoprost vykazuje aditívne účinky V rozpätí 13 až 37 , pokiaľ je kombinovaný s timololom, čo...

Komponent vozidla a spôsob výroby komponentov vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11116

Dátum: 26.05.2004

Autori: Johnson Jack, White Daniel

MPK: B60R 13/02, B29C 44/12

Značky: komponent, výroby, vozidla, komponentov, spôsob

Text:

...na poskytnutie komponentu a spôsobu výroby komponentov,ktoré je možné vyrobiť relatívne lahko a efektívne pri znižených výrobných a materiálnych nákladoch. Existuje tiež požiadavka na poskytnutie výrobného spôsobu na výrobu komponentov, ktoré obsahujú jednu alebo viacej čalúnených častí, ktorá využíva stávajúce vybavenie.0006 OBRÁZOK 1 je perspektívny pohľad na komponent alebo zostavu na použitie vo vozidle podľa príkladu...

Zlúčeniny, formulácie a spôsoby liečby alebo prevencie rosacey

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10994

Dátum: 26.05.2004

Autori: Rossi Thomas, Dejovin Jack

MPK: A61K 31/52, A61K 31/135, A61K 31/44...

Značky: zlúčeniny, rosacey, liečby, prevencie, spôsoby, formulácie

Text:

...je topická liečba, ako je topická aplikácia antibiotík a antifugálnych prípravkov (ako metronidazol) alebo steroidov, má však tiež obmedzenú účinnosť a nemôžu jej pomocou byť liečené všetky symptómy. Napríklad izoretinoín má vážne teratogénne vedľajšie účinky a choré ženy v plodnom veku musia užívať účinnú antikoncepciu alebo liečenie nepodstúpiť. Dostupná je topická liečba zahŕňajúca topicky aplikovaný metronidazol,topicky aplikované...

Spôsob výroby enzýmových granulátov a enzýmový granulát vyrobený týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10634

Dátum: 26.05.2004

Autori: Rümpler Karlheinz, Jacob Michael, Waskow Mike

MPK: A61K 9/16, A23P 1/02, A23K 1/165...

Značky: vyrobený, enzýmový, spôsob, spôsobom, enzýmových, výroby, granulátov, týmto, granulát

Text:

...dno na prístup plynurozprestierajúce sa po celom priečnom priereze aparátus fluidnou vrstvou. Rozstrekovacie dýzy, používané na vpravovanie kvapaliny, rozstrekujú vertikálne smerom hore a sú priamo integrované v dne na prístup plynu (EP-A-0332929) alebo sú vo výške dna na vstup plynu obklopené triedičom (EP-A 0163836). Zárodky granulácie potrebné na proces sa vytvárajú čiastočným sušením za rozstrekovania vstrekovanej kvapaliny čiastočným...

Kompozícia obsahujúca alkándikarboxylové kyseliny a farmaceuticky účinnú látku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2705

Dátum: 26.05.2004

Autori: Johannsen Sönke, Zollner Thomas

MPK: A61K 31/185, A61K 31/74

Značky: látku, alkándikarboxylové, obsahujúca, farmaceutický, kyseliny, účinnú, kompozícia

Text:

...kyselina suberová, kyselina azelaínová, kyselina sebaková, kyselina IB-nonándikarboxylová, kyselina 1,10-dekándíkarboxylová a kyselina 1,1 lundekándikarboxylová. Výhodnejšia je kyselina azelaínová alebo jej ester anajvýhodnejšia je kyselina azealaínová, Ako esterové skupiny sa môžu použit alkylové skupiny s l až 5 atómamí uhlíka pripojené,nezávisle na sebe, vpolohe alfa aomega. Je podstatné, aby bol ester štiepiteľný kožnýmienzýmami....

