Archív za 2004 rok

Strana 51

Zariadenie na výrobu dvojstennej termoplastickej rúry s hrdlom rúry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1457

Dátum: 23.06.2004

Autori: Lupke Manfred Arno Alfred, Lupke Stefan

MPK: B29C 49/00, B29C 49/78

Značky: termoplastickej, rúry, výrobu, hrdlom, zariadenie, dvojstennej

Text:

...obidvoch hadíca po vytlačení druhej hadice znovu oproti dolom vlny prvejhadice V jej ďalšom prvom úseku, sa priestor ě znova naplníRegulovanie, respektíve riadenie tlakov pl, p 2 a p 3 má zvláštny význam, pretože prostredníctvom vhodného nastavenia týchto tlakov sa môže veľmi dobre zabrániť vyklenutiam vnútornej hadice a/alebo nespojitostiam V hrúbke steny hrdla rúry. Pri Vyššie opísanom zariadení sa ukazuje ako ťažká najmä regulácia...

Mikroštruktúrovaná vysokotlaková dýza so zabudovanou filtračnou funkciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8518

Dátum: 23.06.2004

Autori: Eicher Joachim, Reinecke Holger, Hausmann Matthias, Geser Johannes

MPK: A61M 11/06, A61M 15/00, B05B 1/00...

Značky: filtračnou, funkciou, zabudovanou, vysokotlaková, dýza, mikroštruktúrovaná

Text:

...pri pohľade v smere prúdenia, sa nachádza zberný priestor tiltrátupre už prefiltrovanú kvapalinu.Zo zberného priestoru sa kvapalina dostáva k výstupu, ktorý je výhodnejšie stvárnenývo forme dýzy s jedným alebo viacerými otvormi dýzy.Hlavný filter obsahuje veľký počet výčnelkov usporiadaných v rádoch výhodnejšie v tvare cik-cak, ktoré vyčnievajú z - výhodnejšie plochej - základovej platničky a tým tvoria integrálnu súčasť základovej platničky....

Spôsob výroby automobilovej tapety

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1136

Dátum: 23.06.2004

Autori: Ryu Sungyong, Jin Yongwon

MPK: D06N 3/00, B41M 3/00, B44C 1/00...

Značky: automobilovej, tapety, spôsob, výroby

Text:

...tapeta je väčšinou vyrábaná vo veľkých množstvách, rovnakej veľkosti a tvaru, s použitím foriem. Pretože sa väčšina spracovania vo formách vykonáva pri vysokých teplotách a tlakoch, potlačovacie vzory, ktoré majú trojrozmerný účinok a sú vytvorené pomocou penovej potlače sa rozpučia a pôvodnýtrojrozmerný účinok sa stratí.Vzhľadom na to, že tento vynález vznikol preto, aby sa vyriešili súčasné problémy uvedené hore, je úlohou vynálezu...

Spôsoby výroby gélových listov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19726

Dátum: 23.06.2004

Autori: Stepanian Christopher John, Lee Kang, Gronemeyer William, Gould George

MPK: B29C 39/14, B01J 13/00, B29C 39/16...

Značky: výroby, listov, gelových, spôsoby

Text:

...materiály, ako sú Cryogel®, Pyrogel® alebo SpaceIoftTM, predávané komerčne firmou Aspen Aerogels, lncorporated. U.S. patent č. 5 306 555 (Ramamurthi et al.) uvádza aerogélový matricový kompozit zo sypkého aerogélu svláknami rozptýlenými vsypkom aerogéli a spôsob prípravy aerogélového matricového kompozitu. Dokument W 0 00/10789 A 1 opisuje spôsob kontinuálneho odlievania gradientnej alebo negradientnej elektroforéznej gélovej doštičky zahŕňa...

Zlepšenie integrity intestinálnej bariéry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5762

Dátum: 22.06.2004

Autori: Stahl Bernd, Van Tol Eric Alexander Franciscus, Beermann Christopher, Willemsen Linette Eustachia Maria, Koetsier Marleen Antoinette

MPK: A23L 1/30, A23L 1/29

Značky: integrity, intestinálnej, bariéry, zlepšenie

Text:

...dlžok reťazcov vedie ku stimulácii produkcie hlienu vrôznychčastiach ilea a hrubého čreva. Oligosacharidy skrátkym reťazcom (typicky so stupňompolymerizácie (DP) 2,3,4 a 5) stimulujú tvorbu mucínu vproximálnej časti hrubého čreva a/alebo V distálnej časti ilea, zatiaľ čo oligosacharidy s dlhším reťazcom (výhodne so stupňom polymerizácie (DP) 5 až 60) údajne stimulujú produkciu mucinu vo Vzdialenejších častiach0013 Aplikáciou aspoň dvoch...

