Archív za 2004 rok

Strana 27

Axiálne odstredivé zariadenie na výrobu minerálnej vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 284197

Dátum: 22.09.2004

Autori: Kavčič Marjan, Štremfelj Branko, Mihovec Bojan, Širok Branko

MPK: C03B 37/05

Značky: minerálnej, zariadenie, výrobu, axiálně, odstředivé

Zhrnutie / Anotácia:

Axiálne odstredivé zariadenie (1) na výrobu minerálnej vlny (8) z vláken (7), ktoré sa získavajú z minerálnej taveniny (10) pomocou odstredivej sily, vyvolanej jedným alebo viacerými, obyčajne štyrmi, za sebou radenými rotujúcimi valcami (3) s čelami tvarovanými tak, aby tvorili ventilátor, ktorý vytvára dodatočný radiálny prúd (13) vzduchu, ktorý v spojení s axiálnym prúdom (12) vzduchu z dúchacích dýz (6) vytvára vírivý prúd (9) vzduchu, čím...

Okno s rámom z extrudovaných profilových prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284196

Dátum: 22.09.2004

Autori: Petersen Flemming Oluf, Vigenberg Stig Flemming, Lindgren Claes

MPK: E05C 17/04, E06B 3/38

Značky: prvkov, rámom, extrudovaných, profilových

Zhrnutie / Anotácia:

V okne s rámom z extrudovaných profilových prvkov je termotabuľa podopieraná na vnútornej strane sklenenou obrubou spojenou s rámovým profilovým prvkom. Hlavný rám pozostáva hlavne z drevených profilov, ktoré majú kryty odolné proti poveternostným podmienkam. Závesná os na vrchu okna je tvorená okrajovou časťou (28) extrudovaného profilového prvku spojeného s horným dielom (20) hlavnému rámu a závesová lišta je tvorená hákovitou stenovou časťou...

Použitie prostanových derivátov a kombinácia týchto látok s antibiotikami na liečenie bakteriálnych infekcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 284195

Dátum: 22.09.2004

Autori: Weber Jörg, Scholz Peter, Angstwurm Klemens

MPK: A61K 31/557

Značky: týchto, použitie, antibiotikami, prostanových, infekcii, liečenie, derivátov, látok, bakteriálnych, kombinácia

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie prostanových derivátov všeobecného vzorca (I) a (Ia), v ktorých X1 znamená skupinu -CH2-CH2-, trans-CH=CH- alebo -C///C-skupinu, X2 znamená lineárny alebo rozvetvený nasýtený uhľovodíkový reťazec obsahujúci 1 až 6 atómov uhlíka, X3 znamená -O- alebo skupinu -CH2-, X4 znamená skupinu -CH2- alebo -(CH2)3-, X5 znamená atóm vodíka alebo skupinu -C///C-R2, R1 predstavuje atóm vodíka, alkylovú skupinu obsahujúcu 1 až 6 atómov uhlíka,...

Adhezívny a tesniaci materiál na báze reaktívnych prepolymérov a jeho spôsob výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284192

Dátum: 22.09.2004

Autori: Schumann Manfred, Proebster Manfred

MPK: C08G 18/10, C09J 175/04, C08G 18/42...

Značky: použitie, adhezívny, tesniaci, materiál, báze, reaktívnych, spôsob, výroby, prepolymérov

Zhrnutie / Anotácia:

Adhezívny a tesniaci materiál obsahuje: a) aspoň jeden pri teplote miestnosti kvapalný reaktívny prepolymér a b) aspoň jednu ďalšiu zložku, ktorá pri teplote miestnosti je pevná, pri mierne zvýšenej teplote kvapalná, ako je aj aspoň čiastočne nekompatibilná s kvapalným prepolymérom (prepolymérmi). Zložka b) je výhodne pri teplote max. 50 °C kvapalná.

Substituované cykloheptény, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284186

Dátum: 22.09.2004

Autori: Zimmer Osvald, Englberger Günter Werner, Strassburger Wolfgang Werner Alfred, Kögel Babette-yvonne

MPK: C07C 13/02, C07C 13/24, C07C 13/00...

Značky: použitie, spôsob, substituované, výroby, cykloheptény

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti, ich formy ako enantiomérov, diastereomérov, racemátov, báz alebo ich solí s fyziologicky prijateľnými kyselinami. Ďalej je opísaný spôsob ich výroby, ako i použitie týchto zlúčenín ako analgeticky účinných látok.