Laserový spôsob zvárania pre výrobu kovového radiaceho prvku prevodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2486

Dátum: 26.05.2004

Autor: Kirschdorf Dieter

MPK: B23K 26/00, F16H 63/30

Značky: laserový, radiaceho, zvárania, převodovky, kovového, prvků, výrobu, spôsob

Text:

...miestaspojenia, pretože vopred sa už musia vytvarovať odplyňovacie kanály v aspoňjednej z oboch súčastí, ktoré je potrebné zvariť. Okrem toho je zvarový šev rozdelený na sled diskrétnych čiastkových členov zvarového šva, čo jednak robí zvárací proces nákladnejším a jednak celkovo vedie k zmenšeniu zaťažiteľnosti miesta spojenia, čo sa dá vyrovnávat iba zvýšením počtu zvarových švov. Pretože sa pre radiace prvky prevodovky používajú...

Obkladačka s farebným pásikom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1789

Dátum: 26.05.2004

Autor: Dürnberger Gerhard

MPK: E04F 15/02, B44C 5/00, E04F 13/08...

Značky: farebným, pásikom, obkladačka

Text:

...pozdĺž plôch pozdlžnych strán. Tieto spojovacie prvky môžu vykazovat ľubovoľnú formu takéto spojovacie, resp. zaisťovacie prvky sú odborníkovi dobre známe. Tieto spojovacie prvky majú obkladačky držať spolu pozdĺž hrán ich pozdlžnych stran a prípadne aj pozdĺž plôch ich priečnych strán. aby sa dosiahla pevne zvíazaná skladbaZvlášť výhodný vzhľad obkladačky získajú. resp. optický dojem sa zosilni. ked sa vytvoria znaky nároku 2. Aj znaky...

Rozdeľovacie potrubie plynu pre viacstupňový horák

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8471

Dátum: 26.05.2004

Autor: Nezverejniť Pôvodcov Na Vlastnú Žiadosť

MPK: F23N 1/00, F23K 5/00, F23D 14/04...

Značky: horák, potrubie, viacstupňový, plynů, rozdeľovacie

Text:

...s otvoreným bočným ventilom, obrázok 12 tú istú rúrku rozvádzača s tým istým ventilom v uzavretom stave a0012 Obrázok 1 ukazuje plynovú armatúru 40 so vstupom 41 a dvoma výstupmi 42, 43 vykurovacieho plynu. V smere prúdenia za vstupom 41 vykurovacieho plynu je umiestnené teleso 45 privodného ventilu 44. V smere prúdenia nasledujú dve telesá 47, 49 dvoch vypúšťacích ventilov 46, 48. Telesami 47, 49 ventilov sa prechod k dvom výstupom 42,...

Hydroxyamidínové a hydroxyguanidínové zlúčeniny ako inhibítory urokinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19501

Dátum: 26.05.2004

Autori: Sperl Stefan, Schmalix Wolfgang, Bürgle Markus, Wosikowski Katja, Clement Bernd

MPK: A61K 31/18, A61K 31/495, A61P 35/00...

Značky: urokinázy, hydroxyguanidínové, hydroxyamidínové, inhibitory, zlúčeniny

Text:

...I. Zvlášť výhodne sú zlúčeniny všeobecného vzorca l, v ktorých E je Am.0015 Zlúčeniny podľa vynálezu majú hydroxyguanidínovú alebo hydroxyamidínovú funkciu. Takéto modifikácie boli známe len ako medziprodukty syntézy pri výrobe urokinázových inhibítorov guanidí nového alebo amidínového typu (W 0 03/072559 aWO 2004/011449). Farmaceutické účinnosť sa dosiaľ nepredpokladala.0016 Zlúčeniny môžu existovať ako soli, výhodne ako fyziologicky...

Topická kompozícia na použitie na liečbu sčervenania spôsobeného rosaceou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19385

Dátum: 26.05.2004

Autori: Dejovin Jack, Rossi Thomas

MPK: A61K 31/137, A61K 31/4174, A61K 31/4164...

