Archív za 2004 rok

Strana 22

Spôsob výroby 1-okténu z butadiénu v prítomnosti titánových katalyzátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7191

Dátum: 11.10.2004

Autori: Rivetti Franco, Delledonne Daniele

MPK: C07C 5/00, C07C 2/00

Značky: butadienu, spôsob, výroby, 1-okténu, titanových, přítomnosti, katalyzátorov

Text:

...akatalytická účinnosť sú nízke.0010 Okrem toho je nutné použiť vysoké množstvo katalyzátora, pričom molárne pomery medzi butadiénom a paládiom sa pohybuje v rozmedzí od približne 1000 do 2000, čo vytvára problémy spojene s nákladmi a znovu získávaním katalyzátora. Pokial sa koncentrácia katalyzátora zníži nanižšie hodnoty, potom sa zníži selektivita na 1,7-oktadién.0011 Z vyššie uvedeného je zjavné, že je by bolo veľmi prospešné...

Spôsob výroby 1-okténu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6017

Dátum: 11.10.2004

Autori: Rivetti Franco, Delledonne Daniele

MPK: C07C 2/00, C07C 5/00

Značky: spôsob, 1-okténu, výroby

Text:

...sa koncentráciakatalyzátora zníži, zníži sa selektivita vzhľadom k 1,7-oktadiénu.Z vyššie uvedeného je zrejmé, že je potrebné vyvinúť účinnejší spôsob hydrodimerizácie butadiénu, pomocou ktorého by bolo možné dosiahnut vysokú mieru aselektivity konverzie na lJ-oktadién a tiež znížiť koncentrácie vzácneho kovu.V druhom stupni spôsobu opísaného vo W 0 03/31378 sa uskutočňuje čiastočná hydrogenácia IJ-oktadićnu na l-oktén. Reakcia podľa WO...

Inhibícia rastu chĺpkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5901

Dátum: 11.10.2004

Autori: Pedersen Jens Richard, Pedersen Torben Richard

MPK: A61K 8/18

Značky: chĺpkov, rastu, inhibícia

Text:

...vpráškovej forme vprítomnosti laktózy. Vtekutom roztoku je enzýmová aktivita stabilizovaná použitím ditiotreitolu, etylénglykolu a etyléndiaminotetraoctovej kyseliny (EDTA). Roztok bol pufrovaný na vhodné pH podľa proteolytického enzýmu prítomnćho v roztoku.0010 Tesne pred použitím bol enzým rozpustený vtekutine. Depilačná aktivita bola udržiavaná počas 7 dní v prípade, ked roztok obsahujúci enzým bol skladovaný pri teplote 2-6 °C a počas 4...

Nukleokyselinové konštrukty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16304

Dátum: 11.10.2004

Autor: Fuller James

MPK: C12N 15/12, A61K 48/00, A61K 9/16...

Značky: nukleokyselinové, konštrukty

Text:

...v neprítomnosti hCMV lntrónu A. Dokumenty W 0 0231137 a WO 03011334 opisujúkonštrukty nukleových kyselín vhodné na použitie na imunizáciu nukleových kyselín0007 Konštrukt nukleových kyselín bol vytvorený pomocou upravených vírusových promótorových/expresivnych sekvencií, ktoré poskytujú zvýšenú expresiu heterológnych kódujúcich sekvencií v hostiteľských bunkách. Konštrukt je vhodný na účinnú expresiu antigén-kódujúcich génov a teda môže byť...

Zariadenie pre zobrazovanie informačných nosičov najmä pre reklamné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4646

Dátum: 11.10.2004

Autor: Serdült Gyula

MPK: A47F 11/00

Značky: nosičov, účely, reklamné, najmä, zariadenie, zobrazovanie, informačných

Text:

...dokola priehľadnej platne aokraje priehľadnej platne sú v kontakte s týmto pruhom a pri pohľade na ňu sú za priehľadnou platňu V smere pohľadu zdroje svetla.Úloha riešená týmto vynálezom je poskytnutie zariadenia pre vystavenie produktov,pomocou ktorého je možné výrazne zvýšiť efektívnosť reklamy vporovnaní so súčasne známymi riešeniami, ktoré sa používajú na tieto účely, a je možné zvýšiť intenzitu reklamy.Vynález je založený na poznaní, že...

Modulácia syntézy a degradácie hyalurónanu pri liečení ochorenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15342

Dátum: 11.10.2004

Autori: Brown Tracey Jean, Brownlee Gary Russell

MPK: A61K 31/711, A61K 31/7105, A61K 31/395...

