Archív za 2004 rok

Strana 23

DNA kódujúca p185neu a jej terapeutické použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13773

Dátum: 06.10.2004

Autori: Amici Augusto, Marchini Cristina, Forni Guido, Cavallo Federica

MPK: A61K 38/17, C07K 14/82

Značky: kódujúca, použitia, p185neu, terapeutické

Text:

...a pomocnými T lymfocytmi, zatiaľ čo chiméme plazmidy indukovali protilátkovú reakciu proti humánnemu, ako aj potkaniemu p 185 °.0013 Na základe výsledkov in vivo experimentov sa vybrali plazmidy obsahujúce p 185 ° sekvencie, ktoré boli schopné indukovať silnú imunilnú reakciu bunkového, ako aj humorálneho typu. Tieto plazmidy, ktoré sú predmetom predloženého vynálezu, obsahujú sekvenciu kódujúcu p 185 ° fragment vybraný zo skupiny, ktorá...

Odstraňovanie agregátov s vysokou molekulárnou hmotnosťou s využitím chromatografie na hydroxyapatite

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18058

Dátum: 06.10.2004

Autori: Gallo Christopher, Kelley Brian, Sun Shujun

MPK: B01D 15/08, C07K 16/06

Značky: odstraňovanie, agregátov, hydroxyapatite, hmotnosťou, chromatografie, molekulárnou, vysokou, využitím

Text:

...koncentrácii fosfátového pufra aadsorbované proteíny sú potom eluované pomocou koncentračného gradientufosfátového pufra. Giovannini, Biotechnology and Bioengineering 73522-529 (2000). Niekedy sa s úspechom používa plytký gradient fosfátu sodného na elúciu proteínov,zatiaľ čo v iných prípadoch boli úspešne použité koncentrované gradienty až do 400 mM fosfátu sodného. Pozri napr. Stanker, J. Immunological Methods 762157-169(1985) (elučný...

Transdermálny farmaceutický prípravok na minimalizáciu reziduí na pokožke

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11296

Dátum: 06.10.2004

Autori: Besse Celine, Carrara Dario Norberto, Grenier Arnaud

MPK: A61K 47/10, A61K 9/06

Značky: pokožke, transdermálny, reziduí, farmaceutický, prípravok, minimalizáciu

Text:

...zvyčajne obsahujú písomnú informáciu pre používateľov, V ktorej sa jasne uvádzajú vyššie opísané riziká. Napríklad pri prípravku OXYTROLTM (oxybutynínová náplasť predávaná spoločnosťou WATSON Pharmaceuticals, Inc. USA) sa nachádza písomná informácia pre používateľov, ktorej súčasťou je nasledujúce upozornenie Keďže náplasť bude obsahovať zvyšky oxybutynínu, zahoďte ju, aby ju nemohla náhodne použiť alebo prehltnúť iná osoba, najmä dieťa....

Transdermálna farmaceutická kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3371

Dátum: 06.10.2004

Autori: Illés János, Bodis Attila, Eros István, Pannonhalmine Csoka Ildikó, Kissne Csikos Emoke, Francsicsne Czinege Erzsébet, Soosn Csanyi Erzsébet, Lapis Erzsébet

MPK: A61K 47/14, A61K 31/57, A61K 31/565...

Značky: transdermálna, farmaceutická, kompozícia

Text:

...voda tekutý kryštál, zoskupený do kubických mriežok0016 Mikroemulzie a gély na báze mikroemulzie sú mnohozložkové systémy (aspoň 3,obvykle 4 zložky). Existuje vysoká podobnosť medzi mikroemulzíami a tekutými kryštálmi, ale ich zloženie sa medzi sebou líši. Mikroemulzie sa skladajú z aspoň troch zložiek surfaktantu(prípadne kombinovaného s kosurfaktantom), oleja a vody. Mikroemulzie sú podľa definície uvedenej Nümbergom, E. (Pharm. Acta. Helv.,...

