Archív za 2004 rok

Strana 25

Dverový rám na hrací automat

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13659

Dátum: 30.09.2004

Autori: Graf Johann, Gawel Marek

MPK: G07F 17/32

Značky: hrací, automat, dverový

Text:

...tak, aby boli minimálne z väčšej časti súbežne s rovinou otvoreného portálu, resp. spríslušnou sekciou. Pri takomto usporiadaní možno dosiahnuť, že predné plochy displejov budú naklonené ku sebe, a nie od seba pri pohľade z prednej povrchovejplochy dverového rámu (t.j. povrch, ktorý je obrátený smerom ku hráčovi). V konečnomdôsledku toto usporiadanie umožňuje hráčovi pri minimálnej zmene polohy tela sledovať dvai viacero displejov, a...

Proteínový prášok a nápoj z neho pripravený, ktorý obsahuje proteín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6502

Dátum: 30.09.2004

Autori: Rimmler Susanne, Sass Matthias, Eller Thomas, Wild Hans-peter

MPK: A23L 2/02

Značky: proteinový, prášok, ktorý, pripravený, obsahuje, nápoj, proteín

Text:

...oproti čerstvému tovaru výhodné. Preto existuje ekonomický záujem na tom, použiť ako východiskové látky pre kaliaci prostriedok pre nápoje nielen surovinu obsahujúcu proteín v čerstvej forme ale i vo forme sušenej.Stabilita získaných nápojov so surovinou obsahujúcou proteín v sušenej forme môžesa vurčitých medziach zlepšiť modiñkáciou množstva stabilizátora, podmienkami-3 homogenizácie apočtom homogenizačných priechodov. Nedosiahne sa však...

Spôsob prehrávania textovo založených titulkov z informačného úložného média použitím štýlových informácií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11786

Dátum: 30.09.2004

Autori: Chung Hyun-kwon, Moon Seong-jin, Jung Kil-soo, Kang Man-seok, Park Sung-wook

MPK: H04N 9/82, H04N 5/92, G11B 27/10...

Značky: textovo, informácií, založených, úložného, titulkov, prehrávania, media, štýlových, spôsob, informačného, použitím

Text:

...prezentovaného vynálezu.štýlu V súlade so zhotovením prezentovaného vynálezu.0011 Obr. 3 B opisuje iný značkovaci dokument, ktorý definujeskupinu štýlu v súlade so zhotovením predstavovaného vynálezu.0012 Obr.4 A opisuje značkovaci dokument, V ktorom je definovaná informácia o základom štýle v skupine štýlu V súladeso zhotovením predstavovaného vynálezu.0013 Obr. 4 B opisuje iný značkovací dokument, V ktorom je definovaná informácia o...

Synergické insekticídne zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3851

Dátum: 30.09.2004

Autori: Thielert Wolfgang, Andersch Wolfram, Jeschke Peter

MPK: A01N 51/00

Značky: synergické, zmesí, insekticídne

Text:

...insekticidov, obzvlášť vzorcov(l) až (Vll), sú synergicky účinné a sú vhodné na ničenie škodcov na zvieratách0006 Na základe tejto Synergie sa môžu používat podstatne nižšie množstvá účinných látok, t.j. účinok zmesi je vyšší než účinok jednotlivých0007 /zájomný pomer oboch použitých účinných látok, ako aj používané celkové množstvá sú závislé od druhu a výskytu hmyzu, príp. akarínov a môže sa pohybovať vširokom rozmedzí. Optimálne...

Stena pre čistenie vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3786

Dátum: 30.09.2004

Autori: Winand René, Dehbi Leila

MPK: A61L 9/18, B01D 53/86, B01D 53/88...

Značky: čistenie, vzduchu, stěna

Text:

...optimalizácia cirkulácie vzduchu vo vnútri zariadenia- kontrola teploty vonkajších stien zariadenia.Materiál, ktorý používa fotokatalytícký oxid je opísaný v EP-A-O 590 477.0009 Vynález je zameraný na poskytnutie riešenia, ktoré by umožnilo eliminovať nedostatky doterajšieho stavu techniky.0010 Cieľom vynálezu je poskytnúť čistič vzduchu integrovaný do konštrukčných prvkov.stavieb na úrovni ich múrov.0011 Cieľom vynálezu je najmä tiež...

Chirurgický svorkovací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3773

Dátum: 30.09.2004

Autor: Bilotti Federico

MPK: A61B 17/068

Značky: nástroj, chirurgicky, svorkovací

Text:

...chýba tu dostatočný priestor pre správne veľké asilné podporné rameno na konci nákovky.Roy bolo možné prekonať túto prekážku, bolo navrhnutéprístupu k priestoru medzi nákovkoú a zásobníkom, ale ktorýsa posúva po zovretí tkaniva medzi zásobník a nákovku, abylo na správne nastavenie zásobníka k nákovke. Takýzadržiavací čap je uvedený V patente WO 20041 lO 285, ktorý nepatrí do doterajšieho stavu techniky v zmysle Článku 54(2) EPC. Zadržiavací...

