Archív za 2004 rok

Strana 49

Spôsob výroby dutých telies z termoplastu, ako aj zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1343

Dátum: 01.07.2004

Autor: Kummer Wolfgang

MPK: B29C 49/42, B29C 49/04

Značky: uskutočňovanie, tohto, spôsob, dutých, výroby, spôsobu, telies, termoplastů, zariadenie

Text:

...čo vytiahnutie tŕňov veľmisťaži. Z tohto dôvodu nebol spôsob známy z tohto spisu DE AS l l 78 580 uvedený do praxe.Ako alternativa k tomuto spôsobu sa prešlo k tomu, rozšíriť výrobok pred uzavretím vyfukovacej formyPri výrobe veľkých dielov vyfukovacou formou je tento postup však trocha problematický, pretože trvá pomerne dlhý čas, dokial vzduch z polotovaru neunikne, predtým, ako sa vyfukovacia forma uzavrie. Čín 1 je vyfukovací diel...

Modifikované fragmenty Fab protilátok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19897

Dátum: 01.07.2004

Autori: Humphreys David Paul, Heywood Sam Philip

MPK: A61K 39/00, C07K 16/00

Značky: fragmenty, modifikované, protilátok

Text:

...extrakcie ačistenia protilátkového fragmentu, napríklad kyselinou 5,5-ditiobis-(2-nitrobenzoovou) (DTNB). Tietochrániace skupiny sa musia odstrániť, aby sa aktivoval cieľový (pántový alebo povrchový) tiol. Protilátkové fragmenty majú medzi konštantnými oblasťami ťažkých a ľahkých reťazcov (C 1 a CL) natívnu medzireťazcovú disulfldickú väzbu, ktorá sa vo všeobecnosti považuje za kriticky dôležitú pri udržiavaní stability a väzobných vlastnosti...

Spôsob prípravy kryštalického polymorfu liečiva na báze inhibítora agregácie doštičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7459

Dátum: 30.06.2004

Autori: Farkas Béla, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Barkóczy József, Körtvelyessy Gyuláné, Szent-kirallyi Zsuzsanna, Simig Gyula, Nagy Kalman, Gregor Tamás, Kótay Nagy Peter

MPK: C07D 495/00

Značky: spôsob, doštičiek, inhibítora, krystalického, agregácie, liečivá, polymorfu, přípravy, báze

Text:

...riadenej polymorfnej formy 2, okrem prípadu, keď je použitý 2-propanol. V tomto prípade vzniká polymorfná forma IV.0011 Rôzne výsledky sú získané V prípade, keď je roztok klopidogrel hydrogensulfátu odparovaný do sucha a zvyšok je triturovaný s ďalším rozpúšťadlom alebo je iné rozpúšťadlo, Vktorom je rozpustnosť klopidogrelu nízka, tzv. antirozpúšťadlo, pridané do roztoku klopidogrelhydrogensulfátu, čím sa zníži rozpustnosť V danej zmesi a...

Systém na elektrické kúrenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6207

Dátum: 30.06.2004

Autor: Mann Detlef

MPK: H05B 1/02

Značky: kúrenie, systém, elektrické

Text:

...termostatom v pripade, že ich systém zahŕňa niekolko.0009 V systéme na bezkontaktný pravidelný prenos signálov na ovládanie termostatu do výhrevných telies alebo do ich individuálnych zariadení na ovládanie môže byt termostat vybavený nezávislým napájaním elektrickou energiou (baterie, akumulátory). Preto nemusí byť spojený fyzickým vodičom,ale je mobilný a je teda možné ich umiestniť na ľubovoľnom mieste príslušnejmiestnosti. Z toho tento...

Pegylované jednoduché doménové protilátky (dAb)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5242

Dátum: 30.06.2004

Autor: Basran Amrik

MPK: C07K 16/18, A61K 47/48

Značky: doménové, pegylované, jednoduché, dab, protilátky

Text:

...variabilnej protilátkovej doméne.Vjednom uskutočnení sa cysteínový alebo lyzínový zvyšok nachádza na C-konci vjedínej variabilnej protilátkovej doméne.Vjednom uskutočnení sa PEG pripája na jedinú variabilnú protilátkovú doménu na cysteínovom alebo lyzinovom zvyšku, ktoré sa nachádzajú vo variabilnej doménovej kostrovej oblasti, ktorá sa líši od C-konca alebo N-konca tejto jedinej protilátkovej variabilnej domény.Vjednom uskutočnení sa...