Vsuvková spojka s upínacím krúžkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3315

Dátum: 06.10.2004

Autor: Hendrickx Willy

MPK: F16L 37/00, F16L 33/22

Značky: upínacím, vsuvková, krúžkom, spojka

Text:

...sa môže zhotoviť aj z plastu. V takom prípade má len špáru, pretože plast je dostatočne ohybovo pružný, aby umožnil potrebnú deforrnáciu pri zovretí rúrky.0009 V ďalšom rozvinutí vynálezu sa upínací krúžok uspôsobí ako diskový s dovnútra smerujúcimi zádržnými zubami. Táto konštrukcia umožní nekomplikovanú výrobu, napríklad razením z kovového plátu. Zádržné zuby sa môžu na strane, ktorá bude spolupôsobiť s rúrkou,vyhotoviť ako zakrivené...

Dvojvrstvové optické dátové úložné médium na jednorazový záznam

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2023

Dátum: 06.10.2004

Autori: Van Den Oetelaar Ronald, Woerlee Pierre, Tieke Benno, Koppers Wilhelmus, Martens Hubert

MPK: G11B 7/24

Značky: optické, médium, záznam, úložné, dvojvrstvové, jednorázový, datové

Text:

...v texte je prekladané ako dvojvrstvový duaI-stack dvojvrstvový (pozn. prekl.)dĺžky atď., nominálny zapisovaci výkon pre 4 x a 8 x jednovrstvové médiá by mal byt značne pod touto hodnotou, t.j. 15 mW pre 2,4 x, 19 mW pre 4 x a 30 mW pre 8 x. Vzhľadom na mechanické obmedzenia budú rýchlostné preteky pre DVD obmedzené na 16 x záznam, pre ktorý je Odhadovaný zapisovací výkon 50 mW. Empiricky je závislosť zapisovacieho výkonu jednovrstvového...

Prešmykované pentanoly, postup ich výroby a ich použitie ako antiflogistiká

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1684

Dátum: 06.10.2004

Autori: Berger Markus, Nguyen Duy, Mengel Anne, Skuballa Werner, Schäcke Heike, Jaroch Stefan, Rehwinkel Hartmut, Bäurle Stefan, Schmees Norbert, Krolikiewicz Konrad

MPK: A61K 31/352, A61K 31/416, A61K 31/403...

Značky: prešmykované, použitie, antiflogistiká, výroby, postup, pentanoly

Text:

...a b, ako i b a c, ako aj ich racemáty alebo oddelene existujú stereoizoméry a prípadne ich fyziologicky znesiteľné soli.0006 Ďalším predmetom vynálezu sú stereoizomêry všeobecnéhovzorca I, kde R 1 znamená prípadne substituovaný fenylový zvyšok, R 2 mono- alebo bicyklický aromatický, čiastočne aromatický alebo nearomatický kruhový systém, ktorý prípadne obsahuje 1 až 3 atómy dusíka, l až 2 atómy kyslíka a/alebo l až 2 atómy síry a prípadne je...

Deriváty tetrahydronaftalénu, spôsob ich prípravy a ich použitie ako inhibítorov zápalu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1683

Dátum: 06.10.2004

Autori: Rehwinkel Hartmut, Krolikiewicz Konrad, Nguyen Duy, Schmees Norbert, Jaroch Stefan, Skuballa Werner, Berger Markus, Bäurle Stefan, Schäcke Heike, Mengel Anne

MPK: A61K 31/403, A61K 31/4406, A61K 31/416...

Značky: tetrahydronaftalenu, deriváty, zápalu, použitie, inhibítorov, spôsob, přípravy

Text:

...substituovaná heterocyklyl skupina, ľubovoľne substituovaná aryl skupina, mono- alebo bicyklická heteroaryl skupina,ktorá je ľubovoľne navzájom nezávisle substituovaná jednou alebo dvoma skupinami vybranými zo skupiny obsahujúcej (C 1-C 5)-alkylovú skupinu (ktorá môže byť ľubovoľne substituovaná 1-3 hydroxy alebo l-3 COORBskupinami), ML-C 5)-alkoxy skupinu, atóm halogénu, hydroxy skupinu, NRŤÚ-skupinu, exometylén skupinu, R 6 aR 7skupiny, kde...

Viacvrstvový izolačný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1320

Dátum: 06.10.2004

Autor: Jakobs Lambert

MPK: E04B 1/94

Značky: materiál, viacvrstvový, izolačný

Text:

...so vzduchovými bublinami na zvukovú a tepelnú izoláciu spolu s použitím aspoň štyroch hliníkových filmov, ktoré súčasne predstavujú viacnásobnú bariéru voči infračervenému žiareniu a0009 Podstatou vynálezu je viacvrstvový izolačný materiál,ktorý je na vonkajších stranách vybavený dvomi hlinikovými fóliami 21 obsahuje aspoň tri izolačné vrstvy zahŕňajúce aspoň jeden film so vzduchovými bublinami a aspoň jednu vrstvu plastickej peny,...

