Zverejnene patenty 15.12.2004

Systém a spôsob ovládania spúšťania triaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16764

Dátum: 15.12.2004

Autor: Ribeiro Duarte Ronaldo

MPK: H03K 17/13

Značky: systém, spúšťania, triaků, spôsob, ovládania

Text:

...analógového komparátora na uskutočnenie obvodu- využitie veľmi jednoduchého digitálno-analógového D/A meniča- adekvátne ovládanie triaku pre akúkoľvek hodnotu záťažového prúdu a účinníka záťaže.0011 Na dosiahnutie cieľov predloženého vynálezu by mal teda systém cez ovládaciu jednotku detegovať úroveň prechodu od výstupu komparátora k aktivovaniu triaku. Komparátor dostáva napäťové signály z hradla triaku a napätie z D/A meniča,...

Splachovacie zariadenie pre splachovaciu nádržku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5746

Dátum: 15.12.2004

Autor: Vogrinec Ludvik

MPK: E03D 1/30, E03D 1/02

Značky: zariadenie, splachovacie, splachovaciu, nádržku

Text:

...Vjednom pripade doraz 20 a ohraničuje zdvih uzatváracieho telesa 5 a v druhom prípade sa uzatváracie teleso 5 podopiera na dolný plavák 9.0019 V ďalšom sa bližšie vysvetli spôsob fungovania vypúšťacieho ventilu podľa vynálezu.0020 Na spustenie čiastočného spláchnutia sa stlačením spúšte príslušného tlačidla 12 sa uzatváracie teleso 5 zdvihne do polohy zobrazenej na obrázku 2. Vztlakom horného plaváka 8 sa tiež dvíha nastavovaci prvok 10,...

Fungicídne zmesi založené na derivátoch karbamátov a insekticídoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5569

Dátum: 15.12.2004

Autori: Zambon Sergio, Begliomini Edson

MPK: A01N 47/10

Značky: insekticídoch, fungicidně, derivátoch, karbamátov, zmesí, založené

Text:

...na jednej strane vykazuje dobrú fungicídnu aktivitu, ana strane druhej vykazuje dobrú insekticidnu aktivitu, čo má za následok širší pesticidne spektrum účinnosti. Podrobnejšie je predmetom predloženého vynálezu zmes na ochranu rastlín proti chorobám a hmyzu, vyznačujúca sa tým, že obsahuje účinné množstvo fungicidu a prinajmenšom účinné množstvo ínsekticídu. Ďalej je predmetom predloženéhovynálezu spôsob ošetrenia rastlín za použitia týchto...

Substituované arylpyrazoly ako paraziticídne činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4818

Dátum: 15.12.2004

Autori: Walshe Nigel Derek Arthur, Gethin David Morris, Roberts Lee Richard, Chubb Nathan Anthony Logan, Hall Kim Thomas, Billen Denis

MPK: C07D 231/00, C07D 401/00, A01N 43/48...

Značky: arylpyrazoly, substituované, činidla, paraziticídne

Text:

...kde každá z vyššie uvedených skupin môže obsahovať jeden alebo viac prípadných substituentov v situácii, keď je to po chemickej stránke možné,navzájom od seba nezávisle zvolených zo skupiny, do ktorej patria halogén,fenylová skupina, hydroxyskupina, skupina ~COOH, -C(O)O C 15 alkylová skupina, C 15 alkylová skupina, C 15 halogénaikylová skupina, C 35 cykioalkylová skupina, C 15 alkoxyskupina, C 15 halogénalkoxyskupina, aminová skupina, C...

Pgro expresné jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15224

Dátum: 15.12.2004

Autori: Klopprogge Corinna, Kröger Burkhard, Zelder Oskar, Schröder Hartwig, Haefner Stefan

MPK: C07K 14/34, C12N 15/77

Značky: expresné, jednotky

Text:

...sú v literatúre opísané promótory, ktoré počas exponenciálnej rastovej fázy mikroorganizmov vykazujú zvlášť výraznú aktivitu, alebo ale aj presne v stacionárnej fáze mikrobiálneho rastu. Obidve charakteristiky promólorov môžu mať vzávislosti od dráhy látkovej výmeny priaznivý vplyv na produkciu čistých chemikálií a proteínov.Napríklad je možné využiť promótory, ktoré počas rastu zastavujú expresiugénu, tieto sa ale po optimálnom raste zapnú,...

