Archív za 2004 rok

Strana 32

Čiastočná nakladacia plošina

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1515

Dátum: 31.08.2004

Autor: Bär Gerd

MPK: B60P 1/44

Značky: plošina, čiastočná, nakladacia

Text:

...končí tento spojovací nosník čapom, ktorý je uložený v druhom nosnom ramene (zdvíhacomramene). Tým má plošina definované vedenie a stabilitu aj v priečnom smere. Aby sa plošinezabezpečila táto priečna stabilita aj pri uložení na zem, je nevyhnutné na plošinu namontovať druhé pozemné rolovacie koliesko. Tým má plošina nutnú priečnu stabilitu, aj keď leží na zemi. Uvedený spojovací nosník a ložisko v zdvíhacom ramene musia byť vytvorené tak,...

Kompozície a spôsoby použitia lamelárnych protilátok na terapeutické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19605

Dátum: 31.08.2004

Autor: Dobbie James

MPK: A61K 31/685, A61K 31/575, A61K 31/683...

Značky: spôsoby, kompozície, terapeutické, účely, lamelárnych, protilátok, použitia

Text:

...zahŕňajúcim cystickú fibrózu, sinusitídu,bronchitídu a prekrvenie nosovej sliznice. V inom výhodnom uskutočnení je subjektom človek. V inom výhodnom uskutočnení lameláme telieska obsahujú okolo 44-70 hmotnostných fosfatidylcholínu, okolo 15-23 hmotnostných sfmgomyelínu, okolo 6-10 hmotnostných fosfatidyletanolamínu, okolo 2-6 hmotnostných fosfatidylserínu, okolo 2-4 hmotnostné fosfatidylinozitolu a okolo 4-12 hmotnostných ...

Doručenie terapeutických zlúčenín do mozgu a ostatných tkanív

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15590

Dátum: 30.08.2004

Autor: Kakkis Emil

MPK: A61K 38/43, C12N 9/00, C12N 9/04...

Značky: terapeutických, doručenie, mozgu, zlúčenín, tkanív, ostatných

Text:

...závislým od energiePriamym podávaním proteínov do mozgovej hmoty sa nedosiahol výrazný terapeutícký účinok kvôli dífúznym bariéram a obmedzenému objemu terapeutika, ktoré sa môže podávať. Bežná asistovaná difúzia sa študovala prostredníctvom katétrov umiestnených v mozgovom parenchýme použitím pomalej dlhodobej infúzie (Bobo, et al., Proc.Natl.Acad.Sci. U.S.A 91,2076-2080 (1994) Nguyen, et al. J.Neurosurg. 98, 584-590 (2003 ale žiadne...

Kompozícia s modifikovaným uvoľňovaním a obsahom takrolimu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11068

Dátum: 30.08.2004

Autori: Norling Tomas, Holm Per

MPK: A61K 31/436, A61K 9/16, A61K 9/14...

Značky: obsahom, modifikovaným, kompozícia, uvoľňovaním, takrolimu

Text:

...dostupnostipodávaný spoločne s jedným alebo viacerými inhibítormi CYPBA 4.Takrolimus je obvykle podávaný orálne a je tak absorbovaný z gastrointestinálneho traktu. Bolo zistené, že absorpciu negatívne ovplyvňuje súčasné požívanie jedla. Najlepšia miera a rozsah absorpcie takrolimu tak boli v podmienkach podania naJe obecne známe, že absorpcia a biologická dostupnosť terapeuticky aktívnej látky môže byt pri orálnom podávaní ovplyvnená...

Spôsob výroby homopolymérov alebo kopolymérov vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284170

Dátum: 30.08.2004

Autori: Beňo Ľuboš, Sroková Iva, Lucký Martin, Gaman Ľuboš, Cingelová Jarmila, Macho Vendelín, Mazanec Ján, Hojč Ján

MPK: C08F 14/06, C08F 2/18, C08F 2/22...

Značky: spôsob, homopolymérov, výroby, kopolymérov, vinylchloridu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby homopolymérov alebo kopolymérov vinylchloridu spočíva v tom, že po skončení homopolymerizácie alebo kopolymerizácie, alebo až po odstránení podstatnej časti neskonvertovaného monoméru alebo monomérov sa do disperzie alebo suspenzie homopolyméru alebo kopolyméru, jednorazovo alebo po častiach pridá vodorozpustný alkanolamín všeobecného vzorca (I), kde (R) a (R') je H, CH3, C2H5, C3H7, C4H9, CnH2nOH a CnH2nOCnH2nOH a (R'') je...

