Archív za 2004 rok

Strana 30

Komunikačná infraštruktúra spolupracujúcej korporácie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3915

Dátum: 08.09.2004

Autori: Brzek Miroslav, Brodský Jan, Neumann Libor, Nováček Miroslav, Řihák Miroslav

MPK: G06F 17/60

Značky: komunikačná, infraštruktúra, korporácie, spolupracujúcej

Text:

...času), ° neverejnú komunikáciu elektronickou poštou,- služby extemej autorizácie, v on-line prístup užívateľov a aplikácií spolupracujúcej korporácie k intemetu,- on-line prístup verejnosti k infonnačným systémom spolupracujúcej korporácie, so zabezpečením sieťovej bezpečnosti, dohľadu a prevádzkových informácií.° sústava virtuálnych privátnych sietí 25, o neverejná prepojovacia siet 21,- k nej pripojená internetová brána 22,- ďalej k...

Zariadenie na výrobu identifikačných štítkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3914

Dátum: 08.09.2004

Autori: Palček Peter, Katerinčin Marián

MPK: B21D 24/16, B21D 22/02, B44B 5/00...

Značky: štítkov, výrobu, zariadenie, identifikačných

Text:

...5, podľa obr. 5, umiestnený za posuvným mechanizmom 4 je tvorený blokom 501 strihacieho mechanizmu 5 v ktorom je posuvne uložený strižník 502, Strižník 502 je uložený na vratných pružinách 503, ktoré zabezpečujú jeho návrat do východiskovej polohy. V iných príkladných vyhotoveniach môže byt návrat strižníka 502 zabezpečený iným mechanizmom vykonávajúcim priamočiary vratný pohyb, napr. napr. pneumatický, alebo hydraulický valec alebo...

Potravinový doplnok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3913

Dátum: 08.09.2004

Autori: Trakovická Anna, Rostoka Larisa, Daniška Jaroslav, Jedlička Jaroslav, Kovačic Vladimír, Balint Ľuba, Kulčitský Oleg Konstantinovič, Turianica Ivan, Angelovičová Mária, Hluchý Svätoslav

MPK: A23L 1/304, A23D 9/00, A23L 1/30...

Značky: potravinový, doplnok

Text:

...príklady.Uskutočnil sa na pokusných organizmoch, ktorými boli krysy v počte 20 kusov. Krysy boli umelo udržiavaná v podmienkach deficitu jódu. V testoch sa zistilo zníženie rezervy jódu v krvnom sére, zníženie vylučovania jódu mo čom, zníženie funkcie štítnej žľazy a jódovo-hormonálneho zabezpečenia organizmov testovaných zvierat.Následný denný príjem 1 ml zmesi podľa technického riešenia, konkrétne obsahujúcej 0,0 001 hmotn. jódu,80 ...

Obálka s otváracou plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3912

Dátum: 08.09.2004

Autori: Cháľ Ján, Mědílek Jiří

MPK: B65D 27/34

Značky: obálka, plochou, otváracou

Text:

...priesekmi a rôzne širokými spojovacími úsekmi. V perforácii 2 sú umiestnené otváracie jazýčky 7 tvorené priesekmi. Otváracia plocha 3 je v príkladnom prevedení umiestnená vnútri prednej steny 1 (obr. l a obr. 6). V inom príkladnom prevedení (obr. 2 a obr. 7) je jedna strana otváracej plochy 3 umiestnená v línii ohybu prednej steny l. V príkladnom prevedení na obr. 3 a obr. 8 sú dve strany otváracej plochy 3 umiestnené v líniách ohybu...

Dvojcestná obálka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3911

Dátum: 08.09.2004

Autori: Mědílek Jiří, Cháľ Ján

MPK: B65D 27/06

Značky: obálka, dvojcestná

Text:

...technického riešenia je jej jednoduchosť pre výrobu, univerzálnosť pre použitie, jednoduchosť pri všetkých manipuláciách a nenáročnosť na spotrebu materiálov pri výrobe.Prehľad obrázkov na výkresochPríklady vyhotovenia dvojcestnej obálky podľa technického riešenia sú znázomené na obrázkoch.Na obr. 1 je znázornená neposkladaná dvojcestná obálka a na obr. 2 je znázomené príkladné vyhotovenie rovnakej dvojcestnej obálky ako na obr. l pri pohľade...

