Archív za 2004 rok

Strana 33

Satelitná anténa s fotovoltaickými prvkami na napájanie prúdom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1816

Dátum: 26.08.2004

Autori: Ten Haaft Andreas, Ten Haaft Michael

MPK: H01Q 1/12, H01Q 1/44, H01Q 1/32...

Značky: anténa, prúdom, napájanie, fotovoltaickými, satelitná, prvkami

Text:

...účelom sú po centrálnej časti reflektora parabolickejantény rozmíestené solárne články prispôsobenézakrivenie reflektora, ktoré by mali byťpriestupné pre elektromagnetické vlny.Znázornené usporiadanie obsahuje tiež motor pre nastavovanie parabolickej antény na jeden alebo viac satelitov, avšak v zásade sa vychádza z toho, že poloha antény pri nastavení na jeden geostacionárny satelit, ako napríklad ASTRA, sa automaticky nachádza aj vo vhodnej...

Spôsob odstraňovania trifenylmetánovej ochrannej skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8314

Dátum: 26.08.2004

Autori: Stach Jan, Rádl Stanislav, Klecán Ondrěj

MPK: C07D 403/10, C07D 257/04

Značky: odstraňovania, trifenylmetánovej, spôsob, ochrannej, skupiny

Text:

...alkalickćho hydroxidu draselného vprimárnych alkoholoch. Týmto spôsobom je možne pripraviť draselnú sollosartanu vzorca III a následná kryštalizácia je uskutočňovaná pridaním rozpúšťadla, v ktoromje draselná soľ losartanu nerozpustná. Pri uvedenej alkalickej detritylácii silnou bázou však0006 Jednou z najvýhodnej ších možnosti syntézy írbesartanu vzorca VI0007 Odstránením tritylovej ochrannej skupiny sa získa priamo irbesartan vzorca VI. Vo...

Použitie SAHA na liečenie mezoteliómu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7657

Dátum: 26.08.2004

Autori: Paradise Carolyn, Richon Victoria, Chiao Judy, Miller Thomas, Bacopoulos Nicholas

MPK: A61P 35/00, A61K 31/00, A61P 43/00...

Značky: liečenie, mezoteliómu, použitie

Text:

...je zapojený proteín kinázy C (29). Štúdiami, vykonanými in vitro, boli získané základné informácie na vyhodnotenie schopnosti HMBA fungovat ako cytodiferenciačné činidlo V liečbe rakoviny u človeka (30). S HMBA bolo uskutočnených niekoľko klinických pokusov fázy l (31-36). Tieto klinické pokusy ukázali,že zlúčenina je schopná indukovať terapeutícký účinok u pacientov s rakovinou (35,36). Avšak fáza I klinických pokusov tiež...

Hydroxamidy (4-sulfonylamino)tetrahydropyrán-4-karboxylových kyselín, farmaceutické kompozície a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284154

Dátum: 25.08.2004

Autor: Reiter Lawrence Alan

MPK: C07D 309/14, C07D 405/12, A61K 31/35...

Značky: 4-sulfonylamino)tetrahydropyrán-4-karboxylových, hydroxamidy, farmaceutické, použitie, kyselin, kompozície

Zhrnutie / Anotácia:

Hydroxamidy (4-sulfonylamino)tetrahydropyrán-4-karboxylových kyselín všeobecného vzorca (I), kde Q má význam uvedený v nárokoch a ich použitie na výrobu liečiva na liečenie stavu zvoleného zo súboru skladajúceho sa z artritídy, ako osteoartritídy a reumatoidnej artritídy, zápalovej choroby čriev, Crohnovej choroby, emfyzému, chronickej obštrukčnej choroby pľúc, Alzheimerovej choroby, toxickosti transplantovaných orgánov, kachexie, alergických...

Ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 284153

Dátum: 25.08.2004

Autori: Kramig Heinrich, Kesselhut Rainer, Unruh Roland

MPK: F16K 1/36, F16K 1/08

Značky: ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Ventil obsahuje prívodný potrubný úsek (1) a výstupný potrubný úsek (11), ktoré sú od seba oddeliteľné presuvným uzatváracím telesom (13), dosadajúcim na ventilové sedlo (2), ktorého obiehajúca sedlová plocha (3) je vymedzovaná množinou povrchových priamok (5, 6, 7, 8, 9, 10 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a). Sedlová plocha (3) ventilového sedla (2) je naklonená tak, že dvojice vzájomne diametrálne protiľahlých povrchových priamok (5, 6, 7, 8, 9, 10 5a,...