Benzizoxazoly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3222

Dátum: 30.09.2004

Autori: Nozulak Joachim, Kalkman Hans

MPK: A61P 25/00, C07D 413/00, A61K 31/4523...

Značky: benzizoxazoly

Text:

...vo forme voľnej bázy alebo vo forme adičnej soli s kyselinou.Túto reakciu je možné uskutočňovať obvyklými spôsobmi, napríklad spôsobomopísaným v príklade l. X vo všeobecnom vzorci III prednostne predstavuje chlór alebo bróm.Spracovanie reakčnej zmesi a čistenie získaných zlúčenín je možné vykonávaťAdične soli s kyselinami je možné z voľných báz pripravovať známymi spôsobmi,čo platí i pre opačnú transformáciu. Ako adičné soli s...

Uzamykateľný nástroj pre trokár

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2250

Dátum: 30.09.2004

Autori: Hueil Geoffrey, Gilker Thomas

MPK: A61B 17/34

Značky: nástroj, uzamykatelný, trokár

Text:

...s rukávom trokára. Zámková zostava obsahuje plášť zámkovej zostavy majúci presahujúci otvor. zámková zostava tiež obsahuje vahadlovu páku a elastomérny blok umiestený V plášti zámkovej zostavy. Vahadlová páka obsahuje prvý koniec otoćne zaistený k plášti zámkovej zostavy a voľný druhý koniec, ktorý je prispôsobený na riadenie používateľom, kde rotácia vahadlovej páky vedie elastomérny blok na zapojenie s nástrojom prechádzajúcim...

Spôsob dojenia zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1994

Dátum: 30.09.2004

Autori: Van Den Berg Karel, Bos Greorgius Rudolphius

MPK: A01J 5/00, A01J 7/00, A01K 1/00...

Značky: spôsob, zvierat, dojenia

Text:

...vlastnú kŕmnu vaňu. Prístup na plošinu a výstup z plošiny sa ovláda pomocouniekoľkých brán. Keď sa majú zvieratá dojiť, použijú sa automatické vodiace zariadenia na vedenie kráv na plošinu. Počas dojenia sa rýchlosť rotácie plošiny nastaví tak, aby zvera strávilo asi 10 až 15 minút na plošine (teda jedna rotácia plošiny zaberie asi 10 až 15 minút). Ked nie je potrebné dojiť, plošina sa použije ako kŕmna plošina. Vtomto prípade sa automatické...

Fungicídne zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1695

Dátum: 30.09.2004

Autori: Strathmann Siegfried, Tormo I Blasco Jordi, Grote Thomas, Stierl Reinhard, Scherer Maria, Schöfl Ulrich

MPK: A01N 43/90, C07D 487/00

Značky: zmesí, fungicidně

Text:

...spoločným alebo oddeleným použitím zlúčeniny l a zlúčeniny II alebo následným oddeleným použitím zlúčenín I a zlúčeniny Il dosiahnuť účinnejšie ničenie húb triedy Oomycetes ako je tomu pri použití jednotlivých zlúčenínZmesí zlúčeniny l a zlúčeniny ll prípadne súčasná spoločná aplikácia alebo oddelená aplikácia zlúčeniny l a zlúčeniny ll sa vyznačujú vynikajúcou účinnosťou proti hubám triedy Oomycetes patogénnym pre rastliny, najmä proti...

Zostava nosiča strukových násadcov a pohyblivej kŕmnej plošiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1202

Dátum: 30.09.2004

Autori: Van Den Berg Karel, Bos Greorgius Rudolphius

MPK: A01J 7/00, A01J 5/00, A01J 5/003...

Značky: násadcov, plošiny, pohyblivej, krmnej, zostava, nosiča, strukových

Text:

...už nemusia byť umiestnené na kŕmnej plošine.Samotné umiestnenie strukových násadcov oddelene od plošiny je známe zUS-2,358,000. Pri zostave známej zUS 2,358,000 však zvieratám nie jeumožnené voľne sa pohybovať v priestore. Podľa tohto patentu USA musia zvieratá väčšinu času zotrvať na plošine. Len dočasne sa odvádzajú z plošiny na umývanie acvičenie na chodiacom páse. Zvieratá sa potom odvedú späť na plošinu. Tento druh ustajnenia zvierat...

