Archív za 2004 rok

Strana 28

Acetónový solvát dimetoxy-docetaxelu a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13810

Dátum: 16.09.2004

Autori: Didier Eric, Perrin Marc-antoine

MPK: A61K 31/335, C07D 305/14

Značky: dimetoxy-docetaxelu, solvát, spôsob, acetónový, přípravy

Text:

...kPa, pri teplote medzi 30 a 60 °C, výhodne pri teplote blízkej 40 °C.Bola uskutočnená štúdia týkajúca sa sušenia produktu. Takéto vzorky acetónového solvátu 4-acetoxy-2 a-benzoyloxy-SB,20-epoxy-1-hydroxy-7 B,10 B-dimetoxy-9-oxotax- l 1 -én l 3 a-yl-(2 R,3 S)-3-terc-butoxykarbonylamino-2-hydroxy-3-fenylpropionátií zámeme spracované pri teplote vyššej než 70 °C (70 až 100 °C) vykazovali stratu obsahu acetónu rastúcu so zvyšujúcou sa teplotou....

4-((Fenoxyalkyl)tio)fenoxyoctové kyseliny a ich analógy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6402

Dátum: 16.09.2004

Autori: Kuo Gee-hong, Deangelis Alan, Zhang Rui, Wang Aihua

MPK: A61K 31/381, A61K 31/095, A61P 3/00...

Značky: kyseliny, 4-((fenoxyalkyl)tio)fenoxyoctové, analogy

Text:

...len malý účinok na HDL-C, a íibráty, teda agonisty PPARa,ktore sú len málo účinné a vyvolávajú iba mieme zvýšenie HDL-C. Ďalší rizikový faktor pre kardiovaskttláme ochorenie a diabetes, ktorým sú triglyceridy, môžu okrem fibrátov znižovať tiež agonisty PPARö. Ukázalo sa, že sa zvýšená hladina voľných mastných kyselín podieľa na inzulínovej resistencii a progresii diabetes (Boden, G. PROCEEDINGS OF THE ASSOCIATION OF AMERICAN PHYSICIANS (1999...

Zariadenie na drenáž povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12841

Dátum: 16.09.2004

Autor: King Robert James

MPK: E03F 3/04, E01C 11/22, E03F 1/00...

Značky: zariadenie, povrchu, drenáž

Text:

...drenážnych systémov.5 v 1 51 a 964 342 m, 0009 Riešenie tejto dilemy je navrhované vnašej európskej patentovej prihláške č. EP 03101666.0, ktorá je tiež v konaní.0010 Predkladaný vynález navrhuje formovač vstupu na povrchový drenážny systém, pričom formovač vstupu zahŕňa pozdĺžnu štrbinu, ktorá pri použití leží v povrchu, ktorý má byť drenážovaný a vedenie, ktorým je možné pri použití odvádzať tekutinu z povrchu cez formovač, pričom formovač...

Osvetľovacie zariadenie pre zapaľovač alebo multifunkčnú elektrickú zásuvku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5567

Dátum: 16.09.2004

Autori: Can Jean-michel, Lau Francis, Andrieu Michel

MPK: B60N 3/00

Značky: zapalovač, zariadenie, zásuvku, multifunkčnú, osvetľovacie, elektrickú

Text:

...diódami. Využitie diód je výhodné, pretože tento typ svetelného zdroja je spoľahlivý, má dlhú životnost a šetrí spotrebu elektrickej energie. Samotné pripevnenie diód a ich príslušných tlačených obvodov do jedinej časti označovanej ako nezávislé puzdro osvetľovacej objímky je priemyselne výhodné. Nie je totiž potrebné menit koncepciu existujúcich osvetľovacích objímok, stači jednoducho na objímku namontovat osvetľovací modul s...

Kľúč pre vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16026

Dátum: 16.09.2004

Autor: Kamiki Hiroshi

MPK: B60K 28/06, E05B 17/22, B60R 25/00...

Značky: kľúč, vozidlo

Text:

...dát snímacieho prostriedku, na spracovanie alkoholu a/alebo drogy, aby sa určilo, či je alkohol a/alebo droga obsiahnutá vdychu používateľa podľa výstupného signálu snímača alkoholu a/alebo snímača drogy, a riadiaca jednotka má funkciu riadenia zapnutia/vypnutia jedného prostriedku zo súboru zahŕňajúceho hnací prostriedok, zamedzovací prostriedok a signálový vysielací prostriedok, buď v prípade, že používateľ nie je autentizovaný ako výsledok...

