Archív za 2004 rok

Strana 16

Kaskádny písací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3975

Dátum: 03.11.2004

Autor: Šálek Tibor

MPK: B41J 5/00

Značky: stroj, písací, kaskádny

Text:

...susedným odstupom 45 ° a napájacie vodiče 8 motorčekov 5 sú vedené v ich pozdĺžnych dutinách.Pre správne fungovanie tohto mozaikového elektronického kódového písacieho stroja je významné, že kódovánáhrada 2 pre číslicu nula má šikmo zrezané poloválové brušká 11 pre homé rameno 12 i zadné rameno 13 a zadné rameno 13 má zošikmené, dolným koncom posunuté dovnútra, pričom kódová náhrada 2 pre číslicu jeden má 0 50 - 90 predĺžené homé...

Zariadenie na vizuálnu kontrolu sledovaných objektov prostredníctvom siete GSM

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3974

Dátum: 03.11.2004

Autori: Šulek Stanislav, Tuček Martin

MPK: G08B 25/10

Značky: kontrolu, sledovaných, vizuálnu, zariadenie, siete, objektov, prostredníctvom

Text:

...elektrospotrebiče, SK 3974 Uvýstražné svetelné a zvukové zariadenia, iné zabezpečovacie alebo kontrolné zariadenie a pod. Pamäťové médium 7 slúži na zápis a čítanie fotografii a/alebo videa ktoré boli nasnímané extemým fotoaparátom Za. Pamäťové médium 7 slúži najmä na ukladanie fotografií a/alebo videa a/alebo iných dát vtedy, ked je pamäť integrovaná v mobilnom telefóne 1 plná. Extemý fotoaparát Za je umiestnený a nasmerovaný tak aby...

Aktívna sorpčná stena

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3973

Dátum: 03.11.2004

Autori: Senko Dušan, Emrich Jozef, Forsthoffer Július

MPK: C02F 1/28, B01J 20/24, B01D 15/00...

Značky: aktívna, sorpčná, stěna

Text:

...odpadov.Zvíslú aktívnu sorpčnú stenu možno urobit aj tak, že prírodný sorbent je umiestnený V kruhovom záreze okolo chránených základov stavby, čím sa zabraňuje prieniku kontaminantov do blízkosti stavebného diela.Hrúbka (šírka) aktívnej sorpčnej steny je V rozmedzí 0,5 - 1,0 m pre bežné skládky tuhého komunálneho odpadu. V prípade skládok zvláštneho, alebo nebezpečného odpadu sa potrebná hrúbka (šírka) aktívnej sorpčnej steny vypočíta na...

Celozrnná cereálna sušienka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3972

Dátum: 03.11.2004

Autor: Soudek Miroslav

MPK: A23L 1/10, A21D 13/08

Značky: cereálna, sušienka, celozrnná

Text:

...s mliekom z misky.Z opísaného doterajšieho stavu techniky plynie, že dosiaľ nie sú známe celozmné Cereálne sušienky, ktoré by boli upečené zo surových semien cereálií.Hlavným cieľom technického riešenia je rozšíriť sortiment cereálnych výrobkov.Tento cieľ sa dosahuje celozmnou cereálnou sušienkou podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že táto sušienka je vytvorená upečenou zmesou surových semien cereálií a...

Manipulátor, najmä na manipuláciu s pracovným nástrojom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3971

Dátum: 03.11.2004

Autori: Szegedy Stanislav, Kunc Jozef

MPK: B25J 1/04, B65G 57/00, B25J 18/04...

Značky: manipulátor, pracovným, nástrojom, manipuláciu, najmä

Text:

...prvého a druhého ramena, na obr. 3 pôdorys manipulátora a na obr. 4 je manipulátor znázomený v axonometrickom pohľade.Manipulátor na manipuláciu s páskovacím strojčekom na balenie stohov nastrihaných tabúľ plechov, znázomený na obrázkoch 1 až 4 pozostáva zo stĺpa 3, ktorý je ukotvený do základu. Na konci stĺpa 3 je uložené otočne okolo vertikálnej osi prvé rmneno l a to na dvojici ložísk, z ktorých horné radiálno-axiálne ložisko 31 je...