Priestorový pult na výber tovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3910

Dátum: 08.09.2004

Autori: Hermán Ferenc, Hermánné Fogarassy Éva

MPK: A47F 9/00

Značky: tovarů, výběr, priestorový

Text:

...obsahuje najmenej jeden osobný vagón na usadenie dieťaťa.V tomto prípade je potom výhodné, ak v osobnom vagóne sú uložené hračky.Technické riešenie vzniklo na základe poznatku, že je treba vytvoriť priestorový pult, slúžiaci na výber tovaru,ktorý bude vyhotovený ako konštrukčná jednotka, ktorá je schopná prilákať pozomosť detí a dokáže ich zamestnať,takže dospelí v sprievode detí sú odľahčení a môžu si pokojne a pohodlne vyberať tovar, robiť...

Zariadenie na aromatizovanie priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3909

Dátum: 08.09.2004

Autori: Medzihradský Vladimír, Lipták Jaroslav

MPK: F24F 3/00

Značky: priestorov, aromatizovanie, zariadenie

Text:

...na výkreseTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde na obr. č. 1 je schematické znázomenie zariadenia na aromatizovanie priestorov.Príldady uskutočnenia technického riešeniaZariadenie na aromatizovanie priestorov, podľa obr. 1,je tvorené z jednej riadiacej jednotky l, ktorou je časový spínač. Riadiaca jednotka 1 je prepojená na jednu vzdušnú pumpu 2, zabezpečujúcou prívod čistého nenasýteného vzduchu. Vzdušná pumpa 2...

Vaginálne čapíky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3908

Dátum: 08.09.2004

Autor: Novák Vladimír

MPK: A61K 9/02, A61K 35/78

Značky: čapíky, vaginálne

Text:

...jednotlivých čapíkov je 3,2 až 3,8 g.Prípravok polyetylénglykolu 1000 znižuje bod tavenia čapíkov. Tým sa zrýchli i proces rozpustenia čapíkov vo vagíne a zjednoduší sa aj výrobný proces.Príklady uskutočnenia technického riešeniaAlu ve gél 0,2 Glycum 7,0Kombinácia polyetylénglykolu 1500 s polyetylénglykolom 1000 spôsobuje zníženie bodu tavenia a zaisťuje rýchlejšie rozpustenie čapíkov vo vagíne. Súčasne i výroba čapíkov s použitím...

Prípravok liečebnej kozmetiky na prevenciu a liečbu mykotických infekcií nechtov, nechtových lôžok a kože

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3907

Dátum: 08.09.2004

Autor: Jánošíková Jana

MPK: A61K 7/00, A61K 7/48

Značky: liečebnej, nechtových, prevenciu, kozmetiky, liečbu, lôžok, nechtov, prípravok, infekcii, mykotických, kôže

Text:

...bez zmeny do produktu a podporujú antimikrobiálne a antimykotická účinky hlavnej obsahovej látky jablčného octu.Prípravok podľa tohto technického riešenia obsahuje 3 - 8 -tr 1 ýjablčný ocot v množstve od lO hmotnostriých do 70 hmotnostných vo vodnoalkoholickom roztoku od 15 do 30 -mej koncentrácii etylalkoholu, alebo v hydrofilných alebo hydrofóbnych masťových základoch, v ktorých je jablčný ocot pomocou emulgátora emulgovaný. Použitie...

Spôsob výroby nanovlákien z polymérneho roztoku elektrostatickým zvlákňovaním a zariadenie na uskutočňovanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6993

Dátum: 08.09.2004

Autori: Martinová Lenka, Kotek Václav, Chaloupek Jiří, Sanetrník Filip, Jirsák Oldřich, Lukáš David

MPK: D01D 5/00

Značky: elektrostatickým, spôsob, roztoku, uskutočňovanie, spôsobu, zvlákňovaním, nanovlákien, polymérneho, zariadenie, výroby

Text:

...spracovaného polymérneho materiálu v čase. V prípade formovania nanovlákien mechanickými silami závisí priemer vytvorených nanovlákien okrem iného na pomere hmôt vzduchu a roztoku polyméru pretekajúcich zvlákňovacou tryskou. Pri formovaní coulombovskou silouvelektrostatickom poli sa musi na ústí zvlákňovacej trysky vytvoriť tak zvanýTaylorov kužeľ, ktorého existencia je podmienkou vzniku vlákien aje podmienená pomerne úzkym rozmedzím pomeru...

Spôsob recyklovania kolies z hliníkových zliatin

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17305

Dátum: 08.09.2004

Autori: Bitton Daniel, Lobel Thomas

MPK: C22B 21/00, B02C 23/08, C22B 7/00...