Jednodávkový inhalátor na lieky vo forme prášku na jedno použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11821

Dátum: 16.09.2004

Autori: Cossi Giampiero, La Barbera Mario, Cecchini Marco

MPK: A61M 15/00

Značky: prášků, jednodávkový, lieky, inhalátor, jedno, formě, použitie

Text:

...sekundárneho prúdu, je lepšie oddelenie lieku od pomocnej látky (obvykle Iaktózy) vďaka tomu, že sekundámy prúd naráža na primárny prúd a usmerňuje ho.0012 Ďalšou výhodou tohto inhalátora je nízka cena vďaka tomu, že aj napriek prítomnosti spodného kanála môže byť vyrobený z plastu vstrekovaním ako jednodielna štruktúra. Navyše je inhalátor vhodný na vloženie zásobníka,ktorý sa perforuje sám, napríklad zásobníka opísaného v dokumente W...

Antagonisty AlfavbetaA3 a alfavbetaA6 integrínu ako antifibrotické činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4007

Dátum: 16.09.2004

Autori: Wiesner Matthias, Popov Yury, Jonczyk Alfred, Goodman Simon, Patsenker Eleonora, Bauer Michael, Schuppan Detlef

MPK: A61K 31/44, A61K 31/00, A61P 1/00...

Značky: alfavbetaa6, integrínu, činidla, alfavbetaa3, antifibrotické, antagonisty

Text:

...chrčka zvyšuje aktivitu Rho a tvorbu stresových vlákien (7), faktorov, ktore súvisia s adhéziou, migráciou a aktiváciou.Upregulácia systému PDFG (BB)-receptor PDGFB má dôležitú úlohu pri ñbrogenéze,tzn. tvorbe de novo a ukladaní extracelulámej matrice (ECM) v orgánoch, ako sú pečeň (8). Aktivovaný receptor PDGFB môže byť koimunoprecipitovaný spolu s integrinom GVB) (9) a nedávno sa ukázalo, že oLvB 3 interaguje s motívom RGD peptidu...

Aktín-rezistentný variant humánnej DNázy I

Načítavanie...

Číslo patentu: 284191

Dátum: 16.09.2004

Autori: Lazarus Robert, Shak Steven, Ulmer Jana

MPK: C12N 15/55, C12N 9/22, A61K 38/46...

Značky: dnázy, variant, aktín-rezistentný, humánnej

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka aminokyselinovej sekvencie variantov humánnej DNázy I, ktoré majú zníženú väzobnú afinitu proti aktínu. Riešenie poskytuje nukleokyselinové sekvencie, kódujúce takéto aktín-rezistentné varianty, čím sa umožňuje produkcia týchto variantov v množstvách dostatočných na klinické použitie.

Vodný roztok na parenterálnu výživu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284190

Dátum: 16.09.2004

Autori: Wolf Martin, Guardiola Jaime

MPK: A61K 31/195, A23L 1/305, A23L 1/304...

Značky: parenterálnu, vodný, roztok, výživu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je vodný roztok na parenterálnu výživu cicavcov, ktorý sa skladá z: a) vzoru aminokyselín, vypočítaného na 100 g/l aminokyselín izoleucín 4,0 - 5,5 g/l, leucín 8,0 - 10,0 g/l, lyzín 6,0 - 8,0 g/l, metionín 4,0 - 6,0 g/l, fenylalanín 4,0 - 6,0 g/l, treonín 4,0 - 6,0 g/l, tryptofán 1,0 - 2,0 g/l, valín 6,0 - 8,0 g/l, arginín 10,0 - 12,0 g/l, histidín 1,5 - 3,5 g/l, alanín 9,0 - 12,0 g/l, kyselina aminooctová (glycín) 11,0 - 16,0 g/l,...

Ventilová jednotka na automatickú reguláciu prietoku tekutiny pod tlakom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284189

Dátum: 16.09.2004

Autor: Pegoraro Giorgio

MPK: F16C 13/04, F16K 31/64

Značky: prietoku, tekutiny, ventilová, reguláciu, jednotka, automatickú, tlakom

Zhrnutie / Anotácia:

Ventilová jednotka obsahuje vstupný filter (13), umiestnený v prívodnom potrubí (3a) plynu, expanznú komoru (14) plynu, privádzaného z výtlačného potrubia (4a) do výparníka (2), a kontrolné prostriedky prietoku plynu. Kontrolné prostriedky obsahujú hlavný ventil (15), uložený medzi prívodným potrubím (3a) a výtlačným potrubím (4a) a obsahujúci prvý uzáver (150) na spoluprácu s termostatickým ovládačom (12), a poistný ventil (16) na prívod do...