15-členná laktámová ketolidová zlúčenina s antibakteriálnou účinnosťou, spôsob jej prípravy, farmaceutická kompozícia s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284169

Dátum: 30.08.2004

Autori: Kelnerić Željko, Lazarevski Gorjana, Kobrehel Gabrijela

MPK: C07H 17/08, A61K 31/70

Značky: obsahom, účinnosťou, použitie, farmaceutická, spôsob, ketolidová, 15-členná, kompozícia, antibakteriálnou, zlúčenina, přípravy, laktámová

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú 15-členné ketoazalidy z triedy makrolidových antibiotík 6-O-metyl-8a-aza-8a-homo- a 6-O-metyl-9a-aza-9a-homoerytromycínu A všeobecného vzorca (I), v ktorom A predstavuje NH skupinu a súčasne B predstavuje C=O skupinu, R1 predstavuje OH skupinu, L-kladinozylovú skupinu vzorca (II) alebo spolu s R2 predstavuje ketón, R2 predstavuje vodík alebo spolu s R1 predstavuje ketón, R3 predstavuje vodík alebo C1-C4 alkanoylovú skupinu, spôsob...

Alkoxyfuranónamínové deriváty, spôsob ich prípravy, ich použitie a medziprodukty na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284168

Dátum: 30.08.2004

Autori: Bouchet Raphaël, Colladant Colette, Brion Francis, Lagouardat Jacques

MPK: C07D 307/33, A61K 31/34, A61K 38/07...

Značky: spôsob, přípravy, deriváty, použitie, alkoxyfuranónamínové, medziprodukty, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy zlúčenín všeobecných vzorcov (IV) alebo (I) z racemického alkoxyfuranónu všeobecného vzorca (II), ako aj zlúčeniny všeobecného vzorca (IV) a medziprodukty na ich prípravu a použitie zlúčenín všeobecných vzorcov (IV) alebo (I) na prípravu zlúčenín, ktoré inhibujú enzým meniaci interleukin-1beta.

Viacvrstvová rúrka a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284166

Dátum: 30.08.2004

Autori: Stoffelsma Jan Uilke, Besten Markus Wilhelmus Johannes, Van Dijk Berend Jan, Borth Rainer

MPK: F16L 9/12, F16L 11/04

Značky: výroby, viacvrstvová, spôsob, rúrka

Zhrnutie / Anotácia:

Viacvrstvová rúrka z plastu obsahuje najmenej jednu vrstvu (3), ktorá pozostáva z polyolefínu stuženého minerálnou látkou alebo zmesou minerálnych látok, pričom podiel polyolefínu v tejto vrstve (3) je 25 až 70 % hmotn., a táto vrstva (3) je vypevnená na mernú hmotnosť, ktorá je najmenej o 10 % nižšia ako merná hmotnosť nevypenenej vrstvy spevnenej minerálnymi látkami s identickým zložením.

Plošina s možnosťou kmitania

Načítavanie...

Číslo patentu: 284165

Dátum: 30.08.2004

Autor: Haider Eduard

MPK: A47C 16/02, A47C 21/00, A47C 3/02...

Značky: plošina, kmitania, možnosťou

Zhrnutie / Anotácia:

Plošina (13) s možnosťou kmitania pozostáva z podstavnej časti stojacej na dlážke a hornej časti pohyblivej proti tejto podstavnej časti, pričom horná časť a podstavná časť sú navzájom spojené kývavými prvkami (12, 12a, 12b, 12c, poprípade 17, 18a, 18b), spôsobilými ku kmitavému pohybu vo vodorovnej rovine. Kývavé prvky (12, 12a, 12b, 12c, poprípade 17, 18a, 18b) rôznych stupňov a s rôznymi vlastnými frekvenciami sú zaradené funkčne za sebou a...

Spôsob seizmického sledovania podzemnej oblasti obsahujúcej tekutiny a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284163

Dátum: 30.08.2004

Autori: Huguet Frédéric, Laurent Jean

MPK: G01V 1/00, G01V 11/00

Značky: spôsob, seizmického, podzemnej, zariadenie, oblastí, sledovania, obsahujúcej, vykonávanie, tekutiny

Zhrnutie / Anotácia:

Na pravidelné sledovanie podzemnej oblasti sa v pracovných miestach uloží sústava seizmických zdrojov (S) a prijímačov (R) v pevných polohách tak, aby zabezpečovali stabilné pracovné podmienky: rovnaká poloha vysielačov-prijímačov, stála väzba so zemou a pod. Zariadenie obsahuje množstvo seizmických zdrojov (S1...Sn) v stálych polohách na povrchu alebo v neveľkej hĺbke v zemi, na jednej strane zdrojového vrtu (1) alebo sondy, a jednu alebo viac...