Bezpečnostný predmet s prvkami proti faľšovaniu a spôsoby jeho výroby a overovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5136

Dátum: 30.06.2004

Autori: Eichenberger Martin, Heierli René

MPK: B42D 15/10, B42D 15/00, G07D 7/00...

Značky: falšovaniu, výroby, prvkami, overovania, předmět, spôsoby, bezpečnostný, proti

Text:

...ktorý obsahuje substrát a hologramovú vrstvu s objemovýmhologramom, pričom hologramová vrstva je usporiadanána povrchu substrátu, pričom objemový hologram obsahuje0009 V súlade s posledným aspektom sa vynález týka spôsobu overovania pravosti bezpečnostného predmetu podľadruhého aspektu, tentoo spôsob obsahuje nasledujúce krokyosvetlenie objemového hologramu na vytvorenie odrazeniesveteľného pola, overenie prítomnosti aspoň jednej...

Výroba papiera s modifikovanými sólmi oxidu kremičitého ako mikročasticami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4214

Dátum: 30.06.2004

Autori: Nennemann Arno, Kijlstra Johan, Renner Gerd-friedrich, Meisel Karlheinrich, Puppe Lothar, Hübbe Thomas, Thiele Bernd

MPK: D21H 23/00, C01B 33/00, D21H 17/00...

Značky: sólmi, papiera, modifikovanými, křemičitého, výroba, oxidů, mikročasticami

Text:

...najmä soli alkalických kovov, ako sodnéPrednostná sú také sóly oxidu kremičitého, ktoré majú naatóme kremíka naviazanú skupinu vzorca (I) a/alebo IIObzvlášť prednostne je B dvojvazbový, t.j. p znamená l. B predstavuje najmä poprípade jedným alebo viacerými atómami kyslíka prerušenú priamu alebo rozvetvenú alkylénovú skupinu s l až 15 atómami uhlíka, cykloalkylénovú skupinu s 5 až 8atómami uhlíka alebo jednotku vzorcaCelkom obzvlášť...

Výroba papiera s modifikovanými kremičitými sólmi ako mikročasticami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9426

Dátum: 30.06.2004

Autori: Karlheinrich Meisel, Arno Nennemann, Johan Kijlstra, Bernd Thiele, Thomas Hübbe, Gerd-friedrich Renner, Lothar Puppe

MPK: D21H 17/09, D21H 17/68, C01B 33/146...

Značky: mikročasticami, výroba, modifikovanými, kremičitými, papiera, sólmi

Text:

...cykloch pri - 10 °C vždy úplne zmrznú a nechajú roztopit po čom sa následne usušia pri teplote 110 °C.Relativna viskozita sa stanovuje pomocou Ostwaidovho viskozimetra a z toho sa vypočíta relatívna objemová frakcia dispergovanej fázy. Podľa Illera a kol. sa z toho ziska pri znalosti koncentrácie pevnej látky S hodnota. S hodnota udáva podiel kremika v dispergovanej fáze v hmotnostných percentách. Výroba vzoriek krátko pred meranlm...

Spôsob výroby magnetických súčastí vyrobených z mäkkej magnetickej zliatiny na báze železa s nanokryštalickou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: 284008

Dátum: 30.06.2004

Autori: Couderchon Georges, Verin Philippe

MPK: C21D 1/26, C22C 38/00

Značky: nanokryštalickou, súčastí, vyrobených, báze, magnetickej, spôsob, železa, magnetických, strukturou, zliatiny, výroby, mäkkej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby magnetickej súčasti z mäkkej magnetickej zliatiny na báze železa s nanokryštalickou štruktúrou, ktorej chemické zloženie je v % at. Fe => 60 %, 0,1 % <= Cu <= 3 %, 0 % <= B <= 25 %, 0 % <= Si <=30 % a ďalej obsahuje najmenej jeden prvok vybraný zo skupiny obsahujúcej niób, volfrám, tantal, zirkónium, hafnium, titán a molybdén v množstve 0,1 % až 30 %, zvyšok sú nečistoty z tavenia, zloženie ďalej vyhovuje...

Zariadenie na národnú a medzinárodnú identifikáciu motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 284007

Dátum: 30.06.2004

Autor: Van Zon Franklin

MPK: G08G 1/017, B60R 25/10

Značky: motorových, vozidiel, identifikáciu, medzinárodnú, zariadenie, národnú

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje aspoň jeden pasívny odpovedač (2, 3) v každom vozidle (1) na mieste, ktoré nie je viditeľné zvonku, v ktorom je uložený špecifický kód aspoň jednu prenosnú čítaciu jednotku (4) na čítanie kódu zvonku vozidla (1) a ústredný počítač (5) obsahujúci dátový súbor, v ktorom sú uložené kódy odpovedača motorového vozidla (1) spoločne s ďalšími údajmi motorového vozidla a s údajmi o jeho registrovanom vlastníkovi. Každá prenosná...