Spôsob strojovej výroby listových výrobkov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284188

Dátum: 16.09.2004

Autor: Mcdonald George Wallace

MPK: B31D 1/00, B42C 11/02

Značky: listových, spôsobu, tohto, výroby, spôsob, vykonávanie, zariadenie, strojovej, výrobkov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob strojovej výroby listových výrobkov obsahuje výrobný krok, v ktorom sa pripraví zložený list (10) papiera s harmonikovitými prehybmi. V priebehu aspoň časti tohto výrobného kroku sa zložený list (10) papiera udržiava v zloženom stave a v priebehu tohto kroku sa aspoň jeden segment zloženého listu (10) papiera vybaví aspoň jednou tuhou časťou (22). Zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu obsahuje podávacie prostriedky na podávanie...

Mäsový výrobok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284187

Dátum: 16.09.2004

Autori: Koppers Werner, Matthews Bernard Trevor, Joll David John, Büse Friedrich

MPK: A23L 1/314, A23C 9/123

Značky: výrobok, masový, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Mäsový výrobok predstavuje jednoliaty kus mäsa, do ktorého sa vstrekuje jogurt a potom sa mechanicky spracováva tak, že sa jogurt väčšinou rovnomerne rozloží v celom kuse mäsa. Vstrekovaný jogurt môže tvoriť 5 až 50 % hmotnosti výrobku. Jogurt by mal mať pH nižšie než 5,2, výhodne okolo 3,8 až 3,9, čo zlepšuje trvanlivosť surového mäsového výrobku. Ak sa mäsový výrobok varí, jogurt by mal mať pH 4,8 až 5,1, čo zaisťuje, že celkové pH mäsového...

Spôsob prípravy substituovaných piperidínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284185

Dátum: 16.09.2004

Autor: Rosen Terry

MPK: C07D 211/56, C07D 401/12, C07D 409/12...

Značky: piperidínov, přípravy, spôsob, substituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy substituovaných piperidínových derivátov všeobecného vzorca (IV), v ktorom R2 predstavuje tienylovú, benzhydrylovú, naftylovú alebo fenylovú skupinu, ktoré sú prípadne substituované jedným až tromi substituentmi nezávisle vybranými zo skupiny zahrnujúcej atóm chlóru, brómu, fluóru, jódu, C3-C7 cykloalkylskupiny, C1-C10 alkylové skupiny, ktoré sú prípadne substituované jedným až tromi atómami fluóru a C1-C10...

Kryštalická zlúčenina 4´-demetyl-4´-fosfát-2″, 3″-bispentalfluórfenoxyacetyl-4″, 6″-etylidén-B-D-glukozid epipodofylotoxínu vo svojej voľnej forme alebo vo forme solvátu s etanolom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2231

Dátum: 16.09.2004

Autori: Imbert Thierry, Kruczynski Anna, Guminski Yves

MPK: C07H 17/00

Značky: solvátů, zlúčenina, etanolom, svojej, formě, 6"-etylidén-b-d-glukozid, 4´-demetyl-4´-fosfát-2, krystalická, 3"-bispentalfluórfenoxyacetyl-4, epipodofylotoxínu, voľnej

Text:

...2 V amorfnej forme nemá významnébiologické Vlastnosti látky chemického vzorca 1. Je tedapotrebné vyriešiť problém získania látky chemického vzorca 2 V0004 Všeobecne je známe, že kryštalizácia amorfnej látky mže byt veľmi obtiažna, nakoľko je vždy problematické získanie zárodočných kryštálov POtOHl už kryštalizácia vďaka naočkovaniu pokračuje jednoduchšie.0005 V patente EP 537555 je opísaný solvát s 2 nwlekulami etanolu pre látku etopofos,...

Spôsob mono-, di- alebo trichromatického farbenia alebo potlače prírodných alebo syntetických materiálov z polyamidových vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2193

Dátum: 16.09.2004

Autori: Wörner Jörg, Ehrenberg Stefan, Giehl Andreas

MPK: C09B 67/00, D06P 3/24

Značky: vlákien, potlače, spôsob, mono, polyamidových, syntetických, prírodných, farbenia, trichromatického, materiálov

Text:

...zmes farbív obsahujúca aspoň jedno farbivo všeobecného vzorca (l)-CHz-CHg-CHy, -CH 2-C(CH 3)2-CH 2-, CH, CH H C CH alebo Ť 3 3 som S°M V znamená skupinu vzorca R 2 HN SOfY/ R . V 2 znamená skupinu vzorca RI HR 1, R 2 a R 3 nezávisle jeden od druhého znamenajú vodík, metyl, metoxyskupinu alebo chlór R 4 znamená vodík alebo -SO 3 MY znamená Vinyl alebo 3-su 1 fátoetyl aM znamená vodík, sodík alebo draslík a/alebob) červeno farbíaca...