Heteroarylom substituované deriváty 1,3-dihydroindol-2-ónu a lieky, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19452

Dátum: 30.09.2004

Autori: Unger Liliane, Geneste Hervé, Hornberger Wilfried, Wernet Wolfgang, Lubisch Wilfried, Sauer Daryl Richard, Oost Thorsten

MPK: A61P 25/00, C07D 401/14, A61K 31/404...

Značky: 1,3-dihydroindol-2-ónu, heteroarylom, substituované, obsahujú, lieky, deriváty

Text:

...atóm kyslíka, a A môže byť nahradené radikálmi R, R 12 a/alebo R 13,kdeR, R 12 a R sú pri každom výskyte Vybraté nezávisle od seba zo skupiny, ktorá obsahuje vodík, chlór, bróm, jód, fluór, CN, CF 3, OCF 3,N 02, OH, O-C 1-C 4-aIkyl, O-fenyl, O-C 1-C 4-alkylén-fenyl, fenyl, Cq-Ca-alkyl,Cg-Cs-alkenyl, Cg-Cs-alkynyl, NHg, NH(C 1-C 4-aIkyl) a N(C 1-C 4-alkyI)2, R 3 a R 4 sú vybraté nezávisle od seba zo skupiny, ktorá obsahuje vodík,chlór, bróm,...

Spôsoby zosilnenia tolerancie rastlín proti suchu a ich kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13669

Dátum: 29.09.2004

Autor: Fernandes Mary

MPK: C07K 14/195, A01H 5/00, C12N 15/82...

Značky: kompozície, zosilnenia, suchú, rastlín, proti, tolerancie, spôsoby

Text:

...ktorú je možné pridať týmto spôsobom. Molekulárna biológia umožnila autorom predloženého vynálezu pozerať sa pokročilo a širšou mierou na gény, ktoré zlepšiastresovú toleranciu u rastlín. Autori predloženého vynálezu sasnažili určiť, aké ďalšie organizmy reagujú na stresové podmienky a tolerujú je. Proteíny chladového šoku sú súčasťou systému používaného baktériami a dalšími organizmami pre prežitie chladových a stresových podmienok. W 0...

Vytlačený panel, najmä pre podlahovú krytinu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5964

Dátum: 29.09.2004

Autor: Brinkkötter Dieter

MPK: E04F 13/18, E04C 2/10, E04C 2/34...

Značky: najmä, vytlačený, krytinu, panel, podlahovú

Text:

...poskytuje vyššiu pevnosť. Drážky výhodne majú hĺbku medzi 20 a 60,výhodnejšie 30 až 50 hrúbky panelu, takže panel vykazuje ešte dostatočnú stabilitu pri chôdzi. Alternatívne je možné vytvorit panel ako dutý profil s viacerými dutinami, takže vzhladom na pevnosť panelu je spotreba materiálu a jeho hmotnosť pomerne nízka.0011 Výhodne panel obsahuje zafarbený plast, ktorý je odolný vočivplyvom počasia a v podstate si uchováva farbu. Tak...

Disulfidové, sulfidové, sulfoxidové a sulfónové deriváty cyklických cukrov a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5409

Dátum: 29.09.2004

Autori: Pubill Coy Francisco, Repolles Moliner Jose, Salas Perez-rasilla Eduardo

MPK: C07D 493/00, A61K 31/34

Značky: cukrov, použitie, disulfidové, sulfidové, deriváty, sulfoxidové, cyklických, sulfónové

Text:

...sa týkasyntézy serie hexitolových aporovnaní s izosorbid-dinitrátom. EP O 530 887 A 1 fenyltiobenzoylom substituované izosorbid-mononitráty a Vazodilatačné účinky na izolované cievy. EP O 290 885 A 2opisuje estery izosorbid-2- a 5-mononitrátu s alifatickými, arylovými, škoricovými kyselinami alebo dikyselinami aleboalkylkarbonyloxysubstituenty a ich použitie V kardiovaskulárnej terapii. FR-A 2 134 698 sa týka Osubstituovaných...

Spôsob zmiešavania vláknitej sieťoviny z prírodného polyméru a syntetického polyméru ako matrice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4104

Dátum: 29.09.2004

Autor: Ezzat Sami

MPK: B29C 70/04, B32B 27/32, B32B 37/00...

Značky: syntetického, polymerů, spôsob, sieťoviny, matrice, prírodného, vláknitej, zmiešavania

Text:

...na konečný výrobok, ktorý bude spĺňať všetky obmedzenia na obaly na požívatiny.0009 Viacvrstvové laminovanie za špecifických podmienok, s použitímTennoplastového polyméru a zosieťovaného vlákna približne v pomere asi 50 50, a maximálne 40 60, každý ako tretina základu, termoplastový polymćr sa roztaví v závislosti od použitej teploty a migruje do zosieťovaných vlákien v závislosti od prevádzkového tlaku, čím sa zvyšuje viskozita, inými...