Distribučný modul

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3970

Dátum: 03.11.2004

Autor: Babej Ladislav

MPK: F24D 3/00, F28F 1/00

Značky: modul, distribučný

Text:

...rúru a/alebo jej časť. Obteká ju a tak prednostné, pokiaľ má dostatočnú teplom, stúpa hore. Keď prestane stúpať, jej teplota je približne rovnaká ako v tepelnom zásobníku na tej istej úrovni a dostáva sa z vertikálnej rúry do horizontálnej rúry a/alebo jej časti a odtiaľ do tepelného zásobníka.Výška vertikálnej rúry je rovná alebo menšia ako výška tepelného zásobníka, do ktorého sa ohriata kvapalina distribuuje a horizontálna rúra a...

Zdobítko

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3969

Dátum: 03.11.2004

Autor: Čítek Zdeněk

MPK: A23G 3/28

Značky: zdobítko

Text:

...zovrú a utesnia.V druhom alternatívnom uskutočnení, ktoré je určené zároveň ako obal pre trvanlivejšie zdobiacc náplne, v ktorom sú dodávané na trh, je tento koniec samozrejme uzavretý už priamo od výrobcu.Všetky časti zdobiacej kuchynskej pomôcky sú výhodne zhotovené zo zdravotne nezávadného plastu, umožňujúceho aj bezproblémové nahriatie náplne v horúcej vode na potrebnú tekutosť.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je ďalej...

Zariadenie elektrického príhrevu skloviny v sklárskej peci

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3968

Dátum: 03.11.2004

Autor: Škultéty Karol

MPK: C03B 5/027, C03B 5/02, H05B 3/62...

Značky: skloviny, příhřevu, elektrického, zariadenie, sklárskej

Text:

...napájacej elektrickej sústavy. Elektrickým napájacím zdrojom však môže byt okrem transfonnátora alebo kaskády transformátorov aj buster a SK 3968 Ulebo transduktor, prípadne špeciálny olejový odbočkový transformátor so servopohonom alebo plynulé sa pohybujúcim kĺznym kontaktom po sekundámom vinutí. Zariadenie elektrického prihrevu na výstupnej strane pozostáva zo sústavy taviacich elektród prípadne zemniacej elektródy. Do elektród je...

Papierový obrúsok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3967

Dátum: 03.11.2004

Autor: Petrášek Petr

MPK: B32B 29/06, B32B 29/00, G09F 23/10...

Značky: papierový, obrúsok

Text:

...výhoda spočíva v tom, že papierový obrúsok podľa tohto technického riešenia je z dôvodu reklamných dotácií z hľadiska nákladov na nižšej cenovej úrovni.Na správnu funkciu papierového obrúska tvoreného najmenej dvoma vrstvami papiera je výhodné, ak aspoň jedna vnútomá vrstva papierového obrúska je vybavená plochou s reklamným a/alebo prezentačným a/alebo propagačným textom.Papierový obrúsok podľa tohto technického riešenia má najmenej...

Exteriérová prezliekacia jednotka s reklamnou plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3966

Dátum: 03.11.2004

Autori: Kunc Marek, Miklošík Matúš

MPK: G09F 23/00, A47F 11/00

Značky: exteriérová, prezliekacia, jednotka, reklamnou, plochou

Text:

...homú (la) a dolnú (lb) elipsovitú časť konštrukcie. Rám je tvarovaný elipsovitého tvaru na homej (la) a dolnej (lb) časti konštrukcie, vyrobený z kovových profilov, umiestnených vždy vo dvoch navzájom rovnobežných rovinách. Tieto časti sú vzájomne pevne spojené a súčasne od seba oddelené pomocou rozpierok (3) o dĺžke 2,15 až 2,30 m. Predĺženie rozpierok smerom nadol o dĺžke 30 cm slúži ako kotvenie pevne spojené s podložkou (zem,...

Tienidlo s reklamnou plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3965

Dátum: 03.11.2004

Autori: Kunc Marek, Miklošík Matúš

MPK: G09F 23/00, A45B 23/00

Značky: plochou, reklamnou, tienidlo

Text:

...ako reklamná plocha z vonkajšej strany na umiestnenie reklamného textu alebo symbolu. PVC banner je navlečený na homú (l a) a dolnú (lb) polkruhovú časť konštrukcie.Rám je polkruhového tvaru na homej (la) a dolnej (lb) časti konštrukcie, vyrobený z kovových profilov, ktoré sú navzájom pevne spojene na obidvoch koncoch skrutkovými spojmi (4). Tieto časti sú vzájomne pevne spojené a súčasne od seba oddelene pomocou rozpierky (3). Predĺženie...