Značky: ochorenia, modulácia, syntézy, degradácie, liečení, hyalurónanu

Text:

...degraduje rodinou enzýmov známych ako hyaluronidázy, ktoré sa v súčasnosti označujú HYALl,HYALZ, HYAL 3 a PH-20, pričom rovnako ako enzýmy, ktoré produkujú HA, sú navzájom odlíšene vzhľadom na prechodnú a diferenciálnu expresiu v priebehu rôznych fyziologických pro cesov a chorobných stavov.V práci, ktorá viedla kpredkladanému Vynálezu sa pozorovalo, že HAS a HYAL sú diferenciálne exprimované za rôznych fyziologických podmienok. Pozitívne sa...

Opätovne uzatvárateľné fóliové viečko

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3736

Dátum: 11.10.2004

Autori: Savrij Droste Fred Willem, Jouillat Jean-françois René

MPK: B65D 17/00, B65D 77/10

Značky: viečko, uzatvárateľné, opätovné, fóliové

Text:

...lemom. Je bežné vybaviť okraj otvoru ústia zosilneným lemom. Toto má zabrániť, aby lem otvoru netvoril ostrý okraj materiálu nádoby. zabezpečením zosilneného lemu je zaistený oblejší okraj. Teraz vhodným usporiadanimzosilneného lemu možno vytvoriť tiež drážku do tohto okraja.0013 V ešte ďalšom uskutočnení kombinácie podľa vynálezu je drážka vytvorená skrútenou časťou lemu otvoru ústia.0014 V ešte ďalšom výhodnom uskutočnení kombinácie podľa...

Tepelné podušky a zariadenie obsahujúce takéto podušky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3464

Dátum: 11.10.2004

Autor: Jouhannet Guy

MPK: A61F 7/02

Značky: zariadenie, podušky, tepelně, takéto, obsahujúce

Text:

...sú tieto podušky určené. Medzery V týchto komôrkových paneloch sú príčinou mnohých nevýhod. Jednak znižujú tepelnú kapacitu panelu a jednak vytvárajú prekážku homogénnej činnosti panelu,keď je tento priložený na kožu pacienta.0008 V spise FR 1 018 835 A sa popisujú tepelné poduškyobsahujúce sieť priehradok obsahujúcich tepelný materiál, avzájomne spojených poddajnými membránami. Sieť priehradok je uzatvorená, V poddajnonl obale,...

Fungicídny prostriedok, spôsob ničenia húb a použitie tohto fungicídneho prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 284214

Dátum: 11.10.2004

Autori: Dutzmann Stefan, Jautelat Manfred, Stenzel Klaus

MPK: A01N 43/653

Značky: použitie, ničenia, prostriedok, prostriedku, fungicídneho, tohto, spôsob, fungicídný

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicídny prostriedok obsahuje 2-[2-(1-chlórcyklopropyl)-3-(2-chlórfenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4- dihydro-[1,2,4]-triazol-3-tiónu vzorca (I) a ďalšie známe fungicídne účinné látky, ktoré sú veľmi vhodné na ničenie fytopatogénnych húb, a spôsob ničenia húb aplikáciou tohto prostriedku na miesto ich výskytu.

Cykloalkanopyridíny, spôsob ich výroby, farmaceutické prostriedky tieto látky obsahujúce a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284213

Dátum: 11.10.2004

Autori: Giera Henry, Schmidt Günter, Müller-gliemann Matthias, Brandes Arndt, Naab Paul, Angerbauer Rolf, Conrad Michael, Lögers Michael, Bischoff Hilmar, Paulsen Holger, Schuhmacher Joachim, Bremm Klaus-dieter, Schmeck Carsten, Stoltefuss Jürgen, Schmidt Delf

MPK: A61K 31/435, C07D 221/04, C07D 215/20...

Značky: cykloalkanopyridíny, výroby, tieto, použitie, látky, obsahujúce, prostriedky, spôsob, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú cykloalkanopyridíny všeobecného vzorca (I), spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok s ich obsahom, ich použitie na výrobu liečiv na liečenie artériosklerózy a dyslipidémie, a tiež medziprodukty na ich výrobu.

Spôsob výroby kŕmnych granúl

Načítavanie...

Číslo patentu: 284211

Dátum: 11.10.2004

Autori: Fuss Ernst-otto, Gradert Hansjörg, Weber Heinrich

MPK: A23P 1/08, A23K 1/00

Značky: spôsob, krmných, granúl, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby kŕmnych granúl, pri ktorom sa jednotlivé zrná, predovšetkým obilné zrná, strukovinové zrná alebo olejnaté semená obaľujú plášťom, ktorý obsahuje živiny a/alebo účinné látky vo vopred zvolenom zložení. Vopred zvolené, kŕmnym zrnám prispôsobené množstvo živín a/alebo účinných látok sa melie na vopred zvolenú jemnosť a premiešava sa na homogénnu zmes, vopred určené množstvo zŕn cirkuluje v zásobníku a s použitím spojiva so...