Značky: zliatin, kolies, recyklovania, hliníkových, spôsob

Text:

...viacerých separátnych skladovacích priestorov. Tieto kolesá môžu ísť separátne cez zvyšok procesu,ked sa nespracovávajú iné kolesá z hliníkových zliatin.-3 0016 Kontaminanty 13 sa odstraňujú napriklad umiestnením na odkláňacl pás 12 a skladujú v inom priestore (krok 14), kde sa potom môžu zbierať v kroku 16. Okrem toho akékoľvek koleso, ktoré nie je vhodné pre recyklovanie (napr. nie je vyrobené z hliníkovej zliatiny) sa taktiež môže odkloniť...

Dekoratívny laminát a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17170

Dátum: 08.09.2004

Autori: Gruber Alois, Schitter Leonhard

MPK: B32B 27/20, B44C 5/04, B32B 29/00...

Značky: spôsob, laminát, dekoratívny, výroby

Text:

...metóda výroby laminátu, podľa ktorej sa dekoratívna vrstva najskôrimpregnuje suspenziou živice a táto sa ešte za vlhka prekryje disperziou obsahujúcou melamínovú živicu, kremeň, celulózu, deriváty celulózy avodu. Úplné obalenie častíc abrazívneho materiálu živicou potrebné na šetrenie Iisovacích platní pripadne Iisovacích pásov nie je - ako sa ukázalo možné zaistiť ani touto metódou.0020 Z EP 472 036 A 1 je známy dvojstupñový spôsob výroby...

Kryštalická forma vápenatej soli kyseliny bis [(E)-7-[4-(4-fluórfenyl)-6-izopropyl-2- [metyl(metylsulfonyl)amino]pyrimidín-5-yl](3R,5S)-3,5-dihydroxyhept-6-énovej]

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5535

Dátum: 08.09.2004

Autori: Cittern Peter Anthony, Booth Rebecca Jane, Crabb Jeffrey Norman, Jones David Wyn Calvert, Horbury John

MPK: C07D 239/00, A61K 31/505, A61P 3/00...

Značky: forma, krystalická, e)-7-[4-(4-fluórfenyl)-6-izopropyl-2, kyseliny, vápenatej, metyl(metylsulfonyl)amino]pyrimidín-5-yl](3r,5s)-3,5-dihydroxyhept-6-énovej

Text:

...uskutočňované použitím osobného počítača DECpc LPv 4335 x pracujúceho so softwa rom Diffrac AT (Socabim).Röntgenové práškové difrakčné spektrum typickej vzorky Formy B je znázornené na obr. l nižšie.Je zjavné, že hodnoty 2-teta röntgenového práškového difrakčného záznamu sa môžu ľahko líšiť od jedného prístroja k inému alebo od jednej vzorky Formy B k inej, a tak uvedené hodnoty nie sú predkladané ako absolútne. Je zjavné taktiež to, že...

Katalytická kompozícia na oligomeráciu etylénu obsahujúca monocyklopentadienylové zlúčeniny titánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10826

Dátum: 08.09.2004

Autori: Fusco Roberto, Bonsignore Stefanio, Santi Roberto, Biagini Paolo

MPK: C07C 2/32

Značky: oligomeráciu, obsahujúca, titanu, kompozícia, monocyklopentadienylové, zlúčeniny, katalytická, etylénu

Text:

...a 8 atömov uhlíka, ani distribúcia produktu medzi týmito0008 EP-A 681 106 (Phillips) opisuje katalytickê systémy nabáze alkanoátov chromitých, ktoré sa všeobecne aktivujúalebo jednej z jeho alkalických solí, a halogenačného činidla,výhodne GeCl používaného pri teplotách približne 100 °C, s tlakmi etylénu vyššími ako 40 atm. Tieto chrómové katalytickêsýstênąr produkujú 1-hexén so selektivitou vyššou ako 99 avysokou aktivitou len s vysokým...

Benzotiazolové deriváty na liečenie diabetu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2986

Dátum: 08.09.2004

Autori: Gaillard Pascale, Gotteland Jean Pierre, Vitte Pierre-alain

MPK: A61K 31/428, A61P 3/00

Značky: diabetu, deriváty, liečenie, benzotiazolové

Text:

...zahmujú etinyl (CECH), propargyl (-CH 2 CECH) a podobne.Cz-Có-alkinylaryl znamená Cz-Cő-alkinylové skupiny, ktoré majú arylový substituent,vrátane fenyletinylu a podobne.Cz-Cs-alkinylheteroaryl znamená Cg-Cs-alkinylove skupiny, ktoré majú heteroarylový substituent, vrátane 2-tienyletinylu a podobne.-3 C 3-Cg-caykloalkyl znamená nasýtenú karbocyklickú skupinu z 3 až 8 uhlíkových atómov,ktoré majú jediný kruh (napríklad cyklohexyl) alebo...