Spôsob prípravy Z-flupentixolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3624

Dátum: 29.09.2004

Autori: Nardi Antonio, Maiorana Stefano, Villani Flavio, Salvi Annibale

MPK: C07D 335/00

Značky: z-flupentixolu, spôsob, přípravy

Text:

...ochladenie reakčnej zmesi za účelom získania hydrochloridovej soli takto vyzrážaného pchlórbenzoátového esteru Z-flupentixolu(e) hydrolýzu esteru na získanie Z-flupentixolu.0013 Východzi flupentixol používaný V stupni (a) môže byť získaný kondenzáciou 2-trifluórmetyl-9-(propylidén)tioxanténu s N-(2-hydroxyetyl)piperazínom alebo sa môže pripraviť s použitím iných syntetických metód. Ilustrativne príklady sú poskytnuté v experimentálnej...

Nápoje a potraviny odolné voči zmenám arómy, ktoré sú vyvolané svetlom, spôsoby ich výroby a prostriedky na dosiahnutie takejto odolnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2305

Dátum: 29.09.2004

Autori: Van Veen Marcel, Van Der Ark Richard, Kessels Henk, Bolshaw Louise, Brouwer Eric, Blokker Peter, Hughes Paul Shane, Olierook Fred

MPK: A23C 9/152, A23G 3/00, A23G 3/32...

Značky: arómy, výroby, prostriedky, změnám, svetlom, dosiahnutie, odolností, odolné, nápoje, voči, potraviny, vyvolané, takejto, spôsoby

Text:

...ultrafialové žiarenia do uvedeného potravinového produktu.0007 US 4 389 421 opisuje pridanie organických zlúčením obsahujúcich 1,8-epoxidové skupiny, ako je 1,8-cineol,do sladových nápojov, aby sa zabránil alebo značne znížil vznik arómy vyvolanej svetlom. V uvedenom dokumente sa predpokladá, žepridanie 1,8-epoxidových zlúćenín do sladových nápojov zabraňujevzniku metylbutenylmerkaptánu zabránením odštiepeniu päťuhlíkatého fragmentu...

Prístroj na meranie pozície na povrchu a spôsob merania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1904

Dátum: 29.09.2004

Autori: Rosielle Petrus Carolus Johannes Nicolaas, Henselmans Rens

MPK: G01B 9/02, G01B 21/02, G01B 21/20...

Značky: prístroj, merania, spôsob, povrchu, pozície, meranie

Text:

...priamo naotočnom prvku. Vďaka tomu nedochádza k žiadnym pozičným chybámnapr. cez ložiská, ktoré otočne spájajú uvedený otočný článok s uvedenou konštrukciou alebo cez nepresnosti umiestnenia konštrukcie. Prístroj podľa vynálezu preto umožňuje veľmi jemné meranie s presnosťou V rádoch nm pri zachovaní flexibility vzhľadom na sklony obrysu meracieho povrchu. V tomto prípade pristroj ďalej obsahuje zariadenie na meranie druhej vzdialenosti na...

Obkladové kompozície na protihlukové akustické absorpčné obklady zbavujúce znečistenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8761

Dátum: 29.09.2004

Autori: Maze Michel, Toulan Emmanuel, Raffegeau Hervé

MPK: B01J 35/00, C04B 14/10, C04B 14/14...

Značky: znečistenia, protihlukové, absorpčne, obkladové, obklady, kompozície, akustické, zbavujúce

Text:

...látok typu oxidov dusíka v týchto oblastiach je0010 Existuje preto veľký záujem na vývoji obkladov schopných minimalizovať nadmerný hluk, ktoré súčasne bránia hromadeniuznečisťujúcich látok, ako sú oxidy dusíka.0011 Žiadateľka prekvapivým spôsobom odhalila, že tento cieľ možno dosiahnuť s použitím určitých materiálov absorbujúcich hluk v obkladoch, ktoré obsahujú fotokatalyzátory schopné oxidovať znečisťujúce látky, pričom...

Rešerše a notifikácie v informačnom obsahu médií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8592

Dátum: 29.09.2004

Autori: Gabriel Michael, Probst Bruce, Dibartolomeo Jeffrey

MPK: G06F 17/30, H04N 7/173

Značky: obsahu, rešerše, notifikácie, médií, informačnom

Text:

...užívateľovi vyhľadávať informácie v mediálnom obsahu (napríklad, filmy televízne predstavenie, atď.) pomocou, rôznych vyhľadávacích kritérií v mnohých rôznych distribučných kanáloch. Tieto distribučné kanály zahŕňajú napríklad, Vysielanie televízie, káblovú televíziu, satelitnúkníh, rádio a video na webovej báze a / alebo zvukové(0006) Systém a spôsob podľa predloženého Vynálezu môže byť implementovaný pomocou realizovateľnej aplikácie...