Spôsob a zariadenie na zabránenie výbuchu a požiaru elektrických transformátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284150

Dátum: 25.08.2004

Autor: Magnier Philippe

MPK: H01F 27/40, H01F 27/14

Značky: výbuchu, požiaru, spôsob, zariadenie, transformátorov, zabránenie, elektrických

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zabránenia výbuchu a požiaru elektrického transformátora (1), ktorý má skriňu (2) naplnenú horľavým prostriedkom (7), zahrnuje zisťovanie porušenia elektrickej izolácie transformátora (1) prostredníctvom snímača (11) tlaku, čiastočné vypúšťanie chladiaceho prostriedku (7) zo skrine (2) vypúšťacím ventilom (15) a chladenie horúcich častí chladiaceho prostriedku (7) vháňaním stlačeného inertného plynu (16) do dna skrine (2), aby sa...

Zlúčenina metánsulfonát etylesteru kyseliny 3-[(2-{[4-(hexyloxykarbonylamino-imino-metyl)-fenylamino]-metyl}-1- metyl-1H-benzimidazol-5-karbonyl)-pyridín-2-yl-amino]-propiónovej a jej použitie ako liečivo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5563

Dátum: 24.08.2004

Autori: Sobotta Rainer, Sieger Peter, Schmid Rolf

MPK: C07D 401/00, A61P 7/00, A61K 31/4427...

Značky: metyl-1h-benzimidazol-5-karbonyl)-pyridín-2-yl-amino]-propiónovej, kyseliny, zlúčenina, použitie, liečivo, etylesteru, 3-[(2-{[4-(hexyloxykarbonylamino-imino-metyl)-fenylamino]-metyl}-1, metánsulfonát

Text:

...(napríklad na infúzie), potom je nevyhnutnosťou dostatočnározpustnosť účinnej látky vo fyziologicky prijateľných rozpúšťadlách. Taktiež pre orálneaplikované liečivo je veľmi správna dostatočné rozpustnost účinnej látky.Úlohou predloženého vynálezu bolo pripraviť účinnú látku liečiva, ktorá sa vyznačuje nie len vysokou farmakologíckou účinnosťou, ale ďalej vyhovuje čo najlepšie vyššie uvedenýmVyššie uvedená úloha je vyriešená soľou...

Radiálna pneumatika, obsahujúca kryciu vrstvu, a spôsob ovíjania pásu radiálnej pneumatiky krycou vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4783

Dátum: 24.08.2004

Autori: Stamper Rodney Gene, Stewart David Patrick

MPK: B29D 30/38, B29B 15/10

Značky: radiálna, kryciu, obsahujúca, radiálnej, vrstvu, spôsob, pneumatika, vrstvou, ovíjania, pneumatiky, pásu, krycou

Text:

...je nutné povolit nadmerné tolerancie v procese výroby pneumatiky. Okrem toho prídavok gumy na zaistenie dobrej priľnavosti tkaniny ku gume pneumatiky spôsobuje zvýšenie0004 V dôsledku nedostatkov spôsobu rozrezávania tkaniny s gumou. bol vyvinutý spôsob prípravy pásky krycejvrstvy z jediných koncových kordov s využitím extrudéra.Tento proces je všeobecne nazývaný ako procesSteelastic®, pričom je znázornený na obr. 1. V...

Zariadenie a spôsob výroby pásu, využiteľného ako krycia vrstva z režnej tkaniny pre pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4213

Dátum: 24.08.2004

Autor: Terschueren Walter

MPK: D06N 1/00

Značky: krycia, vrstva, tkaniny, reznej, pneumatiky, pásu, využitelného, zariadenie, spôsob, výroby

Text:

...môže byť nerovnomerná V dôsledku prípadného kolisania počtujednotlivých koncových kordov v každej páske.U každého kroku, náchylného na prípadnú chybu a prídavné zmeny, je nutné povoliť nadmerné tolerancie V procese výroby pneumatiky. Okrem toho prídavok gumy na zaistenie dobrej priľnavosti tkaniny ku gume pneumatiky spôsobuje zvýšenie0004 Spôsob výroby tkaniny kordu pásu je podobný,ako spôsob rozrezávania tkaniny v tom, že obsahuje...

Hemihydrát metánsulfonátu etylesteru kyseliny 3-[(2-{[4-hexyloxy-karbonylamino-imino-metyl)-fenylamino]-metyl}-1- metyl-1H-benzimidazol-5-karbonyl)-pyridín-2-yl-amino]-propiónovej a jeho použitie ako liečivo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10914

Dátum: 24.08.2004

Autori: Sieger Peter, Sobotta Rainer, Schmid Rolf

MPK: C07D 401/12, A61K 31/4439, A61P 7/02...