Spôsob a usporiadanie na realizáciu zvárania trením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7933

Dátum: 11.10.2004

Autori: Eckert Siegfried, Michel Werner, Wagner Reinhard

MPK: B23K 20/00, B29C 65/00

Značky: spôsob, trením, usporiadanie, realizáciu, zvárania

Text:

...prepnutím výstupného výkonovćho stupňa.Výhodné stvárnenie usporiadania podľa vynálezu spočíva vtom, že Výstupný výkonový stupeň je tvorený prvou vetvou mostíka pozostávajúcou zdvoch sériovozapojených polovodičových spínačov s paralelne zapojenými nulovými diódami advomiďalšími vetvami mostíka pozostávajúcimi vždy z jedného sériového zapojenia polovodičovćho spínača a diódy, že cievky elektromagnetov sú zapojené medzi spojovacie miesto...

Zeolit-jódový klatrát na ošetrovanie rán

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6855

Dátum: 09.10.2004

Autori: Arnold Claudia, Koman Karl, Rüegger Urs

MPK: A61K 33/18, A61K 33/06, A61K 47/48...

Značky: zeolit-jódový, ošetrovanie, klatrát

Text:

...okamžité zastavenie(0015) Tým sa podľa vynálezu docieli synergický efekt medzi zrýchlením zrážania prijatím , vody do zeolitu a dezinfekciou súčasným uvolňovaním jódu, pretože jódom nasýtený zeolít zlučuje vlastnosti jodoforu s vlastnosťami látky zastavujúcej krvácanie. Pri aplikácii je tak v jednom kroku rana vysušené aj dezinfikovaná. Zeolit absorbuje vodu z krvi, nie však iné krvné zložky (nehladiac na soli). Voda vytlačí jód adsorbovaný na...

Upínacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4486

Dátum: 09.10.2004

Autor: Staudinger Karl

MPK: B25B 5/00

Značky: upínacie, zariadenie

Text:

...upínacie rameno 3 prostredníctvom lineárneho pohonu 4 z upínacej polohy späť do otvorenej polohy, posunie sa súčasne tiež upínaci kolik 5 zo svojejvysunutej pridržovacej polohy opät do svojej zasunutej polohy.0011 Lineárny pohon 4 je V zobrazenom príklade uskutočnenia vyhotovený ako pneumatický valec s priechodnou obojstrannou piestnou tyčou 6. Piestna tyč 6 s neznázomeným prstencovým piestom je umiestnená v skrini 7 valca, upevnenej na...

Spôsob spracovania kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284212

Dátum: 09.10.2004

Autori: Poisson Régis Patrick Marie Hervé, Remy Marc Joseph Henri, Judenne Eric

MPK: C02F 11/14

Značky: spôsob, spracovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania kalu zahŕňa plnenie kalu na spracovanie do miesiaceho zariadenia (1), pridanie aspoň jedného alkalického činidla do spracovaného kalu, dôkladné premiešanie kalu s aspoň jedným alkalickým činidlom a odvedenie spracovaného kalu z miesiaceho zariadenia (1). Ďalej krok zmerania aspoň jednej miery kohézie kalu na spracovanie pred jeho plnením alebo v priebehu jeho plnenia do miesiaceho zariadenia a krok dávkovania pridaného...

Zariadenie na krájanie ovocia a zeleniny, najmä cibule

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2455

Dátum: 09.10.2004

Autori: Culig Branko, Repac Cedomir

MPK: B26D 3/24

Značky: ovocia, zeleniny, krájanie, cibule, najmä, zariadenie

Text:

...že kúsky nakrájanej cibule môžu padať z homej strany krájacieho dielu nechcene napríklad na podlahu. To sa pri krájaní cibule stáva často, pretože cibuľa má na základe svojho oválneho tvaru sklon ktomu, aby sa po nakrájaní0010 Ďalšou nevýhodou pri tomto zariadení je to, že sa po nakrájaní môžu uvoľňovať éterické oleje cibule, takže môže dôjsť k známemu dráždeniu očí užívateľa. Tiež je nutné odstraňovať nakrájanú cibuľu zhornej strany...

Mikroemulzie retinoidov a farmaceutické prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5516

Dátum: 08.10.2004

Autori: Cortes Rita, Menegatti Enea, Esposito Elisabetta, Bellato Pierangelo, Gennari Giovanni

MPK: A61K 31/045, A61K 9/10, A61K 31/167...