Kľúč pre cylindrickú zámkovú vložku s dvoma paralelnými radmi zádržných čapov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1119

Dátum: 29.09.2004

Autor: Kamm Götz

MPK: E05B 19/00

Značky: cylindrickú, čapov, dvoma, kľúč, zádržných, zámkovú, radmi, paralelnými, vložku

Text:

...vtedy, ak vodiace časti obsahujú vzájomne lícujúce vodiace otvory na zavedenie centrovacích kolíkov alebo nitov.Vzpriečenie centrovacích kolíkov alebo nitov V cylindrickej zámkovej vložke je možné podľa jedného zo zdokonalení vynálezu minimalizovať tak, že sa minimálne časť centrovacích kolíkov alebo nítov umiestni na hlave kľúča pripojenej k drieku kľúča.Kopírovanie kľúča podľa vynálezu je možné sťažiť jednoduchým spôsobom tak, že sa...

Katalyzátorový nosičový materiál, katalyzátory z neho vyrobené a spôsob spracovania spalín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7307

Dátum: 28.09.2004

Autori: Jorgensen Claus, Hoj Jakob Weiland

MPK: B01D 53/86, B01J 21/00

Značky: nosičový, spôsob, spracovania, katalyzátorový, materiál, spalin, katalyzátory, vyrobené

Text:

...(priečne dierovane, zvlnené alebo doskovite) katalyzátory, skôr ako katalyzátory pre pevné lôžko V aplikáciách s Veľkým množstvom suspendovaných pevných látok V spalinách, t.zn. aplikáciách s Veľkým obsahom prachu. Monoliticke katalyzátory majú množstvo V podstate rovných kanálikových dier V priečne dierovaných alebo zvlnených štruktúrach alebo štrbinách V doskových typoch katalyzátorov(napr. US patent č. 6 571 420 B 1). Tento...

Aktívny lístok s dynamickou charakteristikou, ako je vzhľad, s rôznymi možnosťami overovania platnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6927

Dátum: 28.09.2004

Autori: Saarinen Petteri, Yan Zheng, Lahteenmaki Mia

MPK: G07B 15/00, H04K 1/00

Značky: rôznymi, charakteristikou, overovania, možnosťami, aktívny, dynamickou, platnosti, lístok, vzhľad

Text:

...funkcia aktívneho lístka ukazuje infonnácie na lístku a iné informácie pomocou videa, zvuku, animácie,alebo niektorej ich kombinácie. Aktívny lístok je dynamický, pričom obsahuje algoritmus na zmenusvojho vzhľadu, ked nastane určitá udalosť (napriklad keď nastane čas exspirácie, ked sa lístok použil, atď.). Okrem toho do aktívneho lístka možno taktiež vysielať nové riadiace dáta, aby sa ďalej ovládal budúci vzhľad lístka.0017 Túto...

Systém anódy a spôsob pripojenia inertnej anódy pri výbere hliníka elektrolýzou taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13420

Dátum: 28.09.2004

Autor: Lamaze Airy-pierre

MPK: C25C 3/12, C25C 3/16

Značky: systém, elektrolýzou, spôsob, hliníka, anody, pripojenia, taveniny, inertnej, výbere

Text:

...kovovými časťami vytvárajú mechanické napätie. Tieto riešenia súnavyše citlivé na vonkajšiu atmosféru spôsobujúcu koróziu elektrolytickýchčlánkov. Aby sa tento nedostatok odstránil, niektoré patenty navrhujú pridat tiež ochranné clony a/alebo inertný plniaci materiál. Tieto dodatočné ochranné prostriedky komplikujú uskutočnenie pripojení azvyšujú náklady na výrobu. Riešenie navrhované v patente US 6 264 810 predstavuje ešte jeden nedostatok...

Kŕmna kompozícia pre zvieratá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5887

Dátum: 28.09.2004

Autori: Gillessen Hubert Jean Marie François, Rebiere Christian

MPK: A61K 31/403, A61P 5/00, A61P 37/00...

Značky: zvieratá, kŕmna, kompozícia

Text:

...U rastlín sa väčšina lAA vyskytuje v konjugovanej forme (Slovin a kol. 1999, Biochemistry and molecular biology of plant hormones, Elsevier,Amsterdam, str 115-140) bud konjugovaná k cukrom prostredníctvom esterových spojok, alebo k aminokyselinám a peptidom prostredníctvom0011 Pojem voľná lAA sa používa v tomto dokumente tak, že označuje, že voľná lAA je vo voľnej alebo kyselinovej forme, zatiaľ čo pojem konjugovaná |AA označuje lAA,...

Inštalačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3559

Dátum: 28.09.2004

Autor: Tetik Adolf

MPK: H01H 71/12

Značky: zariadenie, inštalačné

Text:

...zopne hlavné kontaktné miesto apotom vedľajšie kontaktné miesto apri zapnutí sa najskôr zopne vedľajšie kontaktné miesto apotom hlavné kontaktné miesto. Nevýhodou spínacieho zariadenia podľa spisu EP 1022 762 A je, že pohyblivý kontaktpomocného spínača nie je v priamom mechanickom kontakte so spínacou vačkou, a preto neukazuje spinaciu kontaktnú polohu.Spínacie zariadenie s vypínačom pri krátkom spojení s vypínačom pri preťažení je známe zo...

Nové použitie, farmaceutické prípravky a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10302

Dátum: 28.09.2004

Autor: Roessler Berthold

MPK: A61K 31/675, A61K 31/185, A61K 47/20...

Značky: spôsob, výroby, farmaceutické, použitie, nové, přípravky

Text:

...je asi 140 mg/ml a rovnako tak saturačnú koncentráciu pri asi 5 °C, ktorá je asi 190 mg/ml. S použítím Mesny ako prostriedku zvyšujúceho rozpustnosť je možné úspešne pripraviť koncentrát ifosfamidu stabilný pri skladovaní zhľadiska jeho fyzikálnych vlastností V koncentračnom rozmedzí od asi 10 (hmotnjobj.) do 50 (hmotn./obj.).0009 Použitie Mesny ako prostriedku na výrobu presýtených roztokov ifosfamidu nie jev súčasnosti v...

Tetrahydroimidazopyridínom substituované deriváty tropánu s účinkami antagonistu receptora CCR5 na liečenie HIV a zápalu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3026

Dátum: 28.09.2004

Autor: Stupple Paul Anthony

MPK: C07D 471/00, A61P 31/00, A61K 31/4164...

Značky: liečenie, tropánu, substituované, receptora, deriváty, tetrahydroimidazopyridínom, účinkami, zápalu, antagonistu

Text:

...týchto zlúčenín.0016 Medzi farmaceuticky prijateľné soli zlúčenín všeobecného vzorca (l) patria adičné soli s kyselinou a adičné soli s bázou.0017 Vhodné adičné soli s kyselinou sa vytvárajú z kyselín, ktoré tvoria nejedovaté soli. Medzi príklady týchto solí patria acetát, aspartát, benzoát, besylát,bikarbonát, bisulfát, borát, bromid, kamsylát, karbonát, chlorid, citrát, edisylát, esylát,mravčan, fumarát, gluceptát, glukonát,...

Spôsob a zariadenie na vŕtanie otvorov v pôdnom alebo skalnom materiáli

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2272

Dátum: 28.09.2004

Autori: Egger-mocivnik René, Mocivnik Josef

MPK: E21B 7/20

Značky: vŕtanie, skalnom, pôdnom, spôsob, materiáli, zariadenie, otvorov

Text:

...namáhanie obalovej rúrky, pôsobiace na konci odvrátenom od vŕtacej korunky, zvolilo menšie než ťahové namáhanie vykonávané na ochrannú rúrku. Tým, že sa tlakové namáhanie obalovej rúrky zvolí menšie než ťahové namáhanie ochrannej rúrky sa zaistí, že sa výhodným spôsobom zavádza do vŕtaného otvoru ibajednoduchým zásuvným spojením v uložení ochrannej rúrky prijatá obalová rúrka, a to nie voväčšom rozsahu, než je to v prípade vŕtacej korunky...

Synergické fungicídne kombinácie účinných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14593

Dátum: 28.09.2004

Autori: Rieck Heiko, Dunkel Ralf, Dahmen Peter, Suty-heinze Anne, Wachendorff-neumann Ulrike, Elbe Hans-ludwig

MPK: A01N 43/653, A01N 43/56, A01P 3/00...

Značky: fungicidně, účinných, kombinácie, synergické, látok

Text:

...možných definícii je A pyrazolylový zvyšok. Definícia R 2 ako bifenylový zvyšok je tiež uvedená len pre jednu z veľmi mnohých možností opísaných v D 1. Rozdiel voči D 1 spočíva nie len vo veľkých štruktúmych odchýlkach kombinačného partnera podľa vynálezu (1-1) voči amidovým zlúčeninám preferovaným V D 1, ale aj v odchýlkach pri výpočte triazolového kombinačného partnera. Triazoloví kombinační partneri - (3-15) protiokonazol a (3-21)...

Spôsoby 11C-rádiooznačovania fenotiazínových a fenotiazínu podobných zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4416

Dátum: 27.09.2004

Autori: Craib Stuart, Sharp Peter, Welch Andrew, Schweiger Lutz

MPK: A61K 31/5415, A61P 35/00, C07B 59/00...