Rezné teleso, najmä na upichovacie a pozdĺžne sústruženie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2235

Dátum: 22.09.2004

Autor: Havrda Franz

MPK: B23B 27/00

Značky: upichovacie, pozdĺžne, řezné, sústruženie, těleso, najmä

Text:

...britu spájajúceho vedľajší brit s hlavným britom. Oblúkový úsek môže byť zrkadlovo symetrický k osi uhla medzi hlavným britom a vedľajším britom. Vo výhodnom vytvorení sa však oblúkový úsek od takejto symetrickej formy aspoň trocha odchyľuje. Na prvý úsek oblúkového úseku utvárača triesok, privrátený k hlavnému britu, nadväzuje bezošvým spôsobom druhý úsek utvárača triesok, privrátený k jednému z vedľajších britov, pričom šírka oblúkového...

Systém rýchleho nastavenia pre kalibračné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1369

Dátum: 22.09.2004

Autori: Macht Gerhard, Hofmann Jörg, Landes Peter

MPK: B29C 47/90

Značky: nastavenia, zariadenie, kalibračné, rychlého, systém

Text:

...50 okrem toho už kalibračné zariadenie a vákuová nádrž/vákuové ~ nádrže nemusí byť správne ustavovane. Ďalšou výhodou je veľkézlepšenie kvality vytláčaných profilov.vynález je následne bližšie objasnený napríkladnom uskutočnení znázornenom na výkresoch. Pritom znázorñujúprestavovania kalibračného zariadenia, obr. 4 bokorys obr. 3, obr. 5 ustavovanie kalibračného zariadenia vákuovej nádrže aobr. 6 schématicky pohľad na odvádzanie...

Spôsob organizovania databanky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6045

Dátum: 21.09.2004

Autor: Koskas Joseph Michel

MPK: G06F 17/30

Značky: spôsob, databanky, organizovania

Text:

...s použitím permutácie všetkých týchto hodnôt, aby sa znovu našiel jeden údaj.Proces s výhodou zahŕňa okrem iného fázu oddelenia tabuliek databázy do súboru zriadených tabuliek (podtabuľky), kde každá obsahuje daný počet riadkov s výnimkou poslednej podtabulky. Odporúča sa používať v databáze jazyk SQL (Struotured Query Language).Tento vynález sa tiež týka systému databázy organizovanej podľa organizačného postupu uvedeného vyššie.Tento...

Amino-substituované etylamino agonisty ß2 adrenergického receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5745

Dátum: 21.09.2004

Autori: Jacobsen John, Saito Daisuke Roland, Linsell Martin

MPK: A61K 31/167, A61K 31/4704, A61P 11/00...

Značky: amino-substituované, etylamino, adrenergického, agonisty, receptora

Text:

...skupina zlúčenín vzorca (I) sú zlúčeniny, kde R a R 2 uvažované spolu sú -NHC(O)CHCH- alebo0021 lná špecifická hodnota pre R , R 2, R 3 a R je R je -CHgOH, R 3 je hydroxyskupina, a R 2 a R sú oba vodík .0022 Ešte iná špecifická hodnota pre R 1, R 2, R 3 a R 4 je R a R sú chloroskupiny, R 3 je aminoskupina a R 2 je vodík.0023 Príklady konkrétnych hodnôt pre R 5 a RG sú, ked R 5 a R 6 sú každý nezávisle vybraný z vodíka,Cjealkylu a...

Terapeutické činidlá užitočné na liečenie bolesti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4930

Dátum: 21.09.2004

Autor: Sun Qun

MPK: A61K 31/495, A61K 31/41, A61K 31/44...

Značky: liečenie, užitočné, bolesti, činidla, terapeutické

Text:

...však nepôsobia uvšetkých pacientov s neinhibovanými kontrakciami močového mechúra.Žiadny z liekov na UI, ktoré sú v súčasnej dobe na trhu, však nie je plne úspešný uvšetkých typov týchto ínkontinentných pacientov a žiadny tiež nie je bez závažnýchnežiadúcich účinkov. S anticholinergnou aktivitou tradičných liečiv na inkontinenciu sú spojené časté vedľajšie účinky, ako ospalosť, sucho v ústach, Zápcha, zastrené videnie, bolesti hlavy,...

Prevencia a liečenie atrofie kosti vyvolanej zápalom a/alebo imunitne sprostredkovanej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4772

Dátum: 21.09.2004

Autori: Volkmann Ariane, Wilckens Thomas

MPK: A61K 31/00, A61K 31/21, A61K 31/185...