Značky: prostriedky, farmaceutické, retinoidov, obsahom, mikroemulzie

Text:

...tkanívovej kompatibility bola kyselina hyalurónová ajej soli, obzvlášť sodné, draselné, horečnaté avápenaté soli, eventuálne vhodne frakcionované a/alebo derivatizované, navrhnutá pre systémy na uvoľnenie liekov a prípravu chirurgických pomôcok,implantatov, protéz a podobne.V súčasnosti sa zistilo, že retinoidy môžu byť výhodne vytvorené v míkroemulziách voda v oleji (VV/0) použitím fosfolipidových emulgátorov, najmä sójového...

Aerosólové prostriedky obsahujúce dihydrát formoterolfumarátu, hnací plyn, etanol a prípadne steroid, pričom dihydrát formoterolfumarátu má obsah vody 4,8 až 4,28 % hmotnostných

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16450

Dátum: 08.10.2004

Autor: Mueller-walz Rudi

MPK: A61K 9/00, A61K 31/56, A61K 31/165...

Značky: případně, obsahujúce, hnací, etanol, hmotnostných, pričom, aerosolové, steroid, prostriedky, formoterolfumarátu, obsah, dihydrát, plyn

Text:

...v hnacom plyne a etanole, a pričom prostriedok môže byt dávkovaný z MDI na poskytnutie podávanej dávky steroidu, ktorá má odchýlku nie viac ako /-25 strednejpodávanej dávky, ked je prostriedok skladovaný pri 25 stupňoch Celzia a 60 rh, výhodnejšie 40 stupňoch Celzia a 75 rh po dobu až do 6 mesiacov, napriklad 1, 3 a 6 mesiacov.0019 V siestom aspekte vynálezu je poskytnutý farmaceutický aerosólový suspenzný prostriedok na použitie v...

Cestná križovatka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12123

Dátum: 08.10.2004

Autor: Buteliauskas Stanislovas

MPK: E01C 1/04

Značky: cestná, križovatka

Text:

...križovatky, vozovka D na pohyb cez križovatku, vozovka D, s pruhmi C 1, a. a b na výjazd z križovatkyvozovka cesty A s jazdným pruhom 31 je postavená ako v trojcestnej križovatke. Pred nadjazdom 2 je vozovka Ac, ktorá je tvorená jazdnými pruhmi a a a postavená ako v trojcestnej križovatke. Za nadjazdom 2 sa vozovka A 0 rozvetvuje na dve časti pravú čast AR a a ľavú cast AL. Pravá vozovka s pruhom a sa potom pripája k jazdným pruhom d, a b,...

Bengamidové deriváty a ich použitie pri liečení rakovinových ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5294

Dátum: 08.10.2004

Autori: Haag-richter Sabine, Kurz Michael, Tietgen Heiko, Hoffmann Holger

MPK: A61P 35/00, A61K 31/55, C07D 223/00...

Značky: rakovinových, ochorení, použitie, deriváty, liečení, bengamidové

Text:

...(DSM 15898) je schopný tvoriť nove bengamidové deriváty, ktoré v malých koncentráciách inhibujú proliferáciu buniek a v dôsledku toho sú vhodné na liečenie a/alebo prevenciu rakovinovýchochorení. Tento vynález sa týka zlúčeniny vzorca (I)R 3 znamená H alebo -C(O)-(C-C 5)-alkylovú skupinu, alebo fyziologícky prijateľnú soľ zlúčeniny vzorca (I).0007 Nezávisle jeden od druhého R 1 výhodne znamená H alebo metylovú skupinu a R 3 výhodne znamená...

Kompozície na diagnostiku a terapiu ochorení, ktoré sa spájajú s abnormálnou expresiou futrínov (R-spondínov)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15645

Dátum: 08.10.2004

Autori: Kazanskaya Olga, Niehrs Christof, Glinka Andrei, Wu Wei

MPK: C12Q 1/68

Značky: abnormálnou, kompozície, futrínov, r-spondínov, expresiou, diagnostiku, spájajú, terapiu, ochorení

Text:

...DNA z Xenopusovej očnej cDNA knižnice. RLU relativne svetelné jednotky(B) C-koniec Rspo 2 sprostredkúva retenciu na bunkovom povrchu Rspo 2 s Myc tagom (wt) alebo Rspo 2 AC (AC) sa transfekovali do 293 T buniek a bunkový Iyzát a médium sa analyzovali Westem blotom. Co, netransfekované bunky.(C) Rspo 2 aktivuje WntIjS-kateninovú signalizáciu. TOPFLASH luciferázové reporterové testy sa uskutočňovali v 293 T bunkách s nasledujúcimi...