Pružný pás vyrobený háčkovaním, najmä na čalúnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284160

Dátum: 30.08.2004

Autor: Pedall Günter

MPK: D04B 31/00, D04B 31/02, D04B 21/18...

Značky: pružný, najmä, čalúnenie, vyrobený, háčkovaním

Zhrnutie / Anotácia:

Pružný pás vyrobený háčkovaním, určený najmä na čalúnenie, je vyrobený s pružnými, najmä gumenými, vláknami (2, 2a, 2b), prebiehajúcimi v jeho pozdĺžnom smere, s prednými útkovými niťami (4) a zadnými útkovými niťami (6) z relatívne nepružného textilného materiálu, prebiehajúcimi po oboch stranách pružných vlákien (2, 2a, 2b) kolmo na ne, a s viazacími niťami (7) z relatívne nepružného textilného materiálu, pričom ku každému pružnému vláknu (2,...

Kombinovaná škatuľka na mydlo na pranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284159

Dátum: 30.08.2004

Autor: Vinaccia Giulio

MPK: A47K 5/02

Značky: pranie, mýdlo, škatuľka, kombinovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinovaná škatuľka na mydlo na pranie obsahuje úchytný element (1) na aplikáciu mydla a škatuľku (2) na uloženie kusa mydla (3) na pranie. Úchytný element (1) je vytvorený z listu pevného materiálu, ktorý má určitý stupeň pružnosti, napríklad z plastového listu obdĺžnikového tvaru, ktorého dva bočné okraje (201) na pozdĺžnych stranách sú zahnuté smerom dole a dovnútra, pričom úchytný element (1) má v zásade prierez v tvare C vhodný na...

Splietané tesnenie na obmedzenie pretáčania tesniacich prstencov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284158

Dátum: 30.08.2004

Autor: Champlin George

MPK: F16J 15/22, D04C 1/06, F16J 15/00...

Značky: prstencov, tesnenie, tesniacich, obmedzenie, splietané, pretáčania

Zhrnutie / Anotácia:

Splietané tesnenie (70) na obmedzenie pretáčania tesniacich prstencov a roztvárania ich spojov, ktoré má v podstate lichobežníkový priečny prierez, s dvojicou protiľahlých nerovnobežných strán (76), pozdĺžne prebiehajúcich medzi vonkajšou stranou (98) a s ňou rovnobežnou vnútornou stranou splietaného tesnenia (70), ktoré je vybavené pozdĺžne vedúcimi priadzovými osnovami (82, 86). Pri protiľahlých nerovnobežných stranách (76) sú usporiadané...

Deriváty hydantoínu ako inhibítory bunečnej nekrózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20716

Dátum: 30.08.2004

Autori: Cuny Gregory, Yuan Junying, Degterev Alexei, Jagtap Prakash

MPK: A61K 31/422, A61P 25/28, A61K 31/4178...

Značky: hydantoinů, deriváty, nekrózy, inhibitory, bunečnej

Text:

...17(10), 811 - 829). Avšak neuróny prítomné v AD môžu byt chronický dysfunkčné vtedy, bez toho aby nutne podstúpili aktívnu bunečnú smrt (Selkoe, D. J. Nature 1999, 399 (suppl), A 23 - A 30).0006 Väčšina súčasných prístupov vo vývoji liečby neurologických ochorení, ako je mŕtvica, Parkinsonova choroba(ALS), Huntingtonova choroba (HD) a demencia spojená s HIV (HAD) sa zameriava na mechanizmy, u ktorých sa predpokladá zapojenie do počiatočnej...

Tuhé disperzie obsahujúce takrolimus

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8232

Dátum: 30.08.2004

Autori: Holm Per, Norling Tomas

MPK: A61K 9/20, A61K 31/436, A61K 9/16...

Značky: disperzie, takrolimus, obsahujúce, tuhé

Text:

...je dôležitý pretože absorpcia, a teda hladiny v plazme, môžu vo veľkej miere kolísat v závislosti od príjmu potravy. Absorpcia do krvného obehu môže byt nepriaznivo ovplyvnená do tej miery, že je pacient ohrozený nedostatočnou absorpciou, ktorá nepostačuje na liečenie stavu, kvôli ktorému sa liečivo podáva. Na druhej strane sa na lačno vyskytujú veľmi vysoké maximálne koncentrácie, ktoré môžu ľahko vyvolávať významné vedľajšie účinky,...