Značky: prevencia, atrofie, vyvolanej, kosti, zápalom, liečenie, imunitne, sprostredkovanej

Text:

...kostí a su podstatné pre vývoj a aktiváciu osteoklastov. RANKL tiež reguluje komunikáciu T-buniek/dendritických buniek,prežitie dendritických buniek a organogenézu lymfatických uzlín. RANKL T-bunkamiNavyše produkcia aktivovanými priamo riadi kosti aobjasňuje, prečo autoimunitné ochorenia, rakovina, leukémia, .astma, chronické virusové ochoreniaa periodontálne ochorenia vyústia do systémovej a lokálnej atrofie kosti.0012 Obzvlášť RANKL sa...

Stabilizovaná proteázová kompozícia obsahujúca serínproteázu, morfolínové deriváty a reverzibilné inhibítory tejto serínproteázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11245

Dátum: 21.09.2004

Autori: Ageland Hans, Andersson Lars-olov

MPK: A61K 31/5377, C07C 257/00, A61K 45/06...

Značky: serínproteázu, obsahujúca, inhibitory, reverzibilné, serinproteázy, stabilizovaná, deriváty, tejto, morfolinové, proteázová, kompozícia

Text:

...je uskutočnítelná s trombínom, pretože trombín je nevratne inaktivovaný znížením hodnoty pH pod 5. Rovnako je možno použiť reverzibilné inhibitory proteáz, ale tieto látky sú menej populárne, lebo ovplyvňujú nepriaznívým spôsobom účinok enzýmu, ak sú s nim použité (pozri0006 Na stabilizovanie tkanivového aktívátora plazminogénu (tPA) sa bežne používa pridavok aminokyseliny arginínu. V súčasnej dobe tento tPA materiál pri klinickom použití...

Fenylkarboxamidové zlúčeniny užitočné pri liečení bolesti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4120

Dátum: 21.09.2004

Autor: Sun Qun

MPK: C07D 417/00, C07D 213/00

Značky: fenylkarboxamidové, liečení, užitočné, bolesti, zlúčeniny

Text:

...QB 0983) R.K. Mirakhur et al., Anaesthesia § 21 195-1204 (1983. Tieto liečivá však nepôsobia pri všetkých pacientoch s neinhibovanými kontrakciami močového mechúra.Liečba tohto typu sa opiera predovšetkým o podávanie anticholinergných liekov.Žiadny z liekov na Ul, ktore sú V súčasnosti na trhu. však nie je úplne úspešný pri všetkých typoch týchto inkontinentných pacientov a žiadny tiež nie je bez značných nežiadúcich účinkov. S...

Kontinuálne pracujúci vertikálny sáčkovací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3341

Dátum: 21.09.2004

Autori: Vits Dieter, Hauers Manfred

MPK: B65B 9/10

Značky: kontinuálně, vertikálny, sáčkovací, pracujúci, stroj

Text:

...prednostne jedná o jeden alebo viac nekonečných pásov, ktoré bočne kontaktujú baliaci materiál, vedený pozdĺžna plniacej rúrke. Výroba pozdĺžneho zvarového švu sa môže bez ďalšieho uskutočňovať počas tohto kontinuálneho pohybu vhodným zariadením na vytváranie pozdĺžneho zvaru. Takéto zariadenia na vytváranie pozdĺžneho zvaru sú známe, takže na tomto mieste už nemusia byť detailne popisované. Predložený vynález sa týka prehýbania baliaceho...

Aerosolová formulácia na inhaláciu obsahujúca anticholinergikum

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3303

Dátum: 21.09.2004

Autori: Boeck Georg, Schmidt Friedrich

MPK: A61P 43/00, A61K 31/46

Značky: anticholinergikum, aerosolová, inhaláciu, obsahujúca, formulácia

Text:

...z chloridu, bromidu, jodidu, sulfátu, fosfátu, metánsulfonátu, nitrátu, maleátu, acetátu, citrátu, fumarátu, vínanu, šťavelanu, sukcinátu, benzoátu a p-toluénsulfonátu.Ako výhodnejšie sa ukázali byť zlúčeniny vzorca 1, v ktorých je anión X zvolený zo skupinypozostávajúcej z chloridu, bromidu, 4-toluénsulfonátu a metánsulfonátu, výhodnejšie bromid. Ako najvýhodnejšie sa ukázali byť zlúčeniny vzorca l, v ktorých anión X znamená...