Spôsob a zariadenie na kontinuálnu úpravu organického odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4603

Dátum: 08.10.2004

Autor: Tokarz Zbigniew

MPK: C10B 53/00, B09B 3/00, C10B 49/00...

Značky: odpadů, zariadenie, úpravu, spôsob, kontinuálnu, organického

Text:

...pre priemyselný proces na úpravu rôzneho biologického odpadu. najma velmi znećistenýclt odpadových plastov a ojazdených pneumatik na plynnú zmes jednoduchých monomerov (najlepšie v prítomnosti katalyzatora), pričom zariadenienebude príliš tažké. Taktiež je dôležité zabezpečiť plnú kontrolu pohybu a teploty3 tekutej frakcie, aby sa nélepila na pohyblivé a staciorwárne časti zariadenia. Je potrebné zabezpečiť, aby produkty rozkladu boli...

Spôsob riadenia viacprístrojovej konfigurácie koncových telekomunikačných prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11135

Dátum: 08.10.2004

Autori: Quast Joachim, Dennert Thomas, Spörl Michael, Vöhringer Gerrit, Wegmann Georg

MPK: H04W 8/18

Značky: konfigurácie, viacprístrojovej, prístrojov, koncových, spôsob, telekomunikačných, riadenia

Text:

...podobný ako v dokumente EP 0 740 482 A 1,avšak s tým rozdielom, že tu sa toto rozdeľovanie volaní medzi pripojené koncové prístroje vykonáva sieťovým prvkom komunikačnej siete.0008 Úlohou predkladaného vynálezu je navrhnúť spôsob, ktorý umožňuje riadenie koncových prístrojov vo viacprlstrojovej konfigurácii, ktorá šetrí sieťové zdroje.0009 Táto úloha je riešená spôsobom, ktorý má znaky patentového nároku 1.0010 Optimalizované využitie...

Štartovacie zariadenie a spôsob štartovania jednofázového indukčného motora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3610

Dátum: 08.10.2004

Autori: Schwarz Marcos, Duarte Ronaldo Ribeiro, Medeiros Neto Luiz Magalh Es

MPK: H02P 1/16

Značky: štartovania, jednofázového, motora, štartovacie, zariadenie, spôsob, indukčného

Text:

...relé je zariadenie PTC(pozitívny koeficient teploty). Tento komponent sa využíva často u motorov s vysokými výkonmi, pričom jeho využitie je spojené s kondenzátorom chodu motora. Pretože tento komponent je keramickátableta s nepohyblivými časťami, jeho princíp prekonáva mnohénevýhody elektromechanického relé. Pretože jeho činnosť je založená na vyhrievaní keramickej tablety, dochádza ku zvýšeniu elektrického odporu a následného...

Hygienické zariadenie s parfémovým prvkom pre sanitárne zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3348

Dátum: 08.10.2004

Autori: Pasquarella Sandra, Oliva Marco, Ferri Michele, Luciani Alain

MPK: A61L 9/04, C11D 17/04, A61L 9/12...

Značky: sanitárne, zariadenie, parfémovým, prvkom, hygienické

Text:

...zásobníkom obsahujúcimjednu alebo niekoľko prchavých parfénových látok a jednupolopriepustnú membránu, ktorá umožňuje kontinuálne uvoľňovanie týchto prchavých látok do vzduchu, pričom je táto membrána pokrytá až do použitia hygienického zariadenia ochrannou vrstvou rozpustnou vo vode.Zásobník môže byť zhotovený 2 akéhokoľvek vhodného materiálu známeho odborníkovi, najmä z plastickej hmoty, napr. polyetyléntereftalátu (PET).Rozdeľovací prvok...

Prostriedok na čistenie zubov proti zubnému kameňu obsahujúci ľahko rozpustný difosforečnan

Načítavanie...

Číslo patentu: 284210

Dátum: 08.10.2004

Autori: Talwar Anil Kumar, Harper David Scott, Yu Dashen, Ali Dwanajaya

MPK: A61K 7/16

Značky: čistenie, zubnému, prostriedok, proti, rozpustný, kamenů, obsahujúci, ľahko, zubov, difosforečnan

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia prostriedku na čistenie zubov proti zubnému kameňu obsahuje účinné množstvo antimikróbneho prostriedku, vybraného zo súboru zahŕňajúceho tymol, eukalyptol, metylsalicylát a ich zmesi, a difosforečnanové ióny v množstve od 0,1 % do menej ako 1,5 % hmotnostného vzhľadom na kompozíciu. Difosforečnanové ióny pochádzajú z ľahko rozpustnej difosforečnanovej soli alkalického kovu. Kompozícia prejavuje antimikróbnu účinnosť i účinnosť proti...

