Archív za 2004 rok

Strana 14

Utesňovacie zariadenie na utesnenie pracovných štrbín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2018

Dátum: 09.11.2004

Autor: Pflieger Adrian

MPK: C09K 3/10, C04B 28/00, E04B 1/68...

Značky: zariadenie, pracovných, štrbín, utesnenie, utesňovacie

Text:

...ďalšieho uskutočnenia vynálezu sa ako cement použije jemný cement, veľmi jemný cement alebo míkroskopický cement. Pomocou takýchto jemných látokje možné mimoriadne dobre blokovať najmä trasu prúdenia vody. Ďalej tieto častice podporujúc proces mechanického samovyliečenia.Mimoriadne dobré utesnenie je možné dosiahnuť vtedy, keď obsahuje utesňovací materiál bentonit a/alebo kremenné piesky, Pomocou takýchto častíc je možné proces...

Predný čelný diel pre automobilové vozidlo, ktorý obsahuje zámok kapoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1317

Dátum: 09.11.2004

Autori: Berne Sébastien, Riviere Caroline

MPK: B62D 25/08

Značky: ktorý, čelný, zámok, obsahuje, predný, kapoty, vozidlo, automobilové

Text:

...príklade hybridné uskutočnenie,t. j. je vytvorené sčasti z kovu, sčasti z plastu. vynález však prirodzene nie jeobmedzený na takého vytvorenie čela.Konštrukčná čelo 1 má všeobecne tvar vpodstate kvádra, ktorého stredná rovina je vpodstate zvislá amá prednú hlavnú geometrickú llcnuplochu a zadnú hlavnú geometrickú Iícnu plochu.Konštrukčná čelo 1 obsahuje homý vodorovný nosník g vymedzujúcí hornú stranu konštrukčného čela, ktorý prebieha...

Terapeutické použitie anti-CS1 protilátok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13110

Dátum: 08.11.2004

Autori: Liu Gao, Landolfi Nicolas, Tso Yun, Williams Marna

MPK: A61P 37/00, A61K 39/395, A61P 35/00...

Značky: anti-cs1, protilátok, terapeutické, použitie

Text:

...pričom tieto dutiny sa spájajú so susednými tkanivami adokonca aj cez kožu.Ulcerózna kolitída a Crohnova choroba sa obvykle diagnostikujú použitím klinických, endoskopických a histologických kritérií. Tradičné diagnostické techniky však zatiaľ nepotvrdili žiadny absolútne platný diagnostický nález pre jedno alebo druhé z týchto ochorení. Navyše približne 20 pacientov má klinický obraz, ktorý spadá medzi Crohnovu chorobu a ulceróznu...

Spôsob a rozstrekovacia kolóna pre kontaktovanie plynov a kvapiek kvapalín pre výmenu hmoty a/alebo tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6290

Dátum: 08.11.2004

Autori: Maier Hermann, Wurzinger Rainer

MPK: B01D 53/50

Značky: spôsob, plynov, rozstrekovacia, kvapalín, hmoty, kolona, výměnu, kontaktovanie, kvapiek, tepla

Text:

...trysiek a vedie veľkou časťou kvapiek až po uloženie na stene pračky alebov nàdržke voľným pádom v protiprúde k plynu.Z toho vyplývajúce vzájomné pôsobenie medzi plynom a rozptýlenou kvapalinou vytvára vprevádzke viacfázové prúdenie, ktoré sa rozhodujúcim spôsobom prejavuje na prenose hmoty a/lebo tepla medzi fázami. V pripade absorpcie SO sa tým určuje výkon odlučovania škodlivin zo spalín, poprípade - pre kondicionovanie plynu -...

Zariadenie na sterilnú prípravu potravinových produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13024

Dátum: 08.11.2004

Autor: Malavasi Giuseppe

MPK: A47J 27/04

Značky: produktov, přípravu, potravinových, zariadenie, sterilnú

Text:

...a V žiadnom prípade nedefinujú obmedzenie samotného vynálezu. Vynález je definovaný pripojenými patentovými nárokmi.0007 Obrázok 1 uvádza ilustráciu tohto zariadenia vyhotoveného podľa tohto vynálezu v čiastočnom reze.0008 Na obrázku je každá jednotlivá časť označená takto1 označuje prevádzkovú komoru vhodne izolovanú príslušnýmoznačuje medzipriestor pre cirkuláciu kvapaliny naoznačuje škáru medzi komorou a medzipriestorom. označuje polguľové...

Kompozície a ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16835

Dátum: 08.11.2004

Autori: Tester Richard, Qi Xin

MPK: A61K 31/718, A23L 1/0522, A61K 47/36...

Značky: použitia, kompozície

Text:

...použiteľným liečebným riešením transplantácia pečene.Jedinci s ochorením typu V (McArd 1 eova choroba) trpia deficitom aktivity svalovej fosforylázy (f na Obrázku 1). Jedinci s týmto typom ochorenia sa musia vyvarovať nadmemej záťaže.Jedinci s ochorením typu VI (Herova choroba) trpia deficitom aktivity pečeňovej fosforylázy (f na Obrázku 1), ochorenie je viazané na chromozóm X.Jedinci s ochorením typu VII (Taruiho choroba) trpia...

Použitie dezoxypeganínu na liečenie schizofrénnych psychóz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5587

Dátum: 08.11.2004

Autori: Opitz Klaus, Winterhoff Hilke, Moormann Joachim

MPK: A61K 31/33

Značky: dezoxypeganínu, liečenie, psychóz, použitie, schizofrénnych

Text:

...bola v súlade s hypotézou hyperaktívnych signálnych transdukčných dráh dopamínu zistená zmenšená alebo nezmenená aktivita monoaminoxidázy u schizofrénnych pacientov oproti neschizofrénnym účastníkom štúdie. V protiklade k väčšine výskumov mohli Lcwinc a Meltzer dokázať signiñkantnú pozitivnu koreláciu medzi negatívnyrni symptómami a aktivitou monoaminoxidázy z krvných doštičiek neliečených mužských schizofrenikov (Lewinc, R.J. a Meltzer,...

Prípravky a spôsoby liečby posteriórnych segmentov očí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5507

Dátum: 08.11.2004

Autori: Lyons Robert, Trogden John, Whitcup Scott, Chang James

MPK: A61K 47/36, A61K 31/58

Značky: liečby, posteriórnych, očí, spôsoby, segmentov, přípravky

Text:

...poškodenie pri použití do oka. Tieto prípravky sú bez prídavných konzervačných zložiek,napríklad neobsahujú žiadne benzylalkoholové konzervačné Látky. Okrem. toho tieto prípravky výhodne nevyžadujú žiadneresuspenzačné alebo pomocné látky. Súhrnom, tieto prípravky saľahko a účinne vstrekujú do posteriórneho segmentu oka človeka alebo zvieraťa a môžu sa skladovať po dlhý čas ako V podstate homogénna suspenzia, a to najmenej jeden týždeň, bez...

Spôsob výroby záklopiek s teplom zmrštiteľným plášťom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3879

Dátum: 08.11.2004

Autori: Luciani André, Granger Jacques

MPK: B29C 61/06, B65D 41/02, B29C 55/00...

Značky: záklopiek, teplom, zmrštiteľným, plastom, výroby, spôsob

Text:

...a stlačením častidĺžky uvedeného rúrkového dielu.Patent US 5 118 460 opisuje spôsob výroby teplom zmrštiteľnýchRovnako tak patent FR 2 708 513 opisuje spôsob výroby teplom zmrštiteľnýchzáklopiek, v ktorom sa najprv Iisovaním vytvorí výlisok, ktorý sa potomTiež je známy francúzsky patent FR 2817193 podaný menomprihlasovatela, ktorý opisuje spôsob výroby teplom zmrštiteľných záklopiek, ktorý využíva ožarovacie prostriedky.Známe záklopky...

Zariaďovanie na odstraňovanie toxického materiálu z projektilov toxických zbraní

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9484

Dátum: 08.11.2004

Autor: Osterloh James

MPK: F42B 33/06

Značky: toxických, materiálů, zbraní, toxického, zariaďovanie, projektilov, odstraňovanie

Text:

...piest preráža vnútorné komponenty projektilu pri vysunutí smerom nahorObrázok 11 B je perspektívnym priestorovým zobrazením projektilu zobrazeného na Obrázku 11 A, pričom zobrazuje, akým spôsobom je projektil otáčaný pri vymývaní vnútorných častí projektilu pomocou vymývacej kvapaliny pod vysokým tlakomObrázok 11 C je perspektívnym priestorovým zobrazením projektilu zobrazeného na Obrázku 11 A a 11 B, pričom zobrazuje vnútorné časti...

Prostriedky na liečenie atopickej dermatitídy, stavov kožnej alergie a akné

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1983

Dátum: 08.11.2004

Autor: Bombardelli Ezio

MPK: A61Q 19/00, A61K 36/00

Značky: alergie, kožnej, prostriedky, dermatitídy, akné, liečenie, stavov, atopickej

Text:

...buď v čistej forme alebo v zmesi, extrahované zHumuZus lupulus,Hypericum sp. aMyrtus sp., sú účinné proti anaeróbnym baktériám, ako sú napríklad Prapionibacteríum acnís a podobne, a proti kmeňom Candída albícans, pri koncentráciách 0,5 až 4 g/ml.Konkétne sa extrakty z Humulus lupulus vyznačujú obsahom floroglucinolov 20 až 80 ,výhodne 60 . Spomedzi extraktov z Hyperícum sp. je veľmi výhodný najmä extrakt zHyperícum...

Prostriedky a spôsoby liečby zadného segmentu oka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7827

Dátum: 08.11.2004

Autori: Whitcup Scott, Lyons Robert, Chang James, Trogden John

MPK: A61K 31/00, A61K 47/00

Značky: zadného, spôsoby, segmentů, liečby, prostriedky

Text:

...a opisuje spôsoby aprostriedky na liečbu retinálného edému a NPDR0009 Existuje potreba nových prostriedkov na injekciu do zadných segmentov očí ľudí alebo zvierat a spôsobov na dosiahnutie požadovaných terapeutických účinkov v zadnýchsegmentoch očí ľudí alebo zvierat.0010 Objavili sa nové prostriedky a spôsoby liečby zadných segmentov oči ľudí alebo zvierat. Predložené prostriedky sú vysoko vhodné na intravitreálne podávanie do zadných...

Spôsob zisťovania kvality a kvantity tela jatočného zvieraťa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8298

Dátum: 06.11.2004

Autor: Schimitzek Peter

MPK: A22B 5/00, G01N 33/12

Značky: kvality, jatočného, zisťovania, spôsob, kvantity, zvieratá

Text:

...obvyklej dvojbodovej metódy pre ohodnotenie. V bedrovej oblasti a v oblasti zadného stehna sa fotogrametricky zaznamenajú dva výrazné body,z ktorých tým prvým je koniec panvovej kosti na strane tela, a tým druhým je koniec svalu MGM (Musculus Glutaeus Medium) na strane tela, a priamka,ktorej smer prebieha stredom chrbtového sadla. Pre vlastné ohodnotenie sa použijú dĺžky čiastočných úsečiek, ktoré sa vynesú na kolmicu kposunutej priamke...

Zariadenie pre upevnenie výmenníka tepla, najmä chladiča chladiaceho prostriedku pre motorové vodidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6841

Dátum: 05.11.2004

Autor: Hemmersmeier Ralf

MPK: B60K 11/02, B62D 25/08

Značky: najmä, chladiča, vodidlá, tepla, upevnenie, prostriedku, motorové, výmenníka, zariadenie, chladiaceho

Text:

...upevnený na nosnej konštrukcii V podstate s trecím stykom. Zvieracie a zaskakovacie elementy I tvare kliešti sa predmontážou chladiča umiestnia do výklenku Votvorenej polohe, potom sa chladič s pryžovým blokom zatlačí medzi ramená klieští, takže tieto uskutočnia zatvárací pohyb a pryžový blok medziZo spisu US 6,386,497 Bl je známe usporiadaniepre upevnenie chladiča chladiaceho prostriedku nahornom priečnom nosníku vozidla. Ako upevňovací...

Kompozitný materiál obsahujúci hydrogél vyrobený elektricky vyvolanou precipitáciou tuhej fázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6587

Dátum: 05.11.2004

Autori: Schubert Helmut, Zehbe Rolf-dieter

MPK: A61L 27/00

Značky: kompozitný, materiál, vyrobený, hydrogel, obsahujúci, vyvolanou, fázy, precipitáciou, tuhej, elektricky

Text:

...do polymérnej matrice. Po odparení rozpúšťadla sa kompozit z polyméru/porogénu vloží do vody na 2 dni, aby sa odstránil porogén. Pórovitosť výslednej mriežky sa môže kontrolovať pomocou množstva pridaného porogénu, zatial čo veľkosť pórovje závislá od veľkosti častíc porogénu, napriklad kryštálovsoli, keď je porogénom soľ. Ďalším spôsobom, ktorý sa vyhýba použitiu organických rozpúšťadiel pri tvorbe pórov, je použitie plynu ako...

Deriváty amidoacetonitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6049

Dátum: 05.11.2004

Autori: Ducray Pierre, Gauvry Noëlle, Kaminsky Ronald, Goebel Thomas, Jung Martin, Pautrat François

MPK: C07C 255/00, A01N 37/34

Značky: amidoacetonitrilu, deriváty

Text:

...alebo ktorá sa môže pripraviť analogicky ako zodpovedajúce známe zlúčeniny, akde Y je definované ako pre vzorec I, sa podrobí reakcii so zlúčeninou vzorcaktorá je známa alebo ktorá sa môže pripraviť analogicky ako zodpovedajúce známe zlúčeniny, a kde X je definované ako pre vzorec I, a Q je odstupujúca skupina, prípadne V prítomnosti bázického katalyzátora, a ak je to žiaduce, zlúčenina vzorca I, kde W je O, ktorá sa dá ziskat spôsobom...

Použitie inhibítorov glukozidázy na liečenie mukoviscidózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5519

Dátum: 05.11.2004

Autori: Norez Caroline, Becq Frédéric

MPK: A61K 31/445, A61P 11/00

Značky: mukoviscidózy, glukozidázy, inhibítorov, použitie, liečenie

Text:

...jedneho alebo väčšieho počtu cyklov. Takéto opakovanie cyklov sa potom môže odohrávať až do toho času, kým dôjde k úplnému zloženiu. Pokial sa však aj v tomto prípade proces proteinového skladania odohrá nesprávnym spôsobom, manozidáza odstráni väzby typu manóza-N a dôjde k opätovnému prenosu proteínu do cytosolu. Tento prenos je pritom vykonaný pomocou komplexu a translokačného kanála. V cytosole potom dochádza k následnej degradácii...

Modulátory celulárnej adhézie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11649

Dátum: 05.11.2004

Autori: Shen Wang, Oslob Johan, Barr Kenneth, Zhong Min

MPK: C07D 403/14, A61K 31/4725, C07D 401/12...

Značky: modulátory, adhézie, celulárnej

Text:

...molekúl bunkovej adhézie, zahŕňajúc aplikáciu lerapeuticky účinného množstva zlúčeniny podľa vynálezu jedincovi vyžadujúcemu si túto liečbu.0007 Pojem alifatický, ako sa tu používa, zahŕňa nasýtené i nenasýtené, priame (tzn. nerozvetvené) alebo rozvetvene alifatické uhrovodlky, ktoré sú voliteľne substituované jednou alebo viacerými funkčnými skupinami. Odborník v odbore ocení, že pojem aIifatický. ako sa tu používa, zahŕňa, ale neobmedzuje...

Vŕtacia doštička zverne upevnená v základnom telese

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4721

Dátum: 05.11.2004

Autori: Heule Heinricht, Studer Harry

MPK: B23B 51/02

Značky: vŕtacia, zverne, doštička, upevnená, tělese, základnom

Text:

...čiastočne kónicky výrez a obsahujeelastickú časť, ktorá čapu umožňuje axiálny posun.0012 Spisom US 4 222 690 je zverejnený vrták s prechodom reznej hrany v strede vrtáku v tvare S, pričom prechod v tvare S obsahuje zakrivené plochy reznej hrany od stredu otáčania vrtáku, ktoré sa rozprestierajú smerom von napriamočiaro prebiehajúcu reznú hranu.Tento spis vykazuje rovnako tú nevýhodu, že rezné hrany po prechode v tvare S strednou oblasťou nie...

Stabilizované alfa helikálne peptidy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15372

Dátum: 05.11.2004

Autori: Walensky Loren D, Korsmeyer Stanley, Verdine Gregory

MPK: C07K 14/47, C07K 14/00

Značky: helikálne, použitie, stabilizované, peptidy

Text:

...peptid nie je schopený aktivovať uvoľnenie cytochrómu c z mítochondrií in vitro, čo nasvedčuje tomu, že BAD nie je priamym aktivátorom BAX/BAK. Mitochondrie, ktoré nadmeme exprimujú BCL-2 sú rezistentné voči uvoľneniu cytochrómu c indukovanému BID, avšak súčasné ošetrenie s BAD môže vrátiť citlivosť BID. Zdá sa, že indukcia mitochondriálnej apoptózy prostredníctvom BAD je výsledkom bud (l) presunutia BAX/BAK aktivátorov, ako napríklad BID a...

Mobilná deliaca stena

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3790

Dátum: 05.11.2004

Autor: Pertiller Matthäus

MPK: E04B 2/74

Značky: mobilná, deliaca, stěna

Text:

...uhlovými bodmi. To znamená, že tieto opory ležia vpodstatne vodorovncj úrovni. Kombinácia týchto opatrení má za účinok, že je poťah v tvare sedlovej plochy klenutý, ako napríklad hyperbolickýparaboloid, čo so sebou prináša výhody v stabilite, ako aj zvláštny výrazný výzor.Veľmi výhodná funkčnosť sa získa tým, že kĺby prvých opôr sú vytvorené ako kladkovité kĺby a vykazujú zakaždým kĺbovú os, ktorá je usporíadaná v podstate paralelne k...

Spojené štruktúry a ich moduly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3407

Dátum: 05.11.2004

Autori: Hawes David, Tarverdi Karnik, Nicholson Graham, Allan Peter, Ferguson-pell Martin, Bevis Mike

MPK: A47C 23/00

Značky: spojené, struktury, moduly

Text:

...iné technické alebo komplikovaná usporiadanie naTento vynález sa zaoberá vyššie uvedenými alebo inými problémami aposkytuje flexibilné listové štruktúry obsahujúce väčší počet modulovspojených dohromady, pričom väčší počet modulov je spojených dohromadytak, že sa ponecháva zmeniť účinnú plochu listu, zatiaľ čo list ostane plochý,a dovoľuje sa pohyb mimo rovinu vyznačuje sa tým, že plocha listu sa môže znížiť na B 0 alebo menej z jej...

Fungicídny prostriedok, spôsob jeho výroby, jeho použitie a spôsob ničenia húb

Načítavanie...

Číslo patentu: 284256

Dátum: 05.11.2004

Autori: Krämer Wolfgang, Siebert Reinhard, Dutzmann Stefan, Stenzel Klaus

MPK: A01N 43/30

Značky: použitie, ničenia, fungicídný, spôsob, prostriedok, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Sú uvedené kombinácie účinných látok, ktoré pozostávajú z 8-t-butyl-2-(N-etyl-N-n-propylamino)-metyl-1,4-dioxaspiro[5,4]dekánu vzorca (I), 1-(4-chlór-fenyl)-4,4-dimetyl-3-(1,2,4-triazol-1-yl-metyl)-pentán-3- olu vzorca (II) a derivátu triazolu vzorca (III), ktoré sú vhodné na ničenie húb. Ďalej je opísaný spôsob ničenia húb, použitie týchto kombinácií na ničenie húb a spôsob výroby fungicídneho prostriedku.

Použitie alfa-metyl-p-tyrozínu na inhibíciu produkcie melanínu v melanocytoch dúhovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 284255

Dátum: 05.11.2004

Autor: Drago Filippo

MPK: A61K 31/195, A61K 31/557

Značky: inhibíciu, alfa-metyl-p-tyrozínu, melanocytoch, melanínu, produkcie, použitie, dúhovky

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie inhibítorov tyrozinázy na prípravu liečiva, ktoré zamedzuje produkciu melanínu melanocytmi dúhovky, vyvolanú farmakologickou liečbou alebo metabolickou nerovnováhou.

IL 22 na prevenciu infekčných ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9517

Dátum: 05.11.2004

Autori: Misse Dorothée, Trabatoni Daria, Clerici Mario, Veas Francisco

MPK: A61P 31/18, A61P 31/00, A61K 38/20...

Značky: prevenciu, ochorení, infekčných

Text:

...subkutánne alebo intramuskulárne podávanie, pričom sa tento roztok produkuje zo sterilného alebo sterilizovateľného roztoku, alebo suspenzie, alebo emulzie.0017 Na podávanie cez sliznicu sú farmaceutické zmesi vo forme gélov.0018 Odborníci v danej oblasti techniky budú vediet podávané dávky ľahko nastavit v závislosti od stavu pacienta.0019 Podla ďalšieho aspektu sa vynález týka spôsobu uprednostnenia vrodenej rezistencie hostitela voči...

Prípravky obsahujúce neramexán

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9512

Dátum: 05.11.2004

Autori: Hauptmeier Bernhard, Dedhiya Mahendra, Seiller Erhard, Yang Yan, Mahashabde Shashank, Goel Anshu

MPK: A61K 9/08

Značky: přípravky, neramexán, obsahujúce

Text:

...cyklohexylamíny, je možné pripraviť bez konzervačných látok a výhodne aj bez excipientov, ktoré majú antímikrobiálnu aktivitu. S prekvapením sa zistilo, že špecifikované cyklohexylamínové liečivá ako neramexán vykazujú významnú antimikrobiálnu aktivitu pri koncentráciách, ktoré sú vhodné pre účely farmaceutických prípravkov.0029 Vjednom uskutočnení prípravok podľa tohto vynálezu výrazne neobsahuje konzervačné látky. Výrazne...

Antigén viažuci molekuly so zvýšenou Fc receptor viažucou afinitou a efektorovou funkciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20002

Dátum: 05.11.2004

Autori: Püntener Ursula, Umana Pablo, Mössner Ekkehard, Ferrara Koller Claudia, Suter Tobias, Brünker Peter

MPK: A61K 39/00, C07K 16/28

Značky: viažuci, funkciou, zvýšenou, receptor, afinitou, antigen, molekuly, efektorovou, viažucou

Text:

...poklesnú), ako náhle je cudzí antigén neutralizovaný. Príležitostne však proliferácia určitých B buniek pokračuje neznížená, a taká proliferácia môže viesť k rakovinovému ochoreniu, nazývanému0005 T bunky a. B bunky obidve zahrnujú bunečné povrchové proteíny, ktoré môžu byť využité ako markery pre diferenciáciu a identifikáciu. Jedným takým B bunečným markerom je ľudský B lymfocyticky-obmedzujúci diferenciačný antigén Bp 35, ktorého...

Mechanizmus na nastavenie operadla sedadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8164

Dátum: 05.11.2004

Autori: Benzing Robert Michael, Michalak Eric Bernard, Hensel David

MPK: B60N 2/22, B60N 2/02, A47C 7/46...

Značky: operadla, mechanizmus, sedadla, nastavenie

Text:

...je vmieste priľahlom kprvému alebo hornému koncu funkčnespojene s prvým priečnym členom a v mieste priľahlom k druhej alebo spodnej časti funkčnespojené s druhým priečnytn členom aspoň jedným klzným otočným členom. V jednom vyhotovení je poddajné operadlo funkčne spojene na jeho spodnom konci a je ďalej vybavenépredpäťovým členom na udelenie predpätia poddajnému operadlu vzhľadom na rám operadla.0009 Predpäťový člen výhodne obsahuje prvý a...

Spôsob prípravy polymérov funkcionalizovaných karboxylovou skupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7629

Dátum: 05.11.2004

Autori: Kozlowski Antoni, Harris Milton, Guo Lihong

MPK: C08G 65/00

Značky: funkcionalizovaných, polymérov, spôsob, přípravy, skupinou, karboxylovou

Text:

...z polymérov s vysokou molekulovou hmotnosťou pomocou destilačnćho procesu odstraňujú ťažko, a táto ťažkosť sa zvyšuje so zvyšujúcou sa molekulovouV odbore existuje potreba alternatívnych spôsobov prípravy polymérov funkcionalízovaných karboxylovou kyselinou vo vysokom výťažku a bez významných množstiev polymérnych kontaminantov, obzvlášť východiskovej polymémej látky. V odbore existuje aj potrebaaltematívnych spôsobov syntézy, pri ktorých sa...

CD20 protilátky so zvýšenou väzbovou afinitou pre Fc receptor a efektorovou funkciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7603

Dátum: 05.11.2004

Autori: Mössner Ekkehard, Ferrara Koller Claudia, Püntener Ursula, Brünker Peter, Suter Tobias, Umana Pablo

MPK: A61K 39/395, C07K 16/18

Značky: zvýšenou, protilátky, afinitou, väzbovou, efektorovou, receptor, funkciou

Text:

...môžu byt užitočnými liečlvami na liečbu rakoviny, ako demonštruje rozhodnutie amerického Úradu na kontrolu potravín a liečiv schváliť rituximab (RituxanWH IDEC Pharmaceuticals, San Diego,CA, a Genentech Inc., San Francisco, CA) na liečbu CD 20 pozitívneho B Iymfocytárneho lymfómu s nízkym stupňom malignity, alebo folikulárneho nehodgkinského lymfómu, trastuzumab (HerceptinTW Genentech Inc) na liečbu pokročilého karcinómu prsníka...

Spôsob prípravy ľahko dispergovaného reologického kvalitného produktu zo pseudolaminárnych silikátov, produkt takto získaný a spôsoby jeho použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18427

Dátum: 04.11.2004

Autori: Santaren Rome Julio, Aragon Martinez Juan José, Aguilar Diez Eduardo, Alvarez Berenguer Antonio

MPK: C01B 33/38, C04B 40/00, C05G 3/00...

Značky: silikátov, použitia, produktů, získaný, spôsoby, produkt, dispergovaného, takto, pseudolaminárnych, reologického, kvalitného, ľahko, přípravy, spôsob

Text:

...tým, že tvar ich častíc nie je laminárny, ale namiesto toho acikulárny, v podobe mikrovlákien s priemernou dĺžkou 1 až 2 m, a ktorý sa v prípade sépiolitu nachádza napr. v sedimente VaIIecas-Vicálvaro (Madrid,Španielsko) a v pripade attapulgitu napr. v Spojených štátoch. Tieto častice majú v štruktúre tiež istú mieru izomorfnej substitúcie, ktorá je nižšia než v pripade montmorillonitu, a s ktorou je ich povrchový náboj nižší a schopnost...

Kompozície na liečenie ochorení ústnej dutiny a horného dýchacieho traktu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6922

Dátum: 04.11.2004

Autor: Bombardelli Ezio

MPK: A61K 36/185, A61K 31/185, A61K 31/35...

Značky: liečenie, ochorení, ústnej, kompozície, dutiny, traktu, dýchacieho, horného

Text:

...od 20 do 80 ,výhodne 60 .0011 Podľa tohto vynálezu sa extrakt z Mlrtus cornmunis pripravuje z listov extrakciou oxidom uhličitým pod podmienkou tlaku v rozsahu od 235 do 260 barov a teploty v rozsahu od 40 do 60 °C, výhodne 45 °C. výsledný extrakt má zvyčajne 35 obsah mirtokumolónu.0012 Kompozicie podľa vynálezu sú spôsobilé zabrániť vytváraníu hnisavých povlakov pochádzajúcich z rôznych saprofytických infekcii ústnej dutiny, čím sa zabráni...

Antagonistické anti-CD40 monoklonálne protilátky a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6764

Dátum: 04.11.2004

Autori: Zaror Isabel, Long Li, Hurst Deborah, Yabannavar Asha, Lee Sang Hoon, Luqman Mohammad, Chen Bao-lu, Lu Xiaofeng

MPK: A61K 39/395

Značky: použitia, monoklonálne, protilátky, spôsoby, anti-cd40, antagonistické

Text:

...sa uvedená monoklonálna protilátka viaže na CD 40 antigén exprimovaný na povrchu uvedenej bunky, je inhibovaný rast alebo diferenciácie uvedenej bunky, pričom uvedená protilátka je vybraná zo skupiny, ktorú tvorí a) monoklonálna protilátka, ktorá sa viaže na epitop schopný viazať monoklonálnu protilátku CHIR-5.9, ktorú je možné získať z hybridómovej bunkovej linie uloženej v ATCC ako patentová položka č. PTA-5542, alebo monoklonálna...

Antagonisty muskarínového acetylcholínového receptora M3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12693

Dátum: 04.11.2004

Autori: Stavenger Robert, Yan Hongxing, Marino Joseph, Cui Haifeng, Viet Andrew, Wan Zehong, Lee Dennis, Palovich Michael, Hilfiker Mark, Laine Dramane, Goodman Krista

MPK: C07D 451/02, A61K 31/46

Značky: muskarínového, receptora, antagonisty, acetylcholínového

Text:

...krátko, a teda sa musí podávať štyrikrát denne za účelom poskytnutia úľavy pre COPD pacientov. V Euró e a Ázii bola nedávno odsúhlasená anti-cholinergická látka s dlhodobým účinkom tiotrópiumbromid(Spirivag). aj ked tento produkt v súčasnosti nie je dostupný v Spojených štátoch. Teda ostáva potreba nových zlúčenín. ktoré sú schopné spôsobovať blokovanie na mAChRs, ktoré majú dlhú dobu pôsobenia a môžu sa podávaťjedenkrát denne na liečenie...

Alosterické modulátory metabotropných glutamátových receptorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4916

Dátum: 04.11.2004

Autori: Rocher Jean-philippe, Le Poul Emmanuel, Bonnet Beatrice, Epping-jordan Mark, Bessis Anne-sophie

MPK: A61P 25/00, C07D 211/00, A61K 31/4427...

Značky: metabotropných, alosterické, modulátory, receptorov, glutamátových

Text:

...fyziologické prejavy schlzofrénie, ako je hypofrontalita, porušenú inhibíciu predimpulzu a zvýšené uvoľňovanie subkortikálneho dopamínu. Navyše klinické štúdie ukázali, že frekvencia mGIuR 5 alely je spojená so schízofréniou medzi určitými skupinami (Devon RS a kol.(2001) Mol Psychiatry. 6 311-4) a že zvýšenie správy mGluR 5 bolo zistené u vrstiev kortikálnych pyramidových buniek schizofrenického mozgu (Ohnuma T a kol. (1998)Brain Res Mol...

Antagonistické anti-CD40 monoklonálne protilátky a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15613

Dátum: 04.11.2004

Autori: Lu Xiaofeng, Hurst Deborah, Lee Sang Hoon, Chen Bao-lu, Luqman Mohammed, Long Li, Yabannavar Asha, Zaror Isabel

MPK: A61K 39/395, A61K 38/20, C07K 16/28...

Značky: antagonistické, protilátky, anti-cd40, monoklonálne, spôsoby, použitia

Text:

...fragmentov.STRUČNÉ ZH RNUTIE WNÁLEZU0008 Humánna anti-CD 40 monoklonálna protilátka na použitie na liečenie rakoviny, ktorá je která je charakteristická expresiou CD 40, pričom uvedená humánna anti-CD 40 monoklonálna protilátka je vybraná zo skupiny, ktorú tvoría) monoklonálna protilátka, ktorá sa viaže na epitop schopný viazať monoklonálnu protilátku CHlR-5.9, ktorú je možné získať z hybridómovej bunkovej línie uloženej v ATCC ako...

HLA-DR-väzbový antigénový peptid odvodený od WT1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11227

Dátum: 04.11.2004

Autor: Sugiyama Haruo

MPK: C12N 15/09

Značky: odvodený, peptid, hla-dr-väzbový, antigénový

Text:

...peptidoch), ktoré majú aktivitu väzby na antigén MHC triedy II a zlepšujú účinnosť vakcíny proti rakovine (potenciu) V imunoterapii rakoviny. Preto predkladateľ vynálezu po prvýkrát zistil, že WT 1 obsahuje časť(i) antigénového peptidu, ktorá má aktivitu väzby na HLA-DRBlO 405 spomedzi veľkéhonmožstva subtried MHC triedy II a indukuje pomocné T bunky. Tento poznatok viedol k vývoju nového terapeutického spôsobu,ktorým sa indukujú a...

Bezpečnostný dokument, spôsob výroby bezpečnostného dokumentu a použitie bezpečnostného dokumentu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3763

Dátum: 04.11.2004

Autori: Müller Edgar, Degott Pierre, Despland Claude-alain, Bleikolm Anton

MPK: B42D 15/10, B42D 15/00, G06K 19/10...

Značky: bezpečnostný, spôsob, dokumentu, výroby, bezpečnostného, použitie, dokument

Text:

...následnou ochranou nalarninovaním druhého plastového listu zvrchu. Papier pre obeživo obsahujúci uvedený opticky premenlivý prúžok, ktorý mení farbu vzávislosti na uhle pohľadu v súčasnej dobe vyrába kanadská spoločnost AGRA Vadeko Inc. apoužíva sa pre značné množstvo mien, okrem iného pre bankovku 100 NTD (nový tchajwanský dolár), ktorý obsahuje prúžok, ktorého farba prechádza z purpurovej do zelenej. Okienkový prúžok Vadeko je na trhu v...

Spôsob pretvárania obrobku a tvárniaci stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3542

Dátum: 04.11.2004

Autor: Massée Johan

MPK: B21D 22/00

Značky: spôsob, obrobků, tvárniaci, stroj, pretvárania

Text:

...ich postupným vytvorením ako viac konkávnych, sa môže predĺženie zväčšiť a naopak. Použitím vyššej rýchlosti podávania a/alebo nižšej rýchlosti otáčania a/alebo posunutím polohy jednej alebo viacerých deformačných kriviekV smere preč od osi otáčania a/alebo zmenou tvaru týchtokriviek, napríklad ich postupným vytvorením ako viac konvexných, môže byť predĺženie zmenšené.0010 S výhodou sa hodnoty jednej alebo viacerých súradnic polohy...

Nakladacia rampa pre nakladacie plošiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3403

Dátum: 04.11.2004

Autor: Borchardt Horst

MPK: B65G 69/00

Značky: nakladacie, rampa, plošiny, nakladacia

Text:

...aplikovaný pre malé úžitkové vozidlá a pomocou ktoréhoobrázok 5 sa vzťahuje k systému, ako je tento aplikovaný pre veľké nákladné vozidlá.0015 Na obrázkoch 1 a 2 je zobrazená nakladacia rampa, ktorá je vytvorená konštrukciou rámu 2 a premosťovacou doskou 3 na jej hrane nakladacej plošiny 4 je otočne napojená na nakladaciu plošinu 5. Na prednej hrane dosky premostenia 3 je k dispozícii rozšíríteľný rám 6 s podpornou doskou 7 na jeho prednej...