Svietiaci pás s led diódami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3964

Dátum: 03.11.2004

Autor: Bakajová Blanka

MPK: H05B 35/00, F21S 8/00

Značky: svietiaci, diodami

Text:

...hmotou 10. Týmto usporiadaním sa dosahuje rovnomemćho presvíetenia celej hrany bez rušivých tieňov.Prehľad obrázkov na výkreseObrázok znázorňuje prevedenie Svietiaceho pásu s LED diódami.Svietiaci pás s LED diódami znázorňuje obrázok. Vo vrchnej lište 2 sú v osadené LED diódy l, poprepájané vodičmi 3. Pomocou bočných líšt 4 je v tesnej blizkosti upevnená spodná lišta 6, prepojenia LED diód l sú zaliate zalievacou hmotou 10 s výhodou...

Anión-viažuce polyméry a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6585

Dátum: 03.11.2004

Autori: Charmot Dominique, Roger Florence, Klaerner Gerrit, Nguyen Hoai Son, Connor Eric, Chang Ting Han

MPK: C08L 39/00, C08G 73/00

Značky: použitie, polyméry, anión-viažuce

Text:

...majú režim obmedzeného príjmu tekutín. Vyžadovali by sa preto jednoduchšie aplikovateľné farmaceutické formulácie predovšetkým žuvacie tablety sa stávajú populárnejšími medzi geriatrickou a pediatrickou populáciou a pri liečení vyžadujúcom veľké zaťaženie tabletami žuvacie tablety umožňujú väčší obsah účinnej látky a v konečnom dôsledku znižujú počet tabliet na jedlo. Vzhľadom k tomu, že účinná látka obsiahnuté V žuvacej tablete je najskôr...

Spôsob osadzovania na mieste tvrdenej vložky napustenej živicou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17203

Dátum: 03.11.2004

Autor: Driver Franklin Thomas

MPK: F16L 55/165

Značky: mieste, osadzovania, živicou, tvrdenej, napustenej, vložky, spôsob

Text:

...a nafukovaním majú v počiatočnom stave vonkajšiu hladkú vrstvu tvorenú relatívne pružným, v podstate nepriepustným polymérnym povlakom. Tento vonkajší povlak umožňuje napustenie živice do vrstvy vložky vytvorenej z materiálu, ktorý možno napustiť živicou, napríklad z plsti. Po prevrátení sa nepriepustná vrstva dostane dovnútra vložky, pričom vrstva napustená živicou sa nachádza oproti stene existujúceho potrubia. V priebehu osadzovania...

Anión-viažuce polyméry a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4998

Dátum: 03.11.2004

Autori: Charmot Dominique, Roger Florence, Nguye Hoai Son, Chang Ting Han, Klaerner Gerrit, Connor Eric

MPK: C08G 73/00

Značky: polyméry, anión-viažuce, použitie

Text:

...stále pretrváva značný dopyt po bezpečnom, vysoko kapacitnom väzobnom činidle, ktoré selektívne odstráni ióny z tela pri použití nízkeho dávkovania väzobného činidla a ktoré bude mať lepší kompliančný profil pre0008 Kompliancia pre pacienta je dnes uznávané ako jeden z hlavných limitujúcich faktorov pre pacientov, ktorých liečenie by malo byť v súlade odporúčaniami K/DOQI zvyšovanie dávok znamená, že pacienti musia užívať desať 800 mg piluliek...

Systém zátkovej tyče so zvlnenou plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4311

Dátum: 03.11.2004

Autori: Dorricott James, Richaud Johan, Heaslip Lawrence

MPK: B22D 41/14

Značky: plochou, tyče, systém, zátkovej, zvlněnou

Text:

...prúdu kovu cez poréznyPríklady takých známych systémov zátkových tyčí sú opísanê V japonskej patentovej prihláške JP-A 1-62-089 566 a V patentovom spise US 5 071 043.0005 Ale využívanie nerovných plôch, ako je opísané V JP-A 1-62-089 566, vedie k nedokonalej regulácii prúdenia kovu, lebo veľkosť otvoru nie je hladkou funkciou oddelenia medzi otvorom Výlevky a nosom zátkovej tyče. Nerovná geometria rovnako spôsobuje problémy 2 hladiska...