Značky: použitie, kompozícia, spôsobeného, sčervenania, liečbu, rosaceou, topická

Text:

...táto liečba však má obmedzenú účinnost a nie je možno jej pomocou liečiť všetky symptómy. Ak sú iné liečebné postupy neúčinné, môže byť ako posledná možnost predpísaná Chirurgická liečba, ako je odstránenie ciev lase rom. U chorého s hyperplaziou nosu môže zmenšenie nosu pomocou chirurgického zákroku zlepšiť vzhľad tohto chorého, nelieči však samotné ochorenie. Pre niektoré symptómy rosacey sa u niektorých chorých ukázala byť do istej miery...

Nástroj na ošetrenie koreňových kanálikov a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13391

Dátum: 25.05.2004

Autori: Matsutani Kanji, Ohgane Kaoru, Takase Toshiyuki

MPK: A61C 5/02

Značky: spôsob, kořenových, ošetrenie, výroby, kanálikov, nástroj

Text:

...voľného konca má tiež snahuo navrátenie do pôvodného tvaru. Z toho dôvodu, keď špicatá časť je vložená do koreňového kanálika na jeho ošetrenie a je ohnutá, vytvorí sa odpudivá sila pôsobiaca na stenu koreňového kanálika. Preto vzniká problém spojený s možnosťou, že V blízkosti apikálneho otvoru (hrotu pracovnej časti) by pracovná časť mohla rezať vonkajšok ohnutej časti silnejšiea mohla by rezať vnútrajšok V strede ohnutej časti silnejšie,...

Spôsob nedeštruktívneho testovania bradavkových zvarov v reálnom čase a systém na implementovanie takéhoto spôsobu, zahrnujúci prostriedky na snímanie sily a prostriedky na snímanie posunu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6471

Dátum: 25.05.2004

Autor: Pieterman Karel

MPK: B23K 11/14, B23K 11/00, B23K 11/25...

Značky: implementovanie, snímanie, takéhoto, reálnom, spôsobu, systém, nedeštruktívneho, prostriedky, bradavkových, testovania, zahrnujúci, čase, zvárov, spôsob, posunu

Text:

...výstupku na spracovávanom kuse predtým, než sa aplikuje0010 Uvedeným snímačom sily v systéme podľa tohto vynálezu môže výhodne byt piezoelektrický snímač sily.0011 Podľa tohto vynálezu uvedený systém zahrnuje elektronické prostriedky,ktoré plnia prinajmenšom nasledujúce funkcie- kontrolu uvedených pohonných prostriedkov na regulovanie sily, ktorú vyvíja uvedená zváracía hlava na uvedený spracovávaný kus. To sa dá napriklad dosiahnut...

Zariadenie na úpravu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6186

Dátum: 25.05.2004

Autor: Flettner Marc

MPK: C02F 1/48

Značky: zariadenie, úpravu

Text:

...prúdením vody môže realizovať pri reakčnej anóde čistiaci účinok, aby sa zabránilo usadzovaniu nečistôt a aby sa tak pôsobenie reakčnejanódy udržalo počas dlhej doby. Podľa vynálezu vyvolané vírenieprúdiacej vody ďalej spôsobuje zvýšené uvoľňovanie kovových iónov reakčnej anódy, takže tým, ešte ďalej stúpa pozitívny účinok takéhoto zariadenia na úpravu vody. Vírive telesá spôsobujú spoľahlivým spôsobom, že eventuálne laminárne prúdenie...

1,2,3,4-Tetrasubstituovaný indol na liečenie respiračných chorôb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5442

Dátum: 25.05.2004

Autori: Bonnert Roger, Rasul Rukhsana

MPK: A61K 31/403, C07D 209/00, A61P 11/00...

Značky: respiračných, liečenie, 1,2,3,4-tetrasubstituovaný, chorôb, indol

Text:

...artritídy anediferencovanej spondamopatíe septickej artritídy a iných artropatií a porúch kostí súvisiacich s infekciarni, ako je tuberkulóza, vrátane Pottovej choroby a Poncetovho syndrómu akútnej a chronickej kryštálmi vyvolanej synovitídy, vrátane urátovej dny, choroby z ukladania pyrofosforečnanu vápenatého a zápalu šliach, burzy a synovie súvisiacich s apatitom vápenatým Behcetovej choroby primárneho a sekundámeho Sjogrenovho...