Kapsule obsahujúce pelety účinnej látky s rozličnými profilmi uvoľňovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4932

Dátum: 28.08.2004

Autori: Schneider Roland, Anschütz Sergej

MPK: A23L 1/305, A23L 1/304, A23L 1/302...

Značky: kapsule, obsahujúce, profilmi, rozličnými, účinnej, uvolňovania, látky, pelety

Text:

...systému, ktorý umožňuje formulovanie azhľadiska miesta uvoľňovania cielené uvoľnenie väčšieho počtu rozličných účinných látok, bez toho aby sa redukoval na opisované komplikované štruktúry, predstavuje preto v stave techniky ešte stále nevyriešený0012 Predložený vynález si teda kladie za cieľ, poskytnúť zjednodušenú formu podávania,ktorá poskytuje zlepšenú biologickú dostupnosť účinných látok, predovšetkým živín, ako sú vitamíny, minerálne...

Doskový výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1752

Dátum: 28.08.2004

Autor: Nilsson Peter

MPK: F28D 9/00, F28F 3/00

Značky: tepla, doskový, výmenník

Text:

...obr. 5 spomínaného odhalenia prietokové cesty tvoriace rybí kostrový vzor obsahujú kanáliky majúce väčšiu prierezovú prietokovú plochu s dvomimalými druhotnými prehĺbeniami v kanálikoch s väčším prierezom.0007 Cieľom prihlasovaného vynálezu je skonštruovaťasymetrický doskový tepelný výmenník, V ktorom sa materiáldosiek bude využívať úspornejším spôsobom a v ktorom sa teda zlepší účinnosť pri udržovaní vysokej mechanickej pevnosti0008 Podľa...

Spôsoby liečenia endometriózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18680

Dátum: 27.08.2004

Autor: Bovindarajan Mirudhubashini

MPK: A61K 31/57, A61K 9/16, A61P 15/02...

Značky: spôsoby, liečenia, endometriózy

Text:

...depresie a atrofickej vaginitídy).0005 Napríklad Lamb, patent Spojených štátov č. 4038389, opisuje vodnúparenterálnu formuláciu medroxyprogesterónu (INN - názov medroxy EP 1 660 009 35 355/Hprogesterón acetát), obsahujúcu suspenziu 200-600 g.l mikronizovaného medroxyprogesterónu v zmesi vody, síranu sodného, kvartérneho amóniového zmáčadla a glycerolu, propylénglykolu, polyetylénglykolu alebo polypropylénglykolu, prípadne obsahujúcu...

Brána so zariadením na zlepšenie priebehu otvárania brány, predovšetkým sekcionálnej brány otvárajúcej sa k stropu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6811

Dátum: 27.08.2004

Autor: Grosse Dietmar

MPK: E05D 15/06, E05D 15/16

Značky: priebehu, brány, predovšetkým, zariadením, sekcionálnej, otvárania, stropů, otvárajúcej, brána, zlepšenie

Text:

...druhý priamy úsek (úložný úsek) koľajnicového systému bol predĺžený tak, že aj segment posledný vsmere otvárania tam môže byť úplne vtiałmutý dovnútra. Toto je z funkčného hľadiska pri sekcionálnych bránach otvárajúcich sa do strán a takých sekcionálnych bránach otvárajúcich sa k stropu, ktoré upúšťajú od lanovej kladky, celkom možné, má ale nevýhodu zvýšenej potreby miesta v hĺbke priestoru uzavretého bránou. Predovšetkým pri obzvlášť...

5-Fenyl-4-metyltiazol-2-ylamínové deriváty ako inhibítory fosfatidylinositol-3-kinázových enzýmov (P13) na liečenie zápalových chorôb dýchacích ciest

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5846

Dátum: 27.08.2004

Autori: Bruce Ian, Bloomfield, Mccarthy Clive, Leblanc, Le Grand M, Hayler Judy Fox

MPK: A61K 31/427

Značky: inhibitory, dýchacích, p13, liečenie, fosfatidylinositol-3-kinázových, ciest, zápalových, deriváty, enzýmov, chorôb, 5-fenyl-4-metyltiazol-2-ylamínové

Text:

...V 50 ml skúmavke) a pomaly sa otáča V mixéri pri 4 °C počas 2 až 3 hodín.Nenaviazaný prúd cez vzorku sa zbiera odstredením pri 1000 g počas 5 minút pri 4 °Cpoužitím odstredivky DENLEYTM. 1 ml živice GST, ktorá obsahuje naviazaný materiál sa prenesie do 15 ml centrifugačnej skúmavky FALCONW na nasledujúce premývanie a elučne kroky. Najprv sa uskutočnia série 3 cyklov premývania (miešanie pomalom inverziou) s použitím 15 ml ľadom chladeného...