Hasiaci systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 284005

Dátum: 30.06.2004

Autori: Bonk Hans, Schremmer Ulf

MPK: A62C 35/02

Značky: systém, hasiaci

Zhrnutie / Anotácia:

Hasiaci systém, najmä pre mobilné zariadenia, je tvorený nádržou (1) hasiaceho prostriedku, priestorom (2) pre beztlakové fluidum a tlakovým rezervoárom (4) na výtlačné médium. Priestor (2) pre fluidum a tlakový rezervoár (4) sú oddelené elastickou membránou (3) a priestor (2) pre fluidum je vybavený hrdlom (6) s uzatváracím prvkom, ktorým je ventil (5) alebo poistná platnička (22), hrdlo (6) je spojené s nádržkou (1) hasiaceho prostriedku....

Hasiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284004

Dátum: 30.06.2004

Autori: Büssem Rudolf, Schaefers Herbert, Schremmer Ulf, Kötter Karl

MPK: A62C 35/02

Značky: zariadenie, hasiace

Zhrnutie / Anotácia:

Mimo chráneného priestoru (2) zariadenia je umiestnená najmenej jedna nádrž (4, 5, 6), napojená na najmenej jedno potrubie (9, 10, 11), vedené cez prívodné potrubie (12) do chráneného priestoru (2) a na konci vybavené jednou alebo viacerými rozdeľovacími dýzami (14).

Spôsob dekompozície a/alebo depolymerizácie nízkohodnotných organických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 284003

Dátum: 30.06.2004

Autor: Maďar Ivan

MPK: C08J 11/10, C08F 8/50

Značky: spôsob, organických, nízkohodnotných, depolymerizácie, látok, dekompozície

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob dekompozície a/alebo depolymerizácie nízkohodnotných organických látok, pri ktorom sa nízkohodnotné organické látky podrobia pôsobeniu pohyblivého lôžka pevných častíc vykonávajúcich vírivý pohyb, pričom pevné častice tvoriace pohyblivé lôžko sa dostávajú do vírivého pohybu intenzívnym miešaním a vírivé pohyblivé lôžko pevných častíc s priemerom 3.10exp(-5) až 3.10exp(-2) je tvorené čiastočne alebo úplne látkou, ktorá pri reakčných...

Spôsob výroby presietenej polymérnej styrén-butylakrylátovej disperzie s časticami typu jadro/obal

Načítavanie...

Číslo patentu: 284001

Dátum: 30.06.2004

Autori: Nováková-volfová Petra, Černáková Ľudmila, Chrástová Viera

MPK: C08F 12/08, C08F 2/22, C08F 212/08...

Značky: polymérnej, spôsob, časticami, styrén-butylakrylátovej, disperzie, presietenej, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby presietenej polymérnej styrén-butylakrylátovej disperzie so štrukturovanými latexovými časticami typu jadro/obal, kde polymerizácia prebieha v emulzii dvojstupňovou násadovou syntézou, s kontinuálnym dávkovaním monomérov, pri nízkych teplotách v kyslom prostredí, v systéme obsahujúcom iniciátor, aktivátor a zmesný emulgátor. V prvom stupni syntézy polymerizuje 30 až 45 % hmotn. styrénu bez alebo za prítomnosti funkčného monoméru...

Spona rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2085

Dátum: 30.06.2004

Autori: Wolf Heinz-peter, Sommer Michael, Mann Stephan, Geppert Helmut

MPK: F16L 27/02

Značky: rúrky, spona

Text:

...spočíva jeho tesnosť len v presne priliehajúcom vzájomnom dosadnutí pásikov spony a guľových pásiem rúrok, to znamená v úzkych toleranciách polomerov na sebe ležiacich plôch. Tesnosť spojenia je preto pre vysoké fluidné tlaky V rúrkach tiež nedostatočná. Dodatkovo je vo vnútri guľových pásiem. rúrok usporiadanýkrúžok, vybavený vo vnútri valcovými a na vonkajšej stranedvoma axiálne rozdelenými plochami V tvare guľových pásiem. Medzi týmito...