Kľúč pre vozidlo a zariadenie na zabránenie riadenia pod vlyvom alkoholu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20714

Dátum: 16.09.2004

Autor: Kamiki Hiroshi

MPK: B60R 25/00, B60K 28/06, E05B 19/00...

Značky: vlyvom, alkoholů, riadenia, vozidlo, zariadenie, zabránenie, kľúč

Text:

...zložky dychu môže obsahovať aspoň jeden snímač alkoholu a snímač drog a riadiacu jednotku na riadenie operácie zapnutie/vypnutie motora podľa výstupného signálu aspoň jedného zo súboru zahŕňajúceho snímač alkoholu a snímačdrog. Výstupkový člen môže byť umiestnený na časti kľúča. 001 5Kľúč od vozidla podľa vynálezu môže obsahovať snímací prostriedok na čítanie fyzického znaku užívateľa, pričom prostriedok na detegovanie zložky dychu...

4-((fenoxyalkyl)tio)-fenoxyoctové kyseliny na použitie na liečenie progresie podmienky médiovanej PPAR-delta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20003

Dátum: 16.09.2004

Autori: Deangelis Alan, Wang Aihua, Kuo Gee-hong, Zhang Rui

MPK: A61P 3/10, A61K 31/277, A61K 31/357...

Značky: podmienky, kyseliny, progresie, médiovanej, liečenie, 4-((fenoxyalkyl)tio)-fenoxyoctové, použitie, ppar-delta

Text:

...1 mRNA expresie u makrofágov môžu PPARÓ zvyšovať hladiny HDL-C u pacientov a odstraňovať prebytok cholesterolu z lipidom preplnených makrofágov, pričom inhibujú vznik aterosklerotických lézií. Existujúce terapie hypercholesterolémie zahrnujú statinové liečivá, ktoré znižujú LDL-C, ale vykazujú len malý efekt na HDL-C, a fibráty, agonisty PPARö, ktoré majú nízky potenciál a indukujú len slabú eleváciu HDL-C. Navyše podobne ako fibráty,...

4-((fenexyalkyl)tio)-fenexyoctové kyseliny a ich analógy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8119

Dátum: 16.09.2004

Autori: Deangelis Alan, Wang Aihua, Kuo Gee-hong, Zhang Rui

MPK: A61K 31/277, A61K 31/192, A61K 31/196...

Značky: 4-((fenexyalkyl)tio)-fenexyoctové, analogy, kyseliny

Text:

...obmedzujúci krok,transfer bunečného cholesterolu a fosfolipidov do apolipoproteín A-I zložky HDL, je sprostredkovaný pomocou ATP viazajúceho kazetového transportéru A 1 (ABCA 1) (Lawn a kol.,1999, J.Clin.Investigation 104(8) R 25-R 31). PPARö aktivácia bola znázornená ako zvýšenie HDL-C hladiny cez transkripčnú reguláciu pomocou ABCAl (Oliver a kol., 2001,Proc.Natl.Acad.USA 98(9) 5306-5311). Vdaka indukcii ABCA 1 HRNA expresie u...

Viacvrstvová fólia z (met)akrylátového kopolyméru a polykarbonátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6856

Dátum: 15.09.2004

Autori: Höllebauer Andreas, Wicker Michael, Rüppel Mona, Albrecht Klaus, Kappacher Johann, Dassinger Gabriele, Schultes Klaus, Reinheimer Eric

MPK: B32B 27/36, C08L 33/00, B32B 27/08...

Značky: kopolymerů, fólia, met)akrylátového, viacvrstvová, polykarbonátu

Text:

...°C a 100 °C. Ďalšími požiadavkami sú vysoká odolnost proti poveternostným vplyvom a chemickým látkam, ako aj vysoká tepelná odolnosť. Okrem toho však musia byť odpady fóliového materiálu aj znova zužitkovateľné. Toto je žiaduce nielen z dôvodu ochrany životného prostredia, ale má to umožniť aj efektívne využitie fóliového odpadového materiáluvznikajúceho pri spracovaní ako odrezky.Úloha bola vyriešená prostredníctvomviacvrstvovej fólie,...

Selekčný systém obsahujúci ne-antibiotický selekčný marker

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17978

Dátum: 15.09.2004

Autori: Laht Silja, Ustav Mart, Tenson Tanel, Adojaan Maarja, Toots Urve, Männik Andres

MPK: C12N 15/70, C12N 15/61

Značky: obsahujúci, marker, systém, selekčný, ne-antibiotický

Text:

...na báze génov araD/araC ako sa opisuje v publikácii Ariza, R. R., et al., Carcinogenesis 14 (1993) 3033051. Tento selekčný systém sa však používa v štúdiách mechanizmov mutagenézy, ale nikdy sa skôr nepoužíval ako selekčný marker pre udržanieplazmidu. Vpublikácii Ariza et al. sa opisuje použitie kmeňa, kde gén araCobsahuje kodón terminácie a gén araD je deaktivovaný. Produkt génu supF,ktorý kóduje supresorovú tRNA, sa zaviedol do plazmidu. V...

