Archív za 2004 rok

Strana 15

Spôsob liečby rakoviny vychádzajúce z B lymfocytov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10276

Dátum: 04.11.2004

Autori: Long Li, Luqman Mohammad, Yabannavar Asha, Zaror Isabel

MPK: A61K 39/395

Značky: vychádzajúce, lymfocytov, rakoviny, spôsob, liečby

Text:

...uvedená antagonistícká anti-CD 40 protilátka alebo jej antigén viažucí fragment sú vybrané zo skupiny, ktorú tvoría) protilátka alebo jej antigén viažucí fragment, ktorá sa viaže k epitopu schopnému viazať monoklonálnu protílátku CHIR-5.9, ktorú je možné získať z hybridómovej bunkovej línie uloženej v ATCC ako patentová položka č. PTA-5542 alebo monoklonálna protilátka CHIR 12. 12, ktorú je možné získat z hybridómovej bunkovej línie uloženej...

Dávkovacie zariadenie a zariadenie na nanášanie lepidiel na najmenej jeden pás substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3365

Dátum: 04.11.2004

Autori: Kiener Waldemar, Rein Johann

MPK: B05C 1/08, B05C 11/02

Značky: zariadenie, dávkovacie, nanášanie, najmenej, substrátů, lepidiel

Text:

...riešenie spočívajúce vtom, že otáčaním dávkovacieho zariadenia, s výhodou okolo jeho pozdĺžnej osi, možno volitelne nastavit a k dávkovacej štrbine priradiť najmenej dve oblasti. Tým sa umožní rýchle prezbrojenie. Toto otočné usporiadanie dávkovacieho zariadenia sa môže uskutočniť ako nezávislé na nastavenie dávkovacej štrbiny medzi dávkovacím zariadením a nanášacim valcom. Je výhodné, ak sa navzájom zlaďuje tak šírka dávkovacej štrbiny,...

Obvod na vysielanie a prijímanie dát

Načítavanie...

Číslo patentu: 284254

Dátum: 04.11.2004

Autori: Ziegler Tobias Irmo, Ziegler Ulrike Claudia, Ziegler Martin Andreas, Ziegler Horst

MPK: H04B 10/28

Značky: prijímanie, obvod, vysielanie

Zhrnutie / Anotácia:

Obvod na vysielanie a prijímanie dát na vysielanie a prijímanie optických dátových signálov, pri ktorom je svetelná dióda (5) ako vysielací prvok na vysielanie optického dátového signálu napojená na riadiaci obvod (9), odovzdávajúci dátový signál, pričom dióda (5) je v režime prijímania dát riadená riadiacim obvodom (9) tak, že pôsobí ako optoelektronický prvok na prijímanie dát na prevod ňou prijatého optického dátového signálu na elektrický...

Prášok na použitie v suchom práškovom inhalátore a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284248

Dátum: 04.11.2004

Autori: Brambilla Gaetano, Musa Rossella, Staniforth John Nicholas, Ferrarini Lorenzo, Vodden Morton David Alexander, Gill Rajbir

MPK: A61K 9/72, A61K 9/14

Značky: inhalátore, prášok, práškovom, výroby, suchom, spôsob, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Formulácia vo forme suchého prášku na účinné dodávanie aktívnych zložiek do dolného respiračného traktu pacientov trpiacich na pľúcne ochorenia, ako napríklad astmu, je určená na voľne prúdiace inhalovanie. Formuláciu je možné vyrábať jednoduchým spôsobom, je fyzikálne a chemicky stabilná a je schopná dodávať presné dávky a aj jemnú časticovú frakciu s nízkou pevnosťou aktívnych zložiek, použitím zariadenia s vysokým alebo stredným odporom.

Lipozómový prípravok 6,9- bis[(2-aminoetyl)amino]benzo[g]izochinolín-5,10-dión dimaleátu a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284247

Dátum: 04.11.2004

Autor: Bugatti Carlo

MPK: A61K 31/473, A61K 9/127, A61P 35/00...