Značky: fenotiazínových, 11c-rádiooznačovania, spôsoby, zlúčenín, podobných, fenotiazínu

Text:

...jednej alebo dvoch centrálnych polohách, v ďalšom opise polycyklického jadra označených znakom , uvedená zlúčenina má pendanlnú skupinu, kovalentne viazanú na atóm kruhu uvedeného polycyklického jadra uvedená pendantná skupina je vzájomne nezávislekatiónová primárna iminoskupina sekundáma aminoskupina katiónová sekundáma iminoskupina primáma iminoskupina alebo sekundáma iminoskupinauvedený spôsob zahŕňa krok reakcie uvedenej fenotiazínovej...

Spôsob identifikácie subjektu, u ktorého existuje riziko vývoja srdečného zlyhania stanovením hladiny galektínu-3 alebo trombospondínu-2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11067

Dátum: 27.09.2004

Autor: Pinto Yigal

MPK: G01N 33/94, G01N 33/68

Značky: stanovením, zlyhania, subjektu, hladiny, identifikácie, trombospondínu-2, galektínu-3, riziko, spôsob, existuje, srdečného, vývoja

Text:

...myokardu. Článok sa týka vzájomného vzťahu medzi genetickými variáciami v aleletrombospondínu-2, nepoužívajú však tieto výsledky na identifikáciu subjektu, u ktorého existujeriziko vývoja hypertenzného poškodenia cieľového orgánu.0014 Giordanengo et al. (Clin. Exp. Immunol., l 24(2) 266-273 (2001 uverejňujú stanove nie sérových hladín galektínu-1, ale nie galektínu-3.0015 Matthews et al. (J. Clin. Immunol., 15 (6) 329-337 (1995...

Analógy 9,10,-alfa, alfa-OH taxanu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3138

Dátum: 27.09.2004

Autori: Ferrara James, Zygmut Jan, Mcchesney James

MPK: C07D 305/00, A61P 35/00, A61K 31/335...

Značky: analogy, taxanu, spôsob, 9,10,-alfa, alfa-oh, přípravy

Text:

...je vodík a tiež spôsob ich prípravy.0005 Klein L.L. a spol., Journal of Medicinal Chemistry, č 38, 1995, strany 1482-1492 popisuje analógy 9-a hydroxy, 9 B-acetoxy taxanu pripravené selektívnou C 13 deacetyláciou 13-acetyl-9(R)-dihydrobaccatinu III.0006 J. Demattei a spol., Journal of Organic Chemistry,zv. 66, Č. 10, 2001, strany 3330-3337 popisuje možnú protirakovinovú látku, ABT-271, ktorá obsahuje 9 a, 105 hydroxylové skupiny.0007 Vzhľadom...

Prirodzene sa nevyskytujúca nukleová kyselina, spôsob tvorby hybridizačného produktu a spôsob detekcie genotypov HCV

Načítavanie...

Číslo patentu: 284205

Dátum: 27.09.2004

Autori: Urdea Michael, Irvine Bruce, Cha Tai-an, Kolberg Janice, Beall Eileen

MPK: A61K 39/29, C07K 14/00, C12N 15/40...

Značky: spôsob, nukleová, tvorby, produktů, prirodzene, detekcie, genotypov, nevyskytujúca, kyselina, hybridizačného

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná prirodzene sa nevyskytujúca nukleová kyselina, ktorá má terapeutické a diagnostické využitie týkajúce sa HCV, spôsob tvorby hybridizačného produktu s nukleovou kyselinou vírusu hepatitídy C a spôsob detekcie jedného alebo viac genotypov vírusu hepatitídy C.

Použitie inhibítora H+, K+-ATPázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284204

Dátum: 27.09.2004

Autori: Cederberg Christer, Sachs George

MPK: A61K 31/44, A61K 9/00

Značky: inhibítora, použitie, k+-atpázy

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie inhibítora poskytuje rozšírený koncentračný profil inhibítora H+, K+-ATPázy v krvnej plazme. Rozšírený profil v plazme je dosiahnutý dvoma alebo viacerými po sebe nasledujúcimi perorálnymi podaniami jednotkovej dávky inhibítora H+, K+-ATPázy v 0,5 až 4 hodinových intervaloch alebo farmaceutickou kompozíciou s predĺženým uvoľňovaním, ktorá môže byť podávaná raz denne.

Kryštalické formy I, II a IV atorvastatínu, to je semivápenatej soli kyseliny [R-(R*,R*)]-2-(4-fluórfenyl)-beta,delta-dihydroxy-5-(1-metyletyl)-3- fenyl-4-(fenylamino)karbonyl]-1H-pyrol-1-heptánovej, alebo jeho hydrátu, farmaceutické kompozície obs…

Načítavanie...