Blokátory VEGF a ich terapeutické využitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5488

Dátum: 29.06.2004

Autori: Fandl James, Daly Thomas, Papadopoulos Nicholas

MPK: C07K 14/435

Značky: terapeutické, využitia, blokátory

Text:

...pri liečbe akejkoľvek očnej choroby alebo stavu, ktorý sa zmierni, zlepší alebo potlačí odstránením, inhibíciou alebo redukciou VEGF. Nevyčerpávajúci zoznam konkrétnych stavov zmiernených inhibíciou alebo redukciou VEGF napríklad zahŕňa nežiaduci únik plazmy alebo cievnu priepustnosť, nežiaduci rast krvných ciev, ako napr. pri národoch, edémoch spojených so zápalovými poruchami ako psoriázou alebo artritídou vrátane reumatoidnej...

Spôsob a prostriedky na výrobu magneticky indukovaného vzoru v poťahu obsahujúcom magnetické častice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3676

Dátum: 29.06.2004

Autori: Müller Edgar, Degott Pierre, Despland Claude-alain, Benninger Nathalie

MPK: B41M 3/14, B41C 1/02, B41M 1/00...

Značky: výrobu, vzoru, obsahujúcom, indukovaného, prostriedky, částice, potahu, magnetické, magnetický, spôsob

Text:

...opisujú najlepšie vhodné pigmenty na riešenie tohto technického0008 Spôsoby a technológie na orientáciu magnetických častíc v povlakových kompozíciách sa opisujú V dokumentoch zo stavu techniky, predovšetkým v US,3,676,273 US 3,791,864 EP 406 667 B 1 EP 556 449 B 1 EP 710 508 A 1 a W 0 02/90002 A 2 posledný je dokument zo stavu techniky najbližší tejto prihláške. Avšak žiadny z týchto spôsobov sa neukázal ako vhodný na prenos magnetických...

Spôsob poťahovania mikrovýčnelkov prepichujúcich kožu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2642

Dátum: 29.06.2004

Autori: Daddona Peter, Ayer Rupal, Donner John, Chan Keith

MPK: A61B 17/20, A61M 37/00

Značky: poťahovania, spôsob, kožu, prepichujúcich, mikrovýčnelkov

Text:

...keď uhýba a odolávaprepichnutiu, veľmi drobné prvky (napríklad. s dĺžkou. menšouako približne 0,5 mm) prepichujúce kožu často neprenikajú rovnomerne kožou a/alebo je z nich poťah látky, najmä tekutý poťah, zotretý pri preniknutí kožou. Ďalej, vďaka vlastnému hojivému procesu kože majú vpichy alebo zárezy urobené V koži tendenciu na to, že sa uzavrú po odstránení prepichujúcich prvkov zo stratum corneum. Elastická povaha kože teda pôsobí tak,...

Viacstupňový rotačný vznetový motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 284006

Dátum: 29.06.2004

Autor: Kurila Ján

MPK: F02B 53/00

Značky: motor, vznětový, rotačný, viacstupňový

Zhrnutie / Anotácia:

Stláčanie sa predvádza minimálne v dvoch stupňoch pri stlačení, napr. 1 : 3 až 1 : 5, expanzie taktiež minimálne v dvoch stupňoch, ale s vyšším pomerom expanzie, napr. 1 : 6 až 1 : 7, čím sa dokonale využije energia spalín bez potreby turbíny na spaliny. Správne navrhnutý motor pracuje bez výbuchov vo výfuku. Lepšie využitie stláčania a expanzie umožňuje zvýšenie účinnosti nad 60 %. Rozmery motora sú miniatúrne. Obmedzené sú malé výkony pod 50...

Blokátory VEGF a ich terapeutické využitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8499

Dátum: 29.06.2004

Autori: Daly Thomas, Papadopoulos Nicholas, Fandl James

MPK: C07K 14/71

Značky: terapeutické, využitia, blokátory

Text:

...modifikované acetyláciou alebo pegyláciou. Spôsoby acetylácie alebo pegylácie proteínu sú0013 Vynález sa tiež týka spôsobu výroby blokátora VEGF podla tohto vynálezu, EP 1947118 B 1 E-215/10-TŠktorý zahŕňa kultiváciu hostiteľskej bunky transfekovanej vektorom obsahujúcim sekvenciu nukleových kyselín podľa tohto vynálezu za podmienok vhodných na expresiu proteínu z hostitelské bunky a zhromaždenie takto vytvorených fúznych0014 Blokátory...

Viacvrstvová trubica na báze polyamidov na vedenie média

Načítavanie...