Imortalizované vtáčie bunkové línie na produkciu vírusov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3978

Dátum: 03.11.2004

Autori: Jordan Ingo, Sandig Volker

MPK: C12N 5/06

Značky: vírusov, linie, bunkové, vtáčie, produkciu, imortalizované

Text:

...R. M. et al., Arch. Med. Res. 2659-63 (1995. Pri Vakcínii to platí dokonca i pre Vysoko oslabený kmeň Ankara (MVA), ktorý bol vyvinutý na kuracích bunkách. Bunkoválínia BHK-21 sa ujala pri príprave niektorých Vakcín pre domáce zvieratá (Lubiniecki, AS., Bioprocess Technol. 10495-513 (1990. Táto línia však nevyhovuje bezpečnostným požiadavkám na prípravu ľudských vakcín. Bunky BHK vznikli spontánne, sú vysokotumorigénne a ich história...

Spôsob prípravy 4-pentafluórsulfanyl-benzoylguanidínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3404

Dátum: 03.11.2004

Autori: Kleemann Heinz-werner, Schubert Gerrit

MPK: C07C 381/00

Značky: přípravy, spôsob, 4-pentafluórsulfanyl-benzoylguanidínov

Text:

...R 2, ad) v zlúčenine vzorca V sa nahradí amínová funkčná skupina halogénovým substituen tom, a e) V zlúčenine vzorca VI sa halogénový substituent nahradí nitrilovou funkciou, af) nitrilová funkčná skupina v zlúčenine vzorca VII sa hydrolyzuje na karboxylovúg) karboxylová kyselina vzorca VIII sa prevedie na acylguanidín vzorca I, pričom v zlúče ninách vzorca II, III, IV, V, VI, VII a VIIIR 1 až R 4 majú rovnaký význam ako je definované...

Multimodálna polyetylénová kompozícia so zlepšenou homogenitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3332

Dátum: 03.11.2004

Autori: Bäckman Mats, Van Praet Erik, Gustafsson Bill, Van Marion Remko

MPK: C08L 23/00, C08F 2/00, C08F 10/00...

Značky: polyetylénová, homogenitou, zlepšenou, multimodálna, kompozícia

Text:

...frakcii ako funkcia molekulovej hmotnosti, takéhoto multimodálneho polyetylénu bude vykazovať dve alebo viac maxim alebo je prinajmenšom zreteľne rozšírený v porovnaní s krivkamí pre individuálne frakcie.Ak je napríklad polymér vyrábaný v sekvenčnom multistupňovom postupe, použitím spracovateľských reaktorov spojených v sérii a za použitia rôznych podmienok v každom reaktore,polyméme frakcie vyrábané v rôznych reaktoroch budú mať svoju...

Reaktor s cirkulačným fluidným lôžkom a spôsob regulovania teploty cirkulačného fluidného lôžka pevných častíc tohto reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 284253

Dátum: 03.11.2004

Autori: Alexander Kiplin, James David, Belin Felix

MPK: F22B 1/00

Značky: reaktora, teploty, lôžkom, regulovania, částic, pevných, reaktor, fluidným, lôžka, cirkulačného, spôsob, fluidného, cirkulačným, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Reaktor (1) s cirkulačným fluidným lôžkom obsahuje nádrž (40) na uloženie pevných častíc s úložnou kapacitou, stanovenou rozsahom zmien zásoby cirkulačných pevných častíc v plášti (6) reaktora (1), požadovanej na reguláciu teploty lôžka, v závislosti na očakávanej premenlivosti vlastností paliva a sorbentu a záťažových zmien reaktora (1), na uloženie pevných častíc, nahromadených sekundárnym odlučovačom (20) pevných častíc, recirkulačný systém...

Použitie inhibítora H+, K+ -ATPáz a glukokortikoidu v terapii a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284252

Dátum: 03.11.2004

Autori: Pinas-masso Joan, Serra-carreras Jordi, Lindberg Per, Trofast Jan

MPK: A61K 31/44, A61K 31/415

Značky: inhibítora, atpáz, glukokortikoidu, obsahom, farmaceutická, terapii, použitie, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie inhibítora H+, K+ -ATPáz a glukokortikoidu na prípravu farmaceutickej kompozície určenej na súčasné, oddelené alebo následné podávanie na liečenie nosných polypov, Widalovho syndrómu alebo astmy.