Spôsob liečenia akútneho alebo nadmernou záťažou vyvolaného podvrtnutia a natiahnutia použitím kyseliny hyalurónovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5492

Dátum: 27.08.2004

Autor: Petrella Robert John

MPK: A61P 19/00, A61K 31/726

Značky: kyseliny, záťažou, podvrtnutia, použitím, natiahnutia, liečenia, vyvolaného, spôsob, nadměrnou, hyaluronovej, akútneho

Text:

...the American Veterinary Medical Association, Vol. 194, No. 12,1989, strana 1779, sa týka použitia kyseliny hyalurónovej pri ochorení šľachy a šľachovej pošvy koní.0008 Rapp, H. J. et al., Medline prírastkove č. NLM 1641754, sa týka diagnózy a liečbytendonitídy na príklade športového koňa.0009 Zattoni et al. Eur. J. Rheumatol. Inflamm. Vol. 15, 1995, strany 63-69, sa týka účinnosti a znášanlivosti kyseliny hyalurónovej pri akútnom poranení...

Avermektíny a avermektín-monosacharidy substituované v polohe 4´- alebo 4´´-, vykazujúce pesticídne vlastnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3727

Dátum: 27.08.2004

Autori: Cassayre Jérome, Hueter Ottmar Franz, Quaranta Laura, Jung Pierre, Murphy Kessabi Fiona, Pitterna Thomas, Maienfisch Peter

MPK: A01N 43/90, C07H 19/00

Značky: polohe, 4´´, avermektíny, substituované, vykazujúce, avermektín-monosacharidy, pesticídne, vlastností

Text:

...Cz-Cgalkenyloxy, Cz-Cgalkinyloxy, NH-C 1-C 5 alkyl-C(O)R 9, -N(C 1-C 5 alkyl)-C 1-C 5 alkyl-C(O)-R 9, -O-C 1-C 2 alkyl-C(O)R 9, -C 1-C 5 a 1 ky 1-S(O)gR 9 aryl, benzyl, heterocyklyl, aryloxy, benzyloxy, heterocyklyloxy alebo aryl, benzyl, heterocyklyl, aryloxy,benzyloxy alebo heterocyklyloxy, ktoré sú vkruhu nesubstituovane alebo mono- až trisubstítuované navzájom nezávisle halogénom, skupinou ako je nitro,...

Imunosupresívne účinky pteridínových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3139

Dátum: 27.08.2004

Autori: Waer Mark Jozef Albert, Herdewijn Piet André Maurits Maria, De Jonghe Steven Cesar Alfons, Marchand Arnaud Didier Marie, Pfleiderer Wolfgang Eugen

MPK: A61K 31/541, A61K 31/519, A61K 31/5375...

Značky: imunosupresívne, účinky, pteridínových, derivátov

Text:

...ich farmaceuticky prijateľná adičná soľ a/alebo ich stereoizomér a/alebo ich monoalebo di-N-oxid a/alebo ich solvát a/alebo ich dihydro- alebo tetrahydropteridínový derivát. 0014 Vyššie uvedené nové zlúčeniny majú spoločný profil potenciálnej špecifickej biologickej aktivity a následnej využiteľnosti v medicínskej chémii.0015 V druhom uskutočnení sa predložený vynález týka neočakávaného objavu, že prinajmenšom jedna...

Antimykobakteriálna farmaceutická kompozícia obsahujúca antituberkulotikum

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2860

Dátum: 27.08.2004

Autori: Sinha Neelima, Sinha Rakesh, Upadhyaya Ram Shankar, Arora Sudershan Kumar

MPK: A61K 31/4409, A61K 31/496, A61K 31/131...

Značky: antituberkulotikum, kompozícia, antimykobakteriálna, farmaceutická, obsahujúca

Text:

...ich spektrum aktivity proti rezistentným kmeňom sa signifikantne nezlepšilo. Tieto molekuly sú proti multírezistentnýmkmeňom M tuberculosis skôr neúčinné. Ďalej sa u mnohých týchto zlúčenín ukázalo, že sú toxické.0010 Množstvo liečiv, ako je kyselina p-aminosalicylová, ízoniazid, pyrazinamid, etambutol,etionamid, rifampicín atď., boli na terapiu tuberkulózy použité bud samotné alebo v kombinácii. U týchto liečiv sa ukázalo, že sú...