Fenylkarboxamidové zlúčeniny užitočné pri liečení bolesti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9190

Dátum: 21.09.2004

Autor: Sun Qun

MPK: C07D 417/04, C07D 213/06

Značky: užitočné, bolesti, fenylkarboxamidové, zlúčeniny, liečení

Text:

...(1982) Cooke et al., S. Afŕ. Med. J. QB (1983) R.K. Mirakhur et al., Anaesthesía 38 l 195-1204 (1983. Tieto liečivá však nepôsobia pri všetkých pacientoch s neinhibovanými kontrakciami močového mechúra.Liečba tohto typu sa opiera predovšetkým o podávanie anticholínergných liekov.Žiadny z liekov na UI, ktoré sú v súčasnosti na trhu, však nie je úplne úspešný pri všetkých typoch týchto inkontinentných pacientov a žiadny tiež nie je bez...

Benzimidazolové deriváty: príprava a farmaceutické aplikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7984

Dátum: 21.09.2004

Autori: Sun Eric, Yu Niefang, Song Hong Yan, Chen Dizhong, Zou Yong

MPK: A61K 31/4184, C07D 235/26, C07D 235/06...

Značky: benzimidazolové, príprava, farmaceutické, aplikácie, deriváty

Text:

...vybrané zo skupiny obsahujúcej H, alkyl, alkenyl,alkinyl, haloalkyl, haloalkenyl, heteroalkyl, cykloalkyl, cykloalkenyl, heterocykloalkyl, heterocykloalkenyl, aryl,heteroaryl, cykloalkylalkyl, heterocykloalkylalkyl, arylalkyl,heteroarylalkyl, arylalkenyl, cykloalkylheteroalkyl,arylheteroalkyl, heterocykloalkylheteroalkyl,heteroarylheteroalkyl, hydroxy, hydroxyalkyl, alkoxy,alkoxyalkyl, alkoxyaryl, alkenyloxy, alkinyloxy,...

Skladaná nádoba a súvisiaci spôsob výroby a zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5034

Dátum: 20.09.2004

Autori: Bottini Giorgio, Carcano Maurizio, Trombetta Tommaso, Goglio Franco

MPK: B65D 5/44, B65D 5/20, B31B 3/00...

Značky: skládaná, súvisiaci, výroby, spôsob, nádoba, zariadenie

Text:

...rovnakého mnohouholnlkového tvaru, avšak s pridaním spojovaclch strán v rohoch.0034 Na obrázku 1 osemuholnik označený pomocou g vytvorí dno nádoby 1, štyri lichobežníky označené pomocou g vytvoria bočné steny, pričom štvorce g vštyroch vrcholoch vytvoria štyri spojovacie steny medzi štyrmi bočnými stenami b. Spojovacie steny g a získajú zahnutím ôsmich trojuholníkových časti d, rozmiestnených medzi spojovacimi stenami g abočnými stenami b....

Žací stroj obsahujúci závesné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4424

Dátum: 20.09.2004

Autori: Higel Eric, Demanet Didier

MPK: A01D 78/00

Značky: stroj, zariadenie, žací, závesné, obsahujúci

Text:

...až kým nedosiahnu vertikálnu polohu. Bočné časti sú napojené na hydraulický obvod traktora (4),ktorý ich súčasne poháňa. Vtejto polohe je šírka stroja (1) ovela menšia, čo umožňuje presuny po lesných cestách alebo komunikáciách. Ako vyplýva zobrázku 2, výhodou stroja (1) je, že je symetrický vzhľadom k vertikálnej stredovej rovine (25) prechádzajúcej cez vertikálnu os (10 a) druhého spojenia (10).0020 Vprípade takýchto poľnohospodárskych...

Zariadenie na sanáciu potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10412

Dátum: 20.09.2004

Autor: Mühlin Michael

MPK: F16L 55/179, F16L 55/26

Značky: zariadenie, potrubia, sanáciu

Text:

...domovej prípojky. Mohli by sa vyskytnúť deformácie, ktoré sa pri vytvrdnutí tohto hadicového valcovitéhoZariadenie na sanáciu potrubia je tiež známe zo spisu EP 0253 588 Al. Tu sa však napája na hlavné potrubie hotový úsek pripojovacíeho potrubia. Nafukovací vak (bag 150) tvorí utesnenie pri vstrekovaní betónu. Vak má pripojovací ventil, na ktorý je pripojená hadica pre nafukovanie. Hadica sa pri napred určenom tlaku od pripojovacieho...

Piestový stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3333

Dátum: 20.09.2004

Autori: Bo Giuseppe, Kakalejcik Jan

MPK: F16J 1/10, F04B 53/00, F04B 39/00...