Trihydrát metánsulfonátu (1S,2S)-1-(4-hydroxyfenyl)-2-(4-hydroxy-4-fenylpiperidin-1-yl)-1- propanolu a farmaceutický prostriedok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284209

Dátum: 08.10.2004

Autori: Sinay Terry Gene, Fiese Eugene Fred, Andino Marta Maria

MPK: A61K 31/445, C07D 211/52

Značky: prostriedok, trihydrát, 1s,2s)-1-(4-hydroxyfenyl)-2-(4-hydroxy-4-fenylpiperidin-1-yl)-1, propanolu, metánsulfonátu, farmaceutický, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je zlúčenina všeobecného vzorca (I) a farmaceutický prostriedok na liečbu porúch zvolených zo súboru zahŕňajúceho degeneratívne poruchy centrálneho nervového systému CNS, ako je mŕtvica, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, Huntingtonova choroba, epilepsiu, úzkosť, cerebrálnu ischémiu, svalové kŕče, multiinfarktovú demenciu, traumatické poškodenie mozgu, bolesť, demenciu spojenú s AIDS, hypoglykémiu, migrénu, amyotrofickú...

Mikropórovitý kryštalický materiál, spôsob jeho výroby, jeho použitie a detergentné kompozície obsahujúce tento mikropórovitý kryštalický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 284208

Dátum: 08.10.2004

Autori: Radici Pierino, Crea Fortunato, Zatta Agostino, Aiello Rosario, Mattioli Pier Domenico, Rabaioli Maria Roberta

MPK: C01B 39/00

Značky: detergentné, výroby, krystalický, použitie, spôsob, materiál, obsahujúce, mikropórovitý, kompozície

Zhrnutie / Anotácia:

Mikropórovitý kryštalický materiál označený ako zeolit A-LSX, ktorý má vo svojej bezvodej forme molárne zloženie oxidov zodpovedajúce všeobecnému vzorcu (I), v ktorom M a M' sú zhodné alebo rôzne a znamenajú katión alkalického kovu alebo kovu alkalickej zeminy s mocenstvom n, z znamená číslo v rozmedzí od 2,1 do 2,6 vrátane a je pripraviteľný a) prípravou dvoch vodných roztokov obsahujúcich: Al2O3 a M2/nO alebo Al2O3 a zmes M2/nO + M'2/nO SiO2...

Derivát nukleozidmonofosfátov, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 284207

Dátum: 08.10.2004

Autori: Mertens Alfred, Zilch Harald, Herrmann Dieter, Opitz Hans-georg

MPK: A61K 31/70, C07H 19/04, C07H 19/10...

Značky: nukleozidmonofosfátov, přípravy, obsahuje, spôsob, derivát, použitie, prostriedok, ktorý

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde znamená R1 lineárny alebo rozvetvený C1-20alkyl, R2 atóm H alebo lineárny, alebo rozvetvený C1-20alkyl, R3 a R5 atóm H alebo OH, R4 OH, X atóm S alebo sulfonyl, Y atóm O, B purínovú a/alebo pyrimidínovú skupinu, R6 atóm H, C1-4alkyl prípadne substituovaný halogénom, C2-6alkenyl alebo C2-6alkinyl prípadne substituovaný halogénom alebo halogén, R6' atóm H alebo benzyl, alebo fenyltio, R7 atóm H,...

Spôsob výroby izolačného rúna z minerálnych vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 284206

Dátum: 08.10.2004

Autori: Brandt Kim, Holtze Erik

MPK: E04B 1/78, E04C 2/16, D04H 1/70...

Značky: výroby, spôsob, vlákien, izolačného, rúna, minerálnych

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby izolačného rúna z minerálnych vlákien, zahrnujúci stupne najprv výroby prvého netkaného rúna (70) z minerálnych vlákien. Materiál prvého netkaného rúna (70) obsahuje minerálne vlákna usporiadané v prevažne pozdĺžnom smere rúna z minerálnych vlákien. Následne sa materiál prvého netkaného rúna (70) pohybuje v pozdĺžnom smere rúna a skladá sa naprieč k pozdĺžnemu smeru a paralelne s priečnym smerom prvého netkaného rúna...

Pelety obsahujúce hydrochlorid venlafaxínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2131

Dátum: 08.10.2004

Autori: Moricz Eszter, Bozso Agnes, Korbély Tibor, Fekete Pál

MPK: A61K 47/38, A61K 31/137, A61K 47/02...