Mixér a nádobky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2713

Dátum: 08.09.2004

Autor: Sands Lenny

MPK: A47J 43/04, A47J 19/00

Značky: nádobky, mixer

Text:

...uskutočnení môže mať nádoba valcový,mnohouholníkovitý, kockový alebo ihlanovitý tvar. Tiež môže byť nádoba utesnená pomocou jednoduchého veka alebo pomocouNádoba môže tiež obsahovať množinu rebier alebo výstupkov, ktoré vytvárajú stabilnú plošinu na postavenie nádoby ako bežné nádoby na pitie. To znamená, že nádobka v tvare guľky môže byť obrátená tak, že táto nádobka spočíva na rebrách, pričom vrchnák je jednoducho prístupný. Okrem toho...

Kryštalická forma P1-(2′-deoxycytidín-5′-)P4-(uridín-5′-)tetrafosfátu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284178

Dátum: 08.09.2004

Autori: Miyashita Takanori, Mori Kenya, Maeda Hideaki, Noda Yutaka, Sato Hiroshi

MPK: C07H 19/10, C07H 1/06

Značky: spôsob, forma, přípravy, p1-(2'-deoxycytidín-5'-)p4-(uridín-5'-)tetrafosfátu, krystalická

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú kryštalické formy P1-(2'-deoxycytidín-5'-)P4-(uridín-5'-)tetrafosfátu (dCP4U) alebo ich soli a spôsob prípravy týchto kryštálov. Kryštály dCP4U pripravené nárokovaným spôsobom majú v porovnaní s lyofilizovaným produktom vysokú čistotu, vysokú stabilitu, nie sú hygroskopické, a je ich možné preto použiť ako surovinu na prípravu liečiv. Spôsob prípravy dCP4U umožňuje použitie lacného UMP ako suroviny a dosiahnutie vysokých výťažkov, a...

Pentasacharidy, farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284176

Dátum: 08.09.2004

Autor: Petitou Maurice

MPK: A61K 31/70, C08B 37/00, C07H 15/04...

Značky: obsahujú, pentasacharidy, kompozície, použitie, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je pentasacharid v kyslej forme a jeho farmaceuticky prijateľné soli, ktorých aniónová forma má všeobecný vzorec (I), v ktorom R je atóm vodíka alebo skupina -SO3-, alkylová skupina obsahujúca 1 až 3 atómy uhlíka alebo acylová skupina obsahujúca 2 až 3 atómy uhlíka, T je atóm vodíka alebo etylová skupina, n je číslo 1 alebo 2, ako aj farmaceutická kompozícia s jeho obsahom a jeho použitie.

Granulát na prípravu rýchlo sa rozvoľňujúcich a rýchlorozpustných kompozícií s vysokým obsahom liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 284175

Dátum: 08.09.2004

Autori: Mühlenbruch Aart, Dijkgraaf Bernardus Leonardus Johannes

MPK: A61K 9/20, A61K 9/16

Značky: rýchlo, vysokým, obsahom, liečivá, kompozícií, rýchlorozpustných, granulát, rozvoľňujúcich, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Granulát obsahuje aktívnu zložku s rozpustnosťou vo vode 1 : >10, v zmesi s <= 15 % hmotn. vo vode dispergovateľnej celulózy, je poskytovaný na prípravu rýchlo sa rozvoľňujúcich a rýchlorozpustných kompozícií.

Synergická zmes stabilizátorov, kompozícia obsahujúca túto zmes a organický materiál a použitie tejto zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 284174

Dátum: 08.09.2004

Autor: Gugumus Francois

MPK: C08K 5/34

Značky: organicky, stabilizátorov, zmesí, kompozícia, použitie, tejto, synergická, materiál, túto, obsahujúca

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa synergická zmes stabilizátorov, ktoré obsahuje zlúčeninu všeobecného vzorca (I) a zlúčeninu všeobecného vzorca (III), kde substituenty sú opísané v opisnej časti, ktoré slúžia na stabilizáciu organického materiálu, citlivého na svetlo, teplo alebo oxidačné látky.