Značky: stroj, piestový

Text:

...je vložený piestny čap 14 a obsahuje (obrázky 3 a 4) blízku časť 28 priľahlú k hriadeľu 20 a vzdialenú časť 30 majúcu hrúbku menšiu ako je hrúbka blízkej časti 28. Blízka časť 28 a vzdialená časť 30 malého konca 18 sú spojené stredovou časťou 32 majúcou prierez zužujúci sa smerom k vzdialenej časti 30.Spojovacia tyč 16 je pripojená na piestny čap 14 prostredníctvom spojovacích prostriedkov usporiadaných s presahom vnútri vzdialeného konca...

Nosné zariadenie produktu a transportné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3276

Dátum: 20.09.2004

Autor: Davidson Mats Ingvar

MPK: B65G 17/20, B65G 47/64

Značky: transportné, produktů, zariadenie, nosné

Text:

...udržiavajú vzájomnú osovú vzdialenosť, ktorá voveľkej miere korešponduje s daným intervalom medzier.0007 Prostredníctvom nosného zariadenia a prepravného zostavenia podľa vynálezu je dosiahnutá špecifická vzdialenosť a rovnomerné rozloženie nákladu medzi nápravami kolies, čo zabezpečuje bezpečnú a stabilnú funkciu prepravného zariadenia a umožňuje transportmedzi odlišnými typmi prepravných dráh. PREHĽAD OBRÁZKOV NA VÝKRESOCH0008 vynález bude...

Slnečník, dáždnik alebo podobné zariadenie a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284194

Dátum: 20.09.2004

Autor: Caspar Didier

MPK: A45B 17/00

Značky: slnečník, výroby, spôsob, dáždnik, zariadenie, podobně

Zhrnutie / Anotácia:

Slnečník, dáždnik alebo podobné zariadenie má stĺpik (2), nad ktorým môže byť pomocou pružníc (4) roztiahnutá plachta (3), zložená zo segmentov (3A, 3B) spojených švom alebo zvarom. Plachta (3) je vybavená na obvode (8), najmä na koncoch (11) línií švov alebo zvarov (12) puzdrami (9) na vsunutie koncov (10) pružníc (4). Puzdrá (9) sú vytvorené z ohybného syntetického materiálu zodpovedajúceho kritériám pružnosti a odporu proti špeciálnemu...

Prostriedok na podávanie biologicky účinnej látky, zabezpečujúci jej pomalé uvoľňovanie, jeho použitie a farmaceutický prostriedok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284193

Dátum: 20.09.2004

Autori: Fagerholm Heidi, Kurkela Kauko, Kortesuo Pirjo, Yli-urpo Antti, Saarinen Niilo, Kiesvaara Juha, Ahola Manja, Kangasniemi Ilkka

MPK: A61K 47/02, C01B 33/16

Značky: obsahom, biologicky, použitie, účinnej, podávanie, zabezpečujúci, uvoľňovanie, látky, prostriedok, pomalé, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný prostriedok na podávanie biologicky účinnej látky, zabezpečujúci jej pomalé uvoľňovanie, ktorý obsahuje časticu xerogélu oxidu kremičitého s priemerom nižším alebo rovnajúcim sa 500mím, pripravenú sól-gél postupom, pri ktorom gelácia sólu a odparovanie vody alebo rozpúšťadla nastáva súčasne, a biologicky účinnú látku odlišnú od samotného xerogélu oxidu kremičitého, zavedenú do štruktúry xerogélu oxidu kremičitého. Použitie uvedeného...

Spôsob výroby topánky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8628

Dátum: 20.09.2004

Autor: Herber Karl-heinrich

MPK: A43B 3/12, A43B 9/04, A43B 3/10...

Značky: výroby, topánky, spôsob

Text:

...vynálezu použiteľný vtedy, kedsa pri zvršku jedná o pásky sandála.0008 Vynález pripúšťa rôzne formy uskutočnenia. Pre ďalšie objasnenie jeho základného principu je znázornený a ďalej opísaný na obr. 1 rez odlievacou formou s do ňou vloženou topánkou, a0009 Výkres znázorňuje odlíevaciu formu 1, do ktorej bola najskôr vložená zhora podošva 2 z oteruvzdorného materiálu, ktorá plne vypĺňa voľný vnútorný prierez formy. Potom sa zhora plni do...