Značky: etylesteru, použitie, 3-[(2-{[4-hexyloxy-karbonylamino-imino-metyl)-fenylamino]-metyl}-1, kyseliny, metánsulfonátu, hemihydrát, metyl-1h-benzimidazol-5-karbonyl)-pyridín-2-yl-amino]-propiónovej, liečivo

Text:

...alebo výberu spôsobu výroby formulácie - významné, je rozpustnosť účinnej látky. Ak sú napríklad pripravované roztoky liečiva (napríklad pre infúzie), potom je dostatočná rozpustnosť účinnej látky vo fyziologicky prijateľných rozpúšťadlách nevyhnutná. Ajpre orálne aplikované liečivá je dostatočná rozpustnosť účinnej látky veľmi dôležitá. Úlohou predloženého Vynálezu je príprava liečivej účinnej látky, ktorá sa vyznačuje nie len...

Spôsob prípravy solí hydroxysubstituovaných uhľovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3307

Dátum: 24.08.2004

Autori: Brunelle Daniel Joseph, Khouri Farid Fouad, Bergman Lee Harris, Woodruff David Winfield, Littlejohn Matthew Hal, Guggenheim Thomas Link, Johnson Norman Enoch

MPK: C07C 29/00

Značky: uhľovodíkov, přípravy, hydroxysubstituovaných, spôsob, solí

Text:

...Prípadne znamenajú, že ďalej opísaný jav alebo okolnosť môže alebo nemusí nastať, a že opis zahŕňa prípady, kedy uve dený jav alebo okolnosť nastane a prípady, kedy nenastane.Termín alkylová skupina, ako sa používa v rôznych uskutočneníach podľa predkladaného vynálezu, označuje skupiny, ktoré zahŕňajú normálne alkylové skupiny, rozvetvené alkylové skupiny, arylalkylové skupiny, cykloalkylové skupiny, bicykloalkylové skupiny a...

Nutričný prípravok obsahujúci nestráviteľné oligosacharidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2189

Dátum: 24.08.2004

Autori: M'rabet Laura, Garssen Johan, Stahl Bernd, Boehm Günther

MPK: A61K 31/702, A61K 31/185, A23L 1/30...

Značky: obsahujúci, oligosacharidy, nestráviteľné, nutričný, prípravok

Text:

...oligosacharidu obsahujúceho aspoň dve koncové sacharidové jednotky, kde aspoň jedna koncová sacharidová jednotka je vybraná zo skupiny pozostávajúcej z glukózy a galaktózy a aspoň jeden koncový sacharid je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z galaktózy a fukózy avyústilo do zníženého výskytu infekcií dýchacích ciest, pozri príklad 6.0012 Predložená metóda má tu výhodu, že aktívna látka je bezpečná a môže byť vhodne primiešaná do...

Selektívna syntéza pyrimidínov substituovaných CF3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1603

Dátum: 24.08.2004

Autori: Kath John Charles, Luzzio Michael Joseph, Richter Daniel Tyler

MPK: C07D 239/00

Značky: pyrimidínov, syntéza, substituovaných, selektívna

Text:

...jednému atómu uhlíka s hybridizáciou sp, ktorý je súčasťou arylovej alebo heteroarylovej skupiny. Amín alebo aminový zvyšok bude označovaný ako aromatický amln alebo aromatický aminový zvyšok aj ked aminový atóm dusíka bude vedľa vazby k uhlíku s hybridizáciou spz viazaný dalej k atómu vodika alebo atómu uhlíka s hybridizáciou sp, Tak napríklad ako skupina -HN(Ce-Clo)aryl, tak skupina -NC.-C 5)alkyI)C 5-C,)aryI) spadá do rozsahu tu...

Tuhá farmaceutická lieková forma obsahujúca tuhú disperziu ritonaviru a lopinaviru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12846

Dátum: 23.08.2004

Autori: Rosenberg Jörg, Liepold Bernd, Berndl Gunther, Ghosh Soumojeet, Alani Laman, Reinhold Ulrich, Breitenbach Jörg

MPK: A61K 31/425, A61K 9/20, A61K 9/14...

Značky: lieková, disperziu, obsahujúca, lopinaviru, farmaceutická, forma, tuhá, tuhú, ritonaviru

Text:

...skupenstva) obsahujúci aspoň dve zložky, pričom jedna zložka je rovnomerne dispergovaná vdruhej zložke alebo ostatných zložkách. Napríklad aktívna zložka alebo kombinácia aktívnych zložiek je dispergovaná vzáklade pozostávajúcom zfarmaceuticky prijateľných polymérov rozpustných vovode a farmaceuticky prijateľných tenzidov. Pojem tuhá disperzia zahŕňa systémys malými čiastočkami, s priemerom spravidla menším ako 1 m, jednej fázy dispergovanej v...