Spojkový agregát

Načítavanie...

Číslo patentu: 284173

Dátum: 08.09.2004

Autori: Reik Wolfgang, Meinhard Rolf, Maucher Paul, Kimmig Karl-ludwig, Wittmann Christoph

MPK: F16D 13/75

Značky: spojkový, agregát

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spojkový agregát s prítlačnou doskou (3), ktorá je neotočne, avšak v axiálnom smere v obmedzenom rozsahu prestaviteľne spojiteľná s protiľahlou prítlačnou doskou (6), pričom medzi prítlačnou doskou (3) a protiľahlou prítlačnou doskou (6) je usporiadaný spojkový kotúč (8), na ktorý dosadá najmenej jedna prítlačná pružina (4) a spojkový agregát je ďalej vybavený zriaďovacím zariadením (16) na kompenzáciu najmenej oterov trecích...

Spôsob nanášania materiálu na substrát a zariadenie na jeho vykonanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284172

Dátum: 08.09.2004

Autori: Scott Robert, Cutright Edwin, Vogt Howard

MPK: B05C 5/02, B05D 5/00

Značky: spôsob, nanášania, materiálů, substrát, zariadenie, vykonanie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe nanášania materiálu na substrát (2) sa substrát (2) pohybuje pozdĺž prvej dráhy, materiál je na substrát nanášaný aspoň jedným otvorom (29) v pohyblivom páse (9), otvor sa pohybuje v prvom a druhom smere vzhľadom na substrát (2) pozdĺž druhej dráhy, ktorá je vytvorená ako nekonečná dráha a pozdĺž ktorej sa otvory (29) nepretržite premiestňujú. Časti druhej dráhy sa križujú s prvou dráhou a materiál sa do otvoru (29) dodáva v čase,...

Konštrukčný diel s ochrannou vrstvou pre ochranu konštrukčného dielu proti korózii a oxidácii pri vysokých teplotách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9242

Dátum: 08.09.2004

Autor: Stamm Werner

MPK: C23C 24/00, C23C 30/00, C23C 14/16...

Značky: vrstvou, ochrannou, vysokých, proti, dielů, ochranu, teplotách, konštrukčného, konštrukčný, korózii, oxidácii

Text:

...vstupných teplôt u stacionárnych plynových turhín i u leteckých motorov má v odbornej oblasti plynových turbin veľký význam,pretože vstupné teploty predstavujú dôležité určovacie veličiny pre termodynamickć súčinítele ťtčinnosti, ktoré je možné dosiahnut plynovými turbínami. Použitým špeciálne vyvinutých zliatín vo forme základného materiálu pre tepelne vysoko zaťažovanć konštrukčné diely, ako sú rozvádzacíe a obežnć lopatky, najmä...

Laserom označkované polymérne kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1879

Dátum: 08.09.2004

Autori: Langdon Donald Robert, Dordevic Michael

MPK: B41M 5/26, C08K 9/00, C08K 3/00...

Značky: kompozície, označkované, laserom, polymérne

Text:

...polyméry. Vrámci výhodnejšieho uskutočnenia sa polymémy materiál zvolí zo skupiny, ktorú tvoria polyuretány, polyamidy, ABS, polykarbonáty a kaučukom modifikované monovinylidénovć aromaticke živice, a ich zmesi. Najvýhodnejšie sú termoplastické polyuretánové živice.Sľudou alebo sľudovým materiálom použitým v rámci predkladaného vynálezu môže byť akýkoľvek takýto materiál, ktorý, ak sa zmieša s polymémou živicou a ožiari sa laserovým...

7-(4-substituovaný-3-cyklopropylaminometyl-1-pyrolidinyl)ový derivát chinolínkarboxylovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14918

Dátum: 08.09.2004

Autori: Asahina Yoshikazu, Takei Masaya

MPK: A61P 31/04, C07D 401/04, A61K 31/4709...

Značky: derivát, 7-(4-substituovaný-3-cyklopropylaminometyl-1-pyrolidinyl)ový, kyseliny, chinolínkarboxylovej

Text:

...PRSP a VRE.0008 Predmetný vynález teda zahrňuje1) Derivát kyseliny chinolónkarboxylovej reprezentovaný nasledujúcim všeobecným vzorcom (l)kde R 1 je alkylová skupina obsahujúca 1 až 6 atómov uhlíka, ktorá môže byť prípadne substituovaná 1 alebo 2 alebo viac atómami halogénu, cykloalkylová skupina obsahujúca 3 až 6 atómov uhlíka, ktorá môže byť prípadne substituovaná 1 alebo 2 alebo viac atómami halogénu, alebo arylová alebo heteroarylová...