Elektrický zámok s magnetickým držiakom spojovacieho prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1008

Dátum: 06.10.2004

Autori: Darchini Luciano, Errani Deo

MPK: E05B 63/00, E05B 47/06

Značky: zámok, spojovacieho, magnetickým, držiakom, elektricky, prvků

Text:

...zámok podľa vynalezu v uzamknutom stave v čelnom pohľadeobrázok 4 predstavuje zámok podľa vynálezu V stave elektrického odomknutia V čelnomobrázok 5 predstavuje zámok podľa vynálezu v stave núdzoveho manuálneho0012 S odvolaním na obrázky, vzťahová značka 1 všeobecne označuje elektrický zámoks magnetickým držiakom spojovacieho prvku.0013 Každý zámok 1 je tvorený pevným telesom 2, z ktorého smerom von vystupuje Stopka 3(s uvedenou stopkou je...

Odstránenie agregátov s vysokou molekulovou hmotnosťou použitím chromatografie na hydroxyapatitu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14524

Dátum: 06.10.2004

Autori: Gallo Christopher, Kelley Brian, Sun Shujun

MPK: C07K 16/06, B01D 15/08

Značky: odstránenie, použitím, agregátov, vysokou, hydroxyapatitu, molekulovou, chromatografie, hmotnosťou

Text:

...vo vyšších prietokovýchrýchlostiach a tlakoch než kryštalický hydroxyapatit. Vola et al., BíoTechniques 14 650-655 (1993).0006 Hydroxyapatit je používaný pri chromatografickej separácií proteínov, nukleových kyselín, a tiež protilátok. Pri chromatografii na hydroxyapatitu je kolóna normálne ekvilibrovaná a pri nízkej koncentrácii fosfátového pufra je aplikovaná vzorka a adsorbované proteíny sú potom eluované v koncentračnom gradientu...

Skladacia vložka na prepravu nákladov v dodávkových i osobných automobiloch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3963

Dátum: 05.10.2004

Autor: Chlad Pavel

MPK: B60R 9/00

Značky: osobných, skladacia, automobiloch, vložka, dodávkových, prepravu, nákladov

Text:

...6. 7. 2004Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 24. 8. 2004Číslo plioritnej prihlášky 2003-14426 Dátum podania prioritnej prihlášky 8. 7. 2003Krajina alebo regionálna organizácia priority CZ(45) Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 5. 10. 2004 Vestník UPV SR č. 10/2004Dátum zápisu a sprístupnenie úžitkového vzoru verejnosti 24. 8. 2004 Číslo pôvodnej prihlášky(67) Číslo podania medzinárodnej prihláškyČíslo zverejnenia medzinárodnej...

Modulový tepelný výmenník

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3962

Dátum: 05.10.2004

Autor: Babej Ladislav

MPK: F28D 7/06

Značky: tepelný, modulový, výmenník

Text:

...voda vystupuje z modulového tepelného výmenníka v homej časti modulového tepelného výmenníka, ktorá je pripojená k tepelnému zásobníku.Najvýhodnejšie usporiadanie nezávislých výmenníkov tepla je usporiadanie nad sebou, i ked môžu byt umiestnené i vedľa seba, alebo kombinovane.Spoločná komora i samostatné komory jednotlivých nezávislých výmenníkov tepla sú tepelne izolované.Zdrojom energie na ohriatie vody v jednotlivých nezávislých...

Zapojenie linky na spracovanie sóje a jej podobných produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3961

Dátum: 05.10.2004

Autor: Lunter Ján

MPK: A23L 1/20

Značky: podobných, zapojenie, sóje, produktov, spracovanie, linky

Text:

...mlecej nádrže, v ktorej sa nachádza voda. Spracovávaný produkt je z mlecej nádrže dodávaný prostredníctvom tumiketu, ktorý môže byť rôznej konštrukcie a ktorý zabezpečuje pomerne zmiešavanie produktu s vodou do mlecieho zariadenia rôznej konštrukcie. Z mlecieho zariadenia sa pomletý produkt presunie na ďalšie spracovanie.Prehľad obrázkov na výkreseNa obrázku je znázomená schéma zapojenia linky na spracovanie sóje.Príklady uskutočnenia...