Mobilné sanitárne zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2627

Dátum: 27.08.2004

Autor: Wagner Werner

MPK: E03D 7/00, B62D 63/00

Značky: mobilné, zariadenia, sanitárne

Text:

...Stropná doska,výhodnejšie rovnakej štruktúry a/alebo z toho istého materiálu ako sú čelné a/alebo bočné strany, sa nasadí na tupo a zañxuje sa pomocou lepidla a/alebo (vertikálnych) skrutiek.Pre okná a dvere sa vyrežú do príslušnej jednodielnej platne čelnej strany, bočnej steny a/alebo stropného panelu otvory. Na čo najväčšie zamedzenie negatívneho vplyvu na samonosnú karosériu je vhodné vyhotoviť či najmenší počet otvorov, t.j. len absolútne...

Tepelne vodivé dosky z expandovaného grafitu, ako aj spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20882

Dátum: 27.08.2004

Autori: Kienberger Wolfgang, Neuert Richard, Kipfelsberger Christian, Guckert Werner

MPK: H05B 3/14, F28F 21/02

Značky: výroby, grafitu, expandovaného, tepelně, vodivé, spôsob, dosky

Text:

...vyrobiť samonosné plošné útvary, napr. pásy alebo dosky. Na tomto účinku, ktorý je známy z výroby gratitových fólií s hrúbkou od 0,15 do 3 mm,ktoré slúžia napríklad ako polotovar na výrobu plošných tesnení, je založená výroba a fungovanie tepelne vodivých dosiek podľa vynálezu. Na základe smerovaného pôsobenia tlaku v priebehu zhutňovania grafitového expandátu majú tepelne vodivé dosky podľa vynálezu štruktúrnu anizotropiu, a z toho...

Spôsob inštalácie vodičov pozdĺž výkonového systému na prenos elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9273

Dátum: 27.08.2004

Autori: Devine Clifford, O'connell Daniel

MPK: H02G 1/02

Značky: prenos, vodičov, inštalácie, elektrickej, systému, energie, pozdľž, výkonového, spôsob

Text:

...alebo odkláňaného cez iné vzdialené(0008) Dokumenty JP-A-2001 186616 a JP~A~O 3007007 zverejňujú metódu odbočenia pre vysokonapàťový vodič bez spôsobenia(0009) Predchádzajúce potreby sú vo veľkom rozsahu bratédo úvahy pri vypracovaní predloženého vynálezu, pričom z jednéhohľadiska v niektorých uskutočneniach je poskytnutý spôsob,umožňujúci práce na prenosových vedeniach vysokonapäťového výkonu, pri výmenách alebo údržbe, zatiaľ čo je...

Farmaceutický prípravok obsahujúci lantánové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7379

Dátum: 26.08.2004

Autori: Ferdinando Josesphine Christine, Trespidi Laura Anna, Haslam Robert Paul

MPK: A61J 3/10, A61K 33/24, A61K 33/00...

Značky: prípravok, zlúčeniny, farmaceutický, lantánové, obsahujúci

Text:

...účinné množstvo uhličitanu Iantanitého, pričom prípravok je vyrobený postupom, ktorý zahŕňa kroky zlisovania uhličitanu Iantanitého do prútového materiálu alebo zhutnenie valcovanim do povrazcového materiálu a pomletie pripraveného materiálu na sypký materiál, potom miešanies pomocnými látkami a výsledná kombinácia sa zlisuje do tablety.Vo výhodnom aspekte je taký prípravok aj žuvateľný a chutný a uhličitanLantánovou zlúčeninou používanou...

Farmaceutický prípravok obsahujúci lantánové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18642

Dátum: 26.08.2004

Autori: Haslam Robert Paul, Ferdinando Josephine Christine, Trespidi Laura Anna

MPK: A61K 33/24, A61J 3/10, A61K 33/00...

Značky: prípravok, lantánové, farmaceutický, obsahujúci, zlúčeniny

Text:

...ďalšom uskutočnení sa vynález týka konkrétnej kompozície na použitie pri liečbe hyperparatyroidizmu u pacienta s chronickou renálnou insuficienciou, ktorá zahŕňa podávanie terapeuticky účinného množstva Iantánovej zlúčeniny, podľaV ďalšom uskutočnení sa Iantánová zlúčenina podáva v takom prípravku, aby boli plazmové hladiny Iantánu nizke, napr. minimálne také, aké ukazuje krivka strednej koncentrácie, kde sú hodnoty Cmax, Tma, a AUC...