Spájacie zariadenie na odoberateľné pripájanie obuvi na športový výstroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 284251

Dátum: 03.11.2004

Autori: Zanatta Luca, Zanatta Marco

MPK: A43B 5/04, A63C 9/08

Značky: zariadenie, pripájanie, výstroj, odoberateľné, spájacie, športový, obuvi

Zhrnutie / Anotácia:

Spájacie zariadenie obsahuje prvé teleso (1), upevnené na podošvu (1a) obuvi a vybavené zostavou tvarovaných výčnelkov (7) na viditeľnej strane, druhé teleso (2), pripevnené na športový výstroj (2a) a vybavené zostavou otvorov (10), ktorých usporiadanie a počet sú rovnaké ako pri výčnelkoch (7) a do ktorých môžu byť výčnelky (7) uložené. Medziľahlý prvok (3) je otočný vzhľadom na druhé teleso (2) a je vybavený zostavou otvorov (14), ktorých...

Kompozícia znižujúca cholesterol, jej použitie a terapeuticky účinný produkt s jej obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284250

Dátum: 03.11.2004

Autori: Kutney James, Novak Egon, Jones Peter

MPK: A61K 31/575, C07J 9/00

Značky: znižujúca, terapeuticky, použitie, kompozícia, účinný, obsahom, produkt, cholesterol

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná kompozícia znižujúca cholesterol, jej použitie na výrobu liečiva na zníženie koncentrácie lipoproteín-cholesterolu alebo na prevenciu, alebo na ošetrovanie primárnej alebo sekundárnej dyslipidémie a aterosklerózy a tiež produkt terapeuticky účinný na prevenciu alebo ošetrovanie primárnej alebo sekundárnej dyslipidémie a aterosklerózy, ktorý obsahuje takúto kompozíciu.

Medicinálny prípravok obsahujúci lipofilný inertný plyn

Načítavanie...

Číslo patentu: 284249

Dátum: 03.11.2004

Autor: Georgieff Michael

MPK: A61K 9/00, A61K 47/02, A61K 33/00...

Značky: obsahujúci, prípravok, medicinálny, inertný, lipofilný

Zhrnutie / Anotácia:

Prípravok obsahuje lipofilný inertný plyn v rozpustenej alebo dispergovanej forme, ktorý má farmakologický účinok. Uvedený prípravok je obzvlášť vhodný na navodenie anestézie.

Spôsob výroby proteínového hydrolyzátového prostriedku a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284245

Dátum: 03.11.2004

Autori: Korhonen Hannu, Metsäniitty Leena, Isolauri Erika, Salminen Seppo, Syväoja Eeva-liisa

MPK: A23C 9/12, A23J 3/34, A23C 9/123...

Značky: hydrolyzátového, výroby, proteínového, použitie, spôsob, prostriedku

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy proteínového hydrolyzátového prostriedku na tlmenie hypersenzitívnych reakcií a podporu imunitnej bariéry v črevách pozostáva z krokov hydrolýzy potravinových proteínov enzýmami odvodenými od bakteriálneho prípravku obsahujúceho kmeň Lactobacillus GG (ATCC 53103) a s pepsínom a/alebo trypsínom. Proteínový hydrolyzát sa používa najmä na potláčanie hypersenzitívnych reakcií vyvolaných jedlom, na podporu imunitnej bariéry v črevách...

Izolačná doska z minerálnej vlny a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284242

Dátum: 03.11.2004

Autor: Horres Johannes

MPK: D04H 13/00

Značky: doska, spôsob, minerálnej, výroby, izolačná

Zhrnutie / Anotácia:

Izolačná doska (1) alebo tabuľa z minerálnej vlny, vystužená plochým útvarom s otvorenými pórmi, pokrývajúcim aspoň jeden hlavný povrch izolačnej dosky. Do povrchu izolačnej dosky je tvarovým spojením vložený útvar (2) s otvorenými pórmi s veľkými okami, pričom minerálna vlna je vtlačená do dutín útvaru (2) s otvorenými pórmi v povrchovej ploche izolačnej dosky. Spôsob výroby izolačnej dosky (1) z minerálnej vlny spočíva v tom, že jedna alebo...