Značky: hydrochlorid, pelety, venlafaxínu, obsahujúce

Text:

...sa častice práškovej zmesi na seba vzájomne lepia a vďaka strížnýma abrazivnym silám sa stávajú sférickými.00010 Posledný krok celého procesu peletizácie je sušenie častíc a separácia frakcie, ktorá má veľkosť častíc vhodnú na ďalšie spracovanie. Kvalita technológie peletizácie môže byť charakterizovaná frakciou produktu, čo je pomer lnnomosti peliet, ktoré majú požadovanú veľkosť častíc ku celkovej hmotnosti peliet. Pelety s nevhodnou...

Servoriadenie alebo riadenie z cudzieho zdroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2059

Dátum: 08.10.2004

Autori: Hetzel Oliver, Beutler Olaf, Ottenstein Achim, Bernhard Werner, Schuster Reinhold, Fischer Joachim, Kaisser Richard, Ratzel Wolf-ingo

MPK: F16H 55/02

Značky: cudzieho, servoriadenie, zdroja, riadenie

Text:

...uhle v radiálnom smere cezpôvodne kruhový axiálny výčnelok na obvode kotúča. Zahĺbenia sa môžu pretiahnuť tiež cez kruhový axiálny výčnelok so zakrivenými bokmi. Kotúč môže byť vytvorený ako jeden kuss nábojom alebo môže byť vhodným spôsobom pevne uložený nanáboji tvarovým alebo silovým stykom.Ozubený veniec je prednostne pevne uložený axiálne medzi dvomi kotúčmi a s týmito neotočne usporiadaný na náboji. Druhý kotúč je svojim vonkajším...

Zlievateľné zliatiny horčíka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1794

Dátum: 08.10.2004

Autori: Lyon Paul, Syed Ismet, King John, Karimzadeh Hossein

MPK: C22C 23/00

Značky: horčíka, zliatiny, zlievateľné

Text:

...železa as niektorým zvyškom, ktorým sú náhodné nečistoty.0010 V zliatine podľa tohto vynálezu bolo zistené, že neodým zaisťuje zliatine dobré mechanické vlastnosti v dôsledku svojho zxazenia počas bežnej tepelnej úpravy zliatiny. Neodým tiež zlepšuje zlievateľnosť zliatiny, obzvlášť ak je prítomný v rozmedzí od 2,1 do 4 hmotnostných. Zvlášť výhodná zliatina podľa predkladaného vynálezu obsahuje 2,5 až 3,5 hmotnostného, a ešte...

Optimalizácia využitia sieťových zdrojov verejnej telekomunikačnej siete

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7801

Dátum: 08.10.2004

Autori: Spörl Michael, Dennert Thomas, Wegmann Georg, Quast Joachim, Vöhringer Gerrit

MPK: H04W 8/00

Značky: telekomunikačnej, optimalizácia, zdrojov, sieťových, siete, verejnej, využitia

Text:

...740 482 A 1 sa týka telefónneho systému pre správu v podobe samostatnej procesorovej jednotky usporiadanej u účastníka, ktorá umožňuje pripojenie niekoľkých účastníckych koncových prístrojov, ako je napr. mobilný telefón, bezdrôtový telefón, telefónny záznamník, atd. Vprípade prichádzajúceho volania táto procesorová jednotka tento prichádzajúci hovorodovzdá ďalej na vždy aktívny koncový pristroj.0007 Dokument W 0 O 1 01708 A 1 opisuje...

Zlúčeniny a spôsoby liečenia dyslipidémie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6353

Dátum: 07.10.2004

Autori: Martin De La Nava Eva Maria, Wang Xiaodong, Cao Guoqing, Mantlo Nathan Bryan, Herr Robert Jason, Fields Todd, Escribano Ana Maria, Gernert Douglas Linn, Fernandez Maria Carmen, Cioffi Christopher Lawrence, Mayhugh Daniel Ray, Mateo Herranz Ana Isabel

MPK: A61P 3/00, A61P 9/00, A61K 31/55...

Značky: dyslipidémie, spôsoby, liečenia, zlúčeniny

Text:

...kombinovanej hyperlipidémii, koronárnemu ochoreniu srdca a zníženému prežitiu (V. L. M. Herrera a kol., (1999) Spontaneous combined hyperlipidemia,coronary heart disease and decreased survival in Dahl saIt-sensitive hypertensive rats transgenic for human cholesteryl ester transfer protein. Nature Medicine 5, 1383-1389).0005 Protilátky buď vstrekované priamo do plazmy, alebo vytvárané prostredníctvom injekcie vakcíny môžu účinne...