PEF-TU expresné jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15037

Dátum: 15.12.2004

Autori: Kröger Burkhard, Klopprogge Corinna, Zelder Oskar, Haefner Stefan, Schröder Hartwig

MPK: C12N 1/21, C12N 15/77, C07K 14/34...

Značky: jednotky, expresné, pef-tu

Text:

...v závislosti od dráhy látkovej výmeny priaznivý vplyv na produkciu čistých chemikálií a proteínov.Napríklad je možné využiť promótory, ktoré počas rastu zastavujú expresiu génu, tieto sa ale po optimálnom raste zapnú, na reguláciu génu, ktorý kontroluje produkciu metabolitov. Pozmenený kmeň vykazuje potom rovnaké rastové parametre ako východiskový kmeň, produkuje ale viac produktu na jednu bunku. Tento spôsobmodiñkácie môže zvýšiť tak titer...

Pretláčaný voštinový panel s vysokou mechanickou pevnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3845

Dátum: 15.12.2004

Autor: Conterno Cosimo

MPK: B32B 3/12, E04C 2/34

Značky: mechanickou, pretláčaný, vysokou, pevnosťou, voštinový, panel

Text:

...dôležité, aby bol Optimalizovaný prechod svetla, inými slovami dobrý rozptyl dopadajúcich slnečných lúčov cez panely, ktoré sú v takom pripade0 O 09 Na odtienenie slnečných lúčov sú panely obvykle zvonku potiahnuté pigmentami a prísadami, obsiahnutými V materiáli, čo znižuje priamy prechod svetla, avšak nadmerne0010 Úlohou tohto vynálezu je vytvorenie pretláčaného voštinového panelu s vysokou mechanickou pevnosťou, a to ako voči namáhaniu,...

Steroidy so zmiešaným androgénnym a progestagénnym profilom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2752

Dátum: 15.12.2004

Autori: De Gooijer Marcel Evert, Grootenhuis Arij Jan, Leysen Dirk, Van Der Louw Jaap

MPK: C07J 63/00

Značky: steroidy, progestagénnym, zmiešaným, androgénnym, profilom

Text:

...od nechcenej naposledy uvedenej zlúčeniny pomocou chromatograñe alebo kryštalizácie. Altematívne môže (7 oL)-3-metoxy-7-metyl-D-homoestra-l,3,5(10)-trién-17 a-ón reagovať napríklad s trimetylsulfóniumjodidom a zásadou, čím sa poskytne l 7 a-epoxid, ktorý môže potom byť konvertovaný na l 7 aB-OH,17 aot-metylovú zlúčeninu alebo 17 aB-OH,17 aoi-etylovú zlúčeninu pomocou reakcie sredukčným čínidlom (napríklad hydridom hlinitolítnym alebo...

Transportný a absorpčný prostriedok a spôsob jeho výroby z konopných semien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2498

Dátum: 15.12.2004

Autor: Horska Irena

MPK: A61K 36/185

Značky: prostriedok, transportný, absorpčný, spôsob, semien, konopných, výroby

Text:

...na olejnaté semená. Spis DE3542932 neukazuje žiadnu inú vlastnosť alebo prednosť opísaného spôsobu.Cielom vynálezu je odstrániť nevýhody doterajšieho stavu techniky a získat prírodný transportér a absorbent účinných látok s vyššou účinnosťou, s vyššou schopnosťou viazať na seba bioaktívne látky, prenikať do hlbších vrstiev kože a prenášať bioaktívne látky bez použitia syntetických prenášačov, s dlhšou dobou použiteľnosti bez nevyhnutnosti...