Značky: dimaleátu, prípravok, použitie, lipozómový, bis[(2-aminoetyl)amino]benzo[g]izochinolín-5,10-dión

Zhrnutie / Anotácia:

Lipozómový prípravok zlúčeniny 6,9-bis-[(2-aminoetyl)amino]benzo[g]-izochinolín-5,10-dión dimaleátu - BBR 2778, ktorý zahrnuje fosfatidylcholín, cholesterol a zlúčeninu BBR 2778 v hmotnostnom pomere cholesterol/fosfolipid 1 : 2 až 1 : 7 a v hmotnostnom pomere BBR 2778/fosfolipid 1 : 4 až 1 : 25.

Farmaceutický prostriedok na liečenie HIV infekcie na orálne podanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284244

Dátum: 04.11.2004

Autori: Tillman Lloyd Gary, Roy Arup

MPK: A61K 31/635

Značky: liečenie, farmaceutický, podanie, prostriedok, infekcie, orálne

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok, obsahujúci inhibítor HIV proteázy, konkrétne obsahujúci tetrahydro-3-furanylester kyseliny 3S-[3R*-(1R*, 2S*)]-[3-[[(4-aminofenyl)-sulfonyl]-(2-metylpropyl)-amino]-2-hydroxy- 1-fenyl-metyl)-propyl]-karbamovej (alternatívne známy ako VX 478 alebo 141W94) a tokoferol a ich použitie v terapii.

Spôsob purifikácie IL-18 viažuceho proteínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2061

Dátum: 04.11.2004

Autori: Ziegler Thierry, Rossi Mara, Valognes Laure

MPK: C07K 14/435

Značky: viažuceho, il-18, purifikácie, spôsob, proteínu

Text:

...nezaujatých koordinačných miest asú imobilizované na kolóne. Odvtedy sa na chelatovanie kovových iónov na živice používajú ine ligandy ako IDA. Štúdie so sérovými proteínmi dokázali, že IMAC je extrémne špecifická a selektívna separačná technika J . Porath a B. Olin, Biochemistry 22, 1621-1630 (1983). Adsorbent sa pripravuje prostredníctvom pripájania kovového chelát vytvárajúceho ligandu, ako napríklad kyseliny iminodíoctovej, na...

Pyrido-7-pyrimidín-7-óny substituované hydroxyalkylskupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1968

Dátum: 04.11.2004

Autor: Goldstein David Michael

MPK: A61P 29/00, C07D 221/00, A61K 31/519...

Značky: hydroxyalkylskupinou, pyrido-7-pyrimidín-7-óny, substituované

Text:

...96/34867. Iné 6 arylpyrido 2,3-dpyrimidíny a naftyridíny sú tiež opísané ako inhibítory tyrosín kinázy vo WO 96/15128. 6-Alkylpýrido 2,3 dpyrimidín-7-óny sú vo WO 98/33798 opísané ako inhibítory kináz dependentných na cyklínu. Určité 4-aminopyridopyrimidíny sú opísané ako inhibítory dihydrofolát reduktázy v EP O 278 686 A 1.V jednom uskutočnení sú predmetom vynálezu zlúčeninyArl predstavuje aryl alebo heteroarylHoci je o niektorých...

Použitie antaginistických anti-CD40 protilátok na liečbu chronickej lymfocytárnej leukémie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8669

Dátum: 04.11.2004

Autori: Yabannavar Asha, Long Li, Luqman Mohammad, Aukerman Sharon Lea, Zaror Isabel

MPK: C07K 16/28, A61K 39/395

Značky: antaginistických, použitie, protilátok, anti-cd40, chronickej, leukémie, liečbu, lymfocytárnej

Text:

...je bez významnej agonistickej aktivity, keď sa viaže k CD 40 antigénu, na použitie v spôsobe inhibície rastu buniek chronickej lymfocytámej leukémie (CLL) exprimujúcích CD 40 antigén, spôsob zahrnuje kontakt uvedených buniek s účinným množstvom anti-CD 40 monoklonálnej protilátky, kde uvedená protilátka je vybraná zo skupiny, ktorú tvoría) monoklonálna protilátka, ktorá sa viaže k epitopu schopnému viazat monoklonálnu protilátku...