Absolventská ročenka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3960

Dátum: 05.10.2004

Autor: Jurkovičová Lujza

MPK: B42D 15/00, B42D 1/08

Značky: absolventská, ročenka

Text:

...textu, obr. 3 znázorňuje list s aspoň jednou plochou pre skupinovú fotografiu a ostatnou časťou tohto listu je plocha na umiestnenie textu, obr. 4 znázorňuje list s aspoň jednou plochou na umiestnenie identifikačných znakov zadávateľa absolventskej ročenky, ostatná čast tohto listu je plocha na umiestnenie textu.Príklady uskutočnenia technického riešeniaAbsolventská ročenka podľa obr. l, pozostáva z listu l,ktorý obsahuje plochy P...

Zariadenie na vytvorenie sústredenej a smerovanej tepelnej výmeny v rotačných peciach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3959

Dátum: 05.10.2004

Autori: Martakov Vadym, Jurínyi Ľudovít, Barakhtenko Gennadiy

MPK: F27B 7/00

Značky: rotačných, peciach, zariadenie, smerovanej, tepelnej, vytvorenie, sústredenej, výměny

Text:

...prednosti- významne sa znižujú zdroje energie na uskutočnenie termodynarnického procesu žíhania (spekania),- zvyšuje sa efektívnosť procesov výmeny tepla,- znižuje sa unášanie prachu z práškových materiálov,- rozširujú sa hranice použitia technologického zariadenia,- zvyšuje sa kvalita využitia pri regulovaní technologickým reglementom pri riadení toku tepla.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. č. l je znázomená rotačná pec, na obr. č. 2 je...

Prostriedok ovplyvňujúci výnosy semien obilnín, olejnín a ďalších plodín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3958

Dátum: 05.10.2004

Autori: Sochová Kamila, Socha Vít, Socha Jaromír

MPK: A01N 25/02, A01N 25/12, A01N 33/06...

Značky: výnosy, olejnín, prostriedok, dalších, obilnin, ovplyvňujúci, semien, plodin

Text:

...technického riešenia je, že aktívne látky zložky pôsobia na rastliny vo veľmi nízkych dávkach. Prostriedok obsiahnutý vpostrekovacom roztoku je dobre sorbovaný listami aj koreňmí a nepôsobí škodlivo na včely a ryby. Je možné ho kombinovať nielen s hnojivami aplikovanými na list, ale tiež s insekticídmi, fungicídmi a selektívnyrni herbicídmi, pokial sú tieto pesticídy aplikované vo forme vodného roztoku pozemnými aj leteckými...

Svetelný stojan

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3957

Dátum: 05.10.2004

Autor: Sedlák Jozef

MPK: F21S 10/00, F21V 8/00

Značky: stojan, světelný

Text:

...a zmenšovaním stojana. Uvedené dáva pocity pulzácie. Takto vytvorené dynamické pochody sú zmyselné a účelné.Prehľad obrázkov na výkreseNa pripojenom vyobrazení obr. l znázorňuje všeobecné riešenie svetelného stojana, obr. 2 je rez ďalšieho uskutočnenia svetelného stojana, obr. 3 znázorňuje pohľad zhora na usporiadanie svetelných vetví. Obr. 4 a znázorňuje ďalšie uskutočnenia svetelného stojana s vonkajším upevnením,obr. 4 b znázorňuje...

Hudobný multimediálny panel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3956

Dátum: 05.10.2004

Autor: Raffesberg Milan

MPK: G07F 17/30, G07F 17/00

Značky: panel, multimediálny, hudobný

Text:

...zariadenia mechanicky alebo elektronickým technickým prístrojom, výber reprodukcie multimediálnych súborov rôzneho druhu. Vyznačuje sa jednoduchosťou aktualizácie databázy záznamov, má nízku hmotnost a minimálnu veľkost pri zachovaní veľkej kapacity. Môže byť individuálne aj komerčne využitý, spĺňa reklamnú, prezentačnú a estetickú funkciu.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie, jeho systém a usporiadanie je znázomené blokovou schémou...