Kovový obal

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1007

Dátum: 08.09.2004

Autori: Orum Christian, Zubcevic Esad, Bjerregaard Jan, Brix Torsten, Jorgensen Niels Toft, Abolfazlian Mazyar, Mikkelsen Poul

MPK: G11B 33/04

Značky: kovový

Text:

...lastúr. Výhodne sa bočná stena/steny končia jemne zahnutou okrajovou časťou, ktorá je uspôsobená na zachytenie do príslušných okraj ov vnútomej časti na pripojenie k nej.Obal je výhodne štvoruholníkový a členy v tvare lastúry obsahujú smerom nahor sa rozprestierajúce bočné steny na najmenej troch okrajoch, takže lastúra v podstate obklopuje strany vnútornej časti na najmenej troch stranách.V jednom uskutočnení prvá a druhá strana...

Kompozícia obsahujúca ako aktívnu zložku zložky zo semien Salvia sclarea

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7169

Dátum: 07.09.2004

Autori: Yaniv Bacharach Zohara, Schafferman Dan, Nativ Dudai, Chaimovitsh David, Sa'ady Diah, Putievsky Eli

MPK: A23K 1/16, A23D 9/00, A23L 1/30...

Značky: sclarea, zložku, salvia, obsahujúca, kompozícia, semien, aktívnu, zložky

Text:

...EF 1 662 904 B 1 33319/Hako je repkový (kanolový) olej a sójový olej, obsahujú iba malé množstvá kyseliny linolénovej (11 , respektive 7 ).0011 Vedci veria, že pomer 11 omega-6 mastných kyselín ku omega-3 mastným kyselinám (omega-6 mastné kyseliny sa primárne vyskytujú v rastlinných olejoch, ako je kukuricový, svetlicový olej alebo slnečnicový olej) môže byť dôležitý pri prevencii ochorenia srdca. Zda sa, že omega-3 mastné kyseliny a...

Deformovateľná hnacia páka mechanizmu stierača skiel obsahujúca pozdĺžny otvor v tvare štvoruholníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5048

Dátum: 07.09.2004

Autori: Boissac Jean-paul, Meurville Florent, Pain Joël

MPK: B60S 1/06

Značky: deformovateľná, obsahujúca, otvor, skiel, stierača, tvare, štvoruholníka, pozdĺžny, páka, mechanizmu, hnacia

Text:

...diagonálu v jej strede.Podľa ďalších charakteristík vynálezu- pozdĺžny otvor má tvar kosoštvorca, ktorého väčšia diagonála je zhodná s hlavnou osou uvedeného úseku- plocha prierezu každej vetvy je všeobecne konštantná V celej dĺžke vetvy- plocha prierezu každej vetvy V úrovni aspoň jedného uhla pozdĺžneho otvoru je menšia ako priečny vertikálny prierez vetvy medzi uvedenými uhlami pozdĺžneho otvoru- prvý koniec je vyhotovený vo všeobecne...

Použitie tigecyklínu, samotného alebo v kombinácii s rifampínom, na liečbu osteomyelitídy a/alebo septickej artritídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4789

Dátum: 07.09.2004

Autori: Calhoun Jason, Mader Jon, Testa Raymond Thomas

MPK: A61K 31/65, A61P 19/00, A61K 31/496...

Značky: artritídy, kombinácii, osteomyelitídy, tigecyklínu, liečbu, septickej, použitie, samotného, rifampínom

Text:

...Rev lnfect Dis 1988 10 103-110). Po štyroch týždňoch liečenia antibiotikami bolaväčšina antibiotických režimov neschopná stafylokoky z kosti eradikovať.0007 Liečba antibiotikami osteomyelitídy je tradične podávaná intravenóznoucestou. Ale vklinických hodnoteniach človeka boli úspešne testované perorálnerežimy na liečbu osteomyelitídy (Bell, Lancet 1968 10 295-297, Feigin et al., Pediatr 1975 55 213-223, Slama et al., Am J Med 1987 82...