Číslo patentu: 284202

Dátum: 27.09.2004

Autori: Briggs Christopher, Wade Robert, Minohara Kazuo, Harasawa Kikuko, Nakagawa Shinsuke, Ichikawa Shigeru, Jennings Rex Allen

MPK: C07D 207/34, A61K 31/40

Značky: kompozície, formy, obs, hydrátu, krystalické, farmaceutické, r-(r*,r*)]-2-(4-fluórfenyl)-beta,delta-dihydroxy-5-(1-metyletyl)-3, kyseliny, atorvastatínu, fenyl-4-(fenylamino)karbonyl]-1h-pyrol-1-heptánovej, semivápenatej

Zhrnutie / Anotácia:

Kryštalické formy I, II a IV hydrátu atorvastatínu, to je semivápenatej soli kyseliny [R-(R*,R*)]-2-(4-fluórfenyl)-beta,delta-dihydroxy-5-(1-metyletyl)-3- fenyl-4-[(fenylamino)karbonyl]-1H-pyrol-1-heptánovej, ktoré sú charakterizované svojimi röntgenovými práškovými difrakčnými vzormi a/alebo NMR spektrami získanými v pevnom stave, farmaceutické kompozície obsahujúce tieto kryštalické formy I, II a IV a ich medicínske použitie.

Kryštalická forma III hydrátu atorvastatínu, to je semivápenatej soli kyseliny [(R)-(R*,R*)-2-(4-fluórfenyl)-beta, delta-dihydroxy-5-(1-metyletyl)-3-fenyl-4-((fenylamino)-karbonyl)-1H- pyrol-1-heptánovej, farmaceutická kompozícia obsahujúca túto kr…

Načítavanie...

Číslo patentu: 284201

Dátum: 27.09.2004

Autor: Mckenzie Ann

MPK: A61K 31/40, C07D 207/34

Značky: pyrol-1-heptánovej, obsahujúca, kyseliny, delta-dihydroxy-5-(1-metyletyl)-3-fenyl-4-((fenylamino)-karbonyl)-1h, r)-(r*,r*)-2-(4-fluórfenyl)-beta, farmaceutická, semivápenatej, hydrátu, kompozícia, krystalická, túto, forma, kr, atorvastatínu

Zhrnutie / Anotácia:

Kryštalická forma semivápenatej soli kyseliny [(R)-(R*,R*)]-2-(4-fluórfenyl)-beta,delta-dihydroxy-5-(1-metyletyl)-3- fenyl-4-((fenylamino)karbonyl)-1H-pyrol-1-heptánovej, označená ako forma III, ktorá je charakterizovaná svojou röntgenovou práškovou difrakciou a/alebo NMR v pevnom stave, farmaceutická kompozícia, ktorá ju obsahuje, použitie tejto kryštalickej formy ako liečiva.

Vodná disperzia plynových mikrobublín, kontrastná látka s jej obsahom, spôsob prípravy kontrastnej látky a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284200

Dátum: 27.09.2004

Autori: Braenden Jorun, Klaveness Jo, Skurtveit Roald, Dugstad Harald, Rongved Pal

MPK: A61K 49/00

Značky: použitie, plynových, disperzia, vodná, mikrobublín, látka, kontrastná, látky, přípravy, obsahom, kontrastnej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Mikrobublinové disperzie stabilizované fosfolipidmi prevažne pozostávajúce z molekúl, ktoré jednotlivo majú celkový čistý náboj, majú výhodnú stabilitu, ktorá ich robí užitočnými, tak aj účinnými kontrastnými látkami, spôsob prípravy kontrastných látok obsahujúcich mikrobubliny, ktorý pozostáva z lyofilizácie vodnej disperzie plynových mikrobublín stabilizovaných jedným alebo viacerými membránovými lipidmi s výťažkom sušeného produktu, ktorý...

Tlmiace zariadenie pre ťažné laná lanoviek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2261

Dátum: 27.09.2004

Autor: Pabst Otto

MPK: B61B 12/00

Značky: tlmiace, tažné, lanoviek, zariadenie, laná

Text:

...zatiaľ čo druhé rameno nesie na svojom voľnom konci vedenie, ktoré beží po nosnom lane, pričom v ohybe dvojramennej páky sú vytvorené odporové prostriedky, ktoré bežia po páke, kĺbovo spojenej s prvým valčekom, pričom páka bude s optimálnou vzdialenosťou odtlačená nadol, aby umožnila svorke prejst nad týmto valčekom bez pretínania.V jednom variante je vedenie druhého ramena vytvorené žliabkovýmVýhodným spôsobom je odporovým...