Stojan na tlačové materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3955

Dátum: 05.10.2004

Autor: Neubert Robert

MPK: G09F 1/10, A47F 7/14, A47F 3/14...

Značky: stojan, materiály, tlačové

Text:

...odklápania a priklápania, vrátane vloženej tlačoviny, ked je homá doska priklopená a na obr. 7 b je homá doska odklopená.Príklady uskutočnenia technického riešeniaStojan na tlačové materiály znázomený na obr. 1 sa skladá z pevnej spodnej dosky 1 a priehľadnej homej dosky 2, ktoré sú na jednej strane spojené klipsou 5, pričom jedno rameno klipsy 5 je skrutkou 8 pripevnené k spodnej doske 1. Druhé rameno klipsy 5 je spojené skrutkou 8 s hornou...

Prídavný kryt

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3954

Dátum: 05.10.2004

Autori: Šimo Jaroslav, Náhlý František

MPK: G09F 23/00, B65D 41/46

Značky: přídavný

Text:

...výrobcu a/alebo reklamným sloganom a/alebo označením inej firmy a/alebo iným reklanmým, súťažným textom a Vyobrazením. V priestore medzi prídavným krytom a homou časťou plechového obalu a/alebo V prídavnom kryte je umiestnený reklamný alebo podobný predmet.Výhody krytu podľa technického riešenia spočívajú predovšetkým v zabezpečení hygieny distribúcie hlavne nápojov balených v plechových obaloch. Súčasne kryt spĺňa navyše funkciu priestoru...

Uzáver obalu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3953

Dátum: 05.10.2004

Autori: Náhlý František, Šimo Jaroslav

MPK: G09F 3/00, B65D 41/46

Značky: uzáver, obalů

Text:

...obdobných účelov tak pre výrobcu tovaru v obale takto zabaleného, ako aj pre iné tinny a pre rôzne druhy súťaži a podobne.Príklady uskutočnenia technického riešeniaUzáver obalu, predovšetkým hliníkové veko, plastová alebo hliníková fólia a podobne, opatrená na vonkajšej ploche označením výrobku a predpísanými náležitosťami, prípadne bez označenia, je upravený tak, že vnútomá plocha fólie prípadne veka, ktorá je v styku s potravinami, je...

Tvarované textílie so zlepšenými odevno-fyziologickými, najmä termoizolačnými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3952

Dátum: 05.10.2004

Autori: Piller Bohumil, Vlček Mario

MPK: D04B 21/16, D04B 21/14

Značky: zlepšenými, textilie, vlastnosťami, tvarované, termoizolačnými, najmä, odevno-fyziologickými

Text:

...syntetické. Ďalej vlákna na báze celulózy a syntetické vlákna sú vlákna polyamidové, polyesterové, kopolyesterové, polyalcrylnitrilové, modakrylové, polyvinylchloridové a/alebo elastanové. V tvarovaných textíliách podľa technického riešenia sú použité predovšetkým väzby jednolícna krytá, jednolícna plyšová, dvojlícna krytá a dvojlícna chytová alebo žakárová a/alebo v tvarovanej textílii je použitá predovšetkým väzba plyšová, najmä na...

Plynové vykurovacie teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3951

Dátum: 05.10.2004

Autori: Nagy Miroslav, Nagy Peter

MPK: F24D 5/00

Značky: vykurovacie, plynové, těleso

Text:

...ktorými prúdi do miestností kyslík. Zatiaľ nikto nebol udusený ani inak zdravotne postihnutý spalinami nachádzajúcimi sa v miestnosti.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie podľa predloženého úžitkového vzoru bude v ďalšom bližšie objasnené prostredníctvom výkresu, na ktorom predstavuje (v schematickom náčrte) obr. l klasické plynové kachle podľa doterajšieho stavu techniky obr. 2 plynový kotol podľa doterajšieho stavu...

Vodováha

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3950

Dátum: 05.10.2004

Autor: Andreánsky Andrej

MPK: G01C 9/18, G01C 9/24, G01B 13/18...

Značky: vodováha

Text:

...hadicových vodováh. Známa je elektronická hadicová vodováha s displejovým zobrazením meranej veličiny podľa SK PÚV č. 1474 - 1995 alebo integrovaná vodováha s displejovým zobrazením meranej veličiny podľa SK PÚV č. 1470 až 1995.Pri meraní takýmito typmi vodováh však bolo zistené,že rovnako ako u klasických vodováh dochádza k nepresnostiam ich merania. Nevýhodou takýchto vodováh je jednak zložitosť ich elektronických snímacích a...