Spôsob prípravy dichlórpropanolov z glycerínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10999

Dátum: 23.08.2004

Autori: Kubíček Pavel, Buricova Ivana, Sládek Petr

MPK: C07C 29/62, C07C 31/36

Značky: přípravy, dichlórpropanolov, glycerinu, spôsob

Text:

...katalyzátora kyseliny octovej 5, vztiahnuté na vstupujúci glycerín.0010 Patent US č. USP 2,198,600 sa pokúšal riešiť problém čistenia a regenerácie dichlórpropanolu z kyslého destilátu pomocou extrakcie za použitia vhodného organického0011 Všetky spomínané metódy vo vyššie uvedených patentoch príprav boli vyvinuté ako0012 V prevádzkovom meradle taký spôsob neprichádza do úvahy z dôvodu vysokých strát chlorovodíka, nutnosti niekoľkých...

Tuhá farmaceutická lieková forma obsahujúca ritonavir

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9817

Dátum: 23.08.2004

Autori: Alani Laman, Ghosh Soumojeet, Liepold Bernd, Derndl Gunther, Breitenbach Jörg, Reinhold Ulrich, Rosenberg Jöerg

MPK: A61K 9/14, A61K 9/20, A61K 31/425...

Značky: ritonavir, tuhá, forma, farmaceutická, lieková, obsahujúca

Text:

...v aspoň jednom farmaceutický prijateľnom polyméri rozpustnom vo vode aaspoñ jeden farmaceutický prijateľný tenzid. Vjednom uskutočnení má farmaceutický prijateľný polymér rozpustný vo vode teplotuPojem tuhá disperzia deñnuje systém vtuhom skupenstve (na rozdiel od kvapalneho alebo plynného skupenstva) obsahujúci aspoň dve zložky, pričom jedna zložka je rovnomerne dispergovaná vdruhej zložke alebo ostatných zložkách. Napríklad aktívna...

Spôsob indukcie rezistencie proti vírusu v bunke a v rastline, transgénna rastlina a transgénne tkanivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 284152

Dátum: 23.08.2004

Autori: Richards Ken, Guilley Hubert, Bouzoubaa Salah, Lefébvre Marc, Bleykasten-grosshans Claudine, Weyens Guy, Jonar Gérard

MPK: C07K 14/08, C12N 15/82, A01H 5/00...

Značky: tkanivo, indukcie, transgénne, transgénna, rastlina, rezistencie, spôsob, rastline, proti, bunke, vírusu

Zhrnutie / Anotácia:

Indukcia rezistencie proti vírusu obsahujúceho sekvenciu trojitého génového bloku 3 s výnimkou, že to nie je zemiakový vírus X, v rastlinnej bunke alebo rastline, zahŕňa prípravu konštruktu nukleovej kyseliny, zodpovedajúceho aspoň 70 % sekvencie nukleovej kyseliny pre trojitý génový blok 3 uvedeného vírusu, alebo jeho príslušnej cDNA, ktorý je operačne spojený s jednou aktívnou regulačnou sekvenciou alebo viacerými aktívnymi regulačnými...

Prísada do lubrikácie na úpravu sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 284151

Dátum: 23.08.2004

Autori: Hajdušek Ivan, Šikula Miroslav, Čajková Lýdia, Križková Antónia, Jány Ignác, Antalová Andrea

MPK: C03C 25/00, C03C 25/24

Značky: prísada, lubrikácie, vlákien, úpravu, sklenených

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie vysokomolekulárnych vo vode rozpustných polyoxyetylénových termoplastických živíc s molekulovou hmotnosťou od 300 000 do 5 000 000 ako prísady na zníženie lepivosti filmotvorných látok na báze polyesterov, epoxidov a epoxy-esterov do lubrikácií na povrchovú úpravu sklenených vlákien. Opísaná je aj lubrikačná zmes s obsahom uvedenej prísady.

Spôsob prípravy kryštalického chirálneho hydroxyesteru na syntézu činidiel pôsobiacich proti hubám

Načítavanie...

Číslo patentu: 284149

Dátum: 23.08.2004

Autori: Sudhakar Anantha, Nielsen Christopher

MPK: C07C 69/65, C12P 7/62

Značky: přípravy, spôsob, činidiel, pôsobiacich, hydroxyesteru, chirálneho, hubám, proti, krystalického, syntézu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby kryštalického chirálneho hydroxyesteru vzorca (1.0), pri ktorom sa diol všeobecného vzorca (2.0) uvedie do reakcie s účinným množstvom izobutyranhydridu a katalyticky účinným množstvom lipázového enzýmu vo vhodnom rozpúšťadle, pričom sa uvedená reakcia uskutočňuje pri nízkej teplote, a kde X1 a X2 znamenajú jednotlivo F alebo Cl.

Spôsob spracovania obilných zŕn

Načítavanie...