Spôsob výroby dutého profilu s pozdĺžnou štrbinou s viacerými v priereze rôznymi pozdĺžnymi úsekmi z rovinnej plechovej dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3213

Dátum: 22.06.2004

Autori: Flehmig Thomas, Kneiphoff Uwe, Hömig Lothar

MPK: B21C 37/08, B21C 37/15, B21D 5/01...

Značky: spôsob, rôznymi, štrbinou, profilů, úsekmi, výroby, dutého, priereze, pozdĺžnou, dosky, plechovej, rovinnej, pozdĺžnymi, viacerými

Text:

...miestnym stenčeniam materiálu a prakticky nedôjde k žiadnemu tvoreniu záhybov. Dutý profil má byt po celom svojom povrchu čo najhomogénnejší, aby mohol byt dalejTáto úloha je pri spôsobe v úvode spomenutêho druhu0 Vychádza sa z jednodielneho prírezu. plechovej dosky, ktorá v každej prechodovej oblasti z menšieho prierezu naväčší prierez neskoršieho dutého profilu, prípadne obrátene,obsahuje zaoblené, prípadne zaguľatené, pozdĺžne hrany pre...

Substituované diketopiperazíny a ich použitie ako antagonistov oxytocínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2343

Dátum: 22.06.2004

Autor: Liddle John

MPK: A61K 31/496, C07D 413/00

Značky: substituované, diketopiperazíny, antagonistov, použitie, oxytocinu

Text:

...Afinitu k receptorom oxytocínu v maternici potkanou je napríklad možné určiť spôsobom podľa autorov Pettibone a spol., Drug Development Research, 1993,30, 129-142. Zlúčeniny vynálezu tiež prejavujú vysokú afinitu k ľudskému rekombinantnému receptoru oxytocínu v CHO bunkách a toto je možné prakticky demonštrovať s použitím postupu opísaného V práci Wyatt a spol., Bioorganic MedicinalZlúčeniny vynálezu majú tiež výhodný...

Spôsob zlepšenia integrity intestinálnej bariéry a prípravok pre tento spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2303

Dátum: 22.06.2004

Autori: Koetsier Marleen Antoinette, Van Tol Eric Alexander, Beermann Christopher, Willemsen Linette Eustachia Maria, Stahl Bernd

MPK: A23L 1/29, A23L 1/30

Značky: bariéry, prípravok, spôsob, zlepšenia, integrity, intestinálnej

Text:

...synergicky zlepšuje integritubariéry a/alebo synergicky znižuje intestinálnu priepustnosťstimulačnou redukciou priepustnosti tesných spojení a0010 V ďalšom aspekte predložený prostriedok zlepšuje kvalitu intestinálnej slizovej vrstvy. Slizová vrstva obsahuje muciny. Mucíny sú glykoproteíny s vysokou molekulovou hmotnosťou, ktoré sú syntetizované a sekrétované pohárovými bunkami. Tvoria gélu sa podobajúcu vrstvu na slizovom povrchu,čím...

Spôsob prípravy 4-aminodifenylamínových medziproduktov, 4-aminodifenylamínu a p-fenyléndiamínov a ich derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283999

Dátum: 22.06.2004

Autori: Allman James Malcolm, Stern Michael Keith, Rains Roger Keranen, Bashkin James Keane

MPK: C07C 209/38, C07C 209/36, C07C 209/02...

Značky: p-fenyléndiamínov, spôsob, 4-aminodifenylamínových, přípravy, 4-aminodifenylaminu, medziproduktov, derivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby jedného alebo viacerých 4-aminodifenylamínových medziproduktov zahŕňajúceho kroky, v ktorých sa anilín alebo anilínové deriváty substituované na aromatickom kruhu uvedú do reaktívneho kontaktu s nitrobenzénom vo vhodnom rozpúšťadlovom systéme v prítomnosti vhodnej zásady, pričom reakcia sa uskutočňuje v prítomnosti kontrolovaného množstva protického rozpúšťadla, a uvedená kontrola sa uskutočňuje jedným alebo viacerými z...

Spôsob výroby fenylheterocyklických zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 283997

Dátum: 22.06.2004

Autori: Frey Lisa, Dolling Ulf, Tillyer Richard, Desmond Richard, Tschaen David

MPK: C07D 307/38

Značky: zlúčenín, fenylheterocyklických, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby fenylheterocyklických zlúčenín vzorca (I) vhodných na liečbu zápalu a iných ochorení sprostredkovaných cyklooxygenázou-2.