Pentafluórsulfanyl-benzoylguanidíny, spôsob ich výroby, ich použitie ako liečiva alebo diagnostika, ako aj liečivo s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2525

Dátum: 03.11.2004

Autor: Kleemann Heinz-werner

MPK: A61K 31/166, A61P 9/00, C07C 381/00...

Značky: liečivo, diagnostika, pentafluórsulfanyl-benzoylguanidíny, liečivá, obsahom, výroby, použitie, spôsob

Text:

...môžu byť l, 2, 3 alebo 4 atómy vodíka nahradené atómami fluómR 9 a R 10 nezávisle od seba vodík, alkylovú skupinu s 1, 2, 3 alebo 4 atómami C aleboa, b a c nezávisle od seba nulu alebo l-(CH 2)h-fenyl alebo -O-fenyl, v ktorých sú fenylové zvyšky nesubstituované alebo sú substituované l, 2 alebo 3 zvyškami vybranými zo skupiny pozostávajúcej z F, Cl, Br, I, -Oj-(CH 2)k-CF 3,alkoxyskupín s l, 2, 3 alebo 4 atómamí C, alkylových skupín s 1,...

Anión-viažuce polyméry a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2345

Dátum: 03.11.2004

Autori: Chang Han Ting, Roger Florence, Connor Eric, Klaerner Gerrit, Charmot Dominique, Nguyen Son Hoai

MPK: C08G 73/00

Značky: polyméry, použitie, anión-viažuce

Text:

...tekutín. Vyžadovali by sa preto jednoduchšie aplikovateľné farmaceutické fonnulácie predovšetkým žuvacie tablety sa stávajú populárnejšími medzi geriatrickou a pediatrickou populáciou a pri liečení vyžadujúcom veľké zaťaženie tabletami žuvacie tablety umožňujú väčší obsah účinnej látky a v konečnom dôsledku znižujú počet tabliet na jedlo. Vzhľadom k tomu, že účinná látka obsiahnutá v žuvacej tablete je najskôr dispergovaná účinkom žuvania a...

Veža na impregnovanie živice pre vložku vytvrdzovanú na mieste použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9045

Dátum: 03.11.2004

Autori: Driver Franklin Thomas, Wang Weiping

MPK: F16L 55/165

Značky: vytvrdzovanú, veža, impregnovanie, vložku, použitia, živice, mieste

Text:

...trubicu pripojcnú ku koncu naruby cibríitcnej ložkyx Živíca ilaimpregntuvaná do impregnovzateľnćho materialu sa potom yľľ(l/,lljć tak. aby stvrdla a vytvorila tvrdé, tesneprilíehajttce, tuhć vnútorne tuhložcnic rúrky vo vrnútri existujúceho potrubia. Novú vložkaúčinne utesňuje všetky trhlíny a opravuje každú časť opotrebovaného potrubia alebo potrubného spoja. aby sa zabránilo ďalšiemu presakovaniu bud do, alebo z existujúceho potrubia....

Myo inositol hexafosfát pre aktuálne použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1924

Dátum: 03.11.2004

Autori: Grases Freixedas, Isern Amengual, Costa Bauzá, Perello Bestard, Prieto Almirall

MPK: A61K 9/70, A61K 31/661, A61P 3/00...

Značky: inositol, hexafosfát, aktuálne, použitie

Text:

...schopnosť brániť kalcifikácii tkanív u potkanov(Clinical Science (1972) 43, 377-383 Biofactors 11 (2000),171-177). Všetky rastlinné cereálie (ako napr. kukurica,pšenica, a ryža) obsahujú okolo 1 , zatiaľ čo iné potraviny,napr. sója, búrske oriešky alebo sezam obsahujú 1,5 aleboviacej. Vo väčšine semien je fytát spojený s vápenatými alebohorečnatými iontami (pri tvorbe soli známej ako fytín) a nie je distribuovaný homogénne v semenách....