Číslo patentu: E 933

Dátum: 29.06.2004

Autor: Micheneau Sébastien

MPK: F16L 11/12

Značky: vedenie, viacvrstvová, báze, media, trubica, polyamidov

Text:

...94/1 od spoločnosti AKZO NOBEL uvádza, že merný odpor formulácie veľmi prudko klesá pri dosiahnutí kritického obsahu, nazvaného prah perkolácie. Akobsah sadzí ďalej stúpa, odpor sa rýchlo znižuje, až dosiahnestabilnú úroveň (plató). Pre danú živicu sa teda uprednostňuje pracovať v úrovni plató, v ktorej chyba v dávkovaní bude mať len malý vplyv na odpor výsledného produktu.0009 Z prihlášky patentu EP 0 731 308 sú známe trubice na vedenie...

Prípravok obsahujúci baktérie kyseliny mliečnej produkujúcej equol

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14568

Dátum: 29.06.2004

Autori: Ueno Tomomi, Uchiyama Shigeto, Suzuki Toshimi

MPK: A23C 11/10, A23C 9/123, A23L 1/20...

Značky: kyseliny, obsahujúci, equol, prípravok, bakterie, mliečnej, produkujúcej

Text:

...intenzívne výskumy a izolovali z ľudskej stolice nové 3 kmene mikroorganizmov a identifikovali ichkonkrétne Bacterioides E-23-15 (FERM BP-6435), Streptococcus E 23-17 (FERM BP-6436) a Streptococcus A 6 G 225 (FERM BP-6437), ako equol produkujúce baktérie vhodné na expresiu uvedených antiestrogénových a estrogénu podobných účinkov, spomedzi iných účinkov a aplikovali ich na patentové nárokovanie vynálezu zahŕňajúceho tieto kmene...

Drevotriesková doska s orientovanými trieskami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18215

Dátum: 28.06.2004

Autori: Gomez Bueso José Guadalupe, Vermeulen Jacobus Adriaan Antonius, Mattheij Jozef Maria Johannes, Evers Lars, Benthem Van Rudolfus Antonius Theodorus

MPK: C09D 161/28, B32B 5/26, C08L 97/02...

Značky: orientovanými, doska, drevotriesková, trieskami

Text:

...dosky OSB,množstvo živice, ktoré je potrebné použit na vonkajšiu vrstvu drevotrieskovej dosky s orientovanými trieskami spĺňajúcej normu OSB/3 alebo OSB/4, možno znížiť až na 2,5 - 8 podielu hmotnosti suchej živice voči suchemu drevu. V dôsledku toho sa zníži cena dosiek OSB v porovnaní s doskami OSB vyrábanými v súčasnosti. Zároveň platí, že ak sa aspoň v jednej vrstve dosky OSBpodľa tohto vynálezu použije rovnake množstvo živice,...

Spôsob zvyšovania obsahu živín v pôde na obrábaných pozemkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5947

Dátum: 28.06.2004

Autor: Chinthala Venkat Reddy

MPK: A01B 79/00

Značky: pozemkoch, obsahu, živin, pôde, zvyšovania, spôsob, obrábaných

Text:

...rastlín, zabezpečenie dlhšej trvanlivosti, atď.0012 Vdôsledku opakovaného pestovania plodín na tých istých plochách sa medzi poínohospodármi ustálili obrábacie spôsoby spolu s používaním chemických produktov, ktoré sú pre ľudstvo škodlivé.0013 Preto sa ekologické obrábacie spôsoby vrátane spôsobov zameraných na zvýšenie produktivity, používanie dusíka, fosforu avody za účelom zvýšenia plodinových výnosov stalo-3 požiadavkou dňa. Spolu...

Drevotrieskové dosky s orientovanými trieskami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17404

Dátum: 28.06.2004

Autori: Gomez Bueso José Guadalupe, Evers Lars, Van Benthem Rudolfus Antonius Theodorus Maria, Mattheij Jozef Maria Johannes, Vermeulen Jacobus Adriaan Antonius

MPK: C08L 97/02, C09D 161/28, B32B 5/26...

Značky: orientovanými, trieskami, drevotrieskové, dosky

Text:

...živice, takáto doska bude mať v porovnaní s doskami OSB vyrábanými v súčasnosti lepšie vlastnosti, predovšetkým čo sa týka vnútornej väzby a zmeny objemu po kontakteDoska OSB podľa vynálezu znamená hotová doska OSB. Ako už bolo spomenuté, znamená to, že akékoľvek živicové materiály alebo lepiace zložky musia byť aspoň čiastočne vytvrdené.3 V ideálnom prípade by mali byť Vytvrdené úplne.Živicová zložka podľa Vynálezu obsahuje melamín a...