Soli a polymorfy pyrolom substituované indolínové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8032

Dátum: 20.09.2004

Autori: Lu Qun, Jin Qingwu, Vonderwell Brenda, Mauragis Michael, Song Dian, Blasko Andrei

MPK: C07D 403/06, A61P 35/00

Značky: pyrolom, substituované, indolínové, polymorfy, zlúčeniny

Text:

...vynález týka kapsuly obsahujúcej farmaceutické kompozície podľa tohto vynálezu. Vkonkrétnom aspekte tohto uskutočnení uvedená kapsula obsahuje ekvivalent soli 5-(Z)-(5-fluór-2-oxo-1,2 dihydro-3 HindoI~ 3-ylidén)metyl-N-(2 S)-2-hydroxy-3-morfoIín-4-ylpropyl-2,4-dimetyl 1 H-p-yroIB-karboxamidu zodpovedajúci od 5 do 75 mg, výhodne od 10 do 25 mg0012 V ďalšom uskutočnení sa tento vynález týka soli podľa tohto vynálezu napoužitie pri liečbe...

Kompozícia na aktiváciu imunitného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7247

Dátum: 18.09.2004

Autori: Vignutelli Alberto, Cerny Jennifer

MPK: A23L 1/302, A23L 1/30, A23L 1/304...

Značky: systému, imunitného, aktiváciu, kompozícia

Text:

...sa zistilo, že imunitný systém sa môže účinne aktivovat kompozíciou, ktorá sa skladá z(i) aspoň jedného extraktu z Panax gínseng(iv) prípadne jedného alebo viacerých minerálov vybraných z medi a zinkuĎalším aspektom vynálezu je použitie kompozície podľa vynálezu na výrobu lieku alebodiétneho doplnku na aktiváciu imunitného systému.Okrem toho, vynález sa týka výrobného artikla, ktorý zahŕňa obalový materiál, ktorý obsahuje kompozíciu účinnú...

Tunelové osvetľovacie teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6965

Dátum: 17.09.2004

Autor: Broll Peter

MPK: F21V 31/00

Značky: těleso, osvetľovacie, tunelové

Text:

...skrine osvetľovacieho telesa je miesto oddelenia medzi skriňou svietidla a dolnou časťou rámu, V ktorej jeuložené sklo, zatesnené obvodovým dvojitým tesnením.Výnález je v nasledujúcom texte Vysvetlený V súvislosti s Výkresom na príkladeObr. l prierez tunelovým osvetľovacim telesom podľa vynálezu obr. 2 pozdĺžny rez s vetracím a odvzdušňovacim systémom,obr. 3 pohľad zdola v menšej mierke, obr. 4 čiastkový pohľad na skriňu svietidla s...

Videový pomocný systém na účinné zaznamenávanie videodát na uľahčenie zobrazovania na viacerých displejoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5437

Dátum: 17.09.2004

Autori: Märtin Peter, Prell Bernhard

MPK: H04N 5/222, G11B 27/031

Značky: účinné, uľahčenie, zaznamenávanie, displejoch, videodát, systém, pomocný, zobrazovania, viacerých, videový

Text:

...plochy) sú zase integrované v kontajneri - tu nazývanom CanvasContainer. Podstata, vzhladom na túto možnosť, spočíva vtom, že potrebné je napríklad viac Canvas-ov, (premietacích plôch), ak sa musia zobrazené obrázky-naživo zobraziť z niekoľkých kamier na jednom jedinom výstupnom médiu súčasne (napr. na Touchscreen (hlavnom displeji. CanvasContaíner sa potom stará o geometrický manažment jednotlivých Canvas-ov (premietacích plôch), t.j. ich...

Zariadenie na dodávanie vreciek a im prislúchajúcich výlevok do rotačného stroja na ich spracovanie a spôsob týkajúci sa uvedeného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5082

Dátum: 17.09.2004

Autor: Furlotti Filippo

MPK: B65G 47/84

Značky: spracovanie, zariadenie, uvedeného, výlevok, rotačného, stroja, vreciek, týkajúci, zariadenia, dodávanie, prislúchajúcich, spôsob

Text:

...opisu výhodného uskutočnenia len ako neobmedzujúceho príkladu, znázorneného na priložených výkresoch, na ktorýchObr. 1 je pohľad spredu v čiastočnom reze na zariadenie na dodávanie vrecúšok a im prisiúchajúcich výievok do rotačného stroja na ich spracovanieObr. 2 je diagram pri pohľade zhora, znázorñujúci princíp činnosti zariadenia, znázorneného na obr. 1.S odkazom na obrázky je zariadenie na dodávanie vreciek a im prisiúchajúcich...