Spôsob odlievania na výrobu odliatku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1606

Dátum: 03.11.2004

Autori: Flesch Andreas, Schreiner Jens, Wagner Ingo

MPK: B22D 29/00, B22C 9/06

Značky: spôsob, výrobu, odlievania, odliatku

Text:

...l. U vynálezu sa uvolñujúce sa skupenské teplo tuhnutia práve odliateho odliatku využíva na spálenie spojivavšetkej základnej formovacej hmoty, nachádzajúcejsa V lejacej forme, takže sa následne získajú voľné, sypké a spojivom už vzájomne nespojené častice formovacej hmoty. V svojej podstate jeteda zdržanie odliatku vyrobeného podľa vynálezu dlhšie, než by bolo z hľadiska techniky výroby pre odliatok v skutočnosti nutné. Z hľadiska techniky...

Vyhrievaná laminovaná okenná tabuľa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8413

Dátum: 03.11.2004

Autor: Andrt Jan

MPK: F41F 3/04, F41B 3/02, B64F 1/06...

Značky: okenná, tabuľa, vyhrievaná, laminovaná

Text:

...napájaním zníženým napätím.0009 Vyššie opísané opatrenia môžu byt používané rovnako dobre samostatne, ako vo všetkých kombináciách. Nie je nevyhnutne nutné ich umiestniť symetricky na oboch vonkajších trojuhoiníkových plochách, tieto môžu byť naopak v prípade potreby zariadené každá inak.0010 Navyše je vprincipe možné pripustiť vytvorenie vyhrievania smenším výkonom vtých zónach povrchu, ktoré sú vyhrievané inými vyhrievacími vodičmi,...

Katalytické splyňovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14929

Dátum: 03.11.2004

Autori: Akay Galip, Dogru Murat

MPK: C10J 1/00

Značky: splynovanie, katalytické

Text:

...aby palivové brikety nemali maximálny priemer váčšl ako jedna osmina najužšej časti splyñovacieho zariadenia, aby sa zabránilo vytvaraniu Iavck.0023 V spôsobe splyñovania bude miera potrebnej sekundárnej oxidácie závisieť od obsahu zvyšného drevnáho uhlia v popole palív. Palivá s vysokým obsahom popola, ako napríklad splaškový kal. kožený odpad. reziduálny kal z ropy, odpad z domácnosti, kostna múčka, kuracl a hovádzl odpad, zvyčajne...

Súbor zariadení na bezpečný priamy prenos informácií prostredníctvom internetu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3334

Dátum: 02.11.2004

Autori: Jobbágy Miklós, Zelenák János, Kuti Gábor

MPK: H04M 1/253, H04L 29/06

Značky: internetu, prostredníctvom, prenos, informácií, súbor, priamy, zariadení, bezpečný

Text:

...pre vytvorenie spojenia prostrednictvom internetu vybavené k ovacim adekódovaclm kľúčom spôsobom odlišným od známych riešenLáe možné dosiahnuť stav, kedy je možné realizovať komunikáciu na zákla e intemetu. v riebehu ktorej sa tok zvuku, fotografii, video záznamu, signálu alebo iný údajov medzi spojenou volajúcou avolanou stranou uskutočňuje zašifrovanm spôsobom a ten nie je možné dešifrovať od vytvorenia spojenia a po jeho...

Topické prípravky s imunosupresívami

Načítavanie...

Číslo patentu: 284246

Dátum: 02.11.2004

Autori: Jegorov Alexandr, Stuchlík Josef, Maťha Vladimír, Stuchlík Milan

MPK: A61K 47/34, A61K 31/585, A61K 38/13...

Značky: přípravky, topické, imunosupresívami

Zhrnutie / Anotácia:

Liečivé prípravky na topickú očnú aplikáciu obsahujúce 0,02 až 5,0 % imunosupresívnych liečiv patriacich do skupín monocyklických undekapeptidov, makrolidových laktónov alebo kortikosteroidov vo vehikule obsahujúcom do 10 % polyalkylénglykol-polyuretánových kopolymérov všeobecného vzorca (I), kde n má hodnotu 8 až 51, m je prevažne 1 až 4 a R je skupina CH3 alebo vodík, ktoré sú tvorené v hydrofilnom vehikule výhodne...

Spôsob povrchovej úpravy výstužných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284236

Dátum: 02.11.2004

Autori: Černák Mirko, Krump Henrich, Hudec Ivan, Ráheľ Jozef, Reksová Viera, Janypka Petr, Šimor Marcel

MPK: D06M 11/58, F16G 1/10, D06N 3/00...