Číslo patentu: 284148

Dátum: 23.08.2004

Autori: Olkku Juhani, Räsänen Esa, Reinikainen Pekka, Peltola Petri, Tuokkuri Veli-matti

MPK: A23B 9/02, C12C 1/02

Značky: obilných, spracovania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob tepelného spracovania obilných zŕn, ktorý umožňuje zmeniť obsah plesní obilných zŕn bez toho, aby bola narušená klíčivosť. Zrná sú pritom vystavené teplu pri takej teplote a po taký čas, že obsah plesní v zrnách sa zmenšuje, ale klíčivosť zostáva, keď teplota spracovávaných zŕn sa zväčšuje zo 60 na 100 °C počas 0,5 až 30 sekúnd. Spôsob je použiteľný zvlášť na spracovanie zŕn, ktoré majú byť ponechané na klíčenie, napr. ich...

Deliaci rezací mechanizmus, hlavne na repku

Načítavanie...

Číslo patentu: 284147

Dátum: 23.08.2004

Autor: Schrattenecker Franz

MPK: A01D 34/16, A01D 34/13, A01D 34/17...

Značky: deliaci, hlavne, mechanizmus, repku, řezací

Zhrnutie / Anotácia:

Deliaci rezací mechanizmus, hlavne na repku, obsahuje držiak deliča (1), na ktorom sú dva nože (7, 8), vybavené kosami (5, 6) a vedené relatívne k sebe pohyblivo. Na držadle deliča (1) je niekoľko držadiel vodidiel (10) na vedenie kôs (5, 6), pričom medzi držadlami vodidiel (10) a kosami (5, 6) sú umiestnené vodidlá (11) z plastu, ktorých poloha je fixovaná na držadle deliča (10). Vodidlá (11) majú výčnelky (12) na zapadnutie do zodpovedajúcich...

Telový a vlasový čistiaci prípravok a spôsob prípravy tohto prípravku

Načítavanie...

Číslo patentu: 284146

Dátum: 23.08.2004

Autori: Cauwenbergh Gerard Frans Maria Jan, Fernandez Candelario, De Doncker Piet, Odds Frank Christopher, Ho Kie

MPK: A61K 7/48, A61K 7/06

Značky: přípravků, prípravok, tohto, tělový, spôsob, přípravy, vlasový, čistiaci

Zhrnutie / Anotácia:

Prípravky na umývanie tela a vlasov obsahujú ako prvú účinnú zložku jedno alebo viac antifungálnych činidiel inhibujúcich biosyntézu fungálneho ergosterolu a ako druhú aktívnu zložku pyritiónovú soľ.

Antifungálne prostriedky so zlepšenou biologickou dostupnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 284145

Dátum: 23.08.2004

Autori: Baert Lieven Elvire Colette, Thoné Dany, Verreck Geert

MPK: A61K 9/14, A61K 31/495

Značky: biologickou, antifungálne, prostriedky, dostupnosťou, zlepšenou

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutické prostriedky itrakonazolu, ktoré sa môžu podávať cicavcovi postihnutému infekciou tak, že jedna dávková forma sa môže podať raz denne a kedykoľvek cez deň nezávisle od potravy prijatej uvedeným cicavcom. Prostriedky zahŕňajú častice získateľné pretláčaním taveniny zmesi obsahujúcej itrakonazol a vhodný vo vode rozpustný polymér.

Nitrilová zlúčenina ako inhibítor tumor necrosis faktora alfa, farmaceutický prostriedok obsahujúci túto zlúčeninu a použitie tejto zlúčeniny ako liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 284144

Dátum: 23.08.2004

Autori: Shire Mary, Muller George

MPK: C07D 209/46, C07D 209/48, A61K 31/40...

Značky: použitie, zlúčeniny, prostriedok, túto, farmaceutický, zlúčenina, tejto, zlúčeninu, inhibitor, nitrilová, necrosis, tumor, alfa, obsahujúci, faktora, liečivá

Zhrnutie / Anotácia:

Nitrilové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ktoré sú inhibítormi tumor necrosis faktora alfa a fosfodiesterázy a je ich možné použiť na potláčanie kachexie, endotoxického šoku, retrovírusovej replikácie, astmy a zápalových stavov
farmaceutický prostriedok obsahujúci tieto zlúčeniny a ich medicínske použitie.