Testovací prístroj na analýzu telových tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16563

Dátum: 15.09.2004

Autori: Schmid Wilfried, Hoenes Joachim, Miltner Karl, List Hans

MPK: A61B 5/00, A61B 5/15

Značky: tekutin, prístroj, telových, analýzu, testovací

Text:

...fólie.Pre informáciu uživateľa môže mať funkčný úsek informačné pole, z ktorého sa dáinformácia v jednoduchom písmu priamo čítať. Vo výhodnom uskutočnení prístroja sapredpokladá, že informačné polia sú usporiadané medzi testovacími úsekmi a sú očíslované,aby označili čísla zostávajúcich testovacích úsekov, ktoré sú ešte k dispozícii.Ďalšie zlepšenie funkcie a najmä hygieny spočíva v tom, že funkčný úsek obsahuje odsávacie pole pre...

Kondenzované heterocyklické zlúčeniny ako modulátory serotonínového receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5269

Dátum: 15.09.2004

Autori: Mani Neelakandha, Wong Victoria, Liang Jimmy, Dvorak Curt, Rudolph Dale, Chai Wenying, Carruthers Nicholas, Kwok Annette, Deng Xiaohu

MPK: C07D 487/00

Značky: serotonínového, modulátory, heterocyklické, kondenzované, zlúčeniny, receptora

Text:

...na priľahlých atómoch uhlíka skupinou -OC 1.4 alkylénO-, -(CH 2)2.3 NH-,-(CH 2)1.2 NH(CH 2) (CH 2)2-3 N(C 1-43 IKY) aĺeb 0 (CH 2)1-2 N(C 1 ~ 43 kY)(CH 2)-§vybraný zo skupiny, ktoru tvorí -OH, -Cmalkyl, -OCwalkyl, -Cgealkenyl,-OCMalkenyl, -Czgalkynyl, -OC 3 salkynyl, -CN, -NO 2, -N(RV)RZ (kde RV a RZ sú nezávisle vybrané zH alebo Cyealkylu), -(CO)N(RV)RZ, -(N-Rt)COR,-(N-Rt)SO 2 C 1.5 aIkyI (kde R je H alebo Cąôalkyl), -(CO)C 1.5...

Použitie ciklezonidu na liečenie respiračných ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16005

Dátum: 15.09.2004

Autori: Bethke Thomas, Wurst Wilhelm, Engelstaetter Renate

MPK: A61K 31/58, A61K 31/57, A61K 9/00...

Značky: respiračných, liečenie, ciklezonidu, ochorení, použitie

Text:

...a vehikulá, ako je kyselina kromoglyková a/alebo nedokromil, ktoré sú obsiahnuté vkoncentráciách, ktoré nie sú terapeuticky a profylakticky aktívne (pozri W 000/07567). Pre suspenziové aerosóly by aktívna zložka mala byt mikronizovaná tak, aby umožnila inhaláciu v podstate všetkých aktívnych zložiek do pľúc po podaní aerosólovej formulácie, teda aktívne zložky budú mať priememú velkost častíc menej ako 100 mikrometrov, vhodne menej ako...

Suchý práškový prostriedok zahrňujúci spoločne prúdovo mleté častice pre pľúcnu inhaláciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11132

Dátum: 15.09.2004

Autori: Morton David, Staniforth John

MPK: A61K 9/14

Značky: spoločné, prúdovo, pľúcnu, suchý, mleté, zahrnujúci, práškový, prostriedok, částice, inhaláciu

Text:

...Andersenov kaskádový impaktor (ACI) alebo impaktor ďalšej generácie (NGI). Každý impaktor alebo prachomer mávopred stanovenú frakciu zberu aerodynamickej velkosti častíc pre každý stupeň. Hodnota F PR sa získa interpretáciou krok za krokom výťažku aktívneho činídla kvantitikovaného validovaným kvantitatívnym chemickým testom za vlhka, kde na stanovenie FDP je použitá buď frakcia zjedného stupňa, alebo je použitá zložitejšie matematická...