Značky: úpravy, výstužných, povrchovej, materiálov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob povrchovej úpravy výstužných materiálov s vylúčením predadhezívnej alebo adhezívnej úpravy pôsobením nízkoteplotnej dusíkovej plazmy pri atmosférickom tlaku, kde výstužný materiál je ťahaný konštantnou rýchlosťou cez plazmový reaktor v smere katóda - anóda, pričom pri prechode cez otvor anódy dochádza k pôsobeniu nízkoteplotnej dusíkovej plazmy po povrchu výstužného materiálu, ktorá narúša jeho povrch, čím následne reaguje s okolitým...

Pyruvátkarboxylázový gén, génová štruktúra, vektor a transformovaná bunka s jeho obsahom, spôsob mikrobiálnej prípravy aminokyselín aspartátovej a glutamátovej skupiny a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284235

Dátum: 02.11.2004

Autori: Eikmanns Bernd, Sahm Hermann, Peters-wendisch Petra

MPK: C12P 13/04

Značky: skupiny, gén, génová, glutamátovej, struktura, pyruvátkarboxylázový, aminokyselin, spôsob, obsahom, vektor, použitie, aspartátovej, transformovaná, buňka, mikrobiálnej, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob mikrobiálnej prípravy aminokyselín aspartátovej a/alebo glutamátovej skupiny, pri ktorom je zvýšená aktivita pyruvátkarboxylázy genetickou modifikáciou enzýmu a/alebo zvýšená expresia pyruvátkarboxylázového génu v produkčnom mikroorganizme. Ďalej sú opísané pyruvátkarboxylázový gén, génová štruktúra, vektor a transformovaná bunka s jeho obsahom.

Spôsob výroby rozmrazovacej/mrazuvzdornej tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7545

Dátum: 02.11.2004

Autori: Kuczek Sara, Conkle Nicholas, Chauhan Satva, Samuels William

MPK: C09K 3/18

Značky: výroby, spôsob, tekutiny

Text:

...jantaranové soli, a to V reakcii, ktorá rýchlo uvoľňuje dostatok tepla, aby sa ľad na povrchu roztopil a jantaranové soli pôsobia ako rozmrazovací prostriedok a prostriedok znižujúci teplotu tuhnutia. Rozmrazovacie prostriedky môžu ďalej obsahovať glykol, ktorýinhibuje vznik ľadu na rozmrznutom povrchu.obsahujúci vodu, glycerol a alkalickú soľ (napr. octan draselný), ktorá pôsobí ako doplnkový prostriedok znižujúci teplotu tuhnutia. Tento...

Odpaľovací systém užitočného zaťaženia pre raketu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2439

Dátum: 31.10.2004

Autor: Demole Frederic Jean-pierre

MPK: F41F 3/00, B64G 5/00, B64G 1/00...

Značky: odpalovací, systém, raketu, užitočného, zaťaženia

Text:

...akcelerácie.Obrázok 5 je schematický perspektívny pohľad demonštrujúcirotačný článok na úplnom začiatku akcelerácie.Obrázok 6 je schematický perspektívny pohľad demonštrujúcirotačný článok na konci akcelerácie.Obrázok 7 je schematický perspektívny pohľad na raketu aprostriedky prenosu počas akcelerácie.Obrázok 8 je schematický perspektívny pohľad. na vnútornúkonštrukciu rakety a prostriedky prenosu počas akcelerácie.0008 Teraz k obrázku 1,...

Chuťové látky obsahujúce liečivé prípravky so zlepšenými farmaceutickými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7056

Dátum: 30.10.2004

Autori: Bosché Patrick, Kanikanti Venkata-rangarao, Bongaerts Sabine

MPK: A61K 31/495

Značky: zlepšenými, chuťové, farmaceutickými, liečivé, přípravky, vlastnosťami, obsahujúce, látky

Text:

...alebo velmi dobré vlastnosti. Pri tom je pozoruhodné, že vysoko disperzný oxid kremičitý práve ovplyvňuje účinok chuťových, popr aromatlckých látok, hoci je v stave techniky navrhnutý na maskovanie chuti. 0007 Vynález sa teda týka pevných liečivých prípravkov, obsahujúcich farmaceutickú účinnú látku, chutovú látku a aspoň 1,5 hmotn. vysoko disperzného oxidu kremičitého, vztiahnuté na celkovú hmotnosť hotového prípravku.0008 Liečivé prípravky...