Zverejnene patenty 13.12.2004

Rúrkový polymerizačný reaktor na prípravu polyetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6988

Dátum: 13.12.2004

Autori: Bonte Geert Imelda Valerie, Hem Van Der Sjoerd, Mutsers Stanislaus Martinus Petrus

MPK: B01J 19/24, C08F 10/00, F28F 1/10...

Značky: reaktor, polymerizačný, polyetylénu, přípravu, rúrkový

Text:

...a rúrka reaktora je navrhnutá a skonštruovaná takým spôsobom, že nasledujúci vzťah platí pre každú axiálnupozíciu, kde je vnútorná stena tvarovaná s profilomA plocha tvorená priečnym prierezom rúrky reaktora kolmo na axiálne komponenty rýchlostných vektorov postupujúceho toku a celkom ju zaberá postupujúcí tok a zvonka je ohraničená proñlovaným vnútorným povrchom rúrky (m 2) aL obvod A, ktorý zvonka proces ohraničuje (m).Podľa výhodného...

Zlúčeniny na liečenie bunkových proliferatívnych ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12439

Dátum: 13.12.2004

Autori: Levitzki Alexander, Szymanski Slawomir, Priebe Waldemar, Talpaz Moshe, Donato Nicholas, Fokt Izabela

MPK: C07D 213/61

Značky: ochorení, proliferatívnych, bunkových, liečenie, zlúčeniny

Text:

...deriváty na liečbu nefritídy.0006 Predmetný vynález prekonáva obmedzenia známe zo stavu techniky tým, že poskytuje zlúčeniny, ktoré vykazujú zlepšené farmakologické profily(napr. zvýšenú účinnosť) vporovnani sAG 490 tieto zlúčeniny blokujú IL-6 sprostredkovanú aktiváciu Stat 3 pri nízkych koncentráciách (~ 1 M) a rýchlo potláčajú expresiu c-myc proto-onkogénu, ktorý je u mnohých malignit veľmi často nadmerne exprimovaný,...

Teleskopický krížový kĺb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10698

Dátum: 13.12.2004

Autori: Lutz Mathias, Patzelt Bernd

MPK: F16D 3/223, F16D 3/224, B60K 17/22...

Značky: křížový, teleskopický

Text:

...napr. druhých vnútorných obežných drážok a/alebo kontúra napr. prvých centrovacích plôch klietky vonkajšieho náboja, a/alebo kontúra guľôčkovej vonkajšej plochy klietky, a/alebo elasticita vonkajšiehonáboja sú zosúladené takým spôsobom, aby bolo umožnené radiálne rozšírenieprinajmenšom v oblasti druhých vonkajších obežných drážok pomocou guľôčokdruhého radu posunutých radiálne smerom von.0010 Ďalšie znaky, výhody amožnosti použitia...

Zadržiavacie zariadenie namáhaného bremena v polohe s možnosťou posunutia polohy a súprava tvorená týmto zariadením a bremenom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10209

Dátum: 13.12.2004

Autor: Do Carmo Serge José

MPK: G09F 7/04, G09F 7/12, G09F 21/04...

Značky: zadržiavacie, týmto, možnosťou, namáhaného, polohe, bremená, bremenom, súprava, zariadením, polohy, posunutia, zariadenie, tvořená

Text:

...reklamy iba na svojich bočných stranách,ale tiež na svojej zadnej strane. V tomto naposledy uvedenom prípade sú reklamy na zadnej strane ďaleko lepšie viditeľné pre vodiča vozidiel, ktoré idú za nákladným vozidlom alebo autobusom a toto viditeľné miesto pre reklamné panely vzadu je ďaleko vhodnejšie pre nájemcu reklamných priestorov než je tomu pri umiestem reklám na bočných stenáchnákladných vozidiel alebo autobusov.Vzhľadom k vyššie...

(S)-2-N-propylamino-5-hydroxytetralín ako D3-agonista

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1948

Dátum: 13.12.2004

Autori: Scheller Dieter, Hansen Klaus

MPK: A61P 43/00, A61P 25/00, A61K 31/135...

Značky: d3-agonista, s)-2-n-propylamino-5-hydroxytetralín

Text:

...produkt syntêzy Ndialkylovaných zlúčenin. Biologické pôsobenie 2-N-propylamino 5-hydroxytetralínu opísané nie je.0012 Swart et al (Toxikology Methods 3, 1993, 279) opisujú racemát 2-N-propylamino-5-hydroxytetralinu ako metabolitu rotigotínu so slabým dopamínergným účinkom. Rotigotín 5,6,7,8 tetrahydro-6-propyl 2-(2-tienyl)etylamino-1-naftalenol je príklad agonistu dopamínového receptora s D 2/D 3 agonistickou aktivitou. V porovnaní s...

Upínacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1657

Dátum: 13.12.2004

Autor: Retzbach Thomas

MPK: F16D 1/06, B23B 31/02

Značky: upínacie, zariadenie

Text:

...závaží elastickým materiálom, EP 1 669 521 325 S 6/Hnapríklad vhodnou syntetickou látkou. Takýmto materiálom možno dutiny naplniť bud po vložení závaží na kompenzáciu odstredivých síl, alebo ho možno do dutín vložit v tvare prefabrikovaných polohovacich prvkov. Samozrejme, takýmto elastickým materiálom možno dutiny plnit aj vtedy, keď sú závažia na kompenzáciu odstredivých síl pevne spojené so základným0009 Závažia na kompenzáciu...

Heterocyklické inhibítory aspartyl proteázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14663

Dátum: 13.12.2004

Autori: Cumming Jared, Zhu Zhaoning, Guo Tao, Iserloh Ulrich, Le Thuy, Saionz Kurt, Greenlee William, Strickland Corey, Hunter Rachael, Stamford Andrew, Voigt Johannes, Babu Suresh, Ye Yuanzan, Wang Lingyan, Wu Yusheng, Mckittrick Brian, Smith Elizabeth, Sun Zhong-yue, Mazzola Robert, Caldwell John

MPK: A61K 31/4168, C07D 233/88, A61K 31/4178...

Značky: heterocyklické, proteázy, aspartyl, inhibitory

Text:

...mozgu, o ktorých je známe, že sú dôležité pre pamäť a rozpoznávanie. Predpokladá sa, že AB je základný pôvodca straty a dysfunkcie neuronálnych buniek, ktoré súvisia s narušením rozpoznávania a správania. Amyloidné plaky pozostávajú prevážne z AB peptidov zložených z 40 - 42 aminokyselinových zvyškov, ktoré sú odvodené zo spracovania amyloidného prekurzorového proteínu (APP). APP je spracovávanýviacerými odlišnými proteázovými...