Držiak ponuky alebo pútača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3949

Dátum: 05.10.2004

Autor: Wagner Boris

MPK: A47F 5/00, A47B 97/04

Značky: pútača, držiak, ponuky

Text:

...súťažné podujatia a to v najjednoduchšej verzii alebo v kompletnom vyhotovení.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie držiaka ponuky alebo pútača bude ďalej objasnene pomocou výkresov, na ktorých obr. 1 zobrazuje jeho jednoduchú verziu. Na obr. 2 je zobrazený držiak ponuky alebo pútača v zložitejšej verzii. Na obr. 3 je zobrazený iný spôsob uchytenia podstavca k plochému násuvnému úchytu. Na obr. 4 je zobrazené umiestnenie držiaka...

Rastlinná potravinová esencia zo živých rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3948

Dátum: 05.10.2004

Autor: Nagyová Danica

MPK: A61K 35/78, A23L 1/29, A23L 1/30...

Značky: esencia, rastlinná, živých, rastlín, potravinová

Text:

...rastlín, bez tepelnej úpravy je tvorená lekárenským liehom v množstve 43 hmotn. alkoholu a výťažkom kôry uncaria tomentosae.Rastlinná potravinárska esencia zo živých rastlín, bez tepelnej úpravy je tvorená lekárenským liehom v množstve 43 hmotn. alkoholu a výťažkom z čerstvých listov a plodov gingka dvojlaločného v množstve 50 hmotn. a výťažkom z čerstvých listov imela bieleho V množstve 50 hmotn.Rastlinná potravinárska esencia zo...

Tkaniny s permanentnou odolnosťou proti horeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3947

Dátum: 05.10.2004

Autori: Papajová Vladimíra, Balogová Ľudmila, Začka Alexander, Huljaková Kamila, Lovászová Anna

MPK: D03D 15/12, A41D 31/00

Značky: odolnosťou, proti, tkaniny, horeniu, permanentnou

Text:

...vlákien.Tkaniny sa vyznačujú tým, že obsahujú v svojej štruktúre 100 hmotnostných para -aramídových, alebo 100 hmotnostných meta-aramídových vlákien, alebo zmes vlákien para-aramidu v rozsahu od l do 99 hmotnostných a meta-aramidu od 99 do 1 hmotnostných. Iné typy nehorľavých vlákien v zmesi s aramidovými vláknami môžu byť zastúpené v rozsahu od 10 do 80 hmotnostných.Plošná hmotnost tkanín sa pohybuje od 80 - 500 g/mz.Výhodou uvedených...

Adaptér laserového diaľkomera na prístroj nočného videnia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3946

Dátum: 05.10.2004

Autor: Svítková Tatiana

MPK: F41G 1/32, F41C 27/00

Značky: prístroj, videnia, nočného, diaľkomera, adaptér, laserového

Text:

...s upínacou rybinou 1 a skrutkarni 7 s laserovým diaľkomerom 4. Ďalej je tu vyobrazený opomý mostík 5 a redukčné trubka 3.Samotný adaptér pozostáva zo základnej doštičky 2, na ktorej je prípevnená rybina 1 a redukčnej trubky 3.Základná doštička 2 s pripevnenou rybinou l je tromi skrutkami 7 pripevnená na teleso laserového diaľkomeru 4. Tvar rybiny l je podľa normy MIL-STD-1913 (AR) pre upínacie mechanizmy.Súčasťou celej redukcie je redukčná...

Adaptér streleckého ďalekohľadu na prístroj nočného videnia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3945

Dátum: 05.10.2004

Autor: Svítková Tatiana

MPK: F41C 27/00, F41G 1/32, G02B 23/16...

Značky: videnia, prístroj, střeleckého, nočného, ďalekohľadu, adaptér

Text:

...3, ktorá je pevne spojená skrutkamí 7 so základňou 2, táto je spojená skrutkamí 6 s telesom prístroja 9 pre nočné videnie. Ďalej je tu vyobrazená redukčné trubka 4, strelecký ďalekohľad 1 a uťahovacia skrutka 5.Samotný adaptér pozostáva zo základne 2, ktorá je štyrmi skrutkamí 6 prípevnená k telesu prístroja 9 pre nočné videnie. Pomocou skrutiek 7 je k základní 2 pevne prichytená objímka 3, do ktorej sa vsúva strelecký ďalekohľad 1 a...

Adaptér streleckej optiky na prístroj nočného videnia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3944

Dátum: 05.10.2004

Autor: Svítková Tatiana

MPK: G02B 23/16, F41G 1/32, F41C 27/00...

Značky: optiky, adaptér, nočného, streleckej, prístroj, videnia

Text:

...pre nočné videnie. Redukčné trubka zaisťuje správnu polohu prístroja nočného videnia a zároveň prispôsobuje výstupnú pupilu prístroja nočného videnia na veľkost vstupnej pupily streleckej optiky. Rybina má tvar definovaný normou MIL-STD-l 9 l 3 (AR).Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku č. l je vyobrazená celková zostava prístroja 3 pre nočné videnie s upínacím mechanizmom 5, zásuvnou rybinou R na vrchnej časti A objímky l, držiakom 6...

Elektronické zapojenie pre mikroplatby prostredníctvom mobilných a /alebo pevných komunikačných sietí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3943

Dátum: 05.10.2004

Autor: Jankovič Roman

MPK: H04B 7/26, G06F 17/60, H04L 12/02...

Značky: zapojenie, komunikačných, prostredníctvom, mikroplatby, mobilných, elektronické, pevných, sietí, alebo

Text:

...SMS prostrednictvom jednoznačne definovaných komunikačných prostriedkov. Základom komunikačného modelu je systém SMS platobného bloku 2, ktorý je umiestnený na hardvérových prostriedkoch. Odosielanie SMS požiadaviek a prijímanie SMS odpovedí je realizované prostredníctvom mobilnej stanice 1 napríklad mobilného telefónu, ktorý je komunikačné prepojený so SMSC - SMS centrom 1.2 operátora a prenosové prostriedky sú tvorené operátorom 1...

Výcviková budova, hlavne na výcvik vojakov, policajtov a záchranárov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3942

Dátum: 05.10.2004

Autori: Kubálek Ladislav, Jaroš Vladimír

MPK: E04H 3/00

Značky: budova, hlavne, záchranárov, policajtov, výcviková, výcvik, vojakov

Text:

...rámy s výplňou atď.Niektoré prestaviteľné priečky 2 majú zabudované dvere 5. Opäť sa predpokladá, že k dispozícii sú priečky 2 s rôznymi typmi dverí 5.Tiež okolitý terén okolo výcvikovej budovy môže byt upravený tak, aby simuloval rôzne prístupové cesty.Vo výhodnom uskutočnení môže byť strop nad priečkami 2 z priehľadného materiálu, napriklad z tabúľ nerozbitného skla, uložených v pozdlžnych nosnikoch z kovových valcovaných profilov. Toto...

Cvičný náboj kalibra 155 mm

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3941

Dátum: 05.10.2004

Autori: Sadloň Ľudovít, Gregorovič Juraj, Bohdálek Aleš

MPK: F42B 8/02

Značky: kalibra, cvičný, náboj

Text:

...vzdialenosti 3000 m bežným vizuálnym pozorovaním a s použitím optických pozorovacích zariadení zo vzdialenosti 4000 m pri bežných atmosférických podmienkach. Cvičný náboj l 55 mm je navrhnutý tak, že obsluha zbrane získa pri výcviku návyky, a to s manipuláciou municie pri príprave streľby ako aj pri streľbe, ktoré sú nutné pre použitie ostrej municie.Cvičný náboj s redukovaným dostrelom kalibra l 55 mm, je delostrelecký delený náboj zložený z...

Ochranná stena nemocničných buniek proti účinku ručných zbraní

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3940

Dátum: 05.10.2004

Autori: Švec Jiří, Klíma Ladislav, Nétek Václav, Mindl Karel

MPK: E04H 9/04, F41H 3/02, F41H 11/00...

Značky: nemocničných, buniek, proti, ochranná, ručných, zbraní, účinků, stěna

Text:

...nemocničných buniek proti účinku ručných zbraní, ktorej podstata spočíva v tom, že pozostáva zo steny, ktorá je opatrená homým sklopným uzáverom a dolnou sklopnou opierkou,pričom stena je tvorená polyamidom a opatrená protipožiamym krytom.Výhodou ochrannej steny nemocničných buniek proti účinku ručných zbraní podľa tohto technického riešenia je to, že polyamidová stena je ncpriestrelná, ľahko namontovateľná a nemocničná bunka sa v dôsledku...