Zlúčenina medziproduktu etylester kyseliny 4-(acetylamino)-3-[(4-chlórfenyl)tio]-2-metyl-1H-indol-1-octovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11679

Dátum: 25.05.2004

Autori: Mohammed Rukhsana, Bonnert Roger

MPK: C07D 209/30

Značky: 4-(acetylamino)-3-[(4-chlórfenyl)tio]-2-metyl-1h-indol-1-octovej, medziproduktu, zlúčenina, etylester, kyseliny

Text:

...kvapalinovou chromatograñou (HPLC),hmotnostnou spektrometriou (MS), infračervenou (IR) a NMR analýzou(x) hmotnostné spektrá (MS) zvyčajne sa zaznamenávajú len ióny, ktoré označujú základnú hmotu, údaje H NMR, ked sú uvedené, sa udávajú pre hlavné diagnostikované protóny vo forme hodnôt delta, uvedených V dieloch na milión (ppm) vzhľadom na tetrametylsilán (TMS) ako vnútomý štandard(xi) používajú sa nasledujúce skratky-2-met...

Makrocyklické chinazolínové deriváty ako antiproliferatívne činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11608

Dátum: 25.05.2004

Autori: Freyne Eddy Jean Edgard, Willems Marc, Diels Gaston Stanislas Marcella, Schulz-fademrecht Carsten, Rombouts Frederk Jan Rita, Embrechts Werner Constant Johan, Buijnsters Peter Jacobus Johannes Antonius, Perera Timothy Pietro Suren, Ten Holte Peter

MPK: A61K 31/529, A61P 35/00, C07D 239/88...

Značky: makrocyklické, činidla, chinazolínové, deriváty, antiproliferatívne

Text:

...klinickým skúškam, zahŕňajúcim ErbituxTM (tiež nazývaný C 225, Cetuximab), ktorý bol vyvinutý Imclone Systems a je v 3. fáze klinických skúšok na liečenie niektorých rakovín. Taktiež je vklinických skúškach niekoľko sľubných perorálne aktívnych liečiv, ktoré sú silnými a relatívne špeciñckými inhibítormi EGFR tyrozínkinázy. zlúčenina fy AstraZeneca,ZDl 839, ktorá sa teraz nazýva IRESSA® a ktorá je schválená na liečenie vyvinutých...

Použitie multimerizovanej formy ligandov z rodiny TNF na prípravu liečiva na liečbu nádorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2674

Dátum: 25.05.2004

Autor: Rosat Jean-pierre

MPK: A61K 47/48, A61K 38/19, A61P 35/00...

Značky: rodiny, ligandov, multimerizovanej, formy, použitie, liečbu, nádorov, přípravu, liečivá

Text:

...tumor nekrotizujúceho faktora 1 OX-40 L,gp 34,TNFSF 5 nadrodina tumor nekrotizujúceho faktoraŤCD 4 OLG,IMD 3, (ligand), člen 5 (hyper-IgM syndróm) HIGM 1,CD 4 OL,hCD 4 OL, TRAP,CD 154, gp 39TNFSF 6 nadrodina tumor nekrotizujúceho faktora FasL, APT 1 LG 17 FŤNFSF 7 nadrodina tumor nekrotizujúceho faktora 1 CD 70,CD 27 L,(ligand) , člen 7 CD 27 LG TNFSF 8 nadrodina tumor nekrotizujúceho faktora CD 30 LG(ligand), člen 8 TNFSF 9 nadrodina tumor...

Použitie derivátov kyseliny 3-fenyltio-1H-indol-1-octovej ako modulátorov aktivity receptora CRTh2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9283

Dátum: 25.05.2004

Autori: Mohammed Rukhsana, Bonnert Roger

MPK: A61P 11/06, A61K 31/405, C07D 209/30...