Isetionátová soľ selektívneho inhibítora CDK4

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4865

Dátum: 28.06.2004

Autori: Blackburn Anthony Clyde, Beylin Vladimir Genukh, Toogood Peter Laurence, Erdman David Thomas

MPK: A61P 35/00, A61K 31/519, A61P 31/00...

Značky: selektívneho, isetionátová, inhibítora

Text:

...lupienky (vyznačujúcej sa hyperproliferáciou keratinocytu), glomerulonefritídy a lupus.0007 Určité inhibítory CDK môžu byť použiteľné ako chemoprotektívne čínidlá prostredníctvom ich schopnosti inhibovať progresiu bunkového cyklu normálnych netransformovaných buniek (Chen a kol. J. Natl. Cancer lnstitute (2000) 92 19992008). Prvotné liečenie pacienta s rakovinou pomocou inhibítora CDK pred použítím cytotoxických činidiel môže znížiť vedľajšie...

Test na detekciu sieňových a mozgových natriuretických peptidových prohormónov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11140

Dátum: 28.06.2004

Autori: Haapalahti Jouko, Ala-kopsala Minna, Leppäluoto Juhani, Vuolteenaho Olli, Ruskoaho Heikki

MPK: C07K 14/72, C07K 14/58, C07K 16/28...

Značky: mozgových, detekciu, peptidových, prohormónov, natriuretických, sieňových

Text:

...schopné len merať jediný peptid (ANP, BNP, NTproANP alebo NT-proBNP) súčasne. Napríklad, doterajší stav techniky opisuje použitie ANP receptora alebo NPRA (GC-A) receptora v testoch na určovanie natriuretických peptidov, neopisuje však žiadne súčasné určovanie natriuretických peptidov. US patent číslo 5,747,274 opisuje súčasnú detekciu aspoň troch srdcových markerov pomocou aspoň troch rôznych dvojíc monoklonálnych alebo polyklonálnych...

Za tepla valcovaný oceľový plech s vysokou pevnosťou a tvarovou stálosťou a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2766

Dátum: 28.06.2004

Autori: Sugiura Natsuko, Kimura Ken, Takahashi Manabu, Yoshinaga Naoki

MPK: C21D 9/46, C22C 38/00, B21B 1/26...

Značky: tvarovou, tepla, výroby, plech, vysokou, stálosťou, spôsob, valcovaný, ocelový, pevnosťou

Text:

...na zníženie množstva odskoku za studena valcovaný oceľový plech, kde pomer intenzity odrazeného lúća X roviny 100 rovnobežnej s rovinou plechu sa reguluje na 3 alebo viac. Avšak tento za studena valcovaný oceľový plech je charakterizovaný špecifikáciou pomeru intenzity lúča X na najvonkajšej ploche hrúbky plechu, takže oceľový plechsa úplne líši od predloženého vynálezu.(Kokai), ktorá ale bola podrobená prieskumu) oceľový plech s vysokou...

Kryštalické formy hydrochloridu (-)-(1R,2R)-3-(3-dimetylamino-1-etyl-2-metylpropyl)fenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2481

Dátum: 28.06.2004

Autori: Buschmann Helmut, Lischke Dagmar, Gruss Michael, Fischer Andreas

MPK: A61P 13/00, A61K 31/135, C07C 215/00...

Značky: hydrochloridu, krystalické, formy, 1r,2r)-3-(3-dimetylamino-1-etyl-2-metylpropyl)fenolu

Text:

...Obzvlášť rozmedzíe medzi 800 cm 1 a 200 cm, ktoré je uvedené naobrázku 3, sa výhodne používa tiež pri Ramanovej mikroskopii.0012 Kryštálová štruktúrna analýza Formy A hydrochloridu (~)-(1 R,2 R)-3-(3 dimetylamíno-1-etyl-2-metylpropyl)-fenolu ukázala monoklinické kryštály s nasledujúcimi parametrami základnej bunky (dĺžka strany a uhol)0013 Základná bunka kryštálu kryštalickej Formy A má objem 1434 i 2 Á 3 a vypočítanú hustotu 1,19 i...

Nukleokyselinová molekula kódujúca ľudský papilomavírusový proteín L1 typu 11, prostriedky s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283998

Dátum: 28.06.2004

Autori: Hofmann Kathryn, George Hugh, Lehman Dale, Neeper Michael, Joyce Joseph, Jansen Kathrin

MPK: A61K 48/00, C07K 14/025, A61K 39/12...