Použitia interferónov so zmenenou priestorovou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17870

Dátum: 26.08.2004

Autor: Wei Guangwen

MPK: C07K 14/56

Značky: priestorovou, zmenenou, interferónov, použitia, strukturou

Text:

...respiračný syndróm, bunky infikované vírusom závažného akútneho respiračného syndrómu, alebo vírusom indukované ochorenia horných dýchacích ciest, a vhodný nosič.0019 Tento vynález poskytuje farmaceutickú kompozíciu, ktorá zahŕňa účinne množstvo rekombinantného super-zloženého interferónu, ako je definovaný vyššie, ktoré je schopné inhibovať, predchádzať alebo liečiť závažný akútny respiračný syndróm, bunky infikované vírusom závažného...

Farmaceutické formulácie zahŕňajúce zlúčeniny lantánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16781

Dátum: 26.08.2004

Autori: Ferdinando Josephine Christine, Trespidi Laura Anna, Haslam Robert Paul

MPK: A61J 3/10, A61K 33/24, A61K 33/00...

Značky: zlúčeniny, formulácie, zahŕňajúce, lantánu, farmaceutické

Text:

...Iantánovej zložky, pokiaľ je to možné s uhličitanom Iantanitým.0013 V ďalšom celku sa Iantánová zložka podáva v takej formulácii, že plazmatické hladiny Iantánu sú nízke, napr. prinajmenšom take dobré ako tie pri krivke priemernej koncentrácie, kde Cmax, Tmax a AUC sú, pokiaľje to možné, menej ako 1,5 ng/ml, približne po dobu 12 hodín, a menej ako 50 ng-hr/ml, pri dávke 3 g denne (napr. 1 g trikrát denne) tak, ako sa to dosahuje v...

Kombinačná terapia na liečenie očných neovaskulárnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12300

Dátum: 26.08.2004

Autori: Adamis Anthony, Calias Perry, Shima David

MPK: A61K 31/00

Značky: liečenie, poruch, terapia, očných, neovaskulárnych, kombinačná

Text:

...liečba znižuje frekvenciu slepoty o 60 percent. Časná liečba makulárneho edému a proliferatívnej diabetickej retinopatie zabráni slepote počas 5 rokov pri 95 pacientov, zatiaľ čo neskorá liečba zabráni slepote iba v 50 percentách. Časná diagnóza a liečba sú teda esenciálne.0006 Ďalšia očná porucha zahŕňajúca neovaskularizáciu je vekom podmienená makulárna degenerácia (AMD), čo je ochorenie, ktoré postihuje približne jednéhoz desiatich...

Nádoba pre jedno použitie určená na namontovanie na rozstrekovaciu pištoľ za účelom preparácie, aplikácie a uchovania náterovej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5138

Dátum: 26.08.2004

Autori: Guarino Joseph, Camilleri Michel

MPK: B05B 7/24

Značky: určená, hmoty, účelom, aplikácie, nádoba, použitie, uchovania, náterovej, jedno, pištoľ, preparácie, rozstrekovaciu, namontovanie

Text:

...dutá nádoba na plochej horizontálnej podpere. V dne (3) je vytvorený vzduchový otvor (6), ktorý umožňuje, aby vstupoval vzduch určený na premiestnenie používanej náterovej hmoty a náterová hmota tiekla. Tento vzduchový otvor (6) pre priechod vzduchu môže byť umiestnený stredove, alebo inak, ako je znázornené na obrázkoch. Tento vzduchový otvor je V súlade sosúčasným vynálezom vybavený uzavierateľným odvodným zariadenímBočná strana (2) je...

Použitia interferónov so zmenenou priestorovou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16035

Dátum: 26.08.2004

Autor: Wei Guangwen

MPK: C07K 14/56

Značky: zmenenou, priestorovou, použitia, strukturou, interferónov

Text:

...akútneho respiračného syndrómu(SARS) alebo vírusom indukovaných ochorení horného respiračného traktu u subjektu, ktorý zahrnuje podávanie subjektu účinného množstva rekombinantného super-zloženého interíerónu, ako je definovaný vyššie.0017 Super-zložený interferón sa môže podávať perorálne, injekciou do žily, injekciou do svalu,peritoneálnou injekciou, subkutánnou injekciou, podaním cez nos alebo sliznicu, alebo inhaláciu cez...

Stierač na sieťotlač a zariadenie na sieťotlač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3351

Dátum: 26.08.2004

Autori: Winterhalter Elmar, König Ewald, Messmer Klaus

MPK: B41F 15/08

Značky: sieťotlač, zariadenie, stierač

Text:

...zaujímať približne zakrivený tvar, takže sa môže zaistiť, že stierač na sietotlač počas tlače dosadá neustálepo celej svojej šírke na tlačové sito a tým bezprostredne na potláčaný zakrivenýPomocou vodiaceho plechu sa môže zaistiť rovnomerné rozdelenie tlaku na tlačovú hranu nanášaného prvku. To má význam predovšetkým preto, pretože pri zakrivenom priebehu tlačovej hrany nanášajúceho prvku sa meni odstup tlačovej hrany od úchytnej časti. Pri...

