Archív za 2004 rok

Strana 17

Tepelný štít absorbujúci hluk

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3847

Dátum: 30.10.2004

Autor: Blömeling Heinz

MPK: B60R 13/08

Značky: tepelný, štít, absorbujúci

Text:

...že medzi aspoň dvoma 2 kovových fólii je usporiadané aspoň jedna vrstva z materiálu absorbujúcehohluk, ktorá tvorí spoločne s kovovými vrstvami samonosnývynález poskytuje tepelný štít pre výsokoteplotné oblasti motorového vozidla, ktorý má oproti známym tepelným štítom motorových vozidiel podstatne zlepšenú schopnost absorpcie hluku. Aj bez použitia inak obvyklého nosného plechu má tepelný štít podľa vynálezu vysokú konštrukćnúĎalšie...

Spôsob výroby solí tiotropia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7278

Dátum: 29.10.2004

Autori: Sieger Peter, Banholzer Rolf, Pfrengle Waldemar

MPK: A61P 11/00, A61K 31/46, C07D 451/00...

Značky: spôsob, solí, tiotrópia, výroby

Text:

...amidov ako sú napríklad dimetylformamid a N-metyl-pyrolidinón, éterov ako sú napríklad tetrahydrofurán, dioxán, dimetyléter a nitrilov ako je napríklad acetonitril. Zvlášť výhodné je ako rozpúšťadlo použiť vodu, metanol, etanol, izopropanol, etylénglykol,dietylénglykol, dimetylformamid, N-metyl-pyrolidinón, tetrahydrofurán, dioxán, dimetyléter alebo acetonitril, pričom voda, predovšetkým vodné roztoky s pH približne 2 až 6 sú podľaNa...

Nový kryštalický anhydrát s anticholinergným účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6673

Dátum: 29.10.2004

Autori: Sieger Peter, Pfrengle Waldemar

MPK: A61P 11/00, C07D 451/00, A61K 31/46...

Značky: anhydrát, nový, krystalický, účinkom, anticholinergným

Text:

...a spôsobom, ktorý bol vo W 0 02/30928 prvýkrát opísaný v stave techniky, je možné získať bezvodú kryštalickú modiñkáciu tiotropiumbromidu, ktorá vyhovuje na začiatku uvedeným vysokým nárokom, a tým rieši úlohu, ktorá je podstatou predloženého vynálezu. Podstatou vynálezu je teda kryštalickýbezvodý tiotropiumbromid. V rámci predloženého vynálezu prípadne pri odkaze na označenieanhydrát tiotropiumbromidu sa rozumie odkaz na kryštalický,...

Odvodňovací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13080

Dátum: 29.10.2004

Autori: Paucod Jean-michel, Benesteau Claude, Serin Jean-pierre, Charon Jean-luc, Pichon Daniel

MPK: E01C 11/22, E03F 3/04

Značky: odvodňovací, prvok

Text:

...výhodne zabezpečuje udržanie takto vytvoreného odvodňovacieho kanálu v polohe dosiahnutej konečným zaklinovaním a niveláciou.Teleso odvodňovacieho prvku má najmenej jeden bočný výstup, ktorý je vybavený vnútorným upevňovacím členom tvoreným rebrom usporiadaným v radiálnom výčnelku tohto výstupu a vonkajším upevňovacím členom, ktorýpredstavuje drážka upravená na tomto výstupe, pričom tieto členyspolupôsobia s doplnkovým upevňovacím členem iného...

Imunoterapeutické činidlo, ktoré sa používa na kombinovanú liečbu tuberkulózy spolu s ďalšími farmaceutikami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6278

Dátum: 29.10.2004

Autori: Amat Riera Isabel, Cardona Iglesias Pere Joan

MPK: A61P 37/00, A61K 39/04

Značky: tuberkulózy, spolu, ďalšími, liečbu, používa, farmaceutikami, činidlo, kombinovanú, imunoterapeutické

Text:

...a nešpecíñckéhobunkových membrán zvírulentného kmeňa M. tubercu/osis, ale nie fragmenty0013 Prihláška US patentu US-A-2002/127700 opisuje farmaceutické ćinidlo na liečbu nákazy spôsobenej mykobaktériovými druhmi, ktoré sa skladá z bunkového extraktu z MTB-C, predovšetkým zo supernatantových frakcií, ale nie z nerozpustných frakcií bunkových stien.0014 Je teda potrebné imunoterapeutické činidlo na liečbu tuberkulózy,ktoré by pôsobilo ako...

Oligo-beta-(1,3)-glukán a monoklonálne protilátky proti rakovine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6004

Dátum: 29.10.2004

Autori: Větvička Václav, Yvin Jean-claude, Panak Edouard

MPK: A61K 31/702, A61K 39/395, A61K 31/715...

Značky: rakovine, proti, monoklonálne, oligo-beta-(1,3)-glukán, protilátky

Text:

...vynálezu, spôsob podľa vynálezu dalej zahŕňa podávanie chemoterapeutickej látky na zvýšenie účinku.0032 Spôsob podľa vynálezu sa môže tiež použit v kombinácii s rádioterapeutickou liečbou.-3 0033 Podľa ďalšieho predmetu vynálezu, keď spôsob ďalej zahŕňa podávanie chemoterapeutickej látky alebo liečbu s rádioterapeutickou fázou, monoklonálna protilátka sa môže podávať v kombinácii s Laminarínom.0034 Laminarín je prirodne sa vyskytujúci glukán,...

Stabilizátory na použitie pri výrobe nízkotučných nátierok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12513

Dátum: 29.10.2004

Autori: Madsen John Charles, Frederiksen Henrik, Burling Hans

MPK: A23D 7/01, A23J 3/08

Značky: stabilizátory, nízkotučných, použitie, výrobe, nátierok

Text:

...teda rozdiel oproti hodnote pH 7 až 9, použitej v predloženom vynáleze. Prostriedky podľa predloženého vynálezu sú odlišné od prostriedkov podľa tohto dokumentu predchádzajúceho stavu techniky, pretože gélová štruktúra zo studenej želatinizácie podľa predloženéhoje odlišná od gélovej štruktúry. ziskanej aciditikáciou a zahrievaním vpredchádzajúcom stave e Ill .0024 Predložený vynález, ktorý je definovaný nárokmi, sa týka spôsobu výroby...

Zariadenie na bezpečnú manipuláciu s liekmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16272

Dátum: 29.10.2004

Autori: Kraus Menachem, Shemesh Eli

MPK: A61J 1/10, A61J 1/14, A61J 1/20...

Značky: manipuláciu, zariadenie, bezpečnú, liekmi

Text:

...s ešte dalším príkladom je poskytnutý aj spôsob na miešanie liekov, ktorý zahrnuje pripojenie podkožnej striekačky vybavenej luerom, ktorá má piest, na striekačkový adaptér, zasunutie adaptéra so zasúvacím portom do portu v nádobe obsahujúcej kvapalinu, pripojenie striekačkového adaptéra, na ktorý jepripojená striekačka. na Iiekovkovú adaptérovú zostavu s Iiekovkou obsahujúcou liek, ktorá je na ňu pripojená,vytiahnutie piesta, čím sa aspoň...

Zvukový izolačný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4937

Dátum: 29.10.2004

Autori: Dubensky Ellen, Tudor Jay, Siavoshai Saeed, Brune Douglas, Owen Eric, Tao Xiaodong, Blandon Joann

MPK: B60R 13/08

Značky: zvukový, systém, izolačný

Text:

...hluku podľa zákona o veľkej hmote zabezpečuje najlepšie prenosové straty hluku a hluk znižuje. Prenosová strata a redukcia hluku sú typické meracie parametre, použité na kvantifikáciu hlukovej redukcie.0009 Zablokovanie hluku je účinné, len ak bariéra pokryje všetky otvory a priechody. Pokiaľ nie, môže dôjsť k úniku a vykonanie NVH je znehodnotené. Pretože povlaky čelných stien súpoužité V rôznych oblastiach vozidla, ktorý má otvory...

2,3-dihydro-6-nitroimidazo[2,1-B]oxazolové zlúčeniny na liečbu tuberkulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4918

Dátum: 29.10.2004

Autori: Ohguro Kinue, Hasegawa Takeshi, Kawasaki Masanori, Tomishige Tatsuo, Sasaki Hirofumi, Tanaka Kazuho, Takemura Isao, Itotani Motohiro, Hashizume Hiroyuki, Tsubouchi Hidetsugu, Matsumoto Makoto, Haraguchi Yoshikazu, Sumida Takumi, Miyamura Shin

MPK: C07D 498/00, A61K 31/41, A61P 31/00...

Značky: 2,3-dihydro-6-nitroimidazo[2,1-b]oxazolové, liečbu, zlúčeniny, tuberkulózy

Text:

...tuberculosis voči liekom je 5,1 . Počet nositeľov infikovaných s takýmito multirezistentnýmiMycobacterium tuberculosis voči liekom sa stanovil na 60 000 000 a firmy stále vychádzajú zo skutočnosti, že výskytmultirezistentného Mycobacterium tuberculosis voči liekom budeV budúcnosti stále stúpať (april 2001 ako doplnok k časopisu Tuberculosis, Scientific Blueprint for TB Drug0009 Okrem toho, hlavná príčina smrti...

Pomocný spôsob a systém jazdy pracovných vlakov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3511

Dátum: 29.10.2004

Autor: Mally Alain

MPK: B61L 23/00, B61L 27/00

Značky: systém, spôsob, pracovných, jazdy, pomocný, vlakov

Text:

...jazdy v režime traťová rýchlosť na uvažovanom úseku Si.0012 Výhodne vlak opúšťajúci stanovište na zaradenie vlakov zoraďovacej zóny pracovnej základne prejde pred výjazdom na trať traťovou prípojkou, pričom zriadenec stanovišťa nazaraďovanie vlaku a stavanie výhybiek iniciuje po prijatí súhlasu od prednostu PC itinerár na0013 V tomto prípade môže zriadenec stanovišťa na radenie vlaku a stavanie výhybiek po príslušnom nastavení výhybiek...

Brzdový kotúč, obzvlášť pre koľajové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3487

Dátum: 29.10.2004

Autori: Mosbach Christian, Wirth Xaver

MPK: F16D 65/12

Značky: brzdový, koľajové, vozidlo, kotúč, obzvlášť

Text:

...predloženého vynálezu je tak úloha, brzdový kotúč vúvode uvedeného typu ďalej rozvinúť tak, že sa zlepšuje jeho funkčná spoľahlivosť a umožňuje sa nákladovo priaznivejšie výroba.0014 Táto úloha sa rieši brzdovým kotúčom, ktorý má znaky nároku 1.0015 Vynález umožňuje najskôr namiesto niekoľko málo vedení klzných prvkov väčší počet tak povediac miniatúrnych vedení klzných prvkov, ktorými sa zabraňuje napríklad nevýhodám doterajšieho stavu...

Kozmetické prostriedky obsahujúce aspoň jeden monomér ramnózy na kozmetickú liečbu kože

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10027

Dátum: 29.10.2004

Autori: Houlmont Jean-philippe, Rico-lattes Isabelle, Bordat Pascal, Perez Emile

MPK: A61K 31/7004

Značky: monomér, kozmetické, aspoň, liečbu, kôže, ramnózy, kozmetickú, obsahujúce, prostriedky

Text:

...ktoré sú priemyselne pripravované z glukózy a nmstného alkoholu, nachádzajú svoje uplatnenie nie len ako detergenty,ale tiež V kozmetológii, a to z dôvodu ich dobrejPublikácia Cosmetic use formulation containing pentyl rhamnoside and cetyl rhamnoside, J P Houlmont a kol.,International Journal of Cosmetic Science, 2001, 23, 363-368,opisuje syntézu a použitie pentylramnozidu a cetylramnozidu ako prídavných tenzioaktívnych látok a...

Kompozícia na báze fluoroéterov a spôsoby inhibície ich degradácie v prítomnosti Lewisovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 284243

Dátum: 29.10.2004

Autori: Huang Shuyen, Chang Steve, Speicher Earl, Kobayashi Manami, Kawai Toshikazu, Bieniarz Christopher, Stelmach Honorate, Loffredo David, Cromack Keith, Raghavan Rajagopalan

MPK: A61K 31/08, A61K 47/02, A61K 47/10...

Značky: inhibície, degradácie, kyseliny, spôsoby, přítomnosti, fluoroéterov, báze, lewisovej, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia anestetika obsahuje fluoroéterovú zlúčeninu s fluoroéterovou skupinou v polohe alfa, kde fluoroéterovou zlúčeninou je sevoflurán a kompozícia ďalej obsahuje vodu v množstve poskytujúcom koncentráciu vody v tejto kompozícii medzi 0,015 % hmotnostných a stupňom nasýtenia vody v prítomnom množstve sevofluránu, pričom kompozícia je bez natronového vápna. Spôsob prevencie degradácie sevofluránu Lewisovou kyselinou, kde sa použije...

Zariadenie na likvidáciu odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 284238

Dátum: 29.10.2004

Autor: Topol Jan

MPK: C02F 1/00, C02F 9/00

Značky: likvidáciu, zariadenie, odpadových

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na likvidáciu odpadových vôd, tvorené čistiarňami odpadových vôd pripojenými k lokálnym zdrojom odpadových vôd, kde súčasťou každej domovej čistiarne (3) odpadových vôd je zásobník (4) vyčistenej vody s čerpadlom (5) na prečerpanie vyčistenej vody do tlakovej prípojky (9) a ďalej do zberného potrubia (11), vybaveného centrálnym kontrolným miestom (12) a ústiacim do recipientu (14). Tlaková prípojka (9) je pred napojením na zberné...

Tetrazolové deriváty a spôsoby liečenia metabolických porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 971

Dátum: 29.10.2004

Autori: Schrader Thomas, Gharbaoui Tawfik, Schmidt Darby, Jung Jae-kyu, Liang Rui, Raghavan Subharekha, Imbriglio Jason, Colletti Steven, Tata James, Semple Graeme, Skinner Philip

MPK: C07D 403/00, A61K 31/41, C07D 491/00...

Značky: metabolických, tetrazolové, spôsoby, liečenia, poruch, deriváty

Text:

...C 1.4 halogénalkoxyskupina, C 14 alkyltioskupina, C 14 alkylsulñnyl, C 14 alkylsulfonyl,C 14 halogénalkyltíoskupina, C 14 halogénalkylsulfinyl a C 14 halogénalkylsulfonyl alebo R 2 je neprítomnýje jednoduchá väzba, ked R 2 je prítomný, alebo je dvojitá väzba, keď R 2 je nepritomný akruh A je S-členný karbocyklický kruh alebo S-členný heterocyklický kruh voliteľne substituovaný s l až 4 substituentmi vybranými zo skupiny pozostávajúcej zo...

Soli tiotropia, spôsob ich výroby a formulácie liečiv, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14518

Dátum: 29.10.2004

Autori: Banholzer Rolf, Pfrengle Waldemar, Sieger Peter

MPK: A61P 11/00, A61K 31/46, C07D 451/10...

Značky: výroby, formulácie, liečiv, tiotrópia, obsahujú, spôsob

Text:

...vynálezu je výhodné uskutočniť v polárnom rozpúšťadle. Výhodnejšie sa použijú také rozpúšťadlá, vktorých je rozpustná aj použitá reagencia Kat-X ako aj vznikajúci vedľajší produkt Kat-Y. Tomuto zodpovedajúce vhodne rozpúšťadlá je odborník schopný identifikovať na základe bežných experimentov. Rozpúšťadlá, V ktorých sú produkty vzorca l napriklad pri izbovej teplote (približne 20 až 25 °C) horšie rozpustná ako zložky Kat-X a Kat-Y, sú podľa...

Baktericídna kompozícia a spôsob potláčania chorôb rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19040

Dátum: 29.10.2004

Autori: Higuchi Koji, Nishide Hisaya, Mitani Shigeru, Okomoto Tomohiro, Nishimura Akihiro, Kominami Hidemasa, Kanamori Fumio, Minamida Koji, Kanbayashi, Ogawa Munekazu, Tanimura Toyoshi, Nishimura Shigeyuki

MPK: A01N 37/34, A01N 37/06, A01N 35/04...

Značky: kompozícia, potláčania, rastlín, chorôb, baktericídna, spôsob

Text:

...je zlúčenina opísaná v The PesticideManual (dvanáste vydanie, Britská rada na ochranu rastlín (BCPC, str. 940-941. Fumarát oxpokonazolu je zlúčenina opísaná v The Pesticíde Manual (dvanáste vydanie, Britská rada na ochranu rastlín (BCPC, str. 699. Tebukonazol je zlúčenina opísaná v The Pesticíde Manual(dvanáste vydanie, Britská rada na ochranu rastlín (BCPC, str. 864-865. Imibenkonazol je zlúčenina opísaná V The Pesticíde Manual (dvanáste...

Spôsob zvarovania vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7002

Dátum: 28.10.2004

Autor: Eberbach Jost

MPK: H01R 43/02, B23K 20/10

Značky: zvarovania, vodičov, spôsob

Text:

...pri postupu zvárania. Pri zmene znamienka druhej časovej deriváciesignálu dráhy sa postup zvárania ukončí.V spise DE-A-2 149 748 sú opísané spôsoby,zariadení a systém pre výrobu spojenia do integrovaných obvodov. Aby sa dosiahli vylepšené spoje, riadi sa prenos síl na nástroj, avšak i energia do neho privádzaná, deformáciouspojovaných dielov zistovanou senzorom dráhy.Regulácia postupu zvárania prostredníctvom ultrazvuku je známa zo spisu...

Zariadenia a spôsob kondicionovania súborov nukleárnych palív s dvojitou bariérou opláštenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6757

Dátum: 28.10.2004

Autor: Chiocca René

MPK: G21F 5/005, G21F 5/00

Značky: nukleárnych, bariérou, dvojitou, palív, opláštenia, súborov, kondicionovania, spôsob, zariadenia

Text:

...Podľa niektorých zákonných predpisov je použitie tejto dvojitej nádoby obligatórne. V tomto pripade nie je nwžné uskutočňovať kondicionovanie podVynález navrhuje łvyriešiť problémy spojené s odvodnenímPodľa jedného význaku sa vynález týka zariadenia pre dvojité kontejnery, ktoré umožňuje svojim priestorovým vytvorením zaistiť odvodnenie a pôsobenie inertného plynu na vonkajší kontejner alebo kontrolu utesnenia. Vzhľadon 1 k voľnému...

Pružná náprava s priečnou tuhosťou, ktorá sa zvyšuje pomocou aspoň jednej časti tvoriacej puzdro pružiny, puzdro pružiny a zodpovedajúce vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15888

Dátum: 28.10.2004

Autori: Thirel Jean-marc, Feret Olivier, Veneau Jean

MPK: B60G 21/05, B60B 33/04

Značky: zodpovedajúce, pružiny, puzdro, priečnou, částí, aspoň, náprava, ktorá, tuhosťou, zvyšuje, pomocou, jednej, vozidlo, tvoriacej, pružná

Text:

...priečnej tyče, ktorá spája dve pozdĺžne ramená, z ktorých každé je spojené sminimálne jedným dielom nazývaným záves, predstavujúci polohovaciu a/alebo ñxačnú časť pre minimálne jednu skrutkovú pružinu, a ktorá je charakteristická tým,že priečna tyč je prepojená na jednotlivé pozdĺžne ramená prostredníctvom minimálne závesu, ktorý tvorí stužujúcu časť určenú na zvýšenie tuhosti nápravy v priečnom smere.0029 Vďaka konštrukčnému riešeniu a...

Nová formulácia pre mäkké želatínové kapsuly obsahujúce retinoidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3933

Dátum: 28.10.2004

Autori: Ditzinger Günter, Gabriel Bernhard, Schmitt-hoffmann Anne-hortense, Wevelsiep Lutz

MPK: A61K 9/48

Značky: formulácia, retinoidy, želatinové, kapsuly, obsahujúce, nová, mäkké

Text:

...0,028 mg DL-a-tokoferolu, 4,2 mg hydrogenovaného ricínového oleja,56,00 mg triacylglycerolov kyseliny kaprylovej/kaprínovej/stearovej a 199,772 mg triacylglycerolovso stredne dlhým reťazcom.Avšak rozhodujúcou nevýhodou tejto formulácie je to, že prejavuje veľmi nízku rýchlosť rozpúšťania kvôli vytváraniublán po dlhodobom skladovaní pri teplote nad 5 °C. Tentoprípravku. Okrem toho vo vodných prostrediach sa pozorujenedispergovateľná náplň a V...

Farmaceutický prostriedok s obsahom soli alebo hydrátu idazoxánu alebo jedného z jeho polymorfov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3163

Dátum: 28.10.2004

Autori: Segonds Roland, Bougaret Joel, Avan Jean-louis

MPK: A61K 47/08, A61K 47/02, A61K 31/4164...

Značky: prostriedok, farmaceutický, polymorfov, idazoxánu, obsahom, jedného, hydrátu

Text:

...vynàlezu je účinná látka s obsahom 5-25 hmotnostných soli alebo hydrátu idazoxánu alebo ich derivátov, 10-40 mikrokryštalickej celulózy, 0,15 lubrikantu, 0,1-0,5 koloidného oxidu kremičitého a 2590 laktózy, podľa možnosti potom účinná látka s obsahom 5-20 hmotnostných soli alebo hydrátu idazoxánu, 10-40 mikrokryštalickej celulózy, 1-5 lubrikantu, 0,1-0,5 koloidného oxidu kremičitého a 29,5-84,8 laktózy.0007 Idazoxán a jeho...

Konštrukčná rúrka vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2917

Dátum: 28.10.2004

Autor: Perrin Laurent

MPK: B62D 25/14

Značky: rúrka, vozidla, konštrukčná

Text:

...na týchto stlpikoch prostredníctvom priečnych bočníc 4. Nosník obsahuje na strane vodiča prvú v podstate valcovú rúrku 10 vybavenú upevňovacimi členmi stĺpika riadenia V kabíne vozidla. Nosič na strane spolujazdca obsahuje druhú v podstate valcovú nírku 12 vybavenú napríklad upevňovacímčlenom klimatizačného zariadenia a palubnej dosky kabíny vozidla.ku koncom, ku ktorým sú pripevnené bočnice 4. Rúrka 12 je zasunutá do rúrky 10.Podľa vynálezu,...

Kĺzavá spodná časť lode

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2904

Dátum: 28.10.2004

Autori: Tronquez Maud, Tableau Patrick, Laval-jeantet Rémi

MPK: B63B 1/00, B63B 1/16

Značky: spodná, kĺzavá, část

Text:

...zo dna trupuvedľa outora a ktorých pozdĺžna os je zreteľne rovnobežná so zodpovedajúcim outorom.0014 Podľa iného hľadiska sa vynález týka klzavej spodnej časti lode, obsahujúcej dno trupu a bočnú obšívku vymedzené dvoma outormi a majúcej prednú časť a zadnú časť, pričom tátopredná časť a táto zadná časť sú jedna voči druhej posunuté na úrovni stupňa v tvare V, ktoréhošpička smeruje dopredu, pričom táto spodná časť lode má líniu kýlu a je...

CCI-779 na liečbu lymfómu z plášťových buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2812

Dátum: 28.10.2004

Autori: Kaufmann Scott, Witzig Thomas

MPK: A61K 31/4353, A61P 35/00

Značky: liečbu, buniek, plášťových, cci-779, lymfómu

Text:

...rituximabu achemoterapie - obvykle R-CHOP alebo analógom purínového nukleozidu a rituximabom. Pacienti, ktorí sú vhodni pre vysokodávkovú terapiu s podporou buniek kostnej drene, sú obvykletransplantovaní pri prvej remisíi.0008 Menej ako 50 MCL pacientov dosahuje pri súčasnej terapii kompletnú remisiu (CR) a len niekoľko pacientov dosahuje pretrvávajúcuremisiu. Typickým scenárom je, že pacient na chemoterapiu reaguje, ale reakcie sú obvykle...

2,3-O-izopropylidénové deriváty monosacharidov, kompozícia ich obsahujúca, spôsob ich prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284241

Dátum: 28.10.2004

Autori: Gupta Jang Bahadur, Kishore Nawal, Arora Sudershan, Joshi Vishwas

MPK: A61K 31/70, C07H 9/04

Značky: 2,3-o-izopropylidénové, deriváty, kompozícia, použitie, monosacharidov, obsahujúca, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty kyseliny 2,3-O-izopropylidén-alfa-L-xylo-2-hexulofuranózovej, ktoré sú vhodné na inhibíciu a prevenciu bunkovej adhézie a patológiu spojenú s bunkovou adhéziou, ktoré zahŕňajú zápalové a autoimunitné ochorenie, ako je bronchiálna astma, reumatická artritída, diabetes typu I, skleróza multiplex, odhojenie aloimplantátu a psoriáza. Opísané sú tiež spôsoby ich syntézy, farmakologické kompozície obsahujúce kyselinu...

Vonkajší komponent opätovne spojiteľného upevňovacieho prostriedku a jednorazový absorpčný výrobok obsahujúci tento vonkajší komponent

Načítavanie...

Číslo patentu: 284240

Dátum: 28.10.2004

Autor: Goulait David Joseph Kenneth

MPK: A44B 18/00, A61F 13/62

Značky: opätovné, obsahujúci, vonkajší, komponent, absorpčný, spojitelného, upevňovacieho, prostriedku, výrobok, jednorázový

Zhrnutie / Anotácia:

Vonkajší komponent (22) opätovne spojiteľného upevňovacieho prostriedku (20) obsahuje podpornú vrstvu (34) a netkanú textíliu (30), ktorá má plošnú hmotnosť 6 g/m2 až 42 g/m2, pričom vonkajší komponent (22) má planárny smerom von vyčnievajúci povrch a netkaná textília (30) je upevnená k podpornej vrstve (34) spojovacími bodmi (46), kde celková pôdorysná plocha zabraná medzivláknovými spojmi (42) netkanej textílie (30) a spojmi medzi netkanou...

Stabilné galenické prípravky obsahujúce benzimidazol a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284239

Dátum: 28.10.2004

Autor: Schmitt Benoit

MPK: A61K 9/00

Značky: obsahujúce, galenické, spôsob, stabilné, přípravky, přípravy, benzimidazol

Zhrnutie / Anotácia:

Benzimidazolový prostriedok obsahuje vrstvu obsahujúcu benzimidazolovú zlúčeninu spolu so zlúčeninou, ktorá reaguje kyslo, farmaceuticky prijateľné prísady, aspoň jednu inertnú vrstvu a vonkajšiu vrstvu, ktorá je aplikovaná na inertnú vrstvu a obsahuje enterický poťah. Je opísaný aj spôsob prípravy prostriedku.

Alkalicky aktivované supersulfátové spojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 284237

Dátum: 28.10.2004

Autor: Ko Suz-chung

MPK: C04B 7/32

Značky: alkalický, spojivo, aktivované, supersulfátové

Zhrnutie / Anotácia:

Aktivované supersulfátované hlinitokremičité spojivo obsahuje hlinitokremičitany, síran vápenatý a aktivátor s obsahom solí alkalického kovu, pričom hlinitokremičitany sa vyberajú zo skupiny pozostávajúcej z vysokopecnej trosky, ílu, slieňa a sekundárnych priemyselných materiálov, ako sú popolčeky s výhradou, že obsah Al2O3 je väčší ako 5 hmotn. %, zatiaľ čo vysokopecná troska je prítomná v množstve väčšom ako 35 hmotn. % a íl, slieň a/alebo...

Deriváty akridínu, spôsob ich výroby a ich použitie ako účinných látok v liečivách

Načítavanie...

Číslo patentu: 284234

Dátum: 28.10.2004

Autori: Pütz Claudia Katharina, Zimmer Osvald, Englberger Werner Günter, Strassburger Wolfgang Werner Alfred

MPK: A61K 31/435, C07D 219/06, C07D 219/02...

Značky: liečivách, deriváty, účinných, výroby, použitie, látok, spôsob, akridínu

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty akridínu všeobecného vzorca (I), v ktorom X znamená dusíkový atóm a Y znamená atóm uhlíka alebo X znamená atóm uhlíka a Y znamená atóm dusíka, spôsob ich výroby a ich použitie ako účinných látok v liečivách, najmä ako analgetík.

Zariadenie na uloženie náradia na kalibráciu obrobkov a lis s takým zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2218

Dátum: 28.10.2004

Autori: Good Hermann, Rauch Peter

MPK: B22F 3/03

Značky: náradia, takým, kalibráciu, zariadením, zariadenie, uloženie, obrobkov

Text:

...na uloženie centrálneho čapu, ktorý môže zasahovať do centrálneho otvoru obrobku, ak obsahuje obrobok takýto otvor. 0009 Príslušné ovládacie zariadenie môže byť výhodne ovládateľné hydraulický, napríklad hydraulickým valcom.0010 Jedno uskutočnenie zariadenia sa vyznačuje tým, že oporná doska lisovnice je podopretá tyčami, ktoré sú axiálne pohyblivév základnej doske, a tým, že horná poloha každej tyče jeobmedzená zarážkou. Tieto tyče môžu byť...

Morfolínové deriváty ako inhibítory spätného vychytávania norepinefrínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8108

Dátum: 28.10.2004

Autori: Man Teresa, Cases-thomas Manuel, Masters John Joseph, Campbell Gordon Iain, Walter Magnus Wilhelm, Rudyk Héléne

MPK: A61K 31/5377, A61K 31/535, A61K 31/5375...

Značky: morfolinové, deriváty, inhibitory, spätného, norepinefrínu, vychytávania

Text:

...(prípadne substituovaný 1, 2 alebo 3 atómami halogénu), -CO-O(C 1-C 4 alkyl), kyano, -NRR, -CONRR, halogénu a hydroxy a/alebo 1 substituentom, ktorý sa vyberie z pyridyl, tiofenyl, fenyl, benzyl a fenoxy, kde je každý prípadne substituovaný na kruhu 1, 2 alebo 3 substituentami, kde sa každý nezávisle vyberie z halogén, C 1-C 4 alkyl (prípadne substituovaný 1, 2 alebo 3 atómami halogénu), C 1-C 4 alkoxy (prípadne substituovaný 1, 2 alebo 3...

Zariadenie a spôsob na zosieťovanie potravín do rúrkového púzdra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7861

Dátum: 28.10.2004

Autor: Mysker Thomas

MPK: A22C 11/00

Značky: spôsob, zosieťovanie, potravin, rúrkového, puzdra, zariadenie

Text:

...priemeru než pletivu na zdóraznenie jamkoviteho vzhľadu výrobkov. Aj keď uskutočnenie vynáiezu bude Upisane ia použilře pre údeniny, moze oyť použite pre akýkoľvek výrobok vrátane celosvalových masoíých výrobkov, syrov, veoetaxiánskyob vyrobkov alebo gxe akykolvek iný výrobok, pre ktorý je žiaduci jamloviłý0007 Podla prítomneho vynálezu je poskytované, v kombinácii, zariadenie na získavanie potravinárskeho výrobku sieťkou ako jedefinované...

Fluorescenčné sondy pre detekciu DNA pomocou hybridizácie s vylepšenou citlivosťou a nízkym pozadím

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17734

Dátum: 27.10.2004

Autori: Lukhtanov Eugene, Lokhov Sergey

MPK: C07H 21/04, C12Q 1/68

Značky: citlivosťou, pozadím, pomocou, nízkým, fluorescenčné, detekciu, sondy, hybridizácie, vylepšenou

Text:

...oligonukleotidový konjugát hybridizuje na spomínanú cieľovú sekvenciu ii) v nehybridizovanej forme, fluorescencia Fl v spomínanom oligonukleotidovom konjugáte je menej než 10 nehasenej fluorescencie a iii) keď spomínaný oligonukleotidový konjugát hybridizuje na spomínanú cieľovú sekvenciu, fluorescencia FI je prinajmenšom 50 jej nezhášanej fluorescencie pre poskytnutie zmesi(b) inkubovaníe spomínanej zmesi v podmienkach priaznivých pre...

Spôsob tlače a/alebo vyrezávania obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11637

Dátum: 27.10.2004

Autori: Heintjens Stefan, Defever Serge, Decloedt Bart, Berghs Kris

MPK: B41J 3/44, B26D 5/34, G06K 9/20...

Značky: obrazů, vyrezávania, tlače, spôsob

Text:

...na jeden kompletný obraz, zahmujúci referenčný rámec, obraz a dva číarové kódy.0010 Obr. 3 predstavuje pohľad na kotúč papiera obsahujúci niekoľko obrazov, ktoré majú byť spracované podľa spôsobu podľa vynálezu.0011 Obr. 4 znázorňuje premietanie z teoretického vektorového priestoru do oblasti tlačenia.0012 Obr. 5 znázorňuje uskutočnenie, v ktorom je referenčný rámec ďalej rozdelený namnožinu segmentov. 0013 Obr. 6 znázorňuje kroky...

Teleso z klzného materiálu z grafitu a spojiva zo syntetickej živice, odolnej voči oteru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11244

Dátum: 27.10.2004

Autori: Metzinger Thomas, Woizenko Adi

MPK: C08K 3/36, C08K 3/04, C08K 7/00...

Značky: syntetickej, odolnej, těleso, spojiva, živice, grafitu, klzného, oteru, voči, materiálů

Text:

...plniva na báze syntetického grafitu jednej z ďalej uvedených látok sú v telese z klzného materiálu obsiahnuté V množstve 20 až 50 hmotnostných percent elektrografit,petrolejový koks, čiernouhoľný smolný koks alebo sadzový koks, pričom sa tri naposledy menované látky použijú v grafitovej forme. V prípadoch, kde je teleso 2 klzného materiálu podľa vynálezu tvorené lichým počtom vrstiev,obsahujú obe vonkajšie vrstvy výhodne jeden z...

Zariadenie na pripevnenie pohonnej jednotky k podvozku vozidla pomocou tiahla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4265

Dátum: 27.10.2004

Autor: Fauconnier Alain

MPK: B60K 5/12

Značky: pohonnej, pomocou, pripevnenie, tiahla, podvozku, vozidla, zariadenie, jednotky

Text:

...vynálezu- obr. 2 predstavuje Vertikálny rez zariadením v rovine priečnej k smeru pohybu vozidla- obr. 3 predstavuje rez v obdobnej rovine, ktorý ukazuje tlmič vozidla s miskou.V tomto príkladnom uskutočnení je tiahlo 2 usporiadané pre elimináciu síl spôsobených zrýchleniami vozidla, kedy vozidlo naberá rýchlosť alebo keď naopak brzdí. Za týmtoúčelom prebieha tiahlo 2 pozdĺž smeru pohybu vozidla. Prvý koniec 3 tiahla je pripojený k motoru...

Protipovodňová ochrana

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3912

Dátum: 27.10.2004

Autor: Lerchbaumer Dieter

MPK: E04H 9/14

Značky: protipovodňová, ochrana

Text:

...časti nároku 1. Vďaka realizácii vodotesného prostriedku na rýchle spojenie môže fólia, uložená mimo vlastné miesto montáže, napríklad v skladoch alebo vpriestoroch firmy špecializujúcej sa na protipovodňovú ochranu, byť pozdĺžjednej svojej strany rýchlo, bezpečne a vodotesne spojená s pripevňovacim prvkom, ktorý je zas sám pripevnený na budove. Protilahlá strana potom môže byť pripevnená v stanovenej výške, ktorá je prispôsobená...

Kvapalinový prúdový vŕtací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2377

Dátum: 27.10.2004

Autor: Blangé Jan-jette

MPK: E21B 7/18, E21B 10/00

Značky: vrtací, nástroj, kvapalinový, prúdový

Text:

...umiestnení vo vrte vgeologickej formácií nad profilom dna tvaru kopy priehlbina definuje tunel pre prúd abrazívnej tekutiny, cez ktorý táto prechádza. Priehlbina tým uľahčuje obmedzenie toku abrazívnej tekutiny, takže sa dosahuje pomerne vysoká hustota. Tým sa zvyšuje účinnosť energie pritomnej v prúde pri hĺbení.Keďže priestor medzi časťou vnútorného povrchu tvaru trúbky dištančného držiaka a povrchom dna vrtu je obmedzený, abrazivny tok...