Usporiadanie podlahových profilov s kĺbom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11460

Dátum: 17.09.2004

Autor: Sondermann Frank

MPK: E04F 19/06

Značky: kĺbom, podlahových, profilov, usporiadanie

Text:

...a na kĺbovej panve prinajmenšom jedna protiplocha. Týmto môže prebehnúť ľahká montáž, pretože kĺbové teleso je stabilne držanév kĺbovej panve, na druhej strane je však možné ľahké pretočenie, ak sa krycí profil musí prispôsobiť rôznym výškovým polohám stranových okrajov medzery.0011 Vuprednostňovanej forme uskutočnenia vynálezu je okrem toho navrhnuté výškovo prestavitelné stranové vedenie krycieho profilu vzhľadom na rebrovú zostavu. Pre...

Spôsob spojovania požadovaných sekvencií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11401

Dátum: 17.09.2004

Autori: Hansen Margit, Andersen Peter, Nielsen Lars, Oleksiewicz Martin

MPK: C12N 15/10, C07K 16/12, C12N 15/13...

Značky: spôsob, požadovaných, spojovania, sekvencií

Text:

...podobnou tej, akú majú proteíny nachádzané v pôvodných bunkách. Ďalej postupy obohatenia normálne používané na screening kombinačných knižníc zanášajú výraznú systematickú chybu, napr. čo sa týka polypeptidov sosobitne nízkou toxicitou vE. coli, účinného zvinutia, pomalých disociačných konštánt alebo ďalších parametrov závislých od systému, ktoré ešte ďalej znižujú diverzitu knižnici. Okrem toho, klony pochádzajúce ztakých kombinačných...

Spojovacia tyč piestového stroja, konkrétne kompresora chladiaceho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4455

Dátum: 17.09.2004

Autori: Kakalejcik Jan, Bo Giuseppe

MPK: F04B 39/00, F16C 7/00

Značky: konkrétne, chladiaceho, spojovacia, piestového, kompresora, stroja, zariadenia

Text:

...nadstavcom 26 a výstupkom 36 je vytvorené s presahom v smere naznačenom tyčkou 16 a s miernou vôlou (napríklad poriadku niekolko stotín mm) v smere kolmom na smer naznačený tyčkou 16 a ležiacim vo všeobecnej rovine oka (pozrite šípku 37).Tento presah umožňuje, aby sa dve hlavné časti 10 a 12 udržlavali zmontované v statickom stave, avšak nie je schopný zabezpečiť pevnosť spojenia počas prevádzky piestového stroja,ktorého časť tvorí spojovacia...

Spôsob spojovania požadovaných sekvencií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3777

Dátum: 17.09.2004

Autori: Nielsen Lars, Oleksiewicz Martin, Andersen Peter, Hansen Margit

MPK: C12N 15/10, C12N 15/13, C07K 16/12...

Značky: požadovaných, spojovania, spôsob, sekvencií

Text:

...knižníc zahrnujú samostatnú izoláciu sekvencii kodujúcich variabilnú oblasť z populácie buniek. Bude teda stratené pôvodní párovanie napríklad sekvencií kódujúcich variabilnú oblasť ťažkého reťazca a kódujúcich variabilnú oblasť ľahkého reťazca imunoglobulínu. Presnejšie povedané,v kombinačnej knižnici sú uvedené sekvencie párované náhodne a pôvodná kombinácia týchto variabilných sekvencíí nastane iba náhodou. Aby sa izolovali sekvencie...

Stroj na leštenie mramorových alebo kamenných dosiek vybavený rotačnou hlavou umiestnenou na osi otáčania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3502

Dátum: 17.09.2004

Autor: Montresor Nicola

MPK: B24B 9/06

Značky: mramorových, hlavou, leštenie, vybavený, stroj, umiestnenou, dosiek, otáčania, rotačnou, kamenných

Text:

...nosnou jednotkou na nesenie leštiacich hláv.0017 Stroj na leštenie hrán dosiek podľa vynálezu definuje patentový nárok 1.0018 Ďalšie rysy a detaily stroja podľa vynálezu budú zrejmejšie z nasledujúceho opisu doplneného odkazmi na neobmedzujúce uskutočnenie ukázané na sprievodnom výkrese, naNa obr. 1 je bočný schematický pohľad na hnací systém nosnej jednotky pracovnýchhláv, ktorá sa použije v stroji na leštenie hrán dosiek podľa...