Viacvrstvová farmaceutická dávková forma obsahujúca látku, ktorá pôsobí modulačným spôsobom na uvoľňovanie aktívnych látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3808

Dátum: 15.09.2004

Autori: Petereit Hans-ulrich, Ravishankar Hema, Assmus Manfred, Lizio Rosario

MPK: A61K 9/20, A61K 9/28

Značky: aktívnych, spôsobom, obsahujúca, látku, modulačným, pôsobí, forma, viacvrstvová, ktorá, látok, dávková, uvoľňovanie, farmaceutická

Text:

...účinnú zložku a povrchovo aktívnu látku (surfaktant). Jadro môže prídavne obsahovať organickú kyselinu a je potialmuté (meoakrylátovými kopolymérmi skvartérnymi amóniovými skupinami. Dosahujú sa pulzujúce krivky uvoľňovania. Stupňovité krivky uvoľňovania sa môžu získat kombináciou rozlične potialmutých peliet vo farmaceutickej forme.0009 W 0 01/ 13895 opisuje bimodálny systém uvoľňovania pre účinné zložky so sedatívnym hypnotickým účinkom....

Formovateľná hmota obsahujúca matovacie činidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3170

Dátum: 15.09.2004

Autori: Schultes Klaus, Müller Reiner, Spiess Andreas, Numrich Uwe, Goldacker Thorsten

MPK: C08J 5/18, C08L 101/00, C08F 265/00...

Značky: obsahujúca, činidlo, matovacie, hmota, formovateľná

Text:

...pričom súčet zložiek bl) a b 2), ako aj prípadne b 3) alebo/a b 4), je 100 hmotn. a matovacie čínídlo má teplotu skelného prechodu Tmg aspoň 20 °C.0009 Formovateľná hmota podľa vynálezu obsahuje len pomerne málo zosieťované matovacie činidlo na báze metakrylátu. Matovacie činidlo sa výhodne vyrobí neriadene, takže jeho molekulová hmotnosť je pomerne vysoká už V nezosieťovanom stave. Obrázky získané pomocou elektrónového mikroskopu...

Obalový systém pre stierač čelného skla obsahujúci zakrivený pásik a integrovanú pružnú štruktúru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2644

Dátum: 15.09.2004

Autori: Clamagirand Catherine, Houssat Stéphane

MPK: B60S 1/38, B65D 25/10

Značky: zakřivený, obsahujúci, stierač, pásik, pružnú, obalový, štruktúru, systém, integrovanú, čelného

Text:

...so zodpovedajúcimi nosnými povrchmi. Potom pružná vratná sila vyvolaná napätím pružnej štruktúry medzi rôznymi nosnými povrchmi znehybní lištu stierača čelného skla V jej puzdre.0013 Okrem toho, pretože je lišta nesená pri svojom hornom resp. dolnom konci, je priestor nachádzajúci sa pri bočných stranách uvedenej lišty voľný. Je teda možné ukázať takmer celújednu z bočných strán lišty, samozrejme pokiaľ je obal transparentný. Tým je možné...

Syntéza a výroba pentostatínu a jeho prekurzorov, analógov a derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20736

Dátum: 15.09.2004

Autori: Redkar Sanjeev, Phiasivongsa Pasit

MPK: C07H 19/22, C07H 19/16, C07H 19/00...

Značky: výroba, syntéza, prekurzorov, pentostatínu, analógov, derivátov

Text:

...Potom, čo sa 9 a (23 ) izoloval včístej forme, odstránila sa ochranná skupina a následne sa redukoval pomocou borohydridu sodného na pentostatín (Obrázok lC, 10 a), čo previedlo karbonylovú funkčnú skupinu na chirálnu hydroxylovú skupinu. Avšak pretože táto transformácia prebehla bez stereokontroly, získala sa diastereomérna zmes zlúčenin 10 a a 10 b.Chemické štruktúry zlúčenín 10 a a 10 b sú zobrazené nižšie.0008 Zvažovali sa...

Chinazolínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1592

Dátum: 15.09.2004

Autori: Hennequin Laurent François André, Barlaam Bernard Christophe, Bradbury Robert Hugh

MPK: C07D 401/00, A61P 35/00, A61K 31/517...

Značky: chinazolínové, deriváty

Text:

...Project vyplýva, že v humánnom genóme sa identifikovalo okolo 90 tyrozínkináz, z ktorých 58 je receptorového typu a 32 je nereceptorového typu. Tieto kinázy sa môžu rozdeliť do podskupiny 20 receptorových. kináz a 10 nereceptorových tyrozínkináz (Robinson a kol., Oncogene, 2000,B, 5548-5557).0006 Receptorové tyrozínkinázy sú zvlášť dôležité v prenose mitogénnych signálov, ktoré iniciujú bunkovú replikáciu. Tietoveľké glykoproteíny, ktoré...