Značky: papilomavírusový, proteín, molekula, použitie, obsahom, ĺudský, kódujúca, prostriedky, nukleokyselinová

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná molekula nukleovej kyseliny kódujúcej ľudský papilomavírusový proteín L1 typu 11, ktorá je zbavená vnútorných transkripčných terminačných signálov rozoznávaných kvasinkou. Ďalej sú opísané expresné vektory a prostriedky obsahujúce takúto molekulu, nukleovej kyseliny, ako aj jej použitie na výrobu liečiva na liečenie infekcie spôsobenej ľudským papilovírusom.

Usporiadanie v spojitosti s centrálnym mazacím systémom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7680

Dátum: 28.06.2004

Autor: Moilanen Teuvo

MPK: F16N 25/00, F16N 7/00

Značky: systémom, mazacím, centrálnym, usporiadanie, spojitosti

Text:

...tlaku slúžiacu na sledovanie tlaku v systéme, pričom jednotkou na sledovanie tlaku môže byt tlakový spínač alebo tlakový vysielač.0018 Maznica 4, a teda tiež snímačová časť 3, sú pripevnene tak, že pohyb piestu 5, ktorý je zhotovený zo zmagnetizovateľného materiálu, a ktorý sa pohybuje vplyvom tlaku maziva prítomného v potrubnom systéme a objekte, ktorý sa má premazávať, spôsobuje zmenu magnetického poľa vytváraného trvalým magnetom po...

Náterová hmota na báze polyamidových práškov na tvarované dielce z polyvinylchloridu a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284002

Dátum: 27.06.2004

Autori: Moulin Thierry, D'herbecourt Bruno

MPK: C09D 5/03, C08J 7/00, C09D 177/00...

Značky: hmota, polyamidových, tvarované, práškov, použitie, báze, nátěrová, polyvinylchloridu, dielce

Zhrnutie / Anotácia:

Náterová hmota na báze polyamidového prášku na tvarované dielce z polyvinylchloridu, obsahujúca spojivo, tvorené zlúčeninami zvolenými z množiny zahrnujúcej polyakryláty, epoxyzlúčeniny, polyétery, polyestery, kaprolaktón a vinylové zlúčeniny, s obsahom hydroxylových alebo/a karboxylových skupín, pevnú termoplastickú polyamidovú živicu s teplotou mäknutia 110 až 230 °C a formu prášku, vytvrdzovacie zosieťovacie činidlo, tvorené izokyanátovou,...

Ovládač dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1979

Dátum: 26.06.2004

Autori: Pacovský Jaroslav, Škorpík Jiří, Neudert Jaroslav

MPK: E05F 15/00, F15B 15/00

Značky: ovladač, dveří

Text:

...vonkajšie puzdro g ovládača, rovnako vyhotovené ako dutý valec, v ktorom sú vytvorené dve drážky ii na plášti valca vonkajšieho puzdra g vočisebe pootočené o 180 °. Vonkajšie puzdro je opatrené prirubou Q.Obr. 4 ukazuje, že drážka g je vytvorená v tvare priestorovej krivky g, ktorejdotyčnica zviera s pozdĺžnou osou vonkajšieho puzdra g uhol 02, pričom obidvedrážky it sú opatrené predĺžením § voči drážkam § vo vnútornom puzdre 1, ktoré...

Poistka proti prierazu plameňa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1306

Dátum: 26.06.2004

Autori: Leinemann Christoph, Heidermann Thomas

MPK: A62C 4/00

Značky: poistka, prierazu, proti, plameňa

Text:

...zvlneného kovového pásika striedavo menšie a väčšie dlžky vĺn na vytvorenie prvých a druhých štrbín.Výhodnejšíe sú u uzáveru plameňa podľa vynálezu prvé a druhé štrbiny stvámené s rovnakými dlžkami špár.Prierezová plocha druhých štrbín by mala mať maximálne veľkosť prierezovej plochy prvých štrbín, aby sa V dostatočnej miere zaistil efekt podľa vynálezu. Voľba prierezovej plochy druhých štrbín súvisí ale prirodzene so zvoleným počtom...

Gaboxadol na liečenie depresie a ďalších afektívnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7258

Dátum: 25.06.2004

Autori: Sanchez Connie, Ebert Bjarke

MPK: A61K 31/15, A61K 31/403, A61K 31/343...

Značky: gaboxadol, afektívnych, depresie, dalších, liečenie, poruch

Text:

...je vybraná z hydrochloridovej alebo hydrobromidovej soli, alebo sa použije vo forme monohydrátu zwiteriónovej soli. Gaboxadol je najčastejšie v kryštalickej forme.0021 Na prípravu fannaceutických kompozícii podľa tohto vynálezu sa príslušné množstvo účinnej zložky (účinných zložiek) vo forme soli alebo zásady spojí na súdržnú zmes sfarmaceuticky pripustným nosičom nosič môže mat rôzne formy v závislosti od vyžadovanej formy prípravku na3...