Spôsob enantioselektívnej syntézy jednotlivých enantiomérov modafinilu asymetrickou oxidáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2412

Dátum: 17.09.2004

Autori: Prat Laurence, Rebiere François, Duret Gérard

MPK: C07C 315/00, C07C 327/00

Značky: enantiomérov, spôsob, modafinilu, asymetrickou, enantioselektívnej, oxidáciou, jednotlivých, syntézy

Text:

...equi (Ohta H. a kol., Agrig. Biol. Chem. 19, 2229 (1985, Rhodococcus equi (Ohta H. a kol., Chem. Lett.1989 625, tak hubaml Helminthosporium sp., Mortiera/Ia isabellína sp. (Holland H. L. a kol., Bioorg. Chem. 12, 1 (1983. Veľmi pestré arylalkyltioétery boli oxidované za získania sulfoxidov s dobrou až vynikajúcou optickou čistotou (Ohta H. a kol., Agrig. Biol. Chem. 54 g, 671 (1985) Abushanab E. a kol., Tetrahedron Lett. L 9. 3415...

Spôsob a zariadenie na granulovanie trosky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2019

Dátum: 17.09.2004

Autor: Vuletic Bogdan

MPK: C21B 3/00

Značky: spôsob, trosky, zariadenie, granulovanie

Text:

...z kondenzačného priestoru pod miestom pre vháňanie vody a H 2 S0011 Pri spaľovaní H 2 S sa tvori menej škodlivý S 02, ktorý má vyšší limit(limit HZS 3 ppm limit S 02 350 ppm) a ešte je aj ľahko vyprateľný.0012 Podľa prednostnej formy uskutočnenia vynálezu sa spaľovanie H 2 S na S 02 uskutočňuje v spaľovacej komore. Takáto sa môže bez ďalšieho pripojit0013 Aby sa prednostne zmenšil taktiež obsah S 02 v odpadových plynoch odvádzaných do...

6-[(Substituovaný)fenyl]triazolopyrimidíny ako protirakovinové látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1736

Dátum: 17.09.2004

Autori: Wu Yanzhong, Ayral-kaloustian Semiramis, Zhang Nan, Tong Wei, Nguyen Thai Hiep

MPK: A61P 35/00, C07D 487/00, A61K 31/519...

Značky: 6-[(substituovaný)fenyl]triazolopyrimidíny, látky, protirakovinové

Text:

...pre P-glykoproteín alebo pre iné pumpy, a tak prekonať túto príčinu taxánovej rezistencie u pacienta.Po druhé, paklitaxel a docetaxel sú vo vode málo rozpustne a paklitaxel musí byť formulovaný v Cremophor EL, čo je nosič vyvolávajúci vážne hypersensibilné reakcie (Li, C.L.,Newman, RA. a Wallace, S., Reformulating paklitaxel, Science and Medicine, Jan/Feb, 38-47(1999. Pred podávaním paklitaxelu sa pacienti typicky premedikujú s...

Natáčka na vlasy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1082

Dátum: 17.09.2004

Autor: Bartels Holger

MPK: A45D 2/00

Značky: vlasy, natáčka

Text:

...vynálezu spočíva aj vtom, že základná doska navíjacíeho tŕňa sa vytvorí s nožičkami. Tieto nožičky pôsobia ako dištančné držiaky medzi základnou doskou a kožou hlavy. Okrem toho môže byť výhodne vybaviť základnú dosku navíjacíeho tŕňa konkávnym vyklenutím. V dôsledku tak tohto odstupu, ako aj konkávneho vyhotovenia vznikne pod nasadenou natáčkou vlasový rezervoár. Tým sa zabráni tomu, aby jednotlivé vlasy prameňa vlasov pod základnou...

Terapeutické humanizované protilátky proti izoformám CD45

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7524

Dátum: 17.09.2004

Autori: Loux Véronique, Carballido Herrera José, Aszodi András, Roncarolo Maria Grazia, Kolbinger Frank, Gregori Silvia, Hall Bruce, Saldanha José, Aversa Gregorio, Jeschke Margit

MPK: C07K 16/18, A61K 39/395, A61P 37/00...

Značky: izoformám, humanizované, protilátky, terapeutické, proti

Text:

...izoformy CD 45 majú odlišné extracelulárne domény, ale majú rovnake transmembránové a cytoplazmaticke segmenty, ktoré majú dve homologické, veľmi konzervované fosfatázové domény s približne 300 zvyškami. Odlišné kombinácie izoforiem sú diferenciálne exprimované na subpopulácie T a B lymfocytov (Thomas M. L. et al., Immunol. Today 1988 9 320-325). Niektoré monoklonálne protilátky rozpoznávajú epitop, ktorý je spoločný všetkým odlišným...