Kryštalická forma II 2-metyl-4-(4-metyl-1-piperazinyl)-10H-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepínu, spôsob jej prípravy a farmaceutický prostriedok, ktorý ju obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 284143

Dátum: 23.08.2004

Autori: Larsen Samuel, Bunnell Charles Arthur, Hendriksen Barry Arnold

MPK: A61K 31/55, C07D 495/04

Značky: krystalická, forma, obsahuje, prostriedok, přípravy, 2-metyl-4-(4-metyl-1-piperazinyl)-10h-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepínu, spôsob, farmaceutický, ktorý

Zhrnutie / Anotácia:

Kryštalická forma II olanzapínu, to je 2-metyl-4-(4-metyl-1-piperazinyl)-10H-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepínu má typický obrazec röntgenovej práškovej difrakcie, je bez solvátu a bezvodá. Farmaceutický prostriedok obsahujúci ako účinnú zložku kryštalickú formu II 2-metyl-4-(4-metyl-1-piperazinyl)-10H-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepínu, v zmesi s jedným alebo viacerými farmaceuticky prijateľnými nosičmi, excipientmi alebo rozpúšťadlami, je vhodný na...

Skrutkový pripevňovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 284140

Dátum: 23.08.2004

Autori: Ochs Günter, Reitz Reinhold

MPK: F16B 13/06, E05B 3/00, E05B 1/00...

Značky: systém, připevňovací, skrutkový

Zhrnutie / Anotácia:

Skrutkový pripevňovací systém na montáž rukovätí (G) vybavených dutými koncami (H) na dosadacej ploche (A) dverových krídiel (T), okna, zásuvky alebo podobne, pozostáva z rozperných prvkov (39, 40, 60, 64) stiahnuteľných vo vŕtaní (B) skrutkou (29). Skrutka (29) zasahuje do vodiaceho puzdra (30), ktoré je vybavené pätovou prírubou (31) priliehajúcou na dosadaciu plochu (A) a ktoré je vybavené alebo spojiteľné s rozpernými prvkami (39, 40, 60,...

Spôsob konštrukcie nepriepustnej ochrannej membrány

Načítavanie...

Číslo patentu: 284139

Dátum: 23.08.2004

Autor: Scuero Alberto

MPK: E02B 7/08, E02B 3/16

Značky: spôsob, ochrannej, membrány, konštrukcie, nepriepustnej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob konštrukcie nepriepustnej ochrannej membrány (12) na aspoň časti betónového telesa (10) vodného diela, pričom táto membrána (12) zahŕňa flexibilné vrstvy nepriepustného materiálu, ktoré sú pripevnené vedľa seba na povrchu (11) betónového telesa (10) vodného diela, ktorý sa má chrániť tak, že lícujúce okraje (12A, 12B) priľahlých vrstiev sa prekrývajú, v tomto prekrytí je membrána (12) pripevnená na betónové teleso (10) vodného diela...

Zostava valcového zámku a kľúča

Načítavanie...

Číslo patentu: 284138

Dátum: 23.08.2004

Autor: Widén Bo

MPK: E05B 27/00, E05B 19/04, E05B 27/06...

Značky: zostava, kľúča, zámku, válcového

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je zostava valcového zámku a kľúča, v ktorej valcový zámok zahŕňa puzdro (101, 601, 801), valcové jadro (102, 602, 802) na kľúč (200, 300, 500, 700) a pozdĺžny kľúčový otvor (103, 603, 803) umiestnený v pozdĺžnom smere valcového jadra (102, 602, 802). Kľúč (200, 300, 500, 700) zahŕňa list (251) kľúča (200, 300, 500, 700), ktorý má úzku hornú časť a spodnú pevnú základnú časť (252, 552). Horná časť spodnej pevnej základnej časti (252,...

Kompozícia s obsahom organogélu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284128

Dátum: 23.08.2004

Autori: Muller Volkmar, Ritter Heike, Van De Sande Robert Leo

MPK: A23D 7/00, A23D 9/00, A23L 1/24...

Značky: organogélu, obsahom, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia s obsahom organogélu, v ktorej organogél pozostáva z tekutej tukovej zložky, najmenej jedného sterolu a najmenej z jedného esteru sterolu, pričom molový pomer sterolov k sterolovým esterom je v rozmedzí 1 : 5 až 5 : 1. Tekutý tuk je výhodne jedlý tuk a použité steroly sú zmesou fytosterolov, výhodne zmesi oryzanolu a sitosterolu, ktoré tvoria minimálne 2 % podiel (hmotnostne), výhodne 4 % podiel s optimálnym molovým pomerom medzi 3 :...

Zariadenie na ochranu izolátorov v elektrostatických odlučovačoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 284123

Dátum: 23.08.2004

Autori: Podzimek Václav, Szingert Jan, Kdolský Václav, Hlavín Jan

MPK: B03C 3/80

Značky: elektrostatických, odlučovačoch, izolátorov, ochranu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na čistenie izolátorov v elektrostatických odlučovačoch pozostáva z clony (3) umiestnenej v priechode (22) deliacej steny (15) oddeľujúcej odlučovací priestor (10) odlučovača od vonkajšieho priestoru (7). Do priechodu (22) v deliacej stene (15) je osadená clona (3) so smerovacími elementmi (4), pričom nad clonou (3) je vytvorený chránený povrch (21) izolátora (1). Clona (3) je tvorená medzikruhovým prstencom so smerovacími elementmi...