Automatické injekčné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14994

Dátum: 15.09.2004

Autori: Daily David, Raday Lior

MPK: A61M 5/20

Značky: zariadenie, injekčné, automatické

Text:

...blokovať prvý aktivačný prostriedok, a druhý aktivačný prostriedok (16, 18, 46), schopný uvoľniť druhý aretačný prostriedok,ked je kontaktná časť vystavené tlaku.0005 Tento vynález, ktorý je delinovaný v nezávislom nároku 1 a v závislých nárokoch 2 až 23, sa pokúša poskytnúť vylepšené automatické injekčné zariadenie.0006 Podľa vynálezu sa tu poskytuje automatické injekčné zariadenie, obsahujúce prvok puzdra najmenej jeden pružný prvok,...

Lignocelulózový vláknito-živicový kompozitný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14595

Dátum: 15.09.2004

Autor: Scobie Michael

MPK: D21J 1/06, D21J 1/00, D21J 1/04...

Značky: vláknito-živicový, kompozitný, lignocelulózový, materiál

Text:

...mm, v prípade vlákien z mäkkého dreva je priememá dĺžka vlákna vybraná z rozsahu 1,0 - 4,0 mm a v prípade vlákien, ktoré nie sú z dreva je priememá dĺžka vlák na vybraná z rozsahu 0,5 - 10 mm.Výhodne má suspenzia z kroku (a) vláknitú konzistenciu V rozsahu 0,1 - 10 hmotn./hmotn. aodvodnený materiál vyrobený krokom (b) má suchú objemovú hustotu V rozsahu 0,1 - 0,9 g/cm 3.Aj ked má vláknítá konzistencia stále svoj význam, jej zvyšovanie...

Piroplazmidová vakcína

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6796

Dátum: 14.09.2004

Autori: De Vries Erik, Gaffar Fasilla Razzia, Yatsuda Ana Patricia, Schaap Theodorus Cornelis

MPK: A61K 39/002, C07K 16/18, C07K 14/435...

Značky: vakcína, piroplazmidová

Text:

...protilátok alebo antigén-špeciñckých lymfocytov.0022 Z týchto dôvodov vynález poskytuje piroplazmidový proteín charakterizovaný tak, že ho tvori sekvencia aminokyselín vykazujúca aspoň 70, výhodne 75, ešte výhodnejšie 80, 85, 90, 92, 94, 95,96, 97, 98, 99, alebo 100-nú podobnosť s aminokyselinovou sekvenciou uvedenou v SEQ lD NO 2,alebo s epitopom, ktorý obsahuje antigénový fragment spomenutého proteínu.0023 Typickým príkladom...

Bifaciálna výstužná jednotka na opevňovacie práce a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12514

Dátum: 14.09.2004

Autor: Ferraiolo Francesco

MPK: E02D 29/02

Značky: výroby, spôsob, výstužná, bifaciálna, jednotka, práce, opevňovacie

Text:

...s prednou stenou aprotihavarijnou stenou, a jednu z ďalších strán umiestenou vblízkosti výstužného základového prvku. Tento rys poskytuje výhodu zabezpečenia maximálnej stability a tuhosti prednej steny a protihavarijnej steny počas plniacich operácií, takže ich chráni proti deformáciám tlakom plniaceho materiálu.0012 Podperné články môžu teda byť vyrábané použitím kovových tyčí, tyčových kovových sekcií alebo podobne. V takom prípade sú...

Zariadenie na automatické vkladanie predmetov do obálok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3897

Dátum: 14.09.2004

Autori: Ballestrazzi Aris, Tassi Lamberto

MPK: B43M 3/00

Značky: automatické, zariadenie, predmetov, vkladanie, obálok

Text:

...typu, ktoré bude bez problémov pracovať aj v prípade tlačených predmetov alebo listov s veľkými hrúbkami a0008 Ďalšia úloha tohto vynálezu spočíva vo vyvinutí zariadenia na automatické vkladanie predmetov do obálok, ktoré umožní podstatnou úsporu času pri vkladanie predmetov do obálok, pričom bude zaistené uskutočňovanie presného a správneho usporiadania akéhokoľvek tlačenéhopredmetu alebo listu vo vnútri každej obálky.0009 Ešte ďalšia úloha...

Zariadenie na korekciu dráhy guľových projektilov repliky zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2495

Dátum: 14.09.2004

Autor: Marsac Bertrand

MPK: F41A 21/00, F41B 11/00

Značky: zariadenie, dráhy, korekciu, projektilov, repliky, guľových, zbraně

Text:

...kolečkom 5 d resp. 5 g, ktoré umožňujú nastavenie výšky skrutky zatáčajúcej sa do spojky 2. Týmto, pri zatáčanl alebo vytáčani každej skrutky v hlavní 1, sa skmtky viac alebo menej zatáčajú do spojky 2 a vytvárajú menši alebo váčšl výstupok. Systém nastavovania výšky výstupkov je teda rotačný.0019 lnými slovami, nastavovanie výšky každej skrutky zatáčanej do spojky Znastavuje výšky každého výstupku. Výstupky 6 d a 6 g môžu takto teda mať...

Stohovateľný kufrík na nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1894

Dátum: 14.09.2004

Autor: Runge Erich

MPK: B25H 3/00

Značky: nástroje, kufrík, stohovatelný

Text:

...na veku dole uloženého kufríka na nástroje. V Spojenej polohe sa teda bezprostredne spoja spojovacie výstupky 42, 43 dvoch rôznych kufríkov na nástroje pomocou spojovacej západky 36, zatiaľ čo ložisková os 38 spojovacej západky 36 je nezaťažená.Samozrejme, že je možné aj otvoriť veko spodného kufríka na nástroje napriek tomu, že je na ňom umiestnený druhý kufrik na nástroje. Druhý kufrik na nástroje sa v tomto prípade odklopí spoločne s vekom...

Fungicídne zmesi na ničenie patogénnych organizmov na ryži

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1805

Dátum: 14.09.2004

Autori: Strathmann Siegfried, Grote Thomas, Tormo I Blasco Jordi, Scherer Maria, Stierl Reinhard, Schöfl Ulrich

MPK: A01N 47/02

Značky: patogénnych, fungicidně, organizmov, ryži, zmesí, ničenie

Text:

...fungicidnom pôsobení zpestovania obilnín alebo ovocia na ryžové kultúry.Praktické skúsenosti z poľnohospodárstva ukázali, že opakované a výlučné použitie jednotlivej účinnej látky na ničenie choroboplodných húb vedie v mnohých prípadoch k rýchlej selekcii takýchto kmeňov húb, ktoré vyvinuli proti príslušnej účinnej Iátke prirodzenú alebo adaptovanú rezistenciu. Účinné ničenie týchto húb pomocou danej účinnej látky už ďalej nie je možné.Na...

Skladový riadiaci systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4572

Dátum: 13.09.2004

Autor: King Roy Derrick

MPK: B25H 3/00

Značky: systém, skladový, riadiaci

Text:

...na identifrkovanie nástrojov z prijatých signálov podľavybratí, ktorým sú snímače priradené, a na zaznamenávanie vyberania a opätovného ukladanianástrojov, a výstupné zariadenie na indikáciu prítomnosti a/alebo neprítomnosti nástrojov v0011 Systém sleduje, ktoré nástroje boli vybrané z kontajnera a opätovne do neho uložené, a indikuje prítomnosť a/alebo neprítomnosť nástrojov. To uľahčuje vyhodnotenie, či všetky nástroje vybrané z...

Chinazolinové deriváty ako inhibítory tyrozínkinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3739

Dátum: 13.09.2004

Autori: Halsall Christopher Thomas, Hennequin Laurent François André

MPK: A61K 31/517, C07D 401/00, A61P 35/00...

Značky: tyrozínkinázy, chinazolínové, inhibitory, deriváty

Text:

...Cancer Research, 1993, 53, 2379 Brabender et al., Clin. Cancer Res., 2001, 7, 1850), ako aj ostatné rakoviny pľúc (Hendler et al., Cancer Cells, 1989, 7,347 Ohsaki et al., Oncol. Rep., 2000, 7, 603), rakovina močového mechúra (Neal et al., Lancet,1985, 366 Chow et al., Clin. Cancer Res., 2001, 7, 1957, Zhau et al., M 01. Carcinog., 3, 254),rakovina pažeráka (Mukaida et al., Cancer, 1991, 68, 142), gastrointestinálna rakovina, ako je...

Zariadenie na aferézu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3156

Dátum: 13.09.2004

Autori: Mattner Frank, Schmidt Walter

MPK: B01D 15/08, A61M 1/36

Značky: aferézu, zariadenie

Text:

...opis doteraz uplatňovaných terapeutických stratégii na ACh je uverejnenýv prehladovom článku od Wolfa (Nature Reviews Drug Discovery 1 (2002) 859866).0005 Plaky amyloidu-B sa tvoria vychádzajúc z takzvaného amyIoid-B prekurzorového proteínu (APP), ktorým je integrálny transmembránový proteín (nie je úplne známa jeho fyziologická funkcia avšak najnovšie vedecké výsledky ukazujú, že APP pracuje ako tzv. membránový cargo-receptor pre kinezín...