Spôsob výroby R- alebo S-norbenzomorfánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283996

Dátum: 22.06.2004

Autori: Baltes Hanfried, Schnaubelt Jürgen, Grauert Matthias

MPK: C07D 221/26

Značky: s-norbenzomorfánov, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby R- prípadne S- norbenzomorfánov všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená atóm vodíka, C1-C8alkylovú skupinu, C1-C8alkoxyskupinu, hydroxyskupinu a halogén, v ktorom sa 4-metylénpiperidínový derivát premení pôsobením kyseliny na zodpovedajúcu adičnú soľ s kyselinou, ktorá reaguje v reakčnom médiu s halogenidom hlinitým, výhodne s bromidom hlinitým alebo chloridom hlinitým, pri teplote v intervale od 0 do 150 °C a reakčný produkt sa po...

Spôsob zlepšenia technických vlastností pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283995

Dátum: 22.06.2004

Autor: Cohen Josy

MPK: C04B 28/14

Značky: pôdy, spôsob, vlastností, zlepšenia, technických

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zahrnuje rozrytie pôdy s jej rozrušením na prach, na ktorú sa aplikuje chemické činidlo obsahujúce: medzi 5 a 60 % hmotnostnými cementovaného puzolánu
medzi 20 a 80 % hmotnostnými síranu vápenatého
a medzi 15 a 50 % hmotnostných oxidu vápnika, a potom sa toto činidlo dôkladne premieša s pôdou a následne sa táto pôda zhutní.

Prípravok flupirtínu na liečenie neurodegeneratívnych ochorení zrakového aparátu a diebetes mellitus

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9086

Dátum: 22.06.2004

Autor: Schmidt Karl-georg

MPK: A61K 31/44, A61P 27/06, A61P 3/10...

Značky: diebetes, flupirtínu, neurodegeneratívnych, aparátu, prípravok, zrakového, liečenie, mellitus, ochorení

Text:

...neurodegeneratívnych ochoreniach zrakového aparátu, ako je glaukóm (mechanizmus odumretia buniek pri glaukóme) alebo diabetes mellitus a makulopatia, najmä vekom podmienená makulopatia, avšak aj u geneticky podmienených makulopatíí, retinitis0010 Jedno uskutočnenie vynálezu sa tak týka farmaceutického prípravku obsahujúceho Ílupirtín na aplikáciu v terapii a/alebo profylaxii diabetes mellitus, diabetickej retinopatie,diabetickej makulopatie,...

Tesniaci prstencovitý spoj prípojnej rúrky a objímka s takýmto tesnením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1096

Dátum: 22.06.2004

Autor: Travers Thierry

MPK: F16L 21/02

Značky: tesnením, tesniaci, prstencovitý, rúrky, objímka, prípojnej, takýmto

Text:

...obsahuje prstencovitú drážku schopnú uložit spoj s vyššie uvedenými charakteristikami.0016 Podľa špeciálneho spôsobu realizácie sa pomer medzi otvorom hrdla a šírkou tesnenia vymedzenou medzi krídlami na spodku drážky približne 0,7.0017 Prípojky sú podľa vynálezu prednostne blokujúceho typu.0018 Spoje sú vŕtaného typu, keď objímka vniká do spájaciehopotrubia, alebo hriadeľového typu, ked objímka obtáča potrubie tvoriace spojovací hriadeľ. V...

Spôsob tvorby ostrovčekových beta-buniek z exokrinných pankreatických buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6179

Dátum: 21.06.2004

Autori: Baeyens Luc, Bouwens Luc

MPK: C12N 5/06

Značky: ostrovčekových, exokrinných, spôsob, buniek, tvorby, beta-buniek, pankreatických

Text:

...kultivačného média v koncentrácii 10 až 100 ng/ml alebo 10 až 25 ng/ml alebo 100 až 500 ng/ml. Všeobecne sa jeden alebo viacero Iigandov receptora gp 130 alalebo jeden alebo viacero Iigandov receptora EGF pridáva do kultivačného média v koncentrácii 1 až 10 000 ng/ml. Podľa konkrétneho uskutočnenia spôsob ďalej zahrnuje krok pridania bFGF (bázickýchtiroblastových rastovýoh faktorov) do uvedeného kultivačného média počas kroku b, Podľa...

Farmaceutický prostriedok na prevenciu alebo liečbu ochorení asociovaných s amyloidom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6142

Dátum: 21.06.2004

Autori: Legore Audley, Garceau Denis

MPK: A61K 31/00, A61K 31/185, A61K 9/22...