Univerzálny nábojový zdroj pre bicykle

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3939

Dátum: 05.10.2004

Autor: Fedák Ján

MPK: B62J 6/12

Značky: nábojový, univerzálny, zdroj, bicykle

Text:

...osku 16 (obr. č. 15 a)- cez vymedzovaci krúžok 17 medzi oskou 16 a ložiskom 18 základného telesa 2 (obr. č. 15 b)Elektrické vývody 19 statorového vinutia sú realizované dvojlinkou, alebo koaxiálnym káblom. Priestor medzi oceľovou oskou 16 a magnetickým obvodom 11 je vyplnený vnútomou výplňou 7, ktorá pevne spája obidve časti. Vnútomá výplň 7 je magnetický nevodívý materiál.2. Konštrukcia statora 8 s magnetickým obvodom 11 s ramenami 15 El...

Plávajúci koberec

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3938

Dátum: 05.10.2004

Autori: Hajský Milan, Mišún Milan

MPK: E01C 7/32, E01C 15/00

Značky: koberec, plávajúci

Text:

...po zimnej prevádzke zas nebezpečné diery.Uvedený problem rieši plávajúei koberec, ktorého pod statou je, že pozostáva zo základnej spevnenej vrstvy opatrenej jednou vrstvou a druhou vrstvou z behúňov opotrebovaných pneumatík nad ktorými sa nachádza prekrývacia asfaltová zmes. Plávajúci koberec je možné vytvoriť aj jednou vrstvou z behúňov opotrebovaných pneumatík. Pri jeho využití sa z opotrebovaných pneumatík odoberie na samostatnom...

Dvojstupňový viacvýstupový harmonický prevod

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3937

Dátum: 05.10.2004

Autori: Haľko Jozef, Klimo Vladimír

MPK: F16H 1/10, F16H 1/28, F16H 49/00...

Značky: dvojstupňový, viacvýstupový, převod, harmonický

Text:

...až po veľmi veľké prevodové pomery. Prevodové stupne môžu byť osadené rôznym druhom ozubenia (evolventné, cykloidné a pod.) alebo môžu byt osadené trecimi plochami a vytvorit tak trecí prevod s možnosťou dosiahnutia veľkých prevodových pomerov. Maximálny dosiahnuteľný počet výstupných hriadeľov závisí najmä od technických možností riešenia počtu spoluzaberajúcich ozubeni tvoriacich druhý stupeň tohto prevodu. Minimálny počet výstupných...

Integrovaný harmonický prevod s kardanovým hriadeľom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3936

Dátum: 05.10.2004

Autori: Klimo Vladimír, Haľko Jozef

MPK: F16H 1/10, F16H 1/28, F16H 49/00...

Značky: převod, hriadeľom, integrovaný, harmonický, kardanovým

Text:

...jednotlivými výstupnými hriadeľmi. Zároveň vnútorne obežné koleso pomocou kardanových kĺbov transformuje svoju nútenú excentrickú rotáciu v jednostupňovom prevode na centrickú rotáciu ďalšieho koaxiálne uloženého výstupného hriadeľa. Tento prevod v sebe integruje jednostupňový a dvojstupňový harmonický prevod s diametrálne rozdielnymi veľkosťami prevodových pomerov. Integrovaný harmonický prevod V navrhovanom riešení môže pracovat aj ako...

Zapojenie zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3935

Dátum: 05.10.2004

Autor: Molčan Jozef

MPK: E03B 3/02, E03B 3/00

Značky: zapojenie, zariadenia

Text:

...zariadenia majú zásobník nad úrovňou vane a prepravným zariadením sa použitá voda premiestňuje do upravovača vody. Zásobník môže byť umiestnený aj pod úrovňou vane s nútenou cirkuláciou vody. Je vhodné, ak do priestoru uzávierky pod výtok z vane je umiestnený prítok dažďovej vody. Pritok dažďovej vody môže byt privedený na ľubovoľne miesto, napríklad aj priamo do splachovacej nádržky.Výhodou technického riešenia zapojenia zariadenia na...