Použitie antagonistických anti-CD40 monoklonálnych protilátok na liečbu mnohopočetného myelónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8401

Dátum: 04.11.2004

Autori: Zaror Isabel, Long Li, Luqman Mohammad, Yabannavar Asha

MPK: A61K 39/395

Značky: liečbu, mnohopočetného, protilátok, anti-cd40, použitie, myelónu, antagonistických, monoklonálnych

Text:

...bunkovje línie uloženej V ATCC ako patentová položka č. PTA 5542, alebo monoklonálnou protilátkou CHIR-12.12, ktorú je možné získať z hybridómovej bunkovej línie uloženej V ATCC ako patentová položka č. PTA-5543, v kompetitívnom väzobnom teste. 0009 Vynález tiež poskytuje humánní anti-CD 40 monoklonálnu protilátku, ktorá je schopná špecifickej väzby k CD 40 antigénu, uvedená monoklonálna protilátka je bez významnej agonistickej...

Spôsoby liečby solídnych nádorov exprimujúcich povrchový bunkový antigén CD40

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8378

Dátum: 04.11.2004

Autori: Long Li, Zaror Isabel, Yabannavar Asha, Luqman Mohammad

MPK: C07K 16/28, A61K 39/395

Značky: antigen, buňkový, exprimujúcich, nádorov, liečby, spôsoby, povrchový, solídnych

Text:

...má rozhodujúcu úlohu vo vývoji a funkcii normálnych B lymfocytov. Expresia. CD 40 na APC má dôležitú kostimulačnú úlohu v aktivácii ako pomocných T lymfocytov, tak cytotoxických TP lymfocytov. CD 4 O receptor je exprimovaný naaktivovaných T lymfocytoch, aktivovaných krvných doštičkách azapálených bunkách hladkého svalstva ciev. CD 40 receptory môžu byt taktiež nachádzanê na eozinofiloch, synoviálnych membránach u reumatoidnej artritídy,...

Spôsoby liečby karcinómov, ktoré exprimujú CD40 antigén

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8375

Dátum: 04.11.2004

Autori: Hurst Deborah, Yabannavar Asha, Long Li, Luqman Mohammad, Lopes De Menezes Daniel, Zaror Isabel

MPK: A61P 35/02, A61K 39/395, A61K 38/20...

Značky: exprimujú, liečby, spôsoby, antigen, karcinómov

Text:

...920-26, ktori opisujú humánny hepatocelulárny karcinóm). Úlohe CD 40 v týchto karcinómoch nepochádzajúcich z B Iymfocytov nie je dobre porozumené. Niektoré štúdie preukázali, že ligácia CD 40v transformovaných bunkách môže viest na bunkovú smrt apoptózou. Ale priniektorých typoch rakoviny, ako je napríklad maligný melanóm a rakovina pľúc, môže byt expresia CD 4 O negatívnym prognostickým indikátorom (pozri napríklad Sabel et al. (2000)...

Použitie antagonistických anti-CD40 protilátok na liečbu autoimunitných a zápalových chorôb a rejekcie orgánového transplantátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8304

Dátum: 04.11.2004

Autori: Zaror Isabel, Luqman Mohammad, Long Li, Yabannavar Asha

MPK: C07K 16/28

Značky: anti-cd40, použitie, orgánového, liečbu, rejekcie, transplantátu, antagonistických, chorôb, protilátok, zápalových, autoimunitných

Text:

...lmmunol. Today 19 502-O 6). V podskupine B lymfocytov bola tiež preukázaná signalizácia prostredníctvom dráhy Ras aMEK/ERK. Ďalšie dráhy zapojené do CD 4 O bunkovej signalizácie zahrnujú dráhu Pl 3 K/Akt a dráhu P 38 MAPK (Craxton et al. (1998) J. lmmunol. 5 439-447).0007 Bolo preukázané, že signalizácia prostredníctvom CD 4 O zabráni úmrtiu bunky apoptózou (Makus et al. (2002) J. lmmunol. 14 973-982). Apoptotické signály sú nevyhnutné na...

Spôsob skríningu parazitárnych preparátov na účinnosť pri prevencii a kontrole chorôb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14944

Dátum: 04.11.2004

Autori: Weinstock Joel, Elliott David

MPK: C12Q 1/68, A61K 35/56, G01N 33/50...

Značky: kontrole, chorôb, skríningu, prevencii, parazitárnych, spôsob, preparátov, účinnost

Text:

...s PBMC od putatívne imúnnych (Pl) jedincov. Vtejto štúdii boli skúmané mechanizmy, ktoré sprostredkovávajú túto bunkovú hyporeaktivitu u GEO nízka proliferativna reakcia v PBMC od GEO jedincov bola asociovaná s nedostatkom IL-4 produkcie a významne nižšou produkciou IL-5 v porovnaní s PBMC od PI jedincov, čo svedčí proti tomu, že všeobecný posun kT(h)2 reakcii je príčinou hyporeaktivity. Na rozdiel od toho sa ukazovalo, že IL-1 O a...

Diazaindol-dikarbonyl-piperazinylové antivírusové činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8056

Dátum: 04.11.2004

Autori: Yang, Bender, Kadow, Meanwell

MPK: A61K 31/5025, A61P 31/12, A61K 31/519...

Značky: činidla, antivírusové, diazaindol-dikarbonyl-piperazinylové

Text:

...benzoxazinon(efavirenz) a deriváty bis(heteroaryl)piperazinu (delavirdine) sa vylepšili pre klinické použitie. Hlavnou nevýhodou vývoja aaplikácie NNRTI je tendencia k rýchlemu vývoju kmeňovrezistentných na liek ako V kultúrach tkanivových buniek tak i u liečených jedincov, zvlášť v tých prípadoch, kedy sa aplikuje monoterapia. Preto je nutné identifikovať NNRTI menej náchylné na vývoj rezistencie (Pedersen Pedersen, Ref 15). V...

Na mieste vytvrdená vložka s integrálnou vnútornou nepriepustnou vrstvou a kontinuálny spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7281

Dátum: 03.11.2004

Autor: Driver Franklin Thomas

MPK: F16L 55/162, B29C 63/00

Značky: vytvrdená, vložka, výroby, vrstvou, integrálnou, kontinuálny, spôsob, nepriepustnou, vnútornou, mieste

Text:

...taktiež slúži na vystuženie stien existujúceho potrubia apredstavuje tak dodatočnúštruktúrnu oporu proti tlakovému pôsobeniu okolitého prostredia.0007 Ked sú trubicové vložky vytvrdíteľná na mieste, inštalované vtiahnutím a nafúknutím,to znamená procesom pull-in-and-inflate, je vložka impregnovaná živicou rovnakým spôsobom ako pri rubovom ukladaní a potom je vtiahnutá a uložená v existujúcom potrubí v zloženom stave. Pri typickej inštalácii je...

Zariadenie na dosiahnutie súososti kalicha a štýlku pri automatickej výrobe kalíškov s ťahaným štýlkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3999

Dátum: 03.11.2004

Autor: Granzer Jan

MPK: C03B 23/00

Značky: štýlkom, automatickej, súososti, štýlku, kalicha, zariadenie, výrobe, kalíškov, ťahaným, dosiahnutie

Text:

...stopky a dosiahne sa optimálna životnost rovnacej lišty.Výhodou zariadenia na rovnanie stopky sklenených nádob podľa technického riešenia je, že umožňuje dosiahnut výrobu sklenených stopkových nádob všetkých tvarov a rozmerov tak, že pozdĺžna os banky a stopky ležia V jednej priamke, bez ohľadu na geometrickú presnosť tvaru upínacieho krúžku banky. Z hľadiska ekonomiky výroby sa tak dosiahne podstatné zníženie nákladov na kvalitatívne...

Vysávačový zásobník na nahromadené nečistoty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3998

Dátum: 03.11.2004

Autori: Zeisel Marián, Drábik Milan

MPK: A47L 9/10, A47L 9/14

Značky: nečistoty, nahromadené, zásobník, vysávačový

Text:

...z vnútra vytvorený minimálne jeden výstupok na spevňovanie spoja.Výhodou riešenia je možnost viacnásobného použitia jedného sáčku do vysávača pri zachovaní plnej funkčnosti,tiež jednoduchá manipulácia vyprázdňovania nahromadených nečistôt ako aj uzatvárania sáčku.Prehľad obrázkov na výkreseRiešenie je ozrejmené na priloženom výkrese, na ktorom obr. 1 znázorňuje šikmý pohľad na rozoberateľný spoj zásobníka nahromadených nečistôt obr. 2...

Obal

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3997

Dátum: 03.11.2004

Autor: Homola Ivan

MPK: B65D 5/16

Text:

...z obalu.V skutočnosti je obal s obsahom uzatvorený známym vyhotovením, pričom vo vrchnej časti tohto obalu je zatavený pásik tak, že začiatok a koniec pásika je situovaný v jednom mieste, pričom zatavený pásik tvorí na obale obvod kruhu alebo oválu alebo rrmohostena. V druhom prípade je obal s obsahom uzatvorený známym vyhotovením, pričom vo vrchnej časti tohto obalu je zatavený pásik tak, že začiatok a koniec pásika nie je situovaný v...

Zariadenie na tlčenie vlašských a lieskových orechov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3996

Dátum: 03.11.2004

Autor: Ďavdík Jozef

MPK: B02B 3/00

Značky: zariadenie, orechov, vlašských, lieskových, tlčenie

Text:

...sa pri trieštení škrupiny nepoškodí jadro orecha a tým sa zvyšuje kvalita vykonanej práce. Ďalším pozitívnym prvkom navrhovaného riešenia je zvýšenie bezpečnosti pri práci. Súčasťou zariadenia je aj zásobník,do ktorého sa orechy nasypú a tým sa čas potrebný na tlčenie orechov minimalizuje.Prehľad obrázkov na výkresochZariadenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom je zobrazené v troch pohľadoch.Príklady uskutočnenia technického...

Zberací mechanizmus elektrického stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3995

Dátum: 03.11.2004

Autor: Veselka František

MPK: H01R 39/20

Značky: elektrického, mechanizmus, zberací, stroja

Text:

...a celkové prevádzkově náklady sú nižšie.Kefa z teilónu izolovaná od držadla kefy vytvára povlak na komutátore a krúžkoch v priebehu komutácie príspieva toto riešenie na zlepšenie elektromagnetickej kompatibility. Účinnosť daného riešenia podľa tohto technického riešenia sa značne zvýši.Výhodne je možné na zvýšenie účinnosti uvedenej konštrukcie použiť prípadne aj iných vodivých materiálov, prípadne zapojit aj externé materiály, ktoré...

Tyčinky na lízanky s väčším vnútorným priemerom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3994

Dátum: 03.11.2004

Autori: Kravianský Oto, Harmanský Absolón

MPK: A23G 3/02, A23G 9/26

Značky: vnútorným, väčším, priemerom, tyčinky, lízanky

Text:

...vyššiu hmotnost tyčiniek ale aj horšíu ñxáciu lízankovej hmoty na tyčinkách.Uvedený stav do značnej miery odstraňujú tyčinky s väčším vnútomým priemerom podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že vnútorný priemer tyčiniek je rovný alebo väčší ako je polovica vonkajšieho priemeru a hrúbka steny vytvorená medzi vonkajším a vnútomým priemerom je rovná alebo menšia ako je polovica rozdielu týchto priemerov, čím sa...

Obkladová poduška

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3993

Dátum: 03.11.2004

Autor: Paulina Andrej

MPK: A61D 9/00

Značky: poduška, obkladová

Text:

...do značnej miery odstraňuje riešenie obkladovej podušky, najmä obkladov z liečivých rastlin, ktorého podstata spočíva V tom, že obkladový materiál je umiestnený V uzavretej poduške z tkaniny, ktorá je po obvode zošitá a má najmenej jedno pozdĺžne alebo priečne prešitie, ktoré umožňuje lepšie ohýbanie podušky a tým vytváranie potrebného tvaru, prispôsobeného jednotlivým častiam tela zvieraťa. Obkladová poduška je naplnená obkladovýrm...

Platobná karta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3992

Dátum: 03.11.2004

Autor: Macho Vladimír

MPK: B42D 15/10, G06K 19/00

Značky: platobná, karta

Text:

...poradové číslo karty, logo peňažného ústavu, elektronický snimací znak, t. j. magnetický prúžok alebo čip, meno a podpis majiteľa platobnej karty. Podstata technického riešenia spočíva v tom, že jedna strana karty je opatrená fotografiou majiteľa platobnej karty.Výhody tohto technického riešenia sa prejavujú najmä pri úhrade platieb v zariadeniach, kde je identifikácia majiteľa platobnej karty viazaná na vizuálne porovnanie...

Vitamínová zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3991

Dátum: 03.11.2004

Autor: Líkařová Eva

MPK: A23L 1/302, A61K 31/355

Značky: vitaminová

Text:

...len plánujú tehotenstvo, pričom si udržujú dostatočnú hladinu najvýznamnejších látok.Ďalšími vhodnými doplnkami sú vitamín C, ktorý má v prvých dňoch tehotenstva význmn uhniezdenia vajíčka, teda zásadný dej pre zdamý priebeh tehotenstva. Vitamín C je ďalej schopný aktivovať inak už spotrebovaný vitamín E,čím zvýši a predĺži účinok zmesi. Železo a jód slúžia na prevenciu chudokrvnosti a zaistenie činnosti štítnej žľazy.Navrhnutá formulácia...

Kotol pilinový teplovodný

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3990

Dátum: 03.11.2004

Autori: Papala Jozef, Dunajčík Dušan

MPK: F24H 1/48

Značky: teplovodný, kotol, pilinový

Text:

...uzatvárajú dvere 15. Dvere sú oceľovej samonosnej konštrukcie zvnútra vyplnené tepelnou izoláciou 16. Sú zavesené na masívnych pántoch 17 a opatrené dvoma pákarni uzatvárania 18. V spodnej časti dvier je osadená nasávacia rúrka 19 opatrená bezpečnostnou klapkou ventilátora 20, ktorá zabraňuje prípadnému spätnému šľahnutiu spalín von z kotla. Z vonkajšej strany je na nasávacej riĺuke 19 namontovaný dúchací ven SK 3990 Utilátor 21, ktorým sa...

Zariadenie na súčasný ohrev vody a vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3989

Dátum: 03.11.2004

Autori: Nagy Peter, Nagy Miroslav

MPK: F24H 6/00

Značky: vzduchu, zariadenie, súčasný, ohrev

Text:

...Aj z tohto je zrejmá vysoká variabilita predloženého riešenia, ktoré si nevyžaduje žiadne špeciálne konštrukčne riešenia, pretože v maximálnej miere využíva všetky doteraz známe poznatky z oblasti vykurovania produkcie teplej vody, len ich využíva novým, neporovnateľne úspornejším spôsobom.Teleso 1 kotla na rozdiel od súčasného stavu techniky má na svojej homej časti 7 otvory. Tieto slúžia na priechod horúceho vzduchu z vnútomého objemu...

Koncentrát a náplň do teplovýmenných systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3988

Dátum: 03.11.2004

Autori: Michvocík Miroslav, Fančovič Karol

MPK: C09K 5/10, C07C 31/20

Značky: koncentrát, teplovýmenných, náplň, systémov

Text:

...obj., ktorý je z hľadiska úžitkových vlastností vhodný na dlhodobú prevádzku teplovýmenných systémov.Z prísad, ktoré zlepšujú úžitkové vlastnosti náplne do teplovýmenných systémov má polydimetylsiloxánový olejV zmesi zabrániť tvorbe peny za prevádzkových podmienok, denatónium benzoát je látka extrémne horkej chuti,ktorá má zabrániť prípadnému požitiu a farbivo má zabránit zámene s nízkotuhnúcmi kvapalinami určenými na iné účely....

Kraslica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3987

Dátum: 03.11.2004

Autor: Szomolányiová Iveta

MPK: B44F 9/00

Značky: kraslica

Text:

...ozdôb sú prispôsobené na pripevnenie na výdušok vajíčka. Výdušok vajíčka je možné farbit rôznym spôsobom. Napr. výdušok môže byt zafarbený jednou farbou a/alebo je vybavený najmenej jedným farebným oválom a/alebo najmenej jedným farebným vertikálnym alebo horizontálnym pásom, pričom farba oválu a pásu sa líši od farby výdušku vajíčka.Podľa tohto riešenia je možné vytvorit nový druh kraslíc a to ozdobených trojrozmemými plastickými...

Flexibilné spojenie parakrosny a sedačky pre motorový paraglajding

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3986

Dátum: 03.11.2004

Autor: Pončák Peter

MPK: B64D 17/22

Značky: motorový, sedačky, spojenie, paraglajding, flexibilné, parakrosny

Text:

...Vzdialenosť sedačky od parakrosny je možné nastaviť tak, aby medzi nimi bola medzera, ktorá zabraňuje ich priamemu kontaktu a tým aj prenosu vibrácií do chrbta pilota, zároveň je možné nastaviť pomer vzdialenosti závesov sedačky , padákového klzáka a parakrosny tak, aby bolo vyváženie vhodné pre pilotov rôznych hmotnosti Otočné čapy na parkrosne sú upevnené v silentblokoch čím sa ďalej znižuje prenos vibrácií z motora do sedačky a...

Štvortaktný spaľovací motor s obvodovou hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3985

Dátum: 03.11.2004

Autori: Dobrodenka Pavel, Lešinský Ján

MPK: F02B 57/00

Značky: obvodovou, hlavou, štvortaktný, motor, spalovací

Text:

...ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia motora, ktoré tu budú špeciálne opísané. Aj takéto ekvivalenty budú obsiahnuté v rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu.Pre odbomíkov znalých stavom techniky nemôže robiť problém dimenzovanie takého motora a vhodná voľba jeho materiálov a konštrukčných usporiadaní, preto tieto znaky neboli detailne riešené.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia...

Zavesenie vidlice predného kolesa trojstopého vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3984

Dátum: 03.11.2004

Autor: Dobrodenka Pavel

MPK: B60G 3/00

Značky: kolesa, predného, zavesenie, vozidla, trojstopého, vidlice

Text:

...s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia zavesenia vidlice predného kolesa trojstopého vozidla, ktoré tu budú špeciálne opísané. Aj takéto ekvivalenty budú obsiahnuté v rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu.Pre odbomíkov znalých stavom techniky nemôže robit problém dimenzovanie takého zavesenia vidlice predného kolesa trojstopého vozidla a vhodná voľba jeho...

Čerpací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3983

Dátum: 03.11.2004

Autor: Stenger Jozef

MPK: F04C 23/00

Značky: systém, čerpací

Text:

...rôznych a veľmi malých častíc. Výhodné je ak filtračný prostriedok 8 obsahuje molitanový ñltračný materiál. V tomto prípade využitím upevňovacíeho prvku 32 je do nasávacej časti 31 nízkonapäťového axiálneho čerpadla 3 zaradený ñltračný prostriedok 8 inštalovaný v systéme, kde nasávacia časť 31 čerpadla 3 je oblast vstupného otvoru vybavená upevňovacim prvkom 32, ku ktorému je pomocou závitového spojenia pripevnená prípojka 5, ktorá je...

Zariadenie zabezpečujúce tok tekutého média

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3982

Dátum: 03.11.2004

Autor: Bezděk Miroslav

MPK: F03G 6/00

Značky: zariadenie, media, zabezpečujúce, tekutého

Text:

...realizácia opísaného riešenia môže byť vybavená úpravou,ktorá zabezpečuje zrýchlenie procesu ochladzovania zásobníka 1 a prvého valca 2 preto bude na možnosť a riešenie tejto aplikácie poukázaně ďalej.Z hľadiska zvýšenia účinnosti zariadenia je výhodne vytvoriť dvojicu sústav s možnosťou tieto sústavy viazat konštrukčne a funkčne (obr. č. 2, 3). V tejto súvislosti je vhodné v prvom rade vysvetliť podstatu úpravy skôr opísanej...

Zapojenie centrálneho rozvodu teplej úžitkovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3981

Dátum: 03.11.2004

Autor: Štěbeták Karel

MPK: G01F 1/00, F24D 17/00, G01K 17/06...

Značky: zapojenie, rozvodu, užitkovej, teplej, centrálneho

Text:

...slučkou spojovacím vedením opatreným vodomerom a ústiacim do vnútomého okruhu pred prvým výtokom odbem a vyúsťujúcim z vnútomej slučky pred výmenníkom tepla. Vo vnútomom okruhu je zaradené církulačné čerpadlo. Do spätného potrubia vnútomej slučky je zaradený merač tepla.Výhodou zapojenia lokálneho odberu teplej úžitkovej vody podľa navrhovaného technického riešenia je použitie len jedného merača odberu pre celý objekt, čím sa odstráni...

Spôsob uzamykania riadenia všetkých cestných motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3980

Dátum: 03.11.2004

Autor: Terebeši Ján

MPK: B60R 25/02

Značky: riadenia, spôsob, cestných, motorových, vozidiel, všetkých, uzamykania

Text:

...je privarený drážkovaný čap 5, pre volant, ktorý je zakrytý ozdobnou maticou 6. Na vrchu unášacieho taniera 2 je priskmtkovaný vrchný tanier 7 so skrutkou 8, aby pricip systému bolo krytý. Do unášacieho taniera 2 je zaskrutkovaný pevný doraz staviaca skrutka 11 okrem toho štyri zaisťovacie elementy 10 s číslami po obvode 0 až X so zaisťovacou lamelou 9.Zaisťovacia lamela 9 má štvorcový otvor pre osadenie a zaistená so seegerovou poistkou...

Zariadenie na automatické vypúšťanie záveru strelnej zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3979

Dátum: 03.11.2004

Autori: Mihok Jozef, Rusin Jan, Sim Miroslav

MPK: F41A 17/42, F41A 17/36

Značky: zariadenie, automatické, strelnej, vypúšťanie, závěru, zbraně

Text:

...1 axonometricky znázorňuje zásobníkovú šachtu, prenášaciu páku zasahujúcu do zásobníkovej šachty, rameno záchytu, teleso a záver zbrane a obr. 2 schematícky v bočnom reze znázorňuje rameno záchytu vo vodiacom telese/sách na jednej strane s vytvoreným zrazením a na druhej strane čap, spájajúci druhú stranu prenášacej páky s druhou stranou ramena.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZariadenie na automatické vypúšťanie záveru strelnej...

Zariadenie na uchovávanie blistrového balenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3978

Dátum: 03.11.2004

Autori: Orebäck Malin, Strandberg Stefan, Benktzon Maria, Nilsson Thomas

MPK: B65D 83/04

Značky: zariadenie, balenia, blistrového, uchovávanie

Text:

...l.Obr. Sa až 5 c znázorňuje vo väčšej mierke uvoľňovacie prostriedky na uvoľnenie jednotkovej dávky z blistrového balenia podľa obr. l.Príklady uskutočnenia technického riešeniaObr. l znázorňuje zariadenie 1 podľa technického riešenia, pozostávajúce z puzdra 2 s otvorom 4 na uloženie blistrového balenia a uvoľňovacie zariadenie na vyrazenie dávkovej jednotky z blistra blistrového balenia. Dávkovou jednotkou je napriklad tableta alebo...

Vzduchotechnická škatuľa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3977

Dátum: 03.11.2004

Autor: Cocuľa Michal

MPK: F24F 13/20, F24F 13/08

Značky: vzduchotechnická, škatuľa

Text:

...riešeniaVymenované nedostatky odstraňuje riešenie vzduchotechnickej škatule 1 novými technológiami výroby súčiastok pri zachovaní funkčnosti. Táto spočíva v nezmenenom smere polohy prívodného otvoru (horizontálna poloha 1.1) a odvodného otvoru 2.21 alebo otvorov 2.31 vo vertikálnej polohe 1.2 na vzduchotechnickej škatuli l.Samotnú vzduchotechnickú škatuľu 1 tvorí plášť 2 s možnosťou vyhotovenia podľa rozvinutej plochy 2.2, alebo podľa...

Betónová zmes s obsahom celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3976

Dátum: 03.11.2004

Autor: Kvocera Pavol

MPK: C04B 24/00, C04B 18/24

Značky: celulózy, obsahom, betonová

Text:

...dielov celulózovej zmesi, pričom celulózová zmes je vytvorená z 90 až 95 objemových dielov buničinových vlákien s vodou a 5 až 10 objemových dielov potravinárskeho škrobu.Buničinové vlákna sa získavajú z roztrhaněho alebo zomletého odpadového papiera, ktorý sa v pripravenej nádobe zaleje vodou v pomere l 1 a nechá sa pôsobiť cca 7 až 24 hodín za občasného premiešavania. Následne sa do pripravenej hmoty pridáva v stanovenom pomere...