Usadzovacia elektróda, najmä pre elektrostatické odlučovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 284122

Dátum: 23.08.2004

Autori: Podzimek Václav, Štverák Petr, Hlavín Jan, Kdolský Václav, Szingert Jan

MPK: B03C 7/00, B03C 7/08

Značky: najmä, odlučovače, usadzovacia, elektrostatické, elektroda

Zhrnutie / Anotácia:

Usadzovacia elektróda, najmä pre elektrostatické odlučovače je vytvorená tak, že kolmá vzdialenosť (1) medzi rovnobežnými úsekmi (13) je 0,16- až 0,04-násobkom osovej vzdialenosti (3) medzi strednými rovinami (4) susedných plechových pásov (5), pričom rovnobežné úseky (13) majú šírku (7) rovnajúcu sa 0,025- až 0,075-násobku strednej vzdialenosti (6) dvoch za sebou nasledujúcich rovnobežných úsekov (13) v jednej rovine, medzera (8) prehnutia (9)...

Použitie nukleovej kyseliny, kompozícia a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284119

Dátum: 23.08.2004

Autori: Sharkey Andrew Mark, Smith Stephen Kevin, Heap Robert Brian, Charnock-jones David Stephen

MPK: A61P 15/02, A61K 48/00

Značky: nukleovej, kompozícia, výroby, kyseliny, použitie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie nukleovej kyseliny na výrobu liečiva na transfekovanie aspoň niektorých buniek reprodukčného traktu cicavčích samičích jedincov zavedením nukleovej kyseliny do uvedených buniek.

Farmaceutický prostriedok s riadeným alebo oneskoreným uvoľňovaním účinnej látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 284117

Dátum: 23.08.2004

Autori: Leonard Graham Stanley, Elder David Philip

MPK: A61K 47/48, A61K 31/445

Značky: riadeným, účinnej, farmaceutický, oneskoreným, prostriedok, uvoľňovaním, látky

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok s riadeným uvoľňovaním alebo s oneskoreným uvoľňovaním, obsahujúci paroxetín alebo jeho farmaceuticky prijateľnú soľ.

Karboxamidové zlúčeniny, farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284116

Dátum: 23.08.2004

Autori: Hornback William, Shepherd Timothy, Dressman Bruce, Munroe John, Tatlock John, Fritz James, Reich Siegfried Heinz, Rodriguez Michael, Kaldor Stephen, Kalish Vincent, Hammond Marlys, Jungheim Louis

MPK: C07D 217/26

Značky: karboxamidové, použitie, obsahuje, ktorý, prostriedok, farmaceutický, zlúčeniny

Zhrnutie / Anotácia:

Karboxamidové zlúčeniny, farmaceutický prostriedok, ktorý ako účinnú látku obsahuje aspoň jednu zlúčeninu podľa vynálezu v spojení s farmaceuticky prijateľným nosičom
použitie karboxamidových zlúčenín podľa vynálezu na výrobu farmaceutického prostriedku na inhibíciu HIV-proteázy.

Karboxamidová zlúčenina, farmaceutický prostriedok, ktorý ju obsahuje, a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284115

Dátum: 23.08.2004

Autori: Munroe John, Shepherd Timothy, Hornback William, Kaldor Stephen, Dressman Bruce, Kalish Vincent, Hammond Marlys, Jungheim Louis, Reich Siegfried Heinz, Rodriguez Michael, Tatlock John, Fritz James

MPK: C07D 217/26, C07D 495/04, C07D 401/06...

Značky: farmaceutický, obsahuje, prostriedok, zlúčenina, ktorý, karboxamidová, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

2-[2'-Hydroxy-3'-fenyltiometyl-4'-aza-5'-oxo-5'-(2''-metyl-3''- hydroxyfenyl)pentyl]dekahydroizochinolín-3-N-terc-butylkarboxamid, jeho stereoizoméry, proliečivá a farmaceuticky prijateľné soli
farmaceutický prostriedok, ktorý ako účinnú látku obsahuje zlúčeninu podľa vynálezu v spojení s farmaceuticky prijateľným nosičom, a použitie zlúčeniny podľa vynálezu na výrobu farmaceutického prostriedku inhibujúceho HIV-proteázy.

Fenylheterocyklické deriváty, spôsob ich výroby, ich použitie a farmaceutické prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284114

Dátum: 23.08.2004

Autori: Prasit Petpiboon, Gauthier Jacques Yves, Wang Zhaoyin, Ducharme Yves, Leblanc Yves, Therien Michel, Leger Serge

MPK: C07D 277/02, A61K 31/00, C07D 275/02...