Sedadlo a spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10366

Dátum: 07.09.2004

Autori: Szablewski Piotr, Deissmann Bernd, Caro Hans Jürgen

MPK: B60N 2/02, B60N 2/30

Značky: spôsob, sedadlo

Text:

...prostriedky, pričom tieto prve kontrolné prostriedky umožnia zabrániť uvoľneniu diagonálneho upevnenia v polohe pre nastupovanie,a/alebo že sú usporiadané druhé kontrolné prostriedky, pričom však tieto druhé kontrolné prostriedky umožnia zabrániť uvoľneniu druhého upevnenia v zníženej polohe. V dôsledku toho je podľa vynálezu výhodne umožnené to, že je v značnej miere vylúčené zneužitierôznych možností prestavenia sedadla na neprimerané...

Odstránenie priónu použitím oxidov kovov vo forme častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2657

Dátum: 07.09.2004

Autori: Stenland Christopher, Yuziuk Jeffrey, Terry Jarrett

MPK: C07K 1/00, G01N 33/15

Značky: použitím, oxidov, kovov, odstránenie, částic, formě, priónu

Text:

...odvodených, rekombinantných produktov a ďalších produktov biologického0006 Známe spôsoby zníženia rizika infekcie patogénmi pochádzajúcimi z krvi, ako je HIV a HCV, však nie sú účinné pri deaktivácii priónov. Ďalej nie sú spôsoby, ktoré znižujú riziko infekcie priónmi, ktoré zahŕňajú pôsobenie silnejbázy a/alebo autoklávovanie, vhodné na použitie spostupmi pre prípravuterapeuticky alebo inak užitočných proteínov, pretože takéto postupy...

Zariadenie na separáciu čiastkovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2221

Dátum: 07.09.2004

Autor: Göschl Reinhard

MPK: B07B 1/00

Značky: separáciu, zariadenie, zmesí, čiastkovej

Text:

...na ktorých je upevnené sito pozostávajúce zo sitových prvkov 3. Vbočných stenách 2 sú uložené excentrické poháňacie zariadenia 6, ktoré pri rotácii uvádzajú sito do otáčavého pohybu. Sito je vytvorené stupňovito, pričom každý zo stupňov má čelnú stenu 5, ktorá uzatvára medzipriestor medzi jednotlivými sitovými prvkami 3. Vpríklade uskutočnenia podľa obr. 1 je sito, resp. jeho prvky usporiadané pevne vzhladom na bočné steny, pričom...

Cylindrická vložka pre bezpečnostný zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14734

Dátum: 07.09.2004

Autor: Keller Ernst

MPK: E05B 15/14, E05B 27/00

Značky: cylindrická, vložka, bezpečnostný, zámok

Text:

...pružinu 5 a kolik 6 až 9 telesa. V základnej polohe. zobrazenej na obrázku 1, prekračujú kolíky 7, 8 a 9 telesa deliacu líniu T medzi statorom S a rotorom R, a tým blokujú rotor R. Stator S má okrem toho objimku 2, ktorá zvonku uzatvára diery 21 hradidiel 3 a o ktorú sa opierajú pružiny 5. Avšak stator S, ako je obvyklé, môže byt skonštruovaný aj bez hradidiel 3 a objimky 2.0016 Rotor R vytvára kanál 24 kľúča, do ktorého sa zasúva driek...

Dezinfekcia potravín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12932

Dátum: 06.09.2004

Autor: Connerton Ian Frank

MPK: A23K 1/18, A23B 4/14, A23K 1/00...

Značky: dezinfekcia, potravin

Text:

...NZCYM médiu v s 10 g/mI Vancomycínu). Platne sa nechali 10 minút usadiť a potom sa sušílí pri 42 C 30 minút hore dnom s otvorenými viečkami. Každá vzorka na izolácia bakteriofága sa aplikovala ako 10 l kvapka na pripravený povlak..3 Príprava vzoriek na izoláciu fága z výterov exkrementov/kloaky použitím pripraveného hostiteľského bakteriálneho povlaku0031 10 suspenzia exkrementov sa pripravila v SM tlmivom roztoku (100 mM NaCl, 10 mM MgSO 4,...

Test krvi a moču

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4779

Dátum: 06.09.2004

Autori: Stark Jacobus, Geijp Edith Magda Lucia

MPK: C12Q 1/18

Značky: moču

Text:

...majú špecifické okamihy, keďPoužitie moču ako vzorky na testovanie prítomnosti antimikrobiálnych liečiv v mäse by dovolilo testovat zviera predtým, ako sa porazí. To ponúka farmárom možnosť kontrolovať, či bola ochranná lehota ukončená podľa očakávania., Ak nie, farmár sa rozhodne počkať niekoľko dní predtým, ako transportuje zviera na jatku. Ekonomické straty v prípade, že zviera je po porážke testované ako pozitívne na antibiotika sú vysoké....