Terapeutický prostriedok na sarkóm mäkkého tkaniva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13320

Dátum: 25.06.2004

Autori: Ito Tatsuo, Ouchida Mamoru, Ozaki Toshifumi

MPK: A61K 31/19, A61K 31/4406, A61K 38/00...

Značky: terapeuticky, tkaniva, sarkóm, mäkkého, prostriedok

Text:

...na N-konci, interakcia s DNA je utlmená,a štruktúra nukleozómu sa stáva nestabilná. Z tohto dôvodu je histón deacetylácia považovaná za reverznú, konkrétne, je posunutá smerom k stabilizácii Štruktúry nukleozómu. Avšak do akej miery acetylácia zmení štruktúru chromatínu a ako to súvisís reguláciou transkripcie sekundárne vyvolanou je nejasné z viacero aspektov.0005 Na základe genetických charakteristík synoviálneho sarkómu sa dokázalo, že...

Pôsobenie oxidačného činidla na estery kyseliny pyridín-2,3-dikarboxylovej in situ

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6151

Dátum: 25.06.2004

Autor: Levy Michael

MPK: C07D 213/00

Značky: kyseliny, estery, pôsobenie, pyridín-2,3-dikarboxylovej, činidla, oxidačného

Text:

...kvalitu produktu. Konkrétne sa zistilo, že pôsobením oxidačného činidla, napríklad peroxidu vodíka, na procesný tok esteru kyseliny pyridín-2,3-dikarboxylovej počas výrobného procesu sa chemicky odstraňujú nečistoty, ktoré by sa inak museli neskôr odstraňovať z produktových a odpadových tokov s ovela vyššími nákladmi asovela väčšou námahou. Zistilo sa napríklad, že pridanie pomerne malých množstiev peroxidu vodíka do procesného toku...

Hormonálna substitučná liečba a liečba depresie zahrňujúca dienogest

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5225

Dátum: 25.06.2004

Autori: Rudolph Ina, Graser Thomas

MPK: A61K 45/00, A61K 31/565, A61K 31/568...

Značky: dienogest, depresie, zahrnujúca, hormonálna, liečba, substitučná

Text:

...a zmien tvaru tela, pričom súčasne sa nielen Vyhne vedľajším účinkom depresie, ktorá je často spôsobená kombináciou estrogénov a progestínov, ale ak takáto depresia existovala predtým, aj jej liečbe. Obzvlášť zreteľný je účinok estrogénu a dienogestu na už predtým existujúcu depresiu pri postmenopauzálnych ženách. Pozitívne účinky na kvalitu života špecifickú pre menopauzu(vazomotorické a somatické symptómy, depresívna nálada, sexuálne...

Gélovacie systémy pre dodávanie liečiv in situ

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4987

Dátum: 25.06.2004

Autori: Su Dongling, Ashton Paul, Chen Jianbing

MPK: A61K 47/34

Značky: dodávanie, systémy, liečiv, gélovacie

Text:

...Problémy s veľkosťou boli podobne prekonané implantátrni v tvare mikroguličiek,ktore sa môžu podávať (a podávať samotným pacientom, ak je to vhodné) injekciou s vodnou suspenziou mikroguličiek. Napríklad Lupron Depot sa môže pohodlne podávať injekčne ihlou s veľkosťou 22- alebo 23-gauge. Pretože míkroguličky nie sú ztela odstrániteľné, sú nutne založené na biologicky odbúrateľných polyméroch. Avšak ak vodná suspenzia mikroguličiek je...

Adhezívny prostriedok na výrobu vlnitej papierovej lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11697

Dátum: 25.06.2004

Autori: Ceulemans Olivier, Ceulemans Philippe

MPK: C09J 103/00, C09J 11/00, C09J 11/04...

Značky: lepenky, výrobu, vlnitej, prostriedok, adhezívny, papierovej

Text:

...Dokument US-A-4.824.696 opisuje proces výroby vlnitej lepenky. ktorý používa vodné lepidlo, ktoré obsahuje polyvinylalkohol a il, alebo polyvinylalkohol, íl a bórovú zlúčeninu rozpustnú vo vode. Lepidlo údajne vykazuje dobrú fluiditu pri aplikačnej teplote, ktorá je obvykle v rozmedzí 60 až 95 °C. Lepidlo umožňuje výrobu vlnitej lepenky v širokom rozmedzí výrobnýchrýchlostí, od nízkej až po vysokú, pričom po aplikácii lepidla nie je...