Značky: spôsob, obsahom, fenylheterocyklické, deriváty, farmaceutické, výroby, použitie, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú fenylheterocyklické deriváty všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená skupinu SO2CH3 alebo SO2NH2, R2 znamená mono- alebo disubstituovaný fenyl a substituenty sú vybrané zo skupiny obsahujúcej metyl, metoxy, atóm vodíka, fluóru, chlóru alebo brómu, ktoré sú inhibítormi cyklooxygenázy-2 a sú vhodné na výrobu liečiva na liečenie chorôb sprostredkovaných pôsobením tohto enzýmu. Opísané sú tiež farmaceutické prostriedky s ich obsahom, ich...

Dávkovacia tyčinka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1473

Dátum: 23.08.2004

Autor: Heukamp Wolfgang

MPK: A45D 40/02

Značky: dávkovacia, tyčinka

Text:

...kvonkajšiemu pláštu. Horná čast vonkajšieho plášľa 9 je opatrená vonkajším závitom 11, na ktorý sa kvôli uzavretiu dávkovacej tyčinky 1 naskrutkuje uzáver 2 so vsadenou špirálovou pružinou 4 a vnútorným viećkom 3.0013 Na obrázkoch Ba, Bb a Bc sú vjednotlívých nárysoch znázornená dávkovacía tyčinka 1 a plašt 1 vröznych polohách používania. Obr. Ba znázorňuje dávkovaciu tyčinku snaskrutkovaným uzavieracim viečkom 2 vo svojej východzej...

Deformovateľné uchytenie, obzvlášť pre bezpečnostnú oddeľovaciu sieť pre úložný priestor motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12291

Dátum: 21.08.2004

Autori: Plika Aliki, Lewis Richard

MPK: B60R 21/06

Značky: uchytenie, bezpečnostnú, úložný, deformovateľné, vozidla, motorového, obzvlášť, priestor, oddeľovaciu, sieť

Text:

...potrebnou na roztrhnutie miest požadovaného zlomu.Miesta požadovaného zlomu sú výhodne vytvorené ako zárezy, prebiehajúce vo forme línií v oblasti uchytenia v tvare dosky. Tie môžu byť bezprostredne vtlačene do uchytenia pri jeho vysekávaní. Samozrejme sú možné aj iné usporiadania, napríklad zoradenia slepých alebo priechodných otvorov v tvare línii, ako aj odlišné výrobnéVýhodne je zostávajúci prierez materiálu uchytenia v oblasti zárezov v...

Zariadenie na spätné vedenie plynov a/alebo kvapalín z kľukovej skrine alebo iného dutého priestoru spaľovacieho motora do nasávacieho potrubia spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8215

Dátum: 21.08.2004

Autori: Hicks Patrick, Dannenberg Wolfgang, Möller Thilo

MPK: F01M 13/00, F01M 13/04, F01M 11/02...

Značky: plynov, dutého, vedenie, potrubia, priestoru, zariadenie, skříně, kvapalín, kľukovej, spaľovacieho, iného, špatně, motora, nasávacieho

Text:

...neznižovali tieniaci efekt.V uprednostňovanej forme uskutočnenia sa ukázalo ako výhodné stvárniť deflektortakým spôsobom, že tento obopína odvzdušňovaciu hadicu kľukovej skrine na viac ako 180 °,maximálne ale na 240 °. Týmto sa zaistí, aby bol vzdušný prúd pôsobiaci na vozidlo počas jazdy skutočne úplne vedený mimo odvzdušňovacej hadice kľukovej skrine bez toho, že by zvírenia vyskytujúce sa za retlektorom dosiahli odvzdušňovaciu hadicu...

Vynášacie zariadenie s uzatváracou zátkou a blokovacím krúžkom s bajonetovými pripájacími prostriedkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6807

Dátum: 20.08.2004

Autor: Keller Wilhelm

MPK: B65D 39/00

Značky: pripájacími, bajonetovými, uzatváracou, blokovacím, prostriedkami, zariadenie, krúžkom, vynášacie, zátkou

Text:

...priťahovacie úkosy navzájom spolupôsobia tak, aby sa čapy uzatváracej zátky natlačili do kartuše a pri odblokovani privedie prstencové čelo 28 cylindrickej časti uzatváracej zátky odťahový krúžok 14 do drážky na uzatváracej zátke, zatial čo obidva odťahovacie úkosy pri vytáčanl navzájom spolupôsobia tak, aby sa uzatváracia zátka vytiahla.0016 Na uzatvorenie výpustí kartuší sa do výpustí kartuší zatlačí uzatváracia zátka, ktorá je...