Značky: kyseliny, použitie, derivátov, receptora, modulátorov, aktivity, crth2, 3-fenyltio-1h-indol-1-octovej

Text:

...fosfzit, acetát, ľumarát, maleát, tartarát, citrát, oxalát, metánsulfonát alebo pvtoluénsulfonát. Medzi výhodnésoli patria sodné a amónne soli.001 l Odborník v ródbore pochopí. že pri spôsoboch podľa predkladanćho vynálezu môžu niektoré funkčné skupiny vo východiskových reaktaittoch alebo medziprodttktoch vyžadoval chránenie chrániacimi skupinami. Príprava zlúčeniny vzorca (l) teda môže zahŕňať odstránenie jednejalebo viacerých...

Vodný roztok olanexidínu, spôsob jeho prípravy a prípravy dezinfekčného prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8877

Dátum: 25.05.2004

Autori: Ishikawa Hiroshi, Okamura Takashi, Tsubouchi Hidetsugu, Hashimoto Kinji, Sato Tetsuya, Miyata Kazuyoshi, Iwata Koushi, Kikuchi Motoya, Hagi Akifumi, Ohno Hitoshi, Ohguro Kinue, Inoue Yasuhide

MPK: A01N 47/44, A01N 37/02, A01N 25/02...

Značky: roztok, přípravy, olanexidínu, dezinfekčného, vodný, spôsob, prostriedku

Text:

...je medzi nimi zahrnutá. Avšak v Japonskoni patente č. 2662343 a iných dokumentoch sa neobjavuje žiadna špecifická zmienka o solikyseliny qlukónovej olanexidinu a žiadne takéto soli saneizolovali a OKIGHL toho neexistuje žiadny odkaz na roztoky takejto soli. Ďalej, neexistuje žiadna zmienka týkajúca sa rozpustnosti takejto soli vo vode.0008 V Umehara et al. (Drug Metabolism and Disposition,2000, vol. 28, no. 12, pp. 1417-1424 (XP-OO...

Spôsob a zariadenie na detekciu fázy v elektrickom zapojení pri neznámom napätí fázy vo vzťahu k napätiu referenčnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7656

Dátum: 25.05.2004

Autori: Giubbini Paolo, Veroni Fabio

MPK: G01R 25/00, G01R 29/00

Značky: neznámom, spôsob, vzťahu, fázy, fáze, elektrickom, detekciu, referenčnej, napätiu, napätí, zariadenie, zapojení

Text:

...obidvomi modemami a telefónnym spojením z prvého do druhého zariadenia. Druhézariadenie obsahuje fázový detekčný obvod na identifikáciuneznámej fázy detekciou fázového uhla medzi striedavým napätím referenčnej fázy a striedavým napätím neznámej fázy.0007 Zatiaľ čo spôsob a systém, známy 2 tohto dokumentu je vhodný na vykonávanie identifikácie neznámej fázy, ak referenčná lokalita známej fázy vodiča v bode siete s viac fázami,napríklad vývody...

Príprava substituovaných chinoxalínov reakciou dianilínu s 2,3-dihydroxy-1,4-dioxánom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4334

Dátum: 24.05.2004

Autori: Rainville Joseph Philip, Taber Geraldine Patricia

MPK: C07D 471/00

Značky: dianilínu, 2,3-dihydroxy-1,4-dioxánom, substituovaných, príprava, chinoxalínov, reakciou

Text:

...Konkrétne tento vynález poskytuje alternatívny pristup kbenzazepínom vzorca Ill, a to vo vysokej čistote a vo vysokom výťažku. Predchádzajúce pokusy o konverziu zlúčenín vzorca lV na zlúčeniny vzorcalll, ako je opisané vpatente Spojených štátov amerických číslo 6,410,550, využívali buď 40 vodný glyoxal alebo adičný produkt hydrogensiričitanu sodného a etándiónu. Obidve tieto reakcie vyžadovali uskutočnenie stupňa čistenia.0013 Cyklizačné...