Hlava spojky s oddeliteľnou čelnou doskou pre koľajové vozidlá a postup jej montáže

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4145

Dátum: 06.09.2004

Autor: Kontetzki Arthur

MPK: B61G 7/00, B61G 3/00

Značky: oddeliteľnou, hlava, čelnou, montáže, spojky, koľajové, doskou, postup, vozidla

Text:

...smeruje k vysokým nákladom na výrobu a skladovanie. Ajnaďalej je teraz potrebné dodatočne a nákladne montovať ležiacediely spojky do puzdra.0008 Ak vychádzame zo skôr označených problémov vzhľadom na množstvo variantov, chybnej modularity, potrebou dodatočného opracovania a problémov montáže má predložený vynález za úlohu vyvinúť puzdro hlavy spojky pre koľajové Vozidlá s čelnými doskami takého tvaru známeho podľa stavu techniky, aby...

Zariadenie na zisťovanie polohy prvého dielu vozidla voči druhému dielu vozidla, predovšetkým na určenie naklonenej polohy vozidla a vozidlo s takým zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4008

Dátum: 06.09.2004

Autor: Kühnel Wolfgang

MPK: G01B 7/14, B60Q 1/04

Značky: zariadením, dielů, naklonenej, prvého, zariadenie, určenie, vozidlo, predovšetkým, zisťovanie, polohy, vozidla, takým, voči, druhému

Text:

...striedavého magnetického poľa a snímaciu cievku na detegovanie magnetického poľa. Pretože toto zariadenie disponuje dvomi cievkami, je výroba a montážSpisy DE 94 12 765 U 1 a DE 37 35 694 C 2 opisujú bezdotykovo pracujúce elektronické spínacie prístroje, ktoré detegujú neprekročenie, prípade prekročenie vopred stanovenej vzdialenosti. Takéto spínacie prístroje sú známe aj akoÚlohou vynálezu je poskytnúť zariadenie na zisťovanie polohy...

Bukálne podanie liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3812

Dátum: 06.09.2004

Autori: Major Janos, Tasko Peter, Dam Anders

MPK: A61K 9/22, A61K 9/20

Značky: liečivá, bukálne, podanie

Text:

...teda možno meniť zmenou velkosti pastilky a/alebo podielu gumy v pastilke, pričom sa zachová rovnaké množstvo aktívnej látky. Výsledkom menšej celkovej velkosti je rýchlejšia rozpustnosť. Podobne výsledkom menšieho obsahu gumy je rýchlejšia rozpustnosť pastilky.Vhodný profil rozpustnosti pastilky podľa vynálezu je taký, že po 20 min sa rozpustí približne 35 až 65 pastilky, po 40 min sa rozpustí približne 60 až 90 pastilky a po 60 min sa...

Klimatizačné zariadenie pre koľajový dopravný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2957

Dátum: 06.09.2004

Autor: Hume Tony

MPK: B60H 1/00, B60H 1/24

Značky: klimatizačné, prostriedok, koľajový, zariadenie, dopravný

Text:

...uskutočnenia, Peltierove články by mali mať odvody tepla alebo tepelné výmenníky spojené sprotiľahlými stenami. Elektrické tepelné čerpadlo môže zahŕňať väčšie množstvo Peltierových článkov aspojenýchPotrubie apriestor zhromažďovania vzduchu môžu mať spoločnú stenu. Stena môže byt vybavená otvorom tvarovaným na to, aby pojal prostriedky elektrického tepelného čerpadla.Prehľad obrázkov na výkresochuskutočnenia podľa vynálezu budú popísané...

Mikrospínač so zmenou funkcie pomocou listovej pružiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 958

Dátum: 06.09.2004

Autori: Truchet Bernard, Roux Christian, Collot Stéphane

MPK: H01H 11/00

Značky: změnou, pružiny, funkcie, listovej, pomocou, mikrospínač

Text:

...(49) určeným na vytvorenie mechanického a elektrického kontaktu s pevným kontaktom (72). Pretože vodivá listová pružina (40) nie je určená na vytvorenie kontaktu s druhou svorkou (14), jej plocha najbližšej časti puzdra tvorenejzákladňou nie je vybavená ani opatrená namontovaným kontaktom. Rovnako žiadny pevný kontakt inie je pripojený k druhej svorka (14).0016 Podľa tohto vynálezu sú tak časť puzdra tvorená základňou (10), ako aj časť puzdra...