Splyňovací kotol na spaľovanie tuhých horľavých látok, zvlášť balíkov slamy s optimálnymi hodnotami pre vypúšťané odpadové plyny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5499

Dátum: 07.10.2004

Autor: Herlt Christian

MPK: F23G 5/027, F23G 7/06

Značky: hořlavých, tuhých, odpadové, plyny, spaľovanie, kotol, vypúšťané, hodnotami, optimálnymi, látok, slámy, splyňovací, balíkov, zvlášť

Text:

...obr. 2 predstavuje bočný pohľad na celé zariadenie V schematickom reze aobr.3 predstavuje pohľad zhora na celé zariadenie.V kryte je usporiadaný priestor l pre spaľovanie paliva a splyňovanie a pod ním je usporiadaný valcový spaľovací priestor ž. Plniace dvierka pre balíky slamy a dvoje dvierka na odoberanie popola sú usporiadané na čelnej strane. Na spodnom vypúlení priestoru l na spaľovanie paliva a splyňovanie je v podlahe prevedená...

Zariadenie na zastavenie nákladu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4292

Dátum: 07.10.2004

Autori: Lochbrunner Johann, Groitl Werner

MPK: B23Q 16/00, B65G 47/26

Značky: zastavenie, zariadenie, nákladu

Text:

...nákladu, ktorý sa skladá z aspoň jednej spätnej zábrany aaspoň jedného zastavovača, kde je možné zastavovač umiestniť do prepravnejoblasti vymedzenej účinnou rovinou prepravnej dráhy nákladu a spätná zábrana môže blokovat tok nákladu proti smeru pohybu, kde je možné zastavovač a spätnú zábranu odstrániť z prepravnej oblasti a je navrhnutá os zastavovača,ktorá sa pohybuje spolu so zastavovačom a ktorá sa vyznačuje tým, že na zavedenie resp....

Prehrávacie zariadenie a spôsob poskytovania funkčnosti na základe informácií o udalostiach získaných z playlistu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9458

Dátum: 07.10.2004

Autor: Kelly Declan

MPK: G11B 27/10

Značky: spôsob, funkčnosti, poskytovania, playlistu, základě, prehrávacie, informácií, zariadenie, udalostiach, získaných

Text:

...následnemonitoruje postup prehrávania a poskytne funkčnosť, keď prehrávanie postúpi dobodu označeného vplayliste. Aplikácia potom poskytne funkčnosť spojenúAlternatívne možno informáciu o udalosti poskytnúť aplikácii až v čase, ked aplikácia musí poskytnúť príslušnú funkčnosť. Procesor vprehrávacom zariadení získa informáciu o udalosti z playlistu a poskytne informáciu o udalosti aplikácii, až ked procesor určí, že prehrávanie dosiahlo bod...

Hadicová tkanina a blokovacia niť na použitie v hadicovej tkanine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8906

Dátum: 07.10.2004

Autor: Piwonski Timo

MPK: D03D 15/04, D03D 3/02, B29C 61/06...

Značky: blokovacia, hadicová, použitie, tkanina, hadicovej, tkanině

Text:

...aj v surovom stave (pred tepelným spracovaním) je možné jusotva alebo vôbec oddeliť z podkladu.0008 Za výhodne uskutočnenie vynálezu je možné považovať zapracovanie jemnej spojovacej nite, ktorá je protismerne (taft) zapracovaná a ukladá sa na blokovaciu niť tak, aby0009 Výhodou hadicovej tkaniny podľa vynálezu je, že je možne ju veľmi jednoduchonasunúť na pozdĺžne predmety a upevniť zahriatím skoro neposunuteľne. Obdobne je výhodouaj montáž...

Inhibítor p-glykoproteínu, spôsob jeho prípravy a farmaceutická kompozícia, ktorá ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7417

Dátum: 06.10.2004

Autori: Lee Gwan Sun, Ahn Young Gil, Ham Young Jin, Cha Mi Young, Bang Keuk Chan, Kim Maeng Sup

MPK: C07D 401/00

Značky: ktorá, p-glykoproteínu, inhibitor, obsahuje, spôsob, kompozícia, farmaceutická, přípravy

Text:

...je zbavený od vyššie uvedených problémov, azistili nové zlúčeniny ktoré očividne zvyšujú biodostupnosť protirakovinových prostriedkov supresiou p-glykoproteínu.Podľa toho, cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť zlúčeninu, ktorá sa môže použit ako účinný inhibítor p-glykoproteínu na zvýšenie biodostupnosti protirakovinových prostriedkov keď sa minimalizujú nepriaznivé účinky.Podľa toho, ďalším cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť...