Zverejnene patenty 17.12.2004

Zlúčeniny na vývoj modulátorov Ret a spôsoby vývoja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18231

Dátum: 17.12.2004

Autori: Habets Gaston, Hurt Clarence, Zhang Jiazhong, Zhu Yong, Mamo Shumeye, Zuckerman Rebecca, Zhang Chao, Kumar Abhinav, Artis Richard Dean, West Brian, Bremer Ryan, Nespi Marika, Ibrahim Prabha, Krupka Heike

MPK: A61K 31/44, C07D 471/04

Značky: modulátorov, zlúčeniny, vývoj, spôsoby, vývoja

Text:

...rakovine ako je rakovina štítnej žľazy.Modulácia aktivity c-Ret môže byť užitočná pri liečbe rakoviny nervového tkaniva ako je neuroblastóm, i keď V signálnej dráhe nebola zístená abnorrnalíta.Ako bolo vyššie uvedené, je gén Ret zodpovedný za syndrómy MEN 2, ktoré sú dedené autosomálnym dominantným spôsobom s veľkým prienikom a rôznymi klinickýmiprejavmi. Hlavná a dominantná mutácia Ret je mutácia meniaca zmysel pri kódovanipolypeptidového...

Spôsob výroby mrazeného potravinového produktu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6654

Dátum: 17.12.2004

Autori: Da Lio Matteo, Christensen Finn Hjort, Barfod Niels Michael

MPK: A21D 2/00

Značky: potravinového, produktů, mraženého, spôsob, výroby

Text:

...nezabráni rekryštalizačnému procesu, ani ho nespomalí. Extrúzia pri nízkej teplote tak len predĺži trvanlivosť zmrzliny a mrazených dezertov tým, že rekiyštalizačný proces začína z menšieho východiskového bodu. Použitie extrúzie pri nízkej teplote tiež zahŕňa nákladné investície do nového spracovateľského zariadenia (jednozávitovkového0010 Na predĺženie trvanlivosti zmrzliny a mrazených výrobkov sa tiež navrhlo použitie anti-freeze proteínov...

Systém pre nehorľavú úpravu na báze zlúčenín fosforu a polymérna kompozícia s nehorľavou úpravou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5921

Dátum: 17.12.2004

Autori: Zanetto Jean-emile, Leite Lorraine, Couillens Xavier

MPK: C08K 5/00

Značky: úpravu, zlúčenín, úpravou, báze, systém, kompozícia, polymérna, fosforu, nehorľavú, nehořlavou

Text:

...stabilizačný účinok,ktorý môže byť podobný vyššie opísanému mechanizmu účinku alebo odlišný od tohto účinku.0016 Jednotlivé vyššie opísanć stabilizačné prísady môžu mať taktiež ďalšie účinky na vlastnosti kompozícii, ktoré ich obsahujú. Takto môže dôjsť k zlepšeniu nehorľavej úpravypoužitím zlúčeniny fosforu. Rovnako tak môžu byť nimi modifikované niektoré mechanické a fyzikálne-chemické vlastnosti.0017 Podľa jedného znaku vynálezu je...

Konjugáty A beta imunogénneho peptidu a nosiče a spôsoby ich produkcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16842

Dátum: 17.12.2004

Autori: Prasad Krishna, Arumugham Rasappa, Hagen Michael

MPK: A61K 47/48, A61K 39/00

Značky: imunogénneho, konjugáty, nosiče, produkcie, spôsoby, peptidů

Text:

...u kojencov po imunizácii voľným polysacharidom (Anderson et al.(1985), J. Pediatr. 107 346 Insel et al. (1986) J. Exp. Med 158 294). Dokument WO-A-00/050077 opisuje peptidové imunogény spojené s nosičom derivovaným z Proteínu D Haemophi/us influenzae.0007 Konjugáty haptén-nosič boli úspešne vytvorené s použitím rôznych zosieťovacích/kondenzačných činidiel, ako sú napríklad homobifunkčné,heterobifunkčné alebo zosieťovacie linkery s...

Piperazíny užitočné na liečenie bolesti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5608

Dátum: 17.12.2004

Autori: Sun Qun, Tafesse Laykea

MPK: A61K 31/495, A61P 1/00, A61K 31/435...

Značky: liečenie, užitočné, piperazíny, bolesti

Text:

...aktivitou tradičných liečiv na inkontinenciu sú spojené časté vedľajšie účinky, ako ospalosť, sucho V ústach, Zápcha, zastrené videnie,bolesti hlavy, tachykardie a srdcové arytmie, čo znižuje komplianciu pacientov. Aj cezprevalenciu nežiadúcich anticholinergných účinkov u radu pacientov, sú v súčasnostianticholinergiká pacientom trpiacim UI predpisované (The Merck Manual of Medical Information 631-634 (R. Berkow ed., 1997.0007 Vredy sa...

Farmaceutický prípravok na parenterálne podanie vinflunínu, postup jeho prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5596

Dátum: 17.12.2004

Autori: Ibarra Marie-dominique, Leverd Elie, Bougaret Joel

MPK: A61K 9/08, A61K 47/12, A61K 31/4353...

Značky: použitie, přípravy, podanie, parenterálně, farmaceutický, vinflunínu, postup, prípravok

Text:

...4,0 až 5,0.0012 V týchto podmienkach, vzhľadom na udržané špecifikácie(obsah alkaloidov zahrnutý medzi 90 a 110 teoretického obsahu), roztok zostáva stabilný 30 mesiacov pri teplote 2 až 8 °C.0013 Kanadský patent 2,001,643 týkajúci sa injektovateľného roztoku vinkristínu kladie tiež dôraz na nutnosť aplikácie tlmivého roztoku kyselina octová / acetát sodný na udržanie pH roztoku medzi hodnotami 3,5 a 5,5, presnejšie medzi 4,0 a 4,5....

Fragmenty monoklonálnych protilátok užitočné ako tarapeutiká

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12021

Dátum: 17.12.2004

Autori: Yansura Daniel, Huang Arthur Jyh-yen, Schwall Ralph

MPK: C07K 16/28, C12N 15/13, C12N 5/10...

Značky: fragmenty, monoklonálnych, užitočné, tarapeutiká, protilátok

Text:

...Fragment protilátky podľa vynálezu je schopný sa špeciñcky viazať na požadovanú cieľovú molekulu. ktorou je c-met. Napríklad v niektorých uskutočneniach sa fragment protilátky špecificky viaže na tumorový antígén. Fragment protilátky sa špecificky viaže na bunkový povrchový receptor, ktorý sa aktivuje receptorovou multimerízáciou (napríklad dimerizáciou). V niektorých uskutočneniach viazanie protilátky podľa vynálezu na cieľovú...

Použitie mimetík superoxid dismutázy a glutatión reduktázy ako protinádorových činidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4821

Dátum: 17.12.2004

Autori: Weill Bernard, Batteux Frédéric, Laurent Alexis

MPK: A61K 31/337, A61K 31/00, A61K 31/513...

Značky: dismutázy, protinádorových, superoxid, činidiel, použitie, mimetík, glutatión, reduktázy

Text:

...cisplatina (Yokomizo et al., Cancer Res, 55 4293-4296, 1995) a oxaliplatina jedy vretienka ako sú taxany látky blokujúce väzbu hormónov na receptory ako je tamoxifen (Ferlini et al., Br J Cancer, 79, 257-263, 1999).0010 Používanie týchto protinádorových molekúl má však jedno základné obmedzenie, ktoré vyplýva z toho, že ich účinok môže vyvolať tiež smrť normálnych buniek a vyvolať lézie s veľmi škodlivými následkami, niekedy...

Spôsob na terminálové miešanie benzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11397

Dátum: 17.12.2004

Autori: Schubert Adam, Wolf Leslie

MPK: C10L 1/02, C10L 1/06

Značky: miešanie, spôsob, terminálové, benzinu

Text:

...sa v termináli vyrába benzín alebo BOB so zvýšeným oktánovým číslom zo zameniteíneho normálneho benzínu alebo BOB stanovenim nominálnych hodnôt parametrov požadovanej prchavosti zameniteľného normálneho benzínu alebo BOB a potom prípravou vysokooktánovej terminálovej zmesnej suroviny, ktora má parametre prchavosti taká, že ked sa mieša so zameniteľným normálnym benzlnom alebo BOB s nomináíne požadovanými parametrami prchavosti, poskytuje...

Zariadenie na transport a etiketovanie nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3760

Dátum: 17.12.2004

Autor: Kursawe Andreas

MPK: B65C 9/00

Značky: nádob, etiketovanie, zariadenie, transport

Text:

...informáciao adrese. Informácia o adrese je najlepšie adresa IP - (lnternetprotokol). Totomôže prebehnúť aj pred prenosom identiñkačných údajov. V zásade je možná aj alternatívna forma uskutočnennia, ked sa informácia oadrese zadáva doetiketovacieho zariadenia manuálne. Automatický prenos je však pohodlnejší.0014 Pri jednom výhodnom uskutočnení má transportný mechanizmus pamäť pre viacero informácií oadresách, ktoré sa môžu preniesť,...

Činidlá na liečenie glaukómovej retinopatie a optickej neuropatie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10496

Dátum: 17.12.2004

Autori: Landers Robert, Pang Iok-hou

MPK: A61P 27/00, A61K 45/00

Značky: retinopatie, liečenie, neuropatie, optickej, glaukómovej, činidla

Text:

...V tomto texte, stimulačná aktivita pre nukleárnu translokáciu proteínu NrfZ znamená činidlo, ktoré zlepšuje dostupnosť alebo transport NrfZ k jadru. Translokácia proteínu Nrtl k jadru umožňuje následné zvýšenie expresie génových produktov, ktoré detoxikujú a eliminujú cytotoxické metabolity. Spôsoby podľa predloženého vynálezu poskytujú spôsob liečenia glaukomatóznej retinopatie a optickej neuropatie pacienta, ktorý zahŕňa podávanie...

Kryštalická forma chinolínovej zlúčeniny a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10339

Dátum: 17.12.2004

Autori: Takada Yasutaka, Matsumoto Hiroo, Ohara Yoshio, Yoshida Akihiro

MPK: A61K 31/47, C07D 215/14

Značky: chinolínovej, forma, výroby, spôsob, zlúčeniny, krystalická

Text:

...formu z hľadiska skladovania a ďalej je požadované, aby bola odolná pri výrobe vo veľkom meradle. Avšak, v konvenčnom spôsobe výroby vápenatej soli pitavastatínu neboli opísané žiadne informácie týkajúce sa obsahu vody alebo kryštalickej formy. Zístilo sa, že pokiaľ sa Vápenatá soľ pitavastatínu (kryštalická forma) podrobí sušeniu obvyklým spôsobom, kryštalinita sa zníži na stav blízky amorfnému stavu, ako je ukázane na obrázku 2, pokial...

Nové oxazolidinónové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10131

Dátum: 17.12.2004

Autori: Choi Sung Hak, Lee Tae Ho, Im Weon Bin, Rhee Jae Keol, Cho Chong Hwan

MPK: C07D 263/32, C07D 413/10, C07D 413/14...

Značky: nové, oxazolidinónové, deriváty

Text:

...pyridínu alebo fenyl V polohe 4 fenyloveho kruhu. Tieto zlúčeniny majú silnú inhibičnú aktivitu proti širokému spektru baktérií a sú vynikajúcim antibiotikom 7 porovnaní s prípravkom Zyvox. Avšak tieto zlúčeniny nemôžu byť formulované do injekcií pre ich0006 Európska patentová prihláška EP O 352 781 A 2 opisuje0007 Medzinárodná patentová prihláška W 0 03/022824 Al opisujezlúčeniny nasledujúceho vzorca (I), alebo ich farmaceuticky...

Deriváty 1-piperazín- a 1-homopiperazínkarboxylátov, spôsob ich prípravy a ich použitie ako inhibítorov enzýmu FAAH

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3147

Dátum: 17.12.2004

Autori: Abouabdellah Ahmed, Almario Garcia Antonio, Li Adrien Tak, Hoornaert Christian

MPK: C07D 311/00, C07D 307/00, C07D 295/00...

Značky: spôsob, enzymů, použitie, deriváty, přípravy, 1-piperazín, inhibítorov, 1-homopiperazínkarboxylátov

Text:

...skupinu, cinnolinylovú skupinu, imidazopyrimidinylovú skupinu, benzotienylovú skupinu, indolylovú skupinu,benzoxazolylovú skupinu, benzizoxazolylovú skupinu, benzotiazolylovú skupinu,benzizotiazolylovú skupinu, benzimidazolylovú skupinu, indazolylovú skupinu,pyrolopyridinylovú skupinu, furopyridinylovú skupinu, dihydrofuropyridinylovú skupinu,tienopyridinylovú skupinu, dihydrotienopyridinylovú skupinu, imidazopyridinylovú...

Substituované deriváty 8´-pyri(mi)dinyl-dihydrospiro[cykloalkylamín]pyrimido[1,2-a]pyrimidin- 6-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2349

Dátum: 17.12.2004

Autori: Slowinski Franck, Chereze Nathalie, Lochead Alistair, Yaiche Philippe, Saady Mourad

MPK: A61P 25/00, A61K 31/505, C07D 487/00...

Značky: deriváty, 6-ónu, substituované, 8´-pyri(mi)dinyl-dihydrospiro[cykloalkylamín]pyrimido[1,2-a]pyrimidin

Text:

...karbonylovú skupinu, metylénovú skupinu prípadne substituovanú jednou alebo viacerými skupinami vybranými z C 14 alkylovej skupiny, hydroxylovej skupiny, C 14 alkoxyskupiny, C 14 perhalogenovanej alkylovej skupiny alebo amínovej skupinyR 1 znamená 2, 3 alebo 4-pyridínový kruh alebo 2, 4 alebo 5-pyrimidínový kruh, pričom kruh je prípadne substituovaný C 14 alkylovou skupinou, C 14 alkoxyskupinou alebo atómom halogénu R 2 znamená benzénový...

Azabicyklické heterocykly ako modulátory kanabinoidných receptorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2223

Dátum: 17.12.2004

Autori: Gerritz Samuel, Pendri Annapurna, Murugesan Natesan, Huang Yanting, Wu Gang, Sitkoff Doree, Johnson Stephen, Sun Chongqing, Sher Philip, Wu Ximao, Mikkilineni Amarendra, Ellsworth Bruce, Ewing William, Wang Ying, Gu Zhengxiang, Yu Guixue

MPK: A61P 37/00, A61P 25/00, A61K 31/5025...

Značky: receptorov, kanabinoidných, modulátory, azabicyklické, heterocykly

Text:

...sa tu používa samostatne alebo ako časť inej skupiny a vzťahuje sa na priame alebo rozvetvené reťazce s 2 až 20 atómami uhlíka, výhodne s 2 až 12 atómami uhlíka a výhodnejšie s 2 až 8 atómami uhlíka, s jednou alebo viacerými trojitými väzbami v normálnom reťazci, ako sú Z-propinyl, 3-butinyl, Z-butinyl, 4-pentinyl, 3-pentinyl, 2 hexinyl, S-hexinyl, Z-heptinyl, 3-heptinyl, 4-heptinyl, š-oktinyl, 3-noninyl, 4-dekinyl, B-undekinyl,4-dodekinyl a...

Azabicyklické heterocykly ako modulátory kanabinoidných receptorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2210

Dátum: 17.12.2004

Autori: Ewing William, Murugesan Natesan, Pendri Annapurna, Sun Chongqing, Sher Philip, Wu Ximao, Gu Guixue, Mikkilineni Amarendra, Gerritz Samuel, Ellsworth Bruce

MPK: A61P 37/00, A61P 25/00, A61K 31/5025...

Značky: azabicyklické, receptorov, kanabinoidných, modulátory, heterocykly

Text:

...inak, výraz alkinyl sa tu používa samostatne alebo ako časť inej skupiny a vzťahuje sa na priame alebo rozvetvené reťazce s 2 až 20 atómami uhlíka, výhodne s 2 až 12 atómami uhlíka a výhodnejšie s 2 až 8 atómami uhlíka, s jednou alebo viacerými trojitými väzbami v normálnom reťazci, ako sú 2-propinyl, 3-butinyl, Z-butinyl, 4-pentinyl, 3-pentinyl, 2 hexinyl, 3-hexiny 1, 2-heptjnyl, 3-heptínyl, 4-heptinyl, S-oktinyl, 3-noninyl, 4-dekinyl,...

Spôsob prípravy aminoalkylfenylkarbamátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20592

Dátum: 17.12.2004

Autori: Mangle Mangesh, Pawar Sanjay, Gaitonde Abhay

MPK: C07C 269/04, C07C 269/02, A61K 31/27...

Značky: přípravy, spôsob, aminoalkylfenylkarbamátov

Text:

...S Vo svojom uhlikovom skelete, s tým, že tento spôsob zahŕňa kroky spočívajúce V(a) prevedeni hydroxyfenylketónu vzorca (2) na fenylkarbamátketón vzorca (3)(b) prevedenie tohto fenylkarbamátketónu vzorca (3) na aminoalkylfenylkarbamát vzorca0009 Na účely predloženého vynálezu, tam, kde sa uvádza kombinácia skupin ako jedna súčasť molekuly, napriklad, arylalkyl, arylalkenyl, arylalkinyl, alkylaryl, alkenylaryl alebo alkinylaryl, obsahuje...

Činidlá na liečbu glaukomatóznej retinopatie a optickej neuropatie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1972

Dátum: 17.12.2004

Autori: Landers Robert, Pang Iok-hou

MPK: A61P 27/00, A61K 45/00

Značky: glaukomatóznej, činidla, optickej, retinopatie, liečbu, neuropatie

Text:

...ktoré zlepšuje dostupnosť alebo transport Nrf 2 k jadru. Translokácia proteínu NrÍZ k jadru umožňuje následné zvýšenie expresie génových produktov, ktoré detoxikujú a eliminujú cytotoxicke metabolity. Spôsoby podľa predkladaného vynálezu poskytujú spôsob liečenia glaukomatóznej retinopatíe aoptickej neuropatie u pacienta, pričom tento spôsob zahrnuje podávanie pacientovi účinného množstva kompozície obsahujúcej činidlo, ktoré má...

Parkovacia garáž

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1697

Dátum: 17.12.2004

Autor: Morasch Ludwig

MPK: E04H 6/00

Značky: parkovacia, garáž

Text:

...je vyvinúť parkovaciu garáž, ktorá bude pre používateľa0004 Vynález poskytuje parkovaciu garáž, majúcu aspoň dve parkovacie zóny vo vnútri parkovacej garáže, pričom každá parkovacia zóna obsahuje množinu parkovacích stanovíšť, priliehajúcicich k stene, ktorej stenový úsek prebieha pozdĺž tejto množiny parkovacích stanovišť, pričom stenový úsek je opatrený farebným vzorom, obsahujúcím aspoň dve kontrastné farby, pričom farebné vzory...

Spôsob prípravy hemivápenatej soli (E)-7-[4-(4-fluórfenyl)-6-izopropyl-2- [metyl(metylsulfonyl)amino]pyrimidín-5-yl](3R,5S)-3,5-dihydroxy-6-hepténovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1478

Dátum: 17.12.2004

Autori: Stach Jan, Sebek Pavel, Rádl Stanislav

MPK: C07D 239/00

Značky: kyseliny, e)-7-[4-(4-fluórfenyl)-6-izopropyl-2, přípravy, metyl(metylsulfonyl)amino]pyrimidín-5-yl](3r,5s)-3,5-dihydroxy-6-hepténovej, spôsob, hemivápenatej

Text:

...R,5.S)-3,5-dihydroxy-ő-hepténovej kyseliny s prípadnou prímesou hydroxídu sodného alebo draselného alebo ďalších sodných alebo draselných solí s anorganickým aniónom extrahovaný s vodou obmedzene míešateľným organickým rozpúšťadlom vybraným zradu RICOORZ, RlCORz a RIOH, kde R a R 2 znamenajú nezávisle vodík alebo zvyšok alifatickěho uhľovodíka C až C 10,aromatického uhľovodíka C 6,...

Výrobná linka a spôsob kontinuálnej výroby odliatkov z kovovej taveniny, najmä z roztavenej zliatiny ľahkých kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1004

Dátum: 17.12.2004

Autor: Smetan Herbert

MPK: B22C 25/00, B22D 33/00, B22D 47/00...

Značky: kovov, zliatiny, spôsob, ľahkých, linka, kovovej, odliatkov, taveniny, najmä, výroby, kontinuálnej, výrobňa, roztavenej

Text:

...v ktorej sa vykonáva odlievanie.Po odliatí kovovej taveniny sa príslušná odlievacia forma uvedie do polohy pre tuhnutie odliatku, v ktorej prechádzav prepätom stave po dobu dlhšiu než l 5 minút, ktorá sastanovuje špecificky pre rôzne typy odliatkov, ochladzovacím úsekom. Po stuhnutí odliatkov sa odlievacieformy nakladajú na palety a zavážajú sa do pece na tepelnéspracovanie. V tejto peci sa odliatky (bloky motorov)V procese trvajúcom...

Konjugáty imunogénneho peptidového nosiča a spôsoby na ich produkciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19331

Dátum: 17.12.2004

Autori: Arumugham Rasappa, Prasad Krishna

MPK: A61K 39/38, A61K 39/00

Značky: nosiča, peptidového, produkciu, imunogénneho, konjugáty, spôsoby

Text:

...alebo slabo imunogénnych molekúl konjugáciou. týchto molekúl na veľké molekuly nosiča sa úspešne používal po desiatky rokov (pozriopísaných mnoho imunogénnych prípravkov, V ktorých sa čistené kapsulárne polyméry konjugovali s nosnými proteínmi na vytvorenie účinnejšieho imunogénneho prípravku tým, že využíva tento nosný účinok. Schneerson et al. (1984) Infect. Immun. 45 582-591). Ukázalo sa, že konjugácia sa vyhýba slabej odpovedi...