Značky: prostriedok, prevenciu, ochorení, liečbu, asociovaných, farmaceutický, amyloidom

Text:

...17. októbra 2003, identifikovanou č. NBI-163-2 Attorney Docket a U.S. prihláškou 10/XXX XXX, podanou 18. júna 2004, identifikovanou Č. NBI-163 Attorney Docket, všetky nazvané Spôsoby a prostriedky na liečbu ochorení asociovaných s amyloidom a epileptogenézou (Methods and Compositions forthe Treatment of Amyloid- and Epileptogenesis-AssociatedDiseases). Táto prihláška je tiež vo vzťahu so Spôsobom liečby amyloidózy (Method for Treating...

Modifikované vírusové častice s imunogénnymi vlastnosťami a zníženým obsahom lipidov užitočné na liečenie a prevenciu infekčných chorôb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12335

Dátum: 21.06.2004

Autori: Bellotti Marc, Maltais Jo-ann, Cham Bill

MPK: A61K 39/12, A61K 39/00, C12Q 1/70...

Značky: obsahom, imunogénnymi, užitočné, modifikované, zníženým, liečenie, chorôb, částice, prevenciu, infekčných, lipidov, vírusové, vlastnosťami

Text:

...bunky.0014 Jedným z týchto rozpúšťadiel je glutaraldehyd, ktorým sa da dosiahnuť inaktivovanie buniek, ako je osobám oboznámeným s problematikou známe, a to tixovanlm so zriedeným roztokom glutaraldehydu v koncentrácii približne 12250. Hoci ovplyvnenie glutaraldehydom účinne delipiduja vírus, súčasne však ničí aj jeho jadro. Deštrukcia jadra je z hladiska modiñkácie vírusovej častice nežiaduce, čo je užitočné na indukovanie imunitnej...

Agrochemické prípravky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4881

Dátum: 21.06.2004

Autori: Röchling Andreas, Rosenfeldt Frank

MPK: A01N 37/44, A01N 25/02, A01N 25/04...

Značky: přípravky, agrochemické

Text:

...sa agrochemické prípravky podľa vynálezudajú vyrobit tak, že sa zmiešajú aspoň Fluoxastrobin ako agrochemická účinnáprípadne sdaľšímí agrochemickými účinnými látkami, prípadne s látkou podporujúcou penetráciu, prípadne s emulgátorom, prípadne s prísadami, s ybutyrolaktónomako i sderivátom etyléndiamínalkoxylátu, ktorý pôsobí ako stabilizátoremulzie a/alebo ako inhibítor kryštalizácie.0010 Vkonečnom dôsledku bolo zistené, že agrochemické...

Kryt na zamedzenie spätného toku a panely s prehybmi na vzájomné spojenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11112

Dátum: 21.06.2004

Autor: Kim Yee-hyeng

MPK: E04F 13/12

Značky: zamedzenie, spojenie, panely, spätného, prehybmi, vzájomne

Text:

...okrajov zrezaných v rohu do L tvarovaného zahnutého dielu panelu na stavbu bez použitia zvárania opisuje JP 2003-129 609 A rohový blok prichytený a upevnený k rohovej časti na paneli alebo budove majúcej do L tvarovaný zahnutý vonkajší obvod kovovej tenkej dosky. Privádzanim tesniaceho prostriedku k tesniacemu miestu na distálnom konci od vstupu vstrekovania tesnenia, otvoreného na zadnom povrchu rohového bloku, pomocou privodného vedenia...

Zariadenie na extrakciu kapsuly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2660

Dátum: 21.06.2004

Autori: Boussemart Christophe, Denisart Jean-luc, Ryser Antoine, Cahen Antoine

MPK: A47J 31/40

Značky: zariadenie, extrakciu, kapsuly

Text:

...postačujúcou na zablokovanie kapsuly. Výstupky využívajú okraj kapsuly, napr. lem. Výstupky vtedy pridržiavajú kapsulu tlakom na jej lem. Prechod z opomej polohy do uvoľňovaeej polohy možno potom robiť prechodom lemu až za výstupky, ktoré môžu byť pevné alebo pružne zasúvateľné.Podľa iného spôsobu uskutočnenia zariadenia podľa vynálezu sú vodiace prostriedky otočné a vytvárajú alebo obsahujú zarážky usporiadané tak, aby zablokovali...

AAV virióny so zníženou imunitnou reaktivitou a ich využitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20941

Dátum: 21.06.2004

Autori: Surosky Richard, Arbetman Alejandra Elena, Lochrie Michael, Colosi Peter

MPK: C07K 14/015, C07K 1/00, C07K 14/00...