Spôsob zhromažďovania a spracovávania reakčných plynov z výrobného zariadenia pre roztavené kovy a pridružené odprašovacie zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9620

Dátum: 26.08.2004

Autori: Hampel Alfred, Engelmann Anton

MPK: C21C 5/38, B01D 46/00, B01D 39/00...

Značky: pridružené, spracovávania, zariadenia, spôsob, zhromažďovania, plynov, reakčných, odprašovacie, výrobného, roztavené

Text:

...zariadenia, kde súprivádzané pre ďalšie spracovávania.V primárnom odprašovacom zariadeni reakčné plyny, ktorésú vytvárané kontinuálne a V podstate vo vopred odhadnuteľnommnožstve, ktoré závisí na prívodných materiáloch, suzhromažďované V Chladenom odťahovom kryte, ktorý V podstate zakrýva ústie konvertora, a potom dochádza k odstraňovaniu obsiahnutého prachu vo viacstupňovom alebo aspoň dvojstupňovom odprašovacom procese v práčkach...

3′-N-Oxid, 3′-N-dimetylamín, 9-oxím-deriváty erytromycínu A a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284157

Dátum: 26.08.2004

Autori: Riley David, Ku Yi-yin

MPK: C07H 17/08, A61K 31/70

Značky: spôsob, erytromycínu, 3'-n-oxid, 3'-n-dimetylamín, 9-oxím-deriváty, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú 3'-N-O, 9-O-oxím-chránené, 6-O-alkyl-erytromycínové deriváty všeobecného vzorca (I) a spôsob ich prípravy, ako aj spôsob prípravy 6-O-alkyl-erytromycínu A elimináciou 3'-N-oxidovej skupiny a 9-O-oxímovej chrániacej skupiny a prípadne odstránením skupiny chrániacej hydroxyskupinu v polohe 4''- pri vhodných reakčných podmienkach.

Samonavíjací káblový bubon

Načítavanie...

Číslo patentu: 284156

Dátum: 26.08.2004

Autori: Kleindopp Günther, Büttner Gerhard, Steinmüller Jörg

MPK: B65H 75/44, H02G 11/02

Značky: káblový, samonavíjací, bubon

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka samonavíjacieho káblového bubna, ktorý pozostáva zo základnej dosky (1), na ktorej je na úložnom čape (2) uložený káblový bubon (3). Riešeným technickým problémom je stabilné a koncentrované usporiadanie všetkých funkčných prvkov na základnej doske (1) a kontaktné zariadenie s malým počtom súčastí. Do žliabku v tvare písmena U, ktorý je vymedzený druhou obvodovou stenou (19), druhou prstencovou stenou (20) a treťou obvodovou...

Farmaceutický prostriedok obsahujúci levotyroxín nátrium a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284155

Dátum: 26.08.2004

Autori: Nischwitz Marion, Schreder Sven

MPK: A61K 9/20, A61K 31/195

Značky: obsahujúci, farmaceutický, spôsob, výroby, prostriedok, nátrium, levotyroxín

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok obsahuje levotyroxín nátrium, želatínu a plnivo a je bez zvyškov organických rozpúšťadiel. Spôsob jeho výroby, pri ktorom sa levotyroxín nátrium, suspendovaný vo vodnom roztoku želatíny, nastrieka na aspoň jedno plnivo a po primiešaní prísad sa zmes lisuje na tablety.

Orálna dávková forma z viacerých častíc formulovaná v tavenine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2052

Dátum: 26.08.2004

Autori: Ziegler Iris, Bartholomäus Johannes, Schateikis Dieter

MPK: A61K 9/16, A61K 31/424

Značky: tavenině, forma, viacerých, formulovaná, částic, dávková, orálna

Text:

...formou z viacerých častíc tormulovanou v tavenine podla tohto vynálezu, ktorá obsahuje klavulànovú kyselinu a/alebo aspoň jednu z jej fyziologicky prijateľných solí a aspoň jeden sacharózový ester mastnej kyseliny a prípadne aspoň jednu ďalšiu fyziologickyTieto orálne dávkové formy z viacerých častíc formulované v tavenine podľatohto vynálezu sú z väčšieho počtu častíc, výhodne vo forme granúl alebo peliet, a nie sú preto získané akýmkoľvek...