Značky: reaktivitou, zníženou, imunitnou, využitie, virióny

Text:

...replikačné a kapsidové génové produkty (t.j. proteíny)umožňujúce replikáciu, zostavenie a zbalenie kompletného AAV viriónu. Konkrétnejšie sa z AAV rep oblasti exprimuje rodina aspoň štyroch vírusových proteínov Rep 78, Rep 68, Rep 52 a Rep 40, z ktorých všetky sú pomenované na základe ich zdanlivých molekulových hmotnosti AAV cap oblasť kóduje aspoň tri proteíny VP 1, VPZ a VP 3.V prírode je AAV na pomocnom vírus-dependentný vírus, t.j....

Antibakteriálne prostriedky obsahujúce N-oxidy nasýtených dusík obsahujúcich heterocyklov substituovaných chinolónkarboxylovými alebo naftyridónkarboxylovými kyselinami, účiné látky, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283994

Dátum: 21.06.2004

Autori: Hallenbach Werner, Rast Hubert, Scheer Martin

MPK: A61K 31/47, C07D 215/56, A61K 31/495...

Značky: substituovaných, účiné, použitie, spôsob, chinolónkarboxylovými, dusík, prostriedky, obsahujúcich, n-oxidy, látky, naftyridónkarboxylovými, výroby, obsahujúce, heterocyklov, nasýtených, antibakteriálně, kyselinami

Zhrnutie / Anotácia:

Antibakteriálne prostriedky, najmä orálne aplikovateľné prostriedky, na báze N-oxidov nasýtených dusík obsahujúcich heterocyklov, ktoré sú substituované chinolónkarboxylovými kyselinami alebo naftyridónkarboxylovými kyselinami všeobecných vzorcov (I) a (II)
N-oxidy nasýtených dusík obsahujúcich heterocyklov
spôsob ich výroby a ich použitie.

Herbicídny prostriedok a spôsob potláčania nežiaduceho rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 283993

Dátum: 21.06.2004

Autori: Hudetz Manfred, Milliken Robert Franklin, Nelgen Norbert, Kidder Dan Worden

MPK: A01N 37/22, A01N 33/18, A01N 37/34...

Značky: prostriedok, nežiaducého, rastu, rastlín, potláčania, spôsob, herbicídny

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa herbicídny prostriedok, ktorý obsahuje najúčinnejší optický izomér metolachlóru vzorca (A) a synergicky účinné množstvo aspoň jedného iného herbicídu, vybraného zo skupiny zahŕňajúcej sulfonylmočoviny a sulfonanilidy všeobecného vzorca (I), triazíny, triazinóny a pyridazinóny všeobecného vzorca (II), organofosfáty, aryloxyalkánové kyseliny, aryloxyfenoxypropánové kyseliny, pyridínkarboxylové kyseliny, benzoové kyseliny, difenylétery...

Senzor polohy nástroja s detekciou na diaľku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1055

Dátum: 21.06.2004

Autor: Pecastaing Matthieu

MPK: B23G 1/00, H01H 1/00, B23Q 17/22...

Značky: nástroja, polohy, senzor, diaľku, detekciou

Text:

...uskutočnení vynálezu obsahuje zariadenie na prevod pohybu prevodovú páku, ktorej rameno smerujúce proti smeru pohybu je kratšie ako rameno smerujúce v smere pohybu.0023 Prevodová páka je výhodne zalomená a prispôsobená tak, aby vo vyčkávacej polohe malo jej rameno smerujúce proti smeru pohybu horizontálnu orientáciu vhodnú na detekovanie vertikálneho pohybu závitníka, a prispôsobená tak, aby v zmienenej vyčkávacej polohe mala aspoň časť...

Spôsob dehydratácie substituovaných 4-dimetylamino-2-aryl-bután-2-olových zlúčenín a spôsob výroby substituovaných dimetyl-(3-aryl-butyl)-amínových zlúčenín pomocou heterogénnej katalýzy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7798

Dátum: 21.06.2004

Autori: Wissler Monika, Jagusch Utz-peter, Hölderich Wolfgang

MPK: C07C 217/00, C07C 213/00

Značky: heterogénnej, dehydratácie, spôsob, substituovaných, výroby, katalýzy, dimetyl-(3-aryl-butyl)-amínových, pomocou, 4-dimetylamino-2-aryl-bután-2-olových, zlúčenín

Text:

...vdobrých výťažkoch a pomocou ktorého je dovolená výroba zodpoved.ajúcim spôsobom substituovaných dimetyI-(S-aryl-butyl)-amínových zlúčenín jednoduchším vedením spôsobu0008 Podľa vynálezu sa táto úloha vyrieši uskutočnením ďalej opísaného spôsobu na dehydratáciu substituovaných 4-dímetylamino-2-arylbután-2 olových zlúčenín ďalej uvedeného všeobecného vzorca l, ako i pre výrobu substituovaných dimetyl-(3-aryl-butyl)-amínových zlúčenín...

Zariadenie na extrakciu kapsuly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7691

Dátum: 21.06.2004

Autori: Boussemart Chistophe, Cahen Antoine, Ryser Antoine, Denisart Jean-luc

MPK: A47J 31/00

Značky: extrakciu, kapsuly, zariadenie

Text:

...v mene prihlasovatela, a to EP 512 148 a EP 602 203. Vo výhodnom uskutočnení je kapsula asymetrická a obsahuje vodiaci okraj, ktorý je zachytený vodiacimi prostriedkami zariadenia.Teda kapsula, ktorá je asymetrická pozdĺž jedného vodiaceho okraja umožňuje-3 spôsobenie nepatrného naklonenia kapsuly vzhľadom kextrakčnej osi. Takéto nakláňanie má výhodu, že umožňuje pôsobiť na kapsulu, keďjě premiestnená v rámci osi extrakcie, ako bude...

Spôsob výroby výkonových polovodičových modulov s neohybnou základnou doskou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6035

Dátum: 19.06.2004

Autori: Manz Yvonne, Steger Jürgen, Rüger Herbert, Matthes Jürgen, Jäger Harald

MPK: H01L 23/34, H01L 21/02, H01L 23/48...

Značky: neohybnou, spôsob, doskou, výkonových, polovodičových, základnou, výroby, modulov

Text:

...s priečnou rozťažnosťou podstatne väčšou pozdĺžnou rozťažnosťou, majú tak podľa stavu techniky alebo nevýhodu hrubšej základnej dosky, alebo konkávny priehyb tenšej základnej dosky.0007 Predložený vynález si preto kladie za úlohu predstaviťspôsob výroby výkonového polovodičového modulu, pri ktorom jepri danej hrúbke základnej dosky zvýšená tuhosť V ohybe V pozdĺžnom smere.0008 Táto úloha sa rieši spôsobom výroby výkonového polovodičového...

Spôsob granulácie prísady krmív pre zvieratá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3295

Dátum: 19.06.2004

Autori: Klasen Claas-jürgen, Moll Matthias, Pohlisch Joachim, Stockhammer Stefan, Alt Hans-christian

MPK: A23K 1/00, B01J 2/16, A23K 1/16...

Značky: spôsob, zvieratá, přísady, krmiv, granulácie

Text:

...zostala zachovaná stabilná stacionárna Íluidná vrstva a aby sa zamedzilo vynášaniu častíc z granulátora. Pretože pri tomto spôsobe je pritekajúce médiumhlavným nosičom energie, výkonnosť sa extrémne znižuje. Dosiahnuté miery tvorby sú prílišnízke na to, aby bolo možné proces granulácie ešte hospodárne prevádzkovať.0016 Proces tohto typu je opísaný V US 4,946,654. Strate materiálu v dôsledku vynášania prachu sa zamedzí tak, že sa tento...

Varianty Gla domény faktora VII alebo VIIa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7384

Dátum: 18.06.2004

Autori: Bornaes Claus, Haaning Jesper Mortensen, Andersen Kim Vilbour

MPK: C12N 15/57, A61K 38/36, C07K 14/435...

Značky: varianty, domény, faktora

Text:

...pod obchodným názvom NovoSeven®. NovoSeven® je3 indikovaný na liečbu krvácajúcich prípadov u pacientov shemofíliou Aalebo B. NovoSeven® je jediný vsúčasností na trhu dostupný rhFVlla na účinnú a spoľahlivú liečbu krvácajúcich prípadov.0010 Vo W 0 91/11514 bola publikovaná inaktivna forma FV, v ktorej sú modifikované arginín 152 a/alebo izoleucín 153. Tieto aminokyseliny sú lokalizované v mieste aktivácie. WO 96/12800 opisuje inaktiváciu...

Spôsob a zariadenie na meranie charakteristík vozidla pohybujúceho sa po koľajniciach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6350

Dátum: 18.06.2004

Autor: Salvolainen Reijo

MPK: G01M 17/08, G01G 19/02, B61K 9/00...

Značky: spôsob, zariadenie, vozidla, koľajniciach, charakteristik, meranie, pohybujúceho

Text:

...zóny. Navyše pre predložený vynález je charakteristické, že dĺžka meracieho sub-rozsahu a tiež rozsahu sa mení programovo. S dlhým meracím rozsahom môžu byť štatisticky dosiahnuté spoľahlivé výsledky-3 a s primeraným meracím sub-rozsahom napríklad pre koleso, môžu byt tiež vplyvy vedľajších kolies spoľahlivo eliminované. Navyše, keď sa používa dlhý merací rozsah (pozostávajúci z množstva meracích sub-rozsahov),zistený mšiaci faktor...

Nové kryštalické formy perindopril erbumínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12176

Dátum: 18.06.2004

Autori: Lellek Vit, Fässler Roger, Strässler Christoph

MPK: C07D 209/42

Značky: krystalické, nové, formy, perindopril, erbumínu

Text:

...až 1,1 obj. vody, sa pri 28 °C až 35 °C, výhodne pri 31 až 33 °C, dajú známe formy a a 3 očkovaním kryštalickou formou s zmeniť na kryštalickú formu s.0015 Tieto zmeny sa dajú vykonať aj bez očkovania, avšak v okrajovej oblasti sa bezpečne nedá predpovedať, či sa získa forma ô, forma a, alebo zmes týchto foriem.0016 Zmeny kryštalických foriem a a B na kryštalickú formu s sa dá vykonať aj pri 35 až 38 °C v terc-butylmetyléteri (MTBE), ktorý...

Endoskopické upevňovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4965

Dátum: 18.06.2004

Autor: Hern Soren

MPK: A61B 17/34, A61B 1/12

Značky: zariadenie, endoskopické, upevňovacie

Text:

...vyplachovacej jednotky, je použité gumové tesnenie, napr. medzi vyplachovacou jednotkou a rúrovitým členom, gumové tesnenie sa zničí, ak sa ochranné puzdro vystaví sterilízačnému procesu, napr. pri autoklávovom procese.0035 vyplachovacia jednotka je určená na účely vyplachovania vnútomých orgánov v tele tak, aby sa vyplavili častice tkaniva alebo kostí. Kvapalinový vpust môže byť spojený so zásobníkom vody cez pružnú rúru na prúdenie čistej...

Pyridoxamín na použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10594

Dátum: 18.06.2004

Autori: Fox Wesley, Schotzinger Robert, Degenhardt Thorsten

MPK: A61P 13/00, A61P 3/10, A61K 31/4412...

Značky: použitie, pyridoxamín

Text:

...750, 800, 850, 900, 950 alebo 1000 mg pyridoxamínu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli nebo akýkoľvek rozsah takých jednotkových Iiekových foriem. Vo výhodnom uskutočnení jednotkovej Iiekovej formy farmaceutických kompozíc obsahujú medzi 50 mg a 500 mg pyridoxamínu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli. Také jednotkové Iiekové formy môžu obsahovať napríklad 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450 alebo 500 mg...

Fosforečná soľ inhibítora dipeptidyl peptidázy-IV

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2626

Dátum: 18.06.2004

Autori: Lee Ivan, Ferlita Russell, Hansen Karl, Chen Alex Minhua, Wenslow Robert, Vydra Vicky, Cypes Stephen Howard

MPK: A61P 3/00, A61K 31/4985, C07D 487/00...

Značky: fosforečná, inhibítora, dipeptidyl, peptidázy-iv

Text:

...je kryštalickým hydrátom kryštalický monohydrát.Ďalšie uskutočnenie tohto vynálezu poskytuje dihydrogenfosforečnú soľ liečivej substancie štruktúmych vzorcov I až III, ktorá obsahuje kryštalický monohydrát prítomný v pozorovateľnom množstve. Ako liečivá substancia sa rozumie aktívna farmaceutické zložka(API). Množstvo kryštalického monohydrátu v liečivej substancii môže byt kvantiñkovane použitím fyzikálnych metód, ako je napríklad...

Kompozícia obsahujúca HIP/PAP polypeptid na použitie pri regenerácii pečene a na prevenciu zlyhania pečene

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8321

Dátum: 18.06.2004

Autori: Brechot Christian, Pauloin Alain, Christa Laurence, Simon-gage-soufflot Marie-thérése, Tralhao Guilherme

MPK: A61K 38/17, A61P 1/16

Značky: zlyhania, obsahujúca, použitie, kompozícia, prevenciu, regenerácii, polypeptid, pečené

Text:

...okrem svojich špecifických prozápalových účinkov rastovú aktivitu. Pečeň je dôležitým miestom syntézy cytokinov a hlavným orgánom clearancie pre niektoré cytokíny. Pri ochorení pečene sú cytokíny zapojené do nástupu íntrahepatických imunitných reakcii. do regenerácie pečene a do fibrotickej a cirhotickej transformácie pečene.0005 Predpokladá sa tiež, že pečeňová bunka je riadená rôznymi rastovýminfaktonnl. Rastové faktory sú vyžadované na...

Hodnotenie rizika nežiaducich reakcií na lieky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8103

Dátum: 18.06.2004

Autori: Chung Wen-hung, Chen Yuan-tsong, Hung Shuen-iu, Wu Jer-yuarn

MPK: C12Q 1/68, G01N 33/94

Značky: nežiadúcich, lieky, reakcií, rizika, hodnotenie

Text:

...Shirato, S., et al. (1997). Stevens-Johnson syndrome induced by methazolamide treatment. Arch Ophthalmol. 1 l 5(4)550-553.0025 Tas, S., and Simonart, T. (2003). Management of drug rash with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome) an update. Dermatology. 206(4)353-356.0026 Wolkenstein, P., et al. (1995). A slow acetylator genotype is a risk factor for sulphonamide-induced toxic epidermal necrolysis and Stevens-Johnson...

Zariadenie na farbenie elektrického vodiča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14824

Dátum: 18.06.2004

Autori: Ichikawa Hiroaki, Tanigawa Satoshi, Yamakawa Nobuaki, Yanagawa Naoki

MPK: H01B 13/34

Značky: vodiča, zariadenie, elektrického, farbenie

Text:

...čo má za následok zníženie efektivity práce.0009 Cieľom predkladaného vynálezu teda je vyriešenie vyššie opísaného problému aposkytnutie zariadenia na farbenie elektrického vodiča, ktoré umožní priebežné farbenievodiča bez zníženia efektivity práce.0010 Zariadenie vúvode spomenutého typu je známe zpatentového dokumentu US 5,444,466. Dokument US 5,237,917 zverejňuje systém na označovanie vodičov pomocouSPÓSOBY RIEŠENIA TÝCHTO...

Salinosporamidy a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19424

Dátum: 18.06.2004

Autori: Mincer Tracy, Fenical William, Jensen Paul, Feling Robert

MPK: A61K 31/407, C07D 491/044

Značky: použitia, spôsoby, salinosporamidy

Text:

...CNS, melanómovým bunkám a rakovinovým prsníkovým bunkám.0005 Článok William Fenical a kol., Pharmaceutical News, 2002, 9, strany 480-494, opisuje salinosporamid A, a uvádza, že salinosporamid A je overený inhibítor intracelulárneho proteozómu a je určený na liečbu rakoviny.0006 Dokument WO 2005/002572 je citovateľný proti nárokovanémuvynálezu pod článkom 54(3) EPC. Dokument W 0 2005/002572 opisuje zlúčeniny vzorca Ia uvádza, že tieto...

Spôsob čistenia gabapentínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12973

Dátum: 17.06.2004

Autori: Giovanetti Roberto, Nicoli Andrea, Cotarca Livius

MPK: C07C 227/00

Značky: gabapentínu, čistenia, spôsob

Text:

...podľa tohto vynálezu, sú |RA 120, DIAION SK 1 B a lMAC HP 1110.0015 Množstvo hydroxidu sodného nesmie prekročiť použité molárnemnožstvo katiónovej živice, aby bolo minimalizované množstvo hydroxidu sod ného, ktoré sa vymýva s gabapentínom za vzniku sodnej soli gabapentínu.0016 Výhodne je koncentrácia NH 3 velučných roztokoch približne 3 až 4 hmotnostné a koncentrácia NaOH je približne 7 hmotnostných. Pomer medzi NH 3 a NaOH je výhodne od...

Spôsoby detekcie Alzheimerovej choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10255

Dátum: 17.06.2004

Autori: Mace Sandrine, Benavides Jésus, Cousin Emmanuelle, Pradier Laurent, Deleuze Jean-francois, Ricard Sylvain

MPK: C12Q 1/68

Značky: choroby, spôsoby, alzheimerovej, detekcie

Text:

...ktorou je guanín umiestnený v polohe 348 v sekvencii SEK ID Č 2 a minoritnou alelou u belošskejpopulácie, ktorou je adenín umiestený v polohe 348 v sekvencii SEK ID Č l.Alternatívne je tento mononukleotidový polymorfizmus znázornený sekvenciami SEK ID Č 3 a SEK ID Č 4, ktoré sú čiastočne komplementárne so SEK ID Č l a SEK ID Č 2 v tomtoporadí. Tento polymorfizmus sa teda vyznačuje majoritnou alelou u belošskej